Пояснювальна записка Вступ Здоров я це вершина, яку кожен повинен здолати самСторінка4/7
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Додаток № З

Профілактика і корекція плоскостопості

Вправи, різновиди ходьби і бігу

1. Ходьба на носках, на зовнішньому склепінні стопи, на зовніш­ньому склепінні стопи з підтисканням носків, на носках із роз­веденням п'яток нарізно.

2.Ходьба на носках у напівприсіді, носки всередину.

3.Ходьба по рейці гімнастичної лави.

4.Ходьба по колоді.

5.Ходьба з високим підніманням стегна (носок відтягнутий).

Ходьба з високим підніманням стегна (відтягуючи носок, згинаючи пальці в «кулаки»).

Ходьба по набивних м'ячах, гімнастичних палицях.

Ходьба карачки з різних вихідних положень.

Ходьба по жолобоподібній лаві.

Ходьба з підніманням на носок на кожному кроці.

Біг на носках.

Біг на носках із високим підніманням стегна.

Перекочування гантелей стопами ніг по підлозі, у русі.

Вправи з вихідного положення стоячи

В. п.— основна стійка стопи паралельно, присідання і вставання.

В. п.— основна стійка, носки всередину, п'ятки нарізно — присідання.

В. п.— стопи паралельно — піднімання на носки. В. п.— основна стійка, носки всередину, п'ятки нарізно — піднімання на носки.

В. п.— основна стійка — почергове піднімання на носкі з почерговим відриванням п'яток від підлоги.

В. п.— основна стійка, стопи паралельно — перехід у положення^ стоячи на зовнішніх склепіннях стіп із поверненням у вихідне положення.

В. п.— основна стійка, руки на пояс — піднімання на носок од­нієї ноги з максимальним підніманням стегна другої (почергово лівою, правою).

В. и.— руки на пояс — почергове піднімання на носки, одночас­не піднімання на носки (тягнутися вгору).

В. п.— руки на пояс — перекат із п'яток на носки і, навпаки, з носків на п'ятки.

В. п.~ руки на пояс, носки разом, п'ятки нарізно — пружні піднімання і опускання п'яток (5—8 разів не доторкаючись до під­логи).

В. п.— стоячи на рейці гімнастичної стінки, руками взятися за рейку на рівні пояса — присідання і напівприсідання (рейка під серединою стопи).

В. п.— основна стійка, палиця під серединою стопи — стояння; на гімнастичній палиці.

В. п.~ стоячи на нижній рейці гімнастичної стінки — лазіння по гімнастичній стінці вгору, униз, у сторони (рейка під серединою стопи).

В. и.— основна стійка — м'яч затиснутий між ступнями, у стрибку перекинути м'яч угору партнерові.

В. п.— руки на пояс — почергове відведення лівої, правої ноги на носок уперед, убік, назад.

В. п.— руки на пояс, підняти зігнуту одну ногу, поворот тулуба в бік опорної ноги, те саме в другий бік.

І 7. В. п.— основна стійка — стояння на гімнастичній палиці (пали­ця під серединою стопи).

18. В. п.— лазіння по канату за допомогою ніг (канат захоплювати серединою внутрішніх склепінь стоп).

Вправи з вихідного положення сидячи

1. В. п.— руки позаду в упорі, ноги прямі — згинання і розгинан­ня стоп, колові рухи.

2. В. п.— руки позаду в упорі, ноги зігнуті в колінах — розвести коліна, п'ятки разом, пальці стискати в «кулак».

3. В. п.— руки позаду, в упорі, ноги прямі — серединою стопи лівої ноги проводити вгору і вниз по гомілці правої і навпаки.

I. В. п.— руки позаду в упорі, ноги прямі на ширині плечей — при­ведення стоп усередину і відведення назовні.

5. В. п.— руки позаду в упорі, ноги прямі — розігнути стопи, стис­каючи пальці ніг «у кулак», напружувати м'язи.

6. В. п.— руки позаду в упорі, захоплювання різних предметів пальцями стоп (олівці, цурки, скакалки та ін.).

7. В. ц.— руки позаду в упорі — перекочування стопами палиці вперед і назад.

8. В. п.— руки позаду в упорі, ноги зігнуті в колінах — відведення п'яток нарізно, пальці разом.

9. В. п.— руки позаду в упорі (в парах) — відштовхування стопами ніг медицинбола один одному.

10. В. п.— сидячи на підлозі «по-турецькому», встати з опорою на зовнішній край стопи.

II. В. п.— ноги прямі, руки позаду в упорі, згинаючи ноги, звести підошви стоп разом, підтягнути до себе, випрямити.

12. В. п.— руки позаду в упорі, м'яч затиснутий між стопами ніг, згинання і розгинання ніг з м'ячем.

13. В. п.— руки позаду в упорі, м'яч затиснутий між ступнями ніг — зігнути ноги, випрямляючи, підняти вгору й опустити.

14. В. п.— руки позаду в упорі, розвести коліна, стискаючи пальці і кулак».

Вправи з вихідного положення лежачи на спині

15 В. п.— ноги зігнуті в колінах, коліна і носки разом, п'ятки наріз­но — почергове відривання п'яток від підлоги, одночасне відри­вання п'яток від підлоги.

В. п.— ноги прямі, злегка розведені, почергове й одночасне від­тягування носків стоп (пальці підтискувати).

16. В. п.— ноги зігнуті в колінах, стопи розведені, притиснуті ступнями один до одного — розведення і зведення п'яток.

17 В. п.— ноги прямі — стискання пальців ніг у «кулак».

Вправи з вихідного положення лежачи на животі

1. В. п.— руки за спину, ноги прямі, носки разом, п'ятки нарізно — прогинання тулуба з одночасним відтягуванням носків.

2. В. п.— ноги прямі, носки разом, повернуті всередину, руки зігнуті, перехід в упор лежачи з опорою на пальці ніг.

Вправи з положення сидячи на гімнастичній лаві

1. В. п.— сидячи поздовжньо, ноги прямі, максимально розгинання і згинання стоп.

2. В. п.— сидячи поздовжньо, стопи паралельно (на ширині ступні) — зведення носків усередину і максимальне розведення (» відриваючи п'яток від підлоги).

3. В. п.— сидячи поздовжньо, руки на пояс, ноги зігнуті в колінах, стопи разом — максимальне розведення і зведення п'яток, ці відриваючи носків від підлоги.

4. В. п.— сидячи поздовжньо, нога лежить на коліні другої ноги -І відтягування носка з поворотом усередину і повернення у вихід не положення; те саме другою ногою.

5. В. п.— сидячи поздовжньо, нога лежить на коліні другої ноги -І колові рухи стопи всередину; те саме другою ногою.

6. В. п.— сидячи поздовжньо, руки позаду в упорі, ноги прямі -4 почергове згинання і розгинання пальців ніг.

7. В. п.— сидячи поздовжньо, руки на поясі — просування уперед і назад за допомогою пальців.
Додаток № 1

Визначення пульсу і кров'яного тиску

(вимірювання артеріального тиску виконує лікар)Вік, у роках

Оцінка величини тиску відносно норми

Кров'яний тиск, мм рт. ст.

макси­мальний

мінімаль­ний

пульсовий

7 ,

Вище середнього

Середній


Нижче середнього

101

90

7958 49 40

50 42 34Вік, у роках

Оцінка величини тиску відносно норми

Кров'яний тиск, мм рт. ст.

макси­мальний

мінімаль­ний

пульсо­вим

8

Вище середнього

106

66

51
Середній

95

55

42
Нижче середнього

84

47

33

9

Вище середнього.

109

66

52
Середній

99

56

44
Нижче середнього!

89

46

36

10

Вище середнього

105

60

52
Середній

94

51

44
Нижче середнього

83

42

36

11

Вище середнього

103

59

53
Середній

92

50

44
Нижче середнього

81

31

45

12

Вище середнього

107

62

53
Середній

97

53

45
Нижче середнього

87

44

37

13

Вище середнього

109

65

505
Середній

99

55

45
Нижче середнього

89

45

35

14

Вище середнього

118

72

58
Середній

105

60

47
Нижче середнього

92

48

36

15

Вище середнього

120

68

62
Середній

107

58

52
Нижче середнього

95

48

42

16

Вище середнього

125

72

65
Середній

112

62

54
Нижче середнього

102

51

43

17

Вище середнього

125

72

65
Середній

113

63

52
Нижче середнього

101

54

39

Додаток

Показники частоти дихання та пульсу

Вік,

У роках


Оцінка

Частота дихання за 60 с

Частота пульсу за 60 с

хлопці

дівчата

хлопці

дівчаті

7

Вище середньої Середня

Нижче середньої25

23


21

25

23


21

103

94

85106 96 86

8

Вище середньої Середня

Нижче середньої25

23


21

26

23


20

101

91

81102 91 80

9

Вище середньої Середня

Нижче середньої26

23

2026

24


22

101

90

79106

94 82


10

Вище середньої Середня

Нижче середньої24

22


20

25

23


21

98

87


76

105 94 83

11

Вище середньої Середня

Нижче середньої25

22

1926

23


20

94

84

74103 95

77


12

Вище середньої Середня

Нижче середньої25

22


19

26

23

2097

87

77103 91

79


13

Вище середньої Середня

Нижче середньої25

22


19

25

22


19

92

83

74103

91


79

14

Вище середньої Середня

Нижче середньої24

21


18

25

22


19

96

86


76

99 88

77


15

Вище середньої Середня

Нижче середньої24

21


18

24

22


20

95

83

7199

88


77

16

Вище середньої Середня

Нижче середньої23

20

1724

22


20

92

82


72

92

84 76


17

Вище середньої Середня

Нижче середньої25

20

1625

22

1986

78

70
91

82 73Додаток № 6

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка