Практична педагогіка або три технологіїСторінка45/46
Дата конвертації15.04.2016
Розмір8.25 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46

Крок 1. Створіть загальне уявлення про заняття у зв'язку з наміченими завданнями і наявними можливостями.

Крок 2. Переконайтесь, що вам зрозумілі основні поняття, що будуть запропоновані для засвоєння учням.

Крок 3. Підберіть приклади, що допоможуть вам швидко досягти намічених цілей.

Крок 4. Підберіть необхідну кількість вправ і задач.

Крок 5. Розподіліть час.

Крок 6. Закладіть в одиницю часу набагато меншу кількість матеріалу і дій, ніж вам хотілося б.

Крок 7. Передбачте багаторазове (до 5-6 разів) повторення матеріалу в усе більш стиснутому вигляді.

Крок 8. Налаштуйтесь на те, щоб проробляти тільки той матеріал, з яким учні не зможуть справитися самі.

589


Підласий І.П.

Крок 9. Матеріал, який учні можуть засвоїти самі, дається їм для самостійної роботи з підручником.

Крок 10. Не намагайтеся спланувати заняття з точністю до хвилини, але час контролюйте постійно.

Крок 11. Виділіть обов'язковий матеріал.

Крок 12. При великих обсягах матеріалу поділіть його на частини, заплануйте між початковим і завершальним етапами уроку фази, що будуть повторюватися в кожній частині:

 • Виклад невеликої порції інформації,

 • Обробка інформації учнями,

 • Закріплення.

Крок 13. Передбачте чергування видів роботи. Крок 14. Підготуйте наочність і дидактичні матеріали. Крок 15. Підготуйте тести.

Крок 16. Передбачте організацію: фронтальна робота, індивідуальна робота, робота в малих групах чи у парах. Крок 17. Передбачте форму навантаження:

 • зміну видів діяльності, як, наприклад, обговорення, пись мові роботи,виступи,

 • постановку завдань, як, наприклад, сприйняття нової інфор мації, аналіз тексту, коротке конспектування, оцінка висловлен ня, вирішення проблеми, розробка нових ідей, практика з посту повим ускладненням.

Крок 18. Передбачте, що урок може піти не за планом. Подумайте, як будете переборювати бар'єри «відчуження» і «мовчання».

Крок 19. Продумайте способи мотивації і стимулювання.

Крок 20. Шукайте можливість розвантажити себе.

СПЕРЕЧАЄМОСЬ

Майже всі частини цієї книги обговорені в учительських аудиторіях. Як з'ясувалося, не залишає нашого педагога заповітне бажання одержати готовий рецепт. Суцільним потоком для задоволення цієї потреби йдуть публікації, у яких описуються всілякі уроки, ситуації, випадки і приклади. За ними навчають студентів. Педагогіку випадків і відхилень, ситуацій і виходів з них намагаються узаконити як нормативну науку.590

Практична педагогіка або три технології

Давайте зупинимося. Давно відомо, що прикладами можна що завгодно довести і що завгодно спростувати. Треба їх тільки певним чином підібрати і викласти. Головне інше: адже усі наші приклади — з минулого. Прикладів, що випереджають події, перспективних просто не буває. Виходить, що педагогіка прикладів — завжди і навічно вчорашня.

Та й ситуації, що пропонуються студентові чи учителеві, також із минулого — нашої вчорашньої соціалістичної педагогіки. Як діяти, коли учень не слухає, що робити, коли школяр спізнився, як вчинити, якщо діти порушують дисципліну і т.ін. «Вічні» питання. Але чомусь у західній ринковій школі їх немає. Там майже не розуміють цих наших проблем: як може відволікатися школяр, який добровільно сів за парту і сплатив гроші за своє навчання.

Ви здогадалися, чому не приводяться приклади уроків з минулого?

Усе-таки цікаво довідатися про Вашу думку: чи залишаться проблеми з дисципліною, ігноруванням учителя, відмовами від роботи, низькою успішністю в завтрашній школі, чи ні?

АнАЛІ


ЗУЄМО

Закордонний досвід

Скільки шкіл — стільки конкретних схем і варіантів складання поурочних планів. Без них не обходяться в жодній країні світу. Значно посилена увага до поурочного планування в американських школах. Зі своїм утилітарним підходом, модними моделями розвиваючої особистість педагогіки американці багато втратили в освоєнні предметів і тепер намагаються надолужити упущене підсиленням вимог до уроку, жорсткою регламентацією роботи вчителів і учнів. Нещадна критика колишньої радянської педагогіки поступається місцем уважному вивченню її теоретичних основ і технологій. Американці у зв'язку з проголошеною їхнім президентом доктриною виходу нації на вищі інтелектуальні висоти усе пильніше приглядаються до нашого досвіду предметно-зорієнтованого навчання і педагогіки співробітництва. Поблажлива педагогіка, розвиток внутрішнього світу школяра, задоволення його запитів — це одне, а міцні знання, здатність виконувати справу на потрібному рівні — зовсім інше. Не вічно ж буде Америка будувати своє благополуччя на скуплених по усьому світові мізках.591

Підласий І.П.

Сьогодні тільки форма поурочного плану в деяких американських школах займає 4-6 сторінок. Багато чого потрібно передбачити і записати в план американському вчителю. Схема планування урокуВступна частина

У заголовок виноситься тема уроку, що формулюється якомога більш зрозуміло, привабливо і неформально.

За тим іде виклад загальної мети уроку. Уже на цьому етапі мету прагнуть максимально конкретизувати. Частіше інших планується «двоєдина» мета — виклад понять і вирішення завдань. Запис приблизно такий: на цьому уроці учні працюють із поняттями... Вони чітко визначаються, наприклад:

Поняття


1.

2.


Далі йде характеристика понять, що будуть запропоновані учням для засвоєння. При цьому поняття розкриваються не з наукової точки зору, а з позиції сприйняття і розуміння їх учнями. Аналізуються типові утруднення, що виникають у школярів при засвоєнні цих понять. (Цей матеріал учитель, зазвичай, видобуває зі свого минулого досвіду). Пишеться приблизно так: на цьому уроці будуть уведені понятгя.... З минулого досвіду відомо, що найбільші утруднення може викликати розуміння...

Наступна частина — опис освітніх стандартів. Дається коротка характеристика вимог, що стосуються обсягу і рівня знань, умінь. Аналізуються і порівнюються стандарти державні, штатні (якщо такі є) і шкільні.

З урахуванням усіх вимог і обмежень, формулюються конкретні завдання уроку, наприклад:


 • визначити вплив ...

 • описати

 • поясните і т.ін. Зміст уроку

У залежності від загальної цільової установки, замовлення споживача, типу навчального закладу, підписаних з учнями і батьками контрактів, вимог тестів, поставлених на урок цілей і завдань, рівня, на якому здійснюється навчання, викладається розгорнутий зміст матеріалу, що буде вивчатися у класі. Якщо

592


Практична педагогіка або три технології

клас мають намір поділити на групи, то складають варіанти адаптації змісту до можливостей кожної з них.Час

Ретельно розраховується і планується час, необхідний і достатній для вивчення кожного поняття на необхідному рівні.Матеріали

У поурочному плані вчитель перелічує усе, що він має намір використовувати на уроці, наприклад: • Одна копія вправи №24 для кожного учня

 • Одна копія вправи №25 для кожного учня

 • Кілька призів кращим (на вибір) і т.д. Методика

Учитель визначає й описує в усіх деталях методику досягнення запланованих показників. Наприклад, для гри:

 1. Розділити клас на мікрогрупи по три учні.

 2. Визначити першу групу фермерами, другу — кравцями, третю — будівельниками.

 3. Роздати по одній копії правил для кожної підгрупи.

4. Роздати по одній копії вправ №1 і №2 для кожної групи і т.д. Аналіз і оцінювання

Описується заключна частина заняття, на якій звичайно відбувається обговорення того, що зроблено, підводяться підсумки, оцінюються досягнення кожного учня. Найчастіше використовується тестування шляхом вирішення практичних завдань, задач і прикладів. У залежності від того, яка схема навчання прийнята в школі, можуть проводитися опитування школярів: чи задоволені вони уроком, роботою вчителя, вислухуються їхні побажання і т.д. У навчальних закладах, що працюють за продуктивними технологіями, задаються домашні завдання.

Іноді пропонується бланк поурочного планування, що має приблизно такий вигляд.

Тема:


Дата: Мета:

Навчальна група:

Цілі навчання:

Перший етап:
Час

Зміст

Методика

Засоби

593

Підласий І.П.

Другий етап
Час

Зміст

Методика

Засоби

Іт.д.

Як бачимо, цей підхід до поурочного планування нічим особливо не відрізняється від прийнятого у наших школах. Наші схеми виглядають навіть краще, наші вчителі пропускають багато очевидних положень, на які звертають увагу американські педагоги. І за кордоном ставиться завдання зробити плани ще більш досконалими: інформативними, компактними, такими, що гарантують успіх.

Чим принципово відрізняється закордонний досвід від нашого, так це тим, що за рубежем добре розуміють — заняття, незважаючи на всю старанність планування, може піти за непередбаченим сценарієм. Ми ж завжди виходимо з того, що усе має бути достеменно так, як намічено, і дуже сердимося, коли виходить по-іншому. Очевидно, звичка до беззастережного виконання планів глибоко осіла в наших генах. А реально виявляється, що передбачити і спланувати майбутню поведінку учнів неможливо.

Тепер увага: якщо школярі повелися непередбачено, то зрозуміло, що учитель втрачає контроль над ситуацією. Дослідження показали, що коли викладачі мають достатній час для обмірковування своїх дій, вони використовують у середньому 6 можливих варіантів дій. У стресовій ситуації, коли заняття вийшло з-під контролю, викладачі використовують у середньому лише 1,4 варіанти відомих їм варіантів дій, за даними американського педагога В.Заутера. Тому більшість викладачів неспроможні відхилитися від наміченого порядку ведення заняття: • їхня реакція найчастіше буває неадекватною, тому що бра кує часу на пошук правильного рішення;

 • викладач, захоплений зненацька, почуває себе беззахисним, що вносить сумбурність у його дії;

 • виникають додаткові проблеми, що утрудняють знаходжен ня правильного рішення.

При підготовці вчителів певну увагу приділяють способам «профілактики стресу», спеціально навчають викладачів виходам з нестандартних і критичних ситуацій. Це треба було б урахувати й нам.

594


Практична педагогіка або три технології

Сп

ЕРЕЧАЄМОСЬ

Коли схеми закордонного планування розглядаються в учительських аудиторіях, звичайно, ніхто зі слухачів не заперечує проти посилення ролі планування, написання докладних і дієвих планів. Репліки завжди ті самі: якби українському вчителю платили стільки ж, скільки американському, то писав би він не тільки докладні плани, а цілі книги...

А як Ви ставитесь до проблеми детального планування уроку?

М

1РКУЄМО

Суб'єктивні уподобання

Кожен учитель, розробляючи урок, йде своїм шляхом. У цьому виявляється його індивідуальність, майстерність, ставлення до справи. Постійно підтверджується лише одне: там, де вчитель повторює канонічну процедуру підготовки, результат завжди вищий. Тому будемо наполягати на виділенні формальних, алгоритмічних пунктів поурочного плану, без обов'язкового дотримання і висвітлення яких неможливо домогтися високої продуктивності навчального заняття.

Ефективний педагог не упустить випадку познайомитися з досвідом колег, запозичити кращі методичні знахідки. Інновацій у цій справі чимало, незважаючи на те, що ми маємо справу начебто з рутинною проблемою. Багато педагогів згодні поступитися витратами часу і зусиль, аби досягти заданої продуктивності навчально-виховного процесу. Пошуки йдуть в усіх напрямках.

Зупинимося на одному. Практика останнього десятиліття активно експлуатує ідею інтенсифікації навчально-виховного процесу. Склалися зразки поурочного планування, спрямованого на підвищення ККД занять. Познайомимося з ними і, можливо, щось запозичимо.

Нагадаємо лише, що диференціація та індивідуалізація повинні розглядатися не як одноразовий педагогічний прийом, а як цілісна система дій протягом всього уроку, що забезпечує кожному учневі комфортне навчання і максимально можливі результати. Проблема

595

Підласий І.П.

підвищення якості навчання і створення для учнів сприятливих умов роботи в класі практично вирішується саме шляхом диференціації й індивідуалізації. Відповідним чином підготовлений поурочний план дозволяє педагогу забезпечити багаторівневе навчання і відповідно вимагає й багаторівневого керування пізнавальною діяльністю учнів на всіх етапах уроку. А для цього у плані мають бути змоде-льовані усі процеси, що відбуваються при виділенні диференційованих підгруп і керуванні їхньою роботою.

Який вигляд має багаторівневий поурочний план? З назви зрозуміло, що в такому плані, складеному, зазвичай, на трьох-чотирьох рівнях (для сильної, середньої і слабкої підгруп, обдарованих школярів), відбивається, з одного боку, загальне для всіх, а з другого — особливе, що необхідно врахувати і виконати для найбільш успішного навчання школярів, віднесених до різних підгруп. Фактично, у такому загальному плані уроку поєднується стільки конкретних планів, скільки диференційованих підгруп виділятиме учитель.

Диференціація може здійснюватися за усіма можливими характеристиками (ознаками, параметрами, якостями) і на всіх етапах уроку. Розпочинається з виділення завдань для кожної підгрупи. Плануючи заняття, учитель чітко уявить собі, які знання й уміння опанують учні кожної підгрупи. Інакше їхня діяльність не буде зорієнтованою, завдання залишаться нереалізованими. Само собою зрозуміло, що вчитель підбирає три-чотири рівні завдань, вправ, задач, передбачає час на їхнє виконання і усе це занотовує разом з правильними відповідями у відповідних графах поурочного плану. Добре продумані різнорівневі завдання забезпечують максимальну віддачу кожного учня.

Особливо ретельно педагог проектує усе, що відноапься до техніки реалізації диференційованого підходу в класі: готує набір карток для індивідуальних завдань, варіанти тестування, продумує використання дошки. Відповідні графи його плану допомагають сконцентрувати увагу на дидактичних матеріалах. Якщо правильно їх не підібрати, не підготувати, не продумати застосування, можуть бути втрати. Якщо, наприклад під час самостійної роботи б учителя не виявилося картки з творчим завданням для обдарованого учня, і о він ї\і) пісний буде запропонувати йому вправу з підручника. Учень швидко виконає завдання. Доведеться похапцем Підшукувати друге завдання, третє.

Продумується використання класної дошки. Якщо немає можливості установити три окремі дошки для кожної підгрупи,

596

Практична педагогіка або три технології

то загальну для всіх дошку треба поділити на три частини. Кожен учень знає, на якій частині дошки він буде працювати при відповіді. На «своїх» дошках учні знаходять і диференційовані завдання, і тести, і домашні завдання.

Багаторівневе планування всіх етапів уроку забезпечує належну організацію процесу на індивідуально-диференційованій основі з початку і до кінця, і навіть на наступних заняттях. Адже своє диференційоване домашнє завдання учень виконує поза школою. На основі такого планування можна легко прослідкувати за роботою кожного учня на кожному етапі діяльності, безпомилково діагностувати рівень його знань, коригувати помилки, оцінити досягнення у цілому.

Таблиця 15

Макет багаторівневого плану Урок №...

Дата. Клас. Тема уроку. Тип уроку. Мета уроку. Завдання уроку. Основні поняття. Знання. Уміння. Обладнання.
Етап

Час, хв.

Зміст етапу уроку

Головні орієнтири вивчення матеріалу

1

2-3

Актуалізація опорних знань

-

2

3

Мотивація навчання

Указуються параграфи, пункти, індивідуально диференційовані вправи

Хід уроку


Час, хв.

Етап

уроку


Група низького рівня

Група середнього рівня

Група високого рівня

Обдаровані учні

Природно, подібне планування дуже громіздке і трудомістке. Його обсяг зростає у три-чотири рази. Але воно вартує витрачених зусиль: при упровадженні у практику технології багаторівневого планування питання неуспішності учнів можна зняти з порядку денного. Таке планування, як підкреслюють його ентузіасти, — запорука забезпечення високої успішності, оскільки урок, проведений на його основі, є оптимальним середовищем для діяльності кожного школяра.

597


Підласий І.П.

Сперечаємось

Ви не могли не помітити, шановний читачу, що урок ми намагаємося вивести з психологічного туману. Нікому, звичайно, не забороняється удосконалювати свої психологічні знання, але у кінцевому підсумку, як стверджує А.Русаков, це нічого не дає: «Кажуть: учителям не вистачає психологічних знань. Але я не знаю жодного вчителя, який би став таким за рахунок ретельного вивчення психологічних понять і термінів...

...У тому, наскільки вчитель здатний розуміти і відчувати дитячу душу, — основа педагогічної майстерності, як стверджував В.О.Сухомлинський. Називати це психологією не потрібно. Для того, щоб уміти бачити стан дітей і приймати по-ліодськи правильне рішення, не обов'язкове знати науковий аналіз. Психологічна теорія у багатьох випадках може бути непоганим порадником, але з неї не вибудувати педагогічної майстерності».

Ви іншої думки?

В

чимося


Програма керування

Планування — завершальна стадія підготовки уроку. Вона закінчується створенням програми керування пізнавальною діяльністю учнів. Програма керування — це короткий і конкретний довільно складений документ, у якому педагог фіксує усі важливі дія нього моменти керування процесом: кого і коли запитати, де вводити проблему, коли переходити до наступного етапу заняття, за якою схемою перебудувати процес у випадку виникнення заздалегідь передбачених утруднень і т.д. Цей документ відрізняється від традиційного плану уроку чітким, конкретним визначенням керуючих впливів. Назва «план» до нього не дуже підходить.

Чому не план, чому програма? Суть, звичайно, не в назві, хоча й у ній теж. Принципова відмінність у тому, що програма вимагає активних дій учителя, у той час як план має ознаки пасивного регламентування. Діючим стимулом для практики навчання є не план уроку, де перелічуються завдання та описаний загаль-

598


Практична педагогіка або три технології

ний хід уроку, а саме програма керування пізнавальною діяльністю учнів, де конкретно визначається, що робить учитель і що роблять його учні кожної хвилини уроку. Відчуваєте різницю? Зрештою, можна і не наполягати на заміні слова <шлан» словом «програма» для тих випадків, коли дії педагога набувають свідомого, чіткого і правильною напрямку.

Завершальна стадія підготовки уроку зводиться до перенесення науково розрахованих для заданих умов стратегії і тактики керування на хвилинну сітку уроку, виділення «вузлових пунктів» навчального заняття і створенню річища, по якому буде текти пізнавальний процес. Навчальний матеріал, приклади, задачі, речення для розбору і т.ін. до програми керування не заносяться. Усі ці матеріали педагог поступово накопичує і зберігає у своїй робочій книзі, яку починає вести з перших днів роботи у школі.

Сама програма — це стандартний листок паперу, що заповнюється з обох боків. Доцільно дотримуватися друкованої основи і виготовити бланки заздалегідь — це заощадить час і направить хід міркувань педагога за раціональним алгоритмом підготовки. На титульному боці програми записуються вихідні, «паспортні» дані уроку: номер, дата проведення, тема, мета, завдання, тип, оснащення, місце проведення, основні методи діяльності і т.ін. Зворотний бік програми містить робочу інформацію. Тут викреслена структурна сітка навчального заняття, що містить головні види діяльності, які намічено реалізувати для досягнення мети, виділені вузлові пункти уроку, де здійснюються переходи від одних видів діяльності до інших, змінюються завдання, види діяльності, способи керування пізнавальним процесом і т.д.

Роботу вчителя спрощує і конкретизує наступна схема:


Хвилини уроку

Головні види діяльності

1...
... 45
Програма передбачає максимальну конкретизацію дій вчителя і дій учнів протягом усього уроку за схемою:


Хвилини уроку

Що робить учитель

Що роблять учні

12.-.. 45599

Підласий І.П.

Педагоги наповняють свої програми хто більш, а хто менш деталізованими записами у залежності від конкретних умов: потреби, свого розуміння розвитку процесу, своєї готовності провести урок і т.д.

Заповнення програми керування (за умови, що педагог сумлінно виконав підготовчу роботу на двох попередніх стадіях) займає небагато часу, заощаджує енергію вчителя і є істотно більш простою процедурою, ніж написання поурочного плану. А користі від програми керування більше.

Констатувалося вище — учителі рідко користуються своїми планами на уроках, багатьма вони ще пишуться про усяк випадок. З програмою керування так обходитися не можна. Програма — це опорний конспект для керування мисленням, діями учнів, сценарій ділового співробітництва. За нею учитель постійно звіряє правильність виконання своїх попередньо намічених дій, диригує ходом пізнавальної діяльності. Відхилився від програми, і запланованого результату не буде.

Іноді запитують: «А що буде, коли вчитель намітив одну програму, а урок розвивається за незапланованим сценарієм?» Відповідь, точніше зустрічне запитання, може бути тільки одне— при чому ж тут програма? Так, вона виявилася нереальною, не спрацювала, але чому? Тому, що вчитель склав її на основі непевних уявлень про свій клас, можливості і запити своїх учнів. Претензії не до програми, а до педагога — чому ж ви, наставнику, так погано знаєте тих, кого навчаєте і виховуєте, чому не можете передбачити, на що вони здатні?

Розглянемо приклад заповнення програми. Повторимо хід міркувань учителя фізики по конструюванню уроку для вивчення вже згаданої геми про закон всесвітнього тяжіння. Неможливо, не знаючи багатьох конкретних умов, абстрактно передбачати, як учитель сформулює конкретні завдання уроку. Для цього треба знати діагноз і прогноз навчального заняття, що вже наявні у розпорядженні педагога. Треба враховувати і дію багатьох конкретних факторів, атмосферу взаємин у класі. Освітню мсту вчитель сформулює легко. Складніше передбачити розвиваючі і виховні цілі. На кілька найближчих уроків вони можуть бути, наприклад, такими: 1. Продовжити виховання активності, уміння навчатися;

 1. Виховувати почуття гордості, патріотизму за космічні до сягнення українського народу — одного з піонерів мирно го освоєння космосу.

600

Практична педагогіка або три технології

Наступний крок — визначення такої схеми організації, що забезпечить виконання намічених завдань, проектування загального ходу уроку. Тип і структури уроку будуть похідними від мети, завдань, рівня навчання, особливостей навчального матеріалу, характеристик учнів і низки інших важливих умов і факторів.

У нашому випадку вимальовується комбінований урок хоча б з таких міркувань: 1) у процесі повторення вивченого матеріалу і перевірки домашнього завдання будуть актуалізовані опорні знання, необхідні для введення нового матеріалу; 2) обсяг' нового навчального матеріалу може буги викладений учням за 20-22 хвилини; 3) є необхідність проконтролювати знання і систематичність роботи учнів для активізації їхнього мислення і формування запроектованих якостей і т.д. Підкреслимо, ідо застосування кожного типу уроку, вибір структури повинні бути обґрунтованими, не випадковими.

У таблиці 16 представлена можлива структура цього уроку та орієнтовний розподіл часу.

Таблиця 16

Структура уроку та орієнтовний розподіл часу у простому варіанті програми керування
Пункт програми

Зміна видів діяльності

Час

початку (хвилини)Учні, чию роботу треба перевірити

1

Організація роботи

1
2

Перевірка виконання домашнього завдання

2
3

Перехід до вивчення нового матеріалу. Актуалізація опорних знань, умінь. Мотивація

7
4

Презентація проблеми, поділ її на посильні підпроблеми. Мотивація

12
5

Вирішення проблеми

17
6

Зіставлення гіпотез і досягнутих результатів

37
7

Резюме: що засвоїли, що зрозуміли, що знасмо

40
8

Систематизація й узагальнення

42
9

Підведення підсумків, повідомлення домашнього завдання, поради, як його краще виконати

43
601

Підласий І.П.

Наступним кроком буде вибір способів і шляхів досягнення наміченої мети, вибір оптимального варіанта співробітництва. Відповідно до конкретних завдань уроку перспективними уявляються такі методи, як проблемний виклад, евристична бесіда, самостійне вивчення школярами матеріалу з підручника. Оскільки навчальний матеріал треба засвоїти на рівні «міцних знань, умінь», а не на рівнях «знайомство» або «репродукція», то тут треба подумати і про використання елементів частково-пошукового, дослідницького методів. На двох уроках потрібно вивчити 25 ІСЕТ, у тому числі, два фундаментальних поняття, навчитися розв«язувати задачі. Засвоєння такої кількості матеріалу, за най-скромнішими підрахунками, вимагатиме не менш 50 хвилин часу. Саме фактор часу обмежує використання розвиваючих і орієнтує вчителя на вибір більш ощадливих інформаційних методів — розповіді, пояснення. У розпорядженні педагога є ефективна наочність — навчальний кінофільм, фрагменти з якого можна використовувати. При цьому переважаючим може стати наочно-проблемний метод. Так, порівнявши усі за і проти, на два найближчі уроки обираємо: проблемний виклад, пояснення (з елементами евристичної бесіди), практичний і наочно-проблемний методи.

Оснащення уроку: контролюючі засоби, магнітофон, прилади для демонстрування явища гравітації, кадропроектор з набором слайдів, кодоскоп із транспарантами, кіноапарат.

Місце проведення уроку — клас-кабінет фізики.

Тепер подивимося, які записи зробив педагог у головних графах—«Дії вчителя» і «Дії учнів». Записи учителя з метою розуміння ідеї подекуди розширені. Звичайно ж, реальні нотатки у програмі будуть коротшими і стосуватися вони будуть лише вузлових пунктів програми. А дехто взагалі захоче обійтися графою-схемою.

Практичне використання програм показало, що іноді доцільно виділяти місце для особливих позначок, куди вчитель кольоровим фломастером наносить умовні позначки нерегламентованих керуючих дій, у яких, можливо, виникне потреба, наприклад, Пн — повернутися назад, Зу — звернути увагу, П — повторити, Н — нагадати і т.ін. Доцільно для цього мати систему стрілок, підкреслень, інших знаків і позначень, що мимоволі будуть привертати увагу і допоможуть відновити в пам'яті намічений задум.

602

Практична педагогіка або три технології

Таблиця 17 Зразок заповнення програми керування (зворотний бік)
Хвилини

уроку


Дії вчителя

Дії учнів

Особливі позначки

1

Створення робочої атмосфери, позитивного настрою.

Втягуються в роботу. Позитивне відношення до уроку, учителя.
з

Початок виконання п.2.

Співпрацюють з учителем: слухають відповіді, доповнюють, виправляють, оцінюють, самостійно мислять.
4

Початок виконання п.З.5

Перехід до виконання п.414

«Перекидання містка» до вивчення нових знань. Повідомлення теми, завдань. Яскравий факт.

Зацікавленість, прагнення пізнавати. Виникнення протиріччя. Мобілізація активності. Самостійне мислення. Розуміння. Запитання -відповіді. Співробітництво. Гіпотези, розуміння. Помиляються. Сперечаються. Розуміння важливості і необхідності. Посильність пізнання.
20

Виділення підпроблем. Вирішення їх різними способами. Дослід. Кінофрагмент.

Активно співпрацюють з учителем, аналізують, порівнюють, зіставляють. Переживають почуття успіху.
36

Узагальнення, установлення причинно-наслідкових зв'язків, систематизація

Синтезують, узагальнюють, класифікують. Виконують вправу, розглядають приклади з практики.
43

Підсумки. Домашнє завдання. Як йоі о виконати.

Активно підводять підсумки уроку. Записують висновки. Роблять пропозиції до наступного уроку.
603

Підласий ЇМ.

У кожного пелаї ога програма буде мати індивідуальний, неповторний характер і вигляд. Можливо, хтось визнає за необхідне максимально скоротній свої записи. Але це не самоціль і прагнути до того, щоб записи були аж занадто лаконічними, не варто. Записів має бути стільки, і вони повинні бути такими, щоб їх вистачило для якісного керування ходом навчально-виховіюго процесу.

wnEPEMAt'MOCb

Багатьом учителям програми керування подобаються, але багато хто ставиться до них негативно. Як пощастило з'ясувати — багато чого залежить від рівня професійного мислення і культури педагогічної праці. Ті педагоги, які отримали належну підготовку у ВНЗ, а потім потрапили до вимогливих завучів — сприймають ідею відразу і беззастережно. Інші тяжіють більше до аморфних, невизначених, розмитих планів уроку, де основне місце займають розв'язки задач і безпомилково списані речення. Якщо педагог заклопотаний тим, чи правильно він відміняє слово «гривня», то можна безпомилково твердити, що керувати пізнавальним процесом він не зможе.

Важкий підсумок. Якщо ви, колего, не збираєтесь полишати школу завтра і маєте намір вписатися в нові реалії, спробуйте різні варіанти планування, зіставте витрати і результати і вирішіть для себе -- який варіант кращий.

В

чимося


Планує комп'ютер

Такого ще не було. Але особливого подиву з приводу планування навчальних занять за допомогою ЕОМ у чіп елі не виявля югь. Там, де створені чіткі алгоритми, ко.мп'їоіеризанія підготовки навчального заняття пас логічним його завершенням. Прак-пічна педагсі іка зробила відчутний крок в осьоенні комп'ютерної толю;;-..-; ії. переклавшії на плечі маЬї^ии чаоиг.у рупті;о> ■і ехгічно, робо:. і', "Унаслідок чого ітроек п^англ навчальних занять ста. о більш і.оі'коііа.т;>\і і иі-лсчим

604

Практична педагогіка або три технології

Приймаючи алгоритм педагогічних роздумів, досягаємо багатьох переваг: уникаємо неясностей і непорозумінь у структурі підготовки, послідовно й осмислено розкриваємо сутність кожної технологічної операції. І головне — виводимо педагога на більш високий рівень педагогічного мислення, створюємо передумови для комп'ютеризації підготовчого процесу. І хоча дій учителя на уроці, дій його учнів комп'ютер в усіх деталях сьогодні ще не спланує і не запише, структуру уроку, його хід він уже проектує якісно. За допомогою ЕОМ ми у кінцевому підсумку виходимо на довгоочікуване скорочення обсягу «писанини» і при цьому істотно поліпшуємо якість підготовки.

Як ЕОМ складає програму керування? Це легко зрозуміти, розглядаючи підготовлений і роздрукований комп'ютером підсумковий документ. Обсяг програми — одна сторінка. її поле поділяється на три частини: зверху у першій представлені об'єктивні зведення про урок (його діагноз), далі комп'ютер роз-друковує прогноз і структуру навчального заняття, а потім і його розвиток (хід). Структурні компоненти уроку ЕОМ визначає на основі інформації, поданої вчителем.

Розглянемо одну з програм керування навчально-виховним процесом. Тему уроку, а також його мету учитель записує «від руки». При бажанні можна і це доручити ЕОМ, але тоді у програмі доведеться резервувати певний обсяг вільного місця, що потягне за собою можливий вихід роздруку програми за межі обсягу однієї сторінки. Після цього ЕОМ роздруковує об'єктивні характеристики уроку (діагноз) на основі уведених учителем параметрів: предмет, клас, кількість учнів, скільки навчаються успішно, скільки мають проблеми, працездатність, активність, увага, кількість нових понять, кількість інформаційно-смислових елементів, трудність знань, методи навчання, розподіл часу — на вивчення, на закріаления, на виконання тренувальних вправ, практичне застосування, обсяг контролю, заданий рівень навчання тощо. Можна увести до 200 факторів, шо визначатимуть ефективність уроку. Машина на вимогу педагога виділить серед них ту кількість найбільш упливових, що вміститься на виділеній ділянці програми керування.

Найбільш ймовірний результат заняття (прогноз його ефективності) виділяється спеціальним обрамленням, щоб він, як кажуть, •■одразу упадав в око. Трохи нижче ЕОМ «вимальовує» структуру навчального заняття. Остання логічно виводиться на основі

605


Підласий ІП.

аналізу витрат часу і видів пізнавальної роботи. Це завжди трохи дивує вчителів: адже комп'ютер про тип і структуру уроку «не запитував», а самостійно визначив задум учителя, «вималював» урок точнісінько таким, яким він уявлявся учителеві.

На мал. 46 подано зразок складеної комп'ютером програми керування. Хід уроку, тобто графи «Дії вчителя» і «Дії учнів» заповнює сам учитель на викресленій ЕОМ хвилинній сітці навчального заняття. Дата, підпис, побажання успіху завершують програму.

Чи спостерігали ви коли-небудь, як працює завуч з поурочним планом учителя'? Як би ретельно він не вичитував цей документ, він ніколи не зрозуміє — чому так, а не інакше спроектований урок, виходячи з яких об'єктивних передумов педагог намітив саме таку систему пізнавальних дій, обрав саме цю, а не іншу структуру і тип заняття. Це не стосується програми керування: один лише погляд на підготовлений ЕОМ документ проясняє задум — тут тобі й об'єктивні передумови, і найбільш імовірний прогноз, і підібраний відповідно до них хід уроку. Питання може стояти лише про те, чи можна у наявних умовах досягти більш високого результату, чи обрав педагог дійсно оптимальний шлях досягнення мети, чи не залишилося невикористаних резервів. Тепер аналіз поурочного плану зводиться до прискіпливого професійного перебору більш доцільних варіантів, які й повинен відшукати більш досвідчений колега, коригуючи план.

Сперечаємось

Як ви думаєте, чому не поставлене і не обговорюється питання про аналіз уроків? Ще зовсім недавно воно було чи не найголовнішим, особливо для директорів і завучів. Були розроблені, без перебільшення, сотні схем аналізу навчального заняття.

Відповідь, я думаю, зрозуміла. Робота педагога в умовах ринку оцінюється за кінцевим результатом. Витримали його учні незалежне тестування — хвалять педагога, продовжують контракт, збільшують зарплату. Не витримали — беруть іншого, котрий уміє працювати краще. У щоденну роботу вчителя ніхто не втручається, якщо, зрозуміло, немає від учнів і батьків застережливих сигналів.

На свої уроки учитель уклінно запрошує більш досвідчених колег, щоб прийшли, подивилися з боку, покритикували, порадили,

606

Мал. 46 607Підласий І.П.

підказали, що можна зробиш краще. За відвідини і професійний аналіз уроку інколи перевіряючим доплачують. Відчуваєте різницю'/

Змінюватиметься усе. У ринковій школі директор сіає менеджером, найголовніше завдання його — «звести» учнів з учителями, відкрити навчальний заклад, створити в ньому належні умови для надання високоякісних послуг, отримати за них гроші, що йдуть на утримання персоналу і розвиток виробництва. Відвідуванням і аналізом навчальних занять він не займається. Він наймає таких педагогів, які можуть виконаги поставлені перед ними завдання. Контролювати, опікати, доучувати їх ніхто не буде. Рости, підвищуй свою кваліфікацію, учителю, бо конкуренти підпиратимуть з усіх боків.

Успіхів вам, дорогі колеги.


д
1ЄМО

...Ось і розпочався він, ваш досконало спроектований урок. Здається, усе йде як треба, час і сили на підготовку витрачені не даремно. Жодної несподіванки, жодного непевного моменту. Спокійна напружена праця. Так, варто було сидіти над підготовкою, продумати усі деталі для гарантії такої напруженої діловитості. Краєм ока педагог контролює час, а учні й забули про нього. Сорок п'ять хвилин співробітництва, зігрітих щедрістю спілкування з учителем-майстром, пролетіли як митії. І забулася безсонна ніч, проведена за підготовкою, напруження нервів, життєві негаразди — ти виявився необхідним для цих юних сердець, ти зрозумів їхні запитані вони платять тобі вдячними очима. Вони навіть не здогадуються, скільки сил коштував тобі цей майстерно скомпонований урок. Десятки тисяч уроків проводить учитель, і у кожному частинка його життя, його серця. А завтра, точніше вже сьогодні, після короткого відпочинку знову за підготовку наступних занять. Буде вона не легшою від сьогоднішньої, але для вчителя, озброєного раціональною методикою, неодмінно успішною.

608

Практична педагогіка або три технологи'

К

1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка