Правила обстеження (суб’єктивного, об’єктивного), підготовки до різних видів обстежень пацієнтів літнього та старечого віку; чинні накази моз україни й інструктивні листиСкачати 173.8 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір173.8 Kb.
#4597
ТипПравила
Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основи геронтології та геріатрії, значення паліативної медицини;

 • вікові анатомо-фізіологічні зміни, що відбуваються в органах і системах у осіб літнього і старечого віку;

 • особливості клінічних проявів захворювань і гострих станів у літньому та старечому віці;

 • правила обстеження (суб’єктивного, об’єктивного), підготовки до різних видів обстежень пацієнтів літнього та старечого віку;

 • чинні накази МОЗ України й інструктивні листи.

Студенти повинні вміти: • забезпечувати лікувально-охоронний, санітарно-протиепідемічний режим у структурних підрозділах лікувально-профілактичних і соціальних закладах із надання геріатричної допомоги особам літнього та старечого віку;

 • проводити обстеження (суб’єктивне, об’єктивне) пацієнтів літнього та старечого віку;

 • передбачати можливий розвиток ускладнень та вміти надавати невідкладну допомогу;

 • проводити підготовку пацієнтів до різних методів дослідження (рентгенологічного, ендоскопічного, УЗД, томографії та ін.);

 • збирати біологічний матеріал для лабораторних досліджень;

 • здійснювати спостереження, моніторування стану окремих органів і систем;

 • здійснювати догляд, опіку над пацієнтами літнього та старечого віку та безнадійно хворими;

 • вести медичну документацію;

 • надавати долікарську та невідкладну допомогу при гострих станах згідно з протоколами (наказ МОЗ України від 17.01.2005 р. № 24 “Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Медицина невідкладних станів”);

 • проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань профілактичної медицини, пропаганди здорового способу життя, спрямованих на подовження життя та профілактику розвитку захворювань.

Студенти мають бути поінформовані про: • структуру захворювань населення України в літнього та старечому віці;

 • сучасні теорії старіння;

 • принципи ООН щодо людей літнього віку;

 • організацію геріатричної служби в Україні;

 • теорії довголіття, роль медичних працівників у їх реалізації;

 • особливості перебігу хвороб у літньому та старечому віці;

 • застосування лікарських засобів у пацієнтів літнього та старечого віку, особливості їх фармакодинаміки, геропротекторів;

правила техніки безпеки під час роботи в геріатричних закладах.

Теми лекційних занятьп/пНазва теми


Кількість

годин


7 семестр


1

Основи геронтології та геріатрії. Основні завдання геріатричної допомоги в Україні. Особливості догляду за пацієнтами літнього віку, які перебувають на ліжковому режимі, та безнадійно хворими, роль фельдшера в його здійсненні

2

2

Особливості перебігу захворювань ендокринної системи та захворювань нирок і сечових шляхів пацієнтів літнього та старечого віку

2

3

Особливості перебігу захворювань системи органів кровообігу в осіб літнього та старечого віку

2

4

Особливості перебігу захворювань органів дихання і травлення у пацієнтів літнього та старечого віку

2

5

Особливості перебігу захворювань кровотворної системи та опорно-рухового апарату у пацієнтів літнього та старечого віку

2
Всього

10


Теми практичних занятьп/пНазва теми


Кількість

годин7 семестр


1

Основи геронтології та геріатрії. Основні завдання геріатричної допомоги в Україні. Особливості догляду за пацієнтами літнього віку, які перебувають на ліжковому режимі, та безнадійно хворими, роль фельдшера в його здійсненні

Особливості перебігу захворювань нирок і сечових шляхів та ендокринної системи у пацієнтів літнього та старечого віку4

2

Особливості перебігу захворювань системи органів кровообігу в осіб літнього та старечого віку

4

3

Особливості перебігу захворювань органів дихання і травлення у пацієнтів літнього та старечого віку

4

4

Особливості перебігу захворювань кровотворної системи та опорно-рухового апарату у пацієнтів літнього та старечого віку

4

5

Особливості перебігу захворювань нервової системи, розладів психіки, порушення органів зору, слуху, шкіри у пацієнтів літнього та старечого віку
Диференційований залік

3

1
Всього

20


Самостійна роботаз/п

Тема

Кількість годин

1

Внесок українських вчених у розвиток геронтології. Особливості догляду за пацієнтами на ліжковому режимі та безнадійно хворими

4

2

Гіпотиреоз. Гіпертиреоз. Хронічна ниркова недостатність

4

3

Аритмії

4

4

Рак легень. Рак шлунка

2

5

Гемобластози. Геморагічний синдром. Остеохондроз.

4

6

Особливості перебігу захворювань нервової системи, розладів психіки, порушення органів зору, слуху, шкіри у пацієнтів літнього та старечого віку

4

7

Охорона праці у геріатричних закладах

2
Усього

24


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК


 1. Проводити обстеження (суб’єктивне, об’єктивне) пацієнтів літнього та старечого віку при різних захворюваннях органів і систем.

 2. Вимірювати артеріальний тиск і проводити його моніторування. Оцінювати отримані показники.

 3. Підраховувати частоту дихання та серцевих скорочень. Оцінювати отримані показники.

 4. Організовувати домашній стаціонар, здійснювати спостереження та моніторування стану геріатричного пацієнта вдома.

 5. Організовувати та забезпечувати правильне вживання ліків геріатричним пацієнтом.

 6. Готувати пацієнта до взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень.

 7. Готувати пацієнта до функціональних та інструментальних методів обстеження (рентгенологічних, комп’ютерної томографії, ендоскопічних, УЗД, ЕКГ з навантаженням тощо). Дотримуватися правил електробезпеки.

 8. Володіти навичками виконання всіх видів маніпуляцій, передбачених для фаху “Лікувальна справа”. Володіти знаннями щодо процедури встановлення зв’язку захворювання з умовами праці.

 9. Створювати безпечне лікарняне середовище для пацієнтів літнього віку.

 10. Оволодіти правилами користування глюкометром, небулайзером, пікфлоуметром, дозованим інгалятором.

 11. Складати добовий раціон дієтичного харчування.

 12. Доглядати за пацієнтами, які довго перебувають на ліжковому режимі.

 13. Проводити профілактику пролежнів.

 14. Надавати долікарську та невідкладну медичну допомогу при кризах (гіпертонічному, гіпоангіотензивному), ортостатичному колапсі, нападі стенокардії, інфаркті міокарда, аритмії, раптовій зупинці серця, набряку легень, серцевій астмі, задишці, ядусі, кровотечах із легень та органів травлення тощо.

 15. Забезпечувати лікувально-охоронний і санітарно-протиепідемічний режим в лікувально-профілактичних закладах, закладах колективної форми надання геріатричної допомоги людям літнього віку.

 16. Заповнювати медичну документацію, журнал реєстрації інструктажів з охорони праці.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Геронтологія як наука, її завдання, розділи.

 2. Біологія старіння: визначення, види (природне, або фізіологічне), сповільнене (ретардоване), патологічне (прискорене), передчасне (прогерія) у дітей і дорослих, механізми старіння.

 3. Поняття “старість” і “старіння”, “вітаукта”.

 4. Класифікація ВООЗ вікових періодів життя людини. Механізми старіння.

 5. Чинники ризику передчасного старіння, його критерії. Календарний і біологічний вік людини, їх показники для визначення швидкості старіння. Профілактика прискореного старіння.

 6. Соціальна геронтологія. Принципи ООН щодо людей літнього віку.

 7. Організація геріатричної допомоги в Україні. Лікувально-профілактичні заклади геріатричного типу.

 8. Геріатрія. Визначення. Організація геріатричної допомоги в Україні.

 9. Особливості перебігу хвороб у старечому віці.

 10. Метаболізм ліків та особливості фармакотерапії в організмі, що старіє.

 11. Геропротекторні засоби, їх застосування.

 12. Суб’єктивне обстеження пацієнтів похилого та старечого віку. Особливості спілкування медичного персоналу і пацієнтів літнього та старечого віку.

 13. Методика об’єктивного обстеження геріатричного пацієнта з урахуванням вікових фізіологічних змін.

 14. Особливості організації геріатричного догляду за пацієнтами літнього та старечого віку, які довго перебувають на ліжковому режимі, та безнадійно хворими.

 15. Вікові зміни серцево-судинної системи та формування захворювань на тлі інволютивних змін.

 16. Артеріальна гіпертензія в літньому та старечому віці. Визначення, етіологія, класифікація, клінічна картина, діагностика, лікування. Значення добового моніторування артеріального тиску.

 17. Кризи при артеріальній гіпертензії (гіпертензивний, гіпоангіотензивний). Перша долікарська та невідкладна медична допомога.

 18. Симптоматична артеріальна гіпертензія. Класифікація. Участь фельдшера у медикаментозному лікуванні. Принципи гіпотензивної терапії.

 19. Атеросклероз, ішемічна хвороба серця в літньому та старечому віці. Особливості клінічних проявів стенокардії (клінічні еквіваленти нападу), інфаркту міокарда при супутній патології в літньому та старечому віці (артеріальна гіпертензія, цукровий діабет тощо). Діагностика, надання допомоги на догоспітальному етапі.

 20. Хронічна недостатність кровообігу в пацієнтів літнього та старечого віку. Обстеження та діагностика. Участь у лікуванні. Профілактика.

 21. Аритмії в літньому та старечому віці (миготлива, екстрасистолія, блокади тощо). Визначення, етіологія, класифікація. Перша долікарська та невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі. Участь фельдшера у медикаментозному лікуванні. Класифікація антиаритмічних засобів.

 22. Ускладнення у пацієнтів із патологією серцево-судинної системи, пов’язані з тривалим вживанням ліків (серцевих глікозидів, інгібіторів АПФ, сечогінних, вазодилататорів, антагоністів кальцію тощо) та супутньою патологією.

 23. Вікові зміни органів дихання та формування захворювань на тлі інволютивних змін.

 24. Пневмонія, бронхіт, ХОЗЛ. Визначення, етіологія, класифікація. Діагностика. Переваги лікування вдома (домашні стаціонари), показання до госпіталізації.

 25. Рак легень у літньому та старечому віці. Визначення, етіологія, класифікація, ранні ознаки, клінічна картина. Діагностика, лікування, профілактика. Значення паліативної допомоги.

 26. Ускладнення у пацієнтів літнього віку з патологією органів дихання, пов’язані з тривалим вживанням ліків (антибіотиків, сульфаніламідів тощо) та супутньою патологією.

 27. Вікові зміни системи травлення та формування захворювань на тлі інволютивних змін.

 28. Гастрит (гострий та хронічний типу А, В, С), рак шлунка. Особливості клінічних проявів, перебігу в літньому та старечому віці. Участь фельдшера в медикаментозному лікуванні, значення паліативного лікування. Профілактика.

 29. Виразкова хвороба (“застаріла”, “стара”, “стареча”). Особливості клінічних проявів, перебігу в літньому та старечому віці. Обстеження пацієнтів, участь у лікуванні. Профілактика.

 30. Рефлюксгастроезофагальна хвороба. Особливості клінічних проявів, перебігу в літньому та старечому віці. Обстеження пацієнтів, участь у лікуванні. Профілактика.

 31. Ішемічна хвороба кишок. Особливості клінічних проявів, перебігу в літньому та старечому віці. Обстеження пацієнтів, участь у лікуванні. Профілактика.

 32. Жовчнокам’яна хвороба, токсичний гепатит (медикаментозний), цироз. Особливості клінічних проявів, перебіг. Діагностика. Лікування, профілактика.

 33. Дивертикулярна хвороба кишок у літньому та старечому віці. Особливості клінічних проявів, перебігу в літньому та старечому віці. Обстеження пацієнтів, участь у лікуванні. Профілактика.

 34. Закрепи в літньому та старечому віці. Визначення, етіологія, класифікація, клінічні прояви. Лікування.

 35. Нетримання калу (енкопрез, інконтиненція). Причини. Лікування, особливості догляду у пацієнтів літнього та старечого віку.

 36. Вікові особливості нирок і сечових шляхів та формування захворювань на тлі інволютивних змін.

 37. Особливості перебігу старечого хронічного пієлонефриту.

 38. Особливості гострого пієлонефриту. Значення рефлюкс-нефропатії. Основні принципи лікування.

 39. Гломерулонефрит у літньому та старечому віці, діабетична нефропатія.

 40. Нефротичний синдром. Визначення, етіологія, класифікація. Клінічна картина, діагностика. Сучасні підходи до лікування та профілактики.

 41. Уявлення про інфекцію сечових шляхів (ІСШ). Визначення, етіологія, класифікація. Діагностика, догляд. Участь фельдшера в медикаментозному лікуванні. Фітотерапія як засіб тривалого лікування.

 42. Доброякісна гіперплазія, рак передміхурової залози в старечому віці. Прояви. Лікування, профілактика.

 43. Нетримання та затримка сечі. Причини, клінічні прояви. Сучасні підходи до лікування. Значення догляду.

 44. Вікові зміни системи крові, виникнення захворювань на тлі інволютивних змін.

 45. Етіологія, клінічні прояви, діагностика анемії в літньому віці (залізодефіцитна анемія, В12-фолієво-дефіцитна, гіпо- та апластична анемії). Лікування, профілактика.

 46. Гемобластози. Мієлоїдні та лімфоїдні пухлини в літньому та старечому віці. Діагностика, лікування, профілактика.

 47. Особливості геморагічного синдрому в літньому та старечому віці.

 48. Вікові зміни ендокринної системи та формування захворювань на тлі інволютивних змін.

 49. Цукровий діабет типу 2 в літньому та старечому віці. Визначення, етіологія, класифікація, чинники ризику. Діагностика. Підготовка пацієнтів до лабораторних та інструментальних досліджень, догляд при діабетичних мікро- і макроангіопатіях. Принципи лікування, участь фельдшера в медикаментозному лікуванні, дієтотерапії.

 50. Ускладнення цукрового діабету типу 2: розвиток, перебіг, особливості надання допомоги при гіперглікемічній, гіпоглікемічних комі.

 51. Уявлення про гіперосмолярну, гіперлактатцидемічну кому в літньому та старечому віці.

 52. Хвороби щитоподібної залози. Етіологія, клінічні прояви, діагностика, лікування, профілактика.

 53. Вікові зміни нервової системи та психіки і формування захворювань на тлі інволютивних змін.

 54. Судинні захворювання головного мозку (гострі, хронічні) у пацієнтів літнього та старечого віку. Особливості перебігу та догляду.

 55. Хвороба Паркінсона. Визначення, етіологія, класифікація, клінічна картина, діагностика, лікування, догляд, профілактика.

 56. Розлади психіки (психози, хвороба Альцгаймера) у пацієнтів літнього та старечого віку. Особливості перебігу та догляду.

 57. Порушення сну. Причини. Догляд.

 58. Депресії в літньому та старечому віці. Причини. Догляд.

 59. Вікові зміни опорно-рухового апарату та формування захворювань на тлі інволютивних змін.

 60. Остеопороз, остеоартроз. Чинники ризику. Класифікація, клінічні прояви, перебіг, прогноз, діагностика. Підходи до лікування, догляд за пацієнтами із переломом шийки стегнової кістки. Профілактика.

 61. Клінічні прояви, перебіг, прогноз старечої катаракти, глаукоми. Підходи до лікування. Профілактика.

 62. Ускладнення у пацієнтів з патологією опорно-рухового апарату, пов’язані з тривалим вживанням ліків і супутньою патологією.

 63. Вікові зміни органа зору та виникнення захворювань на тлі інволютивних змін.

 64. Клінічні прояви при старечому вивертанні, завертанні повіки, атонії сльозових шляхів. Підходи до лікування. Профілактика.

 65. Вікові зміни органу слуху та формування захворювань на тлі інволютивних змін.

 66. Клінічні прояви та діагностика при віковій приглухуватості, вестибулярних порушеннях в старості. Профілактика падінь.

 67. Вікові зміни шкіри та формування захворювань на тлі інволютивних змін.

 68. Доброякісні (папілома, стареча кератома, шкірний ріг, гемангіома) та злоякісні (базаліома, меланома тощо) пухлини шкіри в літньому та старечому віці. Клінічна картина, лікування, профілактика.Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів.
Оцінка «5». Студент:


 • дає повні відповіді на всі запитання, правильно визначає поняття;

 • точно формулює думки і обґрунтовує їх;

 • послідовно і точно викладає матеріал;

 • грамотно оформлює свою відповідь;

 • вміє вирішувати ситуаційні задачі з виділенням першочергових заходів по наданню допомоги на догоспітальному етапі.


Оцінка «4». -


 • відповідь задовольняє ті ж самі вимоги, що й відповідають на оцінку «5», але студент зробив незначні помилки в теоретичних знаннях та допустив невеликі неточності.


Оцінка «3». -


 • знає і розуміє основні положення теми, але: є прогалини в теоретичних знаннях, в обґрунтуванні та осмисленні ситуаційних задач, допускає помилки при визначенні понять, термінології;

 • у відповіді немає чіткості, послідовності;

 • не вміє вирішувати задачі;

 • плутає послідовність дії фельдшера при наданні невідкладної допомоги.


Оцінка «2». -


 • не орієнтується в матеріалі;

 • виявляє не розуміння теми;

 • допускає істотні помилки, що спотворюють зміст вивченого.РЕКОМЕНДОВАНА Література

Основна
Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. — Вінниця: Нова книга, 2007.

Бондар Я.Я., Файфура В.В. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини: підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 494 с.

Патологічна анатомія / За ред. В.М. Благодарова та П.І. Червяка. — К.: Генеза, 1997. — 512 с.

Патофізіологія: підручник / За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця. — К.: Медицина, 2010. — 704 с.

Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах / Под ред. В.А. Фролова и др. — М.: Медицинское информационное агентство, 2003.

Касевич Н.М. Медсестринська етика і деонтологія: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 200 с.
Додаткова
Михалевич Р.Ф. Анатомія та фізіологія з основами патології в запитаннях і відповідях. — К.: Здоров’я, 2002. — 187 с.

Посібник з анатомії та фізіології з основами патології / Сакевич В.І. та ін. — К.: Здоров’я, 2003. — 36 с.

Анатомія та фізіологія людини з патологією / Федонюк Я.І. та ін. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — 680 с.


  1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна
Дворецкий Л.И., Лазебник Л.Б. Справочник по диагностике и лечению заболеваний у пожилых. — М.: Новая волна Оникс, 2000. — 543 с.

Міжнародний благодійний фонд Карітас України. Лікування пролежнів. Поради для пацієнтів та опікунів: пер. із анг. — Львів: Підприємство Львів Стрім, 2002. — 32 с.

Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. Медсестринство в геронтології і геріатрії: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 624 с.

Усіченко І.Г., Царенко А.В., Місяк С.А. Основи догляду в домашніх умовах: навч. Посіб. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 378 с.

Шатило В.Й., Яворський П.В. Паліативна медицина: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 200с.

Шегедин М.Б., Джулай Л.І., Смачило І.С. Медсестринство в геронтогії та геріатрії. — К.: Медицина, 2008. — 23 с.

Щуліпенко І.М. Загальний та спеціальний догляд за хворими з основами валеології: навч. Посіб. — К.: Кий, 1998. — 384 с.
Додаткова
Березовська І. Ішемічна хвороба серця. Причини, діагностика, профілактика, лікування: навч. Посіб. — Львів: Б. в., 2004. — 20 с.

Білинський Б.Т., Стернова Ю.М., Шпарин Я.В. Онкологія: підручник. — К.: Здоров’я, 2004. — С. 427—429, 453—460.

Воложин А.И., Оганов В.С. Остеопороз: учеб. Пособие. — М.: Практическая медицина, 2005. — 232 с.

Демченко О.К. Медсестринство в терапії: навч. Посіб. — К.: Здоров’я, 2002. — 336 с.

Драчева З.Н., Блейхер В.М., Крук И.В. Нервные и психические болезни: учеб. Пособие. — К.: Вища шк., 1986. — С. 121—136, 319—333.

Коркушко О.В., Шатило В.Б., Ярошенко Ю.Т. Передчасне старіння. Бібліотечка практикуючого лікаря. — К.: ТОВ ДСГ Лтд, 2003. — 53 с.

Корнонішко О.М. Медсестринство в офтальмології: навч. Посіб. — К.: Здоров’я, 2003. — С. 67—89.

Кузнецов В.В. Морфологические изменения мозга у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт // Проблемы старения и долголетия. — 2004. — № 4. — С. 517—524.

Мостовий Ю.М. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів: довідник-посіб. — Вінниця: ДП ДКФ, 2006. — 480 с.

Середюк Н.М. Внутрішня медицина. Терапія: підручник. — К.: Медицина, 2006. — 686 с.

Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 488 с.

Товариство Червоного Хреста. Науково-інформаційний центр Адаптація. Міжнародна організація Жіноча Громада // Довідник патронажної медичної сестри. — К., 2005. — С. 10—57.Фещенко Ю.І. Негоспітальна пневмонія у дорослих. Методичні рекомендації. — К.: Б. в., 2003. — 34 с.

Ярош О.А. Нервові хвороби: підручник. — К.: Вища к.., 1993. — С. 210—242, 459—460.

Скачати 173.8 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка