Про впровадження навчальних програм «Сімейні цінності»Сторінка1/6
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Івано-Франківської обласної державної адміністраціїІвано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

28.05.2013 р. № 01/392 76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 3

тел. (факс) (03422) 2-23-87,

тел.: (03422) 3-11-84, 2-24-93

mail@oippo.if.ua
Начальникам відділів

(управлінь) освіти

райдержадміністрацій

(міськвиконкомів),

завідувачам Р(М)МК, ІМЦ
Про впровадження навчальних

програм «Сімейні цінності»
На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-235 від 02.04.13року «Про впровадження навчальних програм «Сімейні цінності» повідомляємо, що Міністерство рекомендує в навчальних закладах впроваджувати програми підготовки молоді до створення сім’ї як осередку взаємин, які ґрунтуються на засадах культурних норм і цінностей, формування відповідального батьківства.

Програми «Сімейні цінності» для учнів 8-9 класів (авт. О.В.Мельник, Т.В.Кравченко, Л.В.Канішевська, Г.Г.Ковганич, В.І.Кириченко), розроблені на реалізацію Постанови Верховної Ради України від 20 грудня 2011 року №4183 «Про рекомендації парламентських слухань на тему «Інститут сім’ї Україні: стан, проблеми та шляхи вирішення».

Програми схвалені до використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол №2 від 22 травня 2012 року).

Зміст програми «Сімейні цінності» представлений у варіантах 9,17, 35 та 70 годин, які реалізуються за рахунок варіативної складової навчальних планів загальноосвітньої школи.

Додаток: 48 сторінок.


Ректор Р.М.Зубʼяк

Вик.׃ О. Риндич

тел. (0342) 3-11-84

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ


СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ

комплекс навчальних програм сімейного виховання

для 8 – 9 класів (9, 17, 35, 70 годин)


Типовіт 2012

Сімейні цінності: комплекс навчальних програм сімейного виховання (9, 17, 35, 70 годин) [для 8 – 9 класів] / [О. В. Мельник (кер. авт. кол.), Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська, Г. Г. Ковганич, В. І. Кириченко, Л.В. Корецька, В. І. Прит]. – Івано-Франківськ: “Типовіт”, 2012. – 48 с.Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист МОНМС України №14.1/12-Г-156 від 03. 07. 2012 р.)Рекомендовано до друку

вченою радою Інституту проблем виховання НАПН України(протокол № 3 від 27 березня 2012 р.)
Рецензенти:

Євтух М. Б.,

дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;


Матвієнко О.В.,

доктор педагогічних наук, професор.

Підготовка і видання

комплексу навчальних програм сімейного виховання “Сімейні цінності” (9, 17, 35, 70 годин) [для 8 – 9 класів] здійснена за підтримки

Міжнародної громадської організації “Рада сімей України”

Програма “Сімейні цінності” розроблена у відповідь на актуальну потребу сучасної молодої людини готувати себе до створення сім’ї як основи її активної, творчої та самодостатньої життєдіяльності, осередку взаємин, який ґрунтується на засадах культурних норм і цінностей.

Зміст програми “Сімейні цінності” представлений у варіантах з кількістю 9, 17, 35 та 70 годин. Реалізується програма курсу за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітньої школи. Головною метою реалізації програми курсу “Сімейні цінності” є підготовка учнів 8 – 9 класів до майбутнього подружнього життя та виконання батьківських функцій.

Зміст
1. Пояснювальна записка ................................................................................ 4

2. Навчальна програма “Сімейні цінності” для 9 класів (9 годин) …….…..6

3. Навчальна програма “Щаслива сім’я – творчість двох” для 9 класів (17 годин) ………………………………………………………………………………. 9

4. Навчальна програма “Сімейні цінності” для 9 класів (35 годин)….…...14

5. Навчальна програма “Сімейні цінності” для 8–9 класів (70 годин) .......21

6. Орієнтовні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів ................39

7. Список рекомендованої літератури ..........................................................42

8. Відомості про авторів .................................................................................46Пояснювальна записка

Сім’я, джерелом створення та розвитку якої є любов, має бути щасливою. У цьому контексті у зміст словосполучення “має бути щасливою” закладено розуміння подружжям того, що щаслива, гармонійна, згуртована сім’я, здорова морально-психологічна атмосфера в ній не виникають самі по собі. Її нескінченно творить родина, її плекає й охороняє держава, вона не байдужа суспільству. Щаслива сім’я – це напружена й наполеглива щоденна праця її членів. Цій праці треба вчитися. Потрібно розуміти, усвідомлювати та вправлятися у відповідних діях, учинках і ставленнях на основі любові до себе та своїх найближчих.

Усвідомлення значущості сім’ї як соціального інституту життєдіяльності людини, системи цінностей її творення, функціонування і розвитку та стурбованість щодо рівня готовності молодого покоління до майбутнього сімейного життя на основі традиційних для України сімейних цінностей, родинних традицій і звичаїв, подружніх і батьківсько-дитячих взаємин спонукали групу науковців за ґрунтовної підтримки Міжнародної громадської організації “Рада сімей України” на чолі з Притом Віктором Івановичем до створення комплексу навчальних програм “Сімейні цінності” (9, 17, 35, 70 годин). Авторський колектив пропонованого програмно-методичного комплексу “Сімейні цінності” для учнів старших класів покладають надію, що згодом він має стати системоутворювальною основою цілісної системи сімейного виховання дітей та учнівської молоді в Україні, її підсумковим та узагальнюючим етапом перед початком самостійної життєдіяльності зростаючої особистості.

Мета програми – підготовка старшокласників до майбутнього сімейного життя на основі традиційних для України сімейних цінностей, родинних традицій і звичаїв, подружніх і батьківсько-дитячих взаємин.

Мета реалізується через виконання таких завдань:

– усвідомлення юнаками і дівчатами традиційних для українського народу сімейних цінностей як моральної основи життєдіяльності кожної сучасної людини;

– оволодіння учнями знаннями щодо створення та розвитку щасливої сім’ї, джерелом якої є любов;

– поглиблення уявлень старшокласників про специфіку подружніх, родинних і дитячо-батьківських взаємин;

– формування звички і потреби використовувати в повсякденному житті стильові характеристики чоловічої і жіночої поведінки;

– розвиток у старшокласників ціннісного ставлення до майбутньої власної сім’ї, її створення, розвитку та процвітання на основі любові, поваги та згуртованості;

– актуалізація потреби в самовдосконаленні й розвитку особистісних якостей, необхідних для майбутнього сімейного життя.Структура програмного комплексу “Сімейні цінності”:

– пояснювальна записка;

– навчальна програма “Сімейні цінності” для 9 класів (9 годин) ‒ автор О. В. Мельник;

– навчальна програма “Щаслива сім’я – творчість двох” для 9 класів (17 годин) ‒ автори Г. Г. Ковганич, В. І. Кириченко;

– навчальна програма “Сімейні цінності” для 9 класів (35 годин) ‒ автор Т. В. Кравченко;

– навчальна програма “Сімейні цінності” для 8–9 класів (70 годин) ‒ автор Л. В. Канішевська;

– орієнтовні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

– список рекомендованої літератури.

Кожна з програм містить орієнтовну сітку розподілу навчальних годин за темами програмового матеріалу, зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки.

Комплекс навчальних програм “Сімейні цінності” розроблений для учнів 8–9 класів у чотирьох варіантах – 9, 17, 35 та 70 годин, які реалізуються за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів. Залежно від специфіки навчального закладу, кадрових, організаційних, методичних та фінансових можливостей, з програмного комплексу “Сімейні цінності” педагогом може бути обрана одна програма. Загальноосвітні навчальні заклади, зважаючи, наприклад, на вік учнів або рівень підготовленості класу до обговорення теоретичного змісту навчального матеріалу тієї чи іншої програми, можуть самостійно визначати час її реалізації (але не більше ніж на один навчальний рік); коригувати змістове наповнення окремих тем і погодинний розподіл їх вивчення з урахуванням особливостей регіону, типу закладу та індивідуальних освітніх потреб учнів у межах не більше ніж 10% від загальної кількості годин.

Кожна з програм має свою специфіку, проте обов’язковою умовою реалізації їх змісту є проведення практичних робіт, які передбачені кожною темою уроку. Практичні роботи, представлені в програмах, є орієнтовними. Їх зміст, форми та методи організації вчителі визначають самостійно, залежно від типу навчального закладу, регіональної специфіки та національних традицій сімейного виховання. Також для цього може бути використаний резерв часу та час, відведений для індивідуальних консультацій. Окрім зазначеного, програмою передбачено: проведення уроків окремо для юнаків та окремо для дівчат; індивідуальні консультації, які можуть надаватися впродовж усього часу навчання дітей у 9 класі.

Однією з особливостей навчальної програми “Сімейні цінності” (70 годин) є те, що вона розроблена для вихованців шкіл-інтернатів. У ній більш детально, порівняно з іншими навчальними програмами (9, 17 та 35 годин), розкриваються теоретичні питання і передбачено час на виконання практичних робіт, резерв часу (6 годин) та час для індивідуальних консультацій (4 години). Крім того, ця програма містить розділи з питань сімейної економіки (джерела доходів і розподіл грошей у сім’ї, витрати першочергові та другорядні і т.д.) та сімейного господарювання (гігієна харчування, культура споживання їжі, елементи грамоти споживача тощо). Ця програма (70 годин) може бути також обрана загальноосвітніми начальними закладами різного типу та форм власності за умови відповідного кадрового, організаційного, методичного та фінансового забезпечення.О. В. Мельник

СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ

програма для загальноосвітніх навчальних закладів

9 клас (9 годин)
Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин

п\п

Назва розділів, тем

К-сть годин

Розділ 1. Сім’я як соціально-психологічний феномен

3

1.1

Вступ. Сім’я як соціальний інститут

1

1.2

Моделі сім’ї та цінності сім’ї у різних культурах та релігіях

1

1.3

Правові питання шлюбу та сім’ї

1

Розділ 2. Сімейні взаємини

6

2.1

Сім’я у хронологічному вимірі

1

2.2

Підготовка молоді до сімейного життя.

1

2.3

Ранні шлюби

1

2.4

Сімейні цінності

1

2.5

Цінності української сім’ї, їх стан у сучасному світі

1

2.6

Підсумкове заняття.

1

Разом

9 годин


Навчальний матеріалп/п

К-сть год.

Зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

Розділ І. Сім’я як соціально-психологічний феномен (3 години)

1.

1

Вступ. Сім’я як спосіб життя людини. Тенденції розвитку сім’ї. Соціально-психологічні особливості сучасної сім’ї. Сімейні цінності. Функції сім’ї. Структура сім’ї. Типологія сімей. Сім’я – осередок зростання і розвитку членів родини.

Практичне робота. Дискусія на тему “Сучасна сім’я – якою їй бути?”

Учень:

– характеризує сім’ю як спосіб життя людини й осередок зростання і розвитку членів родини;

– знає тенденцій розвитку сім’ї;

– розкриває соціально-психологічні особливості сучасної сім’ї;

– виділяє сімейні цінності та типи сімей;

– називає функції та структуру сім’ї;

– має уявлення про майбутню власну сім’ю та вміє аргументувати свій ціннісний вибір.


2.

1

Моделі та цінності сім’ї у різних культурах. Історія шлюбу та сім’ї. Історичні моделі сім’ї. Цінності сім’ї в різних культурах. Сімейні традиції у Древній Русі. Особливості української сім’ї. Вектори змін моделей і цінностей сім’ї та шлюбно-сімейних взаємин.

Практична робота. Презентація учнів “Сім’я у різні часи і в різних культурах”.

Учень:

– характеризує моделі та цінності сім’ї у різних культурах;

– знає історію становлення та історичні моделі шлюбу та сім’ї;

– виділяє цінності сім’ї в різних культурах;

– називає сімейні традиції у Древній Русі;

– пояснює особливості української сім’ї;

– уміє виділити й розкрити вектори змін моделей і цінностей сім’ї та шлюбно-сімейних взаємин.


3.

1

Правові питання шлюбу та сім’ї. Правові відносини сучасної сім’ї та держави. Сімейне право. Особисті права та обов’язки подружжя. Правовий статус дитини в сім’ї. Офіційний і цивільний шлюб. Порядок і умови укладання-припинення шлюбу.

Практична робота. Вправа “М’ячик”. Дискусія “Офіційний і цивільний шлюб”. Тест для визначення правової готовності учнів до сімейного життя

Учень:

– розкриває правові питання шлюбу та сім’ї, правові відносини сучасної сім’ї і держави;

– характеризує елементи сімейного права, особисті права та обов’язки подружжя, правовий статус дитини в сім’ї;

– пояснює сутність офіційного і цивільного шлюбів, порядок і умови їх укладання-припинення.

– володіє найпростішими навичками роботи з нормативними документами про шлюб і сім’ю.


Розділ ІІ. Сімейні взаємини (6 годин)

4.

1

Сім’я у хронологічному вимірі. Вступ у шлюб і створення сім’ї. Моделі вибору супутника життя. Фази сімейного життя. Етапи розвитку сім’ї. Сімейні взаємини. Види сімейних взаємин. Розвиток сімейних взаємин.

Практична робота. Диспут на тему: “Складові щасливого шлюбу”.

Учень:

– розкриває специфіку становлення сім’ї у хронологічному вимірі: від вступу у шлюб до створення сім’ї;

– характеризує моделі вибору супутника життя;

– називає фази сімейного життя й етапи розвитку сім’ї;

– пояснює сутність сімейних взаємин і виділяє їх види;

– знає специфіку розвитку сімейних взаємин як основи щасливого шлюбу.

– уміє виділити пріоритети хронологічного становлення сім’ї.


5.

1

Готовність молоді до сімейного життя. Готовність до шлюбу: фізична, соціальна та психологічна зрілість. Мотиви вступу у шлюб. Кохання як сексуальний потяг, кохання як потреба бути коханим, кохання як здатність любити. Закономірності вибору партнера. Стійкість шлюбно-сімейних взаємин. Любов, свобода, чесність.

Практична робота. Вправа “Карусель”. Бесіда щодо мотивів вступу у шлюб.

Учень:

– розкриває зміст і складові готовності молодої людини до шлюбу та майбутнього сімейного життя;

– виділяє і характеризує мотиви вступу у шлюб;

– розрізняє кохання як сексуальний потяг, кохання як потребу бути коханим, кохання як здатність любити;

– знає закономірності вибору шлюбного партнера;

– характеризує любов, свободу та чесність як фактори стійкості шлюбно-сімейних взаємин;

– уміє виділити власні цінності майбутнього вступу у шлюб.


6

1

Ранні шлюби. Специфіка ранніх шлюбів. Причини утворення ранніх шлюбів. Фактори стабільності раннього шлюбу. Особливості раннього батьківства. Взаємні права та обов’язки батьків та дітей. Правовий статус дитини. Родинне виховання.

Практична робота. Диспут на тему: “Чи довготривалі ранні шлюби?”

Учень:

– пояснює значення родинного виховання дитини в сім’ї.

– виділяє специфічні особливості ранніх шлюбів і раннього батьківства;

– характеризує причини утворення ранніх шлюбів;

– називає фактори стабільності раннього шлюбу;

– знає взаємні права й обов’язки батьків та дітей, правовий статус дитини в сім’ї;

– уміє розкрити специфіку раннього шлюбу, виділити фактори і причини їхнього створення.


7.

1

Сімейні цінності. Умови подружнього добробуту. Стабільність шлюбу. Найпоширеніші міфи створення сім’ї. Подружня сумісність. Сімейні конфлікти та способи їх вирішення. Правила поведінки у конфліктній ситуації. Психологічний клімат сім’ї.

Практична робота. Тест “Ваш стиль поведінки у конфліктній ситуації”.

Учень:

– називає сімейні цінності;

– розкриває умови подружнього добробуту;

– пояснює найпоширеніші міфи створення сім’ї;

– виділяє фактори стабільності шлюбу;

– характеризує сімейні конфлікти та знає способи їх вирішення;

– володіє початковими навичками безконфліктної поведінки.


8.

1

Цінності української сім’ї, їх стан у сучасному світі. Українська сім’я. Традиційні для української культури сімейні цінності. Ціннісні взаємини. Уклад сімейного життя. Згуртованість сім’ї. Моральні взаємини в сучасній українській сім’ї. Виховання дитини в українських родинах. Сімейні цінності сучасного українського суспільства та сім’ї.

Практична робота. Творча письмова робота: “Лист майбутньому сину або доньці”.

Учень:

– називає традиційні для української культури сімейні цінності;

– розкриває зміст ціннісних взаємин;

– характеризує уклад сімейного життя і моральні взаємини в сучасній українській сім’ї;

– пояснює цінності сучасного українського суспільства й особливості виховання дитини в українських родинах;

– уміє визначати власні цінності майбутнього сімейного життя.9.

1

Підсумкове заняття. Уточнення отриманих знань. Презентація підготовлених учнями уривків з художньої літератури, народних пісень, прислів’їв, приказок або прикладів з історії, що ілюструють традиційні для українського народу сімейні цінності. Порівняльний аналіз визначених учнями сімейних цінностей батьківської родини і цінностей їхніх майбутніх сімей.

Практична робота. Творча робота “Цінності моєї сім’ї”.

Учень:

– пояснює значення сім’ї для розвитку особистості та держави;

– виділяє основні проблеми сучасної сім’ї та характеризує причини їх виникнення та подолання;

– розкриває значущість сімейних цінностей і ціннісних взаємин у житті кожної людини та суспільства;

– має ціннісні уявлення про сім’ю та сімейні взаємини зокрема.


Разом 9 годин

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка