Пояснювальна записка у даний час у педагогічній науці йде становлення нової системи освіти, спрямованої на гуманізацію освітнього простору. Цей процес супроводжується істотними змінами, як у педагогічній теоріїСторінка3/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.59 Mb.
#7398
ТипПрограма
1   2   3   4   5

7. Комунікації


Процес комунікації. Поняття “комунікація” та її роль в системі управління. Модель процесу комунікації. Основні етапи процесу комунікації (формування концепції обміну інформацією; кодування та вибір каналу; передавання повідомлення; декодування; усвідомлення змісту ідеї відправника; зворотній зв’язок). Змістовна характеристика етапів процесу комунікації.

Міжособові та організаційні комунікації. Основні методи міжособових комунікацій: усна; письмова; невербальна. Переваги і недоліки кожного з методів міжособових комунікацій. Поняття «організаційні комунікації». Формальні і неформальні комунікації в організації. Міжрівневі, горизонтальні та діагональні комунікації. Комунікаційні мережі. Базові типи комунікаційних мереж і критерії ефективності їх застосування. Мережа неформальних комунікацій.

Управління комунікаційними процесами. Перешкоди на шляху до ефективної комунікації: фільтрація; вибіркове сприйняття; семантичні перешкоди; поганий зворотній зв’язок; соціокультурні відмінності між відправником та одержувачем повідомлення; інформаційні перевантаження. Методи подолання перешкод до ефективної комунікації. “Вікно Джохарі”. Стиль міжособових комунікацій. Стратегії підвищення ефективності комунікацій.

МАРКЕТИНГ


1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Маркетинг та основні категорії: нужди, потреби, запити, товар, обмін, угода, ринок. Основні суб¢єкти та об¢єкти маркетингу. Види та рівні сучасного маркетингу. Маркетинг некомерційних організацій. Маркетинг ідей. Маркетинг послуг. Стан попиту та викликані ним завдання маркетингу. Принципи, задачі та функції маркетингу. Маркетинг як принцип управління. Маркетинг як засіб. Маркетинг як метод. Система засобів маркетингу та їх структура. Marketing-mix.

Концепції управління маркетингом. Процес управління маркетингом. Аналіз ринкових можливостей. Вибір цільових ринків. Розробка комплексу маркетингу. Впровадження в життя маркетингових заходів.

Стан розвитку маркетингу в Україні.2. Оточуюче середовище маркетингу

Маркетингове середовище фірми. Мікросередовище. Макросередовище. Основні фактори мікросередовища функціонування фірми. Постачальники. Маркетингові посередники: торгові посередники, фірми з організації товароруху, агентства по наданню маркетингових послуг, кредитно-фінансові заклади.

Клієнтура. Споживчій ринок. Ринок виробників. Ринок проміжкових продавців. Ринок державних установ. Міжнародний ринок.

Конкуренти. Чотири основних типи конкурентів: бажання-конкуренти, товарно-родові конкуренти, товарно-видові конкуренти, марки-конкуренти.

Контакті аудиторії. Основні типи контактних аудиторій: фінансові кола, засоби масової інформації, державні установи, громадянські групи дій, місцеві, широка публіка, внутрішні.

Основні фактори макросередовища функціонування фірми. Демографічне середовище. Економічне середовище. Середовище природного оточення. Науково-технічне оточення. Політичне середовище. Культурне середовище.3. Маркетингова інформація та маркетингові дослідження

Система маркетингової інформації. Система внутрішньої звітності. Система збору зовнішньої поточної маркетингової інформації.

Система маркетингових досліджень. Алгоритм процесу маркетингового дослідження ситуації. Визначення проблеми. Підготовка концепції збору інформації. Польові дослідження. Аналіз зібраної інформації. Презентація отриманих результатів.

Основні способи збору первинних даних: спостереження, опитування та панель, експеримент. Їх класифікація, переваги та недоліки. Знаряддя дослідження. Анкета. Закриті та відкриті типи питань.

Предмет маркетингового аналізу: мікро- та макросередовище. Основні методи аналізу даних. Основні методи прогнозу.

Аналіз потенціалу фірми. Аналіз конкурентів. Аналіз ринку. Аналіз макросередовища. Аналіз сильних та слабких сторін. Аналіз шансів та ризику.4. Поведінка покупців на ринку

Основні типи ринків. Аналіз споживчих ринків та поведінка покупця. Модель поведінки покупця: маркетингові стимули (маркетинг-мікс); характеристики покупця та процес прийняття рішення покупцем; рішення покупця.

Основні фактори, що визначають поведінку покупця: культурні – культура, субкультура, соц. клас; соціальні – референтні групи, сім’я, ролі та статуси; особистісні – вік та етап життєвого циклу сім’ї, робота, економічні умови, тип особи та уява про себе, стиль життя; психологічні – мотивація, сприйняття, засвоєння, переконання та відносини. Основні теорії мотивації: теорія мотивації з Фрейда, А. Маслоу, Ф. Герцберга.

Процес покупки: купівельні ролі, поведінка покупців та основні типи купівельної поведінки: комплексна купівельна поведінка, звична купівельна поведінка, купівельна поведінка зорієнтована на широкій вибір продукції, купівельна поведінка, що пом’якшує дисонанс.

Стадії процесу прийняття рішення про покупку: усвідомлення проблеми, пошук інформації, оцінка варіантів, рішення про покупку, реакція на покупку.

Індустріальні (ділові, організовані ринки) та їх характеристика, типи ділових закупок, учасники процесу ділових закупок, процес покупки чи придбання товарів та його основні фази: усвідомлення проблеми, узагальнене описання нужди, визначення характеристик продукту, пошук постачальника, формування пропозиції, вибір постачальника, складання замовлення, оцінка роботи постачальника.

Ринок державних та урядових закладів та основні рішення щодо покупки.

5. Сегментація ринку

Сегментація ринку. Рівні сегментації ринку. Сегментація ринків кінцевих споживачів. Сегментація ринків організаційних споживачів. Сегментація міжнародних ринків. Багатофакторна сегментація. Загальні етапи процесу сегментації. Ефективність сегментації.

Оцінка та вибір цільових ринків. Оцінка сегментів ринку. Маркетингові стратегії для сегментів ринку.

Диференціація. Позиціювання з метою досягнення конкурентних переваг. Доведення та представлення вибраної позиції споживачам.

6. Товарна політика фірми

Класифікація товарів. Товари широкого споживання. Товари виробничого призначення.

Рішення про окремі товари. Властивості товару. Використання марок. Рішення стосовно упаковки. Рішення про маркірування товару. Рішення про послуги з післяпродажної підтримки товарів.

Рішення про товарний асортимент.

Рішення про товарну номенклатуру.

Рішення про міжнародні товари.

Пошук нового та перетворення ідеї в товар. Шляхи інновацій: плюси та мінуси. Чому нові товари терплять невдачу? Від чого залежить успіх нового товару.

Етапи процесу розробки. Вибір напрямків пошуку. Генерація ідей. Відбір ідей. Розробка концепції та її тестування. Розробка ринкової стратегії. Економічний аналіз. Створення прототипів. Пробний маркетинг. Комерціалізація. Прискорена процедура розробки нового товару. Організація новаторського процесу.

Маркетингові стратегії на етапах життєвого циклу товару. Етап виведення на ринок. Етап росту. Етап зрілості. Спадок.


Каталог: sites -> bdpu.org -> files
files -> Пояснювальна записка Програма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки на базі напряму 01010101 Дошкільна освіта складена на основі стандарту вищої освіти підготовки фахівців напряму 6010101 Дошкільна освіта 2003 рік
files -> Бердянськ 2009 (06)
files -> Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Бердянського державного педагогічного університету згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (єктс) Екземпляр: контрольний
files -> Програма фахового вступного випробування побудована відповідно до сучасних вимог і покликана перевірити знання абітурієнтів з таких основних педагогічних курсів: «Загальні основи педагогіки»
files -> 4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
files -> 1 Бердянськ 2011 (06)
files -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
files -> Пояснювальна записка складання фахового вступного випробування з дисципліни
files -> Бердянськ 2008 (06)
files -> Програма тестування для вступу на спеціальність 01010601 «Соціальна педагогіка»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал