Природничі та точні наукиСкачати 188.88 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір188.88 Kb.
Хіміко-математичний брейн-ринг

Тема: Природничі та точні науки

Цілі:

навчальні:поглибити знання з хімії та математики, розширити кругозір учнів, активізувати пізнавальну діяльність учнів;

розвивальна:розвивати інтерес до математики та хімії, стимулювати активну творчу роботу учнів, розвивати логічне мислення;

виховна:виховувати цілеспрямованість, допитливість учнів, здоров'язбережувальну компетентність учнів,прагнення брати активну участь у пошуку нового знання;

Ведуча: У нас сьогодні хіміко-математичний брейн-ринг – справжній бій між двома командами! Наша гра буде проходити у три тури. Ми будемо ставити різні запитання, а ви маєте з ними впоратися, відшукати на них відповіді. Переможе та команда, яка набере найбільшу кількість балів.

Але, перш ніж розпочати, кожна команда має вибрати капітана, придумати назву та девіз. Для того, щоб дізнатися, хто перший вступить у битву.І тур - Видатні вчені

Ведуча. Команда хіміків та математиків по черзі називають видатних вчених, яка команда більше назве, переможе в першому турі.1.Бабко Анатолій Кирилович(1905-1968) – український хімік-аналітик. Наукові дослідження були посвячені проблемам хімічних комплексних наук у розчині. Створив київську школу хіміків-аналітиків, досягнення якої відомі далеко за межами України.

2. Михайло Остроградський (1801-1862)

Діапазон наукової творчості Остроградського надзвичайно широкий: диференціальне та інтегральне числення, алгебра, теорія чисел, диференціальна геометрія, теорія ймовірностей, математична фізика, варіаційне числення, аналітична механіка, теорія удару, балістика тощо.
200-річчя з дня народження славетного українського математика за рішенням ЮНЕСКО у 2001р. відзначила міжнародна наукова громадськість.

3.Бах Олексій Миколайович(15-857-1946) – український хімік. Його основні наукові праці присвячені вивченню хімічних процесів асиміляції вуглецю зеленими рослинами, окисних процісів у живій клітині.

4. Георгій Феодосійович Вороний(1868-1908)

Г.Ф. Вороний належить до когорти найвідоміших українських математиків минулого. Визнаний фахівцями як один із найяскравіших талантів у галузі теорії чисел на межі ХІХ-ХХ століть, Г.Ф. Вороний за своє життя встиг надрукувати всього дванадцять статей. Але яких! Вони дали поштовх для розвитку кількох нових напрямків в аналітичній теорії чисел, алгебраїчній теорії чисел, геометрії чисел, які нині активно розвиваються у багатьох країнах.

5.Бекетов Микола Миколайович (1826-1911) – український та російський фізико-хімік. У 1964р. організував фізико-хімічний відділ при Харківському університеті, на якому з 1865 року вперше як самостійну наукову дисципліну читав курс фізичної хімії. Установив ряд активності металів.

6. Михайло Пилипович Кравчук(1892-1942)

М. Кравчук - автор понад 180 робіт, в тому числі 10 книг із різних розділів математики (алгебра і теорія чисел, теорія функцій дійсної і комплексної змінних, теорія диференціальних та інтегральних рівнянь, теорія ймовірностей і математична статистика, історія математики тощо.) Ці наукові праці увійшли до скарбниці світової науки. Тепер існують на сторінках наукових досліджень многочлени Кравчука, моменти Кравчука, осцилятори Кравчука. А ось від 2001 р., завдяки пошукам Івана Качановського, українського науковця зі США, виявилося, що наукові твори М. Кравчука прислужилися і до винаходу першого в світі електронного комп'ютера!

7.Бродський Олександр Ілліч(1895-1969) український фізико-хімік. Автор наукових праць з хімічної термодинаміки, під його керівництвом вперше була створена установка з одержання важкої води, важкого кисню.

8. Володимир Йосипович Левицький(1872-1956)

"Основоположник математичної культури нашого народу", - так сказав про Володимира Левицького академік Михайло Кравчук. 
        Великою заслугою В. Левицького було те, що він зібрав і впорядкував матеріали з української математичної термінології, що була надрукована в 1903 р.
            Основною ділянкою наукової роботи професора В. Левицького була теорія аналітичних функцій. Він займався також геометрією, алгеброю, диференціальними рівняннями та історією математики. Багато уваги приділяв теоретичній фізиці та астрономії.

9.Бунге Микола Андрійович(1842-1915) український хімік – досліджував електроліз розчинів і органічних сполук, удосконалював методику газового аналізу.

10. Мирон Онуфрійович Зарицький(1889-1961)

У травні 1989 р. громадськість Львова відзначала столітній ювілей видатного українського математика, професора Львівського державного університету Мирона Онуфрійовича Зарицького — одного з фундаторів української математичної культури на західноукраїнських землях, дійсного члена Наукового Товариства ім. Т. Шевченка з 1927р.
Наукові інтереси М. О. Зарицького охоплюють, головним чином, теорію множин з алгеброю логіки та теорію функцій дійсної змінної. Він досліджує похідні множини методами алгебри логіки, виходячи тільки з кількох основних аксіом і не користуючись іншими геометричними міркуваннями. Крім того, М. О. Зарицький займався теорією вимірних перетворень множин, тобто таких гомеоморфних перетворень, які переводять довільну вимірну множину в іншу множину такого ж роду. У зв'язку з цим він також займався деякими теоретико-числовими питаннями і надрукував статтю «Деякі числові послідовності та їх застосування» (1957 p.).

11.Гулий Максим Федотович (1905-2007)український біохімік – досліджував проблеми молекулярної хімії, створення нових ліків.

12. Віктор Михайлович Глушков(1932-1982)

Творчий зліт В.М. Глушкова вражає своєю нестримністю. Його життя вистачило б на кілька життів. Випереджати час Віктор Михайлович умів уже в середній школі. Діапазон його захоплень був надзвичайно широкий: філософія, математика, фізика, література, ботаніка. Він вивчав окремі дисципліни в обсязі вузівських курсів. Заради улюбленої математики в нього вистачило сили відмовитися від улюбленої гри в шахи. 
Розв'язав п'яту узагальнену проблему Гільберта, одну з найскладніших в сучасній алгебрі. Важливі результати дістав в теорії цифрових автоматів, в галузі застосувань обчислювальної техніки в керівництві виробничими процесами та економіці. Під його керівництвом були створені універсальні електронно-обчислювальні машини "Київ", "Дніпро", серії машин „Мир” та інші ЕОМ.

13.Зелінський Микола Дмитрович(1861-1953) український хімік-органік. Вивчав вуглеводні, з яких складається нафта.

14. Юрій Львович Далецький(1926-1997)

Юрій Львович Далецький – всесвітньо відомий математик, гордість вітчизняної науки. Основні праці вченого присвячені дослідженню сучасних проблем математичного аналізу, теорії ймовірностей, теорії диференціальних рівнянь і математичної фізики.  Ним написано біля  200 наукових праць, серед них значну частину складають ґрунтовні статті та монографії, які перекладено англійською мовою. До скарбниці світової літератури з математики і теоретичної фізики увійшла важлива формула Далецького-Троттера про мультиплікативне представлення еволюційного інтеграла. 
За вагомий внесок у розвиток національної освіти академіку НАН України  Ю.Л.Далецькому присвоєно почесне звання - Заслужений діяч науки і техніки України.

15.Пилипенко Анатолій Терентійович (1914-1993) український хімік-аналітик в області водних ресурсів.

16. Юрій Олексійович Митропольський (1917-2008)

Ю.О.Митропольський –  дійсний член Національної академії наук України, Російської академії наук; іноземний член заснованої в 1711 році Болонської академії наук (Італія). Ю.О.Митропольський  по праву вважався керівником школи з нелінійної механіки, родоначальниками якої в 30-ті роки ХХ сторіччя були академіки М.М.Крилов та М.М.Боголюбов. Він автор більш ніж 750 наукових праць, серед яких 53 монографії, виданих багатьма мовами світу; підготував 100 кандидатів та 25 докторів наук.
Неможливо охопити той величезний внесок у розвиток сучасної науки, що мають ідеї та результати досліджень, які проводив Юрій Олексійович.
За роки своєї майже 60-річної наукової діяльності Ю.О.Митропольський отримав фундаментальні наукові результати в галузі асимптотичних методів нелінійної механіки, якісного аналізу нелінійних систем диференціальних рівнянь при збуреннях, дослідженні коливних процесів у нелінійних системах.

17.Писаржевський Лев Володимирович(1874-1938) український вчений в галузі фізичної хімії. Заклав основи електронної теорії окисно-відновних реакцій.

18. Анатолій Володимирович Скороход(народився у 1930 р.)

Відомий український математик. Закінчив у 1953 році Київський державний університет, доцент (1956), кандидат фізико-математичних наук (1957), доктор фізико-математичних наук (1962), професор (1964), академік НАН України (1985), член-кореспондент (1967). У 1956—1964 рр. працював у Київському університеті, у 1964—2002 рр. в Інституті математики НАН України, головний науковий співробітник (у 1964—1992 роках завідувач відділу випадкових процесів), водночас професор Київського університету.
    Із 1993 року працює на посаді професора Мічиганського університету (США).Член Американської академії мистецтв і наук.
     Наукові праці з теорії стохастичних диференціальних рівнянь, граничних теорем для випадкових процесів, розподілів у нескінченновимірних просторах, статистики випадкових процесів, марковських процесів.
     Державна премія України в галузі науки і техніки (1982, 2003). Премія імені М. М. Крилова НАН України (1970). Срібна медаль ім. М. В. Остроградського (2001). 
    Автор понад 450 наукових праць, серед яких понад 40 монографій і підручників.

19.Яцимирський Костянтин Борисович (1916-2005) український хімік-неорганік. Головними напрямами дослідів були хімія комплексних сполук, біонеорганічна хімія.

20. Анатолій Михайлович Самойленко


(народився в 1938р.)

У 1963–1974 рр. і з 1987 р. А.М.Самойленко працює в Інституті математики НАН України (з 1987 р. – завідувач відділу звичайних диференціальних рівнянь, з 1988 – директор інституту). Одночасно з 1967 р. – у Київському університеті (з 1974 – завідувач кафедри) та з 1998 – завідувач кафедри диференціальних рівнянь Національного технічного університету України “КПІ”.


Перші наукові праці вченого з’явились у 1961 р. За короткий час А.М.Самойленко став одним із провідних фахівців з якісної теорії звичайних диференціальних рівнянь і теорії нелінійних коливань. Спираючись на класичні досягнення попередників, він провів оригінальні й глибокі дослідження і побудував теорію збурення інваріантних тороїдальних багатовидів динамічних систем, створив нові та розвинув відомі асимптотичні методи нелінійної механіки, розробив теорію багаточастотних коливань. Його досягнення у створенні нових напрямів дослідження знайшли міжнародне визнання. У світовій математичній літературі з’явились терміни “функція Гріна-Самойленка”, “чисельно-аналітичний метод Самойленка” та ін.. А.М.Самойленко – автор близько 400 наукових праць, у тому числі 30 монографій і 15 навчальних посібників. Багато його праць перекладено іноземними мовами і видано за кордоном.

ІІ тур - Загадки

Ведуча. Кожній команді по черзі ми читаємо загадки, а ви повинні відгадати їх. Якщо команда не знає правильної відповіді, її питання переходить суперникам.

1. Струму добрий провідник,

В світі третій мандрівник

(у відсотковому вираженні посідає третє місце на Землі).

З букви «А» я починаюсь,

Срібно-білий я й згинаюсь.

А іще зовусь«крилатим» —

Спробуй мене відгадати. (Алюміній)
2. Летіли галки і побачили палки. Якщо на кожну палку сяде галка, то для однієї галки не вистачить палки. Якщо на кожну палку сяде по дві галки, то одна з палок залишиться без галок. Скільки було галок і скільки було палок?
(3 палки і 4 галки)

3. Я до всього справу маю:

Ґрунт у полі удобряю,

Урожай оберігаю,

Я перу і прибираю,

Я годую й одягаю,

І метал я добуваю,

Я лікую й зберігаю,

Я будую й освітляю,

І у космос я літаю.

А запитання моє —

Відгадайте, хто я є? (Хімія)

4. Двоє батьків і двоє синів поділили між собою порівну 30 грн., причому кожен одержав по 10 грн.Як це могло трапитися?
(Було три особи: батько, син, внук)

5. У тридесятому царстві,

У всім відомім государстві були собі сім братів — ?

І вісім сестер — ?

Кожна мала по дві дочки — ?

А п'ять братів— по два синочки —

Якщо ти хімію вивчаєш,

Загадку швидко відгадаєш. (Періодична система)


6. Швачка має кусок сукна 18 м і щодня відрізає по 3 м. На який день вона відріже останній раз?
(на п'ятий)

7. Хто у реакції байдики б'є,

А реакцію прискорює? (Каталізатор)
8. Летіла група качок. Одна попереду і дві позаду, одна позаду і дві попереду, одна між двома і три в ряд. Скільки летіло качок?
(Летіли одна за одною три качки)

9. На полі вродився, на заводі зварився —

Нам усім знадобився. (Цукровий буряк)

10. Коли моєму батькові минув 31 рік, мені було 8 років, а тепер мій батько старший за мене удвічі. Скільки мені тепер років?


(Різниця наших років становить 31-8=23 роки. Ці 23 роки і є мій теперішній вік, бо різниця наших років стала. І на той час, коли мені 23 роки, моєму батькові 46, тобто зараз він удвічі старший за мене)

11. Скажи мені, друже,

Коли так бува:

При таненні льоду

Не тече вода? (Сухий лід)

12. Котра тепер година, якщо до кінця доби залишилося двічі по дві п'ятих того, що вже минуло від початку доби?


(Двічі по дві п'ятих становить 4/5. До кінця доби залишилося 4/5 тієї частини часу, яка вже минула від початку доби. Отже, ціла доба становить 1+4/5=9/5 частини того часу, який вже минув від початку доби. Звідси, 24 год : 9/5=13 год 20 хв. Отже, тепер 13 год 20 хв)

13. Із благородних він металів,

Про нього деякі деталі:

На нього дивишся, а себе бачиш,

Коли смієшся ти чи гірко плачеш,

Шукаєш в ньому вроди і краси.

Коли ж у воду трохи додаси

Цілющою проста вода стає,

Людині сили і здоров'я додає. (Срібло)
14.Щука важить стільки, скільки важить кілограм і півщуки. Яка вага щуки? (2 кг)

15. Видозмін аж дві він мас.

Із пробірки воду витісняє.

Цілий клас сполук за ним назвали —

Без нього й нас не будо б з вами. (Кисень)

16. Яке число треба поділити на свою п'яту частину, щоб дістати 5?


(довільне число)

17. Він хитро на сполуки діє:

З лугами — синіє.

З кислотами він червоніє. (Лакмус)

18. Селянин ішов до залізничної станції і зустрів 2 бабусі, кожна з яких несла по два кошики, а в кожному кошику було по два кролі. Скільки йшло до станції?
(Один селянин)

19. У воді росте, у воді кохається.

В воду попаде — враз води злякається. (Сіль)
20. Біля берега стояв човен, у якому може вміститися лише одна людина. До ріки підійшли двоє й обоє переправилися на інший берег. Як це могло статися? (Вони знаходились на різних берегах ріки.)
21. Я — елемент,

Який приніс вам силу й розум, люди.

Якщо ж змінити в назві «Ф» на «Б» —

протока з мене буде. (Фосфор)


22. Стіл має чотири кути. Один кут спиляли. Скільки кутів залишилося? (5 кутів)

23. Що за чиж на темнім полі

Креслить носом білий слід? (Крейда)
24. Пішов мірошник на млин. У кожному із 4 кутів він побачив по 3 мішки, на кожному мішку сиділо по 3 кішки, а кожна кішка мала при собі трьох кошенят .Під мішком сиділо по три мишки. Запитується: чи багато було ніг у млині? (дві, а решта лапи)

23.З ним не прокисне молоко,

Реакції зовсім не будуть йти

І довго-довго не прогіркне масло.

«Не дам! Не допущу!Забороню!»

Таким у даних речовин є гасло. (Інгібітори)


24.Як можна одним мішком пшениці, змоловши її, наповнити два таких самих мішки? ( вставити один в одний)

25. Є явища природні і погодні.

Є історичні, соціальні, політичні.

А коли змінить склад речовина,

Тоді якого явища учасниця вона? (Хімічного)
26. Два копачі викопують 2 метри канави за 2 години. Скільки копачів за 5 годин викопають 5 метрів канави? ( два)

27. Бінарні звуться ці Сполуки.

В них, міцно взявшись за руки,

Два елементи сполучились.

Які сполуки утворились? (Оксиди)
28. У трьох трактористів є брат Сергій, а у Сергія немає братів. Чи може таке бути? ( трактористи жінки)
29. На смак відразу ж розпізнаєш ти,

Коли лимон чи яблуко візьмеш до рота.

Від них всі речі треба берегти —

Така вже в речовин у цих робота.

Руйнують, роз'їдають, посуд рвуть...

Скажи: як речовини ці зовуть? (Кислоти)

30. Як збільшити число 66 у півтора ризи не виконуючи ніяких дій? ( перевернути)
ІІІ тур

Ведуча. Кожній команді потрібно сказати:

хімікам – Чому неможливо жити без хімії?

математикам: Чому неможливо жити без математики?Повинні доказати, що без цих наук неможливо прожити.1.Хіміки:

«Ну яке ж може бути наше життя без хімії. Краще чи гірше?» І ніяк не могла собі уявити це життя. Бо наше здоров’я наш настрій – все що ми відчуваємо бачимо навколо та й самі складаємося з хімічних речовин. Віруси мурашки люди планети зірки галактики – все у світі складається з хімічних елементів. Взагалі увесь всесвіт є дуже великим і складним хімічним реактором.

Якщо на мить уявити світ без хімії тоді затамуємо подих. Адже наше життя зупиниться! Так справді зупиниться! Не виготовлялися ліки серцеві клапани зубні протези комп’ютери сонячні батареї вироби з пластмаси…Та що там навіть зубної пасти. Без якої ми мали б огидний вигляд. Ми навіть не розуміємо що дає нам хімія! Ми наскільки звикли до того що нас оточує.

Проте слід пам’ятати що хімія може принести не тільки користь а й завдати шкоди. Саме тому ми повинні оволодівати хімічними умінням користуватися ними не завдаючи шкоди собі та навколишньому середовищі.

Важко навіть уявити собі, як би жили люди, якщо б не було хімії. Хімія – це фундаментальна природнича наука, яка посідає центральне місце серед інших наук. Вона займає дуже важливе місце в житті суспільства і кожної людини окремо. Багато різноманітних речей, якими ми користуємось у повсякденному житті вироблені завдяки хімії.

Ще в старі часи виникли ремесла в основі яких були покладені хімічні процеси: отримання металу, скла, кераміки , фарбників.

Хімічна і нафтова промисловість є важливими галузями, без яких неможливо функціонування економіки. Серед найважливіших продуктів хімії є такі: кислоти, луги, пластмаси, мінеральні добрива, розчинники, масла, каучуки та гума, синтетичні волокна та ін..

Виключно важливу роль відіграють хімічні процеси в енергетиці , яка використовує енергію хімічних реакцій. Для енергетичних цілей використовують різні продукти переробки нафти – бензин, керосин, мазут, кам’яне вугілля, торф.

Розвиток багатьох галузей промисловості пов'язаний з хімією: металургія,

2.Математики

Благодаря применению математики нам не нужно проводить дорогостоящие и опасные для жизни эксперименты, прежде чем реализовать какой-нибудь сложный проект, например, в освоении космоса. Мы можем заранее рассчитать параметры орбиты космического аппарата, запускаемого с земли для доставки космонавтов на орбитальную станцию. Математические расчеты позволят не рисковать жизнью людей, а прикинуть заранее все необходимые для запуска ракеты параметры, обеспечив безопасный полет.

Конечно модель она на то и модель, что не может учесть все возможные переменные, поэтому и случаются катастрофы, но все равно она обеспечивает довольно надежные прогнозы.

Воплощение математического расчета вы можете видеть везде: в машине, на которой ездите, в компьютере или переносном устройстве, с которого сейчас читаете эту статью. Все постройки, здания не разрушаются под собственным весом благодаря тому, что все данные необходимые для постройки рассчитывали заранее по формулам.

Медицина и здравоохранение — тоже существует благодаря математике, которая используется, во-первых при проектировании медицинских приборов, а во-вторых, при анализе данных об эффективности того или иного лечения.

Даже прогноз погоды не обходится без применение математических моделей.

Короче, благодаря математике мы имеем все доступные нам сегодня технологии, не подвергаем нашу жизнь бессмысленной опасности, строим города, осваиваем космос и развиваем культуру! Без нее мир был бы совсем иным.

Математика позволяет развить некоторые важные умственные качества, о которых я писал в статье про развитие интеллекта ( как развить интеллект). Это аналитические, дедуктивные (способность к обобщению), критические, прогностические (умение прогнозировать, мыслить на несколько шагов вперед) способности.

Также эта дисциплина улучшает возможности абстрактного мышления (ведь это абстрактная наука), способность концентрироваться, тренирует память и усиливает быстроту мышления. Вот сколько всего вы получаете! Но в то же время вы или ваши дети могут многого лишиться, если вы не будете уделять этому предмету должного внимания.

Если говорить более подробно и оперировать конкретными навыками, то математика поможет человеку развить следующие интеллектуальные способности  • Умение обобщать. Рассматривать частное событие в качестве проявления общего порядка. Умение находить роль частного в общем.

  • Способность к анализу сложных жизненных ситуаций, возможность принимать правильное решение проблем и определяться в условиях трудного выбора.

  • Умение находить закономерности.

  • Умение логически мыслить и рассуждать, грамотно и четко формулировать мысли, делать верные логические выводы.

  • Способность быстро соображать и принимать решения.

  • Навык планирования наперед, способность удерживать в голове несколько последовательных шагов.

  • Навыки концептуального и абстрактного мышления: умение последовательно и логично выстраивать сложные концепции или операции и удерживать их в уме.

Важный момент: я уже получил какое-то количество вопросов от читателей, поэтому сразу здесь хочу кое-что пояснить. Вышеназванные качества развиваются не только решение задач из разных областей математики: тригонометрии, теории вероятностей и т.д. Вам вовсе не обязательно находить запылившиеся школьные учебники по этим предметам, если вы хотите подтянуть эти способности.

Здесь я говорю не только о математике, как о конкретной науке, а скорее о всех тех областях знания, где применяется математический метод и господствует точность, порядок и логика. Так что для развития некоторых качеств интеллекта подойдет изучение точных наук, решение логических головоломок и даже некоторые интеллектуальные игры.

Берите то что вам ближе и интересней, нет необходимости заставлять себя штудировать скучные учебники, главное, чтобы работала голова, чтобы задания требовало от вас поиска нетривиальных решений и точности анализа. Сразу об этом пишу, чтобы далее было понятно о чем речь.

Что непременно пригодится вам, даже если вы собираетесь преуспеть на почве какой-нибудь гуманитарной дисциплины, так как логика, навыки системного мышление и умение формулировать сложные теории очень нужны и там. Без этого это станет не наукой, а словоблудием.

Я слышал про блестящих юристов, которые помимо юридического образования получили, вдобавок, физико-математическое. Это помогло им, подобно хорошим шахматистам, выстраивать сложные комбинации вариантов защиты в суде, либо изобретать ловкие способы взаимодействия с законодательной базой и придумывать всякие хитроумные и нетривиальные решения.

Математика пригодится в бизнесе. Но может быть, та профессия, которую вы рассматриваете в качестве своего будущего призвания не будет связана с расчетами, формулами, информатикой или аналитикой. Или вы не используете этого в своей нынешней работе.

Но все равно, это вовсе не значит, что так будет всегда. Быть может вы захотите сменить профессию. Или вам так надоест наемная работа, что вы решите организовать собственный бизнес (а такое случается весьма нередко). Организация самостоятельного предприятия всегда требует расчетов, прогнозирования и анализа. Вы, как глава нового бизнеса, должны будете владеть соответствующими навыками, не все возможно делегировать наемным сотрудникам их работа в любом случае нуждается в контроле.

Без поддержки в виде математических методов прогнозирования, моделирования и анализа (хотя бы на примитивном уровне, смотря какой у вас бизнес) успеха в организации собственного дела достичь сложно. Исходя из личной статистики, могу сказать, что наибольшего успеха в бизнесе добиваются, как правило, выпускники технических, математических вузов.

Дело не только в знании каких-то специальных методик расчетов, ведь никогда не поздно это освоить в случае надобностиКлюч в определенной организации ума. Бизнес — это высоко упорядоченная система, построение которой, требует от ее создателя определенных интеллектуальных навыков, структурированного мышления, умения обобщать и выводить взаимосвязи. Изучение точных наук, как известно — развивает эти навыки.

Підсумок.

Підведемо підсумки, скільки кожна команда набрала балів, молодці.Кожна команда набрала однакову кількість балів. Вітаємо
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка