Практикум для вчителів: «Конфлікт у школі»Скачати 170.37 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір170.37 Kb.
Психологічний практикум

для вчителів:

«Конфлікт у школі»

Конфлікт - Надзвичайно поширене явище суспільного життя. Відомо, що конфліктують не тільки люди. Конфлікти відбуваються між окремими представниками біологічних спільнот і між видами, у суспільному житті -- між людьми, соціальними групами, класами, державами.

Особливе конфліктів увагу приділяють вчені-гуманітарії. Термін «конфлікт» можна зустріти в самих різних науках: історії, етнографії, антропології, політології, юриспруденції, економіці, криміналістиці. Кожна наука розглядає конфліктні ситуації у своїй предметній області, вивчає їх функціональні особливості, причини виникнення, оцінює наслідки. Педагогіка, психологія, соціологія, як і інші науки, мають свій погляд і специфічні програми вивчення конфліктів.

Поняття «Конфлікт» не тільки носить міждисциплінарний характер, на його основі виникла наука конфліктологія. Протягом ХХ століття проблеми соціальних конфліктів не сходили з арени наукових та ідеологічних дискусій. Навряд чи в ХХI столітті знизиться інтерес до пізнання сутності, причин, мотивів і способів подолання конфліктів в людському суспільстві. Виникнення науки конфліктології свідчить про зростання соціальної та наукової значимості проблеми конфліктів в усіх сферах життєдіяльності.

1. Про поняття «конфлікт»

Конфлікт (лат. coflictus - зіткнення) в самому загальному вигляді визначають як гранично загострене протиріччя. Конфлікти можна класифікувати за різними підставами і виділити: рольові та особистісні, міжособистісні та внутріособистісні, короткочасні і затяжні, явні і приховані, конструктивні і деструктивні, ситуаційні і системні та ін Так, наприклад, міжособистісний (груповий) конфлікт можна визначити як ситуацію, в якій взаємодіють люди або переслідують несумісні цілі, чи дотримуються несумісних (взаємовиключних) цінностей і норм, або одночасно прагнуть в гострій конкурентній боротьбі до досягнення однієї і тієї ж мети, яка може бути досягнута лише однієї з конфліктуючих сторін. внутрішньоособистісний (особистісний) конфлікт - ситуація гострого емоційного переживання, викликана зіткненням приблизно рівних за силою, але протилежно спрямованих інтересів, потреб, мотивів, ціннісних орієнтацій у одного і того ж людини, з одного боку, і труднощами вибору, дефіцитом волі або інших властивостей особистості, - з іншого.

Конфлікти можуть протікати у двох взаємопов'язаних формах - суперечливих психологічних станів і відкритих суперечливих дій сторін (на індивідуальному і груповому рівнях). Оскільки наше дослідження стосується міжособистісних (і межролевих) відносин у сфері освіти, і ми працюємо на стику педагогіки, психології та соціології, не можна не відзначити, що поняття «конфлікт» вживається нами в широкому трактуванні - у нього включаються такі явища, як розбіжності, суперечливі наміри, неспівпадаючі установки і експектаціі (очікування), змагання, конкуренція, ворожість і інші подібні суперечливі відносини і дії.

Характер міжособистісних (і межролевих) відносин проливає світло на внутрішній (соціально-психологічний) механізм, стан і напрямок розвитку сфери освіти.

2. Педагогічний конфлікт - «плюси» і «мінуси»

Конфліктність відносин між педагогами та учнями середніх і старших класів - вельми поширене явище. Можна заспокоювати себе думкою, що конфлікти з хорошими вчителями стимулюють пошукову активність школярів, це, мовляв, конструктивні конфлікти, а з поганими - деструктивні конфлікти, вони призводять до розвитку негативного ставлення до вчителя, школу, навчання.

Погляди на необхідність конфліктів, які нібито призводять і оздоровлення відносин, стали поширюватися в останнє десятиліття навіть в середовищі російських психологів (слідом за іноземними колегами). До числа позитивних наслідків конфліктів відносять, наприклад, 1) розрядку напруженості між конфліктуючими сторонами; 2) отримання нової інформації про опонента; 3) згуртування колективу в боротьбі із зовнішнім ворогом; 4) стимулювання до змін і розвитку; 5) зняття синдрому покірності у підлеглих; 6) діагностику можливостей опонентів.

Однак приймати на віру корисність подібних результатів і використовувати їх у практиці роботи з дітьми ми б не радили. Треба зрозуміти, якою ціною дістаються ці «Постконфліктні блага», чи стоять витрачених сил ці «розрядки», «об'єднання» і «Діагностики»? Будь-які конфлікти травмують і можуть мати драматичні наслідки. Відомо, що в ході конфлікту відбувається зниження дисципліни, погіршення соціально-психологічного клімату, виникає уявлення про «Хороших» і «поганих», «своїх» і «чужих», про переможених і переможців, як про ворогів. Після завершення конфлікту зменшується ступінь співробітництва, складно відновлюються довірчі відносини, взаємна повага. Педагогу і дитині все це потрібно, як кажуть, тут і тепер, на цьому уроці, а «шлейф конфлікту »тягнеться досить довго або не зникає зовсім.

Наш погляд на професійну і моральну неприйнятність конфлікту в педагогічній сфері зумовлений тим, що суб'єкти конфлікту - вчитель і учень - Явно не рівні ні за своїм рольовому (посадовій) положенню, ні за рівнем особистісного розвитку. Підліток не володіє достатнім життєвим досвідом і здатністю до ділового осмислення ситуації. Він переживає зіткнення емоційно, а то й болісно. Учитель також нерідко піддає себе небезпеки так званого «емоційного згоряння».

Присутність при конфлікті інших учнів перетворює деяких із свідків у «Уболівальників» або, що ще гірше, в учасників. Конфлікт розростається, його масштаб збільшується, набуваючи характеру межролевой конфронтації. Публічність конфлікту має великий виховний резонанс. Саме тому за виникнення, хід і результат конфлікту відповідає педагог - він професіонал і чоловік, навчений життєвим досвідом.

3. Причини конфліктних відносин у школі

Мета даної роботи - виявити типові причини (і приводи) конфліктів учнів старших класів, перш за все, випускників з вчителями і отримати уявлення про диференціюються основних фактори, що підсилюють або послаблюють конфліктність поведінки.

Для цього необхідно було: 1) розділити весь набір (анкетне список) конфліктів на типи за змістом розбіжностей; 2) представити різні соціолого-статистичні розподілу інформації, що виявляють закономірності поведінки тих чи інших груп учнів в конфліктних ситуаціях. У даній роботі обмежимося гендерним аспектом і фактором успішності, тобто розглянемо конфліктну поведінку юнаків і дівчат і старшокласників з різним рівнем успішності - високим, середнім, нижче середнього.

Дванадцять причин (і приводів) конфліктів учнів з педагогами класифіковані нами в Залежно від виду «агента соціальної дії» - з трьох підстав: 1) «Суспільство» (соціальне замовлення на виконання функцій учня), 2) «вчитель» (ставлення до педагогів з боку учнів), 3) «учень» (поведінка підлітків, обумовлений їх особистісними особливостями). Це дозволило згрупувати і порядок емпіричний матеріал про найбільш поширені (з точки зору учнів) конфліктах.

Для виявлення типових причин конфліктів учнів з учителями представимо емпіричний матеріал, який був отриманий навесні 1999 року в результаті соціологічного обстеження 1600 випускників загальноосвітніх шкіл Томська, Барнаула, Новосибірська і в 2000-2002 рр.. (Новосибірськ, 1500 чол.). Спочатку представимо розподіл відповідей підлітків по підлозі. Гендерний аспект дає важливу інформацію. Пол, як правило, використовується соціологами як основного диференціюються фактора поведінки.

Практично по всіх причин і приводів конфліктів хлопчики лідирують; вони, може Можливо, цього і слід було очікувати, доставляють вчителям більше занепокоєння, ніж дівчинки. Про те, що «Конфліктів практично не буває», повідомили усього 37,5% хлопчиків, серед дівчаток - неконфліктующіх виявилося більше (50,3%). Хлопці-старшокласники набагато активніше «воюють» з вчителями, але і їм дістається від педагогів частіше.

Великих кількісних відмінностей між хлопчиками та дівчатками в представленому наборі конфліктів не спостерігається. Основні відмінності стосуються першої групи причин: у хлопчиків частіше виникають конфлікти через поведінку в школі (18,9% -- хлопчики, 11,3% - дівчатка), пропусків занять і запізнень (19,8% - хлопчики, 15,7% - дівчатка), а також через паління (9,5% - хлопчики, 2,5% - дівчатка). Дівчата випередили своїх однолітків тільки в одному випадку - «Мій зовнішній вигляд: зачіска, одяг »(5,2% - хлопчики, 6,5% - дівчатка). Не виключено, що це більш «жіночий», ніж «чоловічий» привід для розбіжностей, хоча зовнішній вигляд багатьох хлопчиків також викликає цілком обгрунтований протест з боку старших людей.

Загальних погляду на таку серйозну проблему, як ми бачимо, явно недостатньо: гендерних проблем тут небагато, необхідний інший аспект розгляду, інший диференціюються фактор поведінки, більш глибока гіпотеза.

Успішність - причина чи наслідок конфліктних відносин? Виконання-невиконання головної соціальної функції (ролі) учня. Навколо успішності розгортається найбільша кількість конфліктних колізій. За рівнем успішності оцінюється успішність виконання юнаками і дівчатами їх соціальної ролі - учня. Відмітка у шкільному атестаті може вплинути на подальшу долю молодої людини. Так було до реформи освіти, так буде, мабуть, і в найближчі десятиліття, якщо не станеться якихось радикальних змін в атестаційному оцінюванні, екзаменаційних процедурах, формах обліку та академічного контролю. Це все, як відомо, очікується.

Аналіз типових конфліктних ситуацій, проведений професором Т. Н. Мальковской в 1988 р., показав, що в їх основі, як правило, лежить незадовільний виконання підлітками їх головної соціальної функції, тобто невідповідність рівня успішності рольових очікуванням оточуючих (вчителів, батьків) і порушення правил поведінки, що пред'являються до них як до учнів [1]. Наші дослідження, проведені десять років по тому (у 1999 та 2000рр.) також показали, що переважна кількість конфліктів старшокласників з педагогами так чи інакше пов'язане з успішністю.

Звертає на себе увагу не тільки те, що на головну причину конфліктності відносин «Моя успішність» вказали багато закоренілі трієчники (29,3%), а й те, що в їхньому середовищі в 10 разів більше конфліктуючих підлітків, ніж у колі цілком благополучних школярів (2,5%).

Слабоуспевающіе школярі в 2-3 рази частіше, ніж інші, визнають, що конфлікти пов'язані з їх поведінкою в школі (19,5%), пропусками занять і запізненнями (35,1%).

В Як причина конфліктів з вчителями 18,9% юнаків і 11,3% дівчат назвали «Моє поведінку в школі ». Подолання некоректного, а нерідко і викликає, поведінки учнів, їх незібраність, сучасної «розкутості», що переходить в самовпевненість і грубість по відношенню не тільки один до одного, але й до дорослим, - одна з найважчих завдань вчителя.

В дослідженнях В. І. Журавльова [2] на питання, звернений до педагогів: «Доводилося Чи Вам плакати на роботі в школі? »- 86% вчителів відповіли ствердно. Причиною сліз у 27% випадків було названо поведінку учнів (друга за значущості причина).

Низька успішність супроводжується поганою поведінкою, як пояснює Т. Н. Мальковская, тому що слабоуспевающіе учні часто намагаються затвердити себе в середовищі товаришів протидією вчителю, грубістю, демонстративним нехтуванням дотримання шкільної дисципліни [1].

В це «змістовному» комплексі конфліктів важко зрозуміти, що з чим зв?? ано, що - причина, а що - наслідок. «Поганий поведінка - пропуски занять - низька успішність »- це ланки одного ланцюга. Тут треба шукати соціально-педагогічні та соціально-психологічні чинники. На даному етапі ми з'ясовуємо, чи є ці події причиною конфліктів між суб'єктами освітнього процесу. Так, чим гірше навчаються підлітки, тим більше конфліктів. Як бути педагогам? Знижувати вимогливість? Терпіти? Не помічати? Хвалити? Лаяти? Або змінювати зміст освіти і технології? Підвищувати і без того високу професійну компетентність або загартовувати нервову систему? Все це для обговорення в колі професіоналів. А може бути, і в дитячому, і батьківському колі?

Ставлення до вчителів, їх професійним діям і властивостей особистості. Найбільш поширена причина конфліктів школярів з вчителями -- несправедливо виставлені, на думку учнів, оцінки (в середньому на цю причину вказали 30,6% старшокласників). І це не дивно. Якщо через поганої успішності педагоги пред'являють претензії найчастіше до слабких учням, і їх критика хоч і неприємна, але приймається як обгрунтована, то по приводу несправедливості в оцінках обурюються не тільки слабкі (22,4%), а й сильні учні (27,8%).

Всі школярі чутливі до несправедливості в оцінці їхньої навчальної діяльності, а випускники - особливо. Оцінка при закінченні школи має велике значення. Занижені оцінки в атестаті зумовлюють успіхи в післяшкільного періоді життєвого самовизначення; середній бал впливає на вступ до вузу, отримання престижної або високооплачуваної роботи.

Зацікавленість в пристойному «атестаті» виправдана. Відмітки, середній бал, медалі - вся ця атестаційна арифметика в ходу. Хлопцям важливо реалізуватися в житті, і більшість усвідомлює, що без подальшого навчання успіху досягти важко. Тому потрібно постаратися завершити свій шкільний марафон з високими показниками.

Крім того, висока оцінка - особистісно значуща подія, це непряма оцінка самої особистості. Академік І. С. Кон відзначає, що оцінка успішності з предмету мимоволі поширюється на загальні здібності та якості учня, впливає на самоповага [3].

Ситуація оцінювання переживається, вона особистісно значима і емоційно навантажена. До жаль, педагоги при виставленні низької оцінки часто виявляють нетактовність, а то й психологічну безграмотність. Погано оцінюючи діяльність вихованця на уроці, поширюють цю оцінку на нього як людини, часом грубо засуджують його особисті якості. В. І. Журавльов у роботі «Основи педагогічної конфліктології »наводить алфавітний список з 65 принизливі« епітетів », якими нагороджують вчителя своїх підопічних. Ось деякі з них: Б - «нездара»; Г - «дурень»; Д - «дура (к)»; І - «ідіот»; К - «козел»; Л - «ледар»; Н -- нецензурні вирази; О - «осел»; П - «дурень»; С - «сука»; Т - «тупиця» [2].

Дослідження Т. Н. Мальковской, показують, що учні часто навіть не можуть пригадати причину конфлікту, але прекрасно пам'ятають інтонацію, вираз обличчя і інші способи вираження вчителем свого невдоволення. Саме це викликає образу і внутрішнє незгоду з критикою [1].

неповажне ставлення до учнів широко поширене. Не випадково в нашому дослідженні тільки 10,4% із загального числа опитаних школярів на запитання «Що тобі більше всього подобається в школі? »відповіли:« Повага до особистості учня ». Саме на цьому місці наших міркувань доречно було б згадати про проголошення принципу гуманізації освіти і задати собі питання: «А чи не є ці відповіді учнів відображенням недостатнього проникнення гуманізму в сферу міжособистісних і межролевих відносин між учнями і вчителями? »У чому причини, які гальмують цей найважливіший процес?

Звертають на себе увагу такі «претензії» до вчителів, як «Незрозуміло пояснюють матеріал »(на це вказали 10,7% сильних і 13,2% слабких учнів) і« Нудні уроки »(на це вказали 12,2% сильних і 23,0% слабких учнів). Що за цим коштує? Швидше за все, недостатньо висока методична забезпеченість уроків, монотонність і монологічність викладання. Недарма «перебудова» в системі освіти ознаменувалася, перш за все, переглядом методичних основ викладання, можна сказати - «технологічним бумом».

Причина конфліктів з вчителями «Мені не подобаються деякі предмети» в два рази частіше зустрічається у трієчників у порівнянні з відмінниками (20,1% і 9,3% відповідно). Звичайно, кожен має право вибирати, що йому до душі, а що не подобається, але такий контраст у ставленні до предметів між відмінниками і трієчниками говорить не тільки про особисті інтереси та уподобання, а й про недостатньо високій якості освітнього процесу.

Претензії до педагогів з боку старшокласників не обмежуються докорами в несправедливості оцінок, у невмінні цікаво подати і доступно пояснити навчальний матеріал. Є ще один - «вічна тема» - «несучасні погляди вчителів». Природно, в соціологічному дослідженні таку тему не можна обійти. На причину конфліктності відносин вказали майже в одних і тих же пропорціях всі три категорії учнів. Незважаючи на те, що ця причина конфлікту зустрічається не часто (всього в 8-10% випадків), до неї слід поставитися уважно.

Соціологія молоді розглядає цю проблему як соціальну, тісно пов'язує її з проблемою соціокультурної наступності і конфлікту поколінь, а не тільки з психологією юнацького віку. Проблема «батьків і дітей», як її часто називають, входить в коло дослідницьких завдань соціології духовного життя.

Сьогодні ця проблема стає ще більш актуальною, так як в цілому темп історичного розвитку наростає, і чим він вище, тим «більше соціально значущих змін здійснюється в одиницю часу, тим помітніше розходження між поколіннями, тим складніше механізми ... передачі культури від старших до молодших, і тим виборчі, селективні ставлення молодших до свого соціального і культурної спадщини »[3].

Старші, як завжди, нарікають на те, що молодь недооцінює їх і переоцінює себе. Юнаки та дівчата, в свою чергу, часто скаржаться на несправедливість і нерозуміння з боку педагогів, батьків, інших дорослих людей. І навіть у тих випадках, коли ці уявлення помилкові або присутні лише в чиємусь уяві, вони породжують цілком реальні конфлікти.

Ко всього іншого, у зв'язку з корінними змінами в соціально-економічній та політичній сфері нашого суспільства життєвий досвід, світоглядні позиції, морально-етичні орієнтації старшого покоління знецінилися. Сьогодні в порівняно з «конфліктом уявлень» на перший план виходить «конфлікт світоглядів ».

Зараз соціологи відзначають сильну деградацію школи як агента соціалізації [4]. У Значною мірою це пов'язано з ослабленням виховної функції школи, перетворенням її в «урокодательское» установа, а також зі зниженням соціального престижу та рівня матеріального становища вчительства. Жебрак вчитель вже не є авторитетом для багатьох школярів. Діти бачать, що висока освіченість, професіоналізм, чесність у нашому суспільстві не забезпечують гідне життя. Ідеалом у підлітків стають економічно процвітаючі «Нові росіяни», навіть якщо при цьому вони надходять аморально, демонструють зразки антисоціальної поведінки. Все це лише підкреслює значимість проблем, пов'язаних зі ставленням «батьків» і «дітей».

Поведінка учнів, обумовлене особливостями їх особистості, як причина шкільних конфліктів. Академік І. С. Кон вбачає головну перешкоду на шляху до взаєморозумінню вчителів і учнів у абсолютизації рольових відносин. «Учитель, заклопотаний, перш за все, навчальною успішністю, не бачить за відмітками індивідуальності учня ». Ідеальний учень в його розумінні той, хто більше за все відповідає соціальної ролі учня - дисциплінований, активний, допитливий, працьовитий, виконавчий [3].

Мабуть, одна з головних причин нерозуміння і виникнення конфліктних відносин між вчителями та учнями полягає в тому, що ставлення учня до вчителя набагато більш особистісний, емоційний, тим часом як у вчителів переважає «Діяльнісний" підхід до учнів (оцінка за результатами діяльності), то є функціональне відношення.

Дослідження М. І. Станкин підтверджують це: більшість викладачів оцінюють школяра не як цілісну особистість, а, в першу чергу, як суб'єкта навчальної діяльності. Школяр оцінюється, як правило, за наступними рисами: ставлення до навчання, громадській роботі, дисциплінованість, чесність, колективізм, працездатність, скромність, культура поведінки [5].

Очікування вчителів та учнів відносно поведінки один одного не збігаються. Учень бажає вийти за рамки відведеної йому ролі несамостійного «споживача знань », прагне до більш особистісним взаєминам. Вчитель же наполягає на необхідності переважання рольових відносин над особистісними. Мотивується це так: «Поки учень в школі, ми, вчителі, відповідаємо за його поведінку і навчання» [6]. При цьому учень як би отримує можливість сам за себе не відповідати. Це призводить або до інфантилізації (за що підлітків лаяли раніше), або до його внутрішньому відходу від школи і прояву самостійності поза її стінами, наприклад, у підприємницькій діяльності, за яку лають зараз [11].

М. М. Рибакова зазначає: необхідно пам'ятати, що зі зміною вікових періодів міняються позиції і ролі учня у відносинах з дорослими й однолітками. Учні досить швидко засвоюють пропоновані їм ролі, і завдання полягає в тому, щоб вчасно розширювати діапазон нових ролей і збільшувати ступінь самостійності у звичних ролях [6].

Серед причин конфліктів з вчителями є й такі, які старшокласники відносять на свій рахунок. «Мій характер» - на цю причину конфлікту самокритично вказали в середньому 11,5% юнаків і дівчат, у тому числі 10,2% - сильних учнів і 19,5% (тобто в два рази більше) закоренілих трієчників.

Якщо залишити осторонь індивідуальні особливості, то в цілому про характер школярів цього віку слід сказати, що він ще нестійкий, він ще тільки знаходить свою остаточну форму. Загальним для старшокласників є невміння працювати над собою, несформованість навичок самовиховання, самоконтролю.

Одне з характерних протиріч цього віку полягає в тому, що «освіта нового в поглядах відбувається стрімко, поведінка ж часто їм суперечить, тому що його перебудова відбувається повільно і не одночасно »[1]. Все це, звичайно, не може не призводити до конфліктних колізій з оточуючими. Старшокласники самі часто усвідомлюють неадекватність своєї поведінки, нелогічність вчинків, але змінити положення і відразу «виправитися» їм важко внаслідок недостатньо розвинутої рефлексії, здатності до самоаналізу.

Не останнє місце в наших дослідженнях посіла і така причина конфліктів учнів з педагогами, як «Куріння і тому подібне». Шкільна «війна» (до жаль, війна без переможного кінця) ведеться не тільки з юнаками-курцями (9,5%), але і дівчатами, про що вони самі сказали в анкетах (2,5%). Але головне розходження в частоті конфліктів з приводу куріння залежить від фактора успішності - Про це говорять відповіді 2,2% сильних учнів і 14,4% (тобто в 7 разів більше!) закоренілих трієчників.

Деякі соціологи вважають, що куріння, вживання алкоголю тощо - Не що інше, як спроба відігравати роль дорослих [7]. Статус школяра вважається «невзрослим». Не виключено, що перші кроки, долучаються дитини до вживання зілля, пов'язані з прагненням здаватися старшим, дорослішими, значніше. Не заглиблюючись у причини поширення куріння і вживання інших отруйних дитячий організм речовин, уявімо таку закономірність, яка випливає з аналізу масової соціолого-статистичної інформації.

Чим менш успішний юнак у ролі учня, тим більше він прагне підвищити свій статус серед однолітків у неформальному спілкуванні з ними, а це виявляється в псевдовзрослом поведінці - курінні, вживанні вина і т.п. Узагальнюючи цей приватний висновок, можна висловити, якщо не доказ, то хоча б гіпотезу: чим менш успішний чоловік у реалізації своєї соціальної ролі (не тільки учня, а й працівника, керівника), тим більше він прагне підвищити свій статус у неформальному спілкуванні, завоюванні помилкового авторитету, в псевдосоціальном поведінці - куріння, вживання алкоголю, наркотиків, замінюючи справжній успіх сурогатним, компенсуючи відсутність реальних досягнень вигадкою, імітацією.

Порівняння показує: реально існуючий феномен (в даному випадку це відверті визнання підлітків про їх шкідливі звички) надзвичайно великий, а реакція педагогів на нього дуже слабка. Якщо вважати, що конфлікти між педагогами і учнями - вираження протесту дорослих проти шкідливих звичок, девіантної поведінки дітей, то результати цих протестних реакцій, мабуть, незначні: як мало дітей відчуває це. Правда, багато підлітків, уникаючи зіткнень з дорослими, намагаються приховувати свою причетність до забороненого, і дорослим важко їх «зловити». Але навіть коли відомі ненормативні прояви молодих людей, боротися з ними складно. Ми не впевнені, що треба зобов'язувати педагогів ставати борцями з підлітковими зловживаннями, тим більше вступати в безпосередню конфронтацію. У педагогів і без цього багато обов'язків, і їм, мабуть, не впоратися. Потрібні фахівці. Проте ще й ще раз звернути увагу на це варто. Положення жахливий.

Порівняно невелика кількість підлітків (у нашому дослідженні - це 5,2% юнаків і 6,5% дівчат) однією з причин конфліктів з вчителями назвали досить «нешкідливу» різновид - «Мій зовнішній вигляд (зачіска, одяг та інше)». Зауважимо, що і в цьому випадку частіше і більше конфліктують слабкі учні (8,0%), ніж сильні (4,7 %).

Для юнацької субкультури, як відомо, характерні своєрідні норми поведінки, смаки, форми спілкування, мода на одяг, мова, зовнішній вигляд. Саме в цьому і реалізується надзвичайно важлива для особистості юнаків та дівчат потреба в приналежності, що виявляється в цьому віці в знаковій формі. На думку С. В. Ковальова, в результаті використання символіки одягу, ансамблів і т.п. можна, по-перше, реалізувати це почуття приналежності, по-друге, висловити себе або, принаймні, якось відзначитися від дорослих; по-третє, повідомити референт-групі «я-свій» і відповідно відрізнити «своїх» від «чужих»; по-четверте, і це, мабуть, найголовніше, у такий спосіб придбати досить міцний і такий бажаний статус, забезпечити стійке положення в середовищі однолітків. Причому, цей статус не залежить від дорослих [8].

Педагоги часто не враховують, що виразити себе якимось чином - найважливіша потреба цього віку. Але проблема в тому, що повноцінне саморозкриття важко в цьому віці через невизначеність і нестійкості уявлень про себе, незавершенності «Я», безперервного рольового мораторію, тобто постійного перебору і «прімеріванія» на себе чужих ролей. Неврахування цієї особливості віку призводить часом до надмірно різким оцінками вчителів з приводу одягу старшокласника, зовнішності в цілому, що і призводить до конфліктів.

«Несправедливість до моїх друзів »як причину конфлікту зазначили близько 12% старшокласників, в тому числі серед відмінників і хорошистів - 10,3%, а серед трієчників «борців за справедливість »виявилося значно більше - 16,7%. Це не випадково, бо учням старших класів властиво міркування про шкільне життя через призму «ми». Т. Н. Мальковская, вивчаючи конфліктні ситуації шкільного життя, показала, що в тих випадках, коли між учнем і вчителем виникає конфлікт, переважна більшість хлопців висловлюють свою солідарність з товаришем [10]. Школяр постійно співвідносить свою думку про вчителя з думкою всього класу, і особистий конфлікт на цьому тлі виглядає як віддзеркалення загального конфлікту класу.

Слід зазначити, що конфліктні взаємодії між школярами і вчителями часом носять дуже гострий характер. За результатами опитування, проведеного В. І. Журавльовим серед студентів педвузу, 89% його респондентів відповіли ствердно на запитання «Чи були Ви свідками словесних образ учнів з боку вчителів?» І «Спостерігалися чи Вами в школі факти рукоприкладства вчителів?» Виявилося, що школярів часом б'ють: указкою, лінійкою, книгами, шваброю, кулаком, штовхають ногою, смикають за волосся і вуха. Видаляючи з класу, виштовхують руками, витягують за комір, тягнуть за одяг, за вухо, за волосся. Впадають в учнів крейдою, ганчіркою, книгами, ключами.

Його ж дослідження стресових подій у шкільному житті (за описами студентів іркутського університету цивільного адміністрування) виявили, що 95% опитаних були свідками сліз учнів. Причинами сліз виявилися (по зменшенням частоти): грубість вчителів (1 місце), образи на вчителів (2), несправедливість при виставленні оцінок (3), приниження учні (6), зміна вчителів, догляд улюблених педагогів (11). Всього було названо одинадцять причин сліз, і лише остання говорить на користь вчителів [2].

Зрозуміло, що вчителям доводиться застосовувати різні заходи впливу до порушників дисципліни, але тільки ці заходи повинні носити виховує характер, а на ділі вони часом принижують людську гідність, викликаючи протест і відповідну агресію.20 Листопад 1989 Генеральною Асамблеєю ООН була прийнята «Конвенція про права дитини »(у Росії Конвенція набула чинності 13.07.1990 року), з основними положеннями якої багато педагогів не знайомі. Статті Конвенції забезпечують дитині, здатній сформулювати свої власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини (ст.12). Конвенція про права дитини констатує: «Шкільна дисципліна повинна підтримуватися з допомогою методів, що відображають повагу людської гідності дитини. Освіта повинна готувати дитину до життя в дусі розуміння, світ


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка