Практикум з української мови за професійним спрямуванням для студентів-заочників усіх спеціальностей


Завдання 9. Складіть резюме до тексту №3Сторінка4/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.12 Mb.
#10484
ТипПрактикум
1   2   3   4   5   6

Завдання 9. Складіть резюме до тексту №3.

Завдання 10. Складіть анотацію до тексту №3.

ВАРІАНТ № 4
Завдання 1. Перекладіть із російської мови на українську 1 сторінку друкованого тексту за вашим фахом.
Завдання 2. Визначте у перекладеному тексті риси наукового стилю, проілюструйте прикладами з цього тексту.

Завдання 3. Перекладіть текст українською мовою, доповнивши його засобами мовного зв’язку.

… на свободно подвешенный лист бумаги положить какой-либо предмет, …плоский лист деформируется под действием тяжести. … согласно теории Эйнштейна, любое тело, находясь в пространстве, деформирует его. …Эйнштейн свел гравитацию к геометрии искривленного пространства и создал теорию, … объяснила ряд природных явлений.

… теория всемирного тяготения, созданная в современном виде Эйнштейном, …не может объяснить, … тела притягиваются друг к другу.

… Ньютон и Ломоносов предполагали, … существуют мельчайшие частицы материи, которые переносят гравитационные взаимодействия. … можно построить гидродинамическую модель гравитации, …эта модель выводится на основании соответствующего решения уравнений теории Эйнштейна.

… люди научились управлять потоком частиц-гравитонов, …они научились бы управлять гравитацией, …представляется маловероятным. Ведь, … показывают расчеты, … управлять хоть как-нибудь гравитационным полем, необходима энергия частиц, в колоссальное число раз больше, чем та, которая достигается на ускорителях.

… следует отметить, что теоретическое осмысление наблюдаемого явления и теоретическое истолкование установленного факта, сделанные учеными, было революционным … разрушило старые представления и понятия, сломало сам ход научного мышления.


Завдання 4. Подані слова запишіть українською мовою. Поясніть їх правопис.

Иммиграция, миссия, матрица, диплом, аксиома, алгоритм, дисплей, инфинитив, тарификация, брутто, рациональный, акционеры, миллион, субсидия, дисциплина.Завдання 5. Від поданих іменників утворіть форму родового відмінка однини. Обґрунтуйте вибір закінчення.

Студент, гвинт, азот, граніт, метр, процент, завод, десяток, вибій, поршень, поштовх, байт, синус, квадрат, вівторок.Завдання 6. Прочитайте запропонований уривок, визначте, до якого стилю він належить. Обґрунтуйте свою думку.

Умови трудового договору не можуть містити положень, що


суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони
праці.

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен


проінформувати працівника під розписку про умови праці та про
наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих
виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу
на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за
роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного
договору.

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним


висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання
робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного
добору, допускаються особи за наявності висновку
психофізіологічної експертизи.
Завдання 7. Відредагуйте речення.

1. Згідно умов конкурсу участники мали зібратися в десять годин на ганку. 2. Наша керівник Іванова Ольга Борисівна має наукову ступінь кандидата технічних наук. 3. Більше семи десяти відсотків студентів успішно здали сесію. 4. У місті збудован новий торгівельний центр. 5. Студент пішов в бібліотеку за потрібною книжкою.Завдання 8. Прочитайте речення, порівняйте обидва варіанти. Поясніть писемно, які особливості української мови порівняно з російською запропоновано у завданні.

Російська мова

Українська мова

1. Текущий счет был открыт в Приватбанке.

1. Поточний рахунок було відкрито у Приватбанку.

2. Уважаемый Алексей Леонидович, ви можете войти в конференц-зал.

3. Шановний Олексію Леонідовичу, ви можете війти до конференц-зали.

3. О результатах исследования мы будем докладывать каждый час.

3. Про результати дослідження ми докладатимемо щогодини.

4. Директору Шевченко Олегу Степановичу предложили новый интересный проект.

4. Директору Шевченкові Олегу Степановичу запропонували новий цікавий проект.

5. Работники торгового центра заботятся о безопасности клиентов.

5. Працівники торговельного центру турбуються про безпеку клієнтів.

Завдання 9. Складіть анотацію до тексту №4.

Завдання 10. Складіть резюме до тексту №4.

ВАРІАНТ № 5
Завдання 1. Перекладіть із російської мови на українську 1 сторінку друкованого тексту за вашим фахом.
Завдання 2. Визначте у перекладеному тексті риси наукового стилю, проілюструйте прикладами з цього тексту.

Завдання 3. Перекладіть текст українською мовою, доповнивши його засобами мовного зв’язку.

Наука – дело абсолютно объективное, и сама по себе она бесстрастна … творят науку люди. … в ходе научного творчества возникают противоречия между строгой объективностью науки и субъективными особенностями творящих ее людей. … страсть к науке, интуиция … воображение необходимы каждому ученому. … страсть бывает слепой … чувства нередко обманывают человека.

… самым трудным, но и самым главным для ученого является необходимость быть предельно строгим критиком своих гипотез, своих опытов … истинный ученый должен быть самым пристрастным критиком того, что ему всего дороже – своей творческой работы, которой он посвятил много дней и ночей труда … вдохновения … он должен быть как бы врагом самому себе – в этом трагедия и величие ученого.
Завдання 4. Утворіть словосполучення з прикметниками. Поясніть, яку особливість української мови ілюструють.
1. Звіт аспіранта. 2. Копалини, що приносять користь. 3. Бібліотека парламенту. 4. Мандат депутата. 5. Споруда для очищення повітря. 6. Поїзд, що їде швидко.7. Товари доброї якості. 8. Спорядження для альпіністів. 9. Розслідування журналіста. 10. Маска для захисту.

Завдання 5. Подані слова запишіть українською мовою. Поясніть їх правопис.

Иррациональный, интеллектуальный, дисперсия, диссимиляция, терраса, альтруизм, голландский, жюри, интеграл, деффект, дифференциация, субсидия, аксиома, рациональный, брутто.Завдання 6. Прочитайте запропонований уривок, визначте, до якого стилю він належить. Обґрунтуйте свою думку.

 • Яка вже година? Щось є полювання. Чайку б.

 • Народ від неробства завів звичку їсти, як сказав Гоголь. Зараз чайник поставлю.

 • Ну, ми-то з тобою сьогодні ого-го скільки напрацювали, а неробство ти знаєш що таке?

 • Здогадуюся.

 • І що б ти тоді робила, коли б неробство наступило?

 • Навіть не уявляю. Це адже вчитися треба, неробства-то!


Завдання 7. Відредагуйте речення.

 1. Студенти спілкувались на англійській мові.

 2. Заняття почалось в вісім годин.

 3. Відбулась нарада по питаннях комерційної торгівлі.

 4. Студенти опанували теорією відносності.

 5. Дякую Вас, що ви погодились на зустріч, бо вона являється рішучою для мене.


Завдання 8. Прочитайте речення, порівняйте обидва варіанти. Поясніть писемно, які особливості української мови порівняно з російською запропоновано у завданні.

Російська мова

Українська мова

1. В этом году в Харькове состоится выставка-продажа.

1. В цьому році в Харкові відбудеться виставка-продаж.

2. В странах Западной Европы адъюнкт является помощником профессора или академика.

2. У країнах Західної Європи ад’юнкт є помічником професора або академіка.

3. О результатах исследования мы будем докладывать каждый час.

3. Про результати дослідження ми докладатимемо щогодини.

4. В методическом кабинете установили два нових компьютера.

4. У методичному кабінеті встановили два нові комп’ютери.

5. Договор подписан заведующим отделения.

5. Договір підписано завідувачем відділу.

Завдання 9. Складіть резюме до тексту №5.

Завдання 10. Складіть анотацію до тексту №5.

ВАРІАНТ № 6
Завдання 1. Перекладіть із російської мови на українську 1 сторінку друкованого тексту за вашим фахом.
Завдання 2. Визначте у перекладеному тексті риси наукового стилю, проілюструйте прикладами з цього тексту.

Завдання 3. Перекладіть текст українською мовою, доповнивши його засобами мовного зв’язку.

Каждый из нас многими нитями связан с мировой экономикой. … мы пьем импортный кофе, пользуемся зарубежным видеомагнитофоном, … выезжаем за границу в отпуск, мы приобщаемся ко всеохватному миру международной торговли и финансов.

… мы принимаем участие в мировой экономике на только как потребители, … деньги, … поступают от капиталовложений во всем мире в университетские фонды, могут быть использованы на сооружение новых зданий в университетских городках. … зарубежные компании могут создавать необходимые рабочие места.

… , все, что пересекает международные границы – товары, услуги, деньги – является частью мировой экономики. … и экспорт, и импорт, и инвестиции, и … предоставление туристических услуг и кинопроизводство являются вкладом каждой страны в международную экономическую деятельность.


Завдання 4. Подані слова перекладіть українською мовою, поставте їх у форму орудного відмінка.

Статья, степь, честь, кровь, ночь, медь, вещь, степень, знания, доклад, лицо, деталь, мгновение, мощь, вечность.Завдання 5. Запишіть слова, розкриваючи дужки. Поясніть свій вибір.

Без(зс)формний, (з,с)фотографувати, ро(з,с)шук, (з,с)пробувати, (з,с)хопити, (з,с)хвалити, (з,с)платити, пр(и,е)їхати, пр(и,е)клеїти, пр(и,е)кордонний, пр(и,і)рва, пр(и,е)чистий, пр(и,е)зидія, пр(и,е)бити, пр(и,е)бічник.Завдання 6. Прочитайте запропонований уривок, визначте, до якого стилю він належить. Обґрунтуйте свою думку.

Столиця Лівану в неділю вранці, 26 травня, зазнала ракетного обстрілу. Дві ракети типу "Град" впали в одному з південних передмість Бейрута, який вважається одним з оплотів радикального руху «Хезболла» в місті.

Чотири людини отримали поранення. Як повідомляється, одна з ракет потрапила в виставковий зал, де постраждали четверо сирійських робітників і кілька автомобілів. Друга ракета впала на житловий квартал, де спричинила значні руйнування, але нікого не поранила.

За попередніми даними, ракети були випущені з боку міста Айтат в Гірському Лівані. Айтат розташований приблизно в 13 кілометрах від місця падіння ракет.

На думку західних оглядачів, напад міг стати відповіддю на промову лідера «Хезболли» Хасана Насралла, в якій він заявив, що бойові загони організації незабаром приведуть сирійського президента Башара Асада до перемоги в громадянській війні.
Завдання 7. Відредагуйте речення.

1. На п’ятому курсі студенти зіткнулися зовсім з другими проблемами.

2. Найбільш простіший вид механічного руху – це рівномірний прямолінійний рух.

3. Рівномірний прямолінійний рух – це такий механічний рух, при якому тіло за будь які рівні проміжки часу здійснює однакові переміщення.

4. Прикладом рівномірного прямолінійного руха може бути рух автомобілю, на прямолінійній дільниці дороги.

5. Прикладна екологія включає в себе три основні розділа: гео-екологічний, соціо-екологічний і техно-екологічний.


Завдання 8. Прочитайте речення, порівняйте обидва варіанти. Поясніть писемно, які особливості української мови порівняно з російською запропоновано у завданні.

Російська мова

Українська мова

1. Работник был уволен по собственному желанию.

1. Працівника було звільнено за власним бажанням.

2. Проезд грузового транспорта по этой улице запрещен.

2. Проїзд вантажного транспорту цією вулицею заборонено.

3. Господин Петр, пройдите в кабинет директора.

3. Пане Петре, пройдіть до кабінету директора.

4. Журналистское расследование не дало результатов.

4. Журналістське розслідування не дало результатів.

5. При изучении теоретической механики следует бать чрезвычайно внимательным.

5. Під час вивчення теоретичної механіки слід бути надзвичайно уважним.


Завдання 9. Складіть анотацію до тексту №6.

Завдання 10. Складіть резюме до тексту №6.

ВАРІАНТ № 7
Завдання 1. Перекладіть із російської мови на українську 1 сторінку друкованого тексту за вашим фахом.
Завдання 2. Визначте у перекладеному тексті риси наукового стилю, проілюструйте прикладами з цього тексту.

Завдання 3. Перекладіть текст українською мовою, доповнивши його засобами мовного зв’язку.

Все предметы и объекты действительности, …, обладают свойством быть расположенными в пространстве. Но … они не вечно занимают свое место в пространстве, … любой предмет или объект, явление … процесс конечны во времени.

Каждый предмет или объект, явление или процесс имеет свою историю: предмет возникает, развивается и исчезает, процесс начинается, протекает …прекращается.

…, предметы и явления сменяют друг друга: старое сменяется новым, одни предметы исчезают, отмирают и на смену им появляются новые, другие. … старое не исчезает бесследно, а новое не появляется ниоткуда. … предмет или явление погибает или разрушается, он либо превращается в другой предмет, … дает продукты распада, … могут участвовать в новых процессах и явлениях.


Завдання 4. Утворіть від поданих у дужках іменників прикметники. Поясніть їх написання. Складіть з ними п’ять речень.

(Швидкість) плавка сталі, (депутат) запит, (баласт) залишок, (контракт) угода), (тиждень) звіт, (захист) екран, (вартість) показники, (гігант) спалахи, (виїзд) сесія, (область) конференція.Завдання 5. Запишіть правильно слова, поясніть правопис.

олов/яний, об/єднання, роз/єднати, цв/ях, об/єктив, трьох/ярусний, пів/ящика, з/економити, ін/єкція, різьб/яр, двох/ядерний, торф/яний, комп/ютер, повітр/я, б/юджет.Завдання 6. Прочитайте запропонований уривок, визначте, до якого стилю він належить. Обґрунтуйте свою думку.

Широкою долиною мiж двома рядками розложистих гiр тихо тече по Василькiвщинi невеличка рiчка Раставиця. Серед долин зеленiють розкiшнi густi та високi верби, там нiби потонуло в вербах село Вербiвка. Мiж вербами дуже виразно й ясно блищить проти сонця бiла церква з трьома банями, а коло неї невеличка дзвiниця неначе заплуталась в зеленому гiллi старих груш. Подекуди з-помiж верб та садкiв виринають бiлi хати та чорнiють покрiвлi високих клунь.

По обидва береги Раставицi через усю Вербiвку стеляться сукупнi городи та левади, не одгородженi тинами. Один город оддiляється од другого тiльки рядком верб або межами. Понад самим берегом в'ється в травi стежка через усе село. Пiдеш тiєю стежкою, глянеш кругом себе, i скрiзь бачиш зелене-зелене море верб, садкiв, конопель, соняшникiв, кукурудзи та густої осоки.
Завдання 7. Відредагуйте речення.

1. На п’ятому курсі студенти зіткнулися зовсім з другими проблемами.

2. Студенти спілкувались на англійській мові.

3. Рівномірний прямолінійний рух – це такий механічний рух, при якому тіло за будь які рівні проміжки часу здійснює однакові переміщення.

4. Відбулась нарада по питаннях комерційної торгівлі.

5. Прикладна екологія включає в себе три основні розділа: гео-екологічний, соціо-екологічний і техно-екологічний.


Завдання 8. Прочитайте речення, порівняйте обидва варіанти. Поясніть писемно, які особливості української мови порівняно з російською запропоновано у завданні.

Російська мова

Українська мова

1. Работник был уволен по собственному желанию.

1. Працівника було звільнено за власним бажанням.

2. В странах Западной Европы адъюнкт является помощником профессора или академика.

2. У країнах Західної Європи ад’юнкт є помічником професора або академіка.

3. Господин Петр, пройдите в кабинет директора.

3. Пане Петре, пройдіть до кабінету директора.

4. В методическом кабинете установили два нових компьютера.

4. У методичному кабінеті встановили два нові комп’ютери.

5. При изучении теоретической механики следует бать чрезвычайно внимательным.

5. Під час вивчення теоретичної механіки слід бути надзвичайно уважним.


Завдання 9. Складіть резюме до тексту №7.

Завдання 10. Складіть анотацію до тексту №7.

ВАРІАНТ № 8
Завдання 1. Перекладіть із російської мови на українську 1 сторінку друкованого тексту за вашим фахом.
Завдання 2. Визначте у перекладеному тексті риси наукового стилю, проілюструйте прикладами з цього тексту.

Завдання 3. Перекладіть текст українською мовою, доповнивши його засобами мовного зв’язку.

Что бы вы сказали, если … вам был представлен экран мирового телевидения на три минуты.

Ученый: Я … обратился к молодежи и напомнил об Архимеде …, не о погружении тела в жидкость. Когда-то Архимед говорил: «Дайте мне рычаг, и я переверну землю». …человечество придумало такой рычаг. Но для чего? Для того, … он перевернул землю … улучшил ее? Я … сказал молодым людям, … мы на пороге великих открытий, … или «проглотят» нас, … усовершенствуют, … сделают нас и наше производство идеально удобным для того, … мы называем жизнью.

Я сказал … что верю в разумность разума. … он великий разрушитель, но он и великий созидатель. И нужно отстоять второе его качество.

Еще я сказал … о той важной роли, которую играет объективная научная информация в современном мире и о том, … каждый человек должен бороться за мир и предложил … показать по телевидению все те места, … где идут войны, царит голод. … вряд ли на это хватит трех минут.

Завдання 4. Перекладіть українською мовою подані нижче іменники визначте їх рід, поясніть вживання м’якого знака.

Путь, насыпь, дробь, месяц, меньший, миллион, степь, верфь, количество, токарь, барельеф, степень, боль, войско, кузница.


Завдання 5. Утворіть форми родового відмінка однини для поданих нижче слів, поясніть вибір закінчення.

Вагон, гектар, червень, колектив, конденсатор, метал, азот, вогонь, штаб, розвиток, камінь, студент, мотор, радіус, Київ.


Завдання 6. Прочитайте запропонований уривок, визначте, до якого стилю він належить. Обґрунтуйте свою думку.

Держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності.

Держава створює умови для здобуття споживачами потрібних знань з питань реалізації їх прав.

Захист прав споживачів здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, інші державні органи, органи місцевого самоврядування згідно із законодавством, а також суди.


Завдання 7. Відредагуйте речення.

1. Заняття почалось в вісім годин.

2. Найбільш простіший вид механічного руху – це рівномірний прямолінійний рух.

3. Студенти опанували теорією відносності.

4. Прикладом рівномірного прямолінійного руха може бути рух автомобілю, на прямолінійній дільниці дороги.

5. Відбулась нарада по питаннях комерційної торгівлі.


Завдання 8. Прочитайте речення, порівняйте обидва варіанти. Поясніть писемно, які особливості української мови порівняно з російською запропоновано у завданні.

Російська мова

Українська мова

1. Проезд грузового транспорта по этой улице запрещен.

1. Проїзд вантажного транспорту цією вулицею заборонено.

2. Журналистское расследование не дало результатов.

2. Журналістське розслідування не дало результатів.

3. Договор подписан заведующим отделения.

3. Договір підписано завідувачем відділу.

4. В этом году в Харькове состоится выставка-продажа.

4. В цьому році в Харкові відбудеться виставка-продаж.

5. О результатах исследования мы будем докладывать каждый час.

5. Про результати дослідження ми докладатимемо щогодини.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молоді
2015 -> Гарбадин Андрій Стефанович робоча програма


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка