Практикум Мета: Формування навиків аналізу і вирішення проблемних педагогічних завдань і ситуаційСкачати 175.21 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір175.21 Kb.
#39269
НАПРУЖЕНІ СИТУАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Психолого-педагогічний семінар-практикум

Мета:

- Формування навиків аналізу і вирішення проблемних педагогічних завдань і ситуацій.

- аналіз конфліктних педагогічних ситуацій.

- Навчитися способам конструктивного вирішення конфліктів, методам, направленим на особистісне зростання дитини і орієнтованим на гуманістичну систему виховання, демократизацію взаємин з дітьми.

Актуальність теми

Педагогічна діяльність насичена різними напруженими ситуаціями і різноманітними чинниками, які несуть в собі потенційну можливість підвищеного емоційного реагування. По ступеню напруженості навантаження вчителя в середньому більше, ніж у менеджерів і банкірів, генеральних директорів і президентів асоціацій, тобто тих, хто безпосередньо працює з людьми. Умови діяльності набувають контури напруженої ситуації, коли вони сприймаються, розуміються, оцінюються як важкі, складні, небезпечні.Мотивація: Уміння бути готовим до напружених ситуацій педагогічної діяльності необхідно сформувати, і цьому може сприяти розвиток навиків аналізу і вирішення проблемних педагогічних завдань і ситуацій. Аналіз конфліктних педагогічних ситуацій дозволяє бути в курсі можливих напружених ситуацій їх майбутньої діяльності, сприяє моделюванню відповідних форм поведінки. Необхідно навчитися способам конструктивного вирішення конфліктів, методам, направленим на особистісне зростання дитини і орієнтованим на гуманістичну систему виховання, демократизацію взаємин з дітьми. Продуктивне вирішення конфліктної ситуації передбачає сприйняття її як творчого завдання, переосмислення власної позиції і внутрішньої перебудови, гармонізацію спілкування на основі позиційного зближення сторін.

Інформаційне повідомлення

Більшість дослідників сходяться на думці, що причини напруженості педагогічної діяльності обумовлені об'єктивними і суб'єктивними чинниками. Під об’єктивними чинниками розуміють зовнішні умови ситуації, її складність, тобто складні, напружені умови діяльності (завантаженість робочого дня, зіткнення з новими складними ситуаціями, підвищені інтелектуальні навантаження і т. д.). Суб'єктивними чинниками зазвичай стають особливості особистості, що провокують надмірну чутливість людини до певних труднощів професійної діяльності, - особистісні (мотиваційні, емоційні, соціальні та інші) характеристики.

При аналізі напруженості педагогічної діяльності необхідно пам'ятати про діалектику «зовнішніх» і «внутрішніх» чинників, про єдність об'єктивних і суб'єктивних причин. Вплив напруженої ситуації на діяльність людини залежить не тільки від характеру завдання, зовнішньої обстановки, але і від його індивідуальних особливостей, мотивів поведінки, досвіду, знань, навиків, основних властивостей нервової системи.

До напружених ситуацій педагогічної діяльності дослідники (А.К. Марков, Л.М. Мітіна, М.М. Рибакова, І.І. Риданова і ін.) відносять:

- ситуації взаємодії вчителя з учнями на уроці (порушення дисципліни і правил поведінки, непередбачені конфліктні ситуації, неслухняність, ігнорування вимог вчителя, «дурні» питання і т. д.);

- ситуації, що виникають у взаєминах з колегами і адміністрацією школи (різкі розбіжності в думках, перевантаженість дорученнями, конфлікти при розприділенні навантаження, надмірний контроль за навчально-виховною роботою, непродуманість нововведень в школі і т. д.);

- ситуації взаємодії вчителя з батьками учнів (розбіжності в оцінці учня вчителем і батьками, неуважність з боку батьків до процесу виховання дітей і т. д.).

Несприятливі впливи напружених чинників викликають у педагога стрес подвійного роду: інформаційний стрес (пов'язаний з інформаційними перевантаженнями, необхідністю швидкого прийняття рішення при високому ступені відповідальності за наслідки) і емоційний стрес (виникнення емоційних зрушень, зміни в характері діяльності, порушення поведінки).

Наслідком поведінка вчителів, яка характеризується підвищеною напруженістю є грубість, нестриманість, викрики, образи учнів і так далі. Агресивна реакція вчителя протирічить педагогічній цілесообразності впливу на учня і часто є причиною прогресуючої невротизації школярів.

Деструктивні конфлікти характеризуються використанням механізмів психологічного захисту. В такий спосіб вирішення конфлікту всі зусилля прямують не на ліквідацію причин конфлікту, а на збереження цілісності свого «Я», хвилинне неконструктивне зняття емоційної напруги (звинувачення іншого, «відхід від конфлікту», витіснення неприємної інформації зі свідомості і т. д.). Деструктивні акції створюють лише ілюзію примирення і зводяться до зовнішнього дисциплінування учнів. Вони приводять до відчуження учнів, втрати особистого авторитета вчителя. У педагогічній діяльності серед форм психологічного захисту, що найбільш зустрічаються застосовуються наступні «репресивні заходи» по відношенню до учнів - зловживання поганими відмітками, записи в щоденниках, догани, нотації, накладення різних санкцій через батьків, адміністрацію.

Встановлено, що деструктивний конфлікт зазвичай пов'язаний з такими особистісними особливостями педагогів, як низька емоційна стійкість, домінування егоцентричної спрямованості, неузгодженість самооцінки, орієнтація на негативні сторони інших людей. Причиною багатьох конфліктів є неповажне відношення вчителів до своїх учнів, небажання побачити в учневі союзника по спільній діяльності, нездатність до рівнопартнерського діалогу з учнями.

Переважання у педагогів психозахисної техніки в рішенні складних педагогічних ситуацій, і як наслідок, зростання емоційної напруги і дискомфорту, приводить до думки про необхідну профілактику і попередження дії неконструктивних механізмів в педагогічному спілкуванні. Це може бути зроблено ще в процесі навчання майбутніх учителів у вузі за допомогою спеціального навчання по формуванню продуктивних способів розв`язання педагогічних конфліктних ситуацій.

САМООЦІНКА КОНСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТІ
Інструкція: Проаналізуйте свої дії по п'яти позиціям конструктивної поведінки в конфліктах, які траплялися з вашою участю, і оцініть їх за п`ятибальною шкалою по наступній матриці.
Позиція


Оцінка

Позиція

1.

«Відкритість» розуму. Ви налаштовані на розуміння доказів і аргументів опонента.

5 4 3 2 1

Ви ніколи не прагнете зрозуміти свого опонента.

2.

Позитивне відношення до опонента.

5 4 3 2 1

Негативне відношення до опонента.

3.

Раціональне мислення. Ви контролюєте свої емоції.

5 4 3 2 1

Ви віддаєтеся стихіям і емоціям.

4.

Співпраця. Ви не робите ставку на односторонній виграш, орієнтуєтесь на рівність і співпрацю.

5 4 3 2 1

Ви прагнете до одностороннього виграшу.

5.

Терпимість. Ви визнаєте право людей бути такими, які вони є.

5 4 3 2 1

Ви нетерпимі до опонента. Вас дратують його позиція або точка зору.Оцінка результатів.

Відхилення ліворуч від показника 3 по середньому арифметичному по всіх позиціях свідчить про те, що ви володієте достатніми ознаками конструктивної поведінки в конфлікті.

Відхилення вправо від вибраного показника свідчить про те, що ви володієте достатніми ознаками деструктивної поведінки в конфлікті. В цьому випадку вам необхідно звернутися до технологій раціональної поведінки в конфлікті.
ЗАВДАННЯ НА УСВІДОМЛЕННЯ НАПРУЖЕНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Напруженість вчителя

Інформація до роздуму: Більше 80 % вчителів мали високий рівень ситуативної напруженості (по методиці Спілбергера), а 60 % - постійної напруженості. Це дуже тривожні факти: вони говорять, перш за все, про професійну непридатність. Тим більше що такі результати виявились зовсім не у немолодих педагогів, а у тих, чий педагогічний стаж налічує 10-15 років.

Питання для обговорення:

- У чому виявляється різниця між напругою і напруженістю вчителя в спілкуванні з дітьми? Проілюструйте свої думки прикладами з шкільної практики.

- Як співвідносяться напруженість і конфліктність в педагогічному спілкуванні?

(Визначити причини які викликають стан напруженості.)

Казанськая в.Г. Психологічні механізми формування взаємовідносин педагогів зучнями. // Адукация І вихаваннє. - -2. - 1995.

Професійне здоров'я вчителя

Інформація до роздуму: Ні для кого не секрет, що професія вчителя відноситься до розряду стресогенних і вимагає від нього великих резервів самовладання і саморегуляції.

Недивно, що учительство як професійна група відрізняється украй низькими показниками фізичного і психічного здоров'я. І ці показники знижуються у міру збільшення стажу роботи в школі.

Лише 34 % обстежених педагогів знаходяться в зоні психологічного благополуччя. Вони здатні справитися з негативними впливами життя на психологічному рівні. Близько 40% - мають помірні нервові розлади, їм необхідна спеціальна психологічна допомога. Психофізична втома – перший поштовх в розвитку патології душі і тіла, психосоматичних захворювань; вона поступово і неухильно переходить в психологічну і тілесну депресію – страшну хворобу нашого століття.

Питання для обговорення:

- Які причини зниження рівня психічного і фізичного здоров'я педагогів?

- Яким чином можна зберегти психофізіологічний потенціал педагога?

Мітіна л.М. Психологія професійного розвитку вчителя. - М., 1998.

Психологічний потенціал і реальний рівень здоров'я педагогів. / С.М.Косенок, В.М. Карлишев, А.П. Ісаєв, С.А. Кабанів. //педагогика. - -4.

Емоційна напруженість школярів

Інформація до роздуму: Життя кожної дитини відрізняється емоційною напруженістю, яка в неблагоприємних стресогенних обставинах може обертатися психологічними зривами.

Останніми роками спостерігається значне погіршення етично-психологічного клімату в школах. У підлітків переважають високий рівень тривожності, зниження оптимістичного сприйняття майбутнього, переживання душевного дискомфорту, агресивність, конфліктність поведінки.Завдання по аналізу інформації:

- Проаналізуйте дану інформацію, дайте психологічну оцінку.

- Запропонуєте способи поліпшення емоційно-психологічного клімату в школах.

Риданова і.І. Основи педагогіки спілкування. - Мінськ, 1998.Конфлікти вчителів з учнями: хто винен?

Інформація до роздуму: Аналіз результатів опиту старшокласників показав, що кожен другий ліцеїст у відносинах з вчителями переживає конфліктні ситуації... Причину емоційної напруженості в шкільній обстановці учні часто бачать у позиції вчителя, в його відношенні до них. Багато хто пояснює неблагополучний емоційний стан в школі особистісними якостями вчителів, несправедливістю вчителів, грубістю і нетактовністю, байдужістю до них, небажанням зрозуміти учня.

Педагоги теж відзначили, що переживають конфліктні відносини з учнями. Учні нерідко викликають у них роздратування, злість. Причини можуть бути різні. Це свідчить про те, що в настрої педагогів нерідко переважають негативні емоції і реакції на вчинки і дії учнів; байдужість до інтересів і настрою школярів, їх емоційного стану: переживанням, радощам, успіхам або неуспіхам. Аналіз даної ситуації дозволяє говорити про дискомфортні відносини в системі «вчитель - учень», що визначає підвищену емоційну напруженість негативної спрямованості.Завдання по аналізу інформації:

- Дайте коментар даної інформації (чому?)

- наведіть приклад з власного досвіду роботи з учнями.

Соколова л.Е. Формування емоційної культури у вчителя ліцею сред¬ствамі методичної роботи. // Научно-ісследовательськая і мето¬дічеськая робота в середніх і вищих учбових закладах' проблеми, по¬іськи, вирішення Сб. науч. ст. / Під ред. А.П. Сманцера. - Мінськ, 1997.Продуктивний спосіб подолання труднощів в педагогічному спілкуванні

Інформація до роздуму: Продуктивний спосіб подолання вчителем труднощів у взаємодії з учнем по суті є творчим процесом, оскільки характеризується сприйняттям ситуації як творчого завдання, розв`язання якого виявляє логіку процесу взаємодії, внутрішню структуру ситуації. Вибір способу подолання труднощів припускає з'ясування дійсних мотивів поведінки учня, ухвалення рішення про зміну відношення до учня, направлене формування і розвиток своїх професійно значущих особових якостей.

Питання для обговорення:

- У чому різниця між продуктивним і непродуктивним способом розв`язання конфліктної педагогічної ситуації?

- Які продуктивні стратегії подолання труднощів в педагогічному спілкуванні вам відомі? Опишіть їх на прикладі конкретної педагогічної ситуації.

Мітіна л.М. Взаємозв'язок особових якостей вчителя і способів пре¬одоленія ним труднощів в педагогічному спілкуванні. // Питання психо¬логиі. - 1987. - -6.Вчитель очима учнів

Інформація до роздуму: Що заважає багатьом вчителям «відповідати» своїй професії і робить їх своєрідними «персонами нон грата» в очах учнів? Проведені на Заході конкретні дослідження дають характерологічну оцінку даної категорії вчителів. Їх несправедливість, черствість, що проявляються у взаєминах з учнями, нерозумні, деколи навіть безглузді вимоги до них, негуманність і агресивність, але разом з цим безхарактерність, непослідовність, байдужість до особистості дитини, підлітка, не говорячи вже про недобросовісне викладання, - ось, мабуть, основні негативні чинники, що штовхають учнів на конфронтацію, часто непримиренну з школою.

Питання для обговорення:

- Як ви думаєте, чи співпадають оцінки школярів країн Заходу і наших учнів відносно вчителів, яким не властивий професіоналізм особистості?Завдання по аналізу ситуації:

- Продовжіть перелік професійно неприйнятних для вчителя особистісних якостей.

- Збудуйте ієрархію ( починаючи з головних) особистісних проявів вчителя, таких, що штовхають школярів на конфронтацію з ним.

- Проведіть груповий конкурс на оригінальний опис (усне або письмове) конфлікту на уроці, ініційованого вчителем.

Пмліповський в.Я. Вимоги до особи вчителя в умовах високотех¬нологичеського суспільства. // Педагогіка. - 1997. - -5.

Професіоналізм особистості вчителя

Вправа виконується індивідуально, а потім в групах по 4-5 чоловік. У групі виробляється єдність думок з даного питання. Висловитися повинен кожен, висуваючи аргументи на користь вибору тієї або іншої якості. Після завершення обговорення представник кожної групи зачитує груповий список обраних якостей, аргументуючи його.Завдання А: Виберіть 10 з 30 особистісних якостей вчителя, що найбільш утруднюють, на ваш погляд, педагогічну взаємодію.

Список особистісних якостей вчителя


1. Запальність

2. Прямолінійність

3. Квапливість

4. Різкість

5. Себелюбство

6. Упертість

7. Образливість

8. Мстивість

9. Сухість

10. Педантичність

11. Повільність

12. Необов'язковість

13. Забудькуватість

14. Нерішучість

15. Упередженість

16. Прискіпливість

17. Нетактовність

18. Брехливість

19. Безпринциповість

20. Лукавство

21. Нещирість

22. Дратівливість

23. Добросердя

24. Амбітність

25. Злісність

26. Агресивність

27. Підозрілість

28. Злопам'ятство

29. Прикидання

30. БайдужістьЗавдання Б: Відберіть 10 з 30 особистісних якостей вчителя, які мають вирішальне значення в подоланні педагогічних конфліктів. Робота ведеться таким же чином, як у випадку А.

Список особистісних якостей вчителя


1. Справедливість

2. Терпимість

3. Тактовність

4. Відповідальність

5. Оптимізм

6. Принциповість

7. Вимогливість до себе

8. Вимогливість до дитини

9. Самоповага

10. Повага особистості дитини

11. Доброзичливість

12. Емоційність

13. Самовладання

14. Врівноваженість

15. Демократичність
16. Упевненість в собі

17. Ініціативність

18. Імпровізаційність

19. Рішучість

20. Доброзичливість

21. Терплячість

22. Артистизм

23. Емпатійність

24. Цілеспрямованість

25. Любов до дітей

26. Акуратність

27. Енергійність

28. Діловитість

29. Альтруїзм

30. Великодушність

Відчуття гумору

Інформація до роздуму: Відчуття гумору зазвичай проявляється в умінні відшукати смішну частинку там, де, здавалося б, немає нічого смішного. Це уміння не у всіх однаково розвинене, хоча в житті смішне і серйозне не тільки суміжні, але іноді нероздільні.

Неважко відшукати смішне навіть в найнеприємнішій ситуації, що трапилася з ким-небудь іншим. Побачити смішну сторону неприємної події, що торкнулася тебе самого, куди важче, тим більше це важко в ситуації загрози, перед лицем небезпеки.

Щоб піднятися над неприємною ситуацією і уловити в ній комізм, потрібна велика сила духу.

Завдання по аналізу інформації:

- Використовуючи свої спостереження, опишіть проблемну ситуацію, в якій гумор допоміг вчителеві «згасити» педагогічний конфлікт.

- Опишіть конфліктну ситуацію, в якій гумор вчителя викликав комунікативні ускладнення.

Лук А.Н. Емоції і особа. - М. 1982.

Риданова і.І. Педагогічні конфлікти: шляхи подолання. Навчальний посібник для студ. пед. спец-тей вузів. - Мінськ, 1998.

АЛГОРИТМ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

Перший етап умовно називається «Стоп!» і направлений на оцінку вчителем ситуації і усвідомлення власних емоцій. Цей етап необхідний для того, щоб не нашкодити дитині поспішними діями і не ускладнити відношення з ним. Тільки у тих випадках, коли ситуація представляє небезпеку для життя і здоров'я дитини, потрібно діяти швидко і рішуче.

Але подібні ситуації зустрічаються не так вже і часто, тому всіх інших випадках рекомендується, скориставшись паузою, запитати себе: «Що я зараз відчуваю?», «Що я зараз хочу зробити?», «Що я роблю?», після чого необхідно перейти до другого етапу.Другий етап починається з питання «Чому?», який педагог задає самому собі. Суть даного етапу полягає в аналізі мотивів і причин вчинку дитини. Це дуже важливий етап, оскільки саме причини визначають засоби педагогічної дії. Щоб правильно визначити мотиви поведінки дитини, педагогові необхідно уміти розуміти мову невербального спілкування (демонстративний, викликаючий погляд; нудьгуючий або зосереджений вигляд і т. д.).

Третій етап полягає в постановці педагогічної мети і формулюється за допомогою питання «Що?»: «Що я хочу отримати в результаті своєї педагогічної дії?» (відчуття страху у дитини або усвідомлене відчуття провини).

Педагогічна вплив повинен бути направлений не проти особистості дитини, а проти його вчинку. Дитина повинна чітко усвідомлювати: саме зараз він вчинив погано. Необхідно показати дитині у кожному конкретному випадку, що ви приймаєте його таким, яким він є, розумієте його, але в той же час не схвалюєте його дій. Такий підхід, не принижує гідність дитини, а здатний викликати позитивний відгук.Четвертий етап полягає у вибиранні оптимальних засобів для досягнення поставленої педагогічної мети і відповідає на питання «Як?»: «Яким чином досягти бажаного результату?». Продумуючи способи і засоби досягнення педагогічного впливу, вчитель повинен залишати свободу вибору за дитиною. Майстерність педагога виявляється не в тому, щоб змусити дитину вчинити належним чином, а в умінні створити такі умови, щоб той міг зробити вибір. Виходячи з цього, педагог запропонує декілька варіантів дитині, але самим привабливим для нього зробить саме оптимальний і тим самим допоможе йому зробити правильний вибір.

Педагог-майстер використовує широкий арсенал педагогічних засобів, уникаючи погроз, насмішок, записів в щоденнику, скарг батькам. Перераховані способи малоефективні і свідчать про низький рівень професіоналізму. Відмова від подібних засобів з самого початку педагогічної діяльності дає величезні можливості для розвитку творчості педагога, дозволяє зробити процес спілкування з дитиною радісним і плідним.П'ятий етап - практична дія педагога. Даний етап є логічним завершенням всієї попередньої роботи по розв`язанню педагогічної ситуації. Саме на цьому етапі реалізуються педагогічні цілі через певні засоби і способи відповідно до мотивів дитини. Успіх практичної дії вчителя залежатиме від того, наскільки точно він зможе сформулювати педагогічну мету, наскільки правильно він зуміє вибрати оптимальні способи досягнення поставленої мети і наскільки уміло утілить їх в реальному педагогічному процесі.

Професійний педагог знає, що результати педагогічних впливів, як правило, віддалені в часі, тому він діє як би «на виріст», спираючись в дитині на краще.Шостий етап - завершальний в алгоритмі вирішення педагогічної ситуації. Він є аналізом педагогічного впливу і дозволяє оцінити ефективність спілкування педагога з дітьми, порівняти поставлену мету з досягнутими результатами і сформулювати нові перспективи.

Шеліхова н.І. Техніка педагогічного спілкування. / Під общ редакцією Н.Р Гинзбурга. - М,1998.КОНФЛІКТНІ ПЕДАГОГІЧНІ СИТУАЦІЇ

З МОЖЛИВИМИ ВАРІАНТАМИ РІШЕННЯ

Ситуація «Контрольна»

Дзвінок на урок. Вчитель заходить в клас і бачить, що завдання для контрольної роботи, написане їм на дошці, стерто.Можливий варіант рішення:

Вчитель: «Хай той, хто це зробив, напише завдання ще раз, а в час, що залишився, ви повинні будете вирішити контрольну роботу».Ситуація «Урок стоячи»

Урок почався як завжди. Вчитель увійшов до класу. Учні для вітання встали. Але після слів педагога: «Доброго дня, сідаєте», - всі продовжують стояти.Можливий варіант рішення:

Необхідно, щоб учні самі зрозуміли, що сидіти на уроці зручніше, ніж 45 хвилин стояти. Один із способів добитися цього - почати урок як завжди, не акцентуючи уваги на тому, що клас стоїть.Ситуація «Прикраса»

Урок англійської мови в десятому класі веде молода учителька. По ходу уроку, проходячи по класу, вона зупиняється біля парти Віті. На платті вчительки Вітя помічає прикрасу з бурштину й кидає репліку: «Подумаєш, каніфоль начепила».Можливий варіант рішення:

Спокійним, тихим голосом розповісти притчу про прічудлівом морському камені, який приносить щастя жінці, зігріваючи її своїм теплом.Ситуація «Незвичайне застосування стільця»

Вчителька музики входить у восьмий клас. За останньою партою розвалився «акселерат» з розпущеним волоссям. На голові у нього стілець.

Весь клас поглядає то на вчительку, то на учня і чекає її реакції.

Можливий варіант відповіді для вчителя: «Що, вже і цим місцем сидять?»

Клас вибухає від сміху. Учень почервонів. Він явно смущен і тепер не знає, що робити. Вчитель же як ні в чому не бувало починає урок. Стілець поставлений на місце.Ситуація «Запізнення»

Наташа регулярно спізнюється на перший урок. Ось і сьогодні в черговий раз (невідомо який по рахунку) вона входить в клас через 15 хвилин після дзвінка, коли урок в самому розпалі.Ваші дії:

1. Не обернути ніякої уваги на це запізнення (звиклі).

2. Похвалити Наташу за те, що вона прийшла на цілих 15 секунд раніше, ніж зазвичай. Прогрес.

3. Влаштувати «урочисту» зустріч «Її Величності Наташи» з бурхливими аплодисментами всього класу і захопленими вигуками вчителя.Ситуація «Система»

Хлоп'ята шостого класу вирішили зірвати урок історії у молодої вчительки (працює в школі другий рік), яка заміняла хворого колегу. Учні, як з'ясувалося пізніше (хлопчики, 5-6 чоловік), домовилися «хрюкати». Коли учителька увійшла до класу, пролунав відповідний звук. Але вчителька не реагувала, оскільки не знала, що це: система або випадковість. Свою «атаку» вона повела після другого хрюкання.Можливий варіант рішення:

«Спасибі, Вітя, нагадав. В суботу я зі своїм класом (вона була класним керівником в паралельному класі) намітила екскурсію на свиноферму. Хто з вас побажає, можу узяти з собою. Вітя нам допоможе в «спілкуванні». Мені від хлоп'ят вже доводилося чути про твоє захоплення, але не думала, що це так серйозно. Допоможеш, Вітя?»

Урок пройшов успішно. Охочих заважати не виявилось,

Ситуація «Увійдіть»

Урок біології в дев'ятому класі веде молода вчителька. Через п'ять хвилин після початку уроку з шумом розкриваються двері і, зухвало запитавши дозволу увійти до класу, на порозі зупиняються троє «важких» учнів. Вчитель вимагає, щоб вони увійшли, як годиться учням школи.

Хлоп'ята виходять в коридор. Через хвилину двері відкриваються знову, і вони вповзають в клас рачки...

Можливий варіант рішення:

Вчителька звертається до класу: «Хлоп'ята, у нас є можливість поспостерігати, як пересувалися далекі предки первісних людей». І - учням, що стоять на четвереньках: «Будь ласка, проповзіть на свої місця». У класі вибух сміху. Збентежені жартівники не витримують, встають на ноги і поспішають зайняти свої місця. Вчителька дякує їм і продовжує урок.

Список літератури:
1.Вішнякова Н.Ф. Конфлікт - це творчість? = The conflict - is it creative?: Тренінговий практикум по конфліктології. - Мінськ, 1996.

2. „Діагностика стилів спілкування педагогів за м-ю І. Юсупова”. Директор школи № 25-26 липень 2006р.

3. „Практикум конструктивної педагогічної взаємодії „учителі й учні мистецтво діалогу”. Психолог №42,43 листопад 2006р, №45 грудень 2006р, №9 березень, 2007р.

4.Семенова Е.М. Трениг эмоциональной устойчивости педагога: Учебное пособие. – 3-е изд. – М.: Психотерапия, 2006. – 256с. – (Советы психолога учителю).5.Чернишев А. С. Практікум за рішенням конфліктних педагогічних ситуаций. - М., 1999.

6.Фетіськин Н.П., Козлов в.В., Мануйлов г.М. соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., 2002.

Скачати 175.21 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал