Працюю над проблемою: «Формувати загальнолюдські цінності, виховувати гармонійну, всебічно розвинену особистість учня»Скачати 135.13 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір135.13 Kb.
Опис системи роботи класного керівника 8 класу Новоукраїнської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1 Сидоренко Наталії Вікторівни

Працюю над проблемою: «Формувати загальнолюдські цінності, виховувати гармонійну , всебічно розвинену особистість учня» .

В описі показано як особистісне орієнтоване виховання, ідеї гуманізації і демократизації шкільного життя, як стрижневі проблеми перебудови сучасної школи докорінно змінюють організацію навчально-виховного процесу. У центрі уваги знаходиться особистість учня як суб’єкта виховання, розвиток його внутрішнього «Я», формування індивідуального стилю життя і відповідального ставлення до природи, суспільства, самого себе. Вихідною позицією класного керівника є – формувати дитину, підлітка, юнака, дівчину як індивідуальність, намагання добитися щоб цілісний педагогічний процес з урахуванням вікових особливостей переміщувався із сфери зовнішніх впливів у сферу внутрішніх стимулів діяльності, коли виховання переростає у самовиховання.

Дана робота може бути використана класними керівниками 5-11 класів загальноосвітніх шкіл.

Ми живемо у неспокійний час – час великих роздумів, сподівань. Сьогодні необхідно мислити і працювати по-новому, по-новому будувати процес освіти та виховання. Кожна історична епоха висуває вимоги до виховання та навчання молоді, створює певний позитивний педагогічний досвід.

Державотворення, що відбувається в сучасній Україні, потребує нової педагогіки. Це актуальна проблема, бо від того, які виховні системи будуть запроваджуватись у навчально-виховній системі, які орієнтири в формуванні та становленні особистості будуть прийняті, залежатиме майбутнє України.

Тому я розробила програму виховної роботи для учнів класу „Шлях до успіху“, метою якої є виховання гармонійно розвиненої особистості, здатної досягнути значного успіху у житті.

Особистісно-орієнтоване виховання, ідеї гуманізації і демократизації шкільного життя як стержневі проблеми перебудови сучасної школи докорінно змінюють організацію навчально - виховного процесу. У центрі уваги необхідно поставити особистість учня як суб’єкта виховання, розвиток, його внутрішнього «Я», формування індивідуального стилю життя і відповідального ставлення до природи, суспільства, самого себе. Отже вихідною моєю позицією як класного керівника, є – формувати дитину, підлітка, юнака, дівчину як індивідуальність, намагатися добиватися щоб цілісний педагогічний процес з урахуванням вікових особливостей переміщувався із сфери зовнішніх впливів у сферу внутрішніх стимулів діяльності, коли виховання переростає у самовиховання. Свою роботу як класного керівника я намагаюся будувати на рівні сучасної педагогіки, враховуючи, вдосконалюючи та поєднуючи відомі теорії, ідеї, методи. Виходячи з цього, визначила для себе виховну проблему: «Формувати загальнолюдські цінності, виховувати гармонійну , всебічно розвинену особистість учня»

У виховній роботі зі своїми учнями я керуюся Конституцією України, Конвенцією про права дитини , Концепцією громадянського виховання, Концепцією національного виховання, Національною програмою "Діти України”, Законами України «Про освіту» , "Про загальну середню освіту”, Методичними рекомендаціями

щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах,

нормативними документами, наказами, розпорядженнями та листами Президента України, Міністерства освіти та науки, обласного управління та районного відділу освіти.

Коли я почала працювати зі своїми вихованцями, які зараз уже випускники технікумів та ВУЗів , зустрілася з масою питань: який темперамент дітей класу, який рівень розвитку пізнавальних здібностей, на скільки розвинені вольові якості, чи відповідає розвиток їх інтелекту віковим даним, як стимулювати мотивацію до навчання, які навики необхідно сформувати, для подальшого життя цих діточок. Діагнози на основі спостереження, інтуїції з приводу цих питань, я вважаю, що ставити не варто, адже це не дозволить проникнути у внутрішній світ школяра, нерідко може призвести до помилкових висновків. Щоб уникнути подібних помилок у постановці «діагнозу», потрібно щоб він мав науковий характер, будувався за рекомендаціями сучасних виховних технологій. Вони мають величезне значення у виховному та навчальному процесі, не тільки тому, що це вчення про правила постановки психологічного діагнозу, особистісно – орієнтованого виховання учня, а і тому, що з другого боку – ці теорії і практики, диференцований підхід до виховання учнів дає змогу роботи з кожним учнем, дає можливість виправити помилки виховання. Зміст корекційних впливів повинен обов’язково враховувати суто індивідуальні, неповторні риси учня.

Всі психодіагностичні задачі можна поділити за двома основними ознаками. Перша

Паралельно із щоденником виготовила картки-профілі на кожного школяра, яка Система моєї роботи являє собою системний перелік психічних властивостей, що характеризують індивідуальність школяра (зразок картки додається). Ця картка допомагає проектувати індивідуальність школяра, програмувати реалізацію наміченого проекту і керувати динамікою її розвитку, здійснюючи необхідні корекційні дії. Не вимагаючи від педагога розгорнутих записів, картка переносить центр ваги у психодіагностичній роботі на змістову сторону. Вона спонукає багато спостерігати і розмірковувати, проникати у внутрішній світ та індивідуальні особливості кожної дитини.

Починала я з вивчення темпераменту дітей 7 – го класу (дивись додатки) , адже це фундаментальна риса. Не визначивши темпераменту даного учня, не можна зрозуміти особливості його поведінки, не можливо діагностувати ані здібності, ані характер. Потім проводила діагностику і корекцію неуважності, адже це одна із основних причин низької успішності. Саме з уважності – одного із загально учбових умінь – починається учнівська компетенція набувати знання.

Наступною у діагностиці і корекції була пам’ять школяра. За допомогою спеціальних тестів я визначила рівень різних видів пам’яті дітей класу, дала рекомендації як краще запам’ятати матеріал, як розвивати той чи інший вид пам’яті, як її тренувати. Ця методика дуже важлива при виконанні Принципа адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості..

Діагностиці підлягали також і рівень сформованості і розвитку розумових здібностей, спостережливості, уяви, розумового розвитку, вміння критично мислити.

Метою всіх цих досліджень є вивчення кожного учня не тільки класним керівником, учителями-предметниками, а й допомогти кожному учневі пізнати самого себе, свій розвиток і досягнення на даний момент та спланувати методи вдосконалення. На засіданні психолого-педагогічного семінару були розроблені відповідні пам’ятки щодо розвитку пізнавальних здібностей, вольових якостей, самоосвітніх умінь. Ці пам’ятки помістила на класний учнівський куточок , постійно звертаю увагу учнів до них .

Одержуючи і обробляючи інформацію з проведених досліджень, я контролюю хід цілісного процесу виховання, аналізую характер впливу на них, вношу педагогічні корективи.Мій 8 клас

В класі навчається 3 хлопців та 4 дівчаток.

В цілому клас представляє сформований учнівський колектив. Діти всі з достатнім та середнім навчальним потенціалом. Учні дуже енергійні, жваві, прагнуть якнайшвидше пізнати навколишній світ.

Стосунки між учнями класу дружні й доброзичливі, врівноважені. Конфліктні ситуації швидко вирішуються, діти самостійно знаходять порозуміння товаришують між собою.

Учні класу мають достатній рівень свідомої дисципліни. В цілому дисципліна в класі сприятлива для проведення уроків.

В класі є лідери: Гевель Катерина та Ткаченко Віталій. Здійснюється робота з опорою на лідерів , які можуть повести клас, організувати продуктивну роботу, залучити до активного життя в класі всіх учнів.

Пізнавальні особливості учнів класу високі. У дітей гарно розвинена пам'ять, уява, мислення. У класі є творчі особистості з різними нахилами - Таровик Вікторія – танці , прикладне мистецтво ;Мала Юлія – прикладне мистецтво , Чалик Євген - спорт.

Учні класу згуртовані, вони вміють організувати справи із власної ініціативи

( вечори , походи , відвідування музеїв ) ,також діти не байдужі до загальношкільних справ, добродійних акцій, завжди приймають активну участь. Майже у всіх учнів розвинуте почуття відповідальності.

Школярі люблять відвідувати музеї, кінотеатр, з радістю погоджуються на позаміські поїздки, щоб більше дізнатися про історію та географію Батьківщини


Діти охоче трудяться, підтримуючи чистоту та порядок на шкільній території й у приміщенні класу.

Майже всі діти в класі задіяні в гуртковій роботі .

Учні активні, люблять і вміють виконувати різні доручення. Упродовж року всіляко підтримувався рівень громадської активності, зацікавленості життям класу, навчанням, що сприяло створенню позитивного мікроклімату в колективі. Це добре позначилося на виховних аспектах учнів класу. Ми досягли успіхів у вихованні таких якостей, як ініціативність, чесність, акуратність, відповідальність за власні вчинки.

Темперамент учнів класу переважно холеричний. Тому для підтримання дисципліни уроку слід всім учням класу давати змогу проявляти себе, оцінки мотивувати, постійно підкреслювати позитивні моменти, тримати високий темп уроку, але завдання диференціювати, переважають соціальні мотиви навчання (схвалення батьків, учителів, матеріальні мотиви); пізнавальні здібності середнього рівня. Виходячи з цього, бажано здійснювати постійний контроль, перевірку і оцінку знань.

У класі переважає зорова та логічна пам’ять, тому необхідно основні тези уроку постійно фіксувати на дошці, демонструвати на стендах, плакатах, дослідах, тощо; новий матеріал логічно пов’язувати з набутими знаннями, досвідом. Слід чітко ставити і доводити до свідомості дітей мету і завдання уроку, виділяти основні поняття і предмети вивчення, складати порівняльні схеми, шукати логічні зв’язки між ними, тощо.

Увага учнів класу нестійка, концентрація переважно середнього рівня, тому слід це враховувати на всіх етапах уроку, плануючи різноманітні форми навчання.

Постійний орієнтир для мене – педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського та А.С.Макаренка. Повністю погоджуюся з думкою першого, що найбільш відчутним наслідком виховання є в тому, що людина стала думати про саму себе, замислюватися над запитанням: що в мене гарне, а що погане?

Основними вимогами до своєї особистості, як класного керівника, вважаю: педагогічну майстерність; суспільно-гуманістичну спрямованість; ерудицію і культурний кругозір; моральний авторитет; педагогічний такт; любов і повагу до дітей; творчий підхід; постійне підвищення кваліфікації.

У процесі виховання людської особистості діє багато рушійних сил: сім’я; особа педагога; колектив, де він знаходиться; духовне життя вихованця; непередбачені люди, ситуації.

Усе це я намагаюсь враховувати, вивчати, відповідно корегувати процес виховання, намагаюся, щоб вплив некерованої сфери на учнів не виявився сильнішим за сутність моєї виховної роботи, організовані мною види діяльності. Намагаюсь, щоб виховні справи не були випадковими за мотивами і тематикою, охоплювали всі сфери та проблеми дитячого життя; враховували справжні психічні етапи. Розуміючи, що класний керівник лише частково організовує життя і діяльність вихованців, намагаюся постійно підтримувати тісний зв'язок з батьками, керівниками гуртків, вчителями-предметниками.

З самого початку, коли я стала класним керівником 7 – го класу, найбільшою психологічною і педагогічною трудністю в моїй роботі було знаходження свого місця в класному колективі. З одного боку, маючи право на категоричну вимогу, з іншого – я сама член класного колективу. Зараз рівень розвитку класного колективу восьмого класу вже досить високий, а це означає, що прав на вольові акти стає все менше. І якщо цього не враховувати – погіршуються взаємовідносини з учнями. Тому намагаюся дотримуватися етики взаємовідносин, бути добре інформованою про участь моїх вихованців у різних видах діяльності, відносинах їх у групах, характер і зміст спілкування, потреби, інтереси, мотиви поведінки.

Основні завдання, які маю вирішувати ще з 7 – го класу , спрямовані на конкретну дитину, на її гармонійний розвиток з високоморальною громадською позицією, високу загальну культуру. Моральною серцевиною назвав В.Сухом-линський любов до дітей. Я мрію, щоб дороговказом моїм учням на життєвому шляху були слова великого вчителя, звернені до них: «Живи так, що щоб твоя серцевина була здоровою, чистою і сильною. Бути справжньою людиною - це значить віддавати сили своєї душі в ім’я того, щоб люди навколо тебе були красивішими, духовно багатшими, щоб у кожній людині, з якою ти зустрічаєшся в житті, залишалося щось хороше від тебе, від твоєї душі».

На основі національних традицій, починаючи з 7 – го класу, я намагаюсь формувати український менталітет, культуру міжнаціональних відносин. (Класні години: «Моя країна - Україна», «Я – громадянин незалежної України», «Обрядові страви української кухні», «День національних меншин» та інші).

Важливим у вихованні дітей є створення необхідних умов для фізичного розвитку, збереження і зміцнення їх життя. В духовно-моральному вихованні орієнтуюсь, перш за все, на загальнолюдські цінності. «Якщо ми йдемо до знань та при цьому поступаємося в моралі, то ми йдемо не в перед, а назад», - сказав у свій Аристотель. Тому, з самого початку, ще з 7- му класу намагаюся залучати своїх учнів до участі у спортивнихзмаганнях, для розвитку фізичних здібностей, змістовного дозвілля , з дітками ходимо в походи, а у літку виїжджаємо до мальовничих куточків нашої Новоукраїнщини .

Ряд виховних заходів я спрямовую на підготовку до господарсько-трудової діяльності, організовую роботу з батьками. (Година спілкування «Діти і батьки – одна родина, різні покоління»)

Свої виховні заходи проводжу у різноманітних формах: уроки Пам’яті, уроки – зустрічі, відео – подорож , інтернет - дослідження; інтелектуальні ігри , годин спілкування, відверті розмови , диспути, дискусії; бесіди , КТС , тематичні свята тощо.

На протязі всього часу роботи класним керівником , особливу увагу звертаю на класне самоврядування, починаючи організовувати цю роботу з 7 – го класу. Громадянський аспект виховної роботи у класі реалізовується шляхом проведення тематичних виховних годин, бесід, годин спілкування, присвячених державній символіці, вшануванню пам’яті видатних українських політичних діячів, письменників, діячів культури.

Патріотичний напрямок виховної роботи знайшов відображення у проведені заходів, присвячених Дню визволення України та Новоукраїнщини від німецько-фашистських загарбників, Дню Збройних Сил України, Дню Захисника Вітчизни, Дню Перемоги. Учні класу підтримують дитину війни Солонарь Ганнну Іванівну , 1935 р.н. Проведено позакласні заходи за темою «Великі сини українського народу»; відбувся конкурс малюнку «Козацькому роду нема переводу»; створено презентацію «Вони боролися за нашу свободу». Систематично проводиться акції «Допоможи воїну АТО», «Милосердя».

Система правового виховання в класі базується на правових актах і документах, таких як Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Кодекс про шлюб та сім’ю, Закон України «Про охорону дитинства», Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення», включає правоосвітню роботу та роботу по попередженню правопорушень.

Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів. Освітня робота учнів здійснюється також і в позаурочний час через ряд позакласних та позашкільних заходів. Ефективною формою роботи, що є традицією, стало проведення Місячників, Тижнів правових знань у школі. У рамках Місячника правових знань проводиться цілий ряд заходів, таких як бесіди «Твої права і обов’язки», «Діти: злочин і кара», виховні години та години спілкування «Коли підліток переступає межу дозволеного», «Вчинки і відповідальність», «Коли мої права порушують», дні інформування про чинне законодавство, конкурси творів, рефератів на правову тематику, вікторини, правові брейн-ринги.

Одним з аспектів громадянського виховання є прищеплення учням почуття гідності за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій. Реалізація даного аспекту відбувається через проведення різноманітних екскурсій. Були організовані екскурсії дос. Комишувате , з відвіданням музею Хліба , краєзнавчого музею, музею Бойової слави,

У ході Тижня правових знань проведено акцію серед учнів «Мої права», в ході якої випущено й розповсюджено буклет «Обережно! Це мої права!»,проведено анкетування «Як я знаю свої права», відбулася зустріч представників правоохоронних органів та працівників районної бібліотеки з учнями на тему :«Ти знаєш, що ти – людина», засідання круглого столу «Роль учнівського самоврядування у захисті прав дитини», круглий стіл «Чи знаєш ти закони, що стоять на сторожі дітей».

Активну в правовому плані людину необхідно формувати змалку, особливо у шкільному віці. Тому переді мною стоїть завдання розширити правові знання молоді, сформувати в неї високу відповідальність перед суспільством і державою, виховати молодих людей у дусі безумовного дотримання норм права і моралі. Виконання цих завдань сприяє формуванню у школярів морально-правових якостей, які стануть на заваді допущенню ними проявів антисоціальної поведінки.

Належну увага приділяю трудовому вихованню та профорієнтації. Учні приймали участь у трудових десантах з покращання прилеглої до школи території. Профорієнтаційна робота ґрунтується на тісному зв’язку школи з вищими навчальними та середніми навчальними закладами. На базі школи систематично відбуваються зустрічі учнів старших класів з представниками кіровоградських ВНЗ, технікумів та ПТУ. Були проведені класні години за темою «Я обираю професію», «Моя майбутня професія».

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в участі учнів класу в різноманітних свят, як свято Першого дзвоника, Осінній бал, Новий рік, концерт до Дня захисника Вітчизни, Свято 8 Березня, святковий концерт до Дня Перемоги, свято Останнього дзвоника, участь у шкільному ярмарку «Своїми руками».

Доречною є робота з питань здорового способу життя у проведенні класних годин, бесід, круглих столів, анкетувань, тренінгів: «Як зберегти своє здоров», «Фізична зарядка та здоров’я», «»Обережно, гриби!», «Вогонь – ворог, вогонь – друг», «Здоровим будь», «Що ми їмо?», «В здоровому тілі здоровий дух», «Правильна постава – ваше здоров’я», «Кому потрібне здоров’я людини: їй самій чи країні?», «Що потрібно робити, щоб бути здоровим?, «Чи здорові ви фізично?», «Скажи наркотикам – Ні!», «Чому шкідливе паління», «СНІД – людство під знаком біди», «Знайди правду про ВІЛ-інфекцію і СНІД», «Тютюнова спокуса», «Наркоманія – дорога в безодню».Розвиток творчої ініціативи, активності особистості відбувається тоді, коли класний керівник і вихованець діють разом, об’єднуючись спільною метою, спільними життєвими турботами, та будують свої відносини на основі співробітництва і довір’я. Тому я намагаюсь вести своє керівництво тактовніше і гнучкіше, допомагаю школярам знаходити потрібні, корисні заняття до душі, організовувати позаурочний час, дозвілля, сприяти самовихованню. Підсумовуючи, можна сказати, що вся система моєї виховної роботи спрямована на те, щоб без фізичних і психічних перевантажень вихованців, на основі позитивних емоцій, оптимістичного ставлення до життя, виховати високоморальну, високодуховну особистість, допомогти їй реалізувати себе як індивідуальність, навчити виробляти свою позицію в житті, пізнати і зрозуміти себе і оточуючих, бути здатною до самореалізації, самовираження, самоорганізації.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка