Повідомлення про виявлення аварійних ситуацій та інших проблемних питань. Стрімкий розвиток сучасних ікт стає каталізатором змін в процесах впровадження нових ефективних інструментів управління, найважливішим з яких є електронне урядуванняСкачати 430.79 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації27.04.2016
Розмір430.79 Kb.
  1   2   3
проект

ПРОГРАМА

розвитку електронного урядування

на 2014-2017 роки
 1. ПЕРЕДУМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ


Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) все ширше використовуються в повсякденному житті вінничан, муніципальному управлінні, житлово-комунальному господарстві, системах охорони здоров'я та освіти. З кожним роком мешканці міста все більше віддають перевагу використанню ІКТ для направлення звернень до муніципалітету, ознайомлення з роботою органів влади, повідомлення про виявлення аварійних ситуацій та інших проблемних питань.

Стрімкий розвиток сучасних ІКТ стає каталізатором змін в процесах впровадження нових ефективних інструментів управління, найважливішим з яких є електронне урядування.

Електронне урядування забезпечує нові форми комунікації між громадянами, бізнесом і владою, безперешкодний доступ до публічної інформації, сприяє участі громадян у процесах управління містом, покращенню якості надання послуг населенню та наближенню їх до вимог мешканців.

Інформаційні технології та програмні засоби дозволяють реалізувати ефективну систему муніципального контролю за роботою структурних підрозділів міської ради, підпорядкованих виконавчим органам комунальних підприємств, організацій та закладів. 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ

  1. Аналіз поточної ситуації

На шляху реалізації інтегрованої системи муніципального управління важливе застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

З 2006 року формується та, постійно оновлюючись і розширюючись, розвивається інформаційне середовище муніципалітету, яке на сьогодні включає: • засоби колективної роботи і комунікації (внутрішній портал, пошта, комунікатор);

 • офіційний сайт міської ради та інші web-ресурси, впроваджені для інформування громадян про роботу виконавчих органів влади, доступу до адміністративних послуг та інших важливих муніципальних функцій, взаємодії мешканців міста з владою;

 • геоінформаційну систему міста, яка одночасно забезпечує роботу підрозділів міської ради з відповідними даними та публікацію у мережу Інтернет загальнодоступної інформації;

 • систему електронного документообігу;

 • єдину систему обміну інформацією між аварійно-диспетчерськими службами міста «Диспетчер» та інші.

Завдяки впровадженим системі електронного документообігу та офіційному сайту міської ради спостерігається значне зростання ефективності роботи муніципалітету.

Так, впровадження нової системи електронного документообігу в 2011 році, крім посилення контролю виконавчої дисципліни, дозволило підвищити ефективність роботи кожного працівника, про що свідчать дані таблиці:Рік

2011

2012

2013

2014 (за 11 міс.)

Вхідна документація

26432

56912

65562

55572

Вихідна документація

28002

55080

61331

52089

Звернення громадян

20331

38127

50268

86872

Загальна кількість

74765

150119

177161

194533Діаграма зростання кількості документів в СЕД

Діаграма показує, що загальна кількість опрацьованих документів щорічно зростає при незмінній чисельності працівників виконавчих органів.

Крім того, дані сервісу статистики використання сайтів показують значне збільшення кількості відвідувачів та переглядів сторінок офіційного сайту міської ради після впровадження його на новій платформі у 2012 році.

Версія сайту

Старий

Новий

Рік

2011

2012

2013

2014 (за 11 міс.)

Відвідування

офіційного сайту, тис75,9

300

336

399,4

Перегляди

офіційного сайту, тис314,9

1576,9

3890,7

3707,9

Діаграма відвідування та переглядів сторінок офіційного сайту міської ради

У той же час відбувається постійна співпраця виконавчих органів щодо консолідації технічних і програмних ресурсів.

Фахівці виконавчих органів міської ради здійснюють підтримку безперебійної роботи інформаційної інфраструктури та здатні забезпечити впровадження інтегрованої системи муніципального управління і нових елементів електронного урядування.

Автоматизована система управління житлово-комунальним господарством та «Електронна картка пацієнта», які зараз впроваджуються, дозволять підвищити ефективність роботи галузей ЖКГ та охорони здоров’я.2.2. Аналіз законодавчої бази

Впровадження електронного урядування регламентується чинним законодавством України та нормативними документами Вінницької міської ради: • Закон України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки“. Законом визначаються концептуальні основи для розробки завдань щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні, а саме: завдання, цілі та напрями розвитку, національну політику, організаційно-правові основи та очікувані результати;

 • Закон України “Про Національну програму інформатизації“, який визначає загальні засади формування, виконання та коригування Національної програми інформатизації;

 • Закон України “Про електронний цифровий підпис“. Цей Закон визначає правовий статус електронного цифрового підпису та регулює відносини, що виникають при використанні електронного цифрового підпису;

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 № 2250-р “Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні“ та від 26.09.2011 № 1014-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні”, якими визначаються шляхи, засоби і заходи розв’язання проблеми розвитку електронного урядування в нашій державі та строки їх реалізації. Проте, слід зазначити, що хоча реалізація Концепції передбачена на період до 2015 року, процеси розв’язання проблем, на які вона спрямована, та які корелюють з проблемними питаннями розвитку електронного урядування у Вінниці, відбуваються дуже повільно, їх тривалість не відповідає визначеним Концепцією термінам. Так, було передбачено виконати до 2012 року, але до цих пір не розроблено необхідну нормативно-правову та нормативно-технічну базу, зокрема щодо надання адміністративних послуг в електронній формі, а також єдиних стандартів, протоколів і регламентів взаємодії суб’єктів електронного урядування; не створено єдину загальнодержавну систему електронного документообігу тощо;

 • Стратегія розвитку «Вінниця-2020», затверджена рішенням міської ради від 30.08.2013 року № 1405, яка відображає нові амбітні цілі розвитку міста Вінниця, як динамічного та креативного міста для життя і роботи.

2.3. Аналіз успішних практик

Прагнучи до формування дійсно ефективної та прозорої влади, зростання довіри між громадянами та владою, муніципалітет Вінниці активно вивчає успішні вже реалізовані практики впровадження електронного урядування. 1. Розвиток електронного урядування, боротьба з корупцією та побудова «Прозорого міста Мартін» (Словаччина).

Еталоном впровадження елементів електронного урядування, направлених на боротьбу з корупцією, є досвід міста Мартін (Словаччина), яке володіє унікальними напрацюваннями в сфері розвитку інструментів прозорості. Зокрема, в червні 2011 року місто Мартін нагороджене сертифікатом «Краще врядування в публічному секторі» за перемогу в категорії «Попередження та протидія корупції в публічному секторі», а в листопаді того ж року отримало «Сертифікат кращої практики» Європейського Інституту Публічного Адміністрування, стало одним з найяскравіших прикладів належного урядування та володіє унікальним досвідом у створенні та впровадженні концепції Прозорого міста.

Проект «Прозоре місто», реалізований у Мартіні, розповсюджує безпосередній вплив на всіх, хто є частиною суспільного життя. Громадськість може ефективно контролювати, бути більш компетентною в оцінці, реагувати і коментувати хід подій муніципалітету. Результатом реалізації проекту стали повністю прозорі адміністративні процеси, у яких з можливості для корупції зведені до мінімуму, та максимальна фінансова ефективність використання державних ресурсів. 1. Побудова муніципального Дата Центру у м. Люблін (Польща).

У місті Любліні у 2012 році створено унікальний Дата Центр (бюджет проекту – понад 10 млн євро), де сьогодні зберігається інформація з усіх проектів, що реалізовуються в місті. При цьому дані щодо кожного проекту знаходяться на окремих спеціальних ресурсах. Функціонування Дата Центру розраховане приблизно на 10 років (до 2022 року) - оскільки постійно з’являються нові, більш сучасні технології, тому і сам Центр згодом буде модернізовано.

Зосередження інформаційних ресурсів міста в єдиному Дата Центрі дозволяє ефективно проводити заходи безпеки, здійснювати сервісне, технічне обслуговування та підтримку ІТ-інфраструктури, зберігати великі масиви даних. 1. Впровадження системи електронного квитка у м. Рига (Латвія).

В латвійській столиці Ризі успішно впроваджено систему електронного квитка для оплати проїзду у сфері громадського транспорту (бюджет проекту – понад 22 млн доларів). Як результат запровадження, на дотації муніципального транспорту місто отримало зменшення на 20-30% витрат з бюджету. Впровадження електронного квитка покращує якість транспортного обслуговування громадян з одного боку, а з іншого - дає можливість транспортному підприємству отримувати більше надходжень від їх продажу, мати кращий облік пільгових категорій користувачів тощо.

Орієнтуючись на досвід успішних практик, муніципалітет м. Вінниці формує власне бачення розвитку електронного урядування на території міста.2.4. Визначення проблем і потреб

За останні три роки муніципалітетом відпрацьовано комплекс інформаційних систем та алгоритми їх поширення на всі сфери муніципального управління. Разом з тим, виникає необхідність вирішення ряду проблем, та потреби подальшого розвитку в напрямку впровадження елементів електронного урядування: 1. Потреба оновлення, консолідації та уніфікації програмних і технічних ресурсів (комп’ютерної техніки, серверного, мережевого обладнання і оргтехніки) для гнучкості їх використання та надійної роботи інформаційно-комунікаційної інфраструктури.

Зростаючі потреби громадськості вимагають застосування фахівцями муніципалітету сучасних програмних рішень і їх постійної актуалізації. Програмне забезпечення провідних розробників постійно оновлюється, вдосконалюється, зростає його функціональність. При цьому зростають вимоги до серверного, мережевого обладнання та ПК користувачів, на яких воно може використовуватись. Крім того, актуальні версії програмного забезпечення необхідні для успішного захисту персональних даних в електронних базах. На даний час можна відмітити використання виконавчими органами та підпорядкованими їм комунальними підприємствами, закладами різнорідних спеціалізованих баз даних, різноплановість програмних засобів, несумісних між собою. До того ж відбувається дублювання окремої інформації, контроль за актуальністю якої здійснюється неефективно.

Це не дозволяє забезпечити достатню ступінь гнучкості та надійності роботи системи управління. Крім того, недостатність заходів з модернізації наявної матеріально-технічної бази та програмного забезпечення впливає на зниження ефективності роботи працівників та призводить до неможливості одночасного використання програмного забезпечення, яке необхідне для повноцінної роботи, розширення переліку інформаційних ресурсів та вдосконалення баз даних для автоматизації робочих процесів.

Вирішення даного питання посилить інтероперабельність інформаційно-комунікаційної інфраструктури, тобто забезпечить здатність програмних та технічних ресурсів взаємодіяти і функціонувати з іншими програмними та технічними ресурсами без будь-яких обмежень в частині реалізації та доступу.


 1. Необхідність побудови міського Датацентру.

Передовий європейський досвід показує необхідність зосередження інформаційних ресурсів міста в єдиному Датацентрі.

Виконання проектів розвитку електронного урядування неможливе без побудови сучасних потужних серверних комплексів. Наявність муніципального Датацентру зменшить необхідність придбання серверів та ліцензійного програмного забезпечення. Також це зменшить витрати на впровадження вищезазначених проектів. Крім того, впровадження Датацентру забезпечить: • якісну технічну підтримку систем командою кваліфікованих фахівців;

 • значне скорочення термінів розгортання інформаційних систем та отримання розподіленого доступу до них;

 • підвищення оперативності обробки даних;

 • наявність резервних технічних ресурсів, каналів зв’язку та систем енергоживлення;

 • скорочення загальних видатків на підтримку роботи, обслуговування, модернізацію інформаційних систем та обладнання.

 1. Відсутність електронного документообігу між більшістю комунальних підприємств, організацій, закладів та виконавчими органами міської ради.

Обмін документами здійснюється в паперовій формі, факсом, електронною поштою та в телефонному режимі, що не дозволяє здійснювати контроль виконавчої дисципліни та застосувати регламенти виконання доручень.

Це тягне за собою додаткові видатки на витратні матеріали, знижує швидкість взаємодії комунальних закладів між собою та муніципалітетом, оперативність прийняття управлінських рішень та реагування на аварійні ситуації. 1. Неврегульованість питання електронної ідентифікації та єдиного стандарту електронного цифрового підпису.

Можливість однозначно встановити особу, яка звертається до органу влади за допомогою електронних засобів, є головною передумовою запровадження юридично значимої взаємодії громадян та бізнесу з органами влади.

На сьогоднішній день в чинному законодавстві не врегульоване питання як електронної ідентифікації, так і єдиного стандарту електронного цифрового підпису (ЕЦП), який би діяв в усіх органах влади на території України.

Працівники муніципалітету та міських комунальних підприємств, організацій та закладів, які працюють в інформаційній системі Вінницької міської ради, використовують персональний ідентифікатор (логін та пароль), що видається департаментом інформаційних технологій на підставі заповненої користувачами «Заяви про надання/зміну повноважень». Цей документ є адаптованим варіантом додатків 5, 6 стандарту якості ISO 27001 у відповідності до вимог ІТ-інфраструктури міської ради.

Впровадження електронної ідентифікації та єдиного стандарту ЕЦП сприятиме зручній реалізації обміну електронними документами між різними органами влади, спрощенню взаємодії органів влади з громадянами та юридичними особами, підвищенню ефективності роботи системи муніципального управління. 1. Потреба забезпечення повноцінного функціонування єдиної інформаційної системи управління бюджетом міста.

З метою створення єдиного інформаційного простору задля своєчасного забезпечення достовірною інформацією всіх учасників бюджетного процесу на всіх етапах складання, виконання та аналізу виконання місцевого бюджету, наразі триває процес впровадження Єдиної інформаційної системи управління бюджетом міста.

На даний час підключено 240 робочих місць для обслуговування 441 учасника бюджетного процесу. Забезпечення повноцінного функціонування ЄІСУБ та подальшого впровадження системи для учасників, які його потребуватимуть, є обов’язковою умовою ефективного управління бюджетними коштами. 1. Потреба подальшого впровадження автоматизованих систем управління, інформаційних систем для ефективної роботи галузей міста на всі передбачені комунальні підприємства, установи, заклади Вінниці.

В окремих закладах галузі охорони здоров’я м. Вінниці повноцінно працює та довела свою ефективність система: «Електронна картка пацієнта» на базі медичної інформаційної системи «Доктор Елекс».

В ЖЕК 12 впроваджена автоматизована система управління житлово-комунальним господарством АСУ ЖКГ на базі ERP системи Microsoft Dynamic AX.

Подальше впровадження зазначених систем на всі передбачені комунальні підприємства і заклади є необхідним для досягнення підвищення ефективності та якості надання послуг громадянам у питаннях, що знаходяться в компетенції цих галузей.


 1. Потреба розвитку новітніх інструментів формування прозорої, відкритої та ефективної влади для покращення надання адміністративних послуг, необхідність збільшення кількості електронних сервісів для громадян та адміністративних послуг, що надаються в режимі on-line.

Засновуючись на досвіді міста Мартін (Словаччина), м. Вінниця впроваджує нові технології електронного управління для поліпшення якості надання адміністративних послуг в рамках проекту «Українське прозоре місто: Пілотна модель електронного управління для покращення надання адміністративних послуг».

На шляху реалізації проекту особлива увага приділяється модернізації офіційного сайту міської ради, розробці та модернізації баз даних внутрішнього порталу для можливості їх on-line-публікації, інтеграції модулів Прозорого міста з геоінформаційною системою міста та публікації для громадян, розробці сервісів перегляду модулів системи «Прозоре місто» та інформації з зовнішнього сайту на мобільних пристроях, з метою забезпечення швидкого і простого доступу громадян до інформації та сервісів, створених для них.

Для спрощення доступу вінничан до адміністративних послуг спеціалістами міської ради вже впроваджено зручний web-ресурс «Персональний кабінет», зареєструвавшись в якому громадяни мають змогу запланувати візит до Прозорого офісу, записатись до електронної черги, дистанційно замовити деякі адміністративні послуги, ознайомитись зі статистикою роботи ЦНАП, перевірити стан звернення. Проте функції та можливості Персонального кабінету потребують значного розширення для використання його як основного інструменту використання сервісів та отримання адміністративних послуг on-line.

На даний момент проблема полягає у відсутності: • механізмів залучення громадян до процесів управління містом шляхом висловлення своєї громадської позиції, яка була б врахована владою;

 • достатньої кількості адміністративних послуг, що надаються дистанційно для зменшення черг в Центрах адміністративних послуг;

 • єдиного ресурсу, в якому сконцентровані електронні сервіси для громадян;

 • популяризації «Персонального кабінету», що сповільнює досягнення кінцевої мети його впровадження.

 • механізмів отримання інформації про актуальні потреби громадян в певних електронних сервісах.

 1. Потреба забезпечення безпеки громадян та захисту комунального майна, вдосконалення схеми управління транспортними потоками в місті, підвищення ефективності управління дорожнім рухом.

Підвищення соціально-політичної напруги в нашій державі, зростання завантаженості міських доріг потребують нових засобів та методів гарантування безпеки мешканцям міста та забезпечення централізованого контролю за транспортними потоками. Метою їх запровадження є:

 • захист центру міста, а саме: ділового центру, центрів розваг, парків, паркінгів, будь-яких інших місць, визначених органами внутрішніх справ або службами статистики, як місця підвищеної небезпеки для жителів міста;

 • захист стратегічних об’єктів та об’єктів забезпечення життєдіяльності міста;

 • захист громадських будівель, а саме: адміністративних будівель, навчальних закладів, комунальних об'єктів, житлових об’єктів тощо;

 • захист небезпечних об'єктів в межах міста: силових розподільних станцій, складів горючих матеріалів, хімічних сполук, сховищ газу, а також інших об'єктів, які відносяться до об'єктів підвищеної небезпеки для жителів міста;

 • вдосконалення системи управління муніципальним транспортом: в будь-якому місті транспортні артерії повинні бути вільні для руху транспорту. Система автоматизованого керування дорожнім рухом повинна: автоматично розпізнавати і визначати номерні знаки транспортних засобів, контролювати швидкість руху, визначати порушників проїзду на заборонене світло світлофора, визначати затори на дорогах та автоматично проводити заходи, щодо їх усунення, тощо. Для муніципального транспорту повинні забезпечуватися функції моніторингу громадського транспорту, комунальних машин (включаючи сміттєзбиральну техніку, екскаватори), транспортні засоби аварійно-диспетчерських служб міста;

 • забезпечення контролю великих скупчень людей, демонстрацій: під час масових заходів знадобитися установка спеціальних пристроїв;

 • вдосконалення системи міської мультисервісної мережі та підключення до неї комунальних підприємств та організацій;

 • створення сучасної системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації (європейського зразка).

 1. Потреба впровадження муніципальної картки вінничанина.

Орієнтуючись на високі європейські стандарти якості життя, Вінниця прагне до впровадження нових стандартів надання послуг та розвитку міста.

На даний час для міста є важливим посилити контроль за роботою громадського транспорту, впорядкувати процес компенсації проїзду в муніципальному транспорті пільговим категоріям населення, зробити зручним і простим процес отримання громадянами як соціальних пільг, так і знижок по дисконтним програмам, покращити якість надання послуг мешканцям, посилити інвестиційну привабливість Вінниці.

Для вирішення даних потреб доцільним є впровадження муніципальної картки вінничанина для її використання:


 • у системі безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті;

 • для спрощення процедур отримання соціальних пільг та забезпечення адресних допомог;

 • для участі в дисконтних програмах торгово-сервісних мереж міста;

 • для отримання персонального ідентифікатора (наприклад, для «Електронної картки пацієнта»);

 • для відвідування атракціонів, паркування тощо.

Ознайомившись з успішним досвідом реалізації схожого проекту в м. Рига (Латвія), муніципалітет м. Вінниці розпочав впровадження власного проекту «Муніципальна картка вінничанина», для реалізації якого планується залучити кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.

Отже, аналіз свідчить про доцільність використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та необхідність подальшого розвитку і поширення їх на території всього міста.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка