Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці та протипожежних інструктажів у апараті Міністерства доходів І зборів УкраїниСкачати 93.76 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір93.76 Kb.

затверджено


Наказ Міндоходів

від «21» червня 2013 р. № 191ПОРЯДОК


проведення інструктажів з питань охорони праці

та протипожежних інструктажів

у апараті Міністерства доходів і зборів України
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок є нормативним актом з охорони праці й пожежної безпеки Міністерства доходів і зборів України (далі – Міндоходів України), розробленим відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009, Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.05 № 15 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі – Порядок).
1.2. Порядок визначає види та порядок проведення інструктажів з питань охорони праці та протипожежних інструктажів в апараті Міністерства доходів і зборів України (далі – Міндоходів), установлює вимоги до змісту й порядку затвердження відповідних програм та інструкцій.
2. Види інструктажів з питань охорони праці та протипожежних інструктажів і організація їх проведення

Інструктажі з питань охорони праці та протипожежні інструктажі за організацією їх проведення й змістом поділяються на вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові.2.1. Вступні інструктажі
Відповідно до законодавства вступний протипожежний інструктаж може поєднуватися із вступним інструктажем з питань охорони праці (далі – вступний інструктаж).
2.1.1. Вступний інструктаж проводиться:
- з усіма працівниками, що приймаються на роботу до апарату Міндоходів (постійну або тимчасову), незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
- з працівниками, що прибули на стажування до апарату Міндоходів та виконуватимуть завдання, покладені на Міндоходів;
- з курсантами та студентами, що прибули до апарату Міндоходів для проходження практики;
- з працівниками інших організацій, які прибули до апарату Міндоходів для виконання будівельно-монтажних, ремонтних та інших робіт.
2.1.2. Проведення вступного інструктажу є обов’язковим в кожному окремому випадку прийняття працівника на роботу, прибуття його на стажування або курсанта чи студента на практику й не залежить від того, чи працювали або проходили практику вони в апараті України раніше.
2.1.3. Кожна особа, яка приймається на роботу, прибуває на вступний інструктаж з Контрольним листом проходження інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки, форму якого наведено в додатку до цього Порядку (далі – Контрольний лист), який видається підрозділом з питань кадрової роботи, що здійснює оформлення відповідної особи на роботу; після проходження інструктажів зазначена особа повертає Контрольний лист до підрозділу, що його видав, для зберігання в особовій справі працівника.
2.1.4. Вступний інструктаж проводиться за програмою, яка розробляється службою охорони праці апарату Міндоходів та затверджується в установленому законодавством порядку.
2.1.5. Вступний інструктаж проводять спеціалісти служби охорони праці апарату Міндоходів, які в установленому законодавством порядку пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, отримали відповідне посвідчення і до функціональних обов'язків яких належить проведення таких інструктажів; зазначені спеціалісти ведуть такі журнали:
- журнал реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці, форму якого визначено в додатку 5 до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.02.05 за № 231/10511;
- журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, форму якого визначено в додатку 2 до Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469.
2.1.6. Спеціаліст служби охорони праці, що провів вступний інструктаж, здійснює запис у відповідному журналі реєстрації інструктажів та в Контрольному листі.

2.2. Первинні інструктажі

2.2.1. Первинний інструктаж з охорони праці та первинний протипожежний інструктаж (далі – первинний інструктаж) проводиться:


- з працівниками, новоприйнятими на роботу (постійну чи тимчасову) до апарату Міндоходів;
- з працівниками, переведеними з одного структурного підрозділу апарату Міндоходів до іншого;
- з працівниками, переведеними в структурному підрозділі з однієї посади на іншу, якщо змінюються умови праці;
- з працівниками, які прибули на стажування до апарату Міндоходів та виконуватимуть покладені на Міндоходів завдання;
- з курсантами та студентами, що прибули до апарату Міндоходів на стажування або для проходження практики.
2.2.2. Первинний інструктаж проводить керівник підрозділу, до якого прибули працівники, курсанти та студенти, визначені в пункті 2.2.1 цього Порядку (далі – працівники), безпосередньо на робочих місцях цих працівників до початку виконання робіт цими працівниками.
2.2.3. Під час проведення Первинного інструктажу з охорони праці працівники вивчають Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010 № 65 і зареєстровані у Міністерстві юстиції України 19.04.2010 за № 293/17588, та інструкції з питань охорони праці відповідно до виконуваних працівниками робіт, що діють в апараті Міндоходів.
2.2.4. Під час проведення Первинного протипожежного інструктажу працівників ознайомлюють із стислою характеристикою щодо пожежної небезпечності устаткування, речовин та матеріалів, що використовуються під час роботи у певному приміщенні (будівлі); можливими причинами виникнення пожеж та запобіжними заходами і діями щодо них; правилами (інструкціями) з питань пожежної безпеки, встановленими для працівників певного приміщення (будівлі) із зазначенням місць для паління (якщо воно не забороняється); наявними в приміщенні (будівлі) засобами зв’язку; правилами утримання шляхів евакуації; місцезнаходженням первинних засобів пожежогасіння та правилами їх використання; діями у разі виникнення пожежі (порядком виклику пожежної охорони, сповіщення про пожежу, проведення евакуації тощо).
2.2.5. Про проведення первинного інструктажу і про допуск працівника за результатами перевірки знань до виконання робіт керівник, який провів первинні інструктажі, вносить запис до Контрольного листа (у випадку проведення інструктажу з новоприйнятим працівником) та до таких журналів:
- журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, форму якого визначено в додатку 6 до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511;
- журналу реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, форму якого визначено в додатку 2 до Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469.
2.2.6. Сторінки журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці та журналу реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки нумеруються, прошнуровуються й скріплюються печаткою підрозділу з питань документального забезпечення (загального діловодства) відповідного підрозділу апарату Міндоходів.
2.2.7. Забезпечення ведення журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці та журналу реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки покладається на керівників структурних підрозділів.

2.3. Повторні інструктажі

2.3.1. За організацією проведення і змістом повторний інструктаж з питань охорони праці та повторний протипожежний інструктаж (далі – повторний інструктаж) відповідає первинним інструктажам з цих питань.

2.3.2. Повторний інструктаж проводиться раз на 6 місяців.

2.4. Позапланові інструктажі


2.4.1. За організацією проведення позаплановий інструктаж з питань охорони праці та позаплановий протипожежний інструктаж відповідають первинним інструктажам з цих питань.

2.4.2. Зміст позапланового інструктажу з питань охорони праці чи позапланового протипожежного інструктажу визначається керівником структурного підрозділу окремо в кожному випадку залежно від причин і обставин, що спричинили проведення такого інструктажу, а саме:- уведення в дію нових нормативних актів з питань охорони праці та пожежної безпеки, а також унесення змін до актів з цих питань;

- виникнення факторів, що впливають на стан охорони праці й пожежної безпеки;

- порушення працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що може призвести або призвело до травм, аварій, пожеж тощо;


- виявлення посадовими особами, що здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці, незнання працівником правил безпеки, які стосуються робіт, виконуваних цим працівником;

- тривалості перерви у виконанні робіт понад 60 календарних днів.2.5. Цільові інструктажі

2.5.1. Цільовий інструктаж з питань охорони праці та цільовий протипожежний інструктаж проводяться на робочих місцях працівників їх керівником у таких випадках:


- ліквідації аварії або стихійного лиха;
- проведення робіт, на виконання яких відповідно до законодавства оформлюється наказ або розпорядження.
2.5.2. Зміст цільового інструктажу з питань охорони праці та цільового протипожежного інструктажу визначається окремо в кожному випадку залежно від причин і обставин, що спричинили проведення такого інструктажу.
2.5.3. Запис про проведення цільового інструктажу з питань охорони праці та/або цільового протипожежного інструктажу вчиняється в наказі або розпорядженні про виконання робіт.

3. Перевірка знань з питань охорони праці та пожежної безпеки
3.1. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі з питань охорони праці та відповідні протипожежні інструктажі завершуються перевіркою знань, яка проводиться у формі усного опитування або тестування з використанням технічних засобів. Знання перевіряє керівник, який провів інструктаж.
3.2. У разі незадовільних результатів перевірки знань, набутих під час проведення первинного, повторного чи позапланового інструктажу з питань охорони праці або відповідного протипожежного інструктажу, протягом 10 робочих днів повторно проводяться відповідний інструктаж і перевірка знань.
3.3. При незадовільних результатах повторної перевірки знань, набутих під час проведення первинного, повторного чи позапланового інструктажу з питань охорони праці або відповідного протипожежного інструктажу, працівник не допускається до виконання робіт, а питання продовження його трудової діяльності в апараті Міндоходів вирішується згідно із законодавством.
3.4. При незадовільних результатах перевірки знань, набутих під час цільового інструктажу з питань охорони праці чи цільового протипожежного інструктажу, допуск до виконання робіт працівникові не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.


Директор Департаменту інфраструктури С.І. Лісняк


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка