Пояснювальна записка до навчальної програми курсу "психодіагностика" Навчальний програма курсу «Психодіагностика»Сторінка3/3
Дата конвертації06.04.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3
Тема 15. Особливості застосування психодіагностичного інструментарію в умовах соціальних служб

Основні тенденції розвитку психодіагностики в школі та інших закладах освіти. Основні напрямки психодіагностики в навчальних закладах. Індивідуальна та групова діагностична робота (за запитом адміністрації, викладачів, дітей, батьків). Комп’ютерна психодіагностика у вищих навчальних закладах.

Психодіагностика у виправних закладах. Специфіка використання методів психодіагностики.

Специфіка психодіагностичної роботи з різними віковими категоріями людей.

Основи професійної психодіагностики. Концепції профорієнтації: концепція Ф.Парсона, концепція індивідуального стилю діяльності Є.А.Клімова, концепція К.М.Гуревича. Використання психологічних тестів. Схема індивідуальної бесіди з учнями. Методика «Мотиви вибору професії», тест Д.Голланда, диференційно-діагностичний опитувальник, карта інтересів, методика вивчення здібностей учнів.

Сім’я як об’єкт психологічної діагностики: діагностика узгодженості сімейних цінностей і рольових установок в подружній парі, діагностика міхособистісних відносин в подружніх парах, задоволеності шлюбом, психологічного клімату в сімї, ставлення батьків до дітей. Використання тесту Лірі в практичній роботі психолога служби знайомств.Основні поняття: Індивідуальна та групова діагностична робота, комп’ютерна психодіагностика, професійна психодіагностика, концепція профорієнтації, диференційно-діагностичний опитувальник, карта інтересів, діагностика узгодженості сімейних цінностей, задоволеність шлюбом.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Охарактеризуйте специфіку групової психодіагностичної роботи.

2. Розкрити специфіку використання психодіагностичного інструментарію в умовах соціальних служб.

Теми доповідей і рефератів

1. Основні тенденції розвитку психодіагностики у вищій школі.

2. Характеристика основних напрямків психодіагностичної роботи шкільного психолога.

3. Особливості психодіагностики в дошкільних закладах.

4. Сім’я як об’єкт психологічної діагностики.

5. Характеристика професійної психодіагностики.

6. Специфіка психодіагностичної роботи з різними віковими категоріями людей.

Основна література: 3, 4, 16.

Додаткова література: , 24, 51, 61, 65, 76, 79, 83, 87, 104, 105, 107.

Тема 16. Психолого-педагогічна діагностика

Психолого-педагогічні завдання шкільної психологічної служби.

Психодіагностичне обслуговування виховання: діагностика особистісних якостей учнів, діагностика поведінки та стосунків тощо.

Психодіагностика та освіта: діагностика готовності до школі; діагностика рівня сформованості навчальної діяльності учнів; діагностика обдарованості і здібностей; діагностика розумового розвитку та успішності; оперативне тестування-знань.

Діагностика в дошкільному віці. Особливості завдань для психолого-педагогічного обстеження дітей 3-5 та 5-7 років.

Програма вивчення учнів молодшого шкільного віку. Специфіка завдань для психолого-педагогічного обстеження учнів 1 – 4-х класів. Вивчення особливостей адаптації першокласників до школи. Вивчення причин дезадаптації. Діагностика сформованості в учнів третіх класів основних новоутворень віку та готовності до переходу в середню школу.

Психодіагностика підлітка. Методи психодіагностики пізнавальних процесів. Вивчення міжособистісних взаємин учнів. Модифікація тесту Розенцвейга.

Психодіагностика старшокласника. Методи оцінки мислення у старшокласників. Методи діагностики особистості.

Діагностична робота психолога з педагогічним колективом.

Діагностика взаємовідносин учнів з батьками. Використання проективних методик.Основні поняття: шкільна психологічна служба, оперативна та тривала психодіагностика, діагностика готовності до школі, діагностика рівня сформованості навчальної діяльності учнів, діагностика обдарованості і здібностей, діагностика розумового розвитку та успішності, оперативне тестування-знань, адаптації першокласників до школи, основні новоутворення віку, психодіагностики пізнавальних процесів.

Семінарське заняття

План


1. Оперативна та тривала психодіагностика в реалізації завдань шкільної психологічної служби.

2. Діагностика в дошкільному віці.

3. Програма вивчення учнів молодшого шкільного віку.

4. Психодіагностика підлітка та старшокласника.Практична частина: робота з методиками

1. Ознайомлення з тестом «Здатність до навчання в школі» (Г.Віцлака) та тестом шкільної зрілості (Керна-Йірасіка).

3. Робота з методикою «ДДО» та методикою «Карта інтересів».

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Круглий стіл щодо питання тенденції розвитку шкільної психодіагностики.

2. Скласти програму дослідження педагогічно-запущеної дитини.

3. На основі результатів психодіагностичного обстеження учня скласти його психологічну характеристику.

4. Підібрати банк методик для діагностики сім’ї і сімейного виховання.

Теми доповідей і рефератів


 1. Психологічна діагностика дитячого розвитку, методи дослідження.

 2. Психологічна характеристика учня як особистості.

 3. Психологічна діагностика і індивідуально-диференційований підхід до акцентуйованих підлітків.

 4. Особливості професійної психодіагностики.

 5. Діагностика готовності дитини до навчання в школі.

 6. Характеристика методів дослідження сформованості учбової діяльності молодших школярів.

7. Діагностична робота психолога з педагогічним колективом.

8. Діагностика і розвиток компетентності вчителя в спілкуванні.

9. Діагностика ставлення батьків до дітей.

Основна література: 4,6, 8, 16.

Додаткова література: 22, 32, 47, 49. 51, 52, 57, 65, 68, 85, 88, 105, 106, 114.

Тема 17. Соціально-психологічна діагностика

Мала соціальна група, її динаміка та види. Основні системи відносин в малій соціальній групі. Структура взаємодії та спілкування людей.

Систематика методик психодіагностики міжособистісних відносин (на основі об’єкта, на основі задач дослідження, на основі структурних особливостей методик, що використовуються, на основі відправної позиції вивчення динаміки відносин).

Методики непрямої оцінки міжособистісних взаємин. Методики спостереження і експертної оцінки інтерпретації. Ситуаційний тест. Методики дослідження суб’єктивного відображення міжособистісних відносин.

Особистість в системі міжособистісних відносин. Соціометричне вимірювання. Аутосоціометричні методи (варіант для дошкільників, для молодших школярів). Ретроспективна аутосоціометрія. Референтометрія.

Діагностика рівня розвитку групи як колективу. Вивчення ціннісно-орієнтовної єдності.

Діагностика соціально-психологічного клімату групи. Методика вивчення привабливості роботи як показника соцільно-психологічного клімату.

Соціонічні тести для визначення типу особистості, сумісності в парі і малій групі.

Потреба в спілкуванні. Діагностика комунікативних і організаторських умінь особистості.

Діагностика тактики поведінки в конфліктній ситуації. Тест К.Томаса

Лідерство. Ефективність лідерства. Прийняття рішення в різних життєвих ситуаціях. Експертна оцінка психологічних характеристик керівника.

Основні поняття: мала соціальна група, колектив, взаємодія, спілкування, потреба в спілкуванні, комунікативні і організаторські уміння, конфлікт, методики непрямої оцінки міжособистісних взаємин, методика експертної оцінки, ситуаційний тест, соціометричне вимірювання, аутосоціометричні методи, ретроспективна аутосоціометрія, референтометрія, ціннісно-орієнтовна єдність групи, соціально-психологічний клімат групи, соціонічні тести, лідерство.

Семінарське заняття

План


 1. Методи вивчення міжособистісних відносин. Поняття соціометрії, референтометрії.

 2. Характеристика діагностики міжособистісних відносин в подружніх парах.

 3. Експертна оцінка психологічних характеристик керівника.

 4. Опитувальники комунікабельності.

Практична частина заняття: робота з методиками

1. Ознайомлення з методикою діагностики міжособистісних відносин (Т.Лірі).

2. Вивчення тесту-опитувальника задоволеності шлюбом.

3. Робота з тестом К.Томаса.Завдання для самостійної роботи студентів:

  1. Провести соціометричне дослідження з наступним його аналізом.

  2. Скласти характеристику учнівського колективу на основі результатів його діагностики.

  3. Підібрати банк методик для діагностики міжособистісних відносин в трудовому колективі.

Теми доповідей і рефератів

   1. Діагностика психологічного статусу особистості в малій соціальній групі.

   2. Вивчення привабливості роботи як показника соцільно- психологічного клімату.

   3. Вивчення особистості школяра в учнівському класі.

   4. Методи діагностики рівня розвитку групи як колективу.

   5. Експертна оцінка психологічних характеристик особистості керівника.

   6. Соціоніка. Особливості діагностики соціонічних типів.

Основна література: 1, 2, 6, 9,17.

Додаткова література: 18, 22, 24, 26, 40, 62, 66, 68, 70, 77, 79, 80, 83, 90, 102, 103, 112, 115, 119, 126, 139.
Тема 18. Діагностика порушень розвитку та емоційно-особистісної дезадаптації

Закономірності розвитку. Поняття порушень розвитку. Частковий та загальний характер порушень розвитку. Структура первинного і вторинного дефекту.

Діагностика порушень розвитку дитини. Поняття ЗПР. Принцип психолого-педагогічної діагностики ЗПР. Основні діагностичні показники.

Діагностика чинників емоційно-особистісної дезадаптації.

Дисгармонічний психічний розвиток. Психопатія. Невропатія, неврози. Дослідження особистості за допомогою модифікованої форми В опитувальника FPI.

Дослідження особливостей стресових станів, агресивності, рівня тривожності. Оцінка нервово-психічного напруження, астенії, зниженого настрою.

Діагностика агресивності. Карта спостережень. Проективні методики (малюнок неіснуючої тварини, тест руки, кінетичний малюнок сім’ї). Методика Басса-Дарки.

Виділення категорії важких дітей. Патохаректерологічний діагностичний опитувальник (ПДО) А.Є.Лічко. Шкільна дезадаптації. Карта спостережень Д.Скотта.

Діагностика недоліків та порушень в поведінці.

Основні поняття: порушення розвитку, первинний і вторинний дефект, діагностичні показники затримки психічного розвитку, емоційно-особистісної дезадаптація, дисгармонічний психічний розвиток, психопатія, невропатія, неврози, агресивність, рівень тривожності, нервово-психічне напруження, астенія, карта спостережень, тест руки, кінетичний малюнок сім’ї.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Підібрати методики для діагностики агресивності.

2. Провести психодіагностичне обстеження підлітка за допомогою методики ПДО.

3. Виділіть основні психодіагностичні показники затримки психічного розвитку дитини.Теми доповідей і рефератів

1. Особливості діагностики недоліків та порушень в поведінці підлітка.

2. Важка дитина. Психодіагностична робота психолога з важкими дітьми.

3. Діагностика чинників емоційно-особистісної дезадаптації.

4. Діагностика порушень мислення.

5. Характеристика методів діагностики нервово-психічної напруги, астенії, зниженого настрої.

6. Затримка психічного розвитку дитини, основні причини, методи діагностики.

Основна література: 2, 3, 8, 14, 15.

Додаткова література: 63, 72, 89, 109, 114, 118, 121, 123, 131, 132.

Форми модульного контролю: перевірка складеного студентами плану роботи психолога-психодіагноста в середній загальноосвітній школі, аналіз рефератів, проведення залікового психодіагностичного заняття, колоквіум.
Рекомендована література

Основна

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – М., 1994. – 237с.

2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по
психологической диагностике. – Киев, 1989. – 207 с.

3. Бурлачук Л.Ф., Савченко Е.П. Психодиагностика


(психодиагностический инструментарий и его применение в условиях
социальных служб). – Киев, 1995. – 100 с.

4. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л., 1984. – 216 с.

5. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию личности. – М.: Просвещение, 1985. – 319 с.

6. Немов Р.С. Психология: Учеб для студ-ов пед. вузов: В 3 кн. – Кн.


3: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. – 1985. – 512 с.

7. Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева и В.В. Столина. –


М, 1988. – 304 с.

8. Овчарова Р. В. Справочная книга школьного психолога – М., 1993. – 256 с.

9. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А. А. Крылова. – Л., 1990. – 272 с.

10. Практикум по психодиагностике. Диагностика мотивации и саморегуляции – М., 1990. – 160 с.

11. Практикум по психодиагностике: Конкретные психодиагностические методики –М., 1989. – 176 с.

12. Практикум по психодиагностике. Прикладная психодиагностика / И.Ю.Беляева и др. – М., Изд-во МГУ, 1992. – 116 с.

13. Психодиагностика: теория и практика / Общ.ред. Н.Ф.Талызиной – М., 1986. – 207 с.

14. Психологическая диагностика: Проблемы исследования/ Под ред. К.М Гуревича. – М., 1981. – 232 с.

15. Психологическая диагностика: Учеб.пособие / К.М.Гуревич, М.К. Акимова, Г.А.Берулава и др. – Бийсх, 1993. – 324 с.

16. Шевандрин Н.И. Применение методов психодиагностики в педагогической практике. – Ч. 1: Основы общей психодиагностики. – Ростов-на-Дону, 1985. – 420 с.

17. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие
личности. – М.: Гуманит. изд. центра ВЛАДОС, 1998. – 420 с.

Додаткова

18. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. – М., 1982.


– 189 с.

19. Аверина И.О., Щенбланова Е.И., Перист К.Е. Адаптация мюнхенських тестов познавательных способностей для одаренных учащихся // Вопр. психологии. – 1991. – № 5 – С.136-139.

20. Айзенк Г.Ю. Проверьте свои способности / Пер.с англ. – М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 176 с.

21. Акимова М.К., Борисова Е.М., Гуревич К.М., Козлова В.Т.,


Логинова Г.П. Руководство к применению теста структуры
интеллекта Рудольфа Амтхауэра. – Обнинск, 1993.

22. Активные методы в работе психолога: Сб. науч. тр. / Отв. ред. И.В. Дубровина. – М. – 165 с.

23. Алексеев А.А., Громова Л.А. Психогеометрия для менеджеров. – Л.,1991. –164 с.

24. Альманах психологических тестов. – М.: "КСП", 1995. – 400 с.

25. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 кн. — Кн. 1. – М.,
1982. – 320 с.; Кн. 2. – 336 с.

26. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская А.А. Социальная психология на западе (теоретические направления). – М.: Изд-во МГУ, 1975. С. 190 ( тест "Кто Я?").

27. Ануфриев А.Ф. Психологический диагноз: система основных понятий. – М., 1995. – 160 с.

28. Артемьева Е.Ю. Вероятностные методы в психологии. – М., 1975 – 206 с. 29. Бажин Е.Ф., Голынкина Е.А., Эткинд А.М. Опросник уровня субъективного контроля (УСК). – М., 1983. – 16 с.

30. Белый Б.И. Тест Роршаха: практика и теория. – СПб, 1992. – 200 с.

31. Березин Ф Б., Мирошников М.П., Романец Р.В. Методика многостороннего исследования личности. – М.: Медицина, 1976. – 186 с.

32. Берулава Г.А. Диагностика и развитие мышления подростков. –Витебск, 1993. – 240 с.

33. Богданова Т.Г., Корнилова Т В. Диагностика познавательной сферы


ребёнка. – К., 1997. – 68 с.

34. Борисова Е.М., Логинова Г.П. Качественный анализ результатов


тестирования // Детский практический психолог. – 1985. – № 2.

35. Брейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика


интеллекта и личности. – К.: Вища школа, 1978. – 141 с.

36. Бузин В.Н. Краткий отборочный тест, – М., 1992. – 10 с.

37. Бурмистров Й.В., Шмелев А.Г Комплекс игровых методик дл
диагностики свойств темперамента // В кн.: Практикум т
психодиагностике. Прикладная психодиагностика. – М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1992, – С. 76-83.

38. Вилюнас В.К. Психология потребностей: шаги к реальности // Вопросы психологии, 1985. – № 2.

39. Вилюнас В.К, Психологические механизмы мотивации человека. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 288 с.

40. Волков И.П. Социометрические методы в социально-психологических


исследованиях. – Л., 1970. – 88 с.

41. Воронин А.Н. Диагностика невербальной проективности (краткий


вариант теста Торренса) // Психологическое обозрение. – 1995. – № 1. –
С. 31-33,75-87.

42. Габриял Т.М. Самооценка как метод исследования личности // Тез. докл. конф. "Проблемы патопсихологии". –М.: Б. и., 1972. – С. 105-117.

43. Гайда В.К., Захаров В.П. Психологическое тестирование. – Л.. Изд-
во ЛГУ, 1982. – 104 с.

44. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования. – СПб РИО, СПб ГУ, 1991. – 75 с.

45. Гильбух Ю.З. Актуальные вопросы валидации психологических тестов / Вопросы психологии, N 5. – M. : Педагогика, 1978. – С. 108-118.

46. Гласе Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. – М., 1976 – 495 с.

47. Голубев НК., Битинас Б.П, Введение в диагностику воспитания. – М.,1989. – 160 с.

48. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию:


Учеб. пособие. – Самара, 2000. – 248 с.

49. Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и коррекция его неблагоприятных вариантов. Методические разработки для школьного психолога / Е.А. Бугрименко, А.Л.Венгер, К.Н. Поливанова, Е.Ю. Сушкова. – М., 1989, – 88 с.

50. Гуревич К.М., Акимова А.К., Козлова В.Т. Статистическая норма или социально-психологический норматив? // Психологический журнал, 1986. – № 3.

51. Детский практический психолог в системе народного образования: Учебно-тематические планы и программа курса / Под ред. И.В Дубровиной, А.М. Прихожан. – М., 1990 – 218 с.

52. Диагностика учебной деятельности интеллектуального развития
детей. – М., 1981.

53. Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интерпритация. – М., 2001. – 272 с.

54. Дистанционное наблюдение и экспертная оценка. – М.: Наука, 1982. – 108 с.

55. Додонов Б.И. В мире эмоций. – К., 1987. – 140 с.

56. Дружинин В.Н. Структура и логика психологического исследования – М., 1994. – 163 с.

57. Дубровина И.В. и др. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1991. – 303 с.

58. Дюк В.В. Компьютерная психодиагностика. – СПб., 1994. – 364 с.

59. Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика, – 1985. – 512 с.

60. Энциклопедия психологических тестов для детей – Изд-во
"Аркадия", 1987. – С. 51-91.

61. Ерофеев А.К. ЭВМ в психодиагностике в высшей школе. – М.,


1987. – 131 с.

62. Жуков Ю.М. и др. Диагностика и развитие компетентности в общении. – М., 1990. –104 с.

63. 3ейгарник Б.В., Братусь Б.С. Очерки по психологии аномального развития личности. – М., 1980. – 168 с.

64. Зиверт X. Ваш коэффициент интеллекта. Тесты. – 2-е изд. / Пер. с нем. – М.: АО "Интерэксперт", 1999. – 143 с.

65. Икгенкамп К. Педагогическая диагностика. – М., 1991. – 240 с.

65. Имедадзе И.В. Потребноти и установка // Психол. журн., 1984-а. –


Т. 5. – №3.

66. Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях / Отв. ред. В.Г. Андреенков, Ю.Н. Толстова. – М., 1987. – 255 с.

67. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. –
Киев, 1994. – 283с.

68. Ковалев С.В. Подготовка старшекласников к семейной жизни: тесты, опросники, ролевые игры. – М., 1991. – 143 с.

69. Краткий тест творческого мышления. Фигурная форма: Пособие для школьных психологов. – М., 1995. – 48 с.

70. Кроз М.В. Аннотированный указатель методов социально-психологической дианостики: учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 55 с.

71. Кумков Л.В. Психологическое исследование: Методические рекомендации по проведению. – СПб., 1994. – 119 с.

72. Леонгард К. Акцентуации личности. – Киев, 1981 – 392 с.

73. Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентации. – М., 1982. –17 с.

74. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентации(СЖО). – М., 1992. – 16с.

75. Лубовский В.И. Диагностическое значение некоторых невербальних экспериментально-психологических методик// Психол. исследования процесса диагностики. – Ярославль, 1981. – С. 53-60

76. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации.


- Петрозаводск: Петроком, 1992.

77. Люшер М. Сигналы личности: ролевые игры и их мотивы. – Воронеж, 1993. – 152 с.

78. Люшер М. Цвет вашего характера / Сара Д. Тайны почерка. – М., 1996. – 400 с.

79. Марищук В.Л., Блудов Ю.М. и др. Методики психодиагностики в спорте. – 2-е изд. – М., 1990. – 256 с.

80. Мейли Р. Структура личности // Экспериментальная психология / Под ред. П.Фресса и Ж.Пиаже. – М., 1975. – Вып. 5. – 284 с.

81. Методики изучения интеллекта. 4.1 / И.Н.Агафонова и др. – СПб: Гор.институт усовершенствования учителей, Кафедра педагогики и психологии, 1991. – 221 с.

82. Методы и технические средства психологической диагностики //
Тез науч.сообщ. Всесоюз.конф. / Отв. ред. Ю.М Забродин,
В.В. Плотников. – Орел: ВНИИ охраны труда, 1988. – 175 с.

83. Методы социальной психологии / Под ред. Е.С. Кузьмина, В.Е.Семенова. – Л., 1977. – 247с.

84. Мильман В.Э. Внутренняя и внешняя мотивация учебной
деятельности // Вопр. психол., 1987. – № 5.

85. Нетрадиционные способы оценки качества знаний школьника:


Психолого-педагогический аспект: Сб. науч. тр. / Под ред.
Е.Д.Божович. – М, 1985. – 96 с.

86. Нормативные предписания разработчикам и пользователям


психодиагностических методик // Вопр, психологии. – 1987. – № 5, – С. 176-181.

87. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. – М.,


1995 – 360 с.

88. Одаренные дети / Общ. ред. Г.В.Бурменской и В.М.Слуцкого. – М., 1991. – 376 с.

89. Панасюк А.Ю. Адаптированный вариант методики Д. Векслера. – М., 1973. – 79 с.

90. Пантелеев С.Р. Методика исследования самоотношения. – М., 1993. – 32 с.

91. Петровский В.А. Принцип отраженной субъективности в психологическом исследовании личности // Вопр. психол. – 1985, – № 4.

92. Петровский А.В. "Решетка противостояния позиций" как принцип диагностики уровня развития межличностных отношений // Вопр.психол. – 1985. – № 2 – С. 32-39.

93. Похилько В.И., Федотова Е.О. Техника репертуарных решеток в экспериментальной психологии личности. // Вопр. психол., 1984. – №3. – С. 151-157.

94. Практикум з психодіагностики / Укладачі: Музика О.О.,


Остринсыса В.М., Остринський В.В. – 2-е вид., виправлене та
доповнене. – Житомирський державний пед. ун-т ім. Івана Франка,
2000. – 160 с.

95. Практикум по экспериментальной психосемантики: тезаурус


личностных черт. – М., 1988. – 208 с.

96. Практикум по общей и экспериментальной психологии / В.Д. Белин, В.К. Гайда, В.А. Ганзен и др.; Под общ. ред. А.А. Крылова. – Л., 1987. – 256 с.

97. Практикум по общей психологии / Под общ. ред.А.И. Щербакова. – М., 1990. – 288 с.

98. Практикум по педагогике и психологии высшей школы / Под ред. А.К.Ерофеева. – М., 1991, – 128 с.

99. Практикум по психодиагностике: Психодиагностические материалы. – М., 1988. –141с.

100. Практикум по психологии / Под ред. А.Н. Леонтьева, Ю.Б. Гиппенрейтер. – М., 1972. – 248 с.

101. Практична психологія. Методи вивчення особистості /
С.1. Болтівець, Н.А. Бастуй та інші. Вип. 1. – Суми: Мрія, 1992. – С.
141-162.

102. Психологические исследования социального развития личности. – М., 1991. – 231 с.

103. Психологический статус личности в различных социальных условиях: диагностика и коррекция / Межвузовский сборник // Под ред. В.С.Мухиной. – М.: Прометей, 1992. – 198 с.

104. Психология личности: тесты, опросники, методики / Авт. сост


Н.В.Киршева и Н.В.Рябчикова. – М., 1995. – 220 с.

105. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1991. – 303 с.

106. Развитие и диагностика способностей / Отв, ред. В.И. Дружинин, В.Д. Шадриков. – М., 1991. –181 с.

107. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М., 1995. – 529 с.

108. Романова Е.С., Потемкина О.Ф. Графические методы в психологической диагностике – М., 1982. – 256 с.

109. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике. – М.: Медицина, 1970. – С. 160-171.

110. Русалов В.М. Модифицированный личностный опросник Айзенка. – М.,1992. – 21 с.

111. Сидоренко Е.В.Методы математической обработки в психологии. – СПб.: ООО "Речь", 2000. – 350 с.

112. Симоненко Ю.А. Искусство разбираться в себе и других. Психологические тесты. – Л.: Культурно-досуговый центр "Просветитель", ЛГИК, 1990. – 24 с.

113. Скребец В.А. Психологическая диагностика: Учеб. пособие. –


Киев: МАУП, 1999. –120 с.

114. Смирнов М.И. Психологические проблемы личности школьника І


ее формирования: Учеб. пособие. – Киров, 1990. – 75 с.

115. Собчик Л.Н. Диагностика межличностных отношений: модифицированный вариант интерперсональной диагностики Т. Лири. – 1990. – 48 с.

116. Собчик Л.Н. Метод цветовых выборов. Модифицированный цветовой тест Люшера: Метод. руководство. – М., 1990. – 88 с.

117. Собчик Л.Н. Пособие по применению психологический методики


ММРЇ. – М. Б., 1971 – 63 с.

118. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. – М., 1980. – 176 с.

119. Социально-психологические методы практической работы в коллективе: диагностика и воздействие / Отв. ред. А.Л. Журавлев, В.А. Хащенко. – М., 1990. –205 с.

120. Спиваковская А.С Об использовании игровой деятельности для


диагностики // Тез. докл. конф "Проблемы патопсихологии" – М.,
1982. – С. 263-284.

121. Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста.


– М., 1995. – 96 с.

122. Суходольский Г. В. Основы математической статистики для психологов. – М., 1972. –428 с.

123. Тышкова М. Исследование устойчивости личности детей и подростков в трудных ситуациях // Вопр. психол. – 1987. – № 1.

124. Практикум по детской психологии / Под ред. Г.А. Урунтеевой. – М., 1995. – 291 с.

125. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности – М., 1987. – 234 с.

126. Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М., 1988. – 207 с,

127. Херсонский Б.Г. «Пиктограмма» как метод изучения личности в
норме и при некоторых нервно-психических заболеваниях: метод.
рекомендации. – Л., 1984. – 28 с.

128. Холодная М.А. Существует ли интеллект как психическая реальность? / Вопросы психологии, N 5. – М. : Педагогика, 1990. – С. 121-128.

130. Худик В.А. Психологическая диагностика детского развития. Методы исследований. - Киев, 1992. – 220 с.

131. Худик В.А. Психология аномального развития личности в детском и подростково-юношеском возрасте. – Киев, 1993. – 144 с.

132. Чудновский В.Э. Нравственная устойчивость личности: Психологическое исследование. – М., 1981. – 201 с.

133. Шапкин С.А. Экспериментальное изучение волевых процессов. – М.: Смысл: ИПРАН, 1997. – 140 с.

134. Шванцара И. и др. Диагностика психического развития. – Прага, 1978. – 388с.

135. Шмелев А.Г, Введение в экспериментальную психосемантику: Теоретико-методологические основания и психодиагностические возможности. – М., 1983. – 158 с.

136. Шмелев А.Г., Похилько В.Й. Адаптация тест-опросников,
проблемы конструирования // Вопр. психологии, – 1985. – № 4. – С. 126-134.

137. Шмелев А.Г., Похилько В.И., Козловская-Тельнова А.Ю


Практикум по экспериментальной психосемантике: тезаурус
личностных черт. – М., 1988. – 208 с.

138. Шмелев А.Г. Традиционная психометрика и экспериментальная психосемантика: объективная и субъективная парадигмы анализа


данных //Вопр. психологии. – 1982. – Лз 5. – С 36-46.

139. Щебетенко А.И. Тесты для делового человека и для всех. – Пермь,


1995. – 197 с.

140. Юнг К. Психологические типы. – М., 1995. – 716 с.141. Ямпольский Л.Т. Введение в експериментальную психологию личности. –М., 1985. – 319 с.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка