Посадова інструкція генерального директора (голови, президента, іншого керівника) об’єднання підприємств торгівліСкачати 49.73 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір49.73 Kb.
#48936(назва установи, організації)
ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)
"___" ______________ 200_ р.
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (ГОЛОВИ, ПРЕЗИДЕНТА, ІНШОГО КЕРІВНИКА) ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ (АСОЦІАЦІЇ, КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНУ)

I. Загальні положення

 1. Генеральний директор належить до професійної групи "Керівники".

 2. Призначення на посаду генерального директора та звільнення з неї здійснюється ___________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

 3. Повинен знати:
  - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
  - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
  - категорії і види стандартів, нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі;
  - порядок здійснення експортно-імпортних операцій із закупівлі, постачання, зберігання, транспортування, реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;
  - правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я населення;
  - міжнародне торговельне право;
  - норми та документи міжнародних організацій з питань торговельної діяльності;
  - ринкову систему господарювання: кредитно-банківський та фінансовий механізми, податкову політику держави і систему страхування тощо;
  - основи організації роботи бірж та банківських установ;
  - стратегічні цілі і тактику поведінки об’єднань підприємств торгівлі на внутрішньому та зовнішніх ринках;
  - методи комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності;
  - методи прогнозування і розроблення стратегії розвитку об’єднання підприємств торгівлі у цілому та його складових частин;
  - сучасні комп’ютерні системи обробки даних, комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності;
  - психологічні та етичні аспекти ведення переговорів;
  - соціологію організації та психологічні аспекти діяльності трудових колективів;
  - наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників на посадах нижчого рівня;
  - основи трудового законодавства;
  - основи загальної теорії систем кооперації і прогнозування;
  - сучасні теорії та методи стратегічного маркетингу, менеджменту, логістики;
  - основи фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку;
  - основи психології та етики в торгівлі;
  - організацію обліку та звітності;
  - державну мову та іноземні мови міжнародного спілкування;
  - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

 4. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”, “Торгівля”.
  - Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки “Менеджмент").
  - Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в сфері торгівлі: для магістра — не менше 3 років, для спеціаліста — не менше 5 років.

 5. _________________________________________________________________.

 6. _________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

 1. Здійснює управління всіма видами діяльності об’єднання підприємств торгівлі.

 2. Організує і координує роботу та взаємодію всіх підприємств об’єднання, спрямовану на одержання, збут та реалізацію товарів (продукції), обслуговування покупців, надання допоміжних та післяпродажних послуг, прискорення товаропросування, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства.

 3. Аналізує та оцінює проблеми і тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні та окремих галузей економіки.

 4. Моделює ринкові ситуації, вирішує конкретні економічні і фінансові завдання функціонування об’єднання підприємств торгівлі на внутрішньому і зовнішньому ринках.

 5. Вирішує питання діагностики та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності об’єднання в цілому, функціональних підрозділів.

 6. Розробляє рекомендації щодо вдосконалення прогнозної, аналітичної, планової, фінансової, економічної діяльності.

 7. Постійно підвищує професійну кваліфікацію.

 8. Планує час проведення робочих нарад та встановлює їх регламент.

 9. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим відповідним посадовим особам.

 10. Забезпечує впровадження економічних та адміністративних методів управління, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності господарювання.

 11. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.

 12. _________________________________________________________________.

 13. _________________________________________________________________.

III. Права

Генеральний директор має право: 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.

 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

 6. _________________________________________________________________.

 7. _________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Генеральний директор несе відповідальність: 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 4. _________________________________________________________________.

 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНОКерівник
структурного підрозділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

Начальник
юридичного відділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

З інструкцією ознайомлений:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.


Скачати 49.73 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал