Порядок реєстрації та ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівліСкачати 118.03 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір118.03 Kb.
#16292
Порядок реєстрації та ведення товарно-касової книги при

розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та

послуг (далі - Порядок) розроблено відповідно до Закону України

від 06.06.96 N 227/96-ВР "Про внесення змін і доповнень до Закону

України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів

і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері

торгівлі, громадського харчування та послуг", Закону України "Про

захист прав споживачів" ( 1023-12 ) в редакції від 15.12.93 N

3682-12, постанов Кабінету Міністрів України від 19.01.94 N 14

( 14-94-п ) "Про терміни впровадження електронних

контрольно-касових апаратів у підприємствах сфери торгівлі,

громадського харчування та послуг", від 11.08.95 N 644

( 644-95-п ) "Про терміни переведення підприємств, що надають

послуги населенню, на розрахунки із споживачами з використанням

електронних контрольно-касових апаратів" та від 16.01.96 N 79

( 79-96-п ) "Про терміни впровадження електронних

контрольно-касових апаратів у підприємствах споживчої кооперації".

1. Підприємства, установи і організації всіх форм власності

(далі - Підприємства) та громадяни - суб'єкти підприємницької

діяльності, які здійснюють розрахунки із споживачами у сфері

торгівлі, громадського харчування та послуг за готівку,

зобов'язані проводити розрахунки із споживачами через належним

чином зареєстровані електронні контрольно-касові апарати (далі -

ЕККА), обов'язково видавати споживачеві касовий чек, а під час

виходу з ладу ЕККА або на період тимчасового відключення

електроенергії - письмовий документ, що засвідчує факт купівлі

товару, надання послуги.

2. Із використанням належним чином зареєстрованої у

фінансовому органі товарно-касової книги (надалі - Книга)

здійснюються розрахунки із споживачами:

2.1. Без застосування ЕККА:

- в окремих формах діяльності у сфері торгівлі, громадського

харчування та послуг, специфіка яких дозволяє здійснювати

розрахунки із споживачами без застосування ЕККА з використанням

товарно-касових книг, за переліком, що затверджується

Міністерством економіки за погодженням з Міністерством зовнішніх

економічних зв'язків і торгівлі та Міністерством фінансів України;

- до настання встановлених Кабінетом Міністрів України

граничних термінів упровадження ЕККА.

2.2. Суб'єкти підприємницької діяльності, які при розрахунках

із споживачами застосовують ЕККА, використовують Книгу:

- під час виходу з ладу ЕККА;

- на період тимчасового відключення електроенергії.

Кількість Книг у цих випадках повинна відповідати кількості

ЕККА, зареєстрованих суб'єктом підприємницької діяльності у

встановленому порядку.

2.3. Громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, які

здійснюють її в окремих формах діяльності, визначених у першому

абзаці пункту 2.1, без створення юридичної особи (далі -

Громадяни), а також особи, які за дорученнями Громадян здійснюють

вищезазначену діяльність, при розрахунках із споживачами повинні

використовувати Книгу.

Дані про рух товарів і готівки, відображені у

товарно-касовому звіті, що складає Громадянин, а також дані із

таких звітів, прийнятих від осіб, які за дорученнями Громадян

здійснюють вказану діяльність, повинні враховуватись Громадянином

у Книзі обліку доходів і витрат, яка ведеться згідно з умовами,

визначеними Інструкцією про прибутковий податок з громадян, за

формою N 10 (додаток N 10). Зазначена Інструкція затверджена

наказом Головної державної податкової інспекції України від

21.04.93 N 12 ( z0064-93 ) зі змінами і доповненнями, внесеними

наказом від 18.05.93 N 17.

3. Суб'єкти підприємницької діяльності, які користуються

правом здійснювати її без ЕККА у випадках, перелічених у пунктах

2.1-2.3 цього Порядку, забезпечують облік руху товарів і готівки у

кожному окремому магазині (відокремленому відділі), їдальні, кафе,

ресторані, ательє, майстерні, пункті побутового обслуговування

населення, кіоску, павільйоні, ларку, транспортному засобі, лотку,

інших подібних одиницях торгівлі, громадського харчування та

послуг* (надалі - господарська одиниця) з використанням Книги

(форма ТК-1).

______________

* крім пунктів обміну валюти, де порядок виконання обмінних

операцій, ведення обліку і звітності встановлюються

Національним банком України.

4. Книга складається з товарно-касових звітів (надалі -

Звіт), розміщених на аркуші з обох боків. Підприємства та

Громадяни, визначені у пункті 3, повинні пронумерувати аркуші,

прошнурувати Книгу та разом із заявою на її реєстрацію (додаток

N 1 до Порядку) подати до фінансового органу місцевої державної

виконавчої влади за місцезнаходженням (місцем проживання) суб'єкта

підприємницької діяльності для реєстрації.

До заяви додаються:

а) копія свідоцтва про державну реєстрацію;

б) довідка суб'єкта підприємницької діяльності про наявність

відповідних господарських одиниць;

в) копія дозволу на розміщення (установку) або договору

оренди об'єкта (в тому числі транспортного засобу), в якому

ведеться торгівля, громадське харчування, надаються послуги, або

копія дозволу на право торгівлі у відведеному місці;

г) копія патенту на здійснення деяких видів підприємницької

діяльності;

д) копія ліцензії на право здійснення окремого виду

торговельної діяльності та надання окремих послуг у випадках,

передбачених законодавством;

е) копія довідки податкової адміністрації про взяття на облік

юридичної особи або копія свідоцтва про державну реєстрацію

фізичної особи як підприємця, завірена податковою адміністрацією;

є) копії договорів-доручень між Громадянином і окремими

особами для здійснення торгівлі, громадського харчування, послуг,

визначених у першому абзаці пункту 2.1.

При реєстрації Книги для використання її у випадках,

перелічених у пункті 2.2 цього Порядку, до заяви додаються лише

копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія реєстраційного

посвідчення ЕККА.

5. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності здійснює торгівлю

або надає послуги споживачам із власного транспортного засобу чи

орендує для цього конкретний транспортний засіб, на титульній

сторінці Книги, яка подається на реєстрацію, робиться напис "Для

реалізації товарів або надання послуг із транспортного засобу" і

вказується марка автомобіля (мотоцикла) та його номерний знак. У

разі оренди різних транспортних засобів і неможливості вказати

зазначені відомості про них при реєстрації Книги такі дані

заповнюються матеріально відповідальною особою безпосередньо в

заголовку Звіту на кожний день виїзду транспорту для здійснення

торгівлі, громадського харчування, надання послуг.

У випадку, якщо суб'єкт підприємницької діяльності реєструє

Книгу для використання її під час виходу з ладу ЕККА або

тимчасового відключення електроенергії, відповідальна особа

фінансового органу, якій доручено здійснювати реєстрацію

товарно-касових книг (далі - відповідальна особа фінансового

органу), на титульній сторінці Книги вказує реєстраційний номер

ЕККА, зазначений у реєстраційному посвідченні.

6. Після перевірки документів, перелічених у пункті 4,

відповідальна особа фінансового органу реєструє Книгу у Журналі

реєстрації товарно-касових книг (додатки N 2 та N 3 до Порядку),

сторінки якого повинні бути пронумеровані, прошнуровані і

скріплені гербовою печаткою фіноргану. Книзі присвоюється

порядковий номер, а на останній її сторінці підписом керівника або

його заступника та гербовою печаткою фіноргану засвідчується

кількість пронумерованих та прошнурованих аркушів.

7. Нова Книга після повного використання попередньої

реєструється фінансовим органом у порядку, визначеному пунктами

4-6 цього Порядку, з проведенням перевірки використання всіх

аркушів у попередній Книзі.

Забороняється реєстрація більше однієї Книги на одну

господарську одиницю.

При втраті Книги у випадку пожежі, вибуху, аварії, викраденні

тощо реєстрація нової проводиться фінансовим органом у загально

визначеному порядку тільки при підтвердженні таких фактів органами

внутрішніх справ.

8. Для забезпечення належного контролю за здійсненням

суб'єктами підприємницької діяльності обліку руху товарів та

готівки фінансовий орган подає інформацію про зареєстровані та

видані протягом місяця Книги до податкової адміністрації протягом

10 днів після закінчення місяця за формою (додаток N 4 до

Порядку).

9. Керівник Підприємства або Громадянин видає зареєстровану

фінорганом Книгу матеріально відповідальній особі під розписку.

Початкові записи в Книгу (крім випадків, перелічених у пункті 2.2)

заносяться тільки на підставі даних інвентаризації товарів і

готівки в господарській одиниці.

При закінченні аркушів у Книзі підставою для внесення

первинних записів у нову Книгу є кінцеві дані попередньої про

залишки товарів і готівки.

У випадку використання Книги під час виходу з ладу ЕККА або

тимчасового відключення електроенергії початкові записи про

залишки готівки здійснюються на підставі даних графи "Залишок

готівки" журналу використання ЕККА та суми виторгу за день, що

утворилася до моменту виходу ЕККА з ладу або відключення

електроенергії. Сума виторгу підраховується по контрольній

стрічці. Початкові та остаточні записи про рух товарів у цьому

випадку не проводяться.

Після проведення ремонту або включення електроживлення

загальну суму надходження грошових коштів, відображену в Книзі,

необхідно ввести в ЕККА, про що робиться запис у Книзі та журналі

використання ЕККА.

10. Кожен аркуш Звіту складається з двох рівних частин. Одна

з них (із горизонтальним лініюванням) заповнюється матеріально

відповідальною особою як перший примірник і залишається в Книзі.

Друга (без горизонтального лініювання), що заповнюється з

лицьового і зворотного боків через копіювальний папір, є відривною

частиною аркуша і служить звітом матеріально відповідальної особи.

Перші та другі примірники Звіту нумеруються однаковими номерами.

Записи товарно-касових операцій починаються на лицьовому боці

невідривної частини Звіту (аркуша) після рядка "Залишок на початок

дня".


Попередньо аркуш згинають по лінії відриву (відрізу),

підкладають відривну частину під невідривну, яка залишається в

Книзі.

Для ведення записів на звороті Звіту відривну частину аркушанакладають на лицьовий бік невідривної частини та продовжують

записи по горизонтальних лініях зворотного боку невідривної

частини аркуша.

Бланк Звіту до кінця операцій за робочий день не

відривається.

Громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, які особисто

(безпосередньо) здійснюють її у окремих формах діяльності,

визначених у першому абзаці пункту 2.1, заповнюють бланк Звіту

тільки на лінійованій його частині, залишаючи другу його частину

невідірваною.

11. Матеріально відповідальна особа господарської одиниці

щоденно складає і подає бухгалтерії Підприємства або Громадянинові

підписаний Звіт, до якого додаються всі документи, на підставі

яких складено Звіт. Про прийом Звіту та документів, що додаються

до нього, працівник бухгалтерії Підприємства (Громадянин)

розписується на невідривній частині Звіту, що залишається

прошнурованою в Книзі.

Керівник Підприємства (Громадянин) може дозволити подання

Звіту один раз за два-три робочих дні.

12. Звіт ведеться в грошовому виразі. Вартість товарів, які

надходять до господарської одиниці, записується до Книги одразу

після їх приймання. Записи про рух товарів здійснюються у цінах

продажу.

Забороняється торгівля товарами, вартість яких не внесена до

Книги, а також оприбуткування товарів, що фактично не були

одержані.

Оприбуткування товарів за вартістю проводиться на підставі

належно оформлених документів підприємств, баз, складів тощо або

Громадян, від яких одержані товари (накладні, фактури тощо), а

також актів інвентаризацій, переоцінок, квитанцій про прийняття

товарів на комісію тощо.

До Звіту записується кожний документ окремо із зазначенням

дати та номера документа, продажної вартості товарів. Не включати

до звіту будь-які документи або затримувати їх на об'єкті

забороняється.

Залишки товарів зменшуються на підставі відповідних

документів на суму готівки від їх продажу, передачі іншим

господарським одиницям і організаціям, встановлених нестач тощо і

фіксуються записами у Книзі.

Підставою для запису руху готівки є виручка від продажу

товарів, надання послуг, квитанції прибуткових касових ордерів,

квитанції установ банків та підприємств зв'язку.

13. Матеріально відповідальні особи господарської одиниці

зобов'язані щоденно здавати виручку до каси Підприємства

(Громадянина) або за вказівкою керівника Підприємства

(Громадянина) - до кас установ банків чи підприємствам зв'язку для

переказу на розрахунковий рахунок суб'єкта підприємницької

діяльності з урахуванням вимог законодавства щодо готівкового

обігу.

14. При прийманні Звітів матеріально відповідальних осібгосподарських одиниць бухгалтерія Підприємства або Громадянин

зобов'язані в той самий день перевірити правильність складання

Звіту, документів, що додаються, визначення залишків товарів і

готівки.


Виправлення виявлених перевіркою помилок у таксуванні,

підрахуванні і записах документів повинні бути підтверджені

підписами матеріально відповідальних осіб із зазначенням дати

виправлення.

15. Книга знаходиться в господарській одиниці і подається на

вимогу службовим особам органів, що перелічені у п.18 цього

Порядку.

16. Використана Книга зберігається суб'єктом підприємницької

діяльності протягом 3-х років разом з документами бухгалтерського

обліку і звітності.

17. Укоопспілка, міністерства і відомства для підприємств і

організацій, що входять до сфери їх управління, можуть за

погодженням з Мінфіном та Мінстатом установлювати інші терміни

складання звіту та порядок оформлення і обліку руху товарів і

готівки при забезпеченні суворого обліку бланків товарних

(товарно-грошових) звітів, а за погодженням з Національним банком

- інші терміни здачі виручки до кас підприємств, установ банків і

підприємств зв'язку.

18. Контроль за додержанням суб'єктами підприємницької

діяльності Порядку ведення товарно-касової книги здійснюють

Державна податкова адміністрація України, Державний комітет

України у справах захисту прав споживачів, Державна інспекція з

контролю за цінами Міністерства економіки України, Міністерство

внутрішніх справ України та їх органи на місцях.

19. За порушення суб'єктами підприємницької діяльності

порядку проведення розрахунків із споживачами, встановленого

статтею 1 Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону

України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів

і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері

торгівлі, громадського харчування і послуг" ( 227/96-ВР ), за

рішенням Державної податкової адміністрації України, державних

податкових адміністрацій Автономної Республіки Крим, областей,

районів, міст і районів у містах стягуються до місцевого бюджету

за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності фінансові

санкції в розмірах, визначених статтею 6 вказаного Закону України,

зокрема:


- від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

у разі проведення розрахунків із споживачами за готівку без

застосування товарно-касової книги або у разі порушення

встановленого порядку застосування товарно-касової книги;

- від 20 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

у разі повторного* порушення встановленого порядку застосування

товарно-касової книги, виявленого протягом календарного року після

попередньої перевірки.

______________

* повторним для суб'єкта підприємницької діяльності, який має

декілька торговельних місць, вважається порушення, зафіксоване

вдруге протягом календарного року після попередньої перевірки

на тому самому торговельному місці. Повторним не вважається

порушення, що стосується порядку проведення розрахунків із

споживачами і яке виявлено протягом одного дня в різних

торговельних місцях одного і того ж суб'єкта підприємницької

діяльності.

Посадові особи та працівники торгівлі, громадського

харчування та сфери послуг підприємств і організацій усіх форм

власності за порушення порядку проведення розрахунків із

споживачами, передбаченого Законом, притягуються Державною

податковою адміністрацією України та її органами на місцях до

адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Державний комітет у справах захисту прав споживачів, Державна

інспекція з контролю за цінами Міністерства економіки України,

Міністерство внутрішніх справ України та їх органи на місцях

складають адміністративні протоколи і передають їх на розгляд

Державній податковій адміністрації України та її органам на місцяхдля застосування адміністративної відповідальності згідно з чинним

законодавством.
Скачати 118.03 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка