Правила поведінки в гуртку. Журнал реєстрації вступного інструктажу. Журнал реєстрації цільового інструктажу. Журнал інструктажу на робочому місціСкачати 73.45 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір73.45 Kb.
Організація техніки безпеки в гуртках позашкільного закладу


 1. Правила поведінки в гуртку.

2. Журнал реєстрації вступного інструктажу.

3. Журнал реєстрації цільового інструктажу.

4. Журнал інструктажу на робочому місці.


 1. Типові інструкції з ТБ на кожному робочому місці.

 2. Перелік шкідливих речовин.

 3. Перелік необхідних медикаментів.

 4. Інструкції:

 • на випадок виникнення пожежі;

 • надання першої допомоги при травмах;

 • надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

 1. Перелік бесід з ТБ.


Обов’язки керівника гуртка позашкільного закладу по організації роботи охорони праці вихованців:
1. Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поведінки в навчальному закладі.

2. Користуватись засобами колективного та індивідуального захисту, дотримуватись зобов’язань щодо охорони праці, передбаченим колективним договором та правилами внутрішнього розпорядку установи.

3. Особисто вживати заходів щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу життю чи здоров’ю.

4. Розробляє і переглядає один раз на три роки інструкції з техніки безпеки для навчальних кабінетів відповідно до типових інструкцій.

5. Забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження тощо.

6. Проводить інструктаж з гуртківцями з техніки безпеки на заняттях з обов’язковою реєстрацією в журнал.

7. Не дозволяє працювати вихованцям без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту.

8. Слідкує за справністю розеток, вимикачів світла, електроприладів. При виявленні несправності вище зазначених предметів повідомити керівнику закладу.

9. Негайно сповіщає керівника установи про нещасний випадок.

10. Несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за нещасні випадки, що трапились з вихованцями під час проведення занять (заходів).

11. Ретельно оглядає перед початком занять місце проведення занять відповідно санітарно-гігієнічних умов, які ставляться до навчальних кабінетів; інструктує вихованців про порядок, послідовність та заходи безпеки під час виконання вправ; перевіряє справність інвентаря, надійність установлення і закріплення обладнання.

12. Веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихованців.Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності

 1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності містять питання охорони здоров’я, пожежної радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на на надзвичайні ситуації безпеки, побуту тощо.

 2. Учні і вихованці, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.

 3. Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні до закладу вихованця проводиться вступний інструктаж.

 4. Запис про вступний інструктаж робться на окремій сторінці і додається до журналу обліку навчальних занять (додаток №1).

 5. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо, наприкінці навчального року перед початком канікул.

Первинний інструктаж проводять керівники гуртків з вихованцями, а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах.

Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку року, заняття, практичної роботи тощо.

Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття, реєструється в журналі обліку навчальних занять. 1. Позапланоаний інструктаж з вихованцями проводиться у разі порушення

ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести, чи призвело до травм, у разі нещасних випадків за межами закладу.

Реєстрація позапланового інструктажу робиться в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кабінеті. 1. Цільовий інструктаж проводиться з вихованцями, у разі організації поза навчальних заходів (екскурсії, спортивні змагання, концертні виступи тощо), під час проведення громадських, поза навчальних робіт (прибирання території, приміщень тощо). Реєстрація цільового інструктажу здійснюється в журналі інструктажів.

 2. Первинний , позаплановий, цільовий інструктажі проводять керівники гуртків за відповідними інструкціями чи програмами.

 3. Відмітка про проведення первинного та позаплановоного інструктажів робиться в журналі реєстрація інструктажів з питань охорони праці (додаток №2)

Інстукція

з охорони праці під час проведення екскурсій
1. Загальні вимоги безпеки:

- вибирають такий об’єкт для екскурсії, на якому забезпечується повна безпека її проведення;

- керівники ТО відповідають за дотримання правил техніки безпеки та за охорону життя учнів;

- забороняється проводити екскурсії на відкритих і закритих розподільних пристанях при настанні грози, під час дощу, туману, і, втемний час доьи;

- керівники екскурсії повинні вести постійний нагляд за гуртківцями.

2. Вимоги безпеки перед початком проведення екскурсії:

- перед кожною екскурсією вихованців ознайомлюють із загальною характеристикою об’єкта екскурсії,її маршрутом і правилами безпеки, яких необхідно дотримуватись під час проведення екскурсії;

- кількість вихованців, які одночасно беруть участь в екскурсії, не повинна перевищувати 25 чоловік;

- вирушаючи на екскурсію з вихованцями, керівник повинен мати при собі дорожню аптечку першої допомоги;

- допущені до екскурсії повинні бути відповідно одягнені, не мати при собі предметів, що створюють небезпеку під час екскурсії.

3. Вимоги безпеки під час проведення екскурсії:

- другу перекличку і відмітку присутніх гуртківців проводять після прибуття на місце екскурсії;

- якщо для доставки вихованців до місця екскурсії використовується громадський транспорт, посадку здійснюють групами під керівництвом дорослих. При цьому в транспортні засоби входять спочатку гуртківці, а потім керівник. Утакому самому порядку здійснюється висадка дітей із транспортного засобу. Можна доставляти вихованців до місця екскурсії також на спеціально виділених транспортних засобах. Для цього дозволяється використовувати автобуси і закриті вантажнімашини;

- перевозити на відкритих вантажних машинах дітей забороняється;

- під час екскурсії забороняється розпалювати багаття, щоб уникнути пожеж та опіків учнів;

- забороняється під час екскурсії пити воду з відеритих водойм;

- під час екскурсії вихованцям забороняється знімати взуття і ходит босоніж.

4. Вимоги безпеки під час закінчення екскурсії:

- після закінчення екскурсії, перед відправленням у зворотній шлях, керівники виводять всіх вихованців з об’єкта екскурсії і перевіряють наявність їх за списком;

- після повернення з екскурсії ще раз перевіряють наявність гуртківців за списком.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:

- у випадку аварійної ситуації на місці екскурсії керівники виводять вихованців у безпечне місце;

- при нещасному випадку гуртківців виводять у безпечне місце, а потерпілому надають першу лікарську допомогу.

Інструкція

з охорони праці при проведенні масових заходів у навчальних закладах


 1. Загальні положення

Відповідальний за проведення масових заходів і дотримання гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки проводитьінструктажз черговими вчителями, керівниками, учнями про заходи пожежної безпеки і правила евакуації дітей з приміщень на випадок пожежі та правила поведінки учнів, при проведенні масових заходів.

Нас проведення масових заходів наобхідно обов’язково організовувати чергування членів добровільної пожежної дружини, а приміщування забезпечувати необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, що зосередженні в сусідньому приміщенні.

Приміщення, в яких проводяться масові заходи, повинні мати неменше як два ходи на зовні.

У дерев’яних будівлях дозволяється проводити масові заходи в приміщеннях, розміщених не вище другого поверху.

Забороняється проводити масові заходи в тих будівлях, які не відповідають правилам пожежної безпеки.

Коридори, проходи і виходи, призначені для евакуації людей, повинні бути вільними. Двері приміщень під час проведення масових заходів забороняється замикати на замок або запори, які важко відчиняються.

Біля кожних дверей повинен невідлучно перебувати черговий з числа викладацького, обслуговуючого персоналу або учнів старших класів.

Вікна приміщень не повинні мати решіток. На час проведення масових заходів вікна не можна зачиняти ставнями, ролетами, якщо немає постійних джерел електроживлення; пересувна електростанція повинна встановлюватися на відстані не ближче як 10м. від будівлі і споруд.


2.Вимоги безпеки перед початком проведення заходів

Відовідальні за проведення масових заходів перед початком прведення заходів повинні ретельно оглянути всі приміщення, запаспі виходи і особисто переконатися в повній готовності їх щодо пожежної безпеки та в заеспеченні приміщення первинними засобами пожежегасіння, перевірити справність електроапаратури, задіяної в масових заходаї
 1. Вимоги під час проведення

Проведення заходів з дітьми повинні невідлучно перебувати черговий керівник. Вн зобов’аний стежити за точним виконанням заходів безпеки під час проведення масових заходів.Під час показу спектаклів та інших заходів у навчальних закладах не дозволяється влаштовувати світлові ефекти з використанням хімічних та інших речовин, що можуть спричинити згорання.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка