Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22. 11. 2004 №1591Дата конвертації01.05.2016
Розмір115 Kb.


Циклограма діяльності керівника дошкільного навчального закладу

на ІІ квартал


Зміст діяльності

Строки виконання

Підстава

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Проаналізувати виконання норм харчування дітей за І квартал

до 10 квітня

Проаналізувати стан захворюваності дітей за І квартал

Видати наказ про стан харчування дітей у дошкільному навчальному закладі за І квартал

до 20 квітня

 • Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329

 • Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 23.05.2012 № 1/9-396

Видати наказ про стан захворюваності дітей за І квартал

 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 30.08.2005 № 432/496

Ознайомити батьків дітей старшого дошкільного віку з правилами приймання дітей до першого класу навчальних закладів

до 1 квітня

 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 07.04.2005 № 204

Затвердити, за потреби, примірне двотижневе меню на літній період, погодити з відповідним органом санітарно-епідеміологічної служби

квітень

 • Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227

Організувати проведення місячника з благоустрою території дошкільного навчального закладу

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про проведення щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» від 28.03.2011 № 1/9-216

Провести анкетування батьків дітей п’ятирічного віку для визначення відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу протягом літнього періоду

 • Річний план роботи дошкільного навчального закладу

Провести підготовчу роботу до проведення Дня відкритих дверей

Затвердити графік проведення випускних свят для дітей старших груп

Погодити план роботи дошкільного навчального закладу на оздоровчий період з територіальною установою санітарно-епідеміологічної служби

 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305

Проаналізувати мережу груп та кількість дітей у них, визначити наявність вільних місць і скласти орієнтовну мережу груп на ___/___ навчальний рік

 • Підготовка до комплектації

Підготуватися до звітування керівника навчального закладу

 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 № 178

 • Лист Міністерства освіти і науки України «Про щорічні звіти керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 20.04.2005 № 1/9-189

Проаналізувати діяльність дошкільного навчального закладу за попередній період (результати роботи, рівень виконання завдань, над якими колектив працював тощо)

 • Річний план роботи дошкільного навчального закладу

Обговорити з педагогічними працівниками план роботи навчального закладу на новий навчальний рік

 • Лист Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 03.07.2009 № 1/9-455

Створити робочі групи з розроблення річного плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про розроблення програм для дошкільної освіти» від 28.02.2013 № 1/9-152

Видати наказ про підготовку та організацію літнього оздоровлення дітей у дошкільному навчальному закладі

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» від 16.03.2012 № 1/9-198

Провести збори для батьків, діти яких підуть до першого класу, за участі учителів загальноосвітнього навчального закладу

квітень – травень

 • Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» від 19.08.2011 № 1/9-634

Організувати засідання батьківського комітету (ради) дошкільного навчального закладу

 • Річний план роботи дошкільного навчального закладу

 • Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 № 398

Провести анкетування батьків дітей п’ятирічного віку для визначення місця подальшого отримання освіти їхніми дітьми

 • Річний план роботи дошкільного навчального закладу

Скласти списки дітей, які підуть до першого класу

Скласти орієнтовну мережу груп на літній період, визначити педагогів, які працюватимуть з ними

травень

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» від 16.03.2012 № 1/9-198

Видати наказ про підготовку дошкільного навчального закладу до нового навчального року

Видати наказ про комплектування груп дітьми у новому навчальному році

червень

 • Річний план роботи дошкільного навчального закладу

Заключити чи поновити за потреби угоду про співпрацю з загальноосвітнім навчальним закладом

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» від 19.08.2011 № 1/9-634

РОБОТА З КАДРАМИ

Підготувати документи для комплектації

квітень

 • Річний план роботи дошкільного навчального закладу

Провести засідання педагогічної ради

травень

Подати до відповідного органу управління освітою:

 • перелік вакансій на наступний навчальний рік;

 • заявку на направлення молодих спеціалістів до навчального закладу;

 • копію наказу про надання відпусток педагогічним працівникам і виплату допомоги на оздоровлення

Письмово повідомити за протреби працівників, які працюють за строковими трудовими договорами, про наступне вивільнення

 • Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII

Видати наказ про призначення виконуючого обов’язки завідувача на час його відпустки

Повідомити працівників про дату початку щорічної основної відпустки

не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміна

 • Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР

Підготувати наказ про надання працівникам щорічної основної відпустки

 • Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Провести підсумкове засідання атестаційної комісії (якщо ви є головою атестаційної комісії)

до 1 квітня

 • Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930

Видати наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань педагогічним працівникам за результатами атестації

протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії

Ознайомити педагогічних працівників із наказом про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань педагогічним працівникам за результатами атестації під підпис

у триденний строк з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією

Подати копію наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань педагогічним працівникам за результатами атестації в бухгалтерію для нарахування заробітної плати працівникам, які атестувалися

КОНТРОЛЬ

Проконтролювати проходження працівниками дошкільного навчального закладу обов’язкових профілактичних медичних оглядів

квітень – травень

 • Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів» від 25.11.2011 № 1365

Проконтролювати своєчасність внесення плати батьками за харчування дітей

травень

 • Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667

Перевірити правильність ведення завгоспом ділової документації

квітень

 • Річний план роботи дошкільного навчального закладу

Вивчити стан роботи з питань, визначених річним планом роботи

квітень – травень

Перевірити:

 

стан виконання ухвалених управлінських рішень;

травень

підготовку до літнього оздоровлення;

дотримання працівниками правила внутрішнього розпорядку;

червень

дотримання працівниками вимог Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах;

дотримання вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

Видати наказ про результати перевірки ведення працівниками дошкільного навчального закладу ділової документації

Перевірити правильність ведення медичними працівниками дошкільного навчального закладу ділової документації

травень – червень

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Організувати підготовку та проведення Дня охорони праці

до 28 квітня

 • Указ Президента України «Про день охорони праці» від 18.08.2006 № 685/2006

Організувати за потреби підготовку та проведення тижня охорони праці та безпеки життєдіяльності. Видати наказ про організацію роботи з цивільної оборони у новому році

квітень

 • Річний план роботи дошкільного навчального закладу

Проконтролювати своєчасність проведення інструктажів з охорони праці

 • Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563

Організувати огляд приміщень та території дошкільного навчального закладу

травень

 • Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 № 985


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка