Пошук перлинок моральностіСкачати 123.07 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір123.07 Kb.

Майстер- клас вихователя ДНЗ № 30 «Краплинка» Рідош Оксани Юріївни

З морально-етичного виховання дошкільників через літературну спадщину В.О. Сухомлинського.

Тема: Пошук перлинок моральності.
Мета: Спонукати педагогів до спілкування на тему морально-етичного виховання дошкільників, обміну досвідом, думками. Актуалізувати проблему морально-етичного виховання дошкільників серед педагогів, розширити уявлення про методи та прийоми виховання моральних якостей у дітей. Відпрацьовувати різні варіанти педагогічно доцільної поведінки під час вирішення проблемних ситуацій, інтерактивних завдань. Спрямувати діяльність педагогів на вдосконалення змісту роботи з морально-етичного виховання.
Обладнання: паперові пелюстки квітів з визначеннями моральних якостей, кленових листочків з видами занять, предметні картинки на кожного учасника, площинні зображення перлинок, сердечок, великого серця, фломастери, клей, аркуші паперу, тексти творів В. Сухомлинського, вислови видатних педагогів, науковців з питання морального виховання.

Хід заходу:

Одним із найефективніших виховних засобів для дитини є особистий приклад дорослого, який має постійно стежити за своєю поведінкою і не припускатися роздратування, недбалості, неповаги у стосунках з іншими. Пам’ятайте, що жодна найвитонченіша виховна технологія не даватиме розвивального результату, якщо сам педагог людина егоїстична, неморальна.

Тож, розпочнемо нашу зустріч з вправи «Моє життєве кредо»

( морального спрямування).

Актуальність проблем морально-етичного виховання молодого покоління наразі ні для кого не новина. Хочемо ми цього чи ні, але треба визнати, що в результаті істотної зміни суспільних орієнтирів та відносин усталена система цінностей і способу життя людей нині об’єктивно потребує переоцінки й усвідомленого переосмислення. Усі ми живемо в цьому суспільстві і бачимо, якими зростають наші діти, які ідеали вони сповідують. У нескінчених пошуках для своїх дітей високого інтелекту (вивчення іноземних мов, комп’ютерна грамотність), а батькам – матеріальних благ – втрачається духовність та мораль, на яких виховувалися наші предки. Варто пам’ятати , що не кожен малюк може мати високий інтелектуальний розвиток через брак здібностей, здоров’я , генетичну спадковість. Але він без цього буде не менш щасливим, якщо виросте чуйним, безкорисливим, здатним бачити красу, творити добро та любити. Інакше не можливе наше щасливе співіснування на землі. Постає питання – як же виховати нам добру, чуйну морально - виховану особистість?

Сучасна актуальність спадщини В. Сухомлинського пояснюється об’єктивним зростанням інтересу суспільства до етичних проблем і потребою нового обґрунтування моральних цінностей та ідеалів людини третього тисячоліття. Своєю практичною діяльністю він переконливо довів, що добрі почуття сягають свої корінням дитинства, а людяність, доброта, ласка й доброзичливість народжується у праці, турботах, хвилюваннях про красу довкілля. Читаючи твори В. Сухомлинського, відкрила для себе джерела морально-етичного виховання, які захоплюють своєю простотою, доступністю та глибокою мудрістю. Частина творів допомагають виховувати у дітей доброту, інші спрямовані на виховання дружніх стосунків, також є твори які формують у дітей уявлення про чуйність, скромність, людяність та багато інших моральних якостей. Отже, освітню роботу з морально-етичного виховання з дошкільниками на основі літературної спадщини В.О. Сухомлинського розпочала з визначення загальної мети, а саме:спрямувати роботу на становлення морально вихованої особистості дитини; формувати соціальну відповідальність, вміння відчувати й розуміти себе та інших людей; прищеплювати  найвищі моральні чесноти дошкільникам; виховувати гуманістичних риси у дітей дошкільного віку на основі літературних творів.

Однією з ефективних форм в морально - етичному вихованні - є заняття.З метою підвищення ефективності та продуктивності групових занять практикувала нові форми:
тематичні заняття (в яких використовувала форми роботи з різних розділів програми об'єднані загальною темою);
сюжетно-динамічні заняття (в яких вводила моделювання ігрових ситуацій в іграх-інсценівках, драматизаціях, у театралізованих, дидактичних іграх);
міні-заняття (практикувала під час режимних моментів);
диво- заняттях (моральні правила переносили з художніх творів у реальне життя);
заняття-відкриття ( будувала на основі проблемних та пошукових завдань, розгляд конкретних вчинків розігрувався у спеціальній обстановці);
заняття-хвилинки ( в ході коротеньких розмов близько 5 хвилин із підгрупами дітей для розв'язання конкретного завдання чи роз'яснення змісту поняття);
Розроблена мною серія занять, передбачала творчий підхід, активну практичну та інтелектуальну діяльність. В ході художньо - мовленнєвого заняття «Ввічливість» використала такі методи і прийоми як, складання галявини ввічливості, дидактичні ігри мовленнєвого характеру, імітаційні вправи, складання приказок, роздуми за змістом твору Сухомлинського «Скажи людині Здрастуйте!». Це допомогло закріпити уявлення дітей про такі поняття, як ввічливість, людяність, доброта; вміння регулювати свою поведінку за свідомо засвоєними морально - етичними нормами.

На основі твору В. Сухомлинського «Камінь», діти старшої групи навчилися висловлювати власну думку стосовно персонажів, схвалювати їхні дії чи ні, помічати свої помилки й виправляти їх. Моделювання за змістом оповідання викликало у дошкільників бажання розповісти твір батькам, закріпило знання про його структуру (зачин ,середина, кінцівка). Відповідно до вимог програми «Дитина», з метою дотримання цілісності освітнього процесу, найбільш ефективними на мою думку є інтегровані заняття На заняттях «Стежинкою доброти», «Пошук екологічної книги» я привернула увагу дітей до проблем забруднення навколишнього середовища та необхідності його охорони. В нагоді стали оповідання Сухомлинського «Хлопчик і дзвіночок конвалії» і «Краплинка роси». Такі практичні дії як очищення забрудненого джерельця, висівання насіння змоделювали правила поведінки дітей у природі в конкретних життєвих ситуаціях.

Задля успішної роботи в соціально - моральному напрямку я спланувала гурткову роботу з обдарованими дітьми «У світі добрих справ» (за спадщиною В.О. Сухомлинського) В ході засідань були використані такі методи, як:

- Метод репродуктивного пояснення (бесіди, прояснення, навчання);

- Метод привчання і вправлянь (доручення, чергування, показ, вправи);

- Метод створення педагогічних ситуацій (ситуації співпереживання, морального вибору, моральної творчості, ігри-драматизації, сюжетно-рольові ігри);

- Метод стимулювання моральної поведінки (заохочення, похвала, оцінка, нагорода).

До ефективних прийомів, застосованих на засіданнях гуртка виокремила розповідь вихователя, запитання, читання художньої літератури, розгляд ілюстрацій, картин, показ діафільмів, порівняння (двох вчинків або творів), розповіді – загадки, складені вихователем чи дітьми, моральні задачі, дидактичні ігри, інсценівки. З метою підвищення рівня знань дошкільників з питань соціально-морального розвитку, поряд з традиційними прийомами навчання використовувала нетрадиційні , такі як занурення в проблему, пошук істини, ускладнення та створення ситуації успіху, написання записок із словами подяки («скринька подяки»). Позитивним результатом проведеної роботи стало покращення рівня знань дітей в художньо-мовленнєвому напрямку за межами програми та сформованість у них норм моральної поведінки.

Ігрова діяльність є провідною в дошкільному віці. Різнобічний вплив ігор на особистість дитини дає можливість використовувати їх як сильний , але ненав’язливий педагогічний засіб, адже малюк під час гри відчуває себе розкуто і вільно. З цією метою в роботі з дітьми з морально-етичного виховання застосовую ряд дидактичних ігор морального спрямування. Так, під час проведення дидактичних ігор «Світлофор відповідальності» «Поважати людину означає»; «Слова подяки» у дошкільнят формуються уявлення про загальні моральні якості, правила поведінки в різних життєвих ситуаціях. Дієвими в роботі з вихованцями в напрямку морального виховання стали наступні дидактичні ігри: «Як вчинити?», «Ланцюжок компліментів», «Оцінити вчинок», «Живі картинки», «Квіточка – леліточка», «Позитивний герой», «Я хочу сказати своє слово...».

Проблеми виховання моральних якостей у малюків неможливо розв’язати без допомоги батьків вихованців. Вони мої однодумці і помічники. Проблемне питання не раз розглядалось на батьківських зборах, систематично дорослим надавались необхідні консультації, поради, рекомендації з даного питання В ході презентації батькам спадщини В. Сухомлинського я започаткувала таку форму роботи як «формуляр читача» на базі групи. За допомогою батьків створили в групі куточок присвячений творчості Василя Сухомлинського, який містив портрет письменника, книги з його творами, настільні дидактичні ігри, тематичні папки, ілюстрації з морального виховання. Батьки із задоволенням перейнялися новою ідеєю , вони вдома читали дітям твори В. Сухомлинського, шукали цікаву та корисну інформацію з інтернет джерел ; складали казки про охайність, ввічливість, доброту; малювали разом малюнки до творів; їх зацікавили поради щодо виховання у малят моральних рис поведінки через спадщину Василя Сухомлинського.

Своїми здобутками в педагогічній діяльності намагаюсь ділитись з колегами. Неодноразово, в фахових періодичних виданнях, таких, як «Палітра педагога»,

«БВДС» були висвітлені форми роботи з морально-етичного виховання, розроблені мною. Плідна робота в даному напрямку дала можливість посісти друге призове місце в заочному обласному конкурсі творчих робіт серед педагогів ДНЗ «Педагогічними стежинами В. О. Сухомлинського».

Використання творів письменника в різних видах діяльності дало змогу зробити висновок, що діти знають назву та зміст творів, їх письменника, вміють виділяти головну думку оповідання, казки; порівнювати вчинки героїв з власними; аналізувати побачене та почуте, замислюватись над усім цим; розумінню дітей доступні такі поняття, як совість, добро, душа, зло. Вони здатні усвідомити , що означають вирази «залишитись у серці», «зігріти душу», знають, що руки та серце можуть бути «золотими», а погляд - і «теплим», і «крижаним».

Переконатись у результативності використанні спадщини В. О. Сухомлинського пропоную під час проведення майстер класу «Пошук перлинок моральності». Девідом нашої роботи пропопую взятии вислів Конфуція «Скажи – і я забуду, покажи – і я запам΄ятаю, дозволь зробити це мені самому – і я зрозумію» .

У кожної людини є своє намисто людяності, моральності. В одних людей воно наповнене перлинами - якостями моралі, у інших це намисто напів порожнє. На жаль, у деяких людей воно зовсім порожнє. Пропоную їм допомогти – відшукати ці перлинки та насилити їх на порожню мотузку.

Одною із перших будемо шукати перлинку Знань, тому що те, чого сьогодні навчається одне покоління, стане нормою життя наступного. А. ЛінкольнПерлинка Знань

Вправа «Квіти моральних якостей особистості»( поділ на групи за кольорами пелюсток, на яких до визначення потрібно дібрати моральну рису)

(Перлинку Знань нанизити на мотузку)

Наступною пропоную знайти – перлинку Поваги. Це поняття дуже важливе, тому що багато в чому воно зумовлює відношення між людьми. Адже якщо всі будуть ставитися один до одного з повагою, то в світі практично зникнуть різноманітні конфлікти та суперечки.


Перлинка Поваги

Творчі завдання для педагогів:  1. Ви створюєте в Інтернеті сторінку, епіграфом якої є слова Яна Коменського: «Повага до людини починається з поваги до дитини». Які поради ви там помістили б? 

2. Напишіть від імені дитини правила для батьків. 

3. Скласти кодекс Товариства Добрих Справ. 

(Перлину Поваги нанизити на мотузку)

Дружба - найнеобхідніше поняття для життя, оскільки ніхто не побажає собі життя без друзів, навіть якщо б він мав решту всіх благ. – Арістотель

Не важко здогадатися, що ми шукаємо перлинку Дружби.

Перлинка Дружби

Уявіть, що ви актори театру пантоміми «Промінчик дружби». Покажіть міні – виставу за оповіданням В. Сухомлинського, ваші колеги- глядачі повинні вгадати, про що йдеться у виставі.

(Перлинку Дружби нанизити на мотузку)

В нашій плідній роботі знайшлася Хвилинка відпочинку ( тест для педагогів «Чи легкий у вас характер?»)

Коли твориш добро, сам відчуваєш якесь радісне задоволення та природну гордість, яка є супутницею чистого сумління. М.Монтень Тож наступною перлиною віднайдеться – перлина Доброти
Перлинка Доброти

Попередня робота: ознайомлення дітей з оповіданням В. Сухомлинського «Краплинка роси» та прислів'ям «Добре діло, що дощ у засуху»Вправа «Добре діло»

Мета: розповісти про доброту того, хто дістався на предметній картинці, не називаючи його. Наприклад: напуває, вмиває …вода


Ознайомлюючи дітей з оповіданнями В. Сухомлинського, ми підводимо їх до певного висновку, добираємо певне моральне правило.

Вправа «Добери моральне правило до оповідання В. Сухомлинського»

(Нанизити перлинку на мотузку).

«Добрі почуття своїм корінням сягають у дитинство, а людяність, доброта, лагідність, доброзичливість народжуються у процесі, турботах, хвилюваннях про красу навколишнього світу. Ми прагнемо, щоб усе життя вихованців було сповнене творінням у світі природи» - ця думка теж одна із перлин спадку Сухомлинського. Так склалося, що не всі люди творять добро на нашій землі, тому й виникають природні катаклізми під час яких страждають всі мешканці землі, страждає й сама матінка Земля. Завдяки наступній перлиніці «Уміння вибачати» ми навчимося своїми вчинками, працею, турботами просити вибачення у Землі, примножувати та зберігати її богатства, а головне, не робити їй шкоди. Буде лад на Землі – буде лад і в серцях людей.
Перлинка «Уміння вибачати»

Попердня робота : читання оповідання В. Сухомлинського «Як хлопці мед поїли»Вправа « Коли земля вибачає нас»

( створити колаж «Добра посмішка Землі» і розповісти про те, що кожна людина може зробити для Землі, щоб вона її вибачила)

(Нанизити перлину на мотузку)

Чуйність вимагає здорової думки. Саме перлинка «Чуйності» дає змогу виразити свої почуття, дослухатись до почуттів інших.


Перлинка «Чуйності»

Вправа - «Продовж фразу» ( учасники розмірковують на тему « Що зі мною відбувається» : Я сумую, якщо…Мені весело, якщо… Я ображаюсь, якщо… Я радію, якщо…Я серджусь, якщо…Мені не подобається, якщо…Я плачу, якщо…Я страждаю, якщо…)

(Нанизити перлинку на мотузку)


«Людина народжується не для того, щоб зникнути безвісною, нікому невідомою пилинкою. Людина народжується для того, щоб залишити по собі слід вічний», – говорить В.О.Сухомлинський. І це так. Хорошу пам’ять про себе може залишити людина у порядних дітях, добрих вчинках, наполегливій праці. Адже людським рукам дано творити чудеса.

Творити чудеса будуть ті люди, в серцях яких живе людяність. Про це нам і розповість перлинка «Людяності»Перлинка «Людяності»

Вправа «Від щирого серця». Матеріал : паперові «серця» для кожного учасника; велике серце, щоб об’єднати всі маленькі.

Пропоную зазирнути до свого серця і віднайти там дорогу, притаманну вам моральну якість, яскраво виражену. Напишіть її на паперовому серці і подаруйте іншим частинку свого найкращого, прикріпивши на велике серце.

Нехай ці скарби людяності примножаться в кожного!

(Нанизити перлину на мотузку)

Ось, утворилось гарне намисто, на яке можна і потрібно нанизувати нові перлинки, адже людина удосконалюється все життя і ніколи не пізно знайти для своєї душі нову перлинку. А чим більше перлинок ми допоможемо знайти нашим дошкільнятам, тим підтвердимо, що саме морально – етичні настанови, отримані у ранньому віці, залишаються у людини на все життя.

Ви, напевно, помітили, що вся наша робота фіксувалася на окремих аркушах паперу і якщо їх з΄єднати то утвориться книга, авторами якої є ми з вами. Залишилась лиш одна сторінка, на якій я прошу Вас, шановні колеги, залишити свої мудрі вислови, цитати про сьогоднішню зустріч.Вправа «Книга мудрих висловів педагогів»

Напишіть на стіках, що вам запам΄яталось і зацікавило найбільше, можливо вам щось вже знайоме, що ви застосуєте на практиці, а можливо і щось залишилось не зрозумілим.

Дякую вам за приємну співпрацю!
Людина починається з добра,-

Сказав мудрець: «Живи, добро звершай!

Та нагород за це не вимагай.

Хай оживає істина стара:Людина починається з добра!База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка