Практикум для студентів іу курсу (7 семестр) напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта. Логопедія»Скачати 103.89 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір103.89 Kb.
Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної)

імені проф. Поніманської Т.І.


ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ТА

ПСИХОКОНСУЛЬТУВАННЯ ОСІБ З ТПМ

Практикум

для студентів ІУ курсу (7 семестр)

напряму підготовки 6.010105

«Корекційна освіта. Логопедія»

Рівне - 2016ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Для підготовки до практичних, лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит.

 2. Готуючись до заняття, слід зазначити у зошиті тему, план заняття, виконати письмові завдання, чітко виділивши завдання до практичної та завдання для самостійної роботи.

 3. Розпочинати вивчення теми слід із опрацювання матеріалу за підручником: прочитати, виписати в зошит визначення, класифікації, важливі положення.

 4. Далі опрацювати теоретичний матеріал з інших джерел (практикумів, хрестоматії, матеріалів візуального супроводження лекцій тощо): прочитати статті, виписати головні думки, цитати, перенести в зошит схеми, таблиці (можливі ксерокопії).

 5. Завершити вивчення теми виконанням творчих письмових завдань чи розв’язанням психологічних задач та ситуацій.

 6. Всі завдання є обов’язковими до виконання.

 7. Зошит для практичних робіт та виконання завдань для самостійної роботи, повинен бути охайним і естетично оформленим.ОБОВ’ЯЗКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Васьковская С. В., Горностай П. П.Психологическое консультирование: ситуационные задачи. / С.В. Васьковская. – К.: Выща шк., 1996.

 2. Глэддинг С. Психологическое консультирование. – СПб.: Питер, 2002.

 3. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М., 1999.

 4. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006.

 5. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – М.: Класс, 1994. – 133 с.

 6. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. – СПб.: Речь, 2010. – 400 с.

 7. Марінушкіна О.Є. Корекційні програми на допомогу практичному психологу ДНЗ / О.Є. Марінушкіна, Ю.О. Замазій. – Х.: Основа, 2008. – 204 с.

 8. Нельсон-Джоунс Р.Теория и практика консультирования. – СПб.: Питер, 2001.

 9. Скок А.Г. Психологічна служба освіти: навчальний посібник / А.Г. Скок, І.М.Ющенко. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2013. – 240 с.

 10. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности М.: ВЛАДОС, 2001.

 11. Тимофієва, М. П. Психологія здоров'я . – Чернівці : Книги - ХХІ, 2009.

 12. Хомич Г.О., Ткач Р.М. Основи психологічного консультування / Г.О. Хомич, Р.М. Ткач. – К.: МАУП, 2004. – 152 с.


ІНДИВІДУАЛЬНІ ДОВГОТРИВАЛІ ЗАВДАННЯ
1. Складіть програму розвитку комунікативних умінь для дітей з ТПМ.

Практичні заняття, завдання для самостійної роботи
Змістовий модуль ІУ.

Тема 1: Психологічне консультування осіб з ТМП як психологічна допомога

План

1. Історичні корені психологічного консультування.

2. Відмінні риси психоконсультування.

3. Завдання та принципи психоконсультування.

4. Завдання консультування людей з особливими потребами та їх родичів.
Завдання для самостійної роботи

1. Класифікація психічних захворювань за Гіппократом.

2. Платон про пояснення поведінки людини через поняття внутнішніх станів.

3. Раціональне пояснення емоцій Арістотелем.

4. Інтегративна теорія особистості Б.Спінози.

5. Екзистанційне поняття сенсу життя С.К`єргера.

6. К. Роджерс про важливість взаємин в консультуванні.

7. Наративні підходи в консультуванні М.Вайта.Література

 1. Глэддинг С. Психологическое консультирование. – СПб.: Питер, 2002.

 2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М., 1999.

 3. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – М.: Класс, 1994. – 133 с.

 4. Нельсон-Джоунс Р.Теория и практика консультирования. – СПб.: Питер, 2001.

 5. Хомич Г.О., Ткач Р.М. Основи психологічного консультування / Г.О. Хомич, Р.М. Ткач. – К.: МАУП, 2004. – 152 с.

Тема 2. Етапи психологічного консультування

План

 1. Структура процесу консультування.

 2. Перший підготовчий етап консультування.

 3. Завдання діагностичного етапу консультування.

 4. Корекційний етап консультування.

 5. Заключний четвертий етап консультування.

Практичне завдання

1. Прокоментуйте наступні задачі підготовчого етапу:

а) роз'яснення реальних можливостей психологічної допомоги;

б) пробна постановка цілей психологічної допомоги і визначення орієнтовних термінів і результатів роботи.

2. Охарактеризуйте завдання консультантав процесі "слухання" клієнта.

3. Підберіть приклад притчі чи казки, яку б можна було б використати під час консультування.Тема 3. Умови консультативної взаємодії

План

1.Організація місця консультативної бесіди.

2. Встановлення часу бесіди.

3. Одяг та імідж консультанта.Практичне завдання

1. Запропонуйте власний "проект робочого місця психолога-консультанта".Література

 1. Глэддинг С. Психологическое консультирование. – СПб.: Питер, 2002.

 2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М., 1999.

 3. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006.

 4. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – М.: Класс, 1994. – 133 с.

 5. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. – СПб.: Речь, 2010. – 400 с.

 6. Нельсон-Джоунс Р.Теория и практика консультирования. – СПб.: Питер, 2001.

 7. Скок А.Г. Психологічна служба освіти: навчальний посібник / А.Г. Скок, І.М.Ющенко. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2013. – 240 с.

 8. Тимофієва, М. П. Психологія здоров'я . – Чернівці : Книги - ХХІ, 2009.

 9. Хомич Г.О., Ткач Р.М. Основи психологічного консультування / Г.О. Хомич, Р.М. Ткач. – К.: МАУП, 2004. – 152 с.


Тема 4. Особливості поведінки консультанта

План

1. Вітання і знайомство.

2. Значення позиції і дистанції під час консультативної бесіди.

3. Спостережливість і рефлексія консультанта.

4. Уважна поведінка психолога – основа ефективної взаємодії.
Завдання для самостійної роботи

1. Основні елементи невербальної поведінки клієнта, що формують його "портрет".

2. Характеристика складових уважної поведінки консультанта.

3. Порівняльна характеристика консультативного контакту в різних психологічних школах.

4. Конгруентність в консультуванні.

Література


 1. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М., 1999.

 2. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006.

 3. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – М.: Класс, 1994. – 133 с.

 4. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. – СПб.: Речь, 2010. – 400 с.

 5. Нельсон-Джоунс Р.Теория и практика консультирования. – СПб.: Питер, 2001.

 6. Скок А.Г. Психологічна служба освіти: навчальний посібник / А.Г. Скок, І.М.Ющенко. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2013. – 240 с.

 7. Тимофієва, М. П. Психологія здоров'я . – Чернівці : Книги - ХХІ, 2009.

 8. Хомич Г.О., Ткач Р.М. Основи психологічного консультування / Г.О. Хомич, Р.М. Ткач. – К.: МАУП, 2004. – 152 с.


Тема 5. Психологічне консультування в сфері освіти

План

1. Основні запити в сфері психолого-педагогічного консультування.

2. Консультування батьків та педагогів щодо взаємодії з дітьми різного віку.

3. Консультування з проблем шкільної адаптації та успішності.Практичне завдання

1. Вирішіть психологічну задачу:

Влад. Н., 9 років, олігофренія в ступені дебільності. Відбувається лікування з діагнозом "обсесивно-фобічний невроз". Джерело невротичних порушень – взаємини з матір'ю. Мати – вчителька математики, не бажає визнавати факт розумової відсталості свого єдиного сини та змиритися з необхідністю його навчання в допоміжній школі. Вона докладає великі зусилля для того, щоб він навчався в звичайній школі. Нею здійснюється психічний тиск на хлопчика. Цей тиск на протязі трьох років навчання в школі призвів до психічної травматизації.

Які наслідки очікують хлопчика в зв'язку з виховною тактикою матері?. Знайдіть спосіб та аргументи, щоб переконати матір прийняти кардинальне рішення.

2. Складіть програму розвитку комунікативних умінь для дітей з ТПМ.


Лабораторне заняття 1.

Тема: Психологічний тренінг поетапного проведення консультацій

Мета: апробація тренінгу поетапного проведення консультацій.

Знайдіть друга чи знайомого, який має прийняти рішення. Запитайте у нього, чи згодний він пройти у вас курс консультування.

1. Підготовчий етап. Відведіть якийсь час на досягнення взаєморозуміння і розкажіть вашому "клієнтові" про структуру майбутньої бесіди.

2. Діагностичний етап. Перша фаза. З'ясуйте проблему і позитивні ресурси клієнта. Бажано розпитати клієнта про його минуле, про походження проблеми, про те, як він намагався її розв'язати. виявіть важливі фактори, що визначають суть проблеми.

Друга фаза. Запитайте клієнта, чого б він хотів досягти в ідеалі. Визначте оптимальне рішення як мету зустрічі.

3. Корекційний етап. На прикладі техніки "складання списків" придумайте якомога більше ідей і рішень. тепер проблема і бажаний результат для вас визначені. Скільки альтернативних варіантів ви зможете запропонувати клієнту?

Послідовно запишіть усі можливі рішення і заповніть зведену таблицю за зразком:Альтернативи

Переваги

Втрати

1.

2.


1.

2.


Простежте, які рішення приведуть до бажаної мети і виберіть один спосіб дій.

Попросіть вашого клієнта пофантазувати, що буде через рік, якщо вклієнт буде дотримуватися обраної стратегії повіедінки. Обговоріть щоденник з клієнтом, звертаючи увагу на те, які емоції він переживає. Чи задоволений він перспективою?4. Заключний етап. Укладіть договір із клієнтом про виконання рішення чи його частини. Складіть план подальшої роботи.

Література

 1. Глэддинг С. Психологическое консультирование. – СПб.: Питер, 2002.

 2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М., 1999.

 3. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – М.: Класс, 1994. – 133 с.

 4. Нельсон-Джоунс Р.Теория и практика консультирования. – СПб.: Питер, 2001.

 5. Хомич Г.О., Ткач Р.М. Основи психологічного консультування / Г.О. Хомич, Р.М. Ткач. – К.: МАУП, 2004. – 152 с.


Лабораторне заняття 2.

Тема: Психологічний тренінг уважної поведінки консультанта

Мета: апробація тренінгу уважної поведінки.

1. Розпізнавання клієнтів, які здатні або нездатні слухати. Знайдіть у своєму оточенні людей, яких вважають талановитими слухачами. Зверніть увагу на їхню манеру говорити, слухати, міміку і вербальний супровід. Потім знайдіть тих, хто, на вашу думку, не вміє говорити і порівняйте їх за тими ж параметрами. Потім поверніться в своє минуле й подумайте про людей, які були для вас значущими, й навпаки. Проаналізуйте специфіку їхньої поведінки.

2. Проведіть практичний експеримент з уважної поведінки. Розмовляючи з членами родини чи з приятелем, навмисно використовуйте неправильну поведінку (дивіть вбік, змінюйте тему розмови на ту,Ю що хвилює тільки вас, зробіть сумний вираз обличчя), а наступного разу спеціально поводьтеся "грамотно". Порівняйте отриманий ефект і запишіть результати свого експерименту.

3. Приклад для аудиторії. Не відводячи погляду від лектора, злегка нахиліть корпус вперед. Незабаром ви побачите, що лектор звертається тільки до вас, можливо ігноруючи інших. Люди говорять тільки для тих, хто слухає. Аналогічно можна стверджувати, що ті, хто слухає уважно, й отримують більше уваги від людей, ніж ті, хто на це не здатний.

4. Вибірковість уваги. Розмовляючи з приятелем чи клієнтом, уважно відзначте всі теми. Виберіть цікаву для вас тему і розвивайте її. Потім поверніться до іншої теми розмови й зробіть те ж саме. Ви помітите, що ви самі спрямовуєте хід розмови. Це дуже важлива навичка, необхідна кожному консультанту.

Література

 1. Глэддинг С. Психологическое консультирование. – СПб.: Питер, 2002.

 2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М., 1999.

 3. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – М.: Класс, 1994. – 133 с.

 4. Нельсон-Джоунс Р.Теория и практика консультирования. – СПб.: Питер, 2001.

 5. Хомич Г.О., Ткач Р.М. Основи психологічного консультування / Г.О. Хомич, Р.М. Ткач. – К.: МАУП, 2004. – 152 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка