Пояснювальна записка Людина є, безперечно, система…яка в найвищій ступені сама себе регулює, сама себе підтримуєСкачати 342.28 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір342.28 Kb.
Пояснювальна записка

Людина є, безперечно, система…яка в найвищій ступені сама себе регулює, сама себе підтримує, відновлює, корегує і навіть удосконалює.

І.П.Павлов.
Навчальний курс „Психічна саморегуляція” є складовою (практичною частиною), тематичного розділу „Людинознавство”, де теоретичний блок вивчається в курсі „Антропологія”. Він логічно завершує оволодіння знаннями про самого себе на практиці і готує студента до засвоєння таких фахових дисциплін як: „Психологічне консультування”, „Психокорекція”, „Психотерапія” та інших. Це дуже важливо, бо саме здатність саморегулюватися надає спеціалістові право „втручатися” в психіку іншої людини. На жаль, курс „Психічна саморегуляція” обмежений об’ємом часу, тому в програму увійшли лише такі терапевтичні методи як: дихальна терапія, йога, самонавіювання, медитація та розвиток космічної свідомості (інтуїції). Чотири (4) заняття лекційного курсу знайомлять студента з практиками саморегуляції різних народів і епох, а також з сучасними розробками в цій сфері. На лекціях використовуються схеми, діаграми, малюнки і показові вправи, які студент може використати під час самостійного опрацювання матеріалу. В процесі практичних занять кожен студент отримує індивідуальну консультацію, пораду щодо виконання конкретної техніки. Також проводяться індивідуальні заняття, на яких увага приділяється вирішенню тих чи інших проблем, що виникли у студента під час виконання техніки. Курс „Психічна саморегуляція” допомагає студенту краще пізнати самого себе, зміцнити здоров’я, вдосконалити творчі здібності; навчає тому, як запобігти дистресу, депресії, втраті сенсу життя, протистояти негативному впливу ззовні; бути врівноваженим, в гуморі, в стані „веселої пасивності”, життєрадісності; переходити зі стану інтелектуальної переробки інформації на інтуїтивне сприйняття через концентрацію свідомості.


II Тематичний план


П/П


Назва модулів і тем

Кільккість годин

Всього

Всого аудиторних

Лекції

Практичні зан.

Самостійна робота
з курсу «Психічна саморегуляція» для спеціальності

«Психологія»
I семестр

Модуль 1. Духовні практики Сходу (лекції).
1л.

1.1. Янтра, мантра, нада, крійя. 1.2. Карма, бхакті, хатха, джнана йога.

4

2

2
2

2л.

2.1. Іудейська Каббала, суфізм, християнська молитва. 2.2. Тібетський буддизм, дзен, даоська концепція.

4

2

2
2

Модуль 2. Техніки саморегуляції фізичного і психічного стану людини (практичні).
1

Техніки дихання

4

2
2

2

2

Техніки для зняття напруги

4

2
2

2

3

Техніки для центрування

4

2
2

2

4

Техніки зупинки

4

2
2

2

5

Техніки бачення

4

2
2

2

6

Техніки зі звуками

4

2
2

2

7

Духовність тантричного акту

4

2
2

2

8

Спогади про себе

4

2
2

2

9

Бути свідком

4

2
2

2

10

Космічний океан

4

2
2

2

11

Техніки для усвідомлення

4

2
2

2

Загальна кількість годин за I семестр:

52

26

4

22

26

II Семестр

Модуль 3 Паранормальні явища психіки людини (лекції).


3л.

3.1.Техніки: Г.Гурджієва, Дж. Крішнамурті, Махаріші. 3.2. Ошо, Лобсанга Рампи і Ш.Ауробіндо.

4

2

2
2

4л.

4.1.Матеріалізація. Психокінез. Левітація. Телепортація. 4.2. Космічна свідомість. Агні йога. Медитація. Передбачення.

4

2

2
2

Модуль 4. Техніки саморегуляції ментального і духовного стану людини (практичні).
12

Повернення в існування

4

2
2

2

13

Від смерті до безсмертя

4

2
2

2

14

Розчинюється тільки не теперішнє

4

2
2

2

15

Ви скрізь

4

2
2

2

16

Споглядайте з вершини

4

2
2

2

17

Техніки єднання з цілим

4

2
2

2

18

Почніть створювати себе

4

2
2

2

19

Зруйнуйте обмеження

4

2
2

2

20

Йдіть за межі розуму і матерії

4

2
2

2

21

Ви не знаєте самих себе

4

2
2

2

22

Забудьте зовнішнє

4

2
2

2

23

Страх перевтілення глибокий

4

2
2

2

Загальна кількість годин за 2 семестр:

56

28

4

24

28

Загальна кількість годин 108 54 8 46 54III. Зміст програми.
I семестр

Модуль 1. Духовні практики Сходу
Тема 1.1. Янтра, мантра, нада і крійя йога.

 • Янтра йога (символи космічних таємниць).

 • Мантра йога ( джапа – медитація).

 • Нада йога (внутрішні звуки)

 • Крійя йога (попередня ступінь йоги).Основні поняття: мандала, бінду, утворений космос (шрішті), центральне божество (Шрі Янтра), АУМ , лотос, емблеми лінга-йоні, акаша, атман, авід'я, Брахма, Вішну, Шива, Гуни (саттва, раджас, тамас), іда і пінгала, кундаліні, мудра, мурті, пракриті, прана, садхана, самадхі, сіддхі, тантра, джапа, брахман (слово чи мантра)
Теми доповідей і рефератів.

 1. Янтра – тантричний символ світової Єдності.

 2. Мантра – сакральне священне ім'я чи містична формула.

 3. Нада – космічний звук, проявлення тонкої вібрації.

 4. Крійя йога – філософія розвитку характеру.


Техніки, що виносяться на самостійне опрацювання

 1. Спостерігай проміжок між двома подихами.

 2. Спостерігай точку повороту між двома подихами.

 3. Сконцентруй свою увагу на третьому оці.

 4. Зосередься на проміжках під час роботи.

 5. Техніка для усвідомлення під час сну.


Тема 1.2. Карма, бхакті, хатха і джнана йога.

 • Карма йога (робота як насолода).

 • Бхакті йога (любов до Божественного).

 • Хатха йога (фізичне удосконалення).

 • Джнана йога (найвища ступінь Мудрості).


Основні поняття: віпра (просвітленний), вічара (інтелектуальні роздуми), васудха (земне життя), Будді (воля розуму), абх'яса (певна постійна практика), авід'я (невігластво), ананда (духовний екстаз), амріта (нектар безсмертя), анант'я (безмежність), аптакама (задоволений в своїх бажаннях), арджава (безпристрасність), арадхана (поклоніння Божественному), сансара(життя невігласів), майя (ілюзія), махма (відображення думки в розумі), маніша (розум, інтелект), бодхісаттва, аватар, Сім Логосів, махат (первинна матриця свідомості), асана, аюрведа.
Теми доповідей і рефератів

 1. Карма йога – праця без будь-якого особистого мотиву.

 2. Бхакті йога – любов яка не передбачає ніякої вигоди.

 3. Хатха йога – використання тіла для відкриття Божественного життя.

 4. Джбана йога – самореалізація і пізнання істинної природи світу і самого себе.


Техніки, що виносяться на самостійне опрацювання

 1. Спостерігай точку повороту з відданістю.

 2. Лежи як мертвий. Уважно дивись не кліпаючи очима.

 3. Стань ласкою.

 4. Перенеси свою свідомість на хребет.

 5. Сприйми почуття своїм серцем.


Рекомендована література: 14, 25, 36, 45, 56, 75, 84, 96, 125, 168, 178.

Тема 2.1. Іудейська Каббала, суфізм і християнська молитва.

 • Іудейська Каббала («отримання»).

 • Суфізм (містичне магометанство).

 • Християнська молитва (медитація).


Основні поняття: авеста, антихрист, армагеддон, Кааба (святиня мусульман), храм Кааби – центр паломництва (хаджа), каві (провидець – поет), герметизм , окультизм, розенкрейцери, теософи, масони, православ’я, каталіцизм, протестантизм, секти, катари, хрестовий похід, містичне християнство, молитва, медитація, суфійські танці, Мойсей, Омар Хайям, Ісус, пікша, ( посвячення, ініціація), драшта ( провидець), ієрофант (нерівних містерій), індрії (органи відчуття), іудаїзм, кету (інтелект), космогонія, дервіш, маніхеї, мулла (мусульманський священик).
Теми доповідей та рефератів:

1. Каббала – Вчення про таємниці Всесвіту і Творіння.

2. Філософія та практика суфізму.

3. Порівняльний аналіз християнської молитви і дзен – медитації.Техніки, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Розглядай своє минуле без ототожнення.

2. Відчуй об’єкт і стань ним.

3. Спостерігай за своїм настроєм.

4. Зупинись!

5. Дивись в обличчя будь - якому бажанню.Тема 2.2. Тібетський буддизм, дзен і даоська концепція.

 • Тібетський буддизм і «Вішуддхимага» (Далай Лама).

 • Дзен медитації (Повнота уваги і проникливість).

 • Даоська концепція «Дао - де - ци» (шлях – сутність – життєва енергія).


Основні поняття: віталізм, Ганеша ( Божество духовного знання), Дао (Тао), Дао де цзін, джива (індивідуалізований дух), дікша (ініціація), дута (посланець), дхарана (фіксація), індуктор, сугестор, реінкарнація, інь, янь, Іцзін, Ішвара (Бог), калачакра («колесо часу»), сансара, калілам (хаос), космос, карма, кресціоналізм, Шрі Крішма, майя (самоілюзія), манас, мандала, махатма, медіум, сіддхі, шуньята, махамудра.

Теми доповідей і рефератів:

1. Духовні шляхи архата і бодхісаттви.

2. Методи досягнення «Дхіани» в дзені.

3. Основні ідеї Вчення Лао Цзи.


Техніки, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Будь відданим.

2. Закрий очі і припини їх рух.

3. Подивись на будь-що немов би вперше.

4. Таємний метод.

5. Дивись в глибокий колодязь.Рекомендована література: 2, 6, 12, 19, 45, 65, 78, 85, 95, 112, 145, 187.


2 семестр

Модуль 3 Паронормальні явища психіки людини.

Тема 3.1. Техніки: Г. Гурджієва, Дж. Крішнамурті , Махаріші

 • «Четвертий шлях» Георгія Гурджієва.

 • «Безумовне усвідомлення» Джидду Крішнамурті.

 • Трансцендентальна медитація Махаріші Махеш Йогі (ТМ).


Основні поняття: стоп – техніки, турійя, холотропне дихання, трансформація свідомості, езотерична школа, транс, ототожнення, самоспогади, «свідок», безкінечна свідомість, цілісність, двоякість, космічна свідомість, «об’єктивна свідомість», «багатояйність», теперішній момент, пробудження, «спокійна уважність», мовчання розуму, чиста свідомість, трансценденція, «Дхіана», особистісна мантра, медитація Бхакті.
Теми доповідей та рефератів:

1. Страждання як шлях до само трансформації.

2. ТМ – наука творчого інтелекту.

3. Досягнення реальності через думку яка не реагує.


Техніки, що виносяться на самостійне опрацювання:

1.Повністю відсторонись.

2. За межі слів та звуків.

3. Говоріть наспівуючи звук і станьте ним.

4. Слухайте затихаючий звук.

5. Вслухайтеся в звук струнного інструменту.Тема 3.2. Техніки Ошо, Лобсанга Рампи і Ш. Ауробіндо.

 • «Динамічна медитація» Бхагавана Шрі Раджніша.

 • Психічне удосконалення (Лобсанг Рампа).

 • Інтегральна йога (Шрі Ауробіндо).


Основні поняття: лила (космічна гра), лама, мукті (звільнення), ніттха (глибока медитація), ніяма, пантеїзм, парадигма, паро нормальне явище, пані (жадність), папа (гріх), прана (життєва енергія), рупа (форма), садху (аскет), сакші (свідок), три основних гуни, бхута (п’ять першоелементів), пран (п’ять провідників життєвої сили), даршан (шість систем ортодоксальної індійської філософії), вісім Богів охоронців світу, десять індрій (психофізичних органів), священне число 108.
Теми доповідей і рефератів:

1. Техніки для людей Сходу.

2. Зближення металісту Сходу і Заходу.

3. Синтез йоги Шрі Ауробіндо.Техніки, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Використовуйте звук як шлях до почуття.

2. Зосередьте свою увагу на язиці.

3. Метод для тих, в кого чуттєве вухо.

4. Говоріть наспівуючи слово, яке кінчається на «АХ».

5. Затулити вуха і скорочувати пряму кишку.


Рекомендована література: 6, 10, 14, 58, 67, 84, 96, 127, 136, 154, 201.

Тема 4.1. Матеріалізація. Психокінез. Левітація. Телепортація.

 • Матеріалізація (інволюція Духа).

 • Психокінез (телекінез).

 • Левітація (спонтанна і усвідомлена).

 • Телепортація (мандрівка поза простором і часом).


Основні поняття: Ентропія (затухання енергії), ріта (час Істини), Пурана (Ракшасі – жінка яка намагалась отруїти своїм молоком Крішну), парапсихологія, реінкарнація, сугестія, ейдоси, архетипи, колективне без свідоме, деконцентрація, вплив телебачення, екстрасенсорика, біополе, аура, чакри, кома, клінічна смерть, мандри в потойбічний світ, галюцинації, реальність, майя, термін життя в тілі, янголи і дияволи, забобони, Вселенський Розум, матриця.
Теми доповідей і рефератів:

1. Вчення О. Блавацької «Таємна доктрина».

2. Махатми.

3. Гімалаї, гора Каллас.

4. Свідома і несвідома левітація.
Техніки, що виносяться на само опрацювання:

1.Усвідом того хто відчуває.

2. Подумки уявіть собі промені світла, які підіймаються по вашому хребту.

3. Станьте чистотою безхмарого неба.

4. Розчиніться в темряві.

5. Зосередьтесь на вогні.


Рекомендована література: 9, 16, 18, 35, 42, 59, 67, 78, 83, 126, 148, 156.

Тема 4.2 Космічна свідомість. Агні Йога. Медитація. Передбачення.

 • Космічна свідомість (планетарне мислення).

 • Агні Йога (жива етика).

 • Медитація (змінені стани свідомості).

 • Передбачення (пророцтва).Основні поняття: космопланетарна концепція, інтуїція, вузькість свідомості, саторі, інсайт, психічна енергія, чаша накопичення, просвітлення, банк інформації, культ світла, внутрішній голос, медіум, Вчителі людства, відсутність думок, сідлі, піст, катарсис, гедонізм, епіфіз (третє око), чакри, енергетичні канали організму, сансара, майя (ілюзія), очищення, самадхі, «Самьяма», дхарана, дхіана, екстаз, нірвана, кома, сон, посвячення, адепт, бодхісатва, тонкий світ.
Теми доповідей і рефератів:

1. Людина земна – феномен космічний.

2. Творчість подружжя Олени і Миколи Реріхів.

3. Медитація – квінтесенція духовного розвитку людини.

4. Єдиний план розвитку Всесвіту.
Техніки, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Зосередьтесь на грудях або на кінці пеніса.

2. Межі сприйняття.

3. Станьте кожним єством.

4. Коли дієте, грайте.

5. За межами знання і незнання.


Рекомендована література: 4, 19, 28, 47, 58, 74, 85, 140, 189, 206, 211.

Список літератури


1.Агаджанян Н.А. , Катков А.Ю. Резервы нашего организма . – М., 1979.

2.Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М., 1995.

3.Айєнгар Б.К.С. Погляд на йогу. Йога діпіка.-- К., 1992.

4.Алиев Х.М. Ключ к себе: Этюды о саморегуляции. – М., 1990.

5.Алексеев А.В. Психомышечная тренировка. – М., 1979.

6.Алексеев А.В. Себя преодолеть.— М., 1978.

7.Алексеев А.В. Познай себя, или Ключ к резервам психики. – Ростов н/ Д.,2004.

8.Алман М.Б., Ламбру П. Т. Самогипноз. – М.,1995.

9.Андреас К., Андреас С. Измените свое мышление и воспользуйтесь результатами. Новейшие субмодальные вмешательства НЛП. – СПБ., 1994.

10.Андреев О.А. Развитие космического сознания. Нет предела. –

Ростов н/Д.,2004.

11.Андреев О.А. Развитие интуиции и сверхчувственного восприятия. – Ростов н/Д. 2003.

12.Андреев О.А. Тренировка ясного сознания и управления сном. Программа ’’ Четвертое измерение’’. – Ростов н/ Д., 2003.

13.Анна Росс. Как преодолеть сложности в семейной жизни.—Ростов н/ Д., 2002.

14.Анохин П.К. Саморегуляция физиологических функций // П.К. Анохин. Узловые вопросы теории функциональной системы. – М., 1980. с. 119-134.

15.Асмолов А.Т . На перекрестке путей к изучению психики человека //

Бессознательное. – Новочеркасск, 1994. с. 51-59.

16.Астахов С.Н. Лечебное действие слова. – Л., 1962.

17.Аров ( Сахаров ) Борис. Теория и практика йоги.—К.,1994.

18.Аргайл М. Психология счастья. – М., 1990.

19.Ахмедов Т.И. Введение в общую психотерапию. – М., Харьков, 2005.

20.Ахмедов Т.И. Медитация : Путь к себе. – М., Харьков, 2005.

21.Ахмедов Т.И. Практическая психология: Внушение, гипноз, медитация. – М.,Харьков, 2003.

22.Большая энциклопедия снов.—М., 2006.

23.Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования / Под ред. Ф. В. Бассина и др. -- Тбилиси, 1978, т.1.

24.Бахтияров О.Г. Деконцентрация. – К., 2002.

25.Бекк. Р.М. Космическое сознание . – М., 1994.

26.Безант А. Исследование сознания. – М., К., 1997.

27.Бердяев Н.А. Самопознание. – М., 1990.

28.Беляев Г.С., Лобзин В. С., Копылова И.А. Психологическая саморегуляция. – Л., 1977.

29.Бехтерев В.М. Самовнушение и куэзим как исцеляющий фактор. -- Вестн. Знаний, 1925, № 17-18, с. 1121-1130.

30.Бехтерев В. М. Гипноз, внушение, телепатия. – М., 1994.

31.Брамана Чаттерджи. Сокровенная индийская философия Индии.—Харьков,1994.

32.Брэгг П. Нервная сила. – М., 1991.

33.Брунер Дж. Психология познания: за пределами непосредственной информации. – М., 1977.

34.Бубер М. Два образа веры. – М., 1995.

35.Буль П.И. Гипноз и внушение. – Л., 1975

36.Бурно М.Е. Cамовнушение и аутогенная тренировка / Под ред. В.Е.Рожкова.—М.,1975.

37.Будза А. Арт – терапия : Йога внутреннего художника. – М., 2002.

38.Бхагаван Шри Раджниш. Истинный мудрец. Дао: путь без пути.—Новочеркасск, 1994.

39.Ваниорек Л., Ваниорек А., Ароматотерапия . Цветомедитация. – М., 1995.

40.Валерий Кратохвиль. Ясновидение от шагов древности до космических программ НАСА.--- К., 1991.

41.Васильев Л.Л. Таинственные явления человеческой психики. – М., 1963.

42.Васютин А.М. -- Азбука саморегулирования . -- Йошкар-Ола, 1988.

43.Васютин А.М. Психологический женьшень. Эффективные техники саморегуляции . – Ростов н/ Д., 2004.

44.Васютинский Н.А. Золотая пропорция . – М., 1990.

45.Вартавский К. М. Гипносуггестивная терапия: лечение внушением в гипнозе. – Л., 1973.

46.Вэйс Л. О пользе снов: Разбудите энергию своих сновидений. – Ростов н / Д., 2005.

47.Вепринцев Н.В. От экстрасенса до иных миров. – Мн., 1991.

48.Вера Каппони, Томаш Новак. Сам себе психолог. – СПб., 1994.

49.Вера Каппони , Томаш Новак. Ассертивность –в жизнь. – СПб., 1995.

50.Войно –Ясенецкий В.Ф. О духе, душе и теле. – Сыктывкар, 1993.

51.Волкер Б. За пределами тела: Человеческий двойник и астральные планы. – М., 1989.

52.Востоков В.Ф. Тайны тибетской медицины. – Днепропетровск., 1991.

53.Гарбузов В.И. Практическая психотерапия (или как вернуть ребенку и подростку уверенность в себе, истинное достоинство и здоровье). – СПб., 1994.

54.Герке Р.П. О гипнозе и внушении. – Рига., 1966.

55.Големан Д. Разнообразие медитативного опыта. – К., 1993.

56.Гончаров Г.А. Гипноз и самогипноз. 100 секретов вашего успеха. Ростов н/ Д. ,2004.

57.Гончаров Г.А. Путь к сверхсознанию: 2-я ступень школы гипноза. – М., 1992.

58.Готвальд Ф.Т., Ховальд В. Помоги себе сам. Медитация. – М., 1992.

59.Грановская Р.М. , Березная И. Я. Интуиция и искусственный интеллект. – Л., 1991.

60.Грановская Р.М., Крижановская Ю.С. Творчество и преодоление стереотипов. – СПб., 1994.

61.Гроф С. Космическая игра ( исследование рубежей человеческого сознания). – М., 1997.

62.Гроф С., Уилбер К., Маслов А. и др. Внутреннее пространство. Холотропное дыхание : глубинная психотерапия и путь духовной трансформации . – М., 1996.

63.Гроф С. Человек перед лицом смерти. – М., 2002.

64.Гроф С. За пределами мозга: Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии. – М., 2004.

65.Гроф С. Психология будущего. Уроки современных исследований сознания. – М., 2002.

66.Гримак Л.П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности. --- М., 1989.

67.Гримак Л.П. Общение с собой. Начала психологии активности. М., 1991.

68.Гримак Л.П. Моделирование состояний человека в гипнозе. – М., 1978.

69.Гуманистическая и трансперсональная психология: Хрестоматия. – Мн., 2000.

70.Доценко Е. Л. Психология манипуляции : феномены, механизмы и защита. – М., 1997.

71.Докторский Я.Р. Аутогенная тренировка. – Ставрополь, 1978.

72.Дэвид – Ниль А. Мистики и маги Тибета. – Ростов н / Д., 1991.

73.Дэй Л. Самоучитель по развитию интуиции . --- М., 2005.

74.Джампольски Дж.Д. Любовь побеждает страх.—М., 1991.

75.Дж. Мерфи . Сила вашего познания. --- Ростов н/Д., 2004.

76.Дьячук Н.В. Психотехника. – М., 1997.

77.Евгений . Космическое сознание. – М., 1996.

78.Его Святейшество Далай – Лама и доктор Говарард К. Катлер. Искусство быть счастливым.

79.Руководство для жизни. – К., 2004.

80.Эберхард Хайль. Искусство концентрации . Как улучшить память за 10 дней. – Ростов н/Д., 2005.

81.Эверли Дж., Розенфельд Р. Стресс: природа и лечение. – М., 1985.

82.Эзотерика. Т.З. Парапсихология. Учебный курс. – М., 1993.

83.Эзотерика. Универсальный словарь—справочник.—Ростов н\Д.,2001.

84.Энциклопедия мистицизма.—СПб., 1996.

85.Энтрайт Дж. Гештальт, ведущий к просветлению. – СПб., 1994.

86.Эксрасенс. – Череповец, 1991.

87.Эксрасенс. – К., 1990. – Вып. 1-2.

88.Здоровье для всех / Медицина и здравоохранение 1/91. – М., 1991.

89.Иванов Ю.М. Йога и здоровье. Практическое руководство. – М., 1991.

90.Иванов Ю. М. Йога и психотренинг. Путь к физическому совершенству и космическому сознанию. – М., 1991.

91.Иванов Ю.М. Как стать экстрасенсом. – М., 1991.

92.Иванов Ю.М. Человек и его душа. Жизнь в физическом теле и астральном мире.—М., 1991.

93.Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. – М., 1991.

94.Игнатенко А.В., Годованец В. А. Азбука эксрасенса. – Луцк, 1991.

95.Идрис Шах. Суфизм.—М.,1994.

96.Искусство быть счасливым . Руководство для жизни. – К., 2004.

97.Йог Рамачарака. Основы миросозерцания Индийских йогов. –Ионава, 1991.

98.Йог Рамачарака . Пути достижения йоги. – Ионава, 1991.

99.Йог Рамачарака. Наука о дыхании Индийских йогов.—Ионава, 1991.

100.Каганов Л. Медитация—путь к себе.-М.,1991.

101.Карл Дюпрель. Философия мистики. –К., 1994.

102.Каструбин Э.М. Реальность и магия высшего разума. Антология непознанного.—М., 1996.

103.Каптен Ю.Л. Основы медитации. Вводный практический курс.—СПб., 1991.

104.Кермани К. Аутогенная тренировка.—М., 2002.

105.Классическая йога(’’Йога—сутры’’ Патанджали и ’’Вьяса--бхашья’’). –М., 1992.

106.Клизовский А. Психическая энергия.—Рига, 1991.

107.Ключников С. В поисках безмолвия : Практика медитации и преображение сознания :Фрагменты личного опыта.—М., 2005.

108.Кобелянская Л. С. Смысл жизни : две точки зрения .—К., 1989.

109.Козлов В. Психология Свободного Дыхания. Феноменология расширенных состояний сознания.—Ярославль, 1992.

110.Козлов В.В. Психотехнологии измененных состояний сознания. Методы и техники.—М., 2001.

111.Классическая йога (Йога—сутры Патанджали и Вьяса—бхашья)—М.,1992.

112.Кундалини йога(Лайя—йога).—Рига, 1991.

113.Лащенко С. Заклятие смехом : Опыт истолкования языческих ритуальных традиций восточных славян.—М., 2006.

114.Лебедев А. В. Самогипноз : Практическое руководство. – М., 1993.

115.Лэнг Р. Д. Расколотое Я. –СПб., 1995.

116.Линецкий М. Л. Внушение и мы.—М., 1983.

117.Либих С.С. Аутогенная тренировка.—Л., 1978.

118.Либерман Д . Дж.. Самоучитель : Как обрести уверенность в себе.—М., 2003.

119.Линецкий М. Л. Внушение. Знание. Вера.—К., 1988.

120.Лобзин В. С., Решетников М. М. Аутогенная тренировка.—Л., 1986.

121.Лобсанг Рампа. Ты вечен. 30 уроков быстрого психического совершенствования.—К., 1994.

122.Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики.—СПб., 1997.

123.Мадху Хана. Янтра—тантрический символ мирового единства.—К.,1992.

124.Мельфор Э. П. Ваши непознанные силы.—Киев, 1904.

125.Медитация—ключ к космическому сознанию.—Котлас, 1992.

126.Медитативные игры.—Ростов н\Д., 2005.

127.Мизун Ю. В., Мизун Ю. Г. Тайны Мирового разума и ясновидение.—М., 1998.

128.Минделл А. Сновидения в бодрствовании : Методы 24—часового осознаваемого сновидения.—М., 2004.

129.Митчелл Г. Б. Медитация.—Санкт—Петербург, 1908.

130.Москаленко А. Т., Сержантов В. Ф. Смысл жизни и личность.—Новосибирск, 1989.

131.Налимов В.В. Спонтанность сознания : Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности.—М.,1989.

132.Никифоров Г. С. Самоконтроль человека.—Л., 1989.

133.Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности : Кн. Для учителя.—М.,1991.

134.Основы врачебной науки Тибета. Жуд—Ши/Петр Бадмаев.—М., 1991.

135.Ошо. Дар просветления.—К., 2003.

136.Ошо. Интуиция. Знание за пределами логики.—СПб., 2002.

137.Ошо. Медитация—искусство экстаза.—М., 1998.

138.Ошо. Медитация : первая и последняя свобода.—СПб., 1996.

139.Ошо. Мастер. Размышления о преображении интеллектуала в просветленного.—К., 1998.

140.Ошо. Путь мистика.---СПб., 2004.

141.Ошо. Вигьян Бхайрав Тантра. Т. 1.—М., 2000.

142.Ошо. Вигьян Бхайрав Тантра. Т. 2.—М., 2000.

143.Ошо. Вигьян Бхайрав Тантра. Т. 3.—М., 2000.

144.Ошо. Вигьян Бхайрав Тантра.Т. 4.—М., 2000.

Панкратов В. Н. Саморегуляция психического здоровья : Практическое руководство.—М., 2001

145. Ошо. Пульсація Абсолюта.-М., 1993.

146.Панкратов В.Н. Психология счастья. – М., 2002.

147.Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия.—М., 1996.

148.Перлз Ф., Хефферлин Р., Гудмен П. Опыты психологии самопознания : 149.Практикум по гештальттерапии.—М., 1993.

150.Петренко В. Ф. Психосемантика сознания.—М., 1988.

151.Петров Н. Н. Аутогенная тренировка для вас. – М., 1990.

152.Практика психосинтеза : Упражнения, направленные на развитие личности и достижение духовного роста.—СПб., 1992.

153. Психотерапія, внушение, гипноз. Слободяник А.П.-К.,1977.

154.Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского.—СПб.,2002.

155.Психогимнастика в тренинге . – СПб., 2002.

156.Пути за пределы Эго /Под ред. Р. Уолта и Ф. Воон.—М., 1996.

157.Пушкин В. Н. Психологические возможности человека.—М., 1972.

158.Разумная организация жизни личности : проблемы воспитания и саморегулирования.—К., 1989.

159.Рам Дас. Пути пробуждения. Руководство по медитации.—СПб., 1992.

160.Ремизова –Бабушкина Н. Ю. Тайны энергоинформационного обмена.—М., 1990.

161.Ринпочи Т. Т. КУМ НЬЯЯ релаксация.—Котлас., 1992.

162.Рейнуотер Дж. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом.—М., 1992.

163.Ромэн А. С. Самовнушение и его влияние на организм человека.—Алма—Ата, 1972.

164.Рожнов В. В., Рожнова М. А. Гипноз от древности до наших дней.—М., 1987.

165.Рудольф Штейнер. Путь к самопознанию человека в восьми медитациях.—ОП ЦНТЭИ.

166.Сатпрем. Шри Ауробиндо, или Путешествие сознания.—ЛГУ,1989.

167.Свами Вивекананда. Карма—йога.—Рига, 1991.

168.Свами Вивекананда. Бхакти—йога.—Рига.,1991.

169.Свами Рамаянда. Крийя—йога.—Рига.,1991.

170.Семке В.Я. Умейте властвовать собой. – Новосибирск, 1991.

171.Сытин Г. Н. Животворящая сила: Помоги себе сам. – М., 1990.

172. Словарь эзотерических терминов.-К.,1993.

173.Соколов П.П., Герасимов Ю.Н. Помоги себе сам. – М., 1991.

174.Справочник по психиатрии / Под ред. А.В. Снежневского. – М., 1985.

175.Стариченко В. А. Лабиринт самосознания : Исповедь разума в афоризмах. – Мн., 1991.

176.Странден Д. Секреты египетской йоги. Изумрудная скрижаль Гермеса. ---СПб., 2005.

177.Стражный А. Руководство по саморегуляции.—К.,1991.

178.Судзуки Т. Наука Дзен—Ум Дзен. – К., 1992.

179.Таинственные явления человеческой психики : От суеверий прошлого до современного научного понимания /Авт. Сост. А.В. Тимченко, В.Б.Шапарь. – Х., 1997

180.Тарт Ч. Измененные состояния сознания. – М., 2003.

181.Теория и практика аутогенной тренировки / Под ред. Лобзина В.С. – Л., 1980.

182.Телешевская М.Э. Учитесь властвовать собой. – К., 1983.

183.Тетерников Л.И. Рациональная йога. – М.,1992.

184.Трансцендентальная медитация. – Сыктывкар., 1993.

185.Тремнер Е. Гпнотизм и внушение. --- Кишинев.,1991.

186.Торчинов Е.А. Религии мира : опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния. – СПб., 2005.

187.Уоллис Э., Хенкин Б. Искусство психического исцеления ( Практическое руководство для экстрасенсов. – Кернейц С. Йога для Запада ( Синтез древневосточного учения йоги западного оккультизма). – К., 1992.

188.Уоттс А. Психотерапия . Восток и Запад. – Львов, 1977.

189.Уранов Н. Размышление над безпредельностью. – М., 1997.

190.Успенский П.Д. Терциум органум. Ключ к загадкам мира.- С-Пб, 1992.

191.Успенский П.Д. Четвертый путь.- М., 2001.

192.Файдыш Е. А. Изменение состояния сознания ( Краткий путеводитель по внутренним мирам ). – М., 1993.

193.Феррер Х. Новый взгляд на трансперсональную теорию : Человеческая духовность с точки зрения соучастия. – М., 2004.

194.Фромм Э. Человек для себя. – Мн., 1992.

195.Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник. – М., 1990.

196.Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. -- М., 1994.

197.ФумгерТоррей Е. Древний шаманизм, средневековое знахарство, современная психотерапия. – М., 2003.

198.Ханна Т. Исцеляющая сила расслабления. – СПб., 1994

199.Хассен С. Противостояние сектам и контролю над сазнанием.—М.,2006.

200.Хемфрейс К. Концентрация и медитация, Тулку Т. Жест равновесия . – К., 1994.

201.Хиллман Дж. Исцеляющий вымысел. – СПб., 1997.

202.Холл Д. Юнгианское толкование сновидений. – СПб., 1996.

203.Холотропное дыхание : глубинная психотерапия и путь духовной трансформации. – М., 1996.

204.Хрестоматия по глубинной психологии / Под ред. П.А. Хегай. – М., 1996.

205.Шерстенников Н.И. На пороге внутреннего мира. – Ростов н/Д., 1997.

206.Шерстенников Н. Открытие себя. – Йошкар-Ола, 1991.

207.Шертон Л.Гипноз.—М., 1992.

208.Шри Ауробиндо. Йогическая садхана.—Л., 1990.

209.Шри Ауробиндо. Основы йоги.—М.,1992.

210.Шри Ауробиндо . Синтез йоги. - СПб., 1992.

211.Чаттерджі С., Дата Д. Индийская философия.—М., 1994.

212.Чочьям Трунгпа. Медитация в действии. – К., 1994.

213.Ченнаянанда. Медитация и жизнь . – К., 1994.

214.Чуприкова Н.И. Слово как фактор управления в высшей нервной деятельности человека. – М., 1967.

215.Юнг К.-Г. О психологии восточных религий и философий. – М., 994.

216.Юнг К-.Г. Сознание и бессознательное. – СПб., 1997.

217.Якобсон Р.О. Язык и бессознательное.- М., 1996.


4 Орієнтовні питання до модульного контролю і іспиту:

I семестр.

Теоретичні питання (модуль 1):

1. Янтра йога, (символи космічних таємниць).

2. Мантра йога, (Джапа—медитація).

3. Нада йога, (внутрішні звуки).

4. Крійя йога, (попередня ступінь).

5. Хатха йога, (фізичне удосконалення).

6. Карма йога, (робота як насолода).

7. Бхакті йога, (любов до Божественного).

8. Джнана йога, (найвища ступінь Мудрості).

9. Раджа йога, (” Царственна йога”).

10. Класична (астанга) йога Патанджалі.

11. Кундаліні (лайя) йога пробудження енергії.

12. Сахаджа йога (Шрі Матаджі ).

13. Даоська концепція «Дао-де-ци»(шлях-сутність- життєва енергія).

14. Іудейська Каббала («отримання»).

15. Християнська молитва (медитація).

16. Суфізм (містичне магометанство).

17. Тібетський буддизм і ”Вішуддхимагга” (Далай Лама).

18. Дзен медитації (повнота уваги і проникливість).

19. Медитативні практики в період античності та в середньовічній Європі.

20. Наука про дихання індійських йогів ( Йог Рамачарака ).


Техніки (модуль 2):

21.Спостерігай точку злиття двох подихів.

22.Усвідом мить зупинки дихання.

23.Стань подібним каменю.

24.Дозволь собі стати невагомим.

25.Концентруйся на одному об”єкті.

26.Закрий всі отвори голови.

27.Вичерпай свої сили і впади на землю.

28.Уяви ,що втрачаєш всю енергію.

29.Дивіться на об”єкт як на єдине ціле.

30.Дивись в безкрає небо.

31.Відчуйте себе в центрі звуків.

32.Використовуйте своє імֹя як мантру.

33.Коли підіймається радість, стань нею.

34.Їж і пий свідомо.

35.Усвідом проміжок між бадьорістю і сном.

36.Думай про світ як про ілюзію.

37.Залишайся непорушним в бажаннях.

38.Стій посередині між двома протилежностями.

39.Сприймай існування як хвилі.

40.Використовуй розум як двері до медитації.

41.Будьте свідомими на порозі сильного почуття.

42.Не судіть.

43.Усвідомлюйте те, що ніколи в вас не змінюється.

44.Не забувайте ,що все змінюється.

45.Відмовтесь від надій.

46.Йдіть за межі рабства і свободи.

47.Подумки уявіть собі іскру, яка стрибає з однієї чакри в іншу.

48.Відчуйте присутність вічного існування.

49.Відчуйте увесь всесвіт в голові.

50.Пам”ятайте що ви світло.
II- семестр:

Теоретичні питання (модуль 3):

51.Інтегральна йога (Шрі Ауробіндо).

52.Трансцендентальна медитація Махаріші Махеш Йогі (ТМ).

53. ”Четвертий шлях” Георгія Гурджієва.

54. ”Безумовне усвідомлення ” Джидду Крішнамурті.

55. ”Динамічна медитація ” Бхагавана Шрі Раджніша.

56. Психічне удосконалення ( Лобсанг Рампа ).

57. Раціональна йога.

58. Аутогенне тренування ( АТ).

59. Самонавіювання (аутосугестія).

60. Регресія (подорож в минулі життя).

61. Сон і сновидіння (короткочасна «смерть»).

62. Телепатія (ментальний вплив і спілкування).

63. Передбачення (пророцтва).

64. Медитація (змінені стани свідомості).

65. Психокінез (телекінез ).

66. Левітація (спонтанна і усвідомлена).

67. Телепортація (мандрівки поза простором і часом).

68. Матеріалізація (інволюція Духа)

69. Космічна свідомість (планетарне мислення).

70. Агні Йога ( Жива Етика ).


Техніки (модуль 4):

71. Виявлення внутрішньої темряви.

72. Розвиток чистої уваги.

73. Уявіть,що весь світ палає.

74. У вашій сутності все зводиться в Єдине.

75. Відчувайте,а не думайте.

76. Переведіть увагу на проміжки.

77. Відділіть себе від тіла.

78. Ні про що не думайте.

79. Уявіть,що не можна уявити.

80. Відчувайте, що ” я є ”.

81. Пізнайте того, хто пізнає і те, що пізнається.

82. Вмістіть все в своє єство.

83. Злегка торкніться до очей.

84. Випробуйте ефірне тіло.

85. Усвідомлюйте миті відсутності думок.

86.Вважайте тіло безмежним.

87. Відчуйте наповненість.

88. Дивіться в безмежний простір.

89. Наповніть безкінечний простір своїм щасливим тілом.

90. Відчуйте спокій в серці.

91. Розповсюджуйтесь у всіх напрямках.

92. Будьте відстороненими.

93. Вірте в те, що ви всемогутні.

94. Уявіть дух всередині і зовні.

95. Не боріться з бажанням.

96. Усвідомлюйте єдність існування.

97. Знайте, що існує тільки свідомість.

98. Станьте особистим внутрішнім провідником.

99.Відчуйте,що тіло пустота.

100.Увійдіть у внутрішній простір.

ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ
Психічна саморегуляція “(вивчення навчального курсу відбувається в двох семестрах)

Сп. „ Психологія “

1 семестр


Модуль 1

(практичний )
Модуль 2

(теоретичний)
Модуль 3

(самостійнаробота)

Всього балів за 1 семестр

Змістовий модуль І

Всього за модуль 1

тестовий

контроль*
Всього за модуль 2


Робота з тестами

самопідготовка

наукова робота

реферат

Всього за модуль 3


Техніки саморегуляції фізичного і психічного стану людини

9-й тиждень І с


17-й тиждень І с

9-й тиждень ІІ с


17-й тиждень ІІ с

Заняття 1


Заняття 2


Заняття 3


Заняття 4


Заняття 5


Заняття 6


Заняття 7


Заняття 8


Заняття 9


Заняття 10


Заняття 11


2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2


24
7,57,5

-

-15
333110


49


ваговий коефіцієнт – 0,6; максимальна кількість балів за одне заняття – 3,6


Психічна саморегуляція “(вивчення навчального курсу відбувається в двох семестрах)Сп. „ Психологія “

2 семестр

Модуль 1

(практичний )
Модуль 2

(теоретичний)
Модуль 3

(самостійнаробота)

Всього балів за 1 і 2 семестри

Змістовий модуль ІІ

Всього за модуль 1

тестовий

контроль*
Всього за модуль 2


Робота з тестами

самопідготовка

наукова робота

реферат

Всього за модуль 3


Техніки саморегуляції морального і духовного стану людини

9-й тиждень І с


17-й тиждень І с

9-й тиждень ІІ с


17-й тиждень ІІ с

Заняття 1


Заняття 2


Заняття 3


Заняття 4


Заняття 5


Заняття 6


Заняття 7


Заняття 8


Заняття 9


Заняття 10


Заняття 11


Заняття 12


2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2


26
7,57,5

-

-15
333110


100


ваговий коефіцієнт – 0,6; максимальна кількість балів за одне заняття – 3,6
 1. Відповідь на практичному занятті – 0-1,5 бала Максимальна кількість балів «5» - 2,2

 2. Реферат, повідомлення – 1-2 бали Середня кількість балів «4» - 1,6

 3. Виконання письмового завдання – 0,2 бала Мінімальна кількість балів «3» - 1,1

 4. Доповнення на практичному занятті – 0,5 бала

 5. Робота у модульному середовищі – 1-6 балів

 6. Підготовка діагностичного матеріалу – 1-6 балів

 7. Самостійне опрацювання матеріалу – 1-6 балів


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка