Пояснювальна записка Вступ Здоров я це вершина, яку кожен повинен здолати самСторінка2/7
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

2 КЛАС

Кількість годин на рік — 70

Кількість годин на тиждень — 2
Державні вимоги

Зміст навчального матеріалу з врахуванням

до підготовки учнів

показань стану здоров'я учнів

спеціальної медичної
групи

1. Теоретичні знання:

Учні повинні володіти

1. Правила з техніки безпеки на заняттях фі­зичними вправами в школі і в позакласний час.

повною мірою теоре­тичним компонен­том і знати основні

2. Руховий режим учня 2 класу.

причини порушення

3. Формування правильної постави і дихання.

постави

4. Загальні гігієнічні правила до і після виконання
фізичних вправ у школі й удома.
2. Гімнастика — 16 годин

Вимоги до учнів:

Організовуючі вправи:

1. Ходьба на місці, зупинка.

2. Ходьба з уповільненням та прискоренням (до 10° —150 м).

3. Виконання команд «Шикуйсь!», «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Розійдись».

4. Перешикування з однієї шеренги у дві й нав­паки.


1. Уміти виконати

лікарняно-оздоровчі комплекси вправ та комплекси ранкової гігієніч­ної гімнастики, вивчені на уроках.

2. Уміти підрахувати


5- Розрахунок у строю. «По порядку, перший —

другий».

6. Розмикання і змикання приставним кроком. Загальнорозвивальні вправи: Згоджувати рухи з диханням. Виконувати комплекси вправ без предметів


частоту пульсу і дихання за 1 хв. (Додаток № 6).

3. Уміти виконати комплекс дихаль­них вправ. (Дода­ток №11).

4. Уміти виконувати стройові та поряд­кові команди, ви­вчені на заняттях.


(сидячи, лежачи). 2- Комплекси вправ із предметами (малі та великі м'ячі, скакалки, гімнастичні палиці тощо).Дихальні вправи: (Додаток Мі 10)

Грудне дихання (у положенні стоячи, сидячи, лежачи).Учні повиннірозуміти значення

Черевний (діафрагмовий) тип дихання в

положенні стоячи.вправ для поліпшеннястану здоров'я

3. Змішаний тип дихання (повний) у положенні стоячи, сидячи, лежачи.

4. Дихання при різних рухах руками (в сторо­ни, вгору, за голову та інше).

5. Дихання в напівприсідах, у присідах, випа­дах та поворотах тулуба.

6. Дихання при нахилах тулуба вперед, назад, у сторону.

7. Дихання під час ходьби в різних варіантах (2 кроки — вдих — 2 кроки — видих, 3 : 3; 4 : 4; 5 : 5. Те ж з більш подовженим види­хом — 2 : 3; 3 : 4; 4 : 5).

8. Дихання при переході з бігу на ходьбу. Ходьба:

— з подоланням перешкод до ЗО см;

— прискоренням, із випадами;

— утриманням правильної постави. Біг:

зі зміною напрямку, м'який біг на носках з ут­риманням правильної постави. Стрибки: Навперемінно з ходьбою:

— з поворотом у різні сторони на 90°;

— зі скакалкою на місці 2—3 р. х 15—20 р.;

— стрибки в довжину з місця на гімнастичну мату. Акробатичні вправи:

— Перекиди вперед і назад (із суворим дотри­манням правил страхування).

— «Міст» із положення лежачи (з допомогою).

— Стійка на лопатках зігнувши ноги.

— Перекати в сторони в групуванні. Рівновага (гімнастична лава):

— ходьба з переступанням набивних м'ячів;

— ходьба приставним кроком;

— поворот у напівприсіді;

— різновиди рівноваги з дотриманням постави та використання елементів ритмопластики.

Лазіння та перелізання:

— в упорі на колінах по нахиленій гімнастичній лаві під кутом до 20° з переходом на гімнас­тичну стінку;

-^"лазіння по гімнастичній стінці вверх і вниз різнойменним хватом;

— лазіння по-пластунськи під обмежувач заввишки ЗО—35 см (резинка, гімнастична скакалка тощо);

— перелізання через колоду, коня. Виси та упори:

_- Вис стоячи на низькій перекладині.

— Згинання і розгинання рук у висі стоячи..

— Підтягування з вису лежачи на низькій пере­кладині (3—5 р.— хлопці, 2—4 р.— дівчата).

Танцювальні вправи:

— Ходьба в темпі музики або пісні.

— Позиції ніг.

— Перемінний крок.

— Вальсовий крок.

— Елементи народних танців (на вибір). Вправи для формування постави і профілакти­ки плоскостопості

(Додатки № 3, 8).3. Легка атлетика —18 годин

Ходьба:


— Ходьба з високим підніманням стегна.

— Ходьба на носках у «коридорі» завширшки 20 см. Ознайомлення з елементами техніки спортивної ходьби.

Біг:

— Віг у повільному темпі (15—20 с).— Віг у поєднанні з ходьбою (15 с біг, потім 1 хв. ходьби — дівчата; 20 с біг, потім 1 хв. ходь­би — хлопці).

— Спеціальні бігові вправи (з високим підні­манням стегна, закиданням гомілки, приско­ренням до 10—15 м).

-Біг до 300 м із чергуванням з ходьбою. ~- Віг із високого старту на 30м (у кінці на­вчального року). Метання:

~~ малого м'яча з місця в горизонтальну ціль 2 х 2 м з відстані 8 метрів;

— малого м'яча з місця у вертикальну ціль 1 х 1 м з відстані 3 м, 5 м, 8 м;

— малого м'яча на дальність. Стрибки:

у довжину з місця на гімнастичну мату або у стрибкову яму (звертати увагу на техніку

виконання);

у довжину з малого розбігу з приземленням на дві ноги (2—3 стрибки за урок).

3. Елементи спортивних ігор — 14 годин

Футбол

— Удар по м'ячу внутрішньою стороною ступніпо нерухомому м'ячу.

— Зупинка м'яча підошвою та внутрішньою стороною ступні.

— Ведення м'яча носком та середньою частиною

підйому.


— Навчальна гра (до 10 хв). Баскетбол

— Передачі й ловіння м'яча двома руками від грудей на місці, з кроком.

— Ведення м'яча на місці, кроком і бігом (пра­вою та лівою рукою).

— Естафети з м'ячем (до 5 хв.).

— Кидки в кошик двома руками (волейбольний або футбольний м'яч).

4. Лижна або ковзанярська підготов­ка — 4 годиниПрактична підготовки з лиж:

— Переміщення з лижами під рукою або на плечі.

— Повороти на місці навколо носків лиж.

— Переміщення ковзним і ступаючим кроком із палками.

— Ознайомлення з технікою поперемінного двокрокового ходу.

— Пересування на лижах у повільному темпі до

500 м.

Практична підготовка на ковзанах:

_ Стійка на ковзанах.

„ Сковзання на одній нозі.

_ Поперемінне відштовхування.

__ Пересування по прямій.

5. Плавання — 8 годин

1. Вправи для дихання і вміння бачити у воді.

2. Поєднання рухів ногами та руками і дихання в положенні лежачи на лаві.

3. Поєднання рухів у воді з метою утримання на плаву.

4. Ознайомлення з технікою одного з видів

спортивного плавання

6. Рухливі та народні ігри, естафети — 10 годин

Теоретичні відомості: .

Правила поведінки під час проведення рухли­вих ігор.

Для розвитку рухових здібностей використову­ються вправи та ігри, вивчені на заняттях. «Два мало — третій зайвий», «Гонка м'ячів», «М'яч ведучому», «Передай сусіду», «Влучно й ціль», «Хто далі скотиться а гори» (лижі), «Ка­расі й коропи» (у воді), «Гонка м'ячів» (у воді), «Прості ігри — естафети».

Практичне виконання методик по коре­гуванню патогенезу захворювання. Ком­плекси вправ оздоровчої спрямованості. Дихальні вправи. Лікувально-корегуючи вправи (зняття психологічних і психічних навантажень).8. Орієнтовні домашні завдання з індивідуальним дозування

Індивідуальні домашні завдання для формування правил

постави та профілактики плоскостопості.

Виконувати комплекси вправ ранкової гімнастики, вивчених на уроках.

Виконувати вправи з малим м'ячем.

Імітація замаху для кидка малого м'яча, метання м'яча.

Ходьба з правильною поставою з різними положеннями

і легкими предметами на голові (мішечок із сіллю або піском:

гою 100—150 г).

Стрибки на місці з м'яким приземленням.

Бігові вправи — індивідуальні завдання.

Переміщення ковзним кроком без палок із ними.

Повороти переступанням навколо носків і п'яток (лижі).

Вправи зі зміною напрямків і швидкості бігу.

Передачі м'яча і метання в ціль.

Вправи на увагу.та уміти виконати

змішаний тип дихання (повний)

Уміти технічно вірі виконати акробати ні вправи та вправи в рівновазі.

Вимоги до учнів:

1. Вміти стрибати

в довжину з місця.

2. Вміти метати м'яч у ціль 1 х 1 м з від­стані 4—6 м.

Знати техніку дихан­ня при ходьбі та бігу.

Вимоги до учнів:

— Вміти виконувати ведення м'яча.

— Брати активну І участь у навчальній грі.

— Знати зміст гри в баскетбол або футбол.

Вимоги до учнів:

1. Знати правила з техніки безпе­ки під час занять лижною або ковзанярською підготовкою.

2. Вміти переміщати» на ковзанах, на лижах ковзним кроком

3. Вміти виконати комплексів 5—6 загальнорозвивальних вправ.

Учні повинні мати уявлення про техніку одного з видів спор­тивного плавання.

Вимоги до учнів:

Знати зміст трьох ігор, вивчених на уро­ках, і дотримуватися правил гри.

Покращити самопо­чуття учнів, підви­щити рівень праце­здатності, домогтися зниження захворюваності і по можливості перейти в підготовчу медичну групу.З КЛАС
Кількість годин на рік — 70

Кількість годин на тиждень — 2Зміст навчального матеріалу з урахуванням показань стану здоров'я учнів

Державні вимоги

до підготовки учнів

спеціальної медичної

групи

1.Теоретичні знання.

1. Причини виникнення захворювань у людей, (опорно-рухового апарата, серцево-судинної і дихальної систем).

2. Значення активного відпочинку (фізкультхвилин, розваг та ігор на свіжому повітрі) для зміцнення здоров'я та поліпшення нав­чання.

3. Правила і методика загартування.

4. Правила з техніки безпеки під час занять

у спортивному залі, на майданчику, під час лижної підготовки та плавання.Учні повинні володіти повною мірою теоре­тичним компонен­том і знати основні причини виникнення захворювань у людей (опорно-рухового апарата, серцево-су­динної та дихальної систем).

Учні повинні мати бажання загартовува­ти себе.2. Гімнастика 16 годин Організовуючі вправи:

— Виконання команд «Ширше крок!», «Частіше крок!», «Рідше крок!». Ходьба в ногу, зміна ноги під час ходьби.

— Ходьба по діагоналі, «протиходом», «змій­кою».

Загальнорозвивальні вправи:

— Вивчити комплекси вправ з предметами (м'ячами, гімнастичними палицями, обруча­ми, скакалками) на гімнастичній лаві. Рухи тулуба, кінцівок узгоджувати з диханням, . а загальне навантаження з показниками пульсу.

~~ Комплекси вправ для формування постави і профілактики плоскостопості. (Додатки № 3, 8).

Дихальні вправи:

1. Ритмічне дихання через ніс (30—60 с) (часто­та дихання звичайна).

2. Те саме з підрахунком кількості вдихів та видихів за сигналам (15—30—60 с).

3. Ритмічне дихання через одну ніздрю (другу

закрити рукою, 30—60 с, поперемінно З—4 рази).

4. Черевне дихання. Грудна клітка нерухома, під час вдиху нижню частину живота виг­нути вперед, під час видиху передню стінку живота енергійно втягнути. Повторити 4—6—8 разів.

Для перевірки дихальних рухів одну руку накладають на грудину, другу на живіт.

5. Грудне дихання. Передня стінка живота нерухома, під час вдиху максимально розши­рюють грудну клітку. Під час видиху її енер­гійно стискають. Повторити 4—6—8 разів. Дихати через ніс. Для перевірки правиль­ності дихальних рухів долоні накладають на грудну клітку з обох сторін.

6. Повне дихання. Під час вдихання розширя­ють грудну клітку і випинають живіт. Видих починається з енергійного втягування живо­та з подальшим стисканням грудної клітки, повторити 4—6—8 разів. Дихати через ніс. Для перевірки дихальних рухів одну руку накладають на грудну клітку, іншу на живіт.

7. Вправа довільного зниження ритму дихання і його поглиблення по рекомендації вчителя. Дихати через ніс (20—30—60 с).

8. Рівномірне носове дихання в поєднанні

з повільною ходьбою. Імітація виконується в положеннях сидячи або лежачи. Видих дов­ший ніж вдих. Вдих і видих виконувати на обумовлену кількість кроків (вправу викону­вати 60—120—180 с).

Ходьба:


різновиди ходьби зі зміною довжини і частоти

кроків та напрямку руху.

Біг:

біг зі зміною частоти кроків та напрямку руху:«змійкою», «спіраллю», по діагоналі.

Стрибки:


— зі скакалкою (2—3 рази по 30 с, 2 хв. відпочи­нок);

— стрибок у довжину з місця (на гімнастичну мату);

— стрибки вгору з поворотом на (90'—180").

Рівновага:

— ходьба по гімнастичній лаві (низькій колоді) випадами, приставними кроками;

— повороти в напівприсіді;

— зіскок з упору на коліні у стійку боком до колоди;

— зіскок із положення напівприсіду з м'яким приземленням (гімнастична лава).

Лазіння і перелізання:

— на похилій гімнастичній лаві, стоячи в упорі на колінах, лежачи на животі (лава під кутом в 20');

~- лазіння довільним способом по горизонталь­ному канату;

— лазіння по гімнастичній стінці різнойменни­ми та однойменними способами, хват на рівні плечей;

— лазіння під колодою (низькою) з обов'язковою підтримкою, із захопленням її руками і но­гами;

— перелізання через коня, колоду (низьку). Акробатичні вправи:

— перекид вперед і назад;

— стійка на лопатках;

— «міст» із положення лежачи;

~ «напівшпагат», вправа «лотос».

Виси та упори:

— різновиди висів на гімнастичній стінці (вис стоячи, присівши, прогнувшись стоячи);

— підйом переворотом і! упор махом однієї, поштовхом другої ноги, опускання у вис сто­ячи (низька перекладина);

— підтягування у висі лежачи (висота перекла­дини 90 см);

— згинання та розгинання рук в упорі лежачи, від гімнастичної лави.

Танцювальні вправи:

— вальсовий крок, виконання вальсової до­ріжки;

— елементи ритмічної гімнастики і народних танців.

3. Легка атлетика — 18 годин

Теоретичні відомості: Відновлення дихання після бігу. Біг:

— Біг по прямій з паралельного постановкою ступнів;

— Спеціальні бігові вправи;

— Біг із високого старту на 30 м;

— «Човниковий» біг 4 х 5 м, а в кінці року 4 х 9 м;

— Біг на дистанції 300, 400 м у чергуванні з ходьбою.

Стрибки (імітація):

— Стрибки у висоту з прямого розбігу (3—5 кро­ків) поштовхом однією ногою з приземлен­ням на дві ноги (висота планки або резинки 30—40 см);

— Стрибок у довжину з місця (приземлення на гімнастичну мату або в стрибкову яму);

— Стрибок у довжину з короткого розбігу (5—7 кроків).

Метання:


— Метання малого м'яча у вертикальну ціль на висоті 2 м з відстані до 8 м (хлопці) та до 6 м (дівчата).

Метання м'яча стоячи боком до напрямку

метання;

Метання м'яча на дальність з місця способом

«із-за спини через плече».

4. Елементи спортивних ігор — 11 годин

Футбол:

— Ведення м'яча внутрішньою частиною підйо­му по прямій та зі зміною напрямків;— Зупинка м'яча підошвою та внутрішньою стороною стопи;

— Удари середньою частиною підйому по нерухомому м'ячу;

— Жонглювання м'ячем;

— Гра по спрощених правилах (до 5—7 хв)

Баскетбол:

-- Тримання м'яча при кидках, передачах;

— Передача м'яча двома руками від грудей;

— Різновиди ведення (на місці, кроком і бігом) по прямій і зі зміною напрямків;

— Кидки двома руками в кошик з різних поло­жень.

5. Лижна (ковзанярська) підготовка — 5 годин

Теоретичні відомості:

— Правила поведінки на уроках лижної підго­товки;

— Попередження переохолодження:

— Догляд за спортивним інвентарем (лижами, ковзанами);

— Тримання палок і лиж. Практична підготовка:

~- Пересування на лижах перемінним двокроковим ходом;

~- Спуск у середній стійці та підйом «драбин­кою» по пологому схилі;

Подолання дистанції до 600 м у повільному темпі;

— Стійка на ковзанах;

— Ковзання на одній нозі;

— Поперемінне відштовхування;

— Пересування по прямій та зі зміною на­прямку.6. Плавання —10 годин

— Узгодження рухів руками, ногами і дихання лежачи на лаві;

— Відкривання очей та видих у воді;

— Поєднання рухів у воді з метою утримання на плаву;

— Вивчення техніки одного з видів спортивного плавання (на суші та у воді);

— Не допускати переохолодження і контролюва­ти самопочуття учнів.7. Рухливі та народні ігри —10 годин

Вивчити рухливі ігри: «Невід», «До своїх прапорців», «День і Ніч», «Третій — зай­вий», «Попади м'ячем», «Квач», «Пройди тихо», «Карасі й коропи» (у воді), естафети з м'ячами та без них.8. Практичне виконання методик по коре­гуванню патогенезу захворювання. Ком­плекси вправ оздоровчої спрямованості Дихальні вправи. Лікувально корегуючи вправи (зняття психологічних і психічних навантажень).

9. Орієнтовні домашні завдання з індивідуальним дозуванням

1. Виконання симетричних і асиметричних вправ у поєднанні з диханням.

2. Виконання комплексів вправ ранкової гімнастики (без предметів, з гімнастичною палицею, скакалкою).

Біг на місці до 15 с. Стрибок у довжину з місця. Стрибки через скакалку різними способами. Метання малого м'яча в ціль.

Переміщення перемінним двокроковим ходом (під наглядом батьків).

Біг у повільному темпі зі зміною напрямку (індивідуальні до­машні завдання). Вправи на увагу. Брати участь у вивчених на уроках рухливих іграх.
Вимоги до учнів:

1. Технічно вірно виконувати гімнас­тичні вправи з ура­хуванням лікарня­них показань.

2. Вміти вірно дихати під час виконан­ня гімнастичних вправ.

3. Вміти аналізувати і давати оцінку самопочуттю.


Учні повинні уміти виконувати повне дихання і дихання п час ходьби та бігу.

Учні повинні мати повне уявлення про техніку виконання гімнастичних вправ, практично виконува­ти їх з урахуванням лікарняних показань.Вимоги до учнів:

1. Вміти показати техніку стрибка у висоту з прямо­го розбігу (через планку заввишки 30—40 см).

2. Вміти метати маленький м'яч з місця, стоячи боком до напрямі метання.

3. Знати техніку дихання під час ходьби та бігу.Вимоги до учнів:

1. Вміти виконувати ведення м'яча.

2. Вміти виконувати удар середньою частиною підйому по нерухомому м'ячу (футбол).

3. Вміти виконувати передачу двома руками від грудей (баскетбол).Вимоги до учнів:

1. Знати правила

з техніки безпеки під час проведення занять на лижах або ковзанах.

2. Вміти узгоджувати дихання з роботою рук і ніг при пере­міщенні перемін­ним двокроковим ходом.

3. Знати ознаки обмо­роження.

Учні повинні оволодіти одним із видів спортивного плавання з урахуванням індивідуальних лікарняних показань.Вимоги до учнів: вміти провести з товаришами три гри, вивчені на уроці. Загальні вимоги: не допускати психологічно-емоційної перевтоми учнів.

Покращити самопочуття учнів, підвищити рівень працездатності, допомогти зниження захворюваності й по можливості перейти в підготовці медичну групу.1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка