Практичних занятьСкачати 72.57 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір72.57 Kb.
«Затверджую»

проректор з навчальної роботи

проф. Ю.Й.Гумінський

«___» ____________2014р.

ТЕМАТИЧНИЙ І КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА 2014 - 2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


№з/п

Тема

Дата

Модуль 1. Біологічні особливості життєдіяльності людини

Змістовий модуль 1. Молекулярно-клітинний рівень організації життя

1

Рівні організації живого. Оптичні системи в біологічних дослідженнях

1.09-2.09.14

2

Морфологія клітини. Структурні компоненти цитоплазми

3.09-5.09.14

3

Клітинні мембрани. Транспорт речовин через плазмалему

8.09-10.09.14

4

Морфологія хромосом. Каріотип людини

10.09-12.09.14

5

Характеристика нуклеїнових кислот.

15.09-16.09.14

6

Будова гена про- та еукаріотів. Гени структурні, регуляторні, тРНК, рРНК.

17.09-19.09.14

7

Організація потоку інформації у клітині. Регуляція експресії генів. Молекулярні механізми мінливості в людини

22.09-23.09.14

8

Життєвий цикл клітини. Поділ клітин.

24.09-26.09.14

9

Підсумкове заняття 1 “Біологічні особливості життєдіяльності людини”

29.09-30.09.14

Модуль 2. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини Змістовий модуль 2. Закономірності спадковості та мінливості

10

Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Прояви основних закономірностей успадкування на прикладі менделюючих ознак людини (моно-, ди- та полігібридне схрещування)

1.10-3.10.14

11

Множинний алелізм. Генетика груп крові.

Взаємодія алельних і неалельних генів. Явище плейотропії.6.10-7.10.14

12

Зчеплене успадкування. Генетика статі.

8.10-10.10.14

13

Мінливість, її форми та прояви.

13.10-14.10.14

Змістовий модуль 3. Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби Біологія індивідуального розвитку

14

Генеалогічний та близнюковий методи

15.10-17.10.14

15

Хромосомні хвороби. Цитогенетичний метод їх діагностики

20.10-21.10.13

16

Молекулярні хвороби. Біохімічний метод і ДНК-діагностика

22.10-24.10.14

17

Популяційно-статистичний метод. Медико-генетичне консультування

27.10-28.10.14

18

Практичні навички змістових модулів 2 і 3
“Закономірності спадковості та мінливості”,
“Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби”

29.10.-31.10.14

19

Біологічні особливості репродукції людини. Гаметогенез. Мейоз. Запліднення.

3.11-4.11.14

20

Особливості пренатального періоду розвитку людини. Передумови вроджених вад розвитку. Постнатальний період онтогенезу.

5.11-7.11.14

21

Підсумкове заняття 2 “Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини.”

10.11-11.11.14

Модуль 3. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя

Змістовий модуль 4. Медико-біологічні основи паразитизму.
Медична протозоологія


22

Тип Саркоджгутикові (Sarcomastigophora). Клас Справжні амеби (Lobosea). Тип Війконосні (Ciliophora). Представники класу Щілиннороті (Rimostomatea) – паразити людини.

12.11-14.11.14

23

Представники класу Тваринні джгутикові (Zoomastigophora) – паразити людини

17.11-18.11.14

24


Тип Апікомплексні (Apicomplexa). Представники класу Споровики (Sporozoea) – паразити людини

19.11-21.11.14

Змістовий модуль 5. Медична гельмінтологія

25

Тип Плоскі черви (Plathelminthes). Клас Сисуни (Trematoda) – печінковий, котячий, ланцетоподібний та легеневий сисуни, шистосоми

24.11-25.11.14

26

Клас Стьожкові (Cestoidea) – бичачий, свинячий, карликовий ціп’яки, широкий стьожак, ехінокок, альвеокок – збудники захворювань людини

26.11-28.11.14

27

Тип Круглі черви (Nemathelminthes). Клас Власне круглі черви (Nematoda) – аскарида людська, гострик, волосоголовець, кривоголовка, некатор – збудники захворювань людини

1.12-2.12.14

28

Тип Круглі черви (Nemathelminthes). Клас Власне круглі черви (Nematoda) –, трихінела, ришта, філярії – збудники захворювань людини

3.12-5.12.14

Змістовий модуль 6. Медична арахноентомологія

29

Тип Членистоногі (Arthopoda), Клас Павукоподібні (Arachnoidea), Кліщі (Acarina) – збудники хвороб та переносники збудників захворювань людини

8.12-9.12.14

30

Клас Комахи (Insecta): воші (Anoplura), блохи (Aphaniptera), клопи (Hemiptera), таргани (Blattoidea), двокрилі (Diptera) – збудники хвороб та переносники збудників захворювань людини

10.12-12.12.14

31

Практичні навички змістових модулів 5,6 і 7
“Медична протозоологія”, “Медична гельмінтологія” та ”Медична арахноентомологія”

15.12-16.12.14

Змістовий модуль 7. Взаємозв’язок індивідуального та історичного розвитку.
Біосфера та людина


32

Синтетична теорія еволюції. Популяційна структура людства. Антропогенез

17.12.-19.12.14

33

Філогенез основних систем органів хребетних.

22.12.-23.12.14

34

Біосфера як система, що забезпечує існування людини.

Екологія людини29.12.-30.12.14

35

Підсумкове заняття 3 “Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя”

31.12.14-2.01.15

Всього – 70 год
Зав.кафедрою мед.біології

д.б.н., професор Піскун Р.П. «Затверджую»проректор з навчальної роботи

проф. Ю.Й. Гумінський

«___ » __________ 2014р.
ТЕМАТИЧНИЙ І КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА 2014 - 2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ з/п
Тема

Дата

Лектор
Модуль 1. Біологічні особливості життєдіяльності людини.Змістовий модуль 1. Молекулярно-клітинний рівень організації життя1.

Введення до курсу медичної біології. Загальна характеристика життя. Людина в системі природи. Клітинний рівень організаціїжиття. Спадковий апарат еукаріотичних клітин і його функціонування. Генетична інформація та її реалізація в клітині.

12.09.

2014


Проф. Р.П. Піскун

Модуль 2. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини.Змістовий модуль 2. Закономірності спадковості та мінливості2.

Організмовий рівень організації генетичної інформації.Взаємодії генів та їх прояв при різних типах успадкування.Зчеплене успадкування. Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище

10.102014

Проф. Р.П. Піскун


Змістовий модуль 3. Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби Біологія індивідуального розвитку3.

Основи генетики людини. Спадкові хвороби людини та методи їх діагностики.

7.11.2014

Проф. Р.П. Піскун

Модуль 3. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя.

Змістовий модуль 4-7.4

Медико-біологічні основи паразитизму. Найпростіші – паразити людини. Медична гельмінтологія. Плоскі та круглі черви – паразити людини.

5.12. 2014

Проф. Р.П. Піскун

5

Медична арахноентомологія. Членистоногі як збудники та переносники збудників інфекцій та інвазій. Екологія людини. Біосфера і людина.

2.01.2015

Проф. Р.П. Піскун

Всього – 10 год

Зав. кафедрою мед. біологіїд.б.н., професор Піскун Р.П.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка