Практикум Для студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит"Сторінка2/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Модуль 1 ФІНАНСОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ЄСПитання для обговорення

 1. Охарактеризуйте особливості функціонування та побудови фінансів Європейського Союзу (ЄС).

 2. Проаналізуйте сфери та ланки функціонування фінансів ЄС.

 3. Охарактеризуйте історико-економічні передумови формування ЄС.

 4. Дайте характеристику головних суб’єктів фінансових відносин на загальноєвропейському рівні в ЄС. Визначте їх відмінності в порівнянні з національними суб’єктами країн ЄС.

 5. Що виступає об’єктом фінансових відносин в ЄС? Розкрийте його особливості.

 6. Визначте функції та завдання Європейської комісії та Економічно-фінансового комітету Ради Європи.

 7. Охарактеризуйте основні етапи інтеграції в Європі. Розкрийте їх значення для фінансового розвитку країн ЄС.

 8. Наведіть приклади фондів фінансових ресурсів ЄС. Охарактеризуйте їх цільове призначення та джерела наповнення.

 9. Дайте характеристику процесу гармонізації податкових та бюджетних систем країни ЄС.

 10. Визначте основні відмінності у системах функціонування державних фінансів та фінансів ЄС.


Проблемні та дискусійні питання

 1. Проблеми і перспективи уніфікації та гармонізації бюджетно-податкових систем країн ЄС.

 2. Фонди фінансових ресурсів ЄС, їх відповідність та адекватність потребам розвитку країн ЄС та ЄС загалом.

 3. Фінансовий контроль за використанням фінансових ресурсів ЄС.


Теми рефератів

 1. Економічні засади та принципи функціонування бюджетної системи ЄС.

 2. Органи управління фінансами ЄС.

 3. Причини створення та напрямки діяльності основних фондів фінансових ресурсів ЄС.

 4. Спільна валюта як основа функціонування фінансів ЄС.


Завдання для самостійної роботи

Ситуаційна вправа 1. Охарактеризуйте основні етапи інтеграційних процесів в ЄС. Розкрийте сутність основних інтеграційних об’єднань та відповідних їм інтеграційних форм (зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний та валютний союз) в Європі, мету їх створення та досягнення. Зробіть висновки.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Результати виконання даного завдання слід представити у вигляді матричної таблиці, в якій по вертикалі розташовані форми інтеграційних об’єднань, а по горизонталі – характерні особливості їх функціонування (табл. 1.1). У відповідних квадрантах необхідно відмітити (+/-) наявність ознак відповідній формі інтеграційного об’єднання.Таблиця 1.1

Характеристика форм економічної інтеграції в ЄС

Форма

економічної

інтеграції

Скасування

тарифів та квот між учасниками

Єдина

торгівельна

політика

щодо третіх

країн

Скасування

обмежень

на рух

виробничих факторів

Гармонізація
економічної


політики та
інституцій


Єдина

валюта,

єдина валютна політика

Зона вільної торгівлі
Митний союз
Спільний ринок
Економічний союз
Валютний союз

Ситуаційна вправа 2. Розкрийте сутність та призначення основних фондів фінансових ресурсів ЄС. Порівняйте їх з існуючою системою фондів в Україні. Назвіть їх позитивні та, можливо, негативні аспекти діяльності. Визначте основні пріоритетні цілі фондового фінансування. Зробіть висновки
Методичні вказівки щодо виконання завдання

При виконанні цього завдання слід звернути увагу на діяльність Європейського фонду регіонального Розвитку, Європейського соціального фонду, Європейського фонду управління та забезпечення в сільському господарстві та Європейського фонду гуртування. Їх діяльність слід охарактеризувати за такими ключовими критеріями: рік його створення, засновники, порядок формування та використання фінансових ресурсів, розмір активів та основні напрями їх діяльності.


Ситуаційна вправа 3. Проаналізуйте досвід країн Центральної та Східної Європи зі вступу до ЄС. Визначте особливості їх основних реформ в економічній і, зокрема, фінансовій сферах. Наведіть позитивні та негативні моменти, пов’язані з даним процесом.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Аналіз досвіду зі вступу країн до ЄС слід охарактеризувати з погляду можливості його врахування для України. Аналіз досвіду найближчих сусідів України дозволить виробити дієвий механізм реформування вітчизняної економіки на шляху європейської інтеграції.

Результати дослідження слід узагальнити у табл. 1.2, в якій зазначити країну, рік її вступу до ЄС, основні реформи, що були здійснені до та після вступу країни до ЄС, а також наслідки їх вступу. Також слід звернути увагу на основні макроекономічні показники відповідних країн до вступу в ЄС і після нього, зокрема рівень бюджетного дефіциту, частку державного боргу по відношенню до ВВП, обсяг прямих іноземних інвестицій, рівень інфляції та ін.

Таблиця 1.2Досвід країн Центральної та Східної Європи

зі вступу до ЄС

Країна

Рік вступу до ЄС

Реформи, що були здійснені до та після вступу
до ЄС за сферами економіки


Наслідки вступу

бюджетна

податкова

митна

монетарна

позитивні

негативні


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка