Практичних занятьСкачати 68.49 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір68.49 Kb.
«Затверджую»

проректор з навчальної роботи

проф. Ю.Й.Гумінський

«___» ____________2015р.
ТЕМАТИЧНИЙ І КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ

СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА 2015 - 2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


№з/п

Тема

Дата

Модуль 1. Біологічні особливості життєдіяльності людини

Змістовий модуль 1. Молекулярно-клітинний рівень організації життя

1

Рівні організації живого. Оптичні системи в біологічних дослідженнях

01.09.15-

11.09.15


2

Морфологія клітини. Структурні компоненти цитоплазми

Клітинні мембрани. Транспорт речовин через плазмалему3

Морфологія хромосом. Каріотип людини

4

Характеристика нуклеїнових кислот.

14.09.15-25.09.15

5

Будова гена про- та еукаріотів. Гени структурні, регуляторні, тРНК, рРНК.

6

Організація потоку інформації у клітині. Регуляція експресії генів. Молекулярні механізми мінливості в людини

7

Життєвий цикл клітини. Поділ клітин.

Практичні навички змістового модуля №1.28.10.15 -09.10.15

Модуль 2. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини Змістовий модуль 2. Закономірності спадковості та мінливості

8

Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Прояви основних закономірностей успадкування на прикладі менделюючих ознак людини (моно-, ди- та полігібридне схрещування)

9

Множинний алелізм. Генетика груп крові.

Взаємодія алельних і неалельних генів. Явище плейотропії.10

Зчеплене успадкування. Генетика статі.

12.10.15-23.10.15

11

Мінливість, її форми та прояви.

Змістовий модуль 3. Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби Біологія індивідуального розвитку

12

Генеалогічний та близнюковий методи

13

Хромосомні хвороби. Цитогенетичний метод їх діагностики

26.10.15-06.11.15

14

Молекулярні хвороби. Біохімічний метод і ДНК-діагностика

15

Популяційно-статистичний метод. Медико-генетичне консультування

16

Біологічні особливості репродукції людини. Гаметогенез. Мейоз. Запліднення.

09.11.15-20.11.15

17

Особливості пренатального періоду розвитку людини. Передумови вроджених вад розвитку. Постнатальний період онтогенезу.

18

Підсумкове заняття 1 “Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини.”

Модуль 3. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя

Змістовий модуль 4. Медико-біологічні основи паразитизму.
Медична протозоологія

19

Тип Саркоджгутикові (Sarcomastigophora). Клас Справжні амеби (Lobosea). Тип Війконосні (Ciliophora). Представники класу Щілиннороті (Rimostomatea) – паразити людини.

23.11.15-04.12.15

20

Представники класу Тваринні джгутикові (Zoomastigophora) – паразити людини

21


Тип Апікомплексні (Apicomplexa). Представники класу Споровики (Sporozoea) – паразити людини

Змістовий модуль 5. Медична гельмінтологія

22

Тип Плоскі черви (Plathelminthes). Клас Сисуни (Trematoda) – печінковий, котячий, ланцетоподібний та легеневий сисуни, шистосоми

07.12.15-18.12.15

23

Клас Стьожкові (Cestoidea) – бичачий, свинячий, карликовий ціп’яки, широкий стьожак, ехінокок, альвеокок – збудники захворювань людини

24

Тип Круглі черви (Nemathelminthes). Клас Власне круглі черви (Nematoda) – аскарида людська, гострик, волосоголовець, кривоголовка, некатор – збудники захворювань людини

25

Тип Круглі черви (Nemathelminthes). Клас Власне круглі черви (Nematoda) –, трихінела, ришта, філярії – збудники захворювань людини

21.12.15-31.12.15

Змістовий модуль 6. Медична арахноентомологія

26

Тип Членистоногі (Arthopoda), Клас Павукоподібні (Arachnoidea), Кліщі (Acarina) – збудники хвороб та переносники збудників захворювань людини

27

Клас Комахи (Insecta): воші (Anoplura), блохи (Aphaniptera), клопи (Hemiptera), таргани (Blattoidea), двокрилі (Diptera) – збудники хвороб та переносники збудників захворювань людини. Практичні навички змістових модулів 5,6 і 7

Змістовий модуль 7. Взаємозв’язок індивідуального та історичного розвитку.
Біосфера та людина

28

Синтетична теорія еволюції. Популяційна структура людства. Антропогенез

04.01.16-15.01.16.

29

Біосфера як система, що забезпечує існування людини.

Екологія людини30

Підсумкове заняття 2 “Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя”

Всього – 60 год
Зав.кафедрою мед.біології

д.б.н., професор Піскун Р.П. «Затверджую»проректор з навчальної роботи

проф. Ю.Й. Гумінський

«___ » __________ 2015р.

ТЕМАТИЧНИЙ І КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА 2015 - 2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК№ з/п
Тема

Дата

Лектор
Модуль 1. Біологічні особливості життєдіяльності людини. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини.Змістовий модуль 1. Молекулярно-клітинний рівень організації життя1.

Вступ до курсу медичної біології. Структурно-функціональна організація клітини

11.09.15

Проф. Р.П. Піскун
2.


Молекулярні основи спадковості. Реалізація спадкової інформації

25.09.15

Проф. Р.П. Піскун

Змістовий модуль 2. Закономірності спадковості та мінливості3.

Організмовий рівень організації генетичної інформації. Взаємодія генів

09.10.15

Проф. Р.П. Піскун


4.

Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище

23.10.15

Проф. Р.П. Піскун


Змістовий модуль 3. Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби5.

Основи генетики людини. Методи вивчення спадковості.Спадкові хвороби людини.

06.11.15

Проф. Р.П. Піскун


Змістовий модуль 4. Біологія індивідуального розвитку

6.

Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу. Порушення онтогенезу та їх місце в патології людини.

20.11.15

Проф. Р.П. Піскун


Модуль 2. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя.Змістовий модуль 5. Медико-біологічні основи паразитизму.
Медична протозоологія
7.

Медико-біологічні основи паразитизму. Найпростіші – паразити людини

04.12.15

Проф. Р.П. Піскун


Змістовий модуль 6. Медична гельмінтологія
8.

Медична гельмінтологія. Плоскі та круглі черви – паразити людини

18.12.15

Проф. Р.П. Піскун


Змістовий модуль 7. Медична арахноентомологія
9.

Медична арахноентомологія. Членистоногі як збудники та переносники збудників інфекцій та інвазій.

01.01.16

Проф. Р.П. Піскун


Змістовий модуль 8. Взаємозв’язок індивідуального та історичного розвитку.
Біосфера та людина

10

Біосфера як система, що забезпечує існування людини

15.01.16

Проф. Р.П. Піскун


Всього – 20 год

Зав. кафедрою мед. біологіїд.б.н., професор Піскун Р.П.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка