Практична педагогіка або три технології


Практична педагогіка або три технологіїСторінка5/46
Дата конвертації15.04.2016
Розмір8.25 Mb.
#10307
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46

50

Практична педагогіка або три технології

педагоги спокійно реагують на запити споживачів. Ось вони гримаси ринку: продається те, що беруть. Якщо процес піде далі, то про школу, де дітей ще й виховували, ми швидко забудемо.

Реклама технологій розгортається. За нею — попит споживачів, прибуток. Комерційні групи, що суперничають між собою, фірми, лабораторії пропонують свої розробки. Як виявити і придбати саме те, що вам потрібно? Можливо це питання ще не постало на повний зріст у зв'язку з бідністю нашої освітньої системи, але завтра педагогічні технології будуть вибиратися прискіпливо, як і будь-який інший товар.

Вибираючи технологію, варто провести її попередню експертизу, установити придатність для вирішення ваших завдань і у ваших конкретних умовах. Адже за допомогою нової технології ви сподіваєтеся одержати обіцяний приріст ефективності навчального процесу. Без спеціальної підготовки провести експертизу неможливо. Ви можете просто повірити розробникові, якщо він достатньо авторитетний. А якщо у вас виникають сумніви, то краще витратити час і сили на вивчення усіх деталей технології, щоб потім не пожинати гірких плодів нерозумних нововведень і фінансових втрат.

Експертиза технології — це, по-перше, підтвердження того, що ви маєте справу дійсно з технологією, по-друге, установлення переваг даної технології над іншими, аналогічними. Експертиза розпочинається з визначення критеріїв порівняння. Це на-укомістка і дуже громіздка процедура, розглядати яку ми тут не будемо. Вона зводиться до ретельної перевірки причинно-наслідкових залежностей, що забезпечують приріст педагогічного продукту. Експертиза ґрунтується на алгоритмі, що складається з послідовних кроків, на кожному з яких установлюється відповідність одному з критеріїв експертизи і виноситься однозначне рішення — «так» чи «ні».

Перевіряються не засоби, не методи, не організація, а насамперед закономірні основи, об'єктивні підвалини, педагогічні умови, покладені в основу технології. Це досить тривала і жорстка комп'ютерна процедура, що працює на встановлення логічних зв'язків і виявлення протиріч. Жалісливих доводів і суб'єктивних уподобань машина не приймає. Експертна система «Технологія» (розробник А.І.Підласий) разом з іншими технологіями комп'ютерної підтримки педагогічного процесу увійшла до складу компакт-диску «Віртуальний школяр», який незабаром можна буде придбати в торговій мережі.

51

Підласий І.П.

Перший крок: установлення цілісності технології. Технологія має охоплювати всю систему, процес у цілому. Якщо цикли повторюються, як це зазвичай має місце у навчально-виховному процесі, то ретельно балансується будь-який окремий цикл — від опису продукту до виміру того, що отримано на виході. Відразу ж визначається перший і головний логічний зв'язок: задум-про-цес-продукт. Чи у конкретному випадку: цілі-дії-результати. Коли вам пропонуються часткові зміни, вирвані із загальної системи, не ув'язані ні з початком, ні з завершенням процесу, продовженням його зв'язків, умовами і базою, про технологію мова не йде. Тут, швидше за все, ми будемо мати справу з раціоналізаторською пропозицією або оптимізацією окремого аспекту. Такі поліпшення теж необхідні, але використовуйте їх для «розшивання» окремих «вузьких» місць і як приклади для наслідування.

Другий крок: аналіз опису продукту, що створюється технологією. Не наміри, не декларації, а строгий і точний виклад за визначеним стандартом того, що гарантує виробник. Якщо ви станете на ґрунт логіки, позбудетесь емоцій і проігноруєте чарівність менеджера, то переконаєтесь, що в цифрах і фактах усе виглядає по-іншому.

Третій крок: повний і ретельний опис процедури з кількісними розрахунками. Аналізу підлягають насамперед витрати часу, структура робочого дня, коефіцієнт завантаженості (інтелектуального навантаження), обчислений за відношенням обсягу засвоєних знань, умінь до витрат часу, інші важливі об'єктивні характеристики. Якщо технологія забезпечує вищий результат за рахунок підвищення напруженості навчальної діяльності, то від неї краще відмовитися як від безперспективної. Уважний керівник неодмінно зверне увагу і на кількість уроків фізкультури, праці, можливості естетичного розвитку, закладені в технології. Сьогодні стан здоров'я учнів виступив на чільне місце, і можна брати лише такі технології, що, принаймні, не погіршують здоров'я.

Четвертий крок: повний опис характеристик учасників педагогічного процесу — яким вимогам повинні відповідати учні, учителі, що необхідно змінити в керуванні, організації процесу. Замовчування цих вимог часто приводить до непорозумінь. Ваша дитина не відповідає технології, прийнятій у нашій школі, — чуємо у відповідь. Ваш педагогічний колектив не в змозі виконати вимоги нашої технологи — виправдовуються менеджери. Краще з'ясувати все заздалегідь.

52

Практична педагогіка або три технології

П'ятий крок: повний опис процедур мотивації і стимулювання учасників педагогічного процесу. Відомо: ніщо не рухається саме собою, усе має потребу в підштовхуванні. Найкращі учні і вчителі теж. Як це здійснюється у запропонованій вам технології, потребує детального розгляду.

Шостий крок: повний набір критеріїв діагностики — вихідних умов і досягнень. Щоб не було потім непорозумінь — ви не те, не там і не тоді контролювали, діагностували, застосовувалися не ті критерії — занижені чи завищені — погодьте все заздалегідь. Моніторингова підтримка технології також важлива річ, на яку слід звернути увагу.

Сьомий крок: супровід технології і загальна відповідальність виробників, педагогів та адміністрації за результати. У ринкових умовах ми нарешті переможемо головну недугу нашої педагогіки — відрив практики від науки, неузгодженість між ними, безвідповідальність і небажання йти назустріч один одному.

Ви звернули увагу, колего, що ніде не говориться про цілі і завдання виховання, ці рятівні круги, що традиційно підтримують наші нововведення? До чого вони? Хіба не зрозуміло кожному, до чого повинна прагнути хороша школа? Часто після перерахування того, що повинна робити школа, уже не залишається ні сил, ні бажання думати, як це можна зробити. Висувати завдання, намічати цілі значно легше, ніж їх вирішувати. Технологічний підхід під корінь рубає подібне, не підкріплене реальними можливостями, цілетворення. Ми ведемо мову тільки про реальний продукт. Покажіть нам його, обґрунтуйте, розкрийте точну процедуру отримання, і тоді ми вам повіримо.

На першому етапі експертизи можна скористатися частиною загального опитальника для оцінки придатності та ефективності технології (табл. 3).

Якщо на більшість запитань випливають відповіді «так», то до технології можна придивлятися уважніше.

Технологій пропонується багато — хороших і різних. Не завжди вдається забезпечити процедуру експертизи й атестації технології. Щоб звести до мінімуму ризик помилки і вибрати ту, що вам потрібна:- намагайтеся насамперед збагнути ідеологію технології. Визначте соціальну групу, яку вона покликана обслуговувати. Для елітарних навчальних закладів і для простих шкіл однакові технології не підійдуть;

53Підласий І.П.


Таблиця 3 Приклад побудови аналізатора для оцінки технології

Відповідайте на питання

Так

Ні

Чи відповідає технологія реаліям сучасності?

V
Чи може вона викликати позитивні зміни?
/

Чи відповідає технологія вимогам наукового узагальнення?

/
Чи істотний в ній авторський вплив?Чи присутнє в ній нове, унікальне, неповторне?Чи спростовує технологія традиційну парадигму?Чи сприяє вирішенню виховних задач?Чи націлена на розвиток учнів?
V

Сприяє гуманізації навчально-виховного процесу?Націлена на індивідуально-розвиваюче навчання?Націлена на продуктивне навчання?Націлена на співпрацю?Не погіршує здоров'я учнів?Сприяє збільшенню обсягу знань?Сприяє формуванню умінь, навичок?
V

Сприяє міцності засвоєння?

/
Сприяє поліпшенню самооцінки учнів?Надає кращі можливості для стимулювання?Поліпшує мотивацію?Поліпшує кількість і якість продукту?
У

Віддає перевагу результату, а не процесу?Задовольняє інтереси учня?

/
Спирається на можливості учня?Спирається на добре спроектовану діяльність?Збільшує число "Так-реакцій"?54

Практична педагогіка або три технологи


продовження таблиці 3

Відповідайте на питання

Так

Ні

Розвиває партнерські відносини?Формує "ресурс успіху"?

-/
Балансує раціональні й емоційні компоненти?Сприяє зміцненню власних цілей учня?

/
Вимагає створення нових умов?Вимагає кардинальних перетворень процесу?Передбачає незалежне тестування?Вимагає великих витрат?Посильна педагогу середньої кваліфікації?  • чітко визначтеся з тим, що ви будете запозичати, — цілісну технологію чи окремі елементи, що вам сподобалися. Зазвичай, технологія компонується так, що ефект досягається тільки при повній реалізації всього комплексу дій і у строго визначених умо вах. Окремі елементи важать і допомагають мало;

  • зважте свої можливості. Зіставте їх з витратами, необхідни ми для належної реалізації технології. Зіставлення бажаного і дійсного служить добрим охолоджуючим душем. Сподіватися на те, що усе згодом само собою залагодиться і стане, як треба, не варто. Швидше, усе погіршиться, ніж само собою покращиться;

  • технологію реалізують учителі. Отут виникає цілий букет «якщо». Якщо вони мають необхідну підготовку, якщо хочуть і вміють працювати саме так, як потрібно за технологією, якщо здатні до перебудови взаємин з дітьми, якщо згодні пожертвува ти своїм часом для оволодіння новими підходами, якщо... Підго товка команди, персоналу — найважливіша частина техно логічної перебудови, що вимагає витрат; а тому зважте, що ви виграєте і що втратите. І якщо виявиться, що виграш мінімаль ний чи його зовсім не буде, йдіть протореним шляхом послідо вної оптимізації, поступово, але постійно «розшиваючи» вузькі місця. Це гарантія високого і стабільного успіху. Шлях приведе вас згодом до нової технології.

55

Підласий Ї.П.

Аналізуємо

Звичайно, висока технологія веде до мети швидше. Але всі високі технології дуже складні і вимагають спеціальних умов. Надійніше працює те, що влаштовано простіше.

Одним з головних критеріїв ефективності педагогічної технології, який можна використовувати відразу, без підготовки, є час. До економії часу зводиться в кінцевому підсумку всяка економія. Простим збільшенням часу можна досягти будь-яких зрушень у навченості і вихованості, будь-якого рівня якості знань, умінь, навичок, що лежить у межах можливостей дитини. Прикро, але на цей параметр, що піддається точному виміру, звертається мало уваги. Педагоги-аматори, просуваючи свої проекти, міркують так, немов навчально-виховний процес здійснюється поза часом. І обсяги навчання, і можливості дітей, і продукти нечасто пов'язують з витратами часу. Хоча й з'явилися праці з проектування педагогічного процесу, далі загальних міркувань справа не пішла.

Значення має навіть не сам час, а різні коефіцієнти, співвідношення, виражені у часі. Хоча б цей, наприклад, коефіцієнт продуктивності, що зв'язує з часом обсяг виконаної роботи: Пр=О*Ч, де Пр — продуктивність, О — швидкість просування у навчанні, Ч — час.

Спробуйте, колега, співвіднести добре відомі вамя види навчально-виховної діяльності, не забуваючи порівнювати необхідні (за встановленими законами) і можливі витрати, і подивіться, що з цього вийде.

Iff

■■>>


СПЕРЕЧАЄМОСЬ

1. Навряд чи ви беззастережно погодитесь зі мною, що техно логія — лише комплекс засобів для досягнення наміченої мети.

А діяльність учителя входить до цього комплексу? Чи є педагог «засобом» для технології, «елементом» технології?

2. Чи справедливий вираз: «Скільки педагогів — стільки тех нологій». Обгрунтуйте роль педагога в технологічному процесі.

Чи є педагог носієм технології?

За яких відомих вам технологій роль учителя підвищується, за яких зменшується?

Чи можуть бути педагогічні технології без педагогів?

56

Практична педагогіка або три технології

К
ОНСУЛЬТАЩЯ

Як проводити усне опитування

Мистецтво педагога формулювати і ставити запитання в класі має велике значення. Хто правильно і вдало ставить питання, той домагається кращої якості продукту. На жаль, багато хто з учителів, навіть не будучи вже новачками, постійно допускається при цьому помилки, забуваючи, що у правильному і добре сформульованому запитанні — сутність навчання.

Шляхом попередніх запитань ми визначаємо знання своїх учнів, знайомимося і з тими умовами, за яких можна рухатися далі. За їх допомогою з'ясовуються поняття, уявлення, судження, словом, діагностується рівень розумового розвитку учня.

Найперша вимога до вчителя — висловлюватися зрозуміло і виразно. Для того, щоб поставити зрозуміле запитання, педагог має опертися на рівень розвитку учня. Для цього він намагатиметься визначити цей рівень заздалегідь. Тоді педагог відмовиться від незрозумілих, маловідомих, рідкісних виразів, іноземних слів, штучних зворотів, що самі вимагають пояснення. У молодших класах ми не повинні, наприклад, пропонувати таких запитань: «Які мотиви батьківської любові?», «Чи є закон всесвітнього тяжіння загальним?» Ми висловимося зрозуміліше, якщо поставимо запитання так: «За що ти любиш своїх батьків?», «Чи всі підкинуті вгору тіла упадуть на Землю?» Учня 2 класу не можна ставити в складну ситуацію, пропонуючи йому запитання: «Які характерні ознаки ворони?» Краще запитаємо в нього: «Чим відрізняється ворона від курки?»

Будемо уникати запитань, де одночасно запитується про дві чи навіть кілька ознак, що не мають загального між собою. Наприклад, «Яку форму має долина і який ландшафт вона представляє?», «З якими країнами межує Україна, і які в неї кордони?»

Важливе значення мають логічні наголоси. Хто неправильно ставить у запитаннях наголоси, той буде постійно одержувати відповіді, що не завжди відповідають сутності запитань. Незрозумілим для учнів запитання вчителя буває і у тому випадку, коли воно з'єднане з непотрібними доповненнями, є занадто довгим і багатослівним, а особливо важливий пункт затемнюється додатковими пропозиціями. Якщо вчитель полюбляє висловлюватися занадто57

L

Підласий І.П.

красномовно, тяжіє до порівнянь, метафор і образного викладання своїх думок, то йому варто навчитися солдатського правила: запитання поставлене правильно, коли учень може відразу ж і безпомилково його повторити. Правильне повторення запитання є кращий доказ його ясності і зрозумілості. Якщо у вас виникають проблеми з усним опитуванням, не соромтеся попросити учня повторити запитання. Може статися, що він нарешті зрозуміє його сутність і зможе правильно відповісти. До повторень запитань треба вдаватися постійно.До перешкод, що утрудняють розуміння основного пункту, відносяться також непотрібні слова та звороти, що мало сприяють з'ясуванню суті запитання. Часто чуємо такі, наприклад, звертання: «Тепер ми подивимося, хто нам зможе відповісти на це запитання... Тепер я хотів би знати, що... Тепер скажіть-но мені чому...». Будемо уникати зайвих у цьому випадку слів: «тепер, отож, адже, саме так» та інших.

Для зрозумілості запитань остережемось використовувати не-визначені дієслова: бути, мати, робити, статися і т.д. Наприклад: „Що зробиться зі склом, якщо його нагрівати?» Можливі три відповіді: „Воно лопається, нагрівається, розширюється». «Що в зайця?» (хвіст, чотири лапи, довгі вуха...). Якщо вчитель прагне дістати однозначну відповідь, то й запитання його має бути однозначним.

Завжди діє загальна залежність: яке запитання — така й відповідь. Можна піти далі і прослідкувати закономірність — як постійно неправильні запитання вчителя поступово і невідворотно формують неправильне мислення у дітей. З цього випливає, що мистецтво ставити запитання належить до визначальних умов ефективної педагогічної діяльності.

Ось учитель хоче з'ясувати, як розуміють першокласники слово «красти». Його запитання — «Що ти робиш, коли віднімаєш у подружки яблуко?» «Я з'їдаю його», — цілком розумна відповідь, що спадає на думку дитині швидше, ніж бажана для вчителя відповідь.

Ми змушені погодитися: якщо на невизначені запитання вчителя підуть непевні відповіді учнів, то нічого дивного немає, це право дав їм учитель. Якщо на свої запитання навіть від кращих учнів ми не одержуємо відповідей, то за це не завжди варто дорікати учням. Необхідно запитання переформулювати так, щоб вони стали більш зрозумілими і прозорими.

Для того, щоб запитання стало ясним і зрозумілим його треба правильно сформулювати відповідно до мовних норм. Необхідно дотримуватися законів правильного словотворення,

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка