Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління дфс у Донецькій області


Проведення іспиту (тестування) та відбір кандидатівСторінка2/6
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.59 Mb.
#20052
1   2   3   4   5   6

5. Проведення іспиту (тестування) та відбір кандидатів


5.1. У Красноармійської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області можливе проведення іспиту шляхом комп'ютерного тестування або у вигляді екзаменаційних білетів з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу, цього Загального порядку та умов проведення конкурсу. Іспит (тестування) проводиться Конкурсною комісією з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів.

5.2. Відділ персоналу за погодженням з головою Конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту (тестування) та повідомляє кандидатів про місце і час проведення.

5.3. Під час іспиту (тестування) перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу ДФС та структурних підрозділів ДФС.

5.4. Порядок проведення іспиту (тестування) у Красноармійській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області та Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу ДФС та структурних підрозділів ДФС затверджується начальником Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 №164 зі змінами, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668.

5.5. Кандидати, які не склали іспит (тестування), не можуть бути рекомендовані Конкурсною комісією для призначення на посаду.

6

5.6. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту (тестування) та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит (тестування), здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад.5.7. Інші кандидати, які успішно склали іспит (тестування), але не відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди за рішенням Конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, Конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

5.8. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований Конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

5.9. Засідання Конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 складу.

5.10. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Конкурсної комісії.

У рішенні Конкурсної комісії, що подається начальнику Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

5.11. Засідання Конкурсної комісії оформляється протоколом, який складає секретаріат Конкурсної комісії. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами Конкурсної комісії і подається начальнику Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.12. Секретаріат Конкурсної комісії повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку

7

посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я.5.13. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає начальник Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області на підставі пропозиції Конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення.

Призначення на посади в Красноармійську об’єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Донецькій області здійснюється з урахуванням вимог чинного законодавства.

5.14. Рішення Конкурсної комісії може бути оскаржене начальнику Красноармійської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

5.15. Рішення начальника Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.В.о.начальника відділу персоналу Ю.О.Птиця

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області

18.08. 2015 №35


Порядок проведення іспиту (тестування) кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області


  1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення іспиту (тестування) кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області (далі – Порядок) визначає правові та організаційні засади проведення іспиту (тестування) кандидатів на заміщення вакантних посад Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 зі змінами.

1.2. Порядок розроблено відповідно до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 зі змінами та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668.

1.3. Іспит проводиться шляхом тестування або письмово у вигляді екзаменаційних білетів з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу, цього Порядку та умов проведення конкурсу, що визначаються начальником Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області.

1.4. Мета проведення іспиту (тестування) – об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад.

1.5. Іспит (тестування) проводиться Конкурсною комісією для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного

2

управління ДФС у Донецькій області, для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад в Красноармійській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області.1.6. Іспит (тестування) проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови Конкурсної комісії до іспиту (тестування) не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті (тестуванні) за таких обставин, він допускається до іспиту (тестування), а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.7. Об'єктивність проведення іспиту (тестування) забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту (тестування), зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про умови, єдиними критеріями оцінки.

1.8. Проведення іспиту (тестування) для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області та структурного підрозділу.

Перелік питань для перевірки знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» (далі – Перелік) розроблено відповідно до Переліку питань, наведених у додатку 1 до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 зі змінами та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668, та затверджено цим наказом.

1.9. Порядок проведення іспиту (тестування) та Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області та структурних підрозділів затверджуються начальником Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області

3

відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області, затвердженого цим наказом (далі – Порядок проведення конкурсу), та цього Порядку.1.10. Переліки питань публікуються у відповідних друкованих засобах масової інформації та/або розміщуються на офіційному веб-порталі ДФС і можуть надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі у конкурсі.

1.11. До блоків для перевірки знання Конституції України включено 42 питання, Закону України «Про державну службу» – 40 питань, Закону України «Про запобігання корупції» – 30 питань, до блоку для перевірки знань Податкового кодексу України - 30 питань.

1.12. Під час комп’ютерного тестування кандидата комп’ютер шляхом довільного вибору визначає загальну кількість питань – 60 для перевірки знань Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Податкового кодексу України.

1.13. Якщо іспит проводится письмово, екзаменаційні білети формуються за встановленою формою, затвердженою цим наказом. До кожного білета включають 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

Питання в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку, затвердженому цим наказом.

Кількість білетів має бути не менше 15.

З урахуванням специфіки функціональних повноважень Красноармійської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області та структурного підрозділу можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.14. Процедура складання іспиту (тестування) має три етапи:

організаційна підготовка до іспиту (тестування);

складання іспиту (проведення тестування);

підбиття підсумків іспиту (тестування).

4

1.15. Відділ персоналу за погодженням з головою Конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту (тестування), секретаріат Конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час проведення іспиту (тестування).2. Організаційна підготовка до іспиту (тестування)

2.1. Організаційна підготовка до іспиту (тестування) проводиться у день проведення іспиту (тестування) з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретаріат Конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту (тестування).

2.3. До початку іспиту (тестування) секретаріат Конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту (тестування). Інформація секретаріату про умови складання іспиту (тестування) має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретаріат повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту (тестування), в іншому випадку – надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірні питання мають бути вирішені головою Конкурсної комісії.3. Складання іспиту (тестування)

3.1. Під час проведення іспиту (тестування) мають бути присутніми не менше трьох членів Конкурсної комісії.

3.2. Іспит (тестування) проводиться одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит (тестування) може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для проведення іспиту (тестування) має відповідати умовам розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання тесту або екзаменаційного білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення до закінчення іспиту (тестування).

3.4. При роздрукуванні результатів тестування обов’язково вказується прізвище та ініціали кандидата, питання та неправильні відповіді, зазначені в кожному блоці тестів, кількість та відсоток правильних відповідей; проставляється підпис кандидата та дата проведення тестування.

3.5. Загальний час для проходження тестування становить 45 хвилин.

3.6. Якщо іспит складається письмово, екзаменаційні білети пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

Іспит складається державною мовою.

5

При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом державного органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.4. Підбиття підсумків іспиту (тестування)

4.1. Результати тестування вимірюються відсотком правильних відповідей. Оцінювання результатів тестування кандидатів відбувається за такою шкалою:

відмінно – від 100 відс. до 85 відс.;

добре – від 84 відс. до 70 відс.;

задовільно – від 69 відс. до 55 відс. включно;

незадовільно – менше 55 відс.

4.2. Для оцінки знань кандидатів письмового іспиту використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

6

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку за результатами письмових відповідей здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої затверджена цим наказом, яким затверджено даний Порядок. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

Підбиття підсумку за результатами тестування здійснюється шляхом занесення оцінки, вказаної у п. 4.1 Порядку, до відомості проведення тестування, форма якої затверджена цим наказом та підписується усіма присутніми членами Конкурсної комісії. З результатами тестування ознайомлюються кандидати.

4.4. Результати іспиту кандидатів у паперовій формі зберігаються разом з іншими матеріалами та документами Конкурсної комісії у Департаменті персоналу відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали 55 відсотків та вище при наданні відповідей за результати тестування або більше 12 балів за результатами письмового іспиту, вважаються такими, що успішно пройшли тестування.

4.6. Кандидати, які набрали менше 55 відсотків або 12 балів і менше при проведенні іспиту (тестуванні), вважаються такими, що не пройшли тестування.

4.7. Кандидати, які не пройшли тестування, не можуть бути рекомендовані Конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту (тестування) можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.В.о.начальника відділу персоналу Ю.О.Птиця

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області

18.08. 2015 №35


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ

кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області

Каталог: data -> material -> 000
000 -> Порядок обліку, зберігання, оцінки та розпорядження вилученим, конфіскованим, безхазяйним та іншим майном, що на законних підставах переходить у власність держави або територіальної громади
000 -> Виконання плану роботи Головного управління Міндоходів у Донецькій області
000 -> Тетяни Миколаївни Коваль) Поняття страховий стаж та порядок його підтвердження. Відповідно до статті 24 закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»
000 -> Кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) Розділ VІ "Акцизний податок"
000 -> Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці та протипожежних інструктажів у апараті Міністерства доходів І зборів України
000 -> Виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні
000 -> Законодавчо визначена норма щодо віднесення пива до алкогольних напоїв починає діяти з 1 липня 2015 року згідно з абзацами четвертим шостим підпункту 10 пункту 2 розділу II закону України
000 -> Серія та № ліцензії Ідентифікаційний номер суб'єкта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка