Практична педагогіка або три технологіїСторінка21/46
Дата конвертації15.04.2016
Розмір8.25 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   46

СПЕРЕЧАЄМОСЬ

У кожного з нас свої погляди, пріоритети і докази. Ви не зобов'язані зі мною в усьому погоджуватися. Може статися, ваші

236

Практична педагогіка або три технології

аргументи будуть вагоміші за мої. І я заздалегідь готовий поступитися, якщо мені переконливо доведуть, що людина, котра провела одинадцять років за шкільною партою, має право нічого толком не знати, а її мислення — залишатися нерозвиненим. Тож порушимо питання найголовніші. Чи згодні ви, що: • краще знати менше, але краще?

 • нікому не хочеться витрачати час і гроші на вивчення того, що в житті не знадобиться?

 • знання, уміння повинні бути міцними і дієвими?

 • має бути вихований по можливості універсальний, тобто логічний, причинно-наслідковий спосіб мислення?

 • у школі треба навчити людину володіти своїм найго ловнішим органом — мозком?

д

ІЄМО

Прямо до цілі

У продуктивній технології ми можемо вибирати, використовувати і комбінувати усі відомі нам види навчання: пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване, комп'ютерне. З загальної теорії педагогіки відомо, що ці види не можуть займати «всю площину» навчально-виховного процесу, а повинні використовуватися помірковано та у випадках, коли за їхньою допомогою можна більш економно та ефективно вирішувати поставлені завдання.

Хочу нагадати, що головною умовою вибору того чи іншого виду навчання, як і технології, стає продуктивність.

Переважаючим (пріоритетним, базисним) у нашій практиці традиційно залишається пояснювально-ілюстративне навчання, що служить канвою і сполучною ланкою для застосування усіх інших видів і технологій. Педагогічні переваги пояснювально-ілюстративного навчання добре відомі. Воно заощаджує час, максимально швидко веде до мети, зберігає сили вчителів і учнів, полегшує останнім розуміння складних знань, забезпечує достатньо ефективне керування процесом. Але поряд з цими перевагами йому властиві і недоліки, серед яких найбільш помітні — повідомлення учням «готових» знань, звільнення їх від необхідності самостійно і продуктивно мислити, а також незначні можливості індивідуалізації та диференціації навчального процесу. Найбільш

237

Підласий ІП.

слабка ланка пояснювально-ілюстративного навчання — практика, що, як відомо, є критерієм істини, і без якої ґрунтовне засвоєння знань, умінь і навичок неможливе. Практична підготовленість, як відомо, — головний критерій доцільності навчання і одночасно — найважливіший показник навченості.

А що нам заважає збільшити частку практики в пояснювально-ілюстративному навчанні і тим самим позбутися його недоліків? Тоді це буде вже інший вид навчання, скажуть опоненти. І матимуть рацію. Але для нас це не має значення. Наша мета — створення продуктивної технології — не залишає місця для термінологічних дискусій. Залишивши базисною пояснювально-ілюстративну організацію навчально-виховного процесу з відкритими можливостями упровадження в будь-якому місці його інших видів та істотно доповнивши пояснювально-ілюстративну схему практикою, виходимо на нову модифікацію. За всіма припущеннями і розрахунками це має бути новий високопродуктивний вид навчання.

Чи використовувалося що-небудь подібне раніше? Чи є досвід посилення пояснювально-ілюстративного навчання практикою? Для відповідей на поставлені запитання проаналізований досвід української та російської школи, досліджені провідні світові тенденції. Встановлено, що після незліченних спроб і помилок, удосконалень та поліпшень, світова педагогіка все пильніше вдивляється у старовинні, перевірені і надійні схеми організації ефективної шкільної роботи. Продуктивна технологія віддає перевагу класичним варіантам вирішення навчально-виховних проблем.

Головна новація продуктивної педагогіки — розчищення шляхів до одержання продукту максимальної кількості і якості за мінімальний час. Як несуттєві моменти «ринкового» навчання відкидаються відволікання на вивчення другорядної інформації, заняття у класах справами, що не мають прямого і безпосереднього відношення до мети. Ще недавно такі відхилення вважалися можливими і навіть бажаними для урізноманітнення навчальної діяльності, підвищення інтересу, розвитку і виховання. Але у ринкових умовах, коли мотивація учнів, що підстьобується контрактами і власним вибором, і так досить висока, коли кожну вкладену в навчання копійку потрібно відробити, відволікання не тільки не вітаються, але можуть викликати осуд учнів і санкції батьків проти вчителів. Не за горами, мабуть, і час, коли вчителя покличуть до відповідальності за низьку продуктивність, відволікання під час занять на справи, що безпосередньо не стосуються мети. За рубежем

238


мають місце позови в суд проти університетів і навіть шкіл, що не забезпечили належної якості навчання своїм випускникам, видали не підкріплені знаннями дипломи й атестати. Репутація навчальних закладів після подібних розглядів дуже страждає.

Позначимо нову модифікацію пояснювально-ілюстративної організації педагогічного процесу, посилену практикою і вільну від усього, що заважає досягненню мети, як цілеспрямовану. Розшифруємо її як «ПРямий і Успішний рух до наміченої Цілі», скорочено позначимо — ПрУц.

Основна мета ПрУц — збільшення часу активної самостійної (тренувальної) роботи кожного учня. Відповідно до законів навчання, в умовах високої концентрації уваги й активності, великого обсягу самостійно виконаних вправ коефіцієнт засвоєння (правильного виконання завдань) може досягати 90 і більше відсотків.

Модель ПрУц містить у собі сім етапів, що мовою сучасної педагогічної термінології можуть бути позначені як: пропедевтична практика, орієнтація, презентація, практика на прикладах, керована практика, незалежна практика в класі, домашня самостійна робота (мал. 10).МОДЕЛЬ ПрУцМал. 10. 239

Підласий І.П.

Постійно присутніми у процесі є поточна діагностика і моніторинг. І до того, як приступати до роботи в технології ПрУц, і під час роботи варто проводити ґрунтовну перевірку знань і навичок учнів, здіснювати діагностування, щоб упевнитися, що вони мають достатні основи для подальшої успішної роботи. Постійне спостереження за процесом, динамікою змін, накопиченням продукту, що здійснюється за спеціальною програмою моніторингу, гарантує стабільний розвиток процесу і гарантований результат.

Перший етап навчально-виховного процесу, що здійснюється за технологією ПрУц, — пропедевтична практика, призначення якої — встановити рівень збереження знань, умінь, вивчених на попередніх навчальних заняттях. Не мудруючи і не затягуючи процес, уже на першій хвилині уроку педагог пропонує завдання (тест), виконання якого засвідчить, чи можна переходити до вивчення нового матеріалу. Це завдання буде коротким, інформативним, трудність його не вища від трудності домашнього завдання, з «ізюминкою», що дозволить встановити, — чи готові школярі до успішного продовження навчання. Найчастіше це тест на швидкість, результатом правильності виконання якого є конкретний показник. Спосіб швидкої перевірки — стандартизовані записи, перфокарти, умовні коди, підняті руки. Час на виконання не перевищує 3-5 хвилин. За результатом виконання тесту педагог приймає рішення — чи переходити до вивчення нового матеріалу, чи зупинитися на повторенні і зміцненні вивченого. Години навчального плану не мають для нього жодного значення, адже мета — навчити, а не «пройти» програму.

Другий етап навчального процесу, організованого в режимі ПрУц, — орієнтація, де задаються рамки (умови, характеристики) майбутнього навчального заняття і матеріалу, що буде вивчатися далі. Учитель роз'яснює свої сподівання, чітко викладає мету, визначає обсяг і структуру майбутньої роботи, інформує, у який спосіб будуть фіксуватися та оцінюватися результати. Структура цього етапу така: • коротка характеристика змісту уроку, зв'язків між новими і вивченими знаннями;

 • пояснення порядку вивчення нового — з яких частин буде складатися освоєння нового змісту, яка роль учнів при роз гляді кожної з його частин.

Третій етап — презентація, тобто представлення, виклад нових знань. Учитель робить усе, що для цього необхідне, — по-

240


Практична педагогіка або три технології

яснює, показує, демонструє, ілюструє, наводить приклади. Якщо це нова теорія, концепція, то докладно обговорюються усі поняття, що до неї причетні, даються їм визначення, формулюються правила і наводяться приклади. Якщо це нове уміння, то визначаються і чітко викладаються всі кроки його формування. Кожен крок обов'язково ілюструється прикладами. Цим усувається один з головних недоліків пояснювально-ілюстративного навчання — у ньому завжди бракує прикладів. Учителі, зазвичай, не враховують того, що діти не знають стільки, скільки вони самі, і не все для них є так само очевидним, як для вчителя.

Важливо не тільки повідомити інформацію усно, але максимально прояснити її за допомогою наочних засобів, щоб в учнів на цій стадії вивчення матеріалу склалися міцні зорові асоціації. Візуальна репрезентація навчального матеріалу приблизно для однієї третини учнів найбільш доцільна. Для «візуалів», тобто дітей, які тяжіють до образного сприйняття, наочність відіграє головну роль у розумінні і засвоєнні вивченого, для всіх інших — буде важливою підмогою на шляху повного розуміння. Учитель з'ясовує, чи всі правильно розуміють візуальну інформацію, чи немає розбіжностей у тлумаченні побаченого. Етап завершується перевіркою розуміння всього навчального матеріалу.

Головне для педагога — установити, чи готові учні приступати до практичної апробації навчального матеріалу. Учитель з'ясовує: • чи можуть усі учні безпомилково пригадати усі поняття, терміни, про які йшла мова?

 • чи можуть вони пригадати, скільки кроків (пунктів) і в якій послідовності входить до щойно вивченого матеріалу (уміння)?

Дуже бажано на цьому етапі повторити виклад кілька разів, поступово згортаючи інформацію, щоб головне було висвітлено максимально повно і прозоро, зрозуміло всім та сприйнято міцно і безпомилково.

Четвертий етап — практика на прикладах. Спершу педагог розбирає разом з учнями приклади. Практичні завдання виконуються спочатку всім класом, потім у підгрупах, трійках і парах. Гарною підмогою, що супроводжує цей етап роботи, буде кодоскоп. Коли учитель записує хід вирішення завдання (його алгоритм) на кодог-рамі, то всі бачать, що з чого випливає, розуміїоть, як здобувається кінцевий результат. Роль вчителя в тому, щоб підтримувати зворотний зв'язок, чуйно реагуючи на всі відповіді учнів. Правильні відповіді підтримуються, неправильні — відсіваються чи

241

Підласий Iff.

виправляються. Не можна забувати про візуальну підтримку. Усі учні повинні розуміти, що зображено на схемах. Вони можуть використовувати зображення (графіки, моделі, ілюстрації, схеми, таблиці, діаграми і г.ін.) як підказку, коли будуть діяти самостійно.

Наступний етап — керована практика. Тут слово «керована» означає, що вона проводиться під керівництвом учителя. Учні мають можливість попрактикуватися в присутності педагога. Робота учнів на цьому етапі дозволяє вчителеві оцінити їхню здатність самостійно виконувати навчальні завдання з певної теми. Аналізу піддягають кількість і типи допущених помилок. Учитель діє як індивідуальний помічник, фацилітатор, надаючи допомогу тим, хто її потребує.

Шостий етап — незалезісна (чи цілком самостійна) практика у класі. Вона розпочинається тоді, коли учні досягають рівня точності виконання завдання не нижчого за 85-90% на попередньому етапі керованої практики. Мета незалежної практики полягає в тому, щоб закріпній нове знання, забезпечити його запам'ятовування на тривалий період часу. Під час незалежної практики учні виконують практичні вправи без допомоги вчителя. Практика розпочинається в класі і продовжується удома. Роль учителя — своєчасна перевірка робіт учнів. Визначається, чи залишився рівень точності виконання завдань на належному рівні, чи досягнув він 100%. За результатами визначається необхідність допомоги і додаткових занять для тих учнів, хто цього потребує.

Сьомий етап — домашня самостійна робота. Учитель визначає обсяг оптимальної тренувальної роботи, необхідної для безумовного закріплення вивченого і придбання міцних навичок. Своїх цілей він досягає не перевантаженням, збільшенням обсягу вправ, а системою— перспективою подальшого підвищення міцності навичок шляхом розгляду вивченого в контексті подальшого вивчення нових знань.

МНАЛВУЄМО

1. Пояснювально-ішостративне навчання в нашій школі традиційно переважає усі інші види. Що б не робив педагог, він пояснює і показує. Не будемо руйнувати до основ цю правильну і корисну конструкцію. Але зажадаємо від педагога, щоб він був не стільки активний сам, скільки збуджував активність своїх учнів.

242

Практична педагогіка або три технології

Здається простим, а переорієнтуватися важко. Звикли педагоги робити самі те, ідо повинні робити школярі. Відомо, робити щось самому легше, ніж учити цьому інших. І метушаться в класах «ак-тивізатори» зі своїми нескінченними монологами. За це їх хвалять. Хотілося б побачити вираз обличчя і послухати слова інспектора, який на уроці виявить не захопленого власним красномовством Івана Павловича, а небагатослівного наставника, який, буденно сидячи за робочим столом, успішно керує процесом.

Реалізація ПрУц вимагає саме такої активізації. Парадоксально, але змусити навчально-виховний процес «обертатися» навколо учня зможе тільки той учитель, який керує ним з «капітанського містка». Учитель, який нехай і з найкращою метою, втікає в далекий куток класу, загубився для учнів.

Що у цих міркуваннях вам не подобається?

2. У ПрУц поєднуються чотири напрямки, навколо яких і групуються основні зусилля педагогів:


 • проектування продукту,

 • планування процесу,

 • підтримка запланованого розвитку процесу,

 • діагностика і моніторинг.

Який етап буде найважчим особисто для Вас?

Д

ІЄМО


Технологічні тонкощі

Звернемо увагу на деякі особливості і тонкощі здійснення навчально-виховного процесу за технологією ПрУц.

Перед тим, як викласти новий матеріал, учитель здійснює актуалізацію опорних знань і досвіду учнів, проводить пропедевтичну практику. Потім пояснює знання, демонструє усе до них стосовне, перевіряє, чи зрозуміли учні матеріал, виконує з ними разом пробні практичні вправи. Після цього розпочинає поетапне зміцнення вивченого шляхом самостійного виконання завдань. Перші практичні завдання обов'язково виконуються під орудою вчителя. Треба домогтися, щоб безпомилково були виконані усі перші дії, адже від цього залежить успішність наступної пізнавальної діяльності.

243


Підласий І.П.

Орієнтовний етап заняття може мати різну структуру, наприклад: 1. Вступні вправи, мета яких актуалізувати опорні знання, уміння, особистий досвід учнів;

 1. Обговорення цілей і завдань уроку;

 1. Чіткі однозначні вказівки (інструктаж) щодо виконання завдань;

 2. Пояснення, якими матеріалами треба користуватися, які нові завдання будуть висунуті у ході уроку.

Успішне засвоєння нового матеріалу буде багато в чому залежати від якості першого пояснення вчителя. Учителі, які прагнуть навчити добре, більше часу будуть приділяти роз'ясненню незрозумілого. Хід пояснення може бути наступним. Матеріал розбивається на малі частини (блоки, порції, кроки) і вивчається поступово «крок за кроком», так, щоб кожен крок можна було розглянути докладно. У кожному блоці матеріалу наводиться достатня кшькість прикладів. Учитель показує, як треба виконувати вправи, моделює ситуацію. Практикується багаторазове повторне пояснення найбільш складних моментів. Кожне наступне пояснення відбувається в усе більш згорнутому вигляді (як це робив В.Шаталов).

За поясненням розпочинається обговорення, у процесі якого вчитель перевіряє, чи зрозуміли учні нові концепції, поняття і терміни. Він не запитує, як звичайно, чи все зрозуміли учні, чи немає в них яких-нєбудь запитань, і якщо ніхто не підніме руку, то вважається, що можна переходити до наступної стадії уроку. Він обов'язково і докладно запитає кожного — що і як саме він зрозумів, з'ясує, скільки, чого і як засвоєно. Риторичне питання — «Усе зрозуміло?» не задається ніколи. Учителі, які прагнуть навчити якісно, постійно задають питання на розуміння матеріалу. Питання чіткі і однозначні, що вимагають конкретних відповідей. Часто учнів просять пояснити, як була отримана та чи інша відповідь.

Задаючи питання на перевірку розуміння, корисно дотримуватися наступних правил:

1. Задавати конвергентні (такі, що сходяться), а не дивер гентні (розбіжні) питання.

2. Давати можливість відповідати на запитання усім без винятку учням — не тільки тим, хто піднімає руку чи голосніше за інших ви гукує відповідь. Це можна забезпечити кількома способами, — на приклад, спочатку назвати того учня, який буде відповідати, потім того, хто буде опонувати. Іноді дітей просять відповідати разом.

244


Практична педагогіка або три технології

3. Більшу частину часу (75-90%) треба відводити на обговорен ня і вправи, у яких здійснюється закріплення і зміцнення вивченого.

4. Уникати тем, запитань, дій, що не стосуються справи. Після того, як учитель поставив запитання, а учень на нього

відповів, настає реакція педагога на отриману відповідь. Дослідження показують, що ефективні учителі ніколи не залишають невиправлених помилок і не сповіщають відразу правильну відповідь, якщо учень помилився. Для виправлення відповідей вони використовують спеціальні методи або ж пояснюють матеріал заново. Крім цього, робота завжди ведеться у високому темпі. Учень змушений стежити за поясненням, він не має можливості відволікатися. Щоб домогтися ще більшого ефекту, кращі вчителі надають більше можливостей відповідати на питання самим учням. Одержуючи правильну відповідь, «нагнітають ситуацію», задають нові, складніші запитання. На ранніх стадіях навчання, коли правильна відповідь дається «навмання», учитель кілька разів перефразовує запитання, доти його «крутить» перед класом, поки не буде цілком упевнений, що усі учні усе зрозуміли. Якщо учень припускається механічної помилки, учитель просто поправляє його і йде далі. Якщо неправильна відповідь указує на те, що учень не зрозумів, то вчитель спершу намагається підказати йому чи натякнути. За незадовільного результату пояснення розпочинається заново. Важливо допомагати учням розібратися в ситуації і самим виправити свої помилкові відповіді.

Ефективний зворотний зв'язок завжди має навчальну, а не емоційну і не особистішу скерованість. Обов'язково підкреслюйте, що було зроблено правильно. У зворотному зв'язку може бути присутньою похвала, але важливо, щоб вона грунтувалася на якості відповіді. Щоб бути ефективним, зворотний зв'язок повинний бути своєчасним і коригуючим.

Необхідність спочатку давати учням докладні пояснення і проводити з ними практичні вправи, і тільки після цього переходити до самостійних завдань, може здатися очевидною. Однак спостереження показують, що учнів часто змушують працювати з підручником або іншими книгами, практично не даючи їм попередньо ніяких пояснень чи підказок. Для того щоб перейти до самостійного виконання завдання, учень має достатньо володіти матеріалом.

У продуктивній технології доцільно переходити до виконаная самостійних практичних завдань тільки тоді, коли точність відтворення (оволодіння навичкою) у класі досягає 70%. Це

245


Підласий І.П.

треба розуміти так: або всі учні класу виконають 70% вправ безпомилково, або 70% учнів класу виконує безпомилково усі вправи. Моніторинг і поточне тестування допомагають учителю легко встановити цю необхідну межу.

У ПрУц діти самостійно працюють над завданнями від 50 до 70% часу уроку. Якщо ми хочемо, щоб більша частина цього часу дійсно йшла на засвоєння знань, то учні не повинні відволікатися. Не миттєвий і швидкозгасаючий інтерес, а воля, свідомо вихована увага, старанність повинні допомагати їм у цьому. У старій педагогіці це сполучення якостей називалося одним містким словом — старанність (рос. прилежание).

Стрижень ПрУц — практичні заняття з високим рівнем і якістю педагогічної підтримки з боку вчителя й однокласників. Підвищенню ефективності ПрУц сприяють:

1) багаторазове відточування, «шліфування» умінь і навичок. Ціль будь-якої практики иолягає в тому, щоб домогтися майстер ності, тобто здатності користатися навичкою незалежно і безпо милково. Вигострюючи навичку, учитель проводить учня через різні стадії практики, що характеризуються різним ступенем до помоги з його боку. Такого роду прогресія потрібна, щоб забез печувати необхідну підтримку учня доти, поки він не досягне рівня самостійного володіння відповідними знаннями, уміннями. Метод відточування окремих блоків гарантує від помилок на ранніх стадіях вивчення матеріалу, коли уразливість пам'яті ще дуже висока і легко може запам'ятатися неправильний досвід. Бу ває, і нерідко, що початкова помилка надалі веде до перекручу вання всієї інформації. У процесі навчання вчитель більше забез печує коригувальний зворотний зв'язок, вчасно виправляючи до пущені помилки і закріплюючи правильно засвоєне. Коли учні вже можуть виконувати роботу з достатньою точністю, то це зна чить, що вони готові до незалежної (власної) практики. Допомо га їм уже не потрібна. Можна виходити на домашнє завдання.

2) збільшення тривалості виконання практичних завдань. Дослідження показують, що чим більше часу було у сукупності виділено на практичне відпрацьовування матеріалу, чим більше було можливостей попракгикуватися, тим більш тривалий період зберігаються знання і навички у пам'яті. Короткі, інтенсивні періоди роботи забезпечують краще засвоєння матеріалу, ніж більш тривалі. Для молоділих школярів короткі (по 5-10 хвилин) практичні вправи, що чергуються протягом одного чи більше днів

246

Практична педагогіка або три технології

з іншими видами роботи, будуть більш ефективними, ніж одноразові 30-40-хвилинні вправи. Старші школярі хоча і здатні виконувати тривалу роботу, але і для них ефективніші короткі вправи. 1. інтенсивне спостереження за роботою кожного школяра на початковій стадії практики, тому що помилки, допущені на цій стадії, можуть закріпитися і надалі перешкоджати навчанню. Не обхідний постійний коригувальний зворотний зв'язок, щоб по милки не осіли в пам'яті. Інформація про те, як діяти правильно, запобігатиме помилковій концептуалізацїі вже на ранній стадії навчання. Це допомагає знизити рівень тривожності учнів: вико нуючи практичні вправи, вони будуть упевнені, що в разі потре би їхні дії будуть негайно скориговані. Важливо не тільки за побігати закоріненню помилок на ранній стадії, але й мати повне уявлення про динаміку формування навички.

 2. коли рівень точності виконання завдань досягне 75-80%, можна переходити до наступного рівня практики. Стежачи за ко ефіцієнтом точності, ми можемо бути впевнені, що діти будуть закріплювати успішний досвід, а не помилки.

 3. рівномірний розподіл практичних вправ та рознесення за гальної кількості практичних вправ на увесь період навчання. Відомо, що без повторення протягом 24 годин забувається дві третини отриманої інформації. Але якщо протягом досить трива лого проміжку часу (наприклад, 3-4 місяці) регулярно проводити повторення вивченого матеріалу, то можна домогтися переходу в довгострокову пам'ять майже всієї нової інформації. Найпоши реніша помилка — учитель припиняє вправи, коли досягнуте перше безпомилкове виконання. Для якісного навчання не обхідні регулярні повернення до найважливішого матеріалу.

 4. тривалість проміжків між практичними вправами не повинна бути занадто великою. Загальна рекомендація тут така: на початку навчання вправи проводити частіше, а як тільки учні виходять на рівень самостійної практики, вправи проводяться рідше, — спочат ку через 1 день, потім через 2, через 6 і потім через 15 днів.

Якщо говорити про виховні можливості ПрУц, то вони істотно кращі, ніж в інших технологіях. ПрУц побудовано таким чином, щоб збуджувати і підгримувати постійну мотивацію за допомогою оптимального темпу роботи, високих успіхів. Через конструктивний і позитивний зворотний зв'язок, спираючись на почуття успіху, цей вид навчально-виховної діяльності дозволяє значно підвищувати самооцінку учнів. Як уже відзначалося, ПрУц ґрунтується на

247


Підласий III.

свідомо вихованій увазі і старанності, ці якості формуються як складові компоненти виховного продукту. Працездатність, дисциплінованість, посидючість, уважність, старанність — саме ті якості, що мають значення в житті більшості людей.

Звичайно, модель ПрУц не може бути використана для всіх навчально-виховних цілей чи для усіх без винятку дітей. Діти повинні мати гарну навчальну тренованість, високу працездатність і мотивацію. ПрУц — це висока технологія для тих, хто хоче швидше досягги мети. Вона, на жаль, не належить до поблажливої, тому при виборі ПрУц, учитель зобов'язаний пояснити учням і їхнім батькам, що їх очікує. Ті учні і їхні батьки, які можуть дозволити собі розкіш особистісно зорієнтованого навчання, навчання за поблажливою технологією, можуть запозичати елементи ПрУц чи зупинятися на більш низьких його рівнях.

Зупинивши свій вибір на ПрУц, педагог буде чітко розуміти, що від нього буде потрібно. А буде витребуване те, що ефективний педагог має робити постійно: • високий ступінь контролю всіх учнів,

 • підвищення вимог до мотивації учнів,

 • гарантування швидкого і значного їхнього прогресу,

 • чіткий розподіл і економія часу,

 • економія зусиль,

-неприпустимість відволікань на все, що не відноситься до завдання,

 • створення спокійного емоційного середовища,

 • уміле керівництво працею і відпочинком дітей,

 • захист учнів, уселення впевненості, підтримка. Функції вчителя прості і доцільні:

 • добір навчальних завдань,

 • допомога при їхньому виконанні,

 • пред'явлення високих вимог,

 • забезпечення дисципліни,

- виконання великого обсягу тренувальної праці.

Фактично, ПрУц повертає нас до суворої, аскетичної традиційної школи, де найвищий пріоритет мало виконання заданого обсягу роботи. При цьому давалися завдання тільки навчальні, використання відволікаючих видів діяльності, наприклад, ігор, головоломок, всього іншого, що не відноситься безпосередньо до теми даного заняття, не допускалося. І в ПрУц відволікання заборонені. У цій частині воно істотно відрізняється

248

Практична педагогіка або три технології

від новомодних педагогічних течій, що закликають іти за бажаннями дітей, задовольняти їхні капризи. До чого це може довести, уже бачимо. Під суворими вимогами ПрУц є солідна база: незаперечно доведено, що чітка скерованість навчання завжди веде до вищих досягнень.

Характерно, що в ПрУц учитель позбавлений можливості відволікатися навіть на критику поведінки учнів. Вся його увага зосереджена на підвищенні інтенсивності і якості роботи. Відволікання у вигляді зауважень, нотацій і т.д. не допускаються. Учні, які випадають із загального ритму напруженої роботи, просто відсіваються. Ніяких потурань і загравань, принципи продуктивного навчання цього не допускають.

Модель ПрУц найбільше підходить для вивчення інформації і формування умінь з математики, граматики, фізики, хімії, біології, деяких інших предметів шкільної програми. За свідченням закордонних дослідників, де апробувалися триланкові моделі практики, можливий приріст результатів з читання, математики і письма не менше ніж на 25% за три роки. За висновками фахівців, найбільш істотну роль відіграє те, що діти навчаються в малих групах, віч-на-віч із учителем, який використовує добре продуману послідовність уроків.

Підсумуємо. ПрУц — це базова модель продуктивної технології, що передбачає:


 • поділ мети навчання на конкретні завдання,

 • повне розуміння і прийняття учнями цілей, що ставляться перед ними,

 • поділ процесу навчання на окремі кроки за кількістю по ставлених завдань,

 • добір необхідної кількості вправ для повного засвоєння кожного кроку,

 • застосування п'ятирівневої практики,

 • досягнення точності виконання завдань не менше 85-90% на кожному етапі і 100% — на заключному,

• забезпечення наступності при переході до нових завдань.

ПрУц — це могутнє навчальне середовище, де головний акцент ставиться на навчанні, де переважну частину часу діти зайняті виконанням навчальної роботи, де вони просто не можуть не досягти значного успіху — високого рівня засвоєння матеріалу. Клімат у класі діловий, і як усякий діловий клімат — позитивний і вільний від негативного ефекту.

249

Підласий Ї.П.

Ощадливий і діловий ПрУц дозволяє гнучко вибудовувати навчально-виховний процес і досягати гарантованих результатів. Цей вид навчально-виховної діяльності добре й у будь-якому місці процесу сполучається з іншими.М
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   46


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка