Правопис сполучників (написання разом і окремо)Скачати 67.42 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір67.42 Kb.
Урок № 82

Клас: 7-Б

Дата: 25.04.2014

Тема уроку: Правопис сполучників (написання разом і окремо)

Мета уроку: засвоїти знання, виробити вміння і навички правильно писати

сполучники

Завдання:

а) пізнавальні: визначити з учнями особливості написання сполучників разом та окремо; формувати загальнопізнавальні вміння визначати орфограму «Написання сполучників разом і окремо»;

б) виховні: виховувати шанобливе ставлення до рідного слова, прищеплювати почуття прекрасного з метою естетичного розвитку учнів;

в)розвивальні: розвивати увагу, логічне мислення, пам'ять, творчі вміння розмежовувати складні сполучники і однозвучні з ними слова.

Тип уроку: урок засвоєння знань

Форми роботи: фронтальна, робота в парах, індивідуальна.

Методи:

словесні: бесіда, робота в парах;практичні: вправи, робота з дошкою, самостійна робота;

наочні: робота з підручником «Рідна мова: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов.– К.: Зодіак-ЕКО, 2007», робота з таблицею «Правопис сполучників та однозвучних частин мови»

Обладнання: підручник «Рідна мова: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов.– К.: Зодіак-ЕКО, 2007», картки із завданнями
ПЛАН УРОКУ
І. Організаційно-психологічний етап (1 хв.)

ІІ. Етап підготовки до активного, свідомого засвоєння знань ( 7 хв.)

ІІІ. Етап засвоєння нових знань ( 15 хв.)

ІV. Етап закріплення знань ( 19 хв.)

V. Етап задання домашнього завдання ( 3 хв.)
ХІД УРОКУ

І.Організаційно-психологічний етап

Мета: забезпечити робочу обстановку на уроці та психологічно підготувати учнів до уроку.Привітаймось, посміхніться. Починаємо урок.
ІІ. Етап підготовки до активного, свідомого засвоєння знань

Мета:організувати та спрямувати пізнавальну діяльність учнів, підготувати їх до засвоєння нових знань. Формувати цілеспрямований характер навчальної діяльності учнів. Навчити формулювати мету.Актуалізація опорних знань
1.Спробуймо поновити в пам’яті деякі терміни. Я пропоную тлумачення, ваше завдання – визначити термін.

«Мозкова атака»

*** – розділ науки про мову, що вивчає частини мови.

*** – самостійна частина мови, що містить ознаки іменника, прикметника, числівника.

*** – частина мови, яка виражає залежність одного повнозначного слова від іншого.

*** – частина мови, що сполучає однорідні члени речення та частини складного речення.


Ці терміни нам сьогодні також знадобляться в нашій роботі.
2.Чи всі виконали домашнє завдання? Тоді перевіримо вправу 472 у такий спосіб: розподілимо сторінку зошита на 2 колонки. У першу запишемо номери речень, у яких ужито сполучники сурядності, а в другу – сполучники підрядності.

Взаємоперевірка. (Кожна помилка –2б.) На дошці записані правильні відповіді. ( 126 / 33457) Після перевірки учитель з’ясовує рівень засвоєння матеріалу.

Виконавши цю роботу, ми ще раз звернулися до сполучників …(сурядності і підрядності).

3.Знайдіть у цій вправі сполучники прості, складні та складені.
Отже, ви вже знаєте, що таке сполучник, можете знайти сполучники в реченні та визначити їх групи за значенням і за будовою. Але ми ще не все знаємо про цю частину мови, тому…
Оголошення теми, мети, завдань уроку
Тема нашого уроку «Правопис сполучників (написання разом і окремо)»

Розгорніть зошити і запишіть з дошки

Як ви думаєте, чого ми можемо досягнути на сьогоднішньому уроці?Ми будемо вивчати правила написання сполучників разом та окремо, виконувати вправи, щоб навчитися правильно писати сполучники.

(Учитель доповнює відповіді учнів)ІV. Етап засвоєння нових знань

Мета: дати учням конкретні уявлення щодо того, що вивчається на уроці; добиватися засвоєння та відтворення матеріалу, який вивчається: на підставі отриманих знань оволодіти та вміннями.


1.Спостереження за мовним матеріалом (завдання записане на дошці)

Розподіліть сполучники на групи за будовою. Вмотивуйте свій поділ. Зробіть висновок, як пишуться складні і складені сполучники.
Бо, через те що, нібито, проте, та, а, якби,, тому що, зате, після того як, начебто, щоб, для того щоб, чи.
Отже, сполучники пишуться по-різному. Складні пишуться разом, а складені – окремо.

? Як ви думаєте, чому? (складні пишуться разом, бо утворені поєднанням в одне слово; складені містять декілька слів, а значить пишуться окремо)
! Розгорніть підручники на с.248 і подивіться, як називається орфограма, яка там вміщена. Чи подає нам підручник ще якусь інформацію?
Добре, це ми з’ясували, це ми зрозуміли. І я вам пропоную наступне завдання
2.Робота з таблицею «Правопис сполучників та однозвучних частин мови»

Подивіться уважно на речення, які записані в таблиці. Який висновок ви можете зробити? (Тут зустрічаються слова, які звучать однаково, але пишуться по-різному). Назвіть ці слова.

Сполучники

1. Якби не було зими, за кожух не дбали б ми… (І.Франко)


2. Щоб рибу їсти, треба в воду лізти (Народна творчість).

3. Вікна блідли, зате димарі золотило вже сонце (М. Коцюбинський).


4. Ніч колихала так яскраво, проте не спалося ніяк (М.Рильський).

Інші частини мови

1. Як би не крутила хуртовина, а блисне промінь — і крига розтане (3.Гончарук).

2. Що б ми не робили, завжди з теплим почуттям згадуємо рідну школу.

3. За те весну всім серцем я люблю, що осені сестра вона прекрасна (В.Сосюра).

4. Дівча стояло і співало про те, що радості замало (А.Малишко).Саме ці сполучники і заслуговують найбільшої уваги. Як ми можемо їх відрізнити від однозвучних слів? Нам допоможе підручник.
3.Робота з підручником (с.251-253)

Учні самостійно досліджують матеріал підручника, а висновки записують на аркушах (робота в парах)


Отже, слід розрізняти сполучники від однозвучних частин мови, бо від цього залежить їх написання. Чим нам треба керуватися, розрізняючи ці слова? (По-перше, за змістом речення, по-друге, замінивши іншим сполучником).
V. Етап закріплення знань

Мета: закріпити в пам’яті учнів ті знання та вміння, які необхідні для подальшої самостійної роботи з новим матеріалом, добиватися підвищення рівня усвідомлення вивченого матеріалу, глибини його розуміння, вироблення відповідних навичок і вмінь.


1) Виконання вправи 492. Перевірка вправи

2) На дошці фотографії на тему « Весна у рідному краї». Скласти речення із словами зате, проте, якби так, щоб вони писалися разом і окремо та відповідали поданій темі. (Клас виконує завдання за варіантами)

3)Самостійна робота( на картках)

Учні отримують завдання і виконують його так: знявши риску у слові, записати його у відповідну колонку
Картка

1. За/те кругом цвітуть, як льон, калюжки переливні (М.Рильський). 2. З вітрами шепчуться тополі про/те, що в радісній далі зерно нап’ється сонця в полі і соків щедрої землі (В.Сосюра). 3. Що/б улітку не вродило, зимою не зашкодить (Народна творчість). 4. Як/би лютий не злився, а березень не кривився, весною пахне (Народна творчість) 5. Згадався свіжий, про/те ніжний ранок (М.Рильський). 6. Хризантема тайну знає і під осінь зацвітає, що/б її красою ми милувались до зими (А Костецький)№ речення

Разом

Окремо

123456VІ. Етап задання домашнього завдання

Мета: повідомлення учням домашнього завдання, роз’яснення його виконання, підведення підсумків уроку


1)Підведення підсумків уроку

— Що нового ви дізналися на уроках про сполучник?

— Від чого залежить написання сполучників разом та окремо?
2) Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

Параграф 35, с.248, параграф 36, вивчити;Вправа 494 або скласти власну вправу на вивчені правила (письмово)


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка