Пояснювальна записка до магістерської роботи Виконав Поліщук М. ОСторінка6/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.05 Mb.
#10669
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7

5.4 Собівартість одного умовного ремонту

Один умовний ремонт це трудомісткість ремонтно-обслуговуючих робіт обсягом 300 люд.год. Кількість планових умовних ремонтів майстерні становить

Nур = 23623/300 = 78,74 ум.рем.

Планова собівартість одного умовного ремонту становить 6390 грн.

Із врахуванням додаткового завантаження в розмірі 20% потужність майстерні становить 94,5 ум. рем. Тоді собівартість одного умовного ремонту становить

ΣB 503149

Sпр = = = 5324 грн.

Nур 94,5

При планових обсягах робіт майстерні приведені витрати становлять

Првитр.пл = S пл +(Е · к пл)/ Пр. пл = [6390 + (0,15 · 478170) /78,74] = 7301 грн.

При базовому варіанті майстерні до реконструкції приведені витрати становлять

Првитр.баз = S б +(Е · к б)/ Пр. б = [6535 + (0,15 · 408000) /63,5] = 7499 грн.

Приведені витрати при додатковому завантаженні сторонніми замовленнями становлять

Првитр.дод = S дод + (Ен · к пр)/ Nдод = [5324 +(0,15 · 478170) /94,5] =6033 грн.

Річний економічний ефект від переоснащення майстерні становить

Рек.еф = (Првитр.б – Првитр.пр) · Пр.пл = (7499 – 7301) · 78,74 = 15590 грн.

При додаткових капіталовкладеннях на переоснащення майстерні, рівних вартості обладнання та частково будівель термін їх окупності становить

К 70170

Ток = = = 4,5 років.Рек.еф 15590

Річний прибуток майстерні у випадку додаткових робіт від сторонніх замовлень, які забезпечують більш повне завантаження робітників і обладнання становить

Рек.еф = (Првитр.пл – Првитр.дод) · (Пр.дод - Пр.пл) = (7301 – 6033) · 15,76 = 19984 грн.

В цьому разі термін окупності додаткових капіталовкладень становить

К 70170

Ток = = = 3,5 років.Рек.еф 19984

Таблиця 5.2. Техніко-економічні показники майстерніп/п

Назва показників


Значення

Базовий варіант

Плановий варіант

З врахуванням сторонніх замовлень


1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9.10.


Виробнича потужність майстерні, ум.рем.

Кількість робочих місць в майстерні

Кількість виробничих робітників, чол..

Зайнятість робітників на робочих місцях, %

Вартість основних виробничих фондів, грн.

Сума додаткових капіталовкладень, грн.

Собівартість умовного ремонту, грн.

Приведені витрати, грн. / ум.рем.

Річний економічний ефект, грн.

Термін окупності додаткових капіталовкладень, років.63,5

10

830-75

408000


6535


7499

-

-78,74

13

1130-90

47817070170

6390 7301

15590


4,5


94,5

13

13100

478170


-

5324 6033 19984

3,5Висновки
1. В структурі господарювання СТОВ «Вербівське» нарощується виробництво продукції рослинництва і тваринництва. В розвитку рослинництва важливе значення має виробництво цукрових буряків.

2. В роботі розглянуто конструктивні характеристики бурякозбиральних машин , їх спільні ознаки, дефекти структурних елементів та способи їх ремонту.

3. Виконавцями робіт по ремонту бурякозбиральних машин в залежності від їх складності є: ремонтна майстерня господарства, яка виконує ремонтні роботи по розбиранню, дефектуванню, відновленню окремих деталей та складанню машин; а також районна майстерня та спеціалізовані ремонтні підрозділи (СРП) (майстерні та дільниці) по ремонту складних агрегатів і машин.

4. В ремонтній майстерні господарства передбачено відновлення деталей пластичним деформуванням, методами зварювання і наплавлення, механічною обробкою, полімерними матеріалами та постановкою додаткових деталей.

5. На прикладі корпуса редуктора в роботі розглянуто розробку технічної документації на відновлення деталей – ремонтного креслення, маршрутної і операційної карт.

6. В роботі проаналізовано заходи безпеки при ремонті деталей в майстерні.

7. Розраховано економічну ефективність роботи ремонтної майстерні - розраховані вартість виробничих фондів, фонд заробітної плати, відрахування з фонду оплати праці, загальновиробничі витрати, витрати на поточний ремонт будівель та устаткування, собівартість умовного ремонту і термін окупності додаткових капіталовкладень.
Список використаної літератури
1. Комплексная система технического облуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве. – М.: ГОСНИТИ, 1985. -143 с.

2. Гапоненко В.С., Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини. – 6-е вид., перероб. І допов. – К.: Урожай, 1992. – 448с.

3. Войтюк Д. Г., Гаврилюк Г. Р. Сільськогосподарські машини: Підручник. 2-е вид. - К.: Каравела, 2008. -552 с.

4. Машины самоходные корнеуборочные КС-6 и КС-6Б. Технические требования на ремонт ТК 70.0001.027-82. М.: ГОСНИТИ, 1983. – 239с.

5. Корнеуборочная машина КС-6. Руководство по текущему ремонту РТ 70.0001.053 – 85. М.: ГОСНИТИ, 1979. – 193с.

6. Молодык Н.В., Зенкин А.С. Восстановление деталей машин. Справочник.-М.: Машиностроение, 1989.-480с.

7. Рекомендации по восстановлению деталей сельскохозяйственной техники в мастерских колхозов и совхозов. – М., ГОСНИТИ, 1988 – 145с.

8. Указания по ремонту деталей сельскохозяйственной техники в мастерских хозяйств и райсельхозтехник. М., ГОСНИТИ, 1983. -131 с.

9. Технологические рекомендации по применению методов восстановления деталей машин. М., ГОСНИТИ, 1976. – 181с.

10. Рекомендации по организации участков восстановления изношенных деталей при специализированных предприятиях по ремонту свеклоуборочных машин. – М.: ГОСНИТИ, 1986. -44 с.

11. Технологические рекомендации по техническому перевооружению и реконструкции центральных ремонтных мастерских хозяйств. – М.: ГОСНИТИ, 1988.-88с.

12. Современные способы восстановления корпусных деталей: Обзорная информация/ АгроНИИТЭИИТО. –М. 1990. - 44 с.

13. Рекомендации по организации восстановления деталей широкой номенклатуры в районных агропромышленных объединениях. – М.: ГОСНИТИ, 1988. - 63 с.

14. Опыт восстановления деталей на предприятиях Госкомсельхозтехники Украинской ССР: Обзорная информация/ ЦНИИТЭИ. – М., 1985. – 56 с.

15. Климчук А, Д., Кваша С. Ю., Ковальчук В. И. и др. Опыт восстановлениия деталей на предприятиях Госкомсельхозтехники Украинской
ССР: Обзорная реферативная информ. /Госкомсельхозтехника СССР. ЦНИИТЭИ. - М., 1980. – 54с.

16. Таратута А.И., Шевцов А.И. Пособие электро- и газосварщику. – Мн.: Ураджай, 1990. – 112с.

17. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичної роботи "Методика розробки маршрутної і операційної карт при ремонті машин". НАУ, кафедра СІРМ, 2005. -23с.

18. Конспект лекцій по дисципліні «Теорія і технологія відновлення роботоздатності машин» доц.. Костащука М.І. НАУ, 2010.ДОДАТКИ


ГОСТ 3.1118 – 82 Форма 2

Розроб.

ПоліщукКафедра ТВВНСГТ НУБІП України

РКС 6. 03.201
101400.035Р

Перев.

КостащукКорпус редуктора


Н. контр.

БистрийА

Цех


Діль.

Рм.

Опер

Код найменування операціїПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка