Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»Сторінка9/9
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Наказ Генерального прокурора України «Про Єдиний реєстр досудових розслідувань» № 69 гн від 17.08. 2012 р.


Наказ Генерального прокурора України «Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень» № 6 гн від 28.11.2012 р.

Наказ Генерального прокурора України «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів» № 3 гн від 07.11. 2012 р. Наказ Генерального прокурора України «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» № 4 гн від 19.12. 2012 р.

Наказ Генерального прокурора України «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність» № 4/1 гн від 2.12.2012 р.

Наказ Генерального прокурора України «Про особливості правозахисної діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей» від 21 червня 2011 р.

Інструкція «Про порядок підготовки, передачі та виконання органами прокуратури України звернень про правову допомогу у кримінальних справах щодо виконання процесуальних дій та передачі кримінального переслідування” затвердження наказом Генерального прокурора України № 8 гн від 5 травня 2011 р.

Положення про застосування Закону України від 1 грудня 1994 р. «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду», затверджена спільним наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Міністерства фінансів України № 6/5, 3,41 від 4 березня 1996 р.


Постанови Пленуму Верховного Суду України:

«Про судову практику по застосуванню примусових заходів медичного характеру» від 19 березня 1982 р. № 2 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне виданий / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.

«Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» від 31 березня 1989 р. № 3 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.

«Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» від 29 червня 1990 р„№ 5 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.

«Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов'язаних з виконанням вироків» від 21 грудня 1990 р. № 11 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.

«Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат» від 7 липня 1995 р. № 11 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. — К., 2004.

«Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів» від 12 квітня 1996 р. № 4 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.

«Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»від 1 листопада 1996 р. № 9 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973—2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.

«Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина»від 30 травня 1997 р. № 7 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.

«Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» від ЗО травня 1997 р. № 8 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.

«Про практику застосування судами України застави як запобіжного заходу»від 26 березня 1999 р. № 6 // Вісник Верховного Суду України. - 1999. - № 3.

«Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві» від 18 червня 1999 р. № 10 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.

«Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м'яким» від 26 квітня 2002 р. № 2 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.

«Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру» від 31 травня 2002 р. № 6 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.

«Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства» від 25 квітня 2003 р. № 4 // Вісник Верховного СудуУкраїни. -2003. - № 3. (з доп., внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 11 червня 2004 р. № 10 // Вісник Верховного Суду України. - 2004.-№7.).

«Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві» від 24 жовтня 2003 р. № 8 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.

«Про практику призначення судами кримінального покарання»від 24 жовтня 2003 р. № 7 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.

«Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві» від 24 жовтня 2003 р. № 8 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.

«Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості» від 26 грудня 2003 р. № 16 // Постанови Пленуму Верховною Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.

«Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх» від 16 квітня 2004 р. № 5 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.

«Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів» від 2 липня 2004 р. № 13 // Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 8.

«Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядокі строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов'язаних з екстрадицією» від 8 жовтня 2004 р. № 16 // Вісник Верховного Суду України, - 2004. - № 11.

«Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування» від 11 лютого 2005 р. № 2 // Вісник Верховного Суду України. — 2005. — № 3.

«Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» від 23 грудня 2005 р. // Вісник Верховного Суду України. — 2006. — № 2.Навчальна та навчально-методична література:

Вапнярчук В. В. Кримінальний процес України (в схемах і таблицях): Навчальний посібник / Вапнярчук В. В. – X.: Вид. Вапнярчук Н. М, - 2004.

Горбачев А. В. Уголовный процесс Украины (структурно-логические схемы по курсу лекций): Учебно-методическое пособие /Горбачев А. В. – X.: Стиль, 2002.

Грошевой Ю.М. Сущность судебных решений в советском уголовном процес се / Грошевой Ю.М. – Харьков, 1979.

Верховний Суд України: історія і сьогодення, портрети і події / За ред. В.Ф.Бойка. – К.: Вид Дім «Ін Юре», 2001.

Выявление и устранение следственных ошибок при судебном рассмотрении уголовных дел / Отв. ред. А.Д. Бойков. – М., 1990.

Дубинский А.Я. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования: Учеб. пособие / Дубинский А.Я. – К. : КВШ МВД СССР, 1975.

Коваленко Є. Г, Маляренко В. Т. Кримінальний процес України: Навчальний посібник / Коваленко Є. Г, Маляренко В. Т. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Підручник / 2-е вид., перероб. і доп. / Коваленко Є. Г, Маляренко В. Т. – К.: Юрінком Інтер, 2008. — 712 с.

Король В.В. Судові стадії провадження у кримінальних справах: Навч. посібник /Король В.В. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. – 240 с.


Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна та особлива частини) / Рожнова В.В., Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін. – К.: НАВС, 2012.

Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. - Xарків: ТОВ «Одіссей», 2009. - 816 с


Кримінальнийпроцес України: підручник / За ред. Ю.М. Грошевого, В.М. Хотенця. – Харків: Право, 2000. — 496 с.

Кримінальний процес : підручник / За ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. — Харків. : Право, 2010. — 608 с.

Лобойко Л.М. Стадії кримінального процесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2005. – 176 с.

Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2005.

Макаренко Є.І., Негодченко О.В., Тертишник В.М. Експертизи на досудовому слідстві: Навч. посібник. — Дніпропетровськ, 2001.

Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К., 1999.

Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: Підручник. – Київ: Либідь, 1999.– 536 с.

Молдован В.В. Риторика: загальна і судова. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

Молдован В. В., Кацавець Р. С. Кримінальний процес України. Процесуальні документи: Навч. посібник. - К.: Алерта, 2008. - 376 с.

Молдован В.В., Кацавець С.Р. Кримінальний процес України. Практикум: Навчальний посібник. – К.; Алеута, 2006. – 297 с.

Молдован А.В. Кримінальний процес: України, ФРН, Франція, Англія, США. Навчальний посібник. – К. : Алеута, 2005.

Муравин А.Б. Уголовный процесс. Учебное пособие. – Харьков: Бурун Книга., 2008.

Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – К.: Атика, 2008. – 584 с.

Назаров В.В. Кримінальний процес України. Посібник для підготовки до іспитів. – К.: ТЕКСТ, 2009. – 216 с.

Погорецький М.А.Кримінально-процесуальні відносини: структура і система. – Харків, 2002.

Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи.// Навч. пос. - К.: Кондор, 2006. – 234 с.

Поповченко О.І., Савицький Д.О. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів: Історія, проблеми, досвід. – К., 1997.

Практика розгляду кримінальних справ (узагальнення) / Упорядник В.В. Британчук. – К.: Юридична практика, 2006. – 207 с.

Розовский Б.Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса. - Луганск, 2004.

Рожнова В.В. Кримінально-процесуальне право України: Посіб. для підготов. до іспитів. – К.: Вид. Паливода А.В., 2006. – 256 с.

Рожнова В. В., Штанько О. Ф., Азаров Ю. І. Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів (досудове провадження): Навчально-практичний посібник. – К.: Вид. Паливода А. В., 2005.

Омельяненко Г.М. Провадження у справах про злочини неповнолітніх як диференціація кримінально-процесуальної форми. Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002.

Смірнов М.І. Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан та перспективи розвитку. Монографія. – Одеса: Фенікс, 2006.

Смирнов М.І., Гловюк І.В. Кримінальний процес України. Навчально-методичний посібник. – Одеса.: Фенікс, 2008.

Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса.- [В 2-х т.]. – Т. II: Порядок производства по уголовным делам по советскому уголовно-процессуальному праву. – М.: Наука, 1970. – 516 с.Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 4-те вид., доп. і перероб. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 1120 с.

Удалова Л. Д. Суб’єкти кримінально-процесуального доказування : [навч. посіб.] / Л. Д. Удалова, О. В. Рибалка. — К. : КНТ, 2012. — 160 с.

Удалова Л. Д. Кримінальний процес України. Загальна частина: Підручник. – К.: Кондор, 2005.

Удалова Л. Д. Кримінальний процес України. Особлива частина: Підручник. – К.: Кондор, 2005.

Шишкін В.І. Судові системи країн світу: Навч. посіб.: У 3-х кн. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

Шибіко В.П. Апеляційне провадження. Апеляція // Юридична енциклопедія. – К., 1998. – Т. 2. – С. 127 – 131. Навчальний посібник. – К.; Алеута, 2006. – 297 с.Штефан М.Й., Омельченко М.П., Штефан С.М. Виконання судових рішень: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка