Предмет, суб’єкти та об’єкт макроекономіки. Методи досліджень і функції макроекономіки. Базові моделі макроекономічного аналізуСкачати 141.14 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір141.14 Kb.

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

 1. Предмет, суб’єкти та об’єкт макроекономіки. Методи досліджень і функції макроекономіки. Базові моделі макроекономічного аналізу.

 2. Принципи побудови Системи національних рахунків. Валовий випуск і ВВП. Методи обчислення ВВП.

 3. Номінальний та реальний ВВП. Валовий національний продукт. Обмеженість показників ВВП і ВНП. Показники суспільного добробуту.

 4. Характеристика кругопотоку продуктів та доходів у відкритій економіці. Взаємозв’язок приватного та державного секторів економіки.

 5. Похідні показники національного виробництва та основні макроекономічні тотожності.

 6. Споживання та заощадження як функції поточного доходу. Чинники споживання і заощаджень.

 7. Основи теорії багатоперіодної економіки. Новітні моделі споживання і заощаджень.

 8. Типи інвестиційних видатків. Взаємозв’язок інвестицій і заощаджень у закритій економіці. Теорія автономних інвестицій в основний капітал. Теорія індукованих інвестицій. Чинники інвестиційного попиту.

 9. Розподіл доходів і роль державного сектора у їх вирівнюванні. Формування доходів і видатків державного сектора. Взаємодія приватного та державного секторів економіки. Бюджетне обмеження нації. Національні заощадження та їх чинники.

 10. Роль закордону у формуванні сукупного попиту. Зміна основних макроекономічних тотожностей у відкритій економіці. Функція поточного рахунку та бюджетне обмеження нації з відкритою економікою.

 11. Визначення рівноважного обсягу національного виробництва у кейнсіанських моделях мультиплікатора. Зміна рівноваги та мультиплікативний ефект. Рецесійний та інфляційний розриви.

 12. Сутність та види фіскальної політики. Дискреційна фіскальна політика у моделях мультиплікатора: вплив державних видатків, автономних та пропорційних податків. Недискреційна фіскальна політика.

 13. Дефіцит державного бюджету, його чинники, види та методи балансування. Державний борг та його вплив на національну економіку.

 14. Загальна характеристика економічних циклів. Теорії та моделі економічних циклів. Нециклічні коливання економічної динаміки.

 15. Показники, форми та типи безробіття. Чинники рівня безробіття. Неокласичне та кейнсіанське пояснення добровільного і вимушеного безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття.

 16. Сутність та чинники економічного зростання. Моделі економічного зростання екстенсивного типу в закритій економіці.

 17. Науково-технічний прогрес як джерело інтенсивного типу економічного зростання. Новітні дослідження економічного зростання.

 18. Попит на гроші, його види та чинники: класичний та кейнсіанський підходи. Запасові теорії трансакційного попиту та портфельні теорії спекулятивного попиту на гроші.

 19. Пропонування грошей: роль центрального та комерційних банків. Процес мультиплікації грошей як результат взаємодії центрального банку, комерційних банків і населення. Чинники грошового пропонування.

 20. Рівновага на ринку грошей та механізм її встановлення. Зміни у стані рівноваги під впливом екзогенних чинників за різних тактичних цілей центрального банку.

 21. Сутність, види та інструменти монетарної політики. Механізм впливу монетарної політики на економіку: кейнсіанський та монетаристський підходи.

 22. Інфляція: сутність, показники, види, соціально-економічні наслідки. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Антиінфляційна політика.

 23. Визначення рівня сукупного попиту у базовій моделі рівноваги на товарних ринках ADAS. Чинники сукупного попиту.

 24. Визначення рівня скупного пропонування у базовій моделі рівноваги на товарних ринках ADAS: класичний та кейнсіанський підходи. Чинники сукупного пропонування.

 25. Взаємодія сукупного попиту і сукупного пропонування у моделі ADAS. Короткострокова рівновага на товарних ринках: роль зміни рівня цін та товарних запасів. Зміни у стані рівноваги.

 26. Довгострокова рівновага у моделі ADAS: класичний та кейнсіанський підходи.

 27. Взаємозв’язок моделей загальної рівноваги на товарному ринку ADAS та „видатки-випуск”. Коротко- та довгострокова реакція економічної системи на стимулювання сукупного попиту.

 28. Модель загальної макроекономічної рівноваги у закритій економічній системі ISLM. Аналіз ефективності фіскальної та монетарної політики. Модель ISLM як теорія сукупного попиту.

 29. Модель загальної макроекономічної рівноваги у відкритій економічній системі Манделла- Флемінга. Антициклічна політика за режимів гнучкого і фіксованого обмінного курсів та різного ступеня мобільності капіталу.

 1. Предмет, суб’єкти та об’єкт макроекономіки. Методи досліджень і функції макроекономіки. Базові моделі макроекономічного аналізу.

 2. Принципи побудови Системи національних рахунків. Валовий випуск і ВВП. Методи обчислення ВВП.

 3. Номінальний та реальний ВВП. Валовий національний продукт. Обмеженість показників ВВП і ВНП. Показники суспільного добробуту.

 4. Характеристика кругопотоку продуктів та доходів у відкритій економіці. Взаємозв’язок приватного та державного секторів економіки.

 5. Похідні показники національного виробництва та основні макроекономічні тотожності.

 6. Споживання та заощадження як функції поточного доходу. Чинники споживання і заощаджень.

 7. Основи теорії багатоперіодної економіки. Новітні моделі споживання і заощаджень.

 8. Типи інвестиційних видатків. Взаємозв’язок інвестицій і заощаджень у закритій економіці. Теорія автономних інвестицій в основний капітал. Теорія індукованих інвестицій. Чинники інвестиційного попиту.

 9. Розподіл доходів і роль державного сектора у їх вирівнюванні. Формування доходів і видатків державного сектора. Взаємодія приватного та державного секторів економіки. Бюджетне обмеження нації. Національні заощадження та їх чинники.

 10. Роль закордону у формуванні сукупного попиту. Зміна основних макроекономічних тотожностей у відкритій економіці. Функція поточного рахунку та бюджетне обмеження нації з відкритою економікою.

 11. Визначення рівноважного обсягу національного виробництва у кейнсіанських моделях мультиплікатора. Зміна рівноваги та мультиплікативний ефект. Рецесійний та інфляційний розриви.

 12. Сутність та види фіскальної політики. Дискреційна фіскальна політика у моделях мультиплікатора: вплив державних видатків, автономних та пропорційних податків. Недискреційна фіскальна політика.

 13. Дефіцит державного бюджету, його чинники, види та методи балансування. Державний борг та його вплив на національну економіку.

 14. Загальна характеристика економічних циклів. Теорії та моделі економічних циклів. Нециклічні коливання економічної динаміки.

 15. Показники, форми та типи безробіття. Чинники рівня безробіття. Неокласичне та кейнсіанське пояснення добровільного і вимушеного безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття.

 16. Сутність та чинники економічного зростання. Моделі економічного зростання екстенсивного типу в закритій економіці.

 17. Науково-технічний прогрес як джерело інтенсивного типу економічного зростання. Новітні дослідження економічного зростання.

 18. Попит на гроші, його види та чинники: класичний та кейнсіанський підходи. Запасові теорії трансакційного попиту та портфельні теорії спекулятивного попиту на гроші.

 19. Пропонування грошей: роль центрального та комерційних банків. Процес мультиплікації грошей як результат взаємодії центрального банку, комерційних банків і населення. Чинники грошового пропонування.

 20. Рівновага на ринку грошей та механізм її встановлення. Зміни у стані рівноваги під впливом екзогенних чинників за різних тактичних цілей центрального банку.

 21. Сутність, види та інструменти монетарної політики. Механізм впливу монетарної політики на економіку: кейнсіанський та монетаристський підходи.

 22. Інфляція: сутність, показники, види, соціально-економічні наслідки. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Антиінфляційна політика.

 23. Визначення рівня сукупного попиту у базовій моделі рівноваги на товарних ринках ADAS. Чинники сукупного попиту.

 24. Визначення рівня скупного пропонування у базовій моделі рівноваги на товарних ринках ADAS: класичний та кейнсіанський підходи. Чинники сукупного пропонування.

 25. Взаємодія сукупного попиту і сукупного пропонування у моделі ADAS. Короткострокова рівновага на товарних ринках: роль зміни рівня цін та товарних запасів. Зміни у стані рівноваги.

 26. Довгострокова рівновага у моделі ADAS: класичний та кейнсіанський підходи.

 27. Взаємозв’язок моделей загальної рівноваги на товарному ринку ADAS та „видатки-випуск”. Коротко- та довгострокова реакція економічної системи на стимулювання сукупного попиту.

 28. Модель загальної макроекономічної рівноваги у закритій економічній системі ISLM. Аналіз ефективності фіскальної та монетарної політики. Модель ISLM як теорія сукупного попиту.

 29. Модель загальної макроекономічної рівноваги у відкритій економічній системі Манделла- Флемінга. Антициклічна політика за режимів гнучкого і фіксованого обмінного курсів та різного ступеня мобільності капіталу.

 1. Предмет, суб’єкти та об’єкт макроекономіки. Методи досліджень і функції макроекономіки. Базові моделі макроекономічного аналізу.

 2. Принципи побудови Системи національних рахунків. Валовий випуск і ВВП. Методи обчислення ВВП.

 3. Номінальний та реальний ВВП. Валовий національний продукт. Обмеженість показників ВВП і ВНП. Показники суспільного добробуту.

 4. Характеристика кругопотоку продуктів та доходів у відкритій економіці. Взаємозв’язок приватного та державного секторів економіки.

 5. Похідні показники національного виробництва та основні макроекономічні тотожності.

 6. Споживання та заощадження як функції поточного доходу. Чинники споживання і заощаджень.

 7. Основи теорії багатоперіодної економіки. Новітні моделі споживання і заощаджень.

 8. Типи інвестиційних видатків. Взаємозв’язок інвестицій і заощаджень у закритій економіці. Теорія автономних інвестицій в основний капітал. Теорія індукованих інвестицій. Чинники інвестиційного попиту.

 9. Розподіл доходів і роль державного сектора у їх вирівнюванні. Формування доходів і видатків державного сектора. Взаємодія приватного та державного секторів економіки. Бюджетне обмеження нації. Національні заощадження та їх чинники.

 10. Роль закордону у формуванні сукупного попиту. Зміна основних макроекономічних тотожностей у відкритій економіці. Функція поточного рахунку та бюджетне обмеження нації з відкритою економікою.

 11. Визначення рівноважного обсягу національного виробництва у кейнсіанських моделях мультиплікатора. Зміна рівноваги та мультиплікативний ефект. Рецесійний та інфляційний розриви.

 12. Сутність та види фіскальної політики. Дискреційна фіскальна політика у моделях мультиплікатора: вплив державних видатків, автономних та пропорційних податків. Недискреційна фіскальна політика.

 13. Дефіцит державного бюджету, його чинники, види та методи балансування. Державний борг та його вплив на національну економіку.

 14. Загальна характеристика економічних циклів. Теорії та моделі економічних циклів. Нециклічні коливання економічної динаміки.

 15. Показники, форми та типи безробіття. Чинники рівня безробіття. Неокласичне та кейнсіанське пояснення добровільного і вимушеного безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття.

 16. Сутність та чинники економічного зростання. Моделі економічного зростання екстенсивного типу в закритій економіці.

 17. Науково-технічний прогрес як джерело інтенсивного типу економічного зростання. Новітні дослідження економічного зростання.

 18. Попит на гроші, його види та чинники: класичний та кейнсіанський підходи. Запасові теорії трансакційного попиту та портфельні теорії спекулятивного попиту на гроші.

 19. Пропонування грошей: роль центрального та комерційних банків. Процес мультиплікації грошей як результат взаємодії центрального банку, комерційних банків і населення. Чинники грошового пропонування.

 20. Рівновага на ринку грошей та механізм її встановлення. Зміни у стані рівноваги під впливом екзогенних чинників за різних тактичних цілей центрального банку.

 21. Сутність, види та інструменти монетарної політики. Механізм впливу монетарної політики на економіку: кейнсіанський та монетаристський підходи.

 22. Інфляція: сутність, показники, види, соціально-економічні наслідки. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Антиінфляційна політика.

 23. Визначення рівня сукупного попиту у базовій моделі рівноваги на товарних ринках ADAS. Чинники сукупного попиту.

 24. Визначення рівня скупного пропонування у базовій моделі рівноваги на товарних ринках ADAS: класичний та кейнсіанський підходи. Чинники сукупного пропонування.

 25. Взаємодія сукупного попиту і сукупного пропонування у моделі ADAS. Короткострокова рівновага на товарних ринках: роль зміни рівня цін та товарних запасів. Зміни у стані рівноваги.

 26. Довгострокова рівновага у моделі ADAS: класичний та кейнсіанський підходи.

 27. Взаємозв’язок моделей загальної рівноваги на товарному ринку ADAS та „видатки-випуск”. Коротко- та довгострокова реакція економічної системи на стимулювання сукупного попиту.

 28. Модель загальної макроекономічної рівноваги у закритій економічній системі ISLM. Аналіз ефективності фіскальної та монетарної політики. Модель ISLM як теорія сукупного попиту.

 29. Модель загальної макроекономічної рівноваги у відкритій економічній системі Манделла- Флемінга. Антициклічна політика за режимів гнучкого і фіксованого обмінного курсів та різного ступеня мобільності капіталу.

 1. Предмет, суб’єкти та об’єкт макроекономіки. Методи досліджень і функції макроекономіки. Базові моделі макроекономічного аналізу.

 2. Принципи побудови Системи національних рахунків. Валовий випуск і ВВП. Методи обчислення ВВП.

 3. Номінальний та реальний ВВП. Валовий національний продукт. Обмеженість показників ВВП і ВНП. Показники суспільного добробуту.

 4. Характеристика кругопотоку продуктів та доходів у відкритій економіці. Взаємозв’язок приватного та державного секторів економіки.

 5. Похідні показники національного виробництва та основні макроекономічні тотожності.

 6. Споживання та заощадження як функції поточного доходу. Чинники споживання і заощаджень.

 7. Основи теорії багатоперіодної економіки. Новітні моделі споживання і заощаджень.

 8. Типи інвестиційних видатків. Взаємозв’язок інвестицій і заощаджень у закритій економіці. Теорія автономних інвестицій в основний капітал. Теорія індукованих інвестицій. Чинники інвестиційного попиту.

 9. Розподіл доходів і роль державного сектора у їх вирівнюванні. Формування доходів і видатків державного сектора. Взаємодія приватного та державного секторів економіки. Бюджетне обмеження нації. Національні заощадження та їх чинники.

 10. Роль закордону у формуванні сукупного попиту. Зміна основних макроекономічних тотожностей у відкритій економіці. Функція поточного рахунку та бюджетне обмеження нації з відкритою економікою.

 11. Визначення рівноважного обсягу національного виробництва у кейнсіанських моделях мультиплікатора. Зміна рівноваги та мультиплікативний ефект. Рецесійний та інфляційний розриви.

 12. Сутність та види фіскальної політики. Дискреційна фіскальна політика у моделях мультиплікатора: вплив державних видатків, автономних та пропорційних податків. Недискреційна фіскальна політика.

 13. Дефіцит державного бюджету, його чинники, види та методи балансування. Державний борг та його вплив на національну економіку.

 14. Загальна характеристика економічних циклів. Теорії та моделі економічних циклів. Нециклічні коливання економічної динаміки.

 15. Показники, форми та типи безробіття. Чинники рівня безробіття. Неокласичне та кейнсіанське пояснення добровільного і вимушеного безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття.

 16. Сутність та чинники економічного зростання. Моделі економічного зростання екстенсивного типу в закритій економіці.

 17. Науково-технічний прогрес як джерело інтенсивного типу економічного зростання. Новітні дослідження економічного зростання.

 18. Попит на гроші, його види та чинники: класичний та кейнсіанський підходи. Запасові теорії трансакційного попиту та портфельні теорії спекулятивного попиту на гроші.

 19. Пропонування грошей: роль центрального та комерційних банків. Процес мультиплікації грошей як результат взаємодії центрального банку, комерційних банків і населення. Чинники грошового пропонування.

 20. Рівновага на ринку грошей та механізм її встановлення. Зміни у стані рівноваги під впливом екзогенних чинників за різних тактичних цілей центрального банку.

 21. Сутність, види та інструменти монетарної політики. Механізм впливу монетарної політики на економіку: кейнсіанський та монетаристський підходи.

 22. Інфляція: сутність, показники, види, соціально-економічні наслідки. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Антиінфляційна політика.

 23. Визначення рівня сукупного попиту у базовій моделі рівноваги на товарних ринках ADAS. Чинники сукупного попиту.

 24. Визначення рівня скупного пропонування у базовій моделі рівноваги на товарних ринках ADAS: класичний та кейнсіанський підходи. Чинники сукупного пропонування.

 25. Взаємодія сукупного попиту і сукупного пропонування у моделі ADAS. Короткострокова рівновага на товарних ринках: роль зміни рівня цін та товарних запасів. Зміни у стані рівноваги.

 26. Довгострокова рівновага у моделі ADAS: класичний та кейнсіанський підходи.

 27. Взаємозв’язок моделей загальної рівноваги на товарному ринку ADAS та „видатки-випуск”. Коротко- та довгострокова реакція економічної системи на стимулювання сукупного попиту.

 28. Модель загальної макроекономічної рівноваги у закритій економічній системі ISLM. Аналіз ефективності фіскальної та монетарної політики. Модель ISLM як теорія сукупного попиту.

 29. Модель загальної макроекономічної рівноваги у відкритій економічній системі Манделла- Флемінга. Антициклічна політика за режимів гнучкого і фіксованого обмінного курсів та різного ступеня мобільності капіталу.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка