Про проведення психологічного дослідження рівня соціалізації дітей шкіл-інтернатівСкачати 134.33 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір134.33 Kb.
#10430
УКРАЇНА

Чернівецька обласна державна адміністрація

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

вул. Грушевського, 1; м. Чернівці,158010; тел. (0380372) 55-29-66, факс (0380372)57-32-84;

e-mail: uprosn.cv@ukrpost.ua


16.10.2013 01-31 / 3575

Начальникам органів управління

освітою, сімєю, молоддю та

спортом райдержадміністрацій,

міських радПро проведення

психологічного дослідження рівня соціалізації дітей шкіл-інтернатів

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.09.2013 № 549-р «Про затвердження Регіонального плану заходів з виконання Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року», науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області зобов’язує організувати та провести дослідження рівня соціалізації дітей шкіл-інтернатів.

Перелік інструктивно-методичних рекомендацій додаються.

Результати моніторингового дослідження надіслати для аналізу в НМЦ практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО в паперовому та електронному вигляді до 14.12.2013 за адресою: м. Чернівці, вул. І.Франка, 20, к. 1, e-mail: chernivtsi23@ukr.net.Заступник директора Департаменту Л.М. Тарангул

Білянін Г.В.

52-73-36

Додаток


до листа Департаменту освіти і науки,

молоді та спорту облдержадміністрації

16.10.2013 № 01-31/35
Інструктивно-методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи ІППОЧО щодо проведення моніторингу рівня соціалізації дітей шкіл-інтернатів
Актуальність дослідження полягає в тому, що соціалізація - це процес розвитку людини у взаємодії зі світом, що її оточує, а також саморозвиток і самореалізація в тому соціальному середовищі, до якого людина належить. У соціологічному словнику під редакцією В. Воловича соціалізація визначається як процес засвоєння індивідом знань, досвіду, норм і цінностей, включення його до системи соціальних зв'язків і відносин, необхідних для його становлення і життєдіяльності в даному суспільстві. Сучасне розуміння соціалізації як процесу перетворення людини на особистість у результаті засвоєння нею суспільних норм та інтеграції в соціальні інститути дав Т. Парсонс. На його думку, витоком процесу соціалізації особистості є набуття нею самосвідомості та свідомості. Соціалізація в педагогіці розглядається як безперервний процес. Вона охоплює всі етапи життєвого шляху людини. Через соціальну активність реалізуються діяльнісні потенції суб'єкта, його культура, уміння, знання, потреби, інтереси, прагнення. Вона є також особливим способом реагування індивідів та соціальних груп на запити, що постійно посилаються суспільством. Процес соціалізації є історично обумовленим, у результаті нього формуються риси особистості, необхідні їй для життєдіяльності в суспільстві. Суть соціалізації полягає в поєднанні пристосування й відокремлення людини в умовах конкретного суспільства.

Для старшокласників провідним центром розвитку стає особистісне самовизначення, а центром життєвої ситуації, навколо якого починає обертатись вся їх діяльність та інтереси, вибір життєвого шляху. Особливої уваги вони надають самоосвіті та самовихованню. Саме в ці роки розгортається активний процес набуття досвіду спілкування, становлення світогляду, завершується формування соціальних установок. Агентами первинної соціалізації є батьки, близькі й далекі родичі, однолітки, лікарі, лідери молодіжних угрупувань. Агенти вторинної соціалізації — представники адміністрації школи, педагогічний склад (працівники психологічної служби, вчителі, асистенти вчителів, вихователі), представники держави, ЗМІ. Успішну соціалізацію випускників шкіл можна відслідкувати за показниками досліджень, які проводяться психологами, протягом всіх вікових періодів. Завданням психологічної служби закладу є об’єктивізація та передбачення результатів соціалізації школярів з метою підвищення ефективності соціальної адаптації.Метою моніторингового дослідження є виявлення рівнів соціалізації старших школярів в умовах школи-інтернату, адаптованості, вихованості, вміння встановлювати контакти з оточуючими, адекватно поводитися в різних життєвих ситуаціях та ефективно діяти на власну користь і користь інших членів суспільства, а також вивчення забезпечення інтеграції зовнішнього і внутрішнього середовища освітньої установи для набуття школярами практичного досвіду всесторонньої підготовки до майбутньої самостійної життєдіяльності.

Методи дослідження. Для дослідження рівнів старших школярів в умовах школи-інтернату рекомендуєм комплекс наступних методик:

  • тест-опитувальник особистісної адаптованості школярів А.В.Фурмана. Опитувальник дає змогу здійснювати оперативну діагностику особистісної адаптованості школяра на всіх можливих рівнях її функціонування, легкодоступний для роботи з ним учнів і охоплює все актуальне поле життєдіяльності школяра, визначає зони високої та низької адаптованості, сприятливі й несприятливі ситуації розгортання адаптивних процесів, нарешті вказує на найважливіші індикатори функціонування Я-концепції особистості та програмує найкращі психосоціальні умови її розвитку залежно від того чи іншого психологічного портрету особистісної адаптивності;

  • самооціночна методика «Карта сформованості загальнолюдських якостей». Методика покликана на визначення усвідомлення у школярів загальнолюдських моральних і духовних цінностей, моральної свідомості, яка полягає у відображенні в свідомості дитини принципів моральності, тобто норм поведінки, що регулюють ставлення людей один до одного, до суспільства. Основи ідеалів правди, добра, свободи, любові, дружби, справедливості, совісті, моральних переконань, моральних почуттів, ставлення до суспільства, праці, до людей і самих себе, колективізму, свідомої, дисципліни та організованості, вихованні громадянської і соціальної відповідальності, вихованні гуманного ставлення до людей;

  • методика «Моніторинг соціалізації особистості учня», розроблена І. Рожковим. Метою є виявлення рівня соціальної адаптованості, активності, автономності і етичного виховання учнів;

  • психологічно-прогностичне завдання «Мої плани на майбутнє».

Дослідження проводиться за зразками запропонованих анкет та методик. Точність отриманих результатів анкетування залежить від об’єктивності та відвертості відповідей респондентів, чіткої організації й оперативності процедури збору, обробки та відправки інформації. Для проведення якісного моніторингу, опитуванням має бути охоплено 100% учнів 8-11-х класів.

Очікувані результати. Отримання об’єктивних показників щодо протікання процесу соціалізації школярів в даному закладі. Визначення у старшокласників системи соціальних знань, норм, цінностей, необхідних для подальшого самостійного знання. Перспективи подальшого вивчення досліджуваної проблеми вбачаємо в більш детальній розробці шляхів запобігання виникненню ознак негативної соціалізації.

Результати дослідження (протокол діагностичного дослідження, первинні матеріали, заповнені анкети учнів 8-11 класів) подаються до науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області до 14.12.2013 р. Відповідальна особа готує інформаційний лист, де вказується посада, прізвище, ім’я, по батькові, контактні телефони осіб, що безпосередньо здійснювали та відповідали за проведення в навчальному закладі моніторингового дослідження.

Відповідальним за проведення моніторингового дослідження в кожному навчальному закладі є директор.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 0506020121 - методист-психолог НМЦ ППСР Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Марценюк Сніжана Георгіївна.І. Тест – опитувальник особистісної адаптованості школярів (А. Фурмана)

Мета: Здійснити оперативну діагностику особистісної адаптованості школяра на всіх можливих рівнях її функціонування
Інструкція: Любий друже! Прочитай уважно запитання зліва, і постав навпроти нього знак «+» (справа) залежно від того, яке місце у твоєму житті сьогодні посідають люди, організації, події, заняття: +5-дуже позитивно, +4-позитивно; 0-нейтрально; -4-негативно; -5-дуже негативно.


ШКОЛА

Моє ставлення

Дуже позитивне

Позитивне

Нейтральне

Негативне

Дуже негативне

До однокласників
До вчителів
До класного керівника
До навчальних предметів
До школи та її вимог
СІМ’Я

До матері
До батька
До брата, сестри
До бабусі, дідуся
ВУЛИЦЯ

До близьких друзів
До товаришів
До батьків друзів
До сусідів
ВЛАСНЕ «Я»

До своєї поведінки
Я-образу чи Я-концепції

Обробка результатів: Підрахуйте загальну кількість балів, визначте рівень особистісної адаптованості за нижченаведеною класифікацією.

Ступінь соціально-психологічної адаптованості учнів

Рівні особистісної адаптованості

Кількість

балів


I. Адаптованість

1.а) максимальний

б) дуже високий75

73-74


2.Високий

69-72

3. Середній

64-68

II. Неадаптованість

4. Низький

57-63

5. Неочевидний

50-56

6. Очевидний

40-49

III. Дезадаптованість

7. Ситуативний

30-39

8. Стійкий, очевидний

21-29

9. Критичний

0-20


ІІ. Методика «Моніторинг соціалізації особистості учня» (І. Рожкова)
Мета: Виявити рівень соціальної адаптованості, активності, автономності та моральної вихованості учнів.

Інструкція: Тобі пропонується тест, який включає 20 тверджень. Уважно прочитай кожне з них та виріши, наскільки воно тебе характеризує. У бланку слід зазначити відповідь, базуючись на таких оцінках: 4- завжди, 3 – майже завжди, 2 – іноді, 1 – дуже рідко, 0 – ніколи.

1. Прагну слухатися у всьому своїх вчителів та батьків.

2. Вважаю, що завжди треба чимось відрізнятися від інших.

3. За щоб я не взявся - досягаю успіху.

4. Я вмію прощати.

5. Я прагну чинити так само, як і всі мої товариші.

6. Мені хочеться бути попереду інших в будь-якій справі.

7. Я стаю впертим, коли упевнений, що я правий.

8. Вважаю, що робити людям добро - це головне у житті.

9. Прагну чинити так, щоб мене хвалили оточуючі.

10. Спілкуюся з товаришами, відстоюю свою думку.

11. Якщо я щось задумаю, то обов'язково зроблю.

12. Мені подобається допомагати іншим.

13. Мені хочеться, щоб зі мною всі дружили.

14. Якщо мені не подобаються люди, то я не буду з ними спілкуватися.

15. Прагну завжди перемагати і вигравати.

16. Переживаю неприємності інших, як свої.

17. Прагну не сваритися з товаришами.

18. Прагну довести свою правоту, навіть якщо з моєю думкою не згідні оточуючі.

19. Якщо я беруся за справу, то обов'язково доведу її до кінця.

20. Прагну захищати тих, кого ображають.

Щоб швидше і легше проводити обробку результатів, необхідно виготовити для кожного учня бланк, в якому проти номера судження ставиться оцінка.1.

5.

9.

13.

17.

2.

6.

10.

14.

18.

3.

7.

11.

15.

19.

4.

8.

12.

16.

20.

Обробка результатів: 1.Середню оцінку соціальної адаптованості учнів отримують при додаванні всіх оцінок першого рядка і діленні цієї суми на п'ять. 2.Оцінка автономності вираховується на основі аналогічних операцій із другим рядком.3. Оцінка соціальної активності - з третім рядком. 4.Оцінка схильності дітей до гуманістичних норм життєдіяльності (моральності) - з четвертим рядком.

Якщо отримується коефіцієнт більше трьох, то можна констатувати високий ступінь соціалізованості дитини; якщо ж він більше двох, але менше трьох, то це свідчить про середній ступінь розвитку соціальних якостей. Якщо коефіцієнт виявиться менше двох балів, то можна припустити, що окремий учень (або група учнів) має низький рівень соціальної адаптованості.ІІІ. Самооціночна методика «Карта сформованості загальнолюдських якостей» (НМЦППСР ІППОЧО)
Мета: Визначення усвідомлення у школярів загальнолюдських моральних і духовних цінностей, моральної свідомості.

Хід роботи: Учням пропонується прочитати (прослухати) якості і оцінити наскільки відсотків зазначена якість характеризує його.
Інструкція: Прочитай уважно якості, які зазначені ліворуч над шкалою. Подумай, на скільки відсотків зазначена якість характеризує тебе. Рівень кожної якості можна умовно зобразити горизонтальною лінією, ліва позначка «0» якої буде символізувати низький відсоток особистісної якості, а позначка «100» найвищий.

На кожній лінії знаком (Х) відзначте, як ви оцінюєте розвиток у себе цієї якості.ДОБРОТА

0 25% 50% 75% 100%
ЛЮДЯНІСТЬ

0 25% 50% 75% 100%
ЧЕСНІСТЬ

0 25% 50% 75% 100%
СПРАВЕДЛИВІСТЬ

0 25% 50% 75% 100%
ОБОВ”ЯЗКОВІСТЬ

0 25% 50% 75% 100%
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

0 25% 50% 75% 100%
ПОРЯДНІСТЬ

0 25% 50% 75% 100%
ГІДНІСТЬ

0 25% 50% 75% 100%
ПРИВІТНІСТЬ

0 25% 50% 75% 100%
ЧУЙНІСТЬ

0 25% 50% 75% 100%

Обробка результатів: При оцінці береться до уваги відсоток, зазначений учнем, відповідно характеризується дана якість. Варто взяти до уваги, що малий відсоток може бути свідченням низької самооцінки, а також занадто високий не завжди є правдивим і може розглядатись, як завищена самооцінка.
ІV. Психологічно-прогностичне завдання «Мої плани на майбутнє» (НМЦППСР ІППОЧО)

Мета: Сформувати у школярів усвідомлення необхідності розвитку власного потенціалу, вміння ставити життєві цілі й досягати їх.

Інструкція: Виконай наступне завдання:
Назви три речі, які ти хочеш мати в житті після закінчення школи:

1

23
Обробка результатів здійснюється шляхом аналізу відповідей старшокласника на кожне речення. Особливо звернути увагу на наступне: перспектива розвитку власного потенціалу, позитивне ставлення до свого майбутнього, уміння ставити життєві цілі.


Скачати 134.33 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка