Правила інтелектуальної гри «Слабка ланка»Скачати 75.39 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір75.39 Kb.
Інтелектуальна гра «Слабка ланка»

Мета: розвивати пізнавальну активність, швидку реакцію. Закріпити знання з математики, формувати інтерес до математичних знань.
Правила інтелектуальної гри «Слабка ланка».

В класі вибирається команда із 8 учнів гри, трьох членів журі і 1 ведучого, останні учні - уболівальники.

В першому турі кожен учасник по черзі відповідає на три запитання. В кінці першого туру журі називає учня, який відповідав гірше за всіх, тобто був «слабкою ланкою» і просить його покинути гру.

Наступні тури проходять аналогічно для решти 7 учасників, поки не залишаться 2 учня (в сьомому турі). Для них задаються запитання по черзі без обмежень до повної перемоги одного з них.

Переможцям призи чи оцінки за бажанням організаторів.

Якщо в якомусь турі 2 учасники отримали однакові результати, то ім. окремо задаються ще запитання допоки «слабкою ланкою» не стане один із них і не покине гру.Питання до конкурсу «Слабка ланка».

№1.Як називається операція знаходження похідних? (Диференціювання)

№2.Скількі може бути дійсних коренів у рівняння 5 степеня? ( 0,1,2,3,4,5).

№3.Аксіома стереометрії С.

№4.Як називається рівність двох відношень. (Пропорція).

№5.Умова перпендикулярності векторів. (Скалярний добуток дорівнює 0).

№6.Що більше 3,5 або 3 (Вони рівні).

№7.Назвіть перше натуральне число. (1).

№8.Як називаються числа виду а+ві? (комплексні).

№9.Яку множину чисел охоплює аксіоми Пеано? (натуральні).

№10.Який спосіб застосовується при діленні комплексних чисел? (Множення на спряжене знаменнику).

№11.Спосіб ділення багаточлена на двочлен (х-) ? (Схема Горнера).

№12.Що означає термін ,, монотонність,, ? (Зростання або спадання функції).

13.Алгоритм метода математичної індукції. (Перевіримо, припустимо, доведемо).

14.Формула суми членів нескінченної геометричної спадної прогресії. ( )

№15.Чому дорівнює синус подвійного кута? Формула. ( )

№16.Прізвище математика на ім'я Фалес. (Фале́с Міле́тський)

№17.Функція обернена до тангенсу. (Арктангенс)

18.Як розв’язується нерівність виду ?( )

№19.Умова паралельності прямих у =кх +в і у =кх +в.( Рівність кутових


коефіцієнтів).

№20.Назва графіка функції у = а. (Експонента).

№21.Чому дорівнює тангенс 90. (Не існує).

№22.Як знайти координати вектора , якщо відомо координати Єво початку і кінця? (Від координат кінця відняти координати початку).

№23.Чому дорівнює 18 поділити на 0? (Нескінченність).

№24. Яка фігура на площині є паралельною проекцією рівнобедреного трикутника?

(Довільний трикутник або відрізок).
Другий тур.
№1.Скількі коренів має рівняння 5 степеня на полі комплексних чисел? (5).

№2. Спосіб розв’язування однорідних рівнянь. (Ділення на один з виразів у найбільшій степені).

3. Як називається частина комплексного числа bі ? (Уявна).

4. Формула знаходження горизонтальної асимптоти? ( )

№5. Похідна від функції у=х( )

№6.Аксиома стереометрії С .

№7.Прізвіщє індіїского математика , який вивів формулу площі чотирикутника з

перпендикулярними діагоналями. (Брахмагупта).

8.Чому дорівнює cos(arccos х)? (х).

№9. Як розв’язується нерівність видy а? ( )

10. Чому дорівнює кутовий коефіцієнт прямої? ( )

11. Умова перпендикулярності прямих з коефіцієнтами kі k? ( )

№12. При яких значеннях основи а показникові функції спадають ? (0

13.Котангенс якого кута дорівнює 1? (45°)

14.Формула скалярного добутку векторів у координатах . ( )

№15.Перша чудова границя. ( )

№16.Яка фігура на площині є паралельною проекцією паралелограма? (Паралелограм або відрізок)

№17.Скількі прямих можна провести через одну точку на прямої перпендикулярно

той прямої у просторі? (Безліч).

№18.Х-натуральне число. Назви 2 наступних натуральних числа. (х+1; х+2).

№19.У яких чвертях tg х і ctg х від'ємні? (У другий та четвертої).

№20.Як розміщені графіки непарних функції у системі координат? (Симетрично відносно початку координат).

№21.Найменьший період функції у = sin х. (2π)

Третій тур.
№1.Скількі прямих можна провести через одну точку прямої перпендикулярно той прямої на площині? (Одну).

№2.Формула парного числа. (2n).

№3.Яка з чотирьох тригонометричних функції парна? (Косинус).

№4.Як розміщені графіки парних функції у системі координат? (Симетричні відносно осі ординат).

№5.Назва функції, які не є парними і не є непарними. (Індиферентні).

№6.Чі вірна теорема ,обернена теоремі о вертикальних кутах? (Ні).

№7.Який знак потрібно поставити між числами 5 і 6 ,щоб отримати число більше 5 ,але менше 6? (Кому).

№8. Множина значень косинуса. (-1≤cosx≤1 )

№9.Розвяжить рівняння cos х=3. (Немає розв’язків).

№10.Загальний метод розв’язування нерівностей. (Метод інтервалів).

№11.Назва кута між двома площинами.(Двогранний кут)

№12.Чі обов’язково найбільше значення функції співпадає з максимумом в критичної точки? (Ні).

№13.При який умові звичайна дріб не існує? (Знаменник = 0).

№14.Чому дорівнює 2 в нульовий степені? (1).

№15.Перекладіть у градуси . (120°)

№16.Що означає вираз ,, число кратне 7”. (Число ділиться на 7).

№17.Кім за походженням був Гіппарк-математик ,який склав тригонометричні таблиці? (Грек).

№18.Площа який фігури обчислюється за формулою S=d? (квадрата).Четвертий тур.
№1.Відносно якої осі симетричні графіки індиферентних функції? (Вони не симетричні).

№2.Сформулювати теорему обернену теоремі Піфагора.

№3.Умова колінеарності векторів у координатах. (Пропорційність відповідних координат).

4.Представіть у вигляді степені вираз . ( )

№5.Розвяжіть рівняння ctg x=3. (x=arcctg3+πn)

№6.Чому дорівнює 1 радіан у градусах? (Приблизно 60)

№7.Як називається функціональна залежність у=? (Обернена пропорційність).

№8.Як називається звичайна дріб , чисельник який більше ніж знаменник? (Неправильна).

№9.Види асимптот. (Горизонтальні, вертикальні, похилі).

№10.Ознака ділимості числа на 9. (Сума цифр ділиться на 9).

№11.Назва осі oz. (Апліката).

№12. х=16.Яка лінія має це рівняння? (Коло з центром у початку координат і R=4).

№13.Що помагає піднести до 6 степеня двочлен (х + а)? (Трикутник Паскаля).

№14.Залежність між величинами центрального і вписаного кутів ,якщо вони спираються на одну і ту саму дугу. (Вписаний кут у двічі менше за центральний).

№15.Основоположник геометрії , яку ми вивчаємо. (Євклід).

П’ятий тур.

№1.Назва осі оу. (Ордината).

№2.Градусна міра кута ,який спирається на діаметр . (90°)

№3.Як перекладається з індіїского слово ,,архаджива”? (Синус).

4.Найбільша кількість коренів біквадратного рівняння. (4).

№5.Назвати рівняння вертикальної асимптоти графіка функції у=tg x. ( )

6.Друга назва формул синуса і косинуса половинного аргументу. (Пониження степені).

№7.Чому дорівнює синус 60 градусів? ( )

8.Які рівняння можна розв’язати за теоремою Вієта? (Квадратні виду - зведене)

№9.Назва системи координат, яка має осі під гострим кутом. (Афінна)

№10.Чому дорівнює уявна одиниця і? (-1).

№11.Відношення ,у якому діляться медіани трикутника у точці перетину. (2:1 рахуючи від вершини трикутника).

№12.Місце центра кола ,описаного навколо прямокутного трикутника? (Середина гіпотенузи).
Шостий тур.

№1.Чому дорівнює відношення довжини сторони трикутника до синуса протилежного кута? (2R).

№2.Прізвіщє математика , який создал геометрію , альтернативну геометрії Евкліда. (Лобачевский М. І.)

№3.Назва осі ох? (Абсциса).

№4.Рівняння прямої ,яка проходить через початок координат. (у= kx).

№5.Скількі точок перетину мають три висоти одного трикутника? (Одну).

№6.Назвать функцію протилежну до синуса кута . (Мінус синус ).

№7.Яки два відомих числа мають власну назву? (π та e)

№8.Асимптоти гіперболи. (Осі координат).

№9.Назва графіка функції у = - х. (Бісектриса другого і четвертого координатних кутів).
Сьомий тур.

№1.Які невизначеності вам відомі? ( ; )

№2.Як називаються відрізки , з яких складається ламана? (Ланки).

№3.Що приймається за кут між прямою та площиною? (Кут між похилою та Ії проекцією).

№4.Кто ввів прямокутну систему координат ? (Декарт).

№5.Прізвіще математика , який довів , що остача від ділення багаточлена на двочлен (х -а) дорівнює значенню багаточлена при х = а. (Безу).

№6.Перша жінка математик. (Софія Ковалевська).
Додаткові питання.

№1.Які рівняння називаються рівносильними? (Мають однакові корені).

№2.Перевести 45у радіани. (π/4)

№3.Який термін з’єднує точки максимуму та мінімуму? (Точки екстремумів).

№4.За означенням бісектриса трикутника ділить кут навпіл , а що вона робить з протилежною стороною? (Ділить сторону на відрізки пропорційні іншим сторонам трикутника).

№5.Означення критичних або стаціонарних точок. (Точки у яких похідна дорівнює 0 або не існує).

№6.Як називаються точки ,у яких похідна другова порядку дорівнює 0 або не існує? (Точки перегину).

№7.На перетині чого знаходиться центр кола , вписаного у багатокутник? (Бісектрис).

№8.Яка з тригонометричних функції у перший чверті від'ємна? (Ніяка).

№9.Залежність між коефіцієнтами квадратного рівняння , корені якого дорівнюють

х= 1; х= . (а+b+с=0).

№10. Як називається відрізок , який сполучає 2 точки кола і не проходить через центр? (Хорда).

№11. Чому дорівнює кут між бісектрисами суміжних кутів? (90º)

№12. Скільки квадратних метрів у 1 квадратному кілометрі? (1000000)

№13. Чим відрізняється визначений інтеграл від невизначеного? (У визначеного є межи).

№14. Нерівність Коши (.)

№15.З чого складається поверхня правильного тетраедра ? (З 4 правильних трикутників).

№16.Теорема , обернена теоремі про три перпендикуляри.

№17.Що це таке факторіал? (Добуток натуральних чисел починаючи з 1).

№18.Як розміщені відносно один одного графіки двох взаємно обернених функцій? (Симетричні відносно бісектриси першого і третього координатних кутів).

№19.Літерами якого алфавіту позначаються градусні міри кутів? (Грецькими літерами )

№20.Якою літерою позначається множина всіх цілих чисел? (Q)№21.Чому дорівнює дріб ? (0).


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка