Практикум для дистанційного навчання з української літератури для студентів І курсу усіх спеціальностейСкачати 222.22 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір222.22 Kb.

Міністерство освіти і науки України

Донецький транспортно-економічний колледжЗошит – практикум

для дистанційного навчання

з української літератури

для студентів І курсу усіх спеціальностейДонецьк

2014 рік

Автор - Поворознюк І.В.,викладач української мови та літератури Донецького транспортно-економічного колледжу


Усім відомий давньогрецький вислів: «Учень – не чаша, яку необхідно наповнити, а факел, який потрібно запалити». Цей зошит-практикум переслідує одну мету - пробудити в дитині інтерес, дати особистості можливості для розвитку і самореалізації.


Зошит для дистанційного навчання містить переважно практичні завдання, укладені за чинною навчальною програмою з української літератури для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, за конспектом лекцій з української літератури для студентів І курсу усіх спеціальностей Донецького транспортно-економічного коледжу ( автор Смілянська Н.В.)


Завдання для перевірки знань та узагальнення матеріалу.

Зошит адресований студентам і викладачам.ПЕРЕДМОВАШановні студенти!

Художня література – це один з видів мистецтва, який дає нам справжню радість, підносить нас духовно, облагороджує юні серця високими національними ідеалами.

У цьому році ви будете пізнавати і вивчати літературне життя другої половини ХІХ і перейдете до студіювання новітнього українського письменства, розвиток якого припадає на ХХ ст. Це складні часи в житті українського народу і його культури. Перед вами постане непроста доля найталановитіших письменників нашої країни, розкриється духовний світ людини, душа рідного народу, його історичне минуле.

Уроки літератури спонукають мріяти, пізнавати великий і прекрасний світ, знаходити своє місце в ньому. Цьому сприяють і різні типи завдань (аналіз змісту і форми художнього твору, оцінка образів-героїв, аргументація своєї думки, усвідомлення проблематики тогочасної літератури, вміння розпізнавати художні засоби у творах), поданих у зошиті-практикумі.

Тож, шановні студенти, будьте натхненними, креативними та впевненими у своїх силах – і перед вами відкриються нетлінні скарбниці української літератури.

Тема 1. Іван Нечуй-Левицький. Повість «Кайдашева сім’я».


 1. Прочитати біографію Івана Нечуя-Левицького.
 1. Доповнити і записати ( і надіслати) опорний конспект.

…………………………..…….. Левицький народився 25 листопада …… року в селі ………..… Канівського повіту Київської губернії (сучасна Черкаська область). Батько його, Семен Степанович, був ……………….…….. з діда-прадіда. Він змалку привчав дітей до книжки, адже зібрав велику бібліотеку, в якій були й «Літопис Самовидця», й «Літопис Грабянки». Матір майбутнього письменника, Анна Лук’янівна, з роду Трізвінських, знала чимало народних пісень, прислів’їв, приказок, була грамотною жінкою. За свідченнями з автобіографії письменника, мамина соковита мова згодом лягла в основу багатьох творів митця.

Дев’ятирічного Івася батько відвіз до Богуслава в…………………….. 1853 року Івана Левицького перевели до Київської духовної семінарії. Тут він захопився читанням художньої літератури, а повість Миколи Гоголя ……………....знав напам’ять. Восени 1861 року вступив до ………………..……… академії. Однак юнак вирішив не висвячуватися на священика, оскільки це унеможливлювало перспективу письменницької справи, тож обрав …………………….. діяльність. Іван Левицький з юності виявляв далекоглядність і силу волі; він ясно бачив свої завдання й життєву мету –………………………………………..….Випускник академії влаштувався на роботу викладачем ………………………. словесності в Полтавській духовній семінарії, де й написав свої перші повісті – «……..………..…………..» й «Гориславська ніч, або Рибалка Панас Круть». Оскільки в Україні діяла офіційна заборона на друк будь-яких творів українською мовою, рукописи своїх повістей молодий автор, неабияк ризикуючи, надсилав до ………………………..….. У 1869 році їх опублікували в журналі «……………………….» під псевдонімом ………..……………...

Коли Іванові Левицькому запропонували викладацьку роботу в гімназіях Каліша і Седлеця, він з радістю погодився. Тут він провадив активне громадське життя. У Седлеці навіть успішно зіграв на сцені роль Петра з «…………….………………………..» Івана Котляревського. Літературну творчість молодий талант не лише не занедбав, а й зав’язав дружні стосунки з Пантелеймоном Кулішем і редактором журналу «Основа» Олександром Білозерським, познайомився з Миколою Костомаровим. У 1872 році у Львові вийшли друком «………………….…….».

Переїхавши 1873 року до Кишинева, Іван Семенович прожив тут до 1885 року, викладаючи російську мову та літературу, старослов’янську і латинську мови в гімназіях, водночас працюючи і бібліотекарем. Саме тут були написані повісті «……………………..…………..» (1878), «………………..…………..» (1879), «…………………………….….» (1880).

Політично забарвлений конфлікт прискорив вихід гімназійного викладача на пенсію. У віці ….. років Нечуй-Левицький переїхав до Києва, де прожив понад три десятиліття й написав такі високохудожні твори, як «Невинна» (1886), «Над Чорним морем» (1890), «Скривджені і нескривджені» (1892), «Поміж ворогами» (1893), «Гетьман ………………...……………………….» (1895), «Князь ………………………..…….» (1897).

Незважаючи на кволість і хворобливість, письменник видав восьмитомник своїх творів, сумлінно трудився над перекладом …..……..………….., клопотався про вихід україномовного журналу «…………..…….……..», що так і не побачив світу через дію валуєвського циркуляру. Нечуй-Левицький був одним із найерудованіших тогочасних людей. Він цікавився прозою ……………………………………………………………….…., поезіями Шарля Бодлера і Поля Верлена, драматургією …………………………….. і творчістю братів Едмона і Жуля Гонкурів.

На час початку Першої світової війни Іванові Семеновичу виповнилося …..… років, тож він потребував опіки, проте сестра і небіж, яким письменник матеріально допомагав усе своє життя, знехтували родинними обов’язками і віддали його в будинок для перестарілих. Страдницький шлях письменника обірвався 2 квітня ……… року. Поховали Івана Семеновича на ……………….…… кладовищі в Києві.


 1. Прочитати повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сiм’я».


4. Письмово виконати ( і надіслати) аналіз за схемою:

1. Аналіз «Кайдашева сiм’я»

Історія написання:……………………………………………….

Літературний рід: ………………………………………………..

Жанр: ………………………………………………………………

Тема: ……………………………………………………………….

Головна ідея: ……………………………………………………...

Головні герої «Кайдашева сiм’я»:……………………………...

Другорядні персонажі:……………………………………………. Композиція:………………………………………………………..

Засоби сатири в повісті:………………………………………… 

Сюжет «Кайдашева сiм’я»:

1. Експозиція –……………………………………………………..

2. Зав’язка –………………………………………………………...

3. Розвиток дії —…………………………………………………...

4. Кульмінація –…………………………………………………….

5. Розв’язка – ……………………………………………………….Проблематика:…………………………………………………….

Особливості повісті «Кайдашева сім’я»:……………………….

2. Дати визначення понять:

 • Повість

 • Соціально-побутова повість

 • Гумор

 • Іронія

 • Сатира

 • Комізм

 • Сюжет

 • Сюжетна лінія

 • Композиція


5. Літературний диктант( виконати і надіслати)

1. Сім’я Кайдашів жила в селі....

2. Події, описані в “Кайдашевій сім’ї, розвиваються на березі річки....

3. Тема першої розмови Карпа і Лавріна....

4. Старий Кайдаш мав професію....

5. Слова Лавріна про дівчат на початку твору є зразком....

6. Вередував дівчатами, даючи їм влучні характеристики...

7. “...і гарна, , і трохи бриклива, і в неї серце з перцем....

8. Лаврін зустрівся з Мелашкою перед тим, як їхав до....

9.Посту в “святу п’ятницю” завжди дотримувався…..

10. Омелько, щоб не вмерти наглою смертю та в воді не потопати постив..... п’ятниць .

11. “...довго терлась коло панів і набралась од їх трохи панства”....

12. Кайдашиху “лютою змією” назвала....

13. Прізвище Мелашки до шлюбу....


14. Село, в якому жила Мелашка....

15. Колір чобіт Кайдашихи, коли їхали сватати Мелашку....

16. Мелашка жила у свекровій хаті, як у раю цілий...

17. Вона “як гляне, то од її погляду молоко кисне”...

18. Сказав про Мотрю, що її треба “посадити в клітку та показувати за гроші”...

19. Що Кайдашиха “б’є словами гірше, ніж кулаками” відчула....

20. Карпо “іродовою душею” назвав... .

21. За українським звичаєм батьківське добро дісталося... .

22. Кайдашиха на Мотрю і Карпа пішла жалітися....

23. Батько подарував Лаврінові на багату кутю…

24. Мотря міряла город…

Тема 2. Панас Мирний. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»


 1. Прочитати біографію Панаса Мирного.
 1. Доповнити і записати ( і надіслати) опорний конспект.

Народився …………………….…… (Панас Мирний) ……………………….. в родині бухгалтера у м. ……………………………. на Полтавщині. Навчався у …………………….. училищах Миргорода та …………….……. З похвальною грамотою він закінчив Гадяцьке повітове училище у 1862 р. 28 жовтня 1863 р. Панас стає канцелярським служителем-писар­чуком Гадяцького повітового суду, через рік на цю ж посаду переходить у скарбництво — під оруду батька, а з 1866 р. продовжує ту ж діяльність у Прилуках, де почалося його самостійне життя. Юнак цікавиться ……………………., суспільними науками та громадським життям. 1871 року він був переведений до Полтавського скарбництва бухгалтером.

……………. р. є роком народження Панаса Мирного як письменника. Цього року львівський журнал «…………………..» опублікував його вірш «Україні» з підписом «…………………………….» та анонімно оповідання «…………………………..». Це рік творчого подвигу, рік творчого горіння. Мирний перекладає «…………………………………….», пише нарис «Подоріжжя од Полтави до Гадячого» і повість «…………………………..». Як громадський діяч, Панас Мирний був запрошений у 1874 р. в Київ на ІІІ археологічний з’їзд, багато питань якого було присвячено народній творчості, ………………………………………….. На цьому з’їзді він особисто познайомився з багатьма культурно-громадськими діячами України, зокрема лінгвістом Павлом Житецьким, композитором …………………………………………, поетом, драматургом і прозаїком Михайлом Житецьким та ін.

У 1879 р. Панаса Яковича переведено на роботу у казенну палату, а на початку 1886 р. він приступив до обов’язків керівника відділу, піднявся на найвищий щабель своєї кар’єри, на якому перебував 34 роки.

У квітні 1880 року побачив світ у ……………………………….. роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», через два роки письменник закінчив основну редакцію роману «Повія». За 1883—1885 рр. були написані «…………………………………….», оповідання «Лови», «Морозенко», п’єси «У черницях», «Перемудрив», здійснив остаточну редакцію драми «…………………………….». У наступні роки було написано драму «Згуба», завершено повість «Лихо давнє й сьогочасне», новелу «Серед сте­пів», здійснено переклад «Короля Ліра», «Думи про Ганавату».

Панас Мирний завжди був у полоні суспільно-громадських інтересів. Він бере участь у ………………………………….. святах, саме в цей час пише оповідання «Пригода з «Кобзарем». Чимало сил доклав письменник і до організації спорудження пам’ятника ……………………….……………., і до урочистого відкриття його. Брав участь у клопотанні про відкриття, в організації та редагуванні одного з перших українських часописів «………………………………………….» — від першого до останнього номера полтавського періоду його існування (1905—1907). Перший номер часопису вміщував вірш Панаса Яковича «До сучасної музи» й новелу «Сон». Протягом 1917—1919 рр. основна діяльність письменника зосереджується на літературі для……………………….........................................................................................


У полтавському видавництві «Зірка» він видає свій переклад п’єси у віршах Поліни Соловйової «Царівна Полуничка», редагує ряд книг для школи та дитячого читання. У 1918 р. бере участь у ……………………………………….. конференції Полтавського повіту. Служби письменник не кидав до останніх днів життя.

Помер Панас Мирний ……………………….. р., похований у …………………………...3. Прочитати роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
4. Письмово виконати ( і надіслати) аналіз роману за схемою:

1. Аналіз «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Історія написання:……………………………………………….

Літературний рід: ………………………………………………..

Жанр: ………………………………………………………………

Тема: ……………………………………………………………….

Головна ідея: ……………………………………………………...

Головні герої :……………………………...

Другорядні персонажі:……………………………………………. 

Композиція:………………………………………………………..

Проблематика твору:…………………………………………….


2. Дати визначення понять:

 • Нарис

 • Роман

 • Соціально-психологічний роман


5. Літературний диктант (виконати і надіслати)

 1. Про кого слова: «Як підстрелена горлиця тіпається, б’ється, тихо туркоче й стогне»?

 2. Хто говорив про Чіпку: «У Чіпки й серце добріше й душа чістіша… А що він п’є? То його лихо п’є »?

 3. Яка з чотирьох частин є екскурсом в минуле?

 4. Про кого йдеться: «От з кого беріть, дітки, примір, як у мирі жити! – не одна, не дві матері радили своїм дочкам і зятям…»?

 5. Кому належать слова: «Що я тепер? Людський попихач. Наймит. Пропало… Все пропало…»?

 6. У кого Чіпка служив у наймах?

 7. За яких обставин і хто вигукує слова: «Так оце та правда! Оце вона!»?

 8. З ким Чіпка пас громадську отару?

 9. Назвіть героїню: «…весела, моторна, працьовита. Вона була сиротою, невеликої вроди, але так запала в серце, що забув і про великий посаг, і про незвичайну красу майбутньої жінки»?

 10. Упізнай персонажа: «Начальство його любили за те, що був до всього здатний, моторний, сильний і розумний»?

 11. Хто пообіцяв Чіпці написати прошеніє в суд, коли у нього відібрали землю?

 12. «Розбишацька дочка» — хто це?

Тема 3. Іван Карпенко – Карий. Комедія «Хазяїн».
  1. Прочитати біографію Івана Карпенка – Карого.
  1. Доповнити і записати ( і надіслати) опорний конспект.

……………………………. народився ……………………………….. в с. Арсенівці, колишнього Бобринецького повіту на ……………………………….. в сім’ї управителя поміщицького маєтку. Офіційна освіта обірвалась після закінчення ………………………….. повітової школи у 1859 р. У чотирнадцять років приступив до ………………… роботи, в містечку Мала Виска, а потім в місті Бобринці. Тоді ж відбулися перші виступи на сцені в аматорському …………………… гуртку. З 1865 по 1883 рр. працює в Єлисаветграді та веде активну громадсько-політичну і театральну діяльність. Як головний учасник і керівник багатьох аматорських вистав, Іван Тобілевич стояв у центрі мистецького життя міста. Саме тут були написані перші твори — оповідання «…………………….» та п’єси «………………………………» і «…………………..». Восени 1882 р. у Єлисаветграді М. Л. Кропивницький створив українську ………………………….., до якої ввійшли М. Заньковецька, М. Садовський, О. Вірина, О. Маркова, Н. Жарова, К. Стоян-Максимович, І. Загорський та інші. У 1883 р. на чолі трупи став М. П. Старицький. У цей час до трупи ввійшли І. Карпенко-Карий, П. Саксаганський, М. Садовський. Так утворився професійний український …………………. Трупа М. Старицького проіснувала до 1885 року. Потім М. Кропивницький, М. Садовський, П. Саксаганський та І. Карпенко-Карий виступили організаторами і керівниками окремих труп. У трупі Марка Кропивницького та Михайла Старицького поєднувалися два основні напрями національного театру — романтично-побутовий і реалістично-побутовий. На цьому підґрунті Карпенко-Карий і побудує свою театральну систему, коли разом із молодшим братом Панасом відокремиться в самостійне товариство. У театральні сезони 1900—1903 років корифеї українського театру об’єднувались і утворювали високомистецький колектив. Діяльність митця була обірвана наступом реакції. У 1883 р. Іван Карпович, як людина політично неблагонадійна, був звільнений зі служби. Довелося Карпенку-Карому як політичному засланцеві проживати у м. …………………………….. (1884—1887), де він написав п’єси «Безталанна», «………………………..», «Розумний і дурень», «Наймичка», «……………………………………..».

У квітні 1887 року драматург оселяється на хуторі ………………….. біля Єлисаветграда, де живе біля двох років під «гласним наглядом» поліції. У 1889 році була написана комедія «………………….», заборонена цензурою. Після переробки комедія була дозволена до постановки під зміненою назвою — «…………………….». Пізніше, 1900 р., була написана п’єса «……………………..».

Крім комедій «Сто тисяч» і «Хазяїн», І. Карпенко-Карий з 1890—1900 р. написав ще шість п’єс:…………………………………………………………………………………………………………………………………... Найвизначнішою серед них є трагедія «…………………………», в основу якої покладено …………………………………………….., в якій народ засудив історичну особу — Саву Чалого як зрадника батьківщини і прославив мужнього патріота Гната Голого.

У 1903—1904 рр. драматург задумує трилогію, дві частини якої оформились у комедіях «…………………….» (1903) і «……………………..» (1904). Драматург не встиг написати третю частину, яку передбачав назвати «У пристані».

«Суєта» і «Житейське море» стали останніми творами драматурга.

У січні 1907 р. через хворобу він залишає сцену. І. Карпенко-Карий був одним з найкращих акторів, чия майстерність заявила про себе ще в аматорських виставах і розквітла на професійній сцені. Серед сценічних образів, створених Іваном Карповичем, були возний («Наталка Полтавка» І. Котляревського), …………………………………. і Хома Кичатий з драми Т. Шевченка, старшина Михайло Михайлович, Дід-мірошник, Герасим Калитка, Терентій Пузир, Терешко з власних драм і комедій, Хома («Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» М. Старицького), Барабаш («Богдан Хмельницький» М. Старицького), Сторож («По ревізії» М. Кро­пивницького).

Помер драматург і актор ……………………..., похований недалеко від хутора Надія.
3. Прочитати комедію І. Карпенка-Карого «Хазяїн».
4. Письмово виконати ( і надіслати) аналіз за схемою:

1. Аналіз комедії «Хазяїн».

1. Історія написання комедії ……………………………………..

2. Жанр твору………………………………………………………

3. Час і місце дії у п’єсі…………………………………………....

4. Тема………………………………………………………………

5. Ідея ………………………………………………………………

6. Проблематика твору…………………………………………….

7. Конфлікти п’єси…………………………………………………

8. Композиція……………………………………………………….

9.Типовість образу Пузиря………………………………………....

10. Актуальність п’єси в наші дні…………………………………

2. Дати визначення понять:


 • «театр корифеїв»

 • драматургія

 • драма

 • комедія

 • трагедія


5.1. Тематична вікторина (виконати і надіслати):

— Хто був організатором першого театру на Русі?

— Які вистави ставили студенти Києво-Могилянської академії у XVII-XVIII ст.?

— На базі чого виник «театр корифеїв»?

— Хто входив до нього?

— Коли виник «театр корифеїв»?

— Які драматурги забезпечували репертуар цього театру?

— У якому році єдина трупа «театру корифеїв» розпалася? Хто очолив дві новостворені трупи?5.2. Тестування за темою « І. Карпено-Карий. «Хазяїн». Письмово виконати і надіслати.
1. Справжнє прізвище І. Карпенка-Карого:

A. Садовський. Б. Карповський.

В. Тобілевич. Г.Саксаганський.

2. Комедія “Хазяїн” І. Карпенка-Карого:

A. Історична. Б. Сатирична.

В. Соціально-побутова. Г. Психологічна.

3. “Я не буду панувать, ні! Як їв борщ і кашу, так і їстиму, як мазав чоботи дьогтем, так імазатиму, а зате всю землю навкруги скуплю”, – заявляє герой із п’єси І. Карпенка- Карого:

A. Пузир (“Хазяїн”). Б. Калитка (“Сто тисяч”).

В. Мартин Боруля (“Мартин Боруля”). Г. Феноген (“Хазяїн”).

4. “Хазяїн” І. Карпенка-Карого – це: 
А. Комедія. Б. Трагедія.

В. Драма.  Г. Водевіль. 

5. І. Карпенко-Карий був справжнім інтелігентом, не любив...

А. Хвалькуватості і підступності. Б. Тривалого відпочинку.

В. Крові, воєн і переворотів. Г. Ліні й неохайності.

6. За жанровою спрямованістю «Хазяїн» І. Карпенка-Карого...

А. Соціально-психологічна драма. Б. Соціально-побутова трагедія.

В. Соціально-сатирична комедія. Г. Філософський водевіль.

7. І. Карпенко-Карий після закінчення школи працював...

А. Театральним актором. Б. Канцеляристом.

В. Учителем. Г. Редактором театрального журналу.

8. Дію твору «Хазяїн» І. Карпенка-Карого рухає основний кон­флікт...

А. Пузир і працівники банку. Б. Феноген, Ліхтаренко і робітники.

В. Пузир і Калинович. Г. Пузир і закон, робітники, сім’я.

9. Головною індивідуальною рисою для Феногена (І. Карпенко-Ка­рий «Хазяїн»)...

А. Є невдячність. Б. Хабарництво.

В. Цинізм. Г. Лицемірство.

10. «Хазяїн» І. Карпенка-Карого містить таку кількість дій...

А. П’ять. Б. Шість.

В. Чотири. Г. Три.

11. Кого вбачає Т. Пузир («Хазяїн» І. Карпенка-Карого) для себе зятем?

А. Калиновича. Б. Золотницького.

В. Сина Чобота. Г. Ліхтаренка або Феногена.

12. Безкультурність Т. Пузиря («Хазяїн» І. Карпенка-Карого) виявилась, коли Золотницький пропонує йому вислати гроші на пам’ятник...

А. М. Гоголю. Б. О. Пушкіну.

В. П. Гулаку-Артемовському. Г. І. Котляревському.

13. Творча спадщина І. Карпенка-Карого становить таку кількість оригінальних п’єс...

А. Сімнадцять. Б. Двадцять.

В. Вісімнадцять. Г. Сорок.

14. Літературна діяльність І. Карпенка-Карого розпочинається з 1881 року, коли він написав твір...

А. «Новобранець». Б. «Бурлака».

В. «Розумний і дурень». Г. «Безталанна».

15. Псевдонім Карий письменник обрав від:

А. Назви кольору. Б. Власного прізвиська під час навчання у школі.

В. Своїх друзів. Г. Прізвища улюбленого героя, персонажа із драми Т. Шев­ченка.

16. Першим драматичним твором І. Карпенка-Карого є ...

А. «Наймичка». Б. «Чабан».

В. «Сто тисяч». Г. «Бурлака».

17. Твір «Хазяїн» написаний І. Карпенком-Карим...

А. У 1901р. Б. 1890р.

В. 1885р. Г. 1900р.

18. «Хазяїн» І. Карпенка-Карого є продовженням твору...

А. «Розумний і дурень». Б. «Сто тисяч».

В. «Бурлака». Г. Наймичка.

19. Час дії у творі «Хазяїн» І. Карпенка-Карого окреслюється дуже виразно...

А. Останнє десятиліття XIXст. Б. Початок XIX ст.

В. Останнє десятиліття XVIII ст . Г. Середина XVIII ст.

20. Кому з героїв («Хазяїн» І. Карпенка-Карого) належать слова: «Тут колесо так крутиться... одних даве, а другі проскакують»?

А. Феногену. Б. Зозулі.

В. Маюфесу. Г. Ліхтаренку.

21. Позитивним героєм твору «Хазяїн» І. Карпенка-Карого можна вважати...

А. Калиновича. Б. Сміх.

В. Соню. Г. Зозулю.

22. Хто був «правою рукою хазяїна»? (І. Карпенко-Карий «Хазяїн»)

А. Ліхтаренко. Б. Золотницький.

В. Феноген. Г. Чобіт.

23. Слова «Та скоріше б у мене рука відсохла, ніж протягнулась до чужого, скоріше б мозок мій висох у голові, ніж прошептав мені думку украсти!» належать...

А. Феногену. Б. Калиновичу.

В. Зозулі. Г. Ліхтаренку.

24. Слово корифей означає:

А. Найкращий. Б. Перший, заспівувач.

В. Найактивніший. Г. Винятковий.

Тема 4. Іван Якович Франко. 1. Прочитати біографію І. Франка.
 1. Доповнити і записати ( і надіслати) опорний конспект

Народився Іван Якович ……………………... в с. ……………………….. Дрогобицького повіту (Львівська область). Навчався у початковій (1862—1863) і ………………………………. (1864—1867) школах та в ………………………. гімназії (1867—1875). Після закінчення гімназії вступає на ……………………………… відділення …………………………… університету. З успіхом навчається, займається самоосвітою, громадською роботою, …………………………. діяльністю. Входить до складу журналу «……………..», бере участь у виданні літературного альманаху «Дністрянка» (1876). За активну політичну діяльність І. Франка вперше заарештовують у ……. р. на дев’ять місяців. Саме у в’язниці з’являються його шедеври політичної лірики — «Товаришам із тюрми» та «………………..». Вдруге його посадили до в’язниці на три місяці, після чого Франка було відправлено в рідне село під поліцейський нагляд.

У 1878 р. разом з М. Павликом Іван Якович засновує журнал «…………………………….», який невдовзі заборонили. Франко продовжує свою видавничу, літературну і …………………………………… діяльність. Важливе місце посідає його громадська і журналістсько-публіцистична праця. У робіт­ничій газеті «Praca» він був (з грудня 1878 р. ) її фактичним редактором.

Більша частина творів І. Франка друкувалася в журналі «………………….» (1881—1882), а також у народовських — газеті «Діло» й журналі «Зоря». Протягом 1881—1888 років письменник зробив вражаюче багато. У 1887 р. вийшла збірка «………………………………..», що було найвидатнішим явищем в українській поезії після «Кобзаря» Т. Шевченка. Та власті не припиняли переслідування, і у 1889 році він втретє був заарештований на три місяці.

Весь час І. Франко плідно працює. З-під його пера виходить багато прозових, поетичних, драматичних творів, публіцистичних статей. Починаючи з 1901 р., він щорічно виїжджає в гуцульське село Криворівня, куди за неписаною традицією влітку з’їжджались ……………..………………………………………………………………………………………………………... Вони багато працювали, ра­дились, дискутували.

У 1906 р. Вчена рада Харківського університету присвоїла йому без захисту ступінь доктора ……………………………………….

Тим часом переслідування письменника продовжуються. Видатного вченого, доктора наук не допускають до викладання у Львівському університеті.

Останні роки життя І. Франка були затьмарені тяжкою недугою, але письменник наполегливо працює. І. Франко бачив своє щастя, свою життєву мету в …………………………………………………………….. Сорок років він трудився на ниві рідної культури. 28 травня ………. року І. Франко помер, похований на Личаківському кладовищі у ……………………………………...


 1. Дати визначення понять:

  • лі́рика

  • лірична драма

  • лейтмоти́в
 1. Доповнити аналіз збірок. Письмово виконати і надіслати.Збірка «З вершин і низин»
Збірка увібрала в себе найкращі вірші, присвячені боротьбі за щасливе майбутнє трудового народу. І назва збірки не випадкова: «з низин» - …………………………………………………………..., а «з вершин» — ……………………………………………………………………………………………….

2 редакції:

 1. ……….р. , м. ……………. Присвячена ……………………………………. Матеріал укладено за ………………………. принципом. Увійшли ……. поезій, написані протягом ……………… років.

 2. ……….р., м. …………... Принцип розташування матеріалу - ………………….

Цикли збірки:

Лейтмотив збірки:……………………………………………………………………...

Жанр: ……………………………………….

Наскрізними проблемами збірки є проблеми 1.………………………, 2……………….. Письменник створив нові величні образи — символи ……………………………………………………………..

Головна ідея збірки: …………………………………… (виражено у вірші «……….»).


Збірка "Зів'яле листя"

Збірка "Зів'яле листя" створювалась більше десяти років (…………..) і вийшла у …….. році вперше і вдруге в ………….році. Поет дає їй підзаголовок «…………..». Це словосполучення засвідчує поєднання у творі елементів лірики і драми.

Об'єктом зобра­ження в збірці є ………………………………………………………...

Провідний лейтмотив «Зів'ялого листя» — …………………………………………...

Жанр: ……………………………………….

Композиція збірки.

Збірку складають …….. поезій, які автор ділить на ……….. жмутки (цикли), вірші в них «……………. листочки»:

І жмуток – це твори з …………. мотивами, але переважають ……….. інтимні вірші.

ІІ жмуток – твори про ………………, а також про чарівну красу ………….. Це твори, що є найдобірнішими перлами …………… пісні й поетичної краси.

ІІІ жмуток – це твори, у яких автор висловлює пекельні умови життя,викликані ………………… життя та ……………… коханням, що довели ліричного героя до відчаю, і він вирішує покінчити життя самогубством

Зів'яле листя - алегоричний образ, що символізує «……………………………».

Передмову до збірки автор закінчує словами: "……………………………".

 Три жмутки – це три дії, зміст яких життя, невдале кохання, розчарування, відчай (смерть) ліричного героя.
Три жмутки – це три періоди любові:
І – зустріч, знайомство, любов ліричного героя, і «не надійся нічого» із уст героїні;
ІІ – смуток за втраченим, оплакування;
ІІІ – відчай за втраченим назавжди, коли вже нічого чекати, після чого вже не варто жити…
У збірці «Зів’яле листя» Франко створив узагальнений і абстрактний образ жінки. 
Одна – «лілея біла», «мов метелик», «невинна, як дитина» - це……………………..
Друга – «гордая княгиня», «тиха і сумна», «мов святиня» - це……………………….
Третя – «женщина чи звір», «сфінкс», «мара», «з гострими кігтями» - це…………..


 1. Прочитати поему «Мойсей» І. Франка.

 2. Письмово виконати ( і надіслати) аналіз за схемою:

 1. Аналіз поеми «Мойсей» І. Франка.

Історія написання……………………………………………………………………

  1. причини, що спонукали І. Франка до написання поеми «Мойсей»:………

Життєві обставини……….…………………………………………………………..

Джерела для написання……………………………………………………………..

Два настрої поеми……………………………………………………………………

Тема…………………………………………………………………………………….

Ідея …………………………………………………………………………………….

Жанр…………………………………………………………………………………...

Форма поеми…………………………………………………………………………..

Сюжетні особливості………………………………………………………………....

Композиція…………………………………………………………………………….

Пролог («поетичний заповіт українському народові») і 20 пісень (розділів).Пролог………………………………………………………………………………….

Експозиція……………………………………………………………………………..

Зав’язка………………………………………………………………………………...

Кульмінація 1……………………………………………………………………….....

Розвиток дії…………………………………………………………………………….

Кульмінація 2………………………………………………………………………….

Розв’язка……………………………………………………………………………….

Постпозиція……………………………………………………………………………

Ідейний зміст поеми «Мойсей» ……………………………………………………..

Конфлікт твору………………………………………………………………………..

Проблематика твору………………………………………………………………….Актуальність твору…………………………………………………………………...


 1. Дати визначення понять:

 • притча

 • алегорія
 1. Прочитати повість «Перехресні стежки» І. Франка.

 2. Письмово виконати ( і надіслати) аналіз повісті «Перехресні стежки»

І. Франка за схемою:

 1. Жанр.

 2. Тема твору.

 3. Головна ідея твору.

 4. Дві сюжетні лінії.

 5. Конфлікти твору.

 6. Проблеми.

 7. Головні персонажі.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка