Представленого на захист проектуСторінка1/4
Дата конвертації01.05.2016
Розмір0.91 Mb.
  1   2   3   4

З М І С Т

ПРЕДСТАВЛЕНОГО НА ЗАХИСТ ПРОЕКТУ

 1. Назва проекту «Моя школа – мій дім – мій Донеччина», ідентифікація проекту, актуальність, необхідність і значущість обраного напрямку.

 2. Мета проекту і завдання проекту.

 3. Смислова частина «Фокусировка цінностей» і модель об’єкта діяльності, структура, принципи внутрішньої організації та особливості функціонування об’єкта, теоретичне обґрунтування проблеми, технологія (основні шляхи досягнення мети проекту та їх обґрунтування на основі досягнень сучасної науки, передового педагогічного досвіду! Параметри стану об’єкта, система контролю за ними, реальний та очікуваний стан об’єкта, зазначення терміну початку і закінчення проекту: закінчення проекту визначається етапністю його реалізації, зазначаються часові інтервали кожного етапу.

 4. Кадрове забезпечення проекту.

 5. Офіційне забезпечення проекту (ОЗП).

 6. Матеріально-технічна база.

 7. Фінансове забезпечення проекту – бюджет.

 8. Операційна частина (конкретні заходи: зміст, учасники, дата, відповідальний за виконання (хто і за що відповідає всередині проекту, хто допомагає в реалізації проекту).

 9. Оціночна та само оціночна частина (проводиться як по завершенню проекту в цілому, так і в процесі його здійснення. Отримання зворотного зв’язку між закладеними ідеями та ступенем отриманих результатів).

 10. Результати проекту: матеріальні: відеофільм, альбом, бортжурнал, комп’ютерна газета, колаж, сценарій, стіннівка, постер, комікс, виставка. Форми представлення результатів: дискусія, огляд, обговорення, рольова гра, репортаж.

СТАДІЇ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ

 1. Формулювання проекту (ідентифікація). Адміністрація аналізує стан ЗНЗ та формує найбільш пріоритетні напрямки роботи та подальшого розвитку. Результат роботи подає у вигляді бізнес-ідеї, яка направлена на рішення найвагоміших завдань.

 2. Розробка проекту. Цей етап потребує поступового уточнення і вдосконалення плану проекту у всіх його вимірах – комерційному, технічному, фінансовому, економічному, інституціонному.

 3. Експертиза проекту. Проводиться перед початком здійснення проекту. Кваліфікаційна експертиза є бажаним етапом життєвого циклу проекту.

 4. Здійснення проекту. Стадія охоплює реальний розвиток бізнес-ідеї до того моменту, коли проект повністю увійде в експлуатацію

 5. Оцінка результатів. Проводиться як по завершенню проекту в цілому, так і в процесі його здійснення. Основна мета цього виду діяльності – отримання зворотного зв’язку між закладеними ідеями та ступенем отриманих результатів.

П Л А Н

ПІДГОТОВКИ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ

 1. Визначення дати і місця презентації.

 2. Складання сценарію захисту.

 3. З’ясування кількості гостей поіменно.

 4. Оформлення запрошень.

 5. Підготовка приміщення.

 6. Запрошення гостей.

 7. Стендова інформація про захід.

ПРОВЕДЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОЕКТУ

 1. Ознайомлення присутніх із поставленими завданнями.

 2. Розповідь про те, що нового дізналися, навчилися.

 3. Демонстрування результатів своєї діяльності.

 4. Доведення його цінності.

 5. Обмін власними враженнями.

 6. Плани на майбутнє.

 7. Оцінювання проектної діяльності.

А Н О Т А Ц І Я

ІННОВАЦІЙНОГО ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОЕКТУ

Тема теоретична: «Соціалізація учнів, які навчаються в процесі

вивчення регіональної культури»

Тема творча: «Моя школа – мій дім – моя Донеччина»

Виконала: Павлюк Анджела Павлівна, директор

Широкинської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів ім. М.В. Ясиненка

В проекті надані теоретичні основи соціалізації учнів, його актуальність, мета та завдання інноваційного досвіду. Скорочено описані методи, форми, засоби навчання, які діють на соціальну адаптацію учнів в соціумі.

Проект має практичну спрямованість. Орієнтовану на розробку моделі «Соціалізація школярів через розвиток компетентностей» та служить для підвищення інвестиційної привабливості школи. Досліджений мистецтвознавчий регіональний матеріал для використання його в проекті. Представлений методичний блок:


 • додаток №1 «Модель управління громадсько-активною школою задля підвищення іміджу закладу»;

 • додаток №2 «Надання додаткових освітніх послуг для мешканців громади»;

 • додаток №3 «Міні-проекти: «Країна здоров’я», «Майбутнє України», «Педагог ХХІ століття», «Імідж школи», «Магічний трикутник», «Дитяча преса», «Бути здоровим це модно!»

 • додаток №4 «Використання шкільного сайту для підвищення іміджу та залучення додаткових ресурсів на розвиток навчального закладу»;

 • додаток №5 «Таблиця для оцінки основних показників рівня розвитку школи для підготовки до участі у проекті»;

 • додаток №6 «Практичні вправи щодо превентивних дій на користь залучення інвестицій на розвиток ЗНЗ»;

 • додаток №7 «Модель впровадження Державних стандартів освіти в Широкинській ЗШ І - ІІІ ступенів ім. М.В. Ясиненка» (презентація).

В цій роботі показаний механізм інноваційної діяльності, який знайшов своє відображення в розробці і введенні елементів нового змісту освіти, нових освітніх технологій, зміцнення зв’язків учителя, учня з наукою, громадськістю, бізнес-ресурсами. Розроблена «Програма розвитку проекту», а також окреслені очікувані результати в ході її реалізації.

В проекті є очікувані результати, виконання яких в процесі творчої діяльності піднімуть рівень соціалізації учнів, що дасть можливість зробити сільський заклад освіти привабливим для інвестицій.

Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він і здавався бездіяльним.

Григорій Сковорода

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ

ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Дивовижний цей дім – школа! У ньому все змішалось: дитинство, зрілість, юність, романтика, зустрічі та розлуки. І тільки ми, вчителі і керівники, маємо в ньому постійну прописку. А щоб цей вічно киплячий пристрастями дім ставав ще вагомішим та більш рідним, привабливим, затишним, ми використовуємо усі можливості, що трапляються на шляху.

Державна національна програма «Освіта» орієнтує всю систему освіти на формування соціалізованої, творчої особистості. А соціалізовану, творчу особистість сформує лише творчий вчитель, який активно впроваджує інноваційні технології, а керівник володіє знаннями з менеджменту, маркетингу. Саме підготувати вчителів до процесу модернізації освіти і є завданням адміністрації закладу та особливо директора.

Пріоритетними напрямками на даному етапі повинні стати: • широка популяризація інноваційно-інвестиційного потенціалу школи;

 • залучення інвестицій в оновлення архітектури об’єкту, його інфраструктури шляхом реалізації практико-орієнтованих проектів;

 • продовження роботи щодо зміцнення матеріально-технічної бази школи шляхом соціальної спрямованості бюджетного інвестування;

 • модернізація старих та впровадження сучасних інноваційних технологій в закладі;

 • сприяння у пошуку інвесторів для впровадження та здійснення практико-орієнтованого проекту «Мій дім – моя школа – моя Донеччина»;

 • впровадження наукових та інноваційних розробок в освітній процес.

Початок ХХІ століття яскраво демонструє протиріччя основних тенденцій розвитку суспільства, з одного боку виявляється дегуманізація людських відношень, різка зміна орієнтирів і спрямувань суспільного розвитку. Нерозуміння сутності змін, злам звичайної системи цінностей породжує в людині почуття жаху та невпевненості, розгубленості і найважче – дитині. Ця розгубленість призводить до втрати соціальних орієнтирів, до серйозних особистісних та соціальних деформацій. З іншого боку в сучасному світі підвищується увага до особистості як суб’єкта соціальних відношень. Актуальність проекту обумовлена необхідністю формування соціальної позиції учнів закладу освіти та низьким інтересом учнів до культурних цінностей свого регіону, міста, села. Актуальність зумовлена необхідністю знаходження шляхів управління інноваційними процесами в сільській школі, які спрямовані на вирішення особистих інвестиційних завдань в умовах соціалізації школярів.

Актуальність визначила мету та завдання проекту.Мета проекту:

 • розробка та випуск методичного буклету для туристичної агенції під назвою «Зелений туризм Приазов’я»;

 • розробка та видання навчально-методичного комплекту для використання в педагогічній майстерні «Вивчення регіональної культури через архітектурне обличчя села», спрямованого на соціалізацію учнів, створення сприятливих умов для творчого потенціалу людини, пошуку підтримки, стимулювання творчо-обдарованих дітей та молоді, самореалізація творчої особистості в сучасному суспільстві;

 • залучення інвестицій та підвищення ефективності діяльності школи;

 • активізація інвестиційних процесі шляхом проведення роботи щодо залучення інвесторів на незадіяні сфери через практико-орієнтований проект.

Задачі проекту:

 • вивчення та узагальнення теоретичного матеріалу з теми проекту;

 • розробка програми заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості:

 • аналіз інвестиційної привабливості школи;

 • окреслення напрямків інвестиційної співпраці:

а) курортно-туристичний «Зелений туризм»;

б) розваг-форум, Новоазовський район, інвестиційні можливості • моніторинг та діагностика;

 • реформування та реструктуризація:

а) ГАШ;

б) виділення деяких направлень розвитку закладу

(впровадження Державних стандартів);

в) знаходження та усунення деяких зайвих ланок в

управлінні;

г) введення необхідних ланок;

д) налагодження інформаційних потоків (шкільний сайт) в частині управлінської інформації.


 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів як ознаки конкурентоспроможності;

 • залучення додаткових коштів на розбудову, реорганізацію освітнього закладу:

 • розгалузити та запропонувати нові додаткові послуги.

(Показати та довести інвестору, що інвестиції в людину – це інвестиції в її навчання, розвиток).

У чому полягають освітні нововведення? У збагаченні змісту освітнього процесу у відповідності з новими вимогами Державного стандарту, з проблемами соціалізації учня, закладу.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

ІННОВАЦІЙНОГО ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОЕКТУ

«МІЙ ДІМ – МОЯ ШКОЛА – МОЯ ДОНЕЧЧИНА»

Серед різних шляхів для вирішення будь-яких завдань, які стоять перед вчителем, керівником закладу є застосування на практиці інноваційних методів, технологій. Один з них – метод проектів. Він не новий, у світі його почав використовувати на початку ХХ століття американський педагог, психолог, філософ Джон Дьюї. Далі ця дидактична система поширилася в Англії, Росії та Україні (С. Шацький, Г. Ващенко, Н. Крупська, А. Петрович) та інших європейських країнах.

Надмірне захоплення цим методом призвело до втрати системи в роботі школи і перетворилося у стимулюючий фактор. Педагогічна преса критикувала цей метод і практично його застосування у 1931 році було заборонено. На сучасному етапі реформування шкільної освіти виникла необхідність відродження методу проектів. Що ми зараз з вами і спостерігаємо.

Проектування, інтегроване в контекст управлінської діяльності розглядається як культурна форма інновації в освіті, а практико-орієнтований проект як засіб активізації роботи у соціальній сфері. Я спробувала поєднати соціальний аспект проекту з бізнес-планом.

Згідно з новітніми дидактичними концепціями процес навчання будується на єдності освітньої, виховної, розвивальної функціях.

Соціалізація – це процес і результат засвоєння вихованцем існуючих норм, цінностей, форм поведінки. Синонімом до слова «соціалізація» є слово «олюднення». Соціалізація дорівнює «окультуриванию» - засвоєння досвіду дитиною через взаємодію з середовищем. Досвід перетворюється в індивідуальний розвиток, перероблюється ним, доповнюється і через деякий час повертається в загальну культуру у вигляді окремих індивідуальних досягнень!

Глобалізація є невід’ємною частиною сучасної картини всесвіту – вона тягне за собою розмивання традиційних культур і кризу ідентичності. Тому вивчення регіональної культури сьогодні – це, насамперед, вивчення нової культурної середи, яка спроможна існувати в умовах глобалізації.

Для визначення поняття «регіональна культура» необхідно роздивитись базові поняття із яких воно складається: визначення «регіону» (лат. regio - «країна», «область») в якості терміна для зазначення територіальної одиниці. Поняття «культура» (лат. cultura - «виховання») несе багато різних трактувань і має багатовікову традицію споживання.

Згідно з С.І. Маловичко простір не існує без людської культури, простір перетворюється і створюється людиною. Будь-який простір – конструкція. Регіональна культура як якісне культурне явище повинна мати поряд з іншими атрибутами власну історію. Тому на краєзнавчому регіональному матеріалі можна створити умови розвитку, соціалізації особистості, які стануть фундаментом для інвестицій в освіту, а значить, в майбутнє.

Я вважаю, що засвоєння навколишнього середовища повинно здійснюватись творчо. Розвиток творчої особистості можливий в умовах достатньої свободи та ініціативи. Необхідно довірити усім учасникам всім учасникам проекту якомога більшу кількість таких справ, які потребують ініціативи, організації та творчості.

Джерелом становлення особистості в розвивальному середовищі за словами В.О. Сухомлинського повинна бути цілісна система принципів, методів, засобів, реалізація яких потребує нових концептуальних підходів до всіх процесів організації життєдіяльності зокрема і інвестиційної.

Одним з цих методів є міні-проекти, які увійшли в один великий «Мій дім – моя школа – моя Донеччина»: • колективне духовне життя школи. Проект «Магічний трикутник»,

 • розвиток обдарованості, виховання розуму, творчих здібностей кожної особистості «Майбутнє України»;

 • вміння педагога побачити обдарування дитини та направити і знайти сферу, де його здібності будуть необхідні «Педагог ХХІ століття»;

 • надання особистості доступу до вибору можливостей для індивідуального розвитку, самовдосконалення «Країна здоров’я», «Бути здоровим це модно!»;

 • максимальне використання специфічних можливостей соціокультурного середовища для вирішення задач соціалізації особистості та взаємодії з громадськістю (шлях додаткових послуг) «Дитяча преса».

Таким чином соціалізація школярів, школи формується в офіційних і неофіційних відношеннях педагогічним та дитячим колективом, громадськістю, оточуючим середовищем.

В процесі вивчення матеріалів з теми була розроблена модель формування соціалізації особистості. Соціалізація школярів відбувається через розвиток компетентностей.

Перед вчительським колективом, адміністрацією стоїть відповідальне завдання: заохотити дітей, сформувати і розвити в них стійкий естетичний інтерес через різні форми, у тому числі проекти: «Імідж школи».

Можна сказати, що перше завдання вирішене. Переходимо до другого завдання.АНАЛІЗ

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗАКЛАДУ,

а саме:


 • Широкинська школа стоїть на березі Азовського моря та розташована в селі, яке входить до інвестиційно-привабливого регіону України. Вигідне географічне положення, вдале поєднання значного економічного та природно ресурсного розташування з традиційно високим потенціалом ділової активності місцевого населення сприяли формуванню Широкинської школи як закладу для вкладання інвестицій (туристична фірма «Зелений туризм», інвестором були враховані розміщення об’єкта, легкість доступу (автобус), наявність розвинутої транспортної інфраструктури, забезпеченість інженерними комунікаціями, наявність сучасних видів зв’язку (мережа Інтернет), соціально-політична стабільність в регіоні, сприятливість екологічної ситуації, ставлення місцевої влади до інвестора, готовність влади створювати сприятливі умови для інвестора).

На привабливість вищезазначених критеріїв місцева влада має значний вплив, що дає їй суттєві важелі впливу на формування інвестиційного клімату в регіоні та селі.

Інвестору пропонується співпраця в таких напрямках: • Курортно-туристичний «Зелений туризм»;

 • Розваг- форум. Новоазовський район, село Широкине – інвестиційні можливості.


МОНІТОРИНГ ТА ДІАГНОСТИКА

Проект дозволить: • З’ясувати сильні сторони закладу;

 • Слабкі сторони закладу;

 • Розробити рекомендації для розвитку конкурентоспроможності, підвищення ефективності діяльності і збільшення інвестиційної привабливості закладу освіти.

В процесі діагностики (моніторингу) можна роздивитися різні аспекти діяльності закладу: управління, кадри, фінанси… А це допомагає розробити стратегію розвитку – генеральний план (3 – 5 років). Стратегія описує основну мету, основні напрямки роботи.

Якщо школі потрібні інвестори, необхідно сформувати чітку програму заходів з підвищення інвестиційної привабливості. Практично будь-яке спрямування в будь-якій галузі у наш час характеризується високим рівнем конкуренції. Для збереження своїх позицій та досягнення лідерських позицій ми змушені постійно розвивати, засвоювати нові технології, розширювати сфери діяльності (активна школа, див. додаток). В цих умовах ми розробили ГАШ.

Аналіз можливостей села Широкине свідчить про те, що роботу можливо проводити через використання регіонального компоненту. В рамках проекту можливо розробити низку заходів під назвами: «Вітрина на вулиці села», «Ажурні огорожі», «Дерева, квітники», «Український сільський колорит в роботах народної майстрині», «Мистецтво на вулицях села», «Цінності у повсякденному житті», «Море, сонце…», «Спадок пращурів. Пам’ятки архітектури села», «Модерн і ренесанс в архітектурних будівлях села», «Музей М.В. Ясиненка». Потрібно розробити позашкільні заходи з використанням мистецтвознавчого матеріалу «Музика історії села, яка застигла», «Післявоєнне будівництво в селі Широкине». Всі ці роботи, проекти, сценарії заходів стануть основою для створення туристичного буклету, проведення форуму та зможуть слугувати поштовхом для залучення інвестицій в заклад. З метою соціалізації школярів будуються певні умови, які безпосередньо пов’язані по-перше, з виконанням Закону України «Про освіту» та новим Державним стандартом. По-друге, у створенні повного навчально-методичного комплекту та буклету «Подорож берегами Приазов’я». По-третє, враховується психологія школярів та використовується шкільний компонент (урок історії, малювання, креслення, трудового навчання, географії).

ІНФОРМУВАННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ відбувається на різних рівнях:


 • Виступ на районній науково-практичній конференції «Венедиктовські читання»;

 • Виступ на місцевому семінарі учителів образотворчого мистецтва, географії, креслення, історії;

 • Виступ на шкільному МО;

 • Захист педагогічного досвіду в рамках конкурсу «Вчитель року – 2013» в номінації «Директор школи»;

 • Майстер-клас в рамках конкурсу «Вчитель року – 2013» в номінації «Директор школи»;

 • Шкільний сайт, соціальні мережі;

 • ЗМІ;

 • Рекламні буклети для туристичних агенцій.

Цей проект буде потрібен в реальній педагогічній практиці, тому що містить методичні розробки, міні-проекти, рекомендації, анкети, тощо.

Для рішення останнього четвертого завдання необхідно буде прослідкувати за впливом практико-орієнтованого проекту на соціум.РЕСУРСИ

Необхідні умови реалізації проекту:Кадрові:

 1. Методисти комунальної установи «Районний методичний кабінет Новоазовської районної державної адміністрації»

 2. Колектив закладу

 3. Громадська спільнота

 4. Керівники тур фірм в Новоазовському районі

 5. Працівники сільської бібліотеки

Матеріально-технічні ресурси:

№з/п

Назва ресурсу

Наявність

Кошторис

1.

Медіа ресурси:

Інтернет


Програмний пакет Microsoft office, Corel Draw, компас – 3Д, софти на комп’ютери, графіка

Шкільний сайт+

+-

-

+1 тис.грн2.

Магнітна дошка для ілюстративного матеріалу на паперовому носії

-

900 грн

3.

Музичні центри, CD, DVD диски, аудіо записи

+
4.

Мультимедійна установка: екран, проектор, ноутбук для застосування інформаційних комунікаційних технологій

-

16 тис. грн

5.

Додаткова та методична література
+

6.

Програмно-методичні матеріали
+
Всього:
17900 грн


ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА САЙТИ

http://shyrokyne-school.edukit.dn.ua/

ПАРТНЕРИ

 1. Дитячий садок «Красная шапочка»

 2. Широкинська сільська рада

 3. Сільська громада

 4. Туристичні агенції

 5. Комунальна установа «Районний методичний кабінет Новоазовської районної державної адміністрації»

 6. Депутати різних рівнів

 7. Спілка художників України (філія м. Маріуполя)

 8. Краєзнавчий музей м. Новоазовська

 9. Краєзнавчий музей м. Маріуполя

 10. Виставковий центр ім. А. Куїнджи м. Маріуполь

 11. Маріупольський державний університет

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка