Практична частина програмиСкачати 485.99 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір485.99 Kb.
#8755
ТипУрок
Календарне планування. 9 клас

Тема 8. Мислення і свідомість (8 годин).

№ п/п

Тема урока

Практична частина програми

1.

Мислення і свідомість. Кора великих півкуль. Функціональна асиметрія мозку
2

Друга сигнальна система. Значення і види мови
3

Емоції. Види емоцій
4

Поняття про особистість
5

Біологічні основи психічної індивідуальності людини

Практична робота 9 Визначення типу темпераменту

6

Характер
7.

Можливості особистості: обдарованість і здібності

Практична робота 10

Виявлення професійних схильностей8

Урок узагальнення з теми
Підручник: Біологія. Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.:Грамота, 2009.- 296 с.

Урок № 1

Тема уроку: Мислення та свідомість. Кора великих півкуль. Функціональна асиметрія мозку

Мета уроку:

 • дати поняття про свідомість як найвищу форму відбиття дійсності;

 • встановити фізіологічну природу свідомості та підсвідомості, їх взаємодію і роль у регуляції поведінки людини;

 • пригадати основні властивості мислення;

 • ознайомити учнів з будовою та функціями кори великих півкуль;

 • розвивати пізнавальну активність учнів шляхом створення проблемних ситуацій, розвитку логічного мислення, використання проектної технології.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: «Головний мозок людини», дзеркальця, чорнила.

Основні поняття: мислення, свідомість, інстинктивна та свідома поведінка.

Перебіг уроку.

План-схема уроку

Етап уроку

Трива-лість, хв..

Форми і методи

Результат

1. Організаційний момент

1 хв2. Актуалізація опорних знань та умінь

3 хв

Вправи на розвиток логічного мислення

Закріплення знань про основні властивості мислення

3. Повідомлення теми і мети уроку.


1 хв4. Вивчення нового матеріалу.


23 хв

Робота з підруч-ником, групова робота, дослідницька діяльність,

поясненя вчителя;

запис визначення до зошитів; проблемне питання.


Засвоєння учнями основних понять:

 • мислення

 • свідомість та її властивості

 • будова і функції кори півкуль

Физкультхвилин-ка

1-2 мин
Покращання кровообігу, та роботи м’язів

4. Вивчення нового матеріалу

10 хв

Евристична бесіда;

з підручником, складання та запис схеми до зошитів;
Засвоєння учнями основних понять:

 • неусвідомлене

 • підсвідоме

 • несвідоме

5. Закріплення вивченого матеріалу


5 хв

складання асоціативної схеми


Перевірка отриманих на уроці знань

6. Домашнє завдання

1 хв

Завдання

Складання асоціативної схеми, засвоєння вивченого матеріалу

 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань та умінь

Розповідь вчителя: На протязі 9 років навчання в школі вам постійно доводиться щось порівнювати, аналізувати, узагальнювати. Я пропоную зробити теж саме і зараз.

Вправи на розвиток логічного мислення
(Слайд 1)

Питання до класу: Назвіть усіх цих дивовижних тварин одним словом.

Очікуєма відповідь: ДинозавриПитання до класу: Яку операцію зараз здійснив ваш мозок?

Очікуєма відповідь: Узагальнення.

(Слайд 2)Завдання класу: Порівняйте будову папороті та моху.

Питання до класу: Яку операцію зараз здійснив ваш мозок?

Очікуєма відповідь: Порівняння
Завдання класу: Розкажіть про будову нерва.

Питання до класу: Яку операцію зараз здійснив ваш мозок?

Очікуєма відповідь: Аналіз.

(Слайд 3) 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Аналіз, синтез, порівняння, узагальнення – все це приклади розумової діяльності або мислення. Але мислення неможливе без свідомості. Тема нашого уроку «Мислення та свідомість»

 1. Вивчення нового матеріалу.

Запис визначення мислення в зошит: Мислення – це процес узагальнюючого відображення властивостей предметів та явищ, їх зв’язків та відношень, сукупність різних типів розумової діяльності. Продуктом мислення є свідомість.

Запис визначення свідомості в зошит: Свідомість – функція людського мозку, яка здатна відображати дійсність, формувати суб’єктивну картину світу, на основі якої здійснюється ціленаправлена регуляція взаємовідносин особистості з навколишнім світом.

Завдання класу: Подивиться в дзеркальце.

Постановка проблемного питання:

 • Чи кожне відбиття – це свідомість?

 • Що робить дзеркальце?

 • Чим відрізняється відбиття в неживій природі від живої? (Живі організми відбивають активно)

Відповіді учнів, обговорення

Створення проблемної ситуації: Вчитель наносить краплю чорнил на аркуш паперу, складає його так, щоб чорнила розмазалися, пропонує роздивитися пляму і назвати предмет, який вона нагадує.

Питання до класу:

 • Чому одне зображення ви сприймаєте по різному?

 • Від чого це залежить?

 • Чому свідомість називають найвищою формою відбиття?

Очікуєма відповідь: Свідомість суб’єктивна, залежить від життєвого досвіду, рівня розвитку фантазії, настрою, тощо…

Розповідь вчителя: Свідомість – це результат діяльності мозку, тісної взаємодії кори і підкоркових центрів.

Дослідницька діяльність:

Завдання до класу: Об’єднайтесь у 2 групи, ознайомтесь з параграфом 93, с. 274 -275, за допомогою ватману та фломастерів створіть інформаційний міні-проект, презентуйте його однокласникам.

1 група – «Будова та функції лівої півкулі»

2 група – «Будова та функції правої півкулі»

Фізкультхвилинка. Чехословацька гра « Глава - рамена»:


 1. Глава, рамена (плічи), колена, пальци (3 рази).

 2. Глава, рамена, колена, пальци,

Уши, очі, уста, нос (3 рази).

Розповідь вчителя: Ведучу роль в формуванні свідомості грає ліва півкуля великого мозку. Це пов’язано з тим, що саме тут розташовано центр сприйняття мови. Мова має велике значення в становленні його свідомості, розвитку психіки.

Проблемне питання: Чи є у людини свідомість з дня народження?

Відповіді учнів, обговорення

Розповідь вчителя:але наша свідомість була б переобтяжена, якби кожна нова діяльність відбувалась під її контролем.

?

Ви мабуть вже розв’язали задачу – підставили коло на місце крапок ще до того, як свідомо сприйняли цей рядок символів як завдання на його продовження. Це спрацювала ваша підсвідомість.

Ключи от подземелья подсознанья

Звенят опять на поясе моём.

Сегодня я, заблудшее созданье,

Сойду туда с коптящим фонарём.

Н. МатвєєваРозповідь вчителя, складання і запис схеми в зошит: Те, що не знаходиться під контролем свідомості називається неусвідомленим.

Неусвідомлене

Підсвідоме

Несвідоме

Інстинкт

Інтуїція


Автоматизм

Гіпноз


Навички

Завдання класу: Наведіть з власного досвіду приклади, які б характеризували роботу неусвідомленої форми вищої нервової діяльності.

 1. Закріплення вивченого матеріалу

Складання асоціативної схеми (індивідуальна робота)

СвідомістьДомашнє завдання: вивчити параграф 88, скласти асоціативну схему на слово «Інтуїція», відповісти на запитання до параграфу.

Урок № 2

Тема уроку: Поняття про сигнальні системи. Мова – друга сигнальна система людини.

Мета уроку:

 • дати поняття про сигнальні системи людини,

 • сформувати уявлення про взаємозв’язок біологічних і соціальних регуляторів поведінки людини,

 • показати роль мови в мисленні людини;

 • розвивати пізнавальну активність учнів шляхом створення проблемних ситуацій, розвитку критичного мислення, використання контрольних тестів, самостійної роботи з підручником.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: таблиці по еволюції нервової системи, таблиця «Головний мозок людини», записи голосів тварин.

Основні поняття: системи комунікацій, мова, слово, периферичний та центральний апарати мови.

Перебіг уроку.

План-схема уроку

Етап уроку

Трива-лість, хв..

Форми і методи

Результат

1. Організаційний момент

1 хв3. Актуалізація опорних знань та умінь

5 хв

Метод «Прес»,

вправа критичне мислення
Перевірка рівня засвоєння отриманих на попередньому уроці знань, розвиток критичного мислення

2. Мотивація

навчальної діяльності учнів.


до 5 хв

Бесіда, прослуховування аудіозаписів

Концентрація уваги учнів на темі уроку, емоційне ставлення до вивчаємого матеріалу

3. Повідомлення теми і мети уроку.


2 хв

Використання фрагменту літературного твору

Емоційне ставлення до вивчаємого матеріалу, розвиток полікультурної компетенції

4. Вивчення нового матеріалу.


15 хв

Робота з підруч-ником, заповнення таблиці, індивіду-альна робота, взаємоперевірка,

групова робота

пояснення учителя;

запис визначення до зошитів; проблемне питання.
Засвоєння учнями основних понять:

 • сигнальні системи;

 • комунікаційні системи;

 • функції мови

Физкультхвилин-ка

1-2 мин
Покращання кровообігу, та роботи м’язів ока

4. Вивчення нового матеріалу

9 мин

Евристична бесіда; робота з таблицями,

з підручником, запис схеми до зошитів
Засвоєння учнями основних понять:

 • види мови

 • центри мови

периферичний та центральний апарати мови.


5. Закріплення вивченого матеріалу


5 хв

Тест

Перевірка отриманих на уроці знань

6. Домашнє завдання

1 хв

Завдання

Складання плану відповіді ,засвоєння вивченого матеріалу

 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань та умінь

Метод «Прес» із питання «Що таке свідомість?»

Порядок висловлювань: • «Я думаю, що свідомість – це…»

 • «Я так думаю, тому що…»

 • «Доказом цього є…»

 • «таким чином, я переконався, що мені це потрібно знати для того, щоб…»

Вправа «Поясни думку вченого» (критичне мислення)

Існує близько 20 тлумачень терміну «свідомість». І. П. Павлов: «Свідомість - це нервова діяльність певної ділянки великих півкуль, в певний момент, при певних умовах». С. Корсаков: «Свідомість – це сукупність знань про щось чи когось». В. Бехтерев: «Це наша підзвітна діяльність».

Як ви вважаєте, на підставі чого видатні вчені дали саме такі визначення свідомості?

Яке з цих визначень ви вважаєте найбільш вдалим? Чому? 1. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Запитання для бесіди з класом:

 • З чого починається процес пізнання?

 • В чому полягає подібність та відмінність цього процесу у тварин та людини?

Прослуховування записів голосів тварин

Запитання для бесіди з класом:

 • Яку роль грають ці звуки в житті тварин?

 • Чи реагують тварини на слово?

 • Чим відрізняється сприймання слів тваринами і людиною?

Очікуєма відповідь: Для тварин слово – умовний сигнал, для людини підстава для роздумів. Виникнення мови у людини привело до розвитку мислення.

4. Повідомлення теми і мети уроку.

Запис епіграфа урока в зошити

«Мысль! Великое слово! Что же составляет величие человека, как не мысль!»

О.С. Пушкин

5. Вивчення нового матеріалу

Робота з підручником, заповнення таблиці

«Сигнальні системи»Основні характеристики

Перша

Друга

Характер

реагуванняСукупність нервових процесів, що виникають в корі великого мозку при безпосередньому впливі на органи чуття чинників зовнішнього і внутрішнього середовища

Сукупність рефлексів, вироблених на слова та позначені ними поняття


Подразник

Процесы та явища

Слова, що означають процеси та явища

Для кого хара-ктерна

І для тварин і для людини

Тільки для людини


Вправа на визначення відмінносейі в сприйнятті слів людиною і звуків тваринами (індивідуальна робота)

З наданого списку виберіть окремо ознаки, властиві для сприйняття слів людиною, а окремо – характерні для сприйняття звуків тваринами: переживання, сигнали про їжу, предмети, властивості і ознаки предметів, сигнали, пов'язані із захистом території, абстрактні поняття, явища природи, відчуття, сигнали про небезпеку.Взаємоперевірка (правильні відповіді)

Для людини слова означають:

1) предмети;

2) властивості і ознаки предметів;

3) явища природи;

4) відчуття;

5) переживання;

6) абстрактні поняття.

Звуки для тварин - це:

1) сигнали про небезпеку;

2) сигнали про їжу;

3) сигнали, пов'язані із захистом території.Проблемне питання: Самостійно ознайомтесь з 1 -3 абзацами параграфу 89. Поясніть, що таке система комунікацій. Розкажіть, як і чому вона обов’язково виникала у суспільних тварин та у людини. Чи можливим було виникнення комунікаційних систем у тварин, що ведуть поодинокий спосіб життя?

Робота з підручником, запис схемиСпілкування

Передача емоцій

Позначення предмета, дії, стану

Реалізація мислення

Функції мови

У спілкуванні

У мисленні

Комунікації

Експресія

Узагальнення

Сигналізація

«Функції мови» у зошити.

4. Види мови.Завдання до класу (групова робота): Наведіть приклади, характерізуючі функції мови, продемонструйте їх у вигляді міні – вистави.

1група – функція спілкування та реалізації мислення;

2 група – передача емоцій та позначення предмету;

3 група – позначення дії та реалізації мислення;

4 група – позначення стану та спілкування.

Физкультминутка для глаз

1. Движение глазных яблок: • Из правого верхнего угла глаза - в левый нижний угол и назад (3 раза)

 • Из левого верхнего угла глаза – в правый нижний (3 раза)

 • Сделайте круговое движение глазными яблоками

2. Ладошками прикройте глаза, представьте как тепло от ваших рук согревает ваши глаза(30 секунд.

3. Не убирая ладошки представьте себя в своем самом любимом уголке мира (30 секунд).Пояснення вчителя, складання і запис до зошитів схеми «Види мови»
Види

мови


Діалогічна

Монологічна

Письмова

Устна


Внутрішня

Зовнішня


Питання до класу:

- Проаналізуйте схему "Види мови". Визначте суть кожного виду.

- На яких уроках ви переважно користуєтесь усною мовою. А на яких письмовою?

- Чим відрізняється усна мова від письмової? (Письмова мова припускає підвищені вимоги до розумової діяльності).

- У визначенні мови завжди вказується на функцію спілкування. А як це узгоджується з тим, що мова може бути і внутрішньою, для себе?

Відповіді учнів, обговорення

Самостійна робота з підручником (с. 259, 6-7 абзаци) та таблицями «Еволюції нервової системи хордових», «Головний мозок людини» за завданням:


 • Поясніть , з чого складається периферичний або голосовий апарат мови.

 • Як пов’язані здатність до мови і будова головного мозку?

 • Де знаходяться центр розуміння мови, а де моторний центр?

 • Чому ці центри пов’язані з центрами сенсорних систем?

5. Закріплення вивченого матеріалу.

Дайте відповідь на запитання тесту.

  1. Сигнальна система, що властива тільки людині:

А) перша;

Б) друга;

В) третя;

Г) четверта.

2. Сигнальна система, що являє собою сукупність нервових процесів, що виникають у корі великого мозку за безпосереднього впливу факторів середовища на органи чуттів:

А) перша;

Б) друга;

В) третя;

Г) четверта.

3. Друга сигнальна система представлена:

А) мовою;

Б) органами чуттів;

В) органами чуттів і мовою.

4. Сигнальна система. Що властива і людині і тварині.

А) перша;

Б) друга;

В) третя;

Г) четверта.

5. Подразником другої сигнальної системи виступають:

А) предмети;

Б) предмети та їх властивості;

В) слова.

6. Перша сигнальна система представлена:

А) мовою;

Б) органами чуттів;

В) органами чуттів і мовою.

7. Здатність людини до спілкування становить сутність мислення:

А) абстрактного;

Б) конкретного.
Домашнє завдання:

Прочитати параграф 89, скласти план відповіді на тему «Друга сигнальна система та її значення для організму», дати відповіді на запитання до параграфуУрок № 3

Тема уроку: Емоції, їх фізіологічні основи. Емоційні реакції і стани.

Мета уроку:

 • визначити природу емоцій, їх види, прояви;

 • встановити роль емоцій в житті людини;

 • допомогти учням визначити індивідуальні особливості їх емоційного життя; 4) розвивати пізнавальну активність учнів шляхом використання дидактичних ігор, створення проблемних ситуацій, розвитку критичного мислення.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: роздавальний матеріал «Емоції людини», «Емоції шимпанзе».

Основні поняття: емоції, позитивні та негативні емоції, механізм формування емоцій

Перебіг уроку.

План-схема уроку

Етап уроку

Трива-лість, хв..

Форми і методи

Результат

1. Організаційний момент

1 хв2. Мотивація

навчальної діяльності учнів.


до 5 хв

Бесіда, постановка проблемного питання

Концентрація уваги учнів на темі уроку

3. Повідомлення теми і мети уроку.


2 хв

Використання фрагменту літературного твору

Емоційне ставлення до вивчаємого матеріалу, розвиток полікультурної компетенції

4. Вивчення нового матеріалу.


20 хв

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»;

пояснення учителя;

самостійна робота з підручником, запис визначення до зошитів;

робота з роздаваль-ним матеріалом «Емоції людини» (робота в парах)

Гра "Тет-а-тет" (робота в парах)


Засвоєння учнями основних понять:

 • емоції;

 • зв’язок мотивацій та емоцій;

 • вплив емоцій на фізіологічний стан всього організму;

 • фактори, що здатні викликати емоції

Физкультхвилин-ка

1-2 мин
Активізація роботи м’язів та руху крові по судинам

4. Вивчення нового матеріалу

9 мин

Евристична бесіда; робота з роздаваль-ним матеріалом «Емоції шимпанзе» (робота в парах);

групова робота «Чи знаєте ви емоції ?ї»;

Робота з підручни-ком, запис таблиці до зошитів; проблемне питання
Засвоєння учнями основних понять:

 • форми прояву емоції;

 • воля.
5. Закріплення вивченого матеріалу


5 хв

Бесіда

Перевірка отриманих на уроці знань

6. Домашнє завдання

1 хв

Інтерактивне завдання

Підготовка презентації;засвоєння вивченого матеріалу

1. Організаційний момент (1 хвилина) Ознайомлення учнів з планом уроку.

2. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Слова вчителя: Уявіть собі всесвіт, яким він є сам по собі, без вашої оцінки подій, що відбуваються. У цілому всесвіті все буде однаковим, уся сукупність предметів і явища не матимуть сенсу, характеру.

Постановка проблемного питання: Чи можна уявити собі життя без радощів і страждань, задоволень і розчарувань, без любові і ненависті?

Відповіді учнів, обговорення

Слова вчителя: К. Ушинський писав: «Ничто – ни слова, ни мысли, ни даже поступки наши не выражают так ясно и верно нас самих, как наши чувствования; в них слышен характер не отдельной мысли, не отдельного решения, а всего содержания души нашей…»

Питання до класу: Про що піде мова сьогодні на уроці?

Очікуєма відповідь: Ми будемо розглядати емоції.3. Повідомлення теми і мети уроку.

Запис епіграфа урока в зошити

…О, если бы я только мог

Хотя б отчасти,

Я написал бы восемь строк

О свойствах страсти.

Я вывел бы её закон, её начало,

И повторял её имён

Инициалы.

(Б. Пастернак)

4. Вивчення нового матеріалу.

Питання до класу: Що таке емоції і яке їх значення?

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм» Учні висловлюють думки стосовно запитання вчителя, які фіксують на дошці.

Пояснення учителя: Говорячи про переживання людини, використовують два терміни - "почуття" і "емоція". В широкому значенні цього слова - це синоніми. У вузькому - під емоціями мають на увазі переживання, що виникли саме в даний момент. Емоції зазвичай носять ситуативний характер і виражають оцінку особою певної ситуації, пов'язаної із задоволенням потреб людини в даний момент.

Наприклад, в суботу ви збираєтеся з класом у Великоанадольский ліс. І, раптом, в суботу вранці починається проливна злива. Ви розумієте, що ваші плани не мають змоги здійснитись. Які емоції ви відчуваєте в цій ситуації?

Або такий приклад. Ваші батьки повідомляють вас, що в суботу уся ваша родина вирушає до бабусі для того, щоб допомогти їй викопати картоплю. Вам страшенно не хочеться простояти цілий день під пекучим сонцем. Але в суботу вранці починається проливна злива, і ви розумієте, що бабусіна картопля вам не загрожує. Які емоції ви відчуваєте?

Питання до класу: Яке визначення емоцій дає вам шкільний підручник?

Самостійна робота з підручником, запис визначення до зошитів:

Емоції – це субєктивний стан людини або вищої тварини, яке виникає в відповідь на дію внутрішніх, або зовнішніх подразників. і проявляються у формі переживань

Робота з формулою П. Симонова : Э= П х (І - С), де

Э - емоції,

П - потреби,

І - інформація, необхідна для задоволення потреб,

С - інформація відома.

Якщо П = 0, то і Э = 0, Э - максимальна, якщо С = 0.Проблемне питання до класу: Як ви розумієте народний вислів: "Лякає не подія, а невідомість".

Відповіді учнів, обговорення

Пояснення учителя: Виникнення і прояв почуттів пов'язані із складною комплексною роботою кори, підкірки і вегетативної нервової системи. Провідна роль належить корі, проте, велика і роль підкірки, оскільки в підкорці знаходяться центри, які керують вегетативною нервовою системою та регулюючі роботу внутрішніх органів. Це зумовлює тісний зв’зок емоцій та почуттів з величезною кількістью змін в функціях організму: з діяльністью серця (тахікардія та брадікардія), кровоносних судин (почервоніння або побіління шкіри), органів дихання (прискорення або уповільнення дихання), зі змінами в діяльності скелетних м’язів, виразними рухами всього тіла (пантоміміка) і лицьових м‘язів (міміка), а також зі змінами діяльності залоз зовнішньої (слинні, слізні, потові) та внутрішньої секреції. За цими змінами можливо зробити висновки, яку емоцію переживає людина саме в цей час.

Запис схеми до зошитів:

Кора великих півкуль


Підкірка
Центри, керівники вегетативної НС
Внутрішні органи

Проблемне питання до класу: Як ви розумієте вислів німецького письменника Г. Лихтенберга по: "Найцікавіша для нас поверхня - це обличчя людини. Саме на обличчі ми читаємо радість і смуток, любов і ненависть" та відомого педагога А. С. Макаренка: "Треба вміти читати на людському обличчі, по обличчю дізнаватися про деякі ознаки душевного руху"

Відповіді учнів, обговорення

Робота з роздавальним матеріалом "Емоції людини" (робота в парах)за завданнями:

 • Уважно роздивиться фотографії і визначьте емоційні стани зображених на них людей.

 • Припустіть, які події могли викликати емоційні стани, зображені на фотографіях, розкажіть про обставини, при яких вони могли виникнути.

 • Спробуйте реконструювати хід думок людини, зображеної на фотографії, чим він займався у той момент, коли був сфотографований, і які можуть бути його дії в подальшому.

Відповіді учнів, обговорення

Гра "Тет-а-тет" (робота в парах) Кожен з вас згадує яку-небудь емоцію. Потім ви обертаєтеся до свого сусіда по парті і показуєте йому цю емоцію за допомогою міміки, жестів, пози. Після цього емоцію відгадуєте ви.

Питання до класу: Чи легко було вам читати по обличчю ваших однокласників? Чого вам не вистачало для того, щоб впоратись з цим завданням?

Очікуєма відповідь: Ні, не вистачає життєвого досвіду.

Пояснення учителя: На емоції і почуття людини впливає друга сигнальна система. Переживання можуть виникнути не лише під час безпосередній дії явищ і предметів, але можуть бути викликані словами.

Фізкультхвилинка

 • Сидячи, зробіть декілька поворотів корпусом уліво і вправо.

 • Вирівняйте тулуб, поставте руки на талію, зведіть і розведіть лопатки (4 рази).

 • Опустіть руки й кілька разів енергійно струсніть їх.

Проблемне питання до класу: Чи можуть виникати емоції у тварин.

Робота з роздавальним матеріалом "Емоції шимпанзе" (робота в парах)

Відповіді учнів, обговорення

Питання до класу: З чим пов'язані емоції тварин?

Очікуєма відповідь: У тваринному світі виникнення емоцій також пов'язане із задоволенням або незадоволенням потреб. Але, внаслідок обмеженості потреб тварин, обумовлених вузьким кругом інстинктів, їх емоції обмежені і бідні.

Гра «Чи знаєте ви емоції?» Клас об'єднується в дві групи (групова робота) Одна група повинна назвати якомога більше позитивних емоцій, а друга - негативних.

Питання до класу: Як проявляються емоції?

Відповіді учнів, обговорення

Робота з підручником, запис таблиці до зошитів:

Форми прояву емоційКороткочасні

Тривалі


Емоційні реакції


Емоційні стани

Афекти

Емоційні стосунки


Проблемне питання до класу: Чи можна управляти емоціями?

Відповіді учнів, обговорення

Притча "Усе в твоїх руках"

Упіймавши метелика і заховавши його в долонях, двоє учнів прийшли до свого учителя і запитали: "Учитель, живий метелик, або мертвий?" А перед цим вони домовилися, що, якщо він відповість "мертвий", то вони розкриють долоні, і метелик відлетить, а, якщо скаже "живий", непомітно зімкнуть долоні і той загине.

Мудрий учитель відповів: "Усе у ваших руках"

Питання до класу:

- Чому я розповіла вам цю притчу саме на сьогоднішньому уроці?

- Що таке воля?

- Що може допомогти контролювати емоції?5. Закріплення вивченого матеріалу

Дайте відповіді на запитання:

- Що таке емоції?

- Які їх зовнішні прояви?

- Як пов’язані емоції з пізнавальним інтересом?

- Зовнішній прояв емоцій людини і людиноподібних мавп має багато спільного. Який висновок можна з цього зробити?- Як взаємодіють емоції, свідомість і воля людини?

5. Домашнє завдання:

 • вивчити параграфи 90, 91, дати відповіді на запитання до параграфів;

 • за бажанням підготувати презентацію «Емоції людини» або придумати фізкультхвилинку, яка дасть можливість попрацювати м’язам і викличе позитивні емоції.


Урок №4

ТЕМА УРОКУ: ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Мета уроку:

 • дати поняття про особистість,

 • встановити біологічні і соціальні мотиви і потреби, їх роль в регуляції поведінки людини, вплив соціальних чинників на формування особи;

 • ; розвивати пізнавальну активності учнів шляхом використання дидактичних ігор, тренінгових технологій, створення проблемних ситуацій, розвитку критичного мислення.

Тип уроку:урок вивчення нового матеріалу з елементами тренінгу.

Основні поняття і терміни: особа, самоіндетификация, самоорганізація, самооцінка.
Тип уроку:урок вивчення нового матеріалу з елементами тренінгу.

Перебіг уроку

План-схема уроку

Етап уроку

Трива-лість, хв..

Форми і методи

Результат

1. Організаційний момент

1 хв2. Мотивація

навчальної діяльності учнів.


до 5 хв

Гра – дослід, бесіда, постановка проблемного питання

Концентрація уваги учнів на темі уроку

3. Повідомлення теми і мети уроку.


1 хв4. Вивчення нового матеріалу.


30 хв

Вправи з елемен-тами тренінгових технологій, заповнення анкети

Засвоєння учнями основних понять:

 • Особистість

 • індивідуальність

 • само ідентифікація

 • умови формування особистості

 • самовиховання

5. Закріплення вивченого матеріалу


7 хв

Заповнення таблиці

Складання плану саморозвитку особистості

6. Домашнє завдання

1 хв

Інтерактивне завдання

Складання сенкану

1. Організаційний момент

2. Мотивація навчальної діяльності.

Розповідь вчителя: Сьогодні ми поговоримо з вами про особу людини і чинники її становлення. Але спочатку я хочу запропонувати вам стати учасниками гри-досліду, запропонованого ще Леонардо да Вінчі.

Гра – дослід: Учитель на дошці креслить вертикальну рису. Учні за допомогою лінійок повинні визначити приблизну довжину відрізку в сантиметрах. Підходити до дошки забороняється. Після цього учитель вимірює довжину відрізку на дошці і називає число. Кожен учень обчислює відсоток своєї помилки. Виграє той, у кого помилка найменша.

Питання до класу: Чому у вас різні помилки?

Очікуєма відповідь: Сприйняття індивідуальне

Проблемне питання: Уявимо собі наступну ситуацію. Повз вас по вулиці на повній швидкості проїжджає автомобіль, бризки з-під коліс забризкали ваше обличчя. Водій виходить з машини і говорить: "Пробачте. Я вас окропив, хоча цього не хотів". Що б ви йому відповіли?

Чому ваші відповіді такі різні?Очікуєма відповідь: У різних людей різні психічні реакції на одні і ті ж події, різні прояви емоцій.

Питання до класу:

А пам'ять у усіх людей однакова?

Чому хтось кладе в чай одну ложечку цукру, хтось дві, а хтось три і все одно вважає, що його чай не солодкий?

Очікуєма відповідь: Відчуття індивідуальні

Питання до класу: Який загальний висновок можна зробити з цих прикладів?

Очікуєма відповідь: Кожна людина неповторна. Кожен з нас особистість.

Питання до класу: А що таке особистість?

"Особистість - це людина, яка досягла певного рівня психічного розвитку" (Л. Божович).Постановка проблемного питання: А якого рівня психічного розвитку необхідно досягти, щоб стати особистістю? Коли це відбувається? Що може допомогти або перешкодити людині стати особистістю? Це питання нашого уроку.

3. Повідомлення теми та мети уроку.

4 . Вивчення нового матеріалу.

Розповідь вчителя: Слово "особистість" вживається тільки по відношенню до людини, і притому розпочинаючи лише з деякого етапу його розвитку. Ми не говоримо "особистість новонародженого". Фактично кожен з них - вже індивідуальність, але ще не особистість! Людина стає особистістю, а не народжується нею. Тільки людина, здатна до самопізнання, самоідентифікації, самоорганізації, самооцінки і самовиховання, може вважатися особистістю.

В. Гете стверджував: "Розумна людина не та, хто багато знає, а хто знає самого себе". Ще древні греки вважали, щоб стати особистістю, необхідно, передусім, пізнати себе. Здавалося б, ну що може бути простіше. І я пропоную вам виконати наступну вправу: дайте собі характеристику, користуючись тільки іменниками. Наприклад: "Я - учень; я - друг; я - покупець; я - син і т. д".Вправа на визначення «Я – концепції»

Розповідь вчителя: Як ви гадаєте, що ми зараз робили? Ми спробували визначити вашу приналежність до колективів, соціальних груп; уточнили вашу соціальну роль, з'ясували, ким ви є в суспільстві. Ми провели вашу самоідентифікацію.

Питання до класу: Яке значення самоідентифікації?

Очікуєма відповідь: Самоідентифікація допомагає особистості знайти своє місце в суспільстві, порівняти свої дії в різні періоди життя і дії інших. Під час самоідентифікації, людина вибирає напрями саморозвитку, самовиховання, самореалізації, мету і сенс життя.

Розповідь вчителя: Для того, щоб краще пізнати себе, я пропоную вам заповнити невелику анкету.

Анкета (додаток 1)

1. За що тебе цінують товариші і дорослі, які позитивні якості вонив тобі відмічають?

2. Які позитивні якості ти прагнеш в собі виробити ?

3. Які недоліки завдають тобі найбільших неприємностей?

4. Як ти прагнеш їх здолати?

Питання до класу: Чи легко тобі було відповідати на такі прості питання? Чи можеш ти з упевненістю сказати, що знаєш просебевсе?

- Що дозволяє тобі краще самоідентифікуватись в суспільстві?Відповіді учнів, обговорення

Розповідь вчителя: Спілкування дуже важливе для будь якої людини. Щоб стало зрозуміліше, наскільки значиме спілкування із старшими, з однолітками, з близькими і абсолютно незнайомими вам людьми, я хочу розповісти притчу, яка називається "Історія про рай і Пекло".

Якось один єврейський мудрець звернувся до Господа з проханням показати йому рай і пекло. Господь погодився і відвів мудреця у велику кімнату, посеред якої стояв величезний котел з їжею, а навколо нього ходили і плакали голодні і нещасні люди. Вони страждали, але не могли поїсти, хоча в руках у них були ложки. Але ручки цих ложок були дуже довгими - довше, ніж руки.

"Так, це дійсно пекло", - сказав мудрець.

Тоді Господь відвів мудреця в іншу кімнату, яка була копією першої. Посеред кімнати стояв такий самий котел з їжею, а люди, які знаходилися в кімнаті, тримали такі самі ложки. Але люди ці були ситі, щасливі і веселі, бо вони зуміли домовитись і нагодували один одного.

"Так це ж рай", - вигукнув мудрець.

Питання до класу:

- Що відрізняло людей в одній кімнаті від тих, які були в іншій?

- Що зробили щасливі люди і не змогли зробити нещасні?

- Що допомогло людям в раю бути щасливими?

- Чи завжди однолітки хочуть спілкуватися з тобою?

- Якщо - так, то чому? Якщо - ні, то чому?

- З якою людиною важко спілкуватися?

- Чи легко спілкуватися з необов'язковою людиною, нездатною відповідати за свої слова і вчинки? Чи легко спілкуватися з невгамовною людиною, для якої властиві постійні перепади то гарного, то поганого настрою?Відповіді учнів, обговорення

Висновок: для того, щоб ніколи не бути поза колективом, не бути аутсайдером, потрібно з дитинства звикати до самоорганізації і самоконтролю.

Розповідь вчителя: Я хочу запропонувати вам декілька найпростіших правил, які допоможуть вам завоювати авторитет серед однолітків і людей більше старшого віку.

1. Умій володіти собою (не губись, не виходь з себе по дурницях)

2. Плануй кожен свій день.

3. Оцінюй свої вчинки.

4. Спочатку думай, потім роби і тільки потім говори.

5. Не сумуй під час невдач; якщо ти наполегливий, все одно вийде!

6. Вчися у інших, якщо вони краще тебе працюють.

7. Прислухайся до критики всвою адресу:

- якщо критикує один - замислись,

- якщо два - проаналізуй свою поведінку,

- якщо три - переробляй себе.

Питання до класу:

А що ще допоможе тобі стати особистістю?Відповіді учнів, обговорення

Вправа (елемент тренінгу): Я пропоную вам маленьку вправу. Встаньте, закрийте очі і пам'ятайте: щоб не відбувалося зараз, ви не повинні розплющувати очі і не повинні вимовляти жодного слова. Завдання буде дуже простим. Вам потрібно вишикуватися по росту, починаючи з найвищого до найнижчого. Але пам'ятаєте, очі розплющувати і говорити заборонено.

Питання до класу:

Чи легко було вам впоратися з таким простим завданням?

Що вам заважало це зробити?

Відповіді учнів, обговорення

Розповідь вчителя: Ви не мали можливості виконати завдання тому, що вам бракувало інформації. Я сподіваюся, що ви зрозуміли найголовніше - без знань знаходити правильні орієнтири в житті дуже важко. Справжня особистість не лише отримує знання, але і пропускає їх через свій власний досвід, свої емоції, почуття. А ще ця проста вправа повинна була показати вам, як важливо уміти бачити і чути іншу людину. І це ще одна з обов'язкових якостей будь-якої особи.

Для кожної людини важливим життєвим чинником є прагнення до самовиховання. Німецький король Генріх IV, боягуз з дитячих років, йдучи у бій наказував: "Вперед, боязке тіло! Вперед, боязка сволота"!. З цими словами він йшов попереду своїх військ і своїм прикладом надихав їх.Питання до класу:

А які приклади самовиховання знаєте ви?

Запитайте у своїх батьків, які особисті якості їм вдалося виховати в собі самостійно.

Як ви вважаєте, чи можливе самовиховання або обов'язковий контроль із зовні?

Яку якість повинна мати людина, здатна до самовиховання?

Відповіді учнів, обговорення

Розповідь вчителя: Воля - одна з найцінніших особистих якостей. Воля допомагає людині контролювати свої емоції, почуття, поведінку. Дуже непросто управляти почуттями і приборкувати їх, але і цьому можна навчитися. Саморегуляція дозволяє стримано відноситися до інших людей і терпляче сприймати їх недоліки, виробляючи уміння не дратуватися в найкритичніших ситуаціях.

І закінчити своє пояснення нового матеріалу я хочу зачитавши вірш автора усім відомого "Мауглі" Р. Кіплінга "Заповідь":

Владей собой среди толпы смятенной,

Тебя клянущей за смятения всех,

Верь сам в себя наперекор Вселенной,

И маловерным отпусти их грех;

Пусть час не пробил, жди не уставая,

Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;

Умей прощать и не кажись прощая

Великодушней и мудрей других.

Останься прост, беседуя с царями,

Останься честен, говоря с толпой,

Будь прям и тверд с врагами и друзьями,

Пусть все в свой час считаются с тобой;

Наполни смыслом каждое мгновенье,

Часов и дней неумолимый бег, -

Тогда весь мир ты примешь во владенье,

Тогда мой сын, ты будешь ЧЕЛОВЕК!5. Закріплення вивченого матеріалу.

Заповни таблицю:

Яким я є

Яким я повинен стати

Що для цього потрібно зробити

Способи самоконтролю


Домашнє завдання

Прочитати параграф 92, дати відповіді на запитання до параграфу, скласти сенкан на тему «Особистість»Урок №4

ТЕМА УРОКУ: Узагальнення з теми «Мислення і свідомість»

Мета уроку:

 • узагальнити знання учнів про функціональну спеціалізацію півкуль великого мозку, компоненти та можливості особистості, обдарованість та здібності;

 • провести контроль знань з теми;

 • ; розвивати пізнавальну активності учнів шляхом розвитку логічного мислення.

Тип уроку:урок – узагальнення вивченого матеріалу з теми.

Перебіг уроку

План-схема уроку

Етап уроку

Трива-лість, хв..

Форми і методи

Результат

1. Організаційний момент

1 хв2. Мотивація

навчальної діяльності учнів.


до 7 хв

Вправа «Самооцінка»

Концентрація уваги учнів на темі уроку

3. Повідомлення теми і мети уроку.


1 хв4. Закріплення вивченого матеріалу

35 хв

Гра «Брейн – ринг» (робота в гетерогенних групах);

вправа «Цитата»;вправа на розвиток логічного мислення (індивідуальна робота)


Перевірка засвоєння учнями основних понять з теми


5. Домашнє завдання

1 хв

Інтерактивне завдання

Складання питань тесту

 1. Організаційний момент

 2. 2. Мотивація навчальної діяльності.

Вправа «Самооцінка» (індивідуальна робота) Уважно прочитайте слова, які характеризують якості особистості:

охайність, безтурботність, вдумливість, гордість, чутливість, грубість, життєрадісність, турботливість, заздрість, соромливість, щирість, вишуканість, вередливість, легковірність, недовірливість, невитриманість, чарівність, вразливість, обережність, чуйність, педантичність, рухливість, підозрілість, принциповість, поетичність, презирство, привітність, розв’язність, розумність, рішучість, стриманість, соромливість, терплячість, боягузливість, захопленість, завзятість, поступливість, холодність, ентузіазм.


Проставте напроти тих слів, які характеризують ваш ідеал літеру «І», а напроти тих слів, які позначають риси, якими, на вашу думку, ідеал володіти не повинен, - літеру «А». Підрахуйте, скільки ідеальних рис вам вже притаманно та скільки рис ви віднесли до «анти ідеальних». Перше число поділіть на друге. Якщо результат близький до одиниці, ви себе переоцінюєте; результат близький до нуля, вказує на вашу підвищену самокритичність; при результаті близькому до 0,5 – нормальна середня самооцінка.

 1. Повідомлення теми та мети уроку. Ви бачите. Як багато ми ще з вами не знаємо про самих себе. Й.Гете сказав: «Розумна людина – не та, яка багато знає, а та, яка знає саму себе…». Сьогодні ми продовжимо знайомство з власним організмом.

 2. Узагальнення вивченого матеріалу.

Інтелектуальна гра «Брейн – ринг» (робота в гетерогенних групах)

 1. Поясніть, на чому ґрунтується індивідуальність людини як особистості?

 2. Які особливості поведінки підлітків свідчать про їх дорослішання?

 3. Чи можна вплинути на формування типу нервової системи?

 4. Чим визначається тип темпераменту?

 5. Доведіть, що людина є неповторною особистістю.

 6. Яка сигнальна система властива тільки людині? (друга)

 7. Назвіть види професій, що належать до тип «людина – людина».

 8. Назвіть властивість уваги швидко переключатися з одного предмета на інший? (переключення)

 9. Здатність НС зберігати та відтворювати інформацію без змін (пам’ять)

 10. Назвіть тип темпераменту, якому властиві слабкий тип нервової системи та слабкість нервових процесів (меланхолік).

 11. Сукупність індивідуально – психологічних особливостей, що проявляються у швидкості виникнення і силі почуттів і загальній рухливості організму? (темперамент)

 12. Відбиття окремих властивостей предметів за їх безпосереднього впливу на організм людини? (відчуття)

Вправа «Цитата»

Завдання: Обгрунтуйте відомий вислів, виходячи з тих знань, які ви отримали на уроках з теми «Мислення і свідомість»

 1. Здібності – це зернина, яка ще повинна розвитися: як зернина в грунті є лише можливістю по відношенню до колосу, що може вирости з цієї зернини. Це можливе лише за умов, що грунт, погода і т.д. будуть сприятливими до цього. (О. Петровський)

 2. …Берись за то, к чему ты сроден,

Коль хочеш, чтоб в делах успешный был конец. (І. О. Крилов)

 1. Кожна півкуля має свої особливі, окремі відчуття, сприйняття, цілком відокремлені від відповідних переживань іншої півкулі. Кожна півкуля – ліва та права – має свій власний ланцюг сигналів, знань. В багатьох відношеннях кожна з них має як би окреме власне мислення. (Р. Сперрі, лауреат Нобелівської премії, піонер в галузі хірургічного відокремлення півкуль)

 2. Життя виразно вказує на дві категорії людей – художників і мислителів. Між ними велика різниця. Одні – художники, письменники, музиканти, - охоплюють дійсність цілком, живу дійсність, без дроблення. Інші – мислителі – роз’єднують її, роблять з неї тимчасовий скелет і, тільки потім, поступово знову збирають її і намагаються оживити. (І. П. Павлов)

 3. Свідомість – це сукупність знань про щось чи когось (В. Бехтерев)

 4. Весь мир – театр,

В нём женщины, мужчины – все актёры,

У них есть выходы, уходы,

И каждый не одну играет роль… (В. Шекспир)

Вправа на розвиток логічного мислення (індивідуальна робота)

1. Установіть відповідність між типом нервової системи і темпераментом:

А. Сильний неврівноважений…

Б. Сильний врівноважений повільний

В. Сильний врівноважений рухливий…

Г. Слабкий…

1. Флегматик;

2. Меланхолик;

3. Холерик;

4. Сангвінік.

2.Установіть відповідність між видом пам’яті та її проявом.

А. Моторна…

Б. Емоційна…

В. Образно…

Г. Словесно – логічна…

1. Зорова, слухова;

2. Специфічно людська;

3.Пам’ять – навичка;4. Пам’ять «почуттів».

Домашнє завдання Скласти питання для контрольного тесту з теми «Мислення та свідомість»

Каталог: uploads -> editor -> 3960 -> 360388 -> blog -> files
editor -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
3960 -> Праздник «книжкины именины»
files -> Мислення та свідомість. Кора великих півкуль. Функціональна асиметрія мозку
3960 -> Просвітницька І профілактична робота практичного психолога соціально-психологічної служби: мета, завдання, форми роботи

Скачати 485.99 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал