Пояснювальна записка Корінна відмінність цього курсуСкачати 82.59 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір82.59 Kb.
1. Пояснювальна записка
Корінна відмінність цього курсу від інших технічних дисциплін, які вивчають у вищій школі, полягає в тому, що цей предмет змінюється прискореними темпами. Разом із тим, у кількісному відношенні темпи чисельного росту обчислювальних систем помітно перевищують темпи підготовки фахівців, здатних ефективно працювати з нею.

Програма дисципліни "Інформаційні системи та технології" є невід'ємною частиною безперервної підготовки бакалаврів з економічної кібернетики у використанні обчислювальної техніки в процесі розв'язання різноманітних завдань в період навчання. Основний наголос робиться на набування достатніх навичок у практичній роботі на комп'ютерах, становленні завдань та їх розв'язання з використанням сучасних пакетів прикладних програмних засобів, оформленню програмної документації. Вивчення дисципліни включає в себе аудиторні, індивідуальні (лабораторні, практичні) заняття під керівництвом викладача, а також самостійну роботу на ПК в комп'ютерних класах Інституту.

Фахове вступне випробування за напрямом підготовки 6.030502 Економічна кібернетика проводиться з метою визначення можливості вступників засвоювати навчальні програми підготовки бакалавра.

Програма фахового вступного випробування містить питання з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка».

Оцінювання тестів відбувається за встановленою уніфікованою системою оцінювання.
Зміст дисципліни

Тема 1. Архітектура комп'ютера.

Зміст і порядок проходження дисципліни. Методика освоєння програмних засобів. Джерела інформації. Об'єкт інформатики. Інформаційні технології. Предмет інформатики. Галузі застосування комп'ютера. Склад ПЕОМ. Технічні засоби (Hardware). Призначення і характеристики окремих вузлів комп'ютера. Управління зовнішніми пристроями комп'ютера. Програмні засоби (Software, Application Software).

Тема 2. Основні принципи роботи в Windows.

Операційна система та її призначення. Поняття задачі, події. Ергономічні принципи організації діалогу користувача з комп'ютером. Типи діалогу. Графічний інтерфейс. Концепція робочого столу. Миша. Прийоми роботи мишею. Поняття вікна. Компоненти вікна. Органи управління вікном. Елементи управління - списки, кнопки, шкали. Меню. Функціональні клавіші. Гарячі клавіші. Інструментальна панель. Діалогові вікна.

Файли. Папки. Ієрархічна структура папок. Провідник. Операції з файлами і папками. Кошик. Менеджер пошуку файлів. Шаблони.

Тема 3. Автоматизована обробка ділових документів. Текстові процесори. Операції з документами. Вікно текстового процесора. Методи представлення документа. Робота з декількома документами. Введення і редагування тексту. Робота з фрагментами тексту. Контекстний пошук і заміна.

Шрифти і їхні характеристики. Форматування абзаців.

Маркіровані і нумеровані списки. Створення таблиць. Структура документа. Форматування документів складної структури. Попередній перегляд і друк документів.

Тема 4. Автоматизоване введення текстової інформації

Растрова графіка. Сканери - принцип дії і характеристики. Типи сканерів. Формати графічних файлів. Програми розпізнавання текстів. Сканування документа. Сегментація документа. Розпізнавання тексту.

Тема 5. Автоматизована обробка числових даних. Табличні процесори.

Табличне представлення даних. Основні і похідні дані. Електронні таблиці. Структура вікна табличного процесора. Операції з комірками. Введення повторюваних даних. Створення і використання простих формул. Абсолютні і відносні адреси комірок. Стандартні функції. Сортування і фільтрація даних. Побудова діаграм. Друк готового документа.

Тема 6. Комп'ютерна графіка.

Графічні процесори. Види комп'ютерної графіки. Вікно графічного редактора. Малювання ліній і фігур. Введення і форматування тексту. Робота з кольором - завдання кольору, заливка замкнутих контурів. Пензель. Розпилювач. Обробка фрагментів тексту - виділення, переміщення, обертання, деформація. Методи виправлення помилок. Збереження і друк готових зображень.

Тема 7. Сучасні способи комунікації

Локальні і глобальні мережі. Модем. Інтернет.

Web- сторінка (сайт). Гіпертекст. Оглядач Internet Explorer. Панель інструментів. Перегляд Web- сторінок в Інтернеті. Електронна пошта. Документ HTML. Основи мови HTML.


Критерії оцінювання тестів
Екзаменаційний тест складається із 100 завдань, з яких – 95 тестів закритого типу (з альтернативними вибірковими відповідями в 4-х варіантах) та 5 тестів відкритого типу (самостійна відповідь на питання, на утворення логічних пар, на визначення термінологічних понять, написання міні-творів, есе та інших форм творчої роботи).

Від 1-го до 95-го завдання за кожну правильну відповідь нараховується 0,8 бала.Кількість правильних відповідей за тестові питання

Бал за 200-бальною шкалою оцінювання

Кількість правильних відповідей за тестові питання

Бал за 200-бальною шкалою оцінювання

0

100,0

48

138,4

1

100,8

49

139,2

2

101,6

50

140,0

3

102,4

51

140,8

4

103,2

52

141,6

5

104,0

53

142,4

6

104,8

54

143,2

7

105,6

55

144,0

8

106,4

56

144,8

9

107,2

57

145,6

10

108,0

58

146,4

11

108,8

59

147,2

12

109,6

60

148,0

13

110,4

61

148,8

14

111,2

62

149,6

15

112,0

63

150,4

16

112,8

64

151,2

17

113,6

65

152,0

18

114,4

66

152,8

19

115,2

67

153,6

20

116,0

68

154,4

21

116,8

69

155,2

22

117,6

70

156,0

23

118,4

71

156,8

24

119,2

72

157,6

25

120,0

73

158,4

26

120,8

74

159,2

27

121,6

75

160,0

28

122,4

76

160,8

29

123,2

77

161,6

30

124,0

78

162,4

31

124,8

79

163,2

32

125,6

80

164,0

33

126,4

81

164,8

34

127,2

82

165,6

35

128,0

83

166,4

36

128,8

84

167,2

37

129,6

85

168,0

38

130,4

86

168,8

39

131,2

87

169,6

40

132,0

88

170,4

41

132,8

89

171,2

42

133,6

90

172,0

43

134,4

91

172,8

44

135,2

92

173,6

45

136,0

93

174,4

46

136,8

94

175,2

47

137,6

95

176,0

Від 96-го до 100-го завдання за кожну відповідь нараховується від 0 до 4,8 бала в залежності від повноти відповіді. Отже, за 5 тестів відкритого типу вступник може набрати від 0 до 24 балів.

Остаточна конкурсна оцінка (КО) за 200-бальною шкалою (від 100 до 200) формується за формулою:

КО = ЗТ + ВТ,

де ЗТ – бали за виконання тестів закритого типу (див. таблицю); ВТ – бали за виконання тестів відкритого типу (від 96-го до 100-го).
4. Список літератури з дисципліни (курсу)


 1. Windows XP в оригіналі під загальною редакцією А.Чекмарева.

 2. Власенко С. Microsoft Word'2002 в оригіналі. -С-Пб: - BHV, 2002, 992с.

 3. Габбасов Ю.Ф. Internet 2000. СПб.:БХВ - Санкт-Петербург, 1999, 448 с.

 4. Карпов Г., Романин В. Технічні засоби навчання. -К: - Bысшая школа, 1988, 110с.

 5. Кент П. Internet. -К: - BHV, 1998, 180с.

 6. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навч-метод. посібник / За заг. ред О.Д. Шарапова. - К.: КНЕУ, 2005. - 534 с.

 7. Ляховицкий М., Кошман М. Технічні засоби в навчанні іноземним мовам. -К: - Bысшая школа, 1989, 72с.

 8. Мазур В. Основи управління охороною праці у Внз. - До: - Bысшая школа, 1985, - 175 с.

 9. Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навчальний посібник / За заг. ред. К.е.н., доц. М.В. Макарової. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. - 642 с.

 10. Система перекладу тексту PROMT Internet. Посібник користувача. - С. Петербург, фірма " ПРОМТ", 1999.

 11. Степаненнко О.С. Сканери і сканування. Коротке керівництво.: - М.: Видавничий дім " Вільямс", 2004. - 288 с.

 12. Шалин П. Енциклопедія Windows XP. - СПб.: Пітер, 2002. - 688 с.

 13. Під редакцією Комягина В.Б. Комп'ютер для менеджера - 2.: Практ. пособ. - М., ТРІУМФ, 1998

 14. Глинский Я.М., Ряжская В.А. Linux - практикум по інформатиці. - Навчальний посібник. - Львів, 2004.

 15. www.openoffice.org

 16. http.ru.openoffice.org

 17. Журнали::

 • Мир ПК

 • Компьютерное обозрение

 • Компьютеры + Программы

 • PC World Ukraine


Комп’ютерні засоби навчання

 1. Автоматизований навчальний курс з OpenOffice.org;

 2. Електронні дидактичні матеріали на elearn.univector.net/ariu

 3. Пакети прикладних програм: Photoshop, Adobe Illustrator, FineReader.

 4. Системи машинного перекладу Pragma та Promt.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка