Преамбула Бакалаврський мінімум – це той мінімальний набір практичних робітСкачати 79.79 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір79.79 Kb.
#7874
Преамбула

Бакалаврський мінімум – це той мінімальний набір практичних робіт (журналістських, рекламних, кіно- та телемистецьких творів, видавничих проектів, рекламних та PR-акцій), обов’язкових для проведення кожним студентом під час навчання в інституті журналістики за своєю освітньою кваліфікацією.

Мінімальний набір практичних робіт встановлюється профільними кафедрами та оцінюється як курсова робота. До моменту оцінювання кожна робота не може бути оприлюднена.

Завдання для бакалаврського мінімуму студент погоджує з куратором академічної групи, який визначає тематичне спрямування завдання, його актуальність та особливі терміни виконання, якщо того вимагає замовник. Куратор академічної групи, як професійний наставник, веде облік практичних робіт у своїй групі, координує роботу офіційних керівників курсових робіт та відповідає за оцінювання робіт кафедрами.

Керівник (науковий керівник) бакалаврського мінімуму керує процесом виконання практичних робіт студентом, консультує його або організовує консультацію з іншими фахівцями, проводить процедуру захисту бакалавр­ського мінімуму.

Профільна кафедра розробляє критерії оцінювання практичних робіт, погоджує їх з НМР інституту журналістики та формує набір зразків чи прикладів таких робіт. Двадцять відсотків оцінки за курсову роботу виставляє кафедра мови та стилістики, яка оцінює мову бакалаврського мінімуму.

Бакалаврський мінімум супроводжується пояснювальною запискою, обсяг якої становить 15-20 тисяч символів, включаючи пробіли. Структуру та вимоги до оформлення пояснювальної записки визначає кафедра за погодженням з НМР інституту журналістики.

На другому курсі 80 % оцінки за бакалаврський мінімум виставляється пропорційно кафедрами, які викладають фахові дисципліни: для напряму «журналістика» – фотожурналістика (10 балів), пресова журналістика (30 балів), радіожурна­лістика та тележурналістика (по 20 балів максимум); для напряму «видав­нича справа та редагування» – 80 балів максимум від кафедри видавничої справи та редагування або електронних видань та медіадизайну; для напряму «реклама та зв’язки з громадськістю» – 80 балів максимум від кафедри реклами та зв’язків з громадськістю; для напряму «кіно-, телемистецтво» – 80 балів максимум від кафедри кіно- та телемистецтва.

На третьому та четвертому курсах 80 балів максимум за бакалаврський мінімум виставляють кафедри, що ведуть спеціалізації.

Усі практичні роботи, оцінені керівником та кафедрами, опри­люд­ню­ються на спеціальному сайті.


БАКАЛАВРСЬКИЙ МІНІМУМ.

НАПРЯМ «ЖУРНАЛІСТИКА»
Для другого курсу:

 1. Фотонарис – 1.

 2. Звіт чи коментар (на вибір) – 1, репортаж – 1, інтерв’ю – 2.

 3. Інформаційний радіовипуск (до 5 хв.) – 1.

 4. Телерепортаж ( до 2 хв.) – 1.


Для третього курсу:

Спеціалізація «Пресова журналістика»:

 1. Огляд – 1.

 2. Стаття – 1.

 3. Рецензія –1.

Спеціалізація «Радіожурналістика»:

 1. Розповідь кореспондента (до 2 хв.) – 1.

 2. Репортаж ( до 2 хв.) – 1.

 3. Огляд ( до 2 хв.) – 1.

 4. Інтерв’ю ( до 3 хв.) – 1.

Спеціалізація «Тележурналістика»:

 1. Проблемний репортаж ( до 5 хв.) – 1.

 2. Інтерв’ю ( до 10 хв.) – 1.

 3. Коментар ( до 3 хв.) – 1.

 4. Огляд ( до 3 хв.) – 1.

Для четвертого курсу:

Спеціалізація «Пресова журналістика»:

 1. Портретне інтерв’ю – 2

 2. Нарис. Портретний, подорожній чи проблемний (на вибір) – 1

Спеціалізація «Радіожурналістика»:

  1. Радіоп’єса – 1.

  2. Авторський радіопроект довільної тематики – 1.

Спеціалізація «Тележурналістика»:

 1. Теленарис – 1.

 2. Авторська телепрограма довільної тематики – 1.


БАКАЛАВРСЬКИЙ МІНІМУМ.

НАПРЯМ «РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ»
Для другого курсу:

Підготовка за обраною темою рекламних та PR-проектів, імідж-проектів.

Студент повинен продемонструвати свої навички при виконанні таких завдань (підготовці таких документів):


 1. прес-анонс, прес-реліз, пост-реліз

 2. бекграундер

 3. заява для ЗМІ

 4. факт-лист

 5. ньюслеттер

 6. запрошення

 7. «вірусний» пост у соціальну мережу для потреб просування продукту чи послуги

 8. промова для публічної особи (обсяг – 2 сторінки А4) 

 9. 3 слогани для продукту, що рекламується, з коментарем щодо концепту реклами

 10. друкована реклама в ЗМІ

 11. аудіореклама

 12. телереклама

 13. реклама в Інтернеті (Seo текст, контекстна і банерна реклама)

 14. рекламний текст для  бігборду

 15. назва (нейм)  для продукту чи послуги з поясненням логіки нейму

Вимоги до роботи:

1. Використання в роботі не менше 10 документів з наведеного вище списку.

2. Визначення жанру матеріалу.

3. Презентація в Power Point.
Для третього курсу:

Підготовка за обраною темою рекламних та PR-проектів, імідж-проектів.


А. Для організації РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ передбачено розробку концепції рекламування продукту, що включає:

1) обґрунтування вибору реклами як інструмента комунікації для даного продукту,

2) сегментування ринку,

3) позиціонування продукту,

4) визначення досліджень, які необхідно провести (проведення принаймні одного виду досліджень),

5) розробку рекламної стратегії,

6) розробку медіастратегії та медіа плану,

7) визначення критеріїв оцінки ефективності розробленої рекламної кампанії.


Студент повинен продемонструвати свої навички при виконанні таких завдань (підготовці таких документів) в галузі реклами (не менше 5 позицій з наведеного списку):

 1. 3 слогани для продукту, що рекламується, з коментарем щодо концепту реклами

 2. друкована реклама в ЗМІ

 3. аудіореклама

 4. телереклама

 5. реклама в Інтернеті (Seo текст, контекстна і банерна реклама)

 6. «вірусний» пост у соціальну мережу для потреб просування продукту чи послуги

 7. рекламний текст для  бігборду

 8. назва (нейм)  для продукту чи послуги з поясненням логіки нейму

 9. рекламна стаття

Б. Для організації PR-кампанії передбачено розробку концепції просу­вання продукту, що включає:

1) обґрунтування вибору PR як інструменту комунікації для даного суб’єкта,

2) сегментування ринку і позиціонування суб’єкта,

3) визначення досліджень, які необхідно провести, і проведення ситуаційного аналізу (за всіма PR-методами як обов’язкове),

4) розробку концепції та стратегії PR-кампанії,

5) розробку медіастратегії та медіаплану,

6) створення інформаційних приводів,

7) визначення критеріїв оцінки ефективності розробленої PR-кампанії.
Студент повинен продемонструвати свої навички при виконанні таких завдань (підготовці таких документів) в галузі зв’язків з громадськістю (не менше 5 позицій з наведеного списку):


 1. прес-анонс, прес-реліз, пост-реліз

 2. бекграундер

 3. заява для ЗМІ

 4. факт-лист

 5. ньюслеттер

 6. запрошення

 7. промова для публічної особи (обсяг – 2 сторінки А4) 

 8. кейс-сторі

 9. оглядова стаття

Курсова робота для 3 курсу ОБОХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ також передбачає створення Папки діловода для обраної кампанії з підготовкою таких документів (не менше 3 з наведеного списку): 1. договір про надання рекламних \ PR-послуг \ створення веб-сайту

 2. лист-повідомлення та гарантійний лист

 3. лист-запит та лист-відповідь на запит

 4. лист-підтвердження та супровідний лист

 5. лист-прохання та лист-відповідь на прохання

 6. лист-нагадування та рекламаційний лист

 7. рекомендаційний лист

 8. лист-подяк та лист-вибачення

 9. лист-вітання та лист-запрошення

Вимоги до роботи:

1. Визначення жанру матеріалу.

2. Презентація в Power Point.

3. Публічний захист роботи.
Для четвертого курсу:

Виконується як окрема звітна робота, за обраною темою (рекламна або PR-діяльність).

Бакалаврський мінімум зі спеціалізації РЕКЛАМА або ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ передбачає розробку концепції і стратегії просування продукту, що включає:
І. ПІДГОТОВКУ КОМПЛЕКСУ ДОКУМЕНТІВ:


 1. Бриф

 2. SWOT-аналіз

 3. Календарний план

 4. План

 5. Організаційна структура

 6. Проект кампанії:

  • зміст проекту;

  • резюме проекту;

  • аналіз маркетингової ситуації;

  • визначення цілей;

  • визначення цільової аудиторії;

  • визначення творчої стратегії, розробка ідеї;

  • визначення бюджету;

  • вибір засобів розповсюдження інформації про продукт, медіа план;

  • розробка рекламних \ PR-продуктів;

  • виготовлення та розміщення рекламних \ PR-продуктів;

  • оцінка результатів кампанії

 7. Звіт про реалізацію проекту

 8. Додаткові креативні матеріали (фото, сценарії рекламних роликів, сюжетів, заходів; приклади розміщених статей; прес-релізи, інші PR-документи; макети розробленої рекламної продукції, фірмового стилю тощо) – загалом не менше 10 за доцільним вибором.

 9. Відгук замовника, завірений печаткою та підписом.

 10. Електронна презентація проекту в Power Point.


II. ТЕКСТ РЕКЛАМНОГО ЗВЕРНЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ \ СОЦІ­АЛЬ­НОЇ РЕКЛАМИ (політична партія, організація за вибором студента) для різних каналів розміщення.
ІІІ. ТЕКСТ ПОЛІТИЧНОЇ ПЕРЕКОНУЮЧОЇ ПРОМОВИ ДЛЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ.

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КЛАСИЧНОЇ РЕКЛАМНОЇ \ PR-КАМПАНІЇ (у вигляді авторської таблиці).
Вимоги до роботи:

1. Визначення жанру матеріалу.

2. Презентація в Power Point.

3. Публічний захист роботи.
БАКАЛАВРСЬКИЙ МІНІМУМ.

НАПРЯМ «ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ»
Для другого курсу:

1. Оригінал-макет газетного чи журнального видання (курсовий проект).

2. Проект-модель книжкового видання (брошура з оформленими вихідними відомостями).

3. Редакторський висновок на книжкове видання (обсяг видання до 100 с.).

4. Проект-модель газетного або журнального видання.

5. Розроблення візуалізації контенту (інфографіка).

6. Макети видавничої продукції:

а) візитівки;

б) буклета;

в) листівки;

г) плаката.
Для третього курсу:

1.Проект медійного продукту, підготовленого для поліграфічного відтво­рення і функціонування на е-платформі (курсовий проект).

2. Реферат наукової статті.

3. Редакторський висновок на книжкове видання (обсяг видання до 200 с.)

4. Макети (варіативні) елементів видавничої продукції:

а) варіанти книжкових обкладинок;

б) варіанти журнальних обкладинок;

в) варіанти газетних логотипів;

г) варіанти розробки логотипів (векторні) для установ.
Для четвертого курсу:

1. Маркетинговий план проекту медійного продукту.2. Буктрейлер до медійного продукту.

3. Динамічний сайт/портал на базі CMS (для спеціалізації «Електронні видання»).

Скачати 79.79 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка