Практикуму «Організаційно-методичне забезпечення підготовки молодого педагога до роботи в сучасному навчально-виховному закладі»Скачати 296.84 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір296.84 Kb.


Тренінг

районного семінару-практикуму« Організаційно-методичне забезпечення підготовки молодого педагога до роботи в сучасному навчально-виховному закладі»

Укладачі:

Силенко Олена Вікторівна

Демиденко Світлана Борисівна

І.

Ведучий - Молодий педагог у навчальному закладі - це радісна, довгоочікувана подія і водночас відповідальна. Молоді приходять в колективи з новим баченням, новими віяннями, вони вміють легко справитися з такою неслухняною комп’ютерною технікою, створити презентації, допомогти старшим колегам набрати текст уроку чи заходу… у них все так легко отримується. А чи легко їм все дається? І саме від того, як приймуть молодого вчителя колеги, керівництво, батьки, діти – залежить не лише подальший його кар’єрний ріст, а й можливість, спроможність підтримати імідж навчального закладу.Проблемне питання:

? Молодий педагог – це проблема для навчального закладу чи велика відповідальність за подальше професійне становлення вчителя і можливість виростити педагога новатора?

Обговорення із створенням моделі педагога, з яким би хотілося працювати у навчальному закладі:


 • Ініціативний

 • Творчий

 • Наполегливий

 • Розумний

 • Винахідливий та ін..( всі думки записуються на дошці)

Підсумок: справді, всім нам хотілося б поруч мати професіонала, вчителя, який добре знає свій предмет, який через п’ять років гідно представить навчальний заклад на професійному конкурсі «Учитель року».

? Як виростити такого вчителя? Від кого залежить творчий шлях педагога? Як необхідно організувати роботу з молодими колегами, щоб ними були задоволені діти і батьки та й самі вони отримували насолоду від своєї роботи. Словом, як виплекати УЧИТЕЛЯ з великої літери. На ці та інші питання ми спробуємо сьогодні дати відповіді. Отже, тема нашого семінару « Організаційно-методичне забезпечення підготовки молодого педагога до роботи в сучасному навчально-виховному закладі».

Епіграфом до семінару ми обрали слова Генрі Форда : «Те, що ми збираємося разом,- лише початок, те, що продовжуємо залишатися разом, - уже досягнення. Те, що ми працюємо разом, - справжній успіх!». Я бажаю нам всім успіху і плідної праці на семінарі та в подальшій роботі.

Ознайомлення з програмою семінару – практикуму.


ІІ. Робота по створенню структури організаційної, педагогічної та методичної роботи з молодими вчителями

Ведучий: і так, у центрі нашої уваги МОЛОДИЙ ПЕДАГОГ, колишній студент, за плечима якого 5 років навчання, має багаж теоретичних знань, який мріє назавжди присвятити своє життя навчанню та вихованню молодого покоління.

«Особливості професійної спрямованості педагога»

     Американський психолог Абрахам Маслоу (1908-1970) вважає: для того щоб людина повноцінно прожила своє життя, вона має задовольнити п’ять потреб – вищих і нижчих:

- самоактуалізацію здібностей, талантів;

- повагу: визнання й оцінка;

- любов і прихильність;

- безпеку;

- фізіологічні потреби.

   Якщо звузити цей погляд до життя в професії, то щаслива та людина, якій професія дає задоволення цих проблем. Самореалізація є, звичайно, явищем індивідуальним. Самореалізація в професії вчителя – теж. Але можна визначити чотири основні типи самореалізації педагогів залежно від типу (змісту) особистості.

   Умовно назвемо їх так: організатор, предметник, комунікатор, інтелігент.

   Для організатора важливо реалізувати свою потребу в лідерстві, домінуванні, розкрити свої риси вольової, сильної, вимогливої, енергійної людини. Йому легко вдається організувати позакласні заходи, він уміє розбудити в учнів дух колективної зацікавленості, ділової співпраці, відповідальності.

   Учитель-предметник реалізує свій інтелект, глибокі знання свого предмета. Він поважає інтелект і виховує його в учнів засобами свого предмета. Це професійно компетентна і творча людина, віддана своїй професії, для неї виховувати – це навчати, зацікавлювати своїм предметом.

   Учитель-комунікатор реалізує в професії вчителя потребу в спілкуванні. Йому цікаві люди, він завжди обізнаний з проблемами їхнього особистого життя. Він доброзичливий, чуйний, привабливий, високоморальний. Його вплив на дітей насамперед емоційний, через пошук шляхів сумісності з учнем, через особистий контакт. Йому загалом  легко зрозуміти особистість учня, він дружить із ним.

    Учитель-інтелігент реалізує в професії свою потребу в духовності, високій моральності й вихованні цих рис у дітей. Це людина з високою загальною культурою, високим рівнем інтелекту, високими моральними рисами, постійним духовним пошуком. Її вплив глибоко просвітницький. Вона виховує собою, своїм взірцем.

     Кожен учитель через особливості своєї професії виступає і як предметник, і як комунікатор, і як організатор, і як інтелігент.

? Хто ж і що саме буде впливати на розвиток професійних, методичний, предметних компетентностей педагогів та допоможе їм самореалізуватися?


Керівники ЗНЗ

Наставники

Досвідчені педагоги

Молоді педагоги, які працюють понад 3-х років

Молодий

педагог


Методисти

РМКШколи ППД

Школа професійної адаптаціїДіти

Батьки , громада

Ми з вами спробуємо створити Структуру організаційної, педагогічної та методичної роботи з молодими вчителями, яка включає:

1. Районний методичний кабінет – методична й загальноосвітня підготовка осіб, які працюють із молодими вчителями; розвиток психолого-педагогічних знань і вмінь.

2. Школа професійної адаптації – здобуття й розвиток фахових знань та вмінь молодих і малодосвідчених учителів.

3. Школа передового педагогічного досвіду – удосконалення педагогічної майстерності молодих і малодосвідчених учителів шляхом упровадження в практику їхньої роботи нових ідей і методів.

4. Загальноосвітня школа – основна ланка в роботі з молодими та малодосвідченими вчителями щодо формування й розвитку їхнього педагогічного досвіду в процесі навчально-методичної роботи.


ІІІ. Практична частина ( 15 хвилин)

Об»єднання присутніх у групи « адміністрація», «наставники», «молоді педагоги»

І група «адміністрація». Завдання: розробити алгоритм роботи Першого і Другого етапів з молодими педагогами «Організаційний. Знайомство» та проведення діагностики, залучення до різних форм методичної роботи.

ІІ група « наставники» - Завдання: розробити алгоритм роботи Третього етапу з молодими педагогами «Стажування», розробити план роботи Школи молодого педагога - стажиста.

ІІІ група «молоді педагоги» - Завдання: розробити алгоритм Четвертого етапу роботи з молодими педагогами «Професійне удосконалення», розробити потрфоліо досягнень молодого вчителя, папку чи зошит по самоосвіті.
Презентація роботи груп.
І група « адміністрація»

Відповідальність за проведення стажування випускників вищих навчальних закладів у школах покладається на директора або його заступника з навчально-виховної роботи.


Орієнтовний алгоритм роботи заступника директора з молодими вчителями:

1. Ознайомлення педагога-початківця з правилами внутрішнього шкільного розпорядку, з рівнем учнів, їх особливостями.

2. Ознайомлення вчителя з його правами й обов»язками (Закон України про освіту», статут школи, функціональні обов»язки педагога, оплата праці тощо).

3. Під час вступної бесіди виявити нахили, здібності, потенційні можливості молодого вчителя, його сімейний стан, матеріальне становище, побутові умови.

4. Закріплення за педагогом початківцем наставника.

5. Включення вчителя-стажиста до роботи Школи молодого вчителя.

6. Діагностування молодого вчителя ( наприкінці першого року роботи).

7. Організація самоосвіти молодого вчителя.

8. Включення молодого вчителя в роботу майстер-класів, творчих груп тощо.

9. Надання допомоги молодому вчителеві в плануванні роботи(програми, вимоги до календарних і поурочних планів, до ведення зошитів, шкільної документації тощо).

10. Ознайомлення молодого спеціаліста з системою виховної роботи в школі.

11. Реалізація методичними об»єднаннями заходів щодо вдосконалення професійної майстерності молодих учителів.

12 Складання зручного розкладу уроків для взаємовідвідування уроків педагогом-початківцем і наставником.

13. Ознайомлення з ППД.

14. Складання пам»яток на допомогу вчителю –початківцю.

15. План роботи з молодими фахівцями.

16. Контроль за роботою вчителів-початківців.
Теоретичну й практичну підготовку педпрацівників, які працюють з учительською молоддю ЗДНВР реалізують на консультаціях і практикумах.

Особливу увагу приділяють таким питанням:


 • Складання плану індивідуальної роботи молодого вчителя;

 • Зміст і форми роботи наставника й стажиста;

 • Навчання самоаналізу уроку;

 • Форми й методи впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практичну діяльність молодого фахівця;

 • Аналіз індивідуального плану роботи педагога-початківця;

 • Методика складання проекту характеристики молодого вчителя, який пройшов стажування;

 • Обмін досвідом і надання допомоги вчителю-початківцю під час звітування про виконану роботу.

План роботи заступника директора з навчально-виховної роботи з молодими вчителями 1. Ознайомлення вчителя-стажиста з правилами внутрішкільного розпорядку школи, з основними правами і обов’язками педагога ( Закон України « Про загальну середню освіту », статут школи ), з оплатою праці.

 2. У ході вступної бесіди виявити нахили, здібності, потенційні можливості молодого вчителя, його сімейний стан, матеріальне становище, побутові умови.

 3. Закріплення  за вчителем – стажистом наставника.

 4. Надання допомоги молодому вчителю у плануванні його роботи.                                

 5. Ознайомлення вчителя – стажиста з організацією виховної роботи у школі.

 6. Включення вчителя – стажиста до роботи школи молодого вчителя.

 7. Проведення методичними об»єднаннями роботи щодо вдосконалення професійної майстерності молодого вчителя.

 8. Складання розкладу уроків для організації взаємовідвідування уроків вчителя – стажиста і його наставника.

 9. Проведення діагностування молодого вчителя ( в кінці першого року роботи ).

 10. Організація самоосвіти молодого вчителя.

 11.  Включення молодого вчителя в роботу майстер-класів, творчих груп.

 12. Складання пам’яток на допомогу вчителю – початківцю.

 13. Ознайомлення вчителя з передовим педагогічним досвідом.

 14. Організація, здійснення внутрішкільного контролю за роботою молодого вчителя.

 15. Організація і проведення «Дебюту молодого вчителя» чи інших методичних заходів.

Основними формами наукової дослідно-експериментальної роботи, у якій беруть участь молоді вчителі є:

- Експериментальна робота з упровадження розвивального навчання.

- Експериментальна робота щодо запровадження нових навчальних програм.

- Практичний показ інноваційних методів педагогічної праці на уроках, у позакласній роботі.

- Видання методичних посібників.

- Проведення конференцій і участь у них.

- Організація виставок ППД.

- Проведення інструктивно-методичних нарад, семінарів.

- Висвітлення ППД у ЗМІ.

- Проведення творчих звітів.

- Надання консультативної допомоги.

- Співбесіди з молодими й малодосвідченими вчителями.

- Моніторингові дослідження.

    Завершальним етапом роботи з молодими вчителями є проведення декади «Ініціатива і творчість молодих», яка включає:

- відвідування відкритих уроків, позакласних заходів молодих спеціалістів;

- проведення ділових та інтелектуальних ігор, круглих столів, диспутів, конференцій, конкурсів.

    Важливим етапом підбиття підсумків роботи з молодими вчителями є заохочення, використання моральних стимулів – колективних і особистих: подяки, грамоти, подарунки, надання додаткових днів відпочинку під час канікул, преміювання, врахування успіхів під час атестації.

     Саме наполеглива творча праця допомагає успішно виконувати поставлене перед школою завдання, сприяє прискоренню процесів адаптації молодих спеціалістів, їхньому успішному професійному становленню.
Діагностична анкета молодого спеціаліста з визначення стану методичної підготовки
Мета: визначити рівень методичної підготовки та потреб молодого спеціаліста

Прізвище, ім»я по батькові_________________________________________

Який предмет викладає____________________________________________

Стаж роботи____________
з/п


Питання анкети

Самооцінка вчителя

володію

( від1 до5)не володію

хочу побачити

хочу прочитати

потрібна консультація наставника чи ЗДНВР, методиста

1-на початковому рівні

5 - досконало


1 –у колег школи

2 –у колег району


Н –наставник

ЗДНВР


М -методиста

1

Вміння сформулювати триєдину мету уроку
2

Здійснення індивідуального та диференційованого підходу
3

Здійснення між предметних зв»язків
4

Розвиток пізнавальних здібностей учнів
5

Організація самостійної роботи учнів
6

Використання інноваційних технологій
7

Вибір оптимальних форм проведення уроків
8

Вибір оптимальних методів навчання
9

формування в учнів мотивації навчання
10

Вивчення ППД з предмета
11

реалізація виховної мети уроку
12

реалізація принципів розвивального навчання
13

реалізація принципів особистісно-зорієнтованого навчання
14

визначення рівня навчальних досягнень учнів
15

уміння зберегти працездатність учнів
16

уміння підтримати дисципліну учнів на уроці
17

організація робочого місця вчителя
18

організація позакласної роботи з предмета
19

уміння раціонально використовувати час на уроці
20

виконання санітарно-гігієнічних вимог до уроку
21

уміння здійснювати самоаналіз уроку
22

володіння методикою роботи з обдарованими дітьми
23

методика організації роботи з учнями з початковим рівнем навчальних досягнень
24

методика проведення уроків різних типів
25

уміння писати конспекти уроків
26

уміння добирати тексти контрольних робіт
27

ведення тематичного обліку знань
28

володіння вимогами щодо ведення шкільної документації
29

організація групової форми роботи на уроці
30

Здатність до самоосвіти
Анкетування молодого вчителяП.І.Б. вчителя ____________________________________________________________


№ п/п

Аспекти професійної діяльності

Самооцінка вчителя

Оцінка наставника

Оцінка адміністраціїФормування загально навчальних умінь і навичок
Здійснення між предметних зв’язків.
Здійснення індивідуального і диференційованого підходу.
Розвиток пізнавальних здібностей учнів.
Організація самостійної роботи учнів.
Наступність і перспективність навчання.
Використання краєзнавчого матеріалу.
Використання інноваційних технологій.
Вибір оптимальних методів навчання.
Вибір оптимальних форм проведення уроку.
Формування внутрішньої мотивації.
Уміння ефективно використовувати засоби навчання.
Ведення тематичного обліку знань
Реалізація виховної спрямованості уроку.
Реалізація принципів розвивального навчання.
Вивчення рівня навчальних досягнень учнів.
Організація робочого місця вчителя, учня.
Організація позакласної роботи з предмета.
Уміння зберегти працездатність і робочу дисципліну учнів.
Уміння раціонально використовувати час уроку.
Виконання санітарно-гігієнічних вимог до уроку.
Уміння здійснювати самоаналіз уроку.
Розвиток умінь і навичок само- і взаємоконтролю.
Методика організації роботи з учнями, що погано встигають.
Методика проведення уроків різних типів

Діагностика типу професійної спрямованості молодих педагогів

     Мета: визначити особливості типу професійної спрямованості молодих учителів:

Алгоритм роботи.

    Правила роботи з психологічними тестами:

- у психології не буває правильних чи неправильних відповідей – тільки ті, які підходять або не підходять вам;

- перша думка, що осяяла вас із підсвідомості, - найправильніша.

    Інструкція. У даному запитальнику перелічено риси, які можуть бути властиві вам більшою або меншою мірою.

   Можливі два варіанти відповідей:

А) правильно, ця риса типова для моєї поведінки (або властива мені більшою мірою);

Б) неправильно, це нетипово для моєї поведінки (або властиво мені меншою мірою);

    Прочитайте одне з тверджень і виберіть один із варіантів поведінки:

1. Я цілком міг би жити сам, далеко від людей.

2. Я часто перемагаю інших своєю самовпевненістю.

3. Глибокі знання мого предмета можуть істотно полегшити життя людині.

4. Люди повинні більше, ніж зараз, дотримуватися законів моралі.

5. Я уважно читаю кожну книжку, перш ніж повернути її в бібліотеку.

6. Мій ідеал робочої атмосфери – тиха кімната з робочим столом.

7. Люди кажуть, що мені подобається все робити своїм (оригінальним) способом.

8. Серед моїх ідеалів помітне місце посідають особистості вчених, які зробили величезний внесок у мій предмет.

9. Люди вважають, що на брутальність я просто не здатний.

10.Я завжди уважно стежу за своїм одягом.

11.Буває, що весь ранок я не хочу ні з ким розмовляти.

12.Мені важливо, щоб у всьому що мене оточує, не було безладу.

13.Більшість моїх друзів – люди, інтереси яких мають багато спільного з моєю професією.

14.Я часто аналізую свою поведінку.

15.Удома я поводжуся за столом так само, як у ресторані.

16.У компанії я даю іншим можливість жартувати й розповідати різні історії.

17.Мене дратують люди, які не можуть швидко приймати рішення.

18.Якщо в мене є трохи вільного часу, то я вважаю за краще починати щось із мого предмета.

19.Мені незручно клеїти дурня в компанії, навіть якщо інші це роблять.

20.Іноді я люблю обговорювати відсутніх.

21.Мені дуже подобається запрошувати гостей і розважати їх.

22.Я рідко виступаю проти думки колективу.

23.Мені більше подобаються люди, які добре володіють своєю професією, незалежно від їхніх особистісних рис.

24.Я не можу бути байдужим до проблем інших.

25.Я завжди охоче визнаю свої помилки.

26.Найгірше покарання для мене – бути на самоті.

27.Зусилля, витрачені на складання планів, не варті їх.

28.У шкільні роки я поповнював свої знання, читаючи спеціальну літературу.

29.Я не засуджую людину за обман тих, хто дозволяє себе обманювати.

30.У мене не виникає внутрішнього протесту, коли мене просять про послугу;

31.Можливо, дехто вважає, що я багато говорю.

32.Я уникаю громадської роботи й пов’язаної з нею відповідальності.

33.Наука – це те, що найбільше цікавить мене в житті.

34.Люди  вважають мою родину інтелігентною.

35.Перед тривалою поїздкою я завжди ґрунтовно обмірковую, що із собою взяти.

36.Я живу сьогоденням більшою мірою, ніж інші люди.

37.Якщо є вибір, я вважаю за краще організувати позакласний захід, ніж розповісти учням щось із предмета.

38.Основне завдання вчителя – передати учням знання з предмета.

39.Я люблю читати статті на теми моралі, етики.

40.Іноді мене дратують люди, котрі звертаються до мене із запитаннями.

41.Більшість людей,з якими я буваю в компанії, безсумнівно, раді мене бачити.

42.Гадаю, мені сподобалася б робота, пов’язана з відповідальністю, адміністративно-господарською діяльністю.

43.Навряд чи мене неприємно здивує, якщо доведеться провести свою відпустку, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації.

44.Моя люб’язність часто не подобається іншим людям.

45.Були випадки, коли я заздрив успіхам інших.

46.Якщо мені хтось нагрубіянить, я можу швидко забути про це.

47.Як правило, люди прислухаються до моїх пропозицій.

48.Якби мені вдалося на якийсь час перенестися в майбутнє, то я насамперед набрав би книжок з мого предмета.

49.Я виявляю велику цікавість до долі інших.

50.Я ніколи з посмішкою не говорив неприємних речей.

Код запитальникаКомунікатор: 1б,6б,11б,16б,21а,31а,36а,41а,46а =100%

Організатор: 2а,7а,12а,17а,22б,27б,32б,37а,42а,47а =100%

Предметник : 3а,8а,13а,18а,23а,28а,33а,38а,43а,48а =100%

Інтелегент : 4а,9а,14а,19а,24а,29а,34а,44а,49а =100%

Щирість : 5а,10а,15а,20б,30а,35а,40б,45б,50а =100%
Питання про роботу  з молодими вчителями періодично заслуховується на раді навчального закладу, нараді при директорові, висвітлюється в довідках (відповідно до плану роботи). Досвід роботи з  учителями-початківцями показує, що в перші роки їхньої діяльності перевага надається попереджувальному та оглядовому видам контролю. Особлива увага адміністрації й учителів-наставників приділяється тому, щоб зауваження, побажання молодому вчителю робилися в індивідуальних бесідах ( з метою уникнення можливих конфліктів), оскільки більшість учителів-початківців, як показує досвід, надзвичайно негативно сприймають критику, особливо у присутності інших.

      Основою роботи з учителями-початківцями є педагогічно грамотний аналіз і надання рекомендацій, які допомагають вчителеві й стимулюють його до підвищення рівня педагогічної майстерності. Методична служба гімназії визначає  конкретні завдання щодо роботи з молодими спеціалістами, засоби досягнення поставлених цілей в умовах використання різноманітних форм діяльності, складає  календарний план роботи з учителями-початківцями.


 

Презентація роботи І групи алгоритм роботи з молодими педагогами Першого етапу

« Знайомство» та проведення діагностики, залучення до різних форм методичної роботи.
ІІ група « наставники» - Завдання: підготувати перелік документації для співпраці НАСТАВНИК – СТАЖЕР, розробити план роботи Школи молодого педагога стажиста.

Організація та проведення  стажування молодих спеціалістів

Відповідальність за проведення стажування випускників вищих навчальних закладів у школах покладається на директора або його заступника з навчально-виховної роботи.

До початку навчального року в школах розробляється план роботи з учителями-стажистами, молодими та малодосвідченими вчителями, у якому поряд з іншими заходами відображаються заходи з питань організації і проведення стажування молодих учителів.

З метою своєчасної і чіткої організації роботи із стажистами, молодими та малодосвідченими вчителями в закладах освіти видається наказ, у якому зазначаються:

•    відповідальний за організацію стажування;

•    строки проведення стажування;

•    список учителів-стажистів і закріплених за ними вчителів-наставників;

•    склад комісії з питань підбиття підсумків стажування і строки підбиття підсумків.

Вчителі - наставники:

•    надають допомогу молодим спеціалістам у розробці індивідуальних планів роботи;

•    контролюють виконання індивідуальних планів молодими;

•   залучають молодих учителів до роботи в шкільних та методичних об'єднаннях;

•    надають індивідуальну допомогу молодим учителям з питань удосконалення навчально-виховного процесу, проведення відкритих уроків та позакласних заходів;    організують і проводять декади наставника;

•    подають директорові школи пропозиції про вдосконалення стажування молодих спеціалістів.

Вчителі - стажисти:

•    користуються всіма правами і пільгами, які встановлені для педагогічних працівників даного закладу;

•    несуть відповідальність за обов'язки, які покладені на них трудовими договорами і правилами внутрішнього трудовою розпорядку;

•    виконують свої функціональні обов'язки згідно з посадою, яку обіймають.

За підсумками стажування директор школи видає наказ, у якому:

•    зазначає, у який період проводилось стажування молодих учителів;

•    підбиваються підсумки роботи стажистів, вказується на недоліки в   роботі;

•    відмічаються кращі керівники стажування, зазначаються недоліки, які були допущені в ході

      стажування;

  з метою ліквідації недоліків плануються заходи на наступний навчальний рік.
ЗМІСТ І ФОРМИ РОБОТИ НАСТАВНИКА ЗІ СТАЖИСТОМ

1. Складання індивідуального плану роботи стажиста з урахуванням його потреб і можливостей.

2. Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів із подальшим обговоренням.

3. Ознайомлення з науково-методичною літературою.

4. Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок інших педагогів.

5. Спільні відвідування уроків досвідчених колег і їх ретельний аналіз.

6. Випереджувальне відвідування стажистом уроків, що проводить наставник.

7. Спільне зі стажистом складання календарно-тематичних планів, конспектів уроків.

8. Допомога стажисту в розробці уроків, позакласних заходів.

9. Надання стажисту рекомендацій щодо самоосвіти.

10. Допомога в роботі з дітьми девіантної поведінки та їх батьками.

11. Допомога в роботі зі здібними та обдарованими учнями.

12. Залучення молодих педагогів до методичної та громадської роботи.
Методична допомога  надається вчителям-початківцям, перш за все, з таких питань:

 - Планування роботи вчителя.

- Методика вивчення навчальних програм, пояснювальних записок до них.

- Ведення шкільної документації.

- Дидактичні, психологічні та санітарно-гігієнічні вимоги до уроку.

- Сучасні технології всіх видів навчальної діяльності.

- Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учня.

- Методи контролю знань учнів, вимоги до перевірки зошитів, забезпечення виконання єдиного орфографічного режиму.

- Методика організації індивідуальної роботи, зокрема з учнями з низькою успішністю.

- Використання навчального кабінету у процесі підготовки й проведення уроку.

- Методика організації позакласної роботи з учнями.

Пам’ятка для наставника 1. Разом із стажистом глибоко проаналізуй навчальні плани і пояснювальні записки до них.

 2. Допомагай стажисту скласти календарно-тематичний план, звернувши особливу увагу на підбір матеріалу для систематичного повторення, практичних і лабораторних робіт, екскурсій.

 3. Допомагай у підготовці до уроків, особливо перших уроків, першої зустрічі з учнями. Найбільш важкі теми розробляй разом із стажистом. У своєму класі намагайся вивчати складний матеріал з випередженням на 2-3 уроки, щоб дати стажисту можливість навчитися методиці розкриття найбільших складних тем.

 4. Допомагай стажисту у веденні тематичного обліку знань, проведенні залікових уроків.

 5. Разом підбирайте і готуйте дидактичний матеріал, наочні посібники, тексти задач, вправ, контрольних, самостійних , залікових робіт.

 6. Відвідуй уроки стажиста з наступним їх детальним аналізом, запрошуй його на свої уроки, разом їх обговорюйте.

 7. Допомагай у підборі літератури для самоосвіти.

 8. Ділися досвідом шляхом доброзичливого показу зразків роботи.

 9. Допомагай своєчасно, з терпінням, наполегливо. Ніколи не забувай відмічати позитивне в роботі стажиста.

 10. Вчи не копіювати, не сподіватися на готові розробки, а виявляти власний педагогічний почерк.

ПАМ»ЯТКА НАСТАВНИКУ «ЯК АНАЛІЗУВАТИ УРОК МОЛОДОГО ПЕДАГОГА»

Не забувайте, що перед Вами молодий вчитель, який ще недавно був студентом, а тому не досконало володіє методикою викладання предмету, не знає педагогічних «секретів». Аналіз уроку молодого вчителя пропонуємо здійснювати за такою схемою.

1. На скільки впевнено почуває себе на уроці вчитель. Чи має він авторитет серед учнів даного класу?

2. Чи цікавий він для учнів?

3. Чи зацікавив вас особисто його урок?

4. Чи забезпечено цілеспрямовану розумову діяльність учнів?

5. Якою є його мова? Зовнішній вигляд?

6. Чи дотримується вчитель педагогічного такту?

7. На скільки досконало він знає теоретичний матеріал?

8. Як оформлено його робоче місце? На скільки це полегшує проведення уроку?

9. Які форми, методи, прийоми використані для глибокого сприймання матеріалу, емоційних переживань учнів?

10. Як здійснюється контакт з класом, окремими учнями( чи налагоджено зворотній зв»язок)?

11. На скільки ефективно організовано самостійну роботу учнів? Як учитель озброює учнів навичками самоосвіти самоконтролю?

12. Що найбільше вдалося вчителю?

13. Які заходи виховного характеру було здійснено?

14. Як формувалася на уроці свідома робоча дисципліна?

15. Що не вдалося? Чому? Над чим треба працювати і яку літературу опрацювати, щоб виправити недоліки.
Презентація роботи ІІ групи: перелік документації для співпраці НАСТАВНИК – СТАЖЕР, план роботи Школи молодого педагога - стажиста.

Ведучий:  Ми пропонуємо вашій увазі ще ряд різних зразків планів роботи Школи молодого педагога (додаток). У чому їх перевага та недоліки? А н а л і з


ІІІ група «молоді педагоги» - Завдання: розробити портфоліо досягнень молодого вчителя і папку чи зошит по самоосвіті.

Поради досвідчених колег молодому вчителю

1.      Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто у класі.

2.      Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.

3.      Не використовуйте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Вводьте систему взаємоперевірки.

4.      Поясніть учням мету, завдання уроку.

5.       Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.

6.      Не спішіть виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять однокласники.

7.      Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці.

8.      На уроці кожен учень має бути на виду, до кожного шукайте індивідуальний підхід.

9.      При використанні технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки, наочності  не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.

10.  При організації самостійної роботи, гри, усних відповідей не квапте учнів.

11.  Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів інноваційних технологій.

12.   Звертайте увагу на виховні аспекти уроку.

13.  Домашнє завдання потрібно давати з поясненням, до дзвоника. Не затримуйте учнів після дзвоника. Проводьте фізхвилинку.

14.   Пам’ятайте: кожний урок не повинен бути схожий на попередній.

 

Рекомендації з підготовки молодого вчителя до уроку1.      Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчити на даному уроці, а в деяких випадках – і в пояснювальну записку до програми.

2.      Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.

3.      Сформуй задум уроку, дай відповідь на питання, щоб ти хотів досягнути у результаті його проведення, сформулюй мету уроку.

4.      Уяви колектив даного класу, уявно намалюй конкретних учнів. Уяви психологію цих учнів, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.

5.      Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного матеріалу і для даних учнів.

6.      Зістав вибрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному уроці.

7.      Продумай структуру уроку і зафіксуй все знайдене у плані – конспекті.

8.      Підготуй наочні посібники, не забудь підготувати і перевірити справність ТЗН.

9.       Повтори вузлові елементи плану, продумай непередбачені обставини.

10.  Спитай себе : « Ти готовий до уроку ? ».

 Важливу роль у підвищенні предметно-методичних і професійних компетентностей педагогів відіграють методичні Тижні.

Орієнтовний план Тижня наставникаПонеділок. Круглий стіл «Досвід. Проблеми. Знахідки» (зустріч молодих учителів із наставниками, методистами РМК)

Вівторок. Творча лабораторія наставника

Середа. День відчинених дверей для молодих учителів.

Четвер. Дискусійний день «Педагогічна творчість: проблеми розвитку й досвіду»( зустріч наставників із методистами РМК).

П»ятниця. «Гарячий телефон». День консультацій для наставників і молодих учителів у РМК.

Орієнтовний план Тижня ініціативи й творчості молодіПонеділок. Круглий стіл «Молодий учитель: уроки перших уроків».

Вівторок. Уроки за запрошенням.

Середа. Уроки за запрошенням.

Четвер. Праця переростає в красу. Конкурс педагогічної майстерності молодих педагогів «Надія».

П»ятниця. «Гарячий телефон» День консультацій для вчителів-початківців у РМК. Підсумки тижня. Методичні посиденьки.
Папка по самоосвіті і портфоліо молодого вчителя (додаток)

Джимі Рон – всесвітньо відомий філософ бізнесу казав: "Формальна освіта допоможе вам вижити, а самоосвіта приведе вас до успіху".
Презентація роботи ІІІ групи - «молоді педагоги»:

Портфоліо досягнень молодого вчителя і папку чи зошит по самоосвіті.


ІУ. Рекомендації щодо оформлення папки Школи молодого вчителя (Додаток).

У. Практична робота ( 15 хвилин)

Завдання – ознайомитися з - Планом організаційно-методичних заходів по роботі з молодими педагогами, розробленим РМК. Обговоривши, внести зміни, під коректувати даний план, відповідно до рекомендацій наданих ГРУПАМИ під час виконання попередніх завдань.
ОБГОВОРЕННЯ та внесення змін.
УІ. ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ директора Шевченківської ЗОШ І-ІІ ступенів Суровцевої Л.М., ЗДНВР Новомар»ївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ковтуненка І.Г. по

здійсненню контролю за діяльністю молодих педагогів та роботою наставників.

  УІІ. Підсумки семінару, Поверення до проблемного питання Молодий педагог – це проблема для навчального закладу чи велика відповідальність за подальше професійне становлення вчителя і можливість виростити педагога новатора?

УІІІ. Ознайомлення з методичною літературою.

Завдання : провести відповідну роботу у навчальному закладі з наставниками, молодими вчителями, переглянути оформлення документації, використати всі рекомендації. Розмістити матеріал на сайті навчального закладу.

      
  

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка