Порушення митних правил як адміністративне правопорушенняСкачати 126.22 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір126.22 Kb.
#22735
ТипКодекс
Порушення митних правил як адміністративне правопорушення (поняття, склад ПМП, види, відповідальність)

План 1. Поняття порушення митних правил як адміністративного правопорушення.

 2. Склад митного адміністративного правопорушення.

 3. Відповідальність за вчинення порушення митних правил. Види та строки накладення стягнень за порушення митних правил.

 4. Обставини, що впливають на відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення .


Література


 1. Конституція України. Прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Юрінком Інтер, 1998.

 2. Митний кодекс України Закон України від 13 березня 2012 року № 4495-VI.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. Офіційний текст із змінами та доп. Станом на 25 жовтня 2005 р.1. Поняття порушення митних правил як адміністративного правопорушення
Підставою для порушення адміністративної справи і провадження є дія, яка містить ознаки адміністративного правопорушення (фактична підстава).

Порушення митних правил (ПМП) відносяться до категорії адміністративних правопорушень.


Згідно зі статтею 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

(ПРОСТУПКОМ)

Визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.

Ознаки адміністративного правопорушення
По-перше – це вчинок у формі дії чи бездіяльності
По-друге – до ознаки адміністративного правопорушення належить протиправність вчинку, тобто заборона даного вчинку нормами права (адміністративного, митного)
По-третє – винність вчинку в формі умислу або необережностіПо-четверте – караність, тобто покарання органами влади за правопорушення, яке передбачається нормами права (адміністративного, митного).По-п’яте – юридичною ознакою адміністративного порушення є шкідливість даного правопорушення, тобто його посягання на встановлений порядок управління, громадський порядок, власність, свободу громадян

Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений Митним кодексом та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, пред’явлення їх митним органам для проведення митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на митні органи Митним кодексом чи іншими законами України, і за які цим Кодексом передбачена адміністративна відповідальність.

( Митний кодекс України, стаття 458 )
2. Склад митного адміністративного правопорушення

СКЛАД ПРАВОПОРУШЕННЯ

ПСИХІЧНЕ СТАВЛЕННЯ

СУБЄКТА ДО ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ:

- ВИНА;

- МОТИВ;- МЕТА

ОБЄКТ


ОБЄКТИВНА СТОРОНА

СУБЄКТИВНА

СТОРОНА

СУБЄКТ

- CУСПІЛЬНІ

ВІДНОСИНИ, ЯКІ ОХОРОНЯЮТЬСЯ ЗАКОНОМ І ЯКИМ В РЕЗУЛЬТАТІ ПОСЯГАННЯ ЗАВДАЄТЬСЯ ЧИ МОЖЕ БУТИ ЗАВДАНА ШКОДА;

- ЦЕ ТЕ, НА ЩО

СПРЯМОВАНЕ

ПОСЯГАННЯ

ЦЕ СУКУПНІСТЬ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ОЗНАК, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЗОВНІШНІЙ ПРОЯВ ДІЯННЯ

ГРОМАДЯНИ, ЯКІ СКОЇЛИ ШКІДЛИВЕ ДІЯННЯ, ВИЗНАЧЕНЕ ЗАКОНОМ ЯК ПРАВОПОРУШЕННЯ; НА МОМЕНТ СКОЄННЯ ДОСЯГЛИ 16 РОКІВ, А ТАКОЖ ПОСАДОВІ ОСОБИ ПІДПРИЄМСТВ


3. Відповідальність за порушення митних правил. Види та строки накладення стягнень за порушення митних правил.

Адміністративна відповідальність за правопорушення настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до чинного законодавства кримінальної відповідальності

Стаття 459. Митного кодексу України “Відповідальність за порушення митних правил” визначає, що

відповідальність за порушення митних правил встановлюється Митним кодексом України.

Суб’єктами адміністративної відповідальності за порушення митних правил можуть бути громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку, а при вчиненні порушень митних правил підприємствами - посадові особи цих підприємств.

Притягнення до відповідальності за порушення митних правил не звільняє зазначених осіб від обов'язку сплати мита та інших податків і зборів.Стаття 460. “Особливості відповідальності за деякі види порушень митних правил” визначається, що

вчинення правопорушень, передбачених статтями:Ч.3 ст. 469 - видача без дозволу митного органу або втрата товарів, митне оформлення яких не закінчено, або товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем на складі тимчасового зберігання, на складі організації - отримувача гуманітарної допомоги або на митному складі;

470 - недоставлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів до митного органу призначення, видача їх без дозволу митного органу або втрата;

478 - видача без дозволу митного органу або втрата товарів, що зберігаються в режимі митного складу на митних складах;

481 - перевищення строку тимчасового ввезення або тимчасового вивезення товарів

Митного кодексу, внаслідок аварії, дії обставин непереборної сили або протиправних дій третіх осіб, що підтверджується відповідними документами, а також допущення у митній декларації помилок, які не призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, якщо такі помилки не допускаються систематично (стаття 268 цього Кодексу), не тягне за собою адміністративної відповідальності, передбаченої цим Кодексом.

За вчинення ПМП можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:

 • попередження;

 • штраф;

конфіскація - конфіскація товарів, транспортних засобів комерційного призначення - безпосередніх предметів порушення митних правил, товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю (крім транспортних засобів комерційного призначення, які використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України за визначеними маршрутами та рейсами, що здійснюються відповідно до розкладу руху на підставі міжнародних договорів, укладених відповідно до закону), а також транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу.

( стаття 461 “Види стягнень за порушення митних правил” )

Основні і додаткові адміністративні стягнення

Конфіскація предметів може застосовуватись як основне, так і додаткове адміністративне стягнення; штраф і попередження можуть застосовуватись тільки як основні.

За одне ПМП може бути накладене основне або основне і додаткове стягнення. Якщо санкцією статті Митного кодексу України передбачене накладення основного і додаткового стягнення, застосовування тільки додаткового стягнення суперечить чинному законодавству ( ст. 25 КУпАП )

Згідно з Митним кодексом України, стаття 462 “Основні і додаткові види стягнення” визначається, що

попередження або штраф можуть застосовуватися тільки як основний вид стягнення за вчинене правопорушення.

Конфіскація товарів транспортних засобів комерційного призначення безпосередніх предметів порушення митних правил, товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю (крім транспортних засобів комерційного призначення, які використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України за визначеними маршрутами та рейсами, що здійснюються відповідно до розкладу руху на підставі міжнародних договорів, укладених відповідно до закону), а також транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу-, застосовується як основний або як додатковий вид стягнення.

За одне і те саме порушення митних правил може накладатися тільки основне або основне і додаткове стягнення. Якщо статтею, якою встановлюється відповідальність за порушення митних правил, передбачається основне і додаткове стягнення, застосування лише додаткового стягнення без основного не допускається, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 467 Митного кодексу України.Відповідно до статті 463 МКУ “Попередження” є:
попередження як стягнення за порушення митних правил є офіційним попередженням правопорушника стосовно недопустимості таких діянь у майбутньому. Рішення про попередження приймається керівником митного органу або його заступником у формі постанови про накладення адміністративного стягнення. Постанова оголошується правопорушникові.

Відповідно до статті 464 МКУ “Штраф”є:

штраф як адміністративне стягнення за порушення митних правил полягає у покладенні на особу, яка притягується до адміністративної відповідальності за таке правопорушення, обов’язку сплатити до державного бюджету грошові кошти у сумі, яка визначається цим Кодексом залежно від виду та характеру вчиненого правопорушення.
Відповідно до статті 465 МКУ “Конфіскація” є:

Конфіскація як адміністративне стягнення за порушення митних правил полягає у примусовому вилученні товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 461 цього Кодексу, і безоплатній передачі їх у власність держави. При цьому моторні транспортні засоби та несамохідні транспортні засоби, що буксируються ними, розглядаються як самостійні об’єкти конфіскації.

Конфіскація товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 461 Митного кодексу України, застосовується незалежно від того, чи є ці товари, транспортні засоби власністю особи, яка вчинила правопорушення.

Конфіскація може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, що визначаються Митним кодексом України.


Стаття 466. Забезпечення законності у разі застосування адміністративних стягнень до порушників митних правил
1. Адміністративні стягнення за порушення митних правил не може бути застосовано інакше, як на підставі та в порядку, що встановлені цим Кодексом та іншими законами України.
2. Додержання митними органами вимог закону в разі застосування адміністративних стягнень за порушення митних правил забезпечується здійсненням систематичного контролю з боку органів вищого рівня та їх посадових осіб, правом оскарження постанов у справах про порушення митних правил та іншими заходами, передбаченими законодавством України.

в статті 467 “Строки накладення стягнень у справах про порушення митних правил” визначається, що

1. Якщо справи про порушення митних правил відповідно до статті 522 цього Кодексу розглядаються митними органами, адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через шість місяців з дня вчинення правопорушення, а у разі розгляду митними органами справ про триваючі порушення митних правил, у тому числі передбачені статтями 469, 477 - 481, 485 цього Кодексу, - не пізніше, ніж через шість місяців з дня виявлення цих правопорушень.


2. Якщо справи про порушення митних правил відповідно до статті 522 цього Кодексу розглядаються судами (суддями), адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через шість місяців з дня вчинення правопорушення, а в разі розгляду судами (суддями) справ про триваючі порушення митних правил, у тому числі передбачені статтями 469, 477 - 485 цього Кодексу, - не пізніше, ніж через шість місяців з дня виявлення цих правопорушень.
3. У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил, адміністративні стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше ніж через три місяці з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження, але не пізніше ніж через два роки з дня вчинення правопорушення.
Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень

Відповідно до статті 36 Кодексу України про адміністративні правопорушення

НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ ПРИ ВЧИНЕННІ КІЛЬКОХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ”

при вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо. Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

4. Порушення митних правил, вчинених умисно чи з необережності

Порушення митних правил визнається вчиненим умисноПорушення митних правил визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

(ст. 10 КУпАП)


П
Порушення митних правил визнається вчиненим з необережності, коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити.

(ст. 11 КУпАП)орушення митних правил визнається вчиненим з необережності


5. Обставини, що впливають на відповідальність за порушення митних правил
Обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративні правопорушення

 1. щире розкаяння винного;

 2. відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;

 3. вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;

 4. вчинення правопорушення неповнолітнім;

 5. вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року.

Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення

 1. продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;

 2. повторне протягом одного року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин;

 3. втягнення неповнолітнього в правопорушення;

 4. вчинення правопорушення групою осіб;

 5. вчинення правопорушення в умовах в умовах стихійного лиха або інших надзвичайних обставин;

6) вчинення правопорушення в стані сп’яніння. Орган, який накладає стягнення може не визнати цю обставину обтяжуючою.
Обставини, що виключають провадження в справах паро адміністративні правопорушення

 1. відсутність події і складу адміністративного правопорушення;

 2. недосягнення особою на момент вчинення правопорушення 16 річного віку;

 3. неосудність особи;

 4. вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

 5. видання акта амністії;

 6. скасування акта, що встановлює відповідальність;

 7. закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків;

 8. наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні по даному факту;

9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі.
Каталог: metcab -> plans -> files
files -> Конфліктні ситуації та шляхи їх розв’язання план
files -> Боротьба з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів Контрольовані поставки наркотиків. План
files -> Закон України від 06. 09. 2005р. №2805-iv "Про Дисциплінарний статут митної служби України". Закон України від 17 травня 2012 року n 4722-vi «Про правила етичної поведінки»
files -> Т е м а: Застосування системи управління ризиками при здійсненні митного контролю товарів І транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. План
files -> Тема: Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту План
files -> Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03. 06. 05 р. №8 "Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил"
files -> Положення щодо здійснення державного контролю нехарчової продукції. Порядок здійснення державного контролю нехарчової продукції. Література
files -> Закон, від 01. 06. 2000, №1775-iii "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
files -> Тема: Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа План

Скачати 126.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка