Прізвище студента, групаСкачати 79.04 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір79.04 Kb.
#10534
Теми ІНДЗ з теорії літератури

для студентів 4 курсу філологічного факультету


Головні теоретичні концепції літературознавства ХХ століття (історіографічний аспект)


п/п


Тема

Прізвище студента, групаЛітературна теорія і літературознавчий метод


Поняття літературознавчої школи.


Сутність антипозитивістського перелому в гуманітарних науках.


Феноменологізм у філософії та літературознавстві.


Внесок Романа Інгардена в теорію літератури.


Значення “Курсу загальної лінгвістики” Ф. Де Сосюра для розвитку літературознавства.


Природа лінгвістичного знака.


Літературний твір як знак.


Головні засади і поняття психоаналітичної критики: фройдизм у літературознавстві.


Теорія археотипів К. Г. Юнга.


Теорія археотипів Н. Фрая.


Структуралізм у літературознавстві.


Ян Мукаржовський як теоретик літератури.


Внесок Р. Барта в розвиток новітнього літературознавства.


Засвоєння засад семіотики в літературознавстві.


Структура літературно-художнього твору. (на основі джерел).


Літературно-художній твір і текст (з оглядом праць).


Теорія діалогізму М. Бахтіна.


Передумови і становлення рецептивної естетики.


Теорія читацького відгуку (американський варіант).


Сутність постструктуралізму, його чільні представники.


Вплив Жака Дерріди на сучасне літературознавство.


Поняття інтертекстуальності (роль Ю. Крістевої в розробці).


Рецептивна естетика і поетика.


Рецептивна естетика ігерменевтика (дотичність і відмінність).


Основні поняття наратології.


Поняття постколоніальної критики: виникнення, головні проблеми.


Феминізм у літературознавстві. Український варіант.


Внесок Івана Франка у теорію літератури.


Методологічна ситуація в сучасному українському літературознавстві.
Проблеми систематизації традиційних теоретико-літературних понять і термінів та їх координація з новими поняттями і пропозиціями
31.

Письменник (автор) як продукт соціально-культурного розвитку.

32.

Письменник як продуцент (творець) художнього світу.
33.

Образ та образність як загальноестетичні категорії, їх літературознавчий аспект.
34.

Структура літературно-художнього твору і проблема тексту.
35.

Текст, знак, підтекст, контекст.
36.

Мовний шар (рівень) структури літературно-художнього твору і сучасні теоретичні пропозиції; інтертекст, інтертекстуальність, дискурс.
37.

Тропи і фігури мови художнього твору з погляду неориторики.
38.

Метрико-ритмічна організація віршового і прозового тексту. Ритм і смисл.
39.

Основні проблеми наратології: поняття, терміни. Українські традиції, напрацювання зарубіжних учених.
40.

Поняття про дискурс і дискурсивну практику; типи дискурсу.
41.

Текст і дискурс, становлення і взаємовідношення цих понять/термінів.
42.

Читач (адресат) як теоретико-літературна проблема.
43.

Читач реальний (фізичний) і читач ідеальний (імпліцитний, віртуальний), їх роль у літературній комунікації.
44.

Структура читацького досвіду, поняття “горизонту читацьких сподівань (очікувань)”, читацької компетенції.
45.

Аспекти літературноїрецепції. Співвідношення української та іншомовної термінології.
46.

Проблеми тлумачення (інтерпритації) літературного твору/тексту, вітчизняні традиції і сучасні зарубіжні дискусії.
47.

Поняття історико-літературного процесу і літературного життя, їх співвідношення.
48.

Основи і проблеми періодизації літературного процесу.
49.

Проблема літературної норми, канону, традиції і новаторства.
50.

Традиційне і проблематично-дискусійне в родо-видо-жанровому розмежування словесного мистецтва (художньої літератури).
51.

Багатозначність поняття <стиль> в сучасному літературознавстві.
52.

Історична змінюваність (діалог) стилів, напрямів, течій в історико-літературному процесі; стадіальність розвитку літератури в контексті естетичної свідомості.
53.

Літературознавча компаративістика: історичне становлення, основні національні школи.
54.

Внесок М. Драгоманова та І. Франка в порівняльно-історичне вивчення української літератури.
55.

Роль літературної рецепції в компаративістичних студіях.
56.

Поетика, риторика (неориторика), наратологія: їх взаємовідношення.
57.

Література, літературознавство в умовах постмодернізму.
58.

Постмодернізм і постструктуралізм як явища і поняття.
59.

Герменевтика і деконструкція, їх статус і роль в сучасній гуманітарній науці, зокрема в літературознавстві.
60.

Розвиток теорії літератури в Україні: етапи, основі центри, чільні постаті, особливості.
Скачати 79.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка