Практична педагогіка або три технологіїСторінка32/46
Дата конвертації15.04.2016
Розмір8.25 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   46

АнАЛ

ВУЄМО

Зілля всіх мудреців

Правила грунтуються на принципах, принципи діють через правила — такий діалектичний зв'язок між ними. Чому правила реалізації принципів називаються ще й правилами педагогічної майстерності? Придивіться до праці професіонала і спробуйте профільтрувати усе, що ви побачите і почуєте, крізь сито багатьох вимог принципів. Що ж виявиться? Насамперед повне втілення цих вимог. Виходить, хороший педагог тому й хороший, що втілює в життя усі багатогранні вимоги. Правила реалізації принципів — це і є східці професіоналізму, піднімаючись якими крок за кроком, досягають вершин педагогічної майстерності за умови, природно, не догматичного, а творчого сходження.

Скільки ж правил належить «засвоїти» педагогу? На це пи тання найкраще відповісти словами К.Д. Ушинського: самі ці правила не мають ніяких границь, їх можна вмістити на одній друкованій сторінці і з них можна скласти кілька томів. Вже одне це показує, що головне — зовсім не у вивченні правил, а у вив- а ченні тих наукових основ, з яких ці правила випливають.

[ Як повинні бути сформульовані правила? Не інакше, як у

формі порад — нагадувань учителю— що робити для того, щоб виконати вимоги принципів. Відповідей на питання — як діяти?— правила майже не містять. При надмірній деталізації правило перетворюється в методичну вказівку, а при скороченні запису втрачає конкретність. Як імперативні нагадування формулюються тільки класичні правила.

Порівняємо правила педагогічні з граматичними. Останні вказують на необхідність виконувати визначені дії, але механізму їхнього виконання вони не розкривають. Приміром, правило виділення дієприкметникового звороту з двох боків комами не пояснює, як знайти цей зворот. Точнісінько так само й у педагогічних правилах розкривається тільки суть визначеної вимоги. Творчість вчителя в межах правила в тому й полягає, щоб відшукати конкретні шляхи, механізм здійснення вимог. У кожного ці шляхи будуть своїми, неповторними.

Всі істини, які замовчують, стають отруйними,— вважав Ф. Ніцше. Чи так це насправді, стане відомо трохи згодом, коли

409
Підласий Ї.П.

частина педагогів віддасть перевагу правилам. Ми вже знасмо до чого прийшли, відмовившись від них, подивимося ж, що дадуть зусилля розумного використання правил для досягнення ефекту продуктивного навчання.

Нагадасмо педагогам оптимальну кількість правил, стежачи за тим, щоб розкривалася сутність принципу і не було надмірної деталізації вимог. З цісю метою зіпремося на педагогічну спадщину Я. Коменського, А. Дістервега, К.Ушинського. Деяких правил запозичимо з творів В.І. Помагайби, X. Кляйна, Ч.Купіссвича, Е.Торндайка, сучасних учителів — новаторів. Більшість правил переформульована відповідно до рівня розвитку теорії і практики навчання, вимог сучасної методики.

Сперечаємось

Чи можна застосувати класичні правила і правила радянської школи, складені для формування всебічно і гармонічно розвиненої особистості, в ринковій соціальній системі, де перед школою ставляться інші цілі і завдання, де навчають і виховують, спираючись насамперед на особисті потреби і запити людини?

Давайте обміркуємо і це питання, щоб не вийшло так, що книга, яку вчитель придбав сьогодні, скеровує його у вчорашній день.

Думаю, що ніяких спеціальних правил для педагогічного пронесу, що протікає в ринковій дійсності, не існує. Але, безумовно, деякі педагогічні правила потребують зміни. У тій частині, де правила відносяться до навчального предмету, способів педа-г огічпої діяльності — воші залишаються незмінними. А правила, що стосуються відносин з учнями, істотно змінюються. Багато чого з того, що міг дозволити собі вчитель авторитарної школи, де дитина була «додатком» до навчального предмета, варто забути назавжди. Педагогіка співробітництва, партнерських відносин, доповнена ринковими правилами взаємодії, помножена на права людини, запроваджує нові правила і вимагає, їхнього дотримання. Сформулюємо поки що ті, що починають діяти вже сьогодні, у непростий період поступової відмови від старих стереотипів і переходу до ринкової о мислення. Природно, у них ще довго будуть залишатися рудименти вчорашнього, але усе виразніше будуть звучати і нові нотки. Належить нам налаштуватися па те, що відразу в ринковий рай ми не стрибнемо, треба

Практична педагогіка або три технології

пройти довгий шлях відмовлення від старого і прийняття нового. І ще невідомо, куди він нас виведе.Корисна інформація для правильних рішень

 • Права людини гарантують свободу вибору освіти, шкіл, учителів, предметів вивчення. Визнаємо їх беззастережно, раз і назавжди.

 • Нас вибирають, ми вибираємо. Учитель — не пасивний ви конавець замовлення, а сповнений власної гідності фахівець, з думкою якого змушений рахуватися замовник педагогічних по слуг. Яку позицію займемо, як себе покажемо, який сегмент у ринковому майбутньому займемо — з тим і ввійдемо в ринок.

 • Діти залишаються дітьми хоч при соціалізмі, хоч при ринко вому капіталізмі. Будемо дивитися в корінь. Будемо відокремлю вати зерно від полови. Ніколи не ототожнюватимемо «Мерсе- дес» із здібностями, а випрані джинси — з нестачею розуму.

 • Поведінка дітей істотно модифікується. Виникають угрупо вання, партії, команди, клуби. З усіма знаходьте спільну мову. Школа об'єднує, а не роз'єднує. Школа, як і церква, зрівнює усіх.

 • Залежність: скільки грошей, стільки освіти справедлива ли ше до певної межі. Одна драхма — один урок, дві драхми — два уроки, а далі мудрець засумнівався — скільки брати за три і чо тири уроки. Вирішуйте це питання гнучко і завжди на користь розумного учня.

 • Поважайте вибір учня, яким би він не був. Вільній людині не накажеш.

 • Спирайтеся на ринкові стимули, вони прості і дохідливі.

 • Укладайте контракти з учнями і їхніми батьками. Це позба вить вас від багатьох непорозумінь і неприємностей. Беріть на се бе відповідальність лише за 50% загальної справи і продукту.

 • Гарантуйте якість своїх послуг. Тоді ви будете затребувані як професіонал, майстер своєї справи. Репутація на ринку важить дуже багато.

 • Незважаючи на жорсткість ринкових відносин, не допускай те девальвації загальнолюдських цінностей, не поступайтеся вічними принципами заради короткої вигоди, не принижуйте власної гідності.

 • Конкуренція — сильний стимул професійного росту. Кого буде звинувачувати педагог, якщо виберуть не його? Будемо вчи тися працювати краще.

Підласий І.П.

* Якщо учень і його батьки обрали продуктивну технологію, то не відступайте від її вимог, щоб успіх був гарантований.

* Якщо учень і його батьки обрали поблажливу технологію особистісно орієнтованого виховання, дотримуйтесь її основних положень. Не плутайте принципи різних технологій.

* У кожній технології замість того, щоб давати прямі вказівки, нехай навіть у м'якій формі, краще підвести учнів до са мостійного правильного вибору, щоб вони самі запропонували те, що ви збиралися їм сказати. Людина, яка сама прийняла рішення, завжди буде трудитися краще і продуктивніше.МНАЛВУЄМО

Подивимося на правила з іншого боку і пригадаємо, що правило — це положення, у якому відбиваються: • постійне відношення явищ;

 • порядок дій;

 • пропозиція;

 • вказівка для ухвалення рішення;

 • підказка в ситуації вибору;

 • інформація для роздумів.

З цього вигошває, що педагог самостійно вирішить, яким буде застосування чи порушення правил. У думаючого учителя цей вибір завжди буде усвідомленим.

Що можна порадити всім як універсальний рецепт успіху? Спробуйте спочатку прості засоби. Ми вже так ускладнили собі життя всілякими «заморочками», що просто не можемо повірити, що успіх може бути досягнутий нехитрими і простими способами. Можливо, аналогія з марним лікуванням нежиті новітніми патентованими мікстурами допоможе нам зрозуміти всю даремність пошуків порятунку неприродними засобами.

Згадаємо деякі прості життєві поради, які навіть правилами назвати важко, тим більше — педагогічними, але вони нам допоможуть поза всяким сумнівом.


 • Уникай взаємодії з учнями у роздратованому стані.

 • Наведенню мостів сприяє спільна робота.

 • Вибачся, коли неправий.

 • Наступний вибір схожий на попередній. Вчасно зміьпой вибір.

 • Чим більше напруга, тим частіше відпочивай.

412

Практична педагогіка або три технології

 • Відпочивай до появи втоми.

 • Узгоджуй відпочинок із власними біоритмами.

 • Хронічна втома — пряма дорога до хвороб.

 • Втома паралізує мислення і дії.

 • Успіх у концентрації на головному, другорядне — потім.

 • У тому самому об'єкті різні люди виділяють різне головне.

 • Емоції впливають на тіло, на психіку, на загальну енергетику організму.

 • Динамічний спосіб життя підвищує енергопотенціал.

 • Направляй енергію на вирішення проблем, а не відхід від них.

 • Живи сьогодні і зараз. Живи у злагоді з життям.

 • Важке завдання, вчасно запропоноване, багатьох зробило особистостями.

 • Працюй на корисні звички, потім вони попрацюють на тебе.

 • Звичку можна виробити постійними вправами за 3-4 тижні.

 • Знання життя є справжнім знанням.

 • Інтереси людини сконцентровані навколо її власного «Я».

 • Мета без дій не оживає.

 • Навчайся у тих, хто домігся успіху, навчайся у професіоналів.

 • Поведінка людей свідомо чи підсвідомо скерована на задово лення власних потреб, на рішення власних проблем.

 • Порівнювати дитину можна тільки з нею самою.

 • Якщо бажаєш іншої реакції, знайди інший стимул.

 • Оптимальна кількість слів в одному звертанні — 7±2).

Правила оживають у діях, чи не так?

Сперечаємось

До приватної школи «крутенька» мама привела 11-річну дівчинку і наказала директору:


 • Уроків не питайте. Ставте гарні оцінки. Хваліть. Не дозво ляйте дітям насміхатися. За це я платитиму.

 • Буде виконано, відповів директор, розглядаючи чек на круг леньку суму.

Як Ви поставитесь до таких гримас ринкової педагогіки?

413


Підласий І.П.

М

ІРКУЄМО


Активне учіния

В основі принципу свідомості й активності лежать установлені наукою закономірні положення: справжню сутність людської освіти складають глибокі самостійно усвідомлені знання, що здобуваються шляхом власної інтенсивної розумової діяльності; свідоме засвоєння знань учнями залежить від низки умов і факторів: мотивів уміння і навчання, рівня і характеру пізнавальної активності учнів, організації навчально-виховного процесу і керування пізнавальною діяльністю, застосовуваних учителем методів і засобів навчання й ін.; власна пізнавальна активність школяра є важливим чинником навченості і впливає на темп, глибину і міцність оволодіння навчальним матеріалом.

Практична реалізація принципу свідомосіі й активності навчання здійснюється шляхом дотримання наступних правил навчашія.


 • Ясне розуміння цілей і завдань майбутньої роботи — не обхідна умова свідомого навчання: покажіть їх учням, поясніть важливість і значення, розкрийте перспективи.

 • Навчайте гак, щоб учень розумів що, чому і як потрібно ро бити і ніколи механічно не виконував навчальних дій, поперед ньо і глибоко не усвідомивши їх.

 • Навчаючи, варто використовувати усі види і форми пізнаваль ної діяльності, поєднувати аналіз із синтезом, індукцію з дедукцією, зіставлення з протиставленням, частіше застосовувати аналогію: чим молодші за віком школярі, тим частіше починайте з індукції.

 • Забезпечуйте розуміння учнями суті кожного слова, речен ня, поняття: розкривайте їх, спираючись па знання і досвід, вико ристовуйте образні порівняння. Не вводьте понять, на докладне розкриття яких ви не розраховуєте.

* Використовуйте силу взаємонавчання. Забезпечуйте на лежні умови для розвитку колективних форм пошуку правильної відповіді. Те, про що розповідає товариш, нерідко учнями сприй мається краще і легше, ніж пояснення вчителя, а тому не пояс нюйте того, що можуть пояснити товаришам ваші кращі учні.

* На виховання активності не шкодуйте ні часу, ні зусиль. Пам'ятайте, що сьогоднішній активний учень —■■ завтрашній ак тивний член суспільства.

414

Практична педагогіка або три технології


 • Давайте своїм учням нові стимули навчання — ті, що кри ються в самому навчанні. Змусьте їх полюбити навчання — одну з головних насолод у житті.

 • Те, що учням невідомо, логічно узгоджуйте з відомим: де не має логічного зв'язку між засвоєними і засвоюваними знаннями, там немас свідомого навчання.

 • Не плутайте технологій. Не забувайте, що у поблажливій тех нології головне не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте. Навчайте і виховуйте так, щоб учень не був «допов ненням» до навчального предмета, а навпаки — суб'єктом його ак тивного освоєння. Пам'ятайте, що не предмет формує особистість, а учитель своєю діяльністю, пов'язаною з вивченням предмета.

 • Ставте учнів у ситуації, що вимагають від них виявлення і пояснення розбіжностей між фактами, що спостерігаються, і на явним знанням.

 • Навчання стане більш успішним, якщо кожне правило су проводжуватиметься оптимальною кількістю прикладів, щоб усім стало зрозуміло, яким різноманітним є його застосування.

 • Учителеві мало знати свій предмет. Він зобов'язаний знати дитяче незнання і поважати його, розуміти справжню причину й усувати її, не вдаючись до силового тиску.

 • Учіть знаходити і виділяти головне та другорядне у тому, що вивчається. Виділяйте головне, домагайтеся насамперед ро зуміння і засвоєння головного. Вводьте оптимальну кількість прикладів, але так, щоб вони не затьмарили сутність головного.

 • Ставте важку мету, підкреслюйте її виняткову трудність і викликайте впевненість у тому, що вона неодмінно буде досягну та. Мета може бути нецікавою, але віра в можливості подолання труднощів здатна дуже сильно мобілізувати школяра.

 • Нічому не слід навчати, спираючись лише на авторитет: але усьому треба навчати за допомогою доказів, що грунтуються на почуттях і розумі.

 • Допомагайте учням опановувати найбільш продуктивні мего- ди навчально-пізнавальної діяльності, навчайте їх навчатися.

 • Щоб кожен учень міг відповідати біля дошки вільно, не за тримував клас і не збивав темп уроку, дайте йому опору (схему, таблицю, конспект, алгоритм). Упевненість, гарне самопочуття і навіть рейтинг чимало залежать від підручних засобів.

* Контролюйте фактори, що відволікають увагу учнів від об'єкта вивчення, як внутрішні (неуважність, заняття сторонніми

415


Підласий І.П.

справами на уроці і т.ін.), так і зовнішні (запізнення, порушення дисципліни і т.ін.), усувайте з навчально-виховного процесу несприятливо діючі причини. • Намагайтесь частіше використовувати запитання «чому», щоб навчити учнів мислити: розуміння причинно-наслідкових зв'язків — неодмінна умова розвиваючого навчання.

 • Інтелектуальне тло класу — сильний стимулятор пізнаваль ної активності кожного учня. Підвищуйте його всіма доступними вам формами і засобами.

* Успіх прийде тоді, коли усе, що вивчається, так добре обґрунтоване доказами й аргументами, що не залишається місця ні сумнівам, ні забуванню.

 • Пам'ятайте, що по-справжньому знає не той, хто переказує, а той, хто на практиці застосовує.

 • Визнання характеру, здібностей, розумових відмінностей, особистих інтересів і життєвих планів учнів — основа вибору правильної стратегії навчання, поваги до особистості і правиль ний спосіб уникнути важливих помилок.

 • Постійно вивчайте і використовуйте індивідуальні інтереси своїх учнів, розвивайте і направляйте їх таким чином, щоб вони узгоджувалися з особистими і суспільними потребами.

 • Зацікавленість навчанням є тільки там. де є натхнення, наро джене від успіху. Дайте учневі впевненість у тому, що він обов'яз ково досягне успіху, навчіть його правильно виконувати роботу, навчіть раціонально учитися, стежте, щоб він не відставав.

 • Ширше використовуйте у навчанні практичні ситуації, ви магайте від учнів самостійного бачення, розуміння й осмислення розходжень між фактами, що спостерігаються в житті, і їхнім на уковим поясненням.

 • Домагайтеся неодмінного виконання заданої роботи, а як що вона виконана не якісно чи не у встановлений час — ос терігайтесь звинувачувати тільки учня.

 • Навчайте так, щоб знання набули сили переконання і керів ництва до дії,

 • Привчайте учнів думати і діяти самостійно. Поступово від ходьте від механічного переказування, дослівного відтворення.

 • Творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблем, пізнавальні завдання вирішуйте кількома логічно відмінними способами, частіше практикуйте творчі завдання.

416

Практична педагогіка або три технології

* Майстерність ставити запитання і вислуховувати відповіді — одна з важливих умов стимулювання і підтримки активності. Яке запитання — така й відповідь, як учитель слухає учня — так учень слухає вчителя.Головного очима не побачиш

Принцип наочності — один з найвідоміших і інтуїтивно зрозумілих принципів навчання, що використовується з найдавніших часів. Закономірне обґрунтування цього принципу отримано порівняно недавно. В основі його лежать наступні наукові закономірності: органи почуттів людини мають різну чутливість до зовнішніх подразників, у переважної більшості людей найбільшою чутливістю відрізняються органи зору; пропускна здатність каналів зв'язку від рецепторів до центральної нервової системи різна: оптичного каналу зв'язку — 1,6*106 біт/сек, акустичного — 0,32*10" біт/сек., тактильного — 0,13*106 біт/сек. Це означає, що органи зору «пропускають» у мозок майже в 5 разів більше інформації, ніж органи слуху, і майже в 13 разів більше, ніж тактильні органи; інформація, що надходить у мозок від органів зору (оптичним каналом), не вимагає перекодування, вона закарбовується в пам'яті людини легко, швидко і міцно.

Практика навчання виробила значну кількість правил, що всебічно розкривають застосування принципу наочності. Нагадаємо деякі з них.


 • Використовуйте у навчанні той факт, що запам'ятовування ряду предметів, представлених у натурі (на картинках чи моде лях), відбувається краще, легше і швидше, ніж запам'ятовування того ж ряду, поданого у словесній формі, усній чи письмовій.

 • Пам'ятайте — дитина мислить формами, фарбами, звуками, відчуттями взагалі: звідси й необхідність наочного навчання, що будується не на абстрактних поняттях і словах, а на конкретних образах, безпосередньо сприйнятих дитиною.

 • Золоте правило для тих, хто навчає: усе, що тільки можна, представляйте для сприйняття органами чуття, а саме: видиме — для сприйняття зором, те що можна почути — слухом, запахи — нюхом, те що має смак — смаком, доступне для дотику — дотиком.

* Використовуйте багаторазове повторення з обов'язковим включенням і активізацією усіх видів пам'яті — зорової, слухової і моторної. По-перше, так ви зможете задовольнити всіх — адже у кожного переважає свій тип пам'яті; по-друге, будуть розвиватися

417

Підласий І.П.

усі види пам'яті; по-третє, комбінація видів пам'яті завжди має переваги. • Ніколи не обмежуйтеся самою лише наочністю — наочність не мета, а засіб навчання, розвитку мислення учнів.

 • Навчаючи і виховуючи, не забувайте, що поняття й абст рактні положення доходять до свідомості легше, коли вони під кріплюються конкретними фактами, прикладами й образами; для розкриття їх необхідно використовувати різні види наочності.

 • Варто застосовувати наочність не тільки для ілюстрації, але і як самостійне джерело знань для створення проблемних ситу ацій. Сучасна наочність дозволяє організувати ефективну пошу кову і дослідницьку роботу школярів.

 • Навчаючи і виховуючи, пам'ятайте, що наочні засоби спри яють утворенню найбільш виразних і правильних уявлень про досліджувані предмети і явища тільки в умовах адекватності — правильного відображення сутності явища в наочному засобі.

 • Стежте за тим, щоб спостереження учнів були систематизо вані і поставлені у відношення причини і наслідку незалежно від порядку, у якому вони спостерігалися.

 • Застосовуючи наочні засоби, розглядайте їх у класі спочат ку в цілому, потім — головне і другорядне, а на завершення — знову в цілому.

 • Використовуйте різні види наочності, але не захоплюйтеся надмірною кількістю наочного приладдя: це розсіює увагу і зава жає сприймати головне.

 • Застосовуючи наочність, активізуйте чуттєвий досвід учнів: опора на раніше сформовані уявлення конкретизує й ілюструє досліджувані поняття.

 • Намагайтеся виготовляти наочні приладдя разом з учнями: найкращим є той посібник, що виготовлений своїми руками.

 • Ніколи не показуйте того, чого самі добре не знаєте; старан но готуйте наочність до застосування.
 • Науково обгрунтовано застосовуйте сучасні засоби наоч ності: навчальне телебачення, відеозапис, кодослайди. поліек- ранну проекцію й in.; досконало володійте технічними засобами навчання, методикою їхнього використання.

 • Застосовуючи наочні засоби, виховуйте в дітей увагу, спос тережливість, культуру мислення, конструктивну творчість, зацікавленість предметом вивчення.

 • Використовуйте наочність як один із засобів зв'язку з життям.

418

Практична педагогіка або три технології

 • Пам'ятайте, що в умовах кабінетної системи навчання можли вості використання наочності розширюються: це вимагає вдумли вого ставлення до неї, уважного планування і ретельного дозування.

 • 3 віком учнів предметна наочність повинна усе більше по ступатися місцем символічній; при цьому предметом особливої турботи вчителя повинна бути адекватність розуміння сутності явища і його наочного розкриття.

 • Пам'ятайте, що наочність — сильнодіючий засіб, який при не уважному чи неправильному використанні може відволікати учнів від вирішення головної проблеми, підмінити мету яскравим засобом.

 • При надмірному захопленні наочністю вона стає перешко дою на шляху глибокого опанування знань, гальмом у розвитку абстрактного мислення, розуміння сутності загальних і конкрет них закономірностей.

Ушинський мав рацію

Стверджуючи, що тільки розумна система дає нам владу над нашими знаннями, він фактично окреслив головну сутність однойменного принципу. Принцип систематичності і послідовності спирається на наступні наукові положення, що грають роль закономірних початків: людина тільки тоді має справжні і дієві знання, коли в її свідомості відбивається чітка картина зовнішнього світу на основі глибоко засвоєної системи взаємозалежних понять; універсальним засобом і головним способом формування системи наукових знань є певним чином організоване навчання; система наукових знань створюється в тій послідовності, яка визначається внутрішньою логікою навчального матеріалу і пізнавальних можливостей учнів; процес навчання, що складається з окремих кроків, протікає тим успішніше і дає тим вищі результати, чим менше в ньому перерв, порушень послідовності, некеро-ваних моментів; якщо систематично не вправляти навичок, то вони втрачаються; якщо не привчати учнів до логічного мислення, то вони постійно будуть відчувати утруднення у своїй розумовій діяльності; якщо не дотримуватися системи і послідовності у навчанні, то процес розвитку школярів сповільнюється.

У практичній діяльності принцип систематичності і послідовності реалізується шляхом дотримання багатьох правил навчання, найбільш важливими серед яких є наступні.

* Використовуйте схеми, плани, щоб забезпечити засвоєння системи знань. Розподіляйте зміст навчального матеріалу на


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   46


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка