Портфоліо вчителя анкетні даніСкачати 370.97 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір370.97 Kb.

Портфоліо вчителя__________________________________________________________

АНКЕТНІ ДАНІ


1.

Прізвище, ім’я, по батькові

Дячок Світлана Олександрівна

2.

Дата і місце народження

05.02.1982 р.

с.Колиндяни, Чортківський р-н,

Тернопільська обл.

3.

Повна домашня адреса з

поштовим індексом,телефоном, е-mail

48552 вул. М.Грушевського 97, кв.7, с.Колиндяни, Чортківський р-н,

Тернопільська обл. 0633251833,

Svitlanka_82@mail.ru

4.

Паспортні дані

Серія НЮ №125991, виданий Чортківським РВ УМВС України в Тернопільській обл.

16 червня 2007 р.

5.

Ідентифікаційний код

2998605829

6.

Які навчальні заклади закінчила, у якому році, спеціальність за дипломом

Чортківське педагогічне училище, 2001 р.;

Кам’янець-Подільський державний університет, 2004 р.;

Кам’янець-Подільський національний університет, 2008 р.

Вчитель початкових класів, організатор дитячої технічної творчості;

вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури;

викладач української мови та літератури

7.

Місце роботи (повна назва, адреса, телефон, е-mail закладу)

Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ст.

с.Колиндяни, Чортківський р-н, Тернопільська обл. 0355255540

8.

Стаж роботи: загальний

11 років і 6 місяців

9.

У тому числі педагогічний

11років і 6 місяців

10.

Кваліфікаційна категорія

спеціаліст вищої категорії

11.

Звання

старший учитель

12.

Нагороди, відзнаки

диплом переможця обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011» (Тернопіль, 2011); диплом лауреата заключного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011» (Полтава, 2011); грамота Тернопільської обласної державної адміністрації за особливі успіхи у професійній сфері і громадській діяльності та з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру (2011); грамота переможця Х Всеукраїнського огляду-конкурсу «Панорама творчих уроків-2011», грамота лауреата ХІ Всеукраїнського огляду-конкурсу «Панорама творчих уроків-2012».

Подяка Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України за творчу і наполегливу працю, високий рівень професіоналізму та педагогічної майстерності, досягнуті вагомі успіхи у навчанні й вихованні учнівської молоді (2011).

Диплом лауреата ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011» у номінації «Світова література».

Почесна Грамота Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом (Київ, 2011).

Диплом учасника загальнонаціонального конкурсу зі створення електронних ресурсів «Відкритий світ» (Київ, 2012).

13.

Класи, в яких викладаю

5-11, світова література

14.

Мова викладання

українська

15.

Проблема, над якою працюю

«Імагологічні аспекти проектної технології на уроках світової літератури»

16.

Інноваційні форми роботи та

технології, що використовуютьсяПроектна діяльність, мультимедійні технології, методика критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів, а також методичні форми та прийоми навчання: постановка проблемного питання, «мозковий штурм», «мікрофон», асоціативні ігри та ін.

17.

Навчальна література, якою користуюся при підготовці до уроку

Галич О. Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. Олександра Галича. – Київ: Либідь, 2001.

Гладишев В.В. Теорія і практика контекстного вивчення художніх творів в шкільному курсі зарубіжної літератури. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2006.

Дячок С. Урок світової літератури і комп’ютер. 5-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство: В 2 ч. Частина І. Лекційний курс: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 

Інноваційні технології та сучасний урок літератури / Упор. І.Кузьменчук. – К.: Вид. дім “Шкіл.світ” Вид. Л.Галіцина, 2006.

Клименко Ж.В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи: Монографія. – К., 2006.

Ковбасенко Ю.І. Мистецтво аналізу і інтерпретація художнього тексту в навчальних закладах // Зарубіжна література. – 2003. – №6.

Лисак Л.Ф. «Золотий вік» у міфології, художній літературі, езотериці: порівняльний аналіз (наукова розвідка. До методологічних основ методики гармонізації світосприйняття учня засобів зарубіжної літератури) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – №6.

Навчальні ігри на уроках зарубіжної літератури. 5-11 класи / Упор.: І.Дворницька, Л. Зіневич. – Т.: Мандрівець, 2007.

Наливайко Д.С. Теорія літератури й компаративістика. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006.

Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО,2007.

Штейнбук Ф.М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі. – Тернопіль: Мандрівець, 2009.

Бахтин М.М. Теория текста. – М., 2001.

Вербицький А.А. Активное обучение в вышей школе: Контекстный подход. Методическое пособие. – Москва: Выш. шк., 1991.

Газета «Зарубіжна література».

Журнали «Зарубіжна література в навчальних закладах», «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», «Зарубіжна література в школі».

18.

Моє педагогічне кредо

«На досягнутому зупинятися недопустимо!»САМООСВІТА УЧИТЕЛЯ

2011-2013 н.р.


Дата

Проблематика роботи

Форма представлення результату,

на якому рівні

Терміни

Відмітка

про виконання,

оцінка

25.02.

2011


Комп’ютерні технології на уроках СЛ

Лекція. Курси підвищення кваліфікації при Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти

25.02.

2011


-

Лютий,

2011


Сертифікова-ний тест

Презентаційна робота «Курс Microsoft із цифрових технологій»

Лютий

2011


Сертифікат №897651,

2011 р.)


18.04.

2011


Імагологічні аспекти проектної технології на уроках СЛ

Виступ на районному семінарі заступників із навчально-виховної роботи

18.04.

2011


Подяка начальника відділу освіти Т.В.Яремко

22.04.

2011


Поєднання різних видів мистецтва на уроках літератури

Лекція. Курси підвищення кваліфікації при ТОКІППО

22.04.

2011


-

Червень,

2011


Всеукраїнський конкурс «Дитина читає – Україна процвітає»

Розробка уроку «Пауло Коельо. «Казки для дорослих». Відбиток власного життя у творчості»

Червень,

2011


Диплом за ІІ місце

22-25.09.

2011


Міжнародна наукова конференція «Англійський ренесансний Парнас: В.Шекспір та його сучасники», в рамках якої відбувся Всеукраїнський семінар «В.Шекспір в парадигмі шкільної освіти».

Класичний приватний університет (м.Запоріжжя).Враження від участі в дистанційному тренінгу Ірини Хроменко

23.09. 2011

Сертифікат учасника

27-28.09.

2011


Всеукраїнська наукова конференція «Класична спадщина й сучасний літературний процес», в рамках якої відбувся науково-практичний семінар «Актуальні проблеми інтерпретації класичної спадщини в середній школі».

Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка.


Враження від конкурсу «Учитель року-2011», а також педагогічні знахідки в царині викладання світової літератури в школі.

28.09.2011

Згадка у статті В.З.Зварича «Класична спадщина й сучасний літературний процес» у ж-лі «Зарубіжна література в школах України» (№11, 2011) та на сайті www.zl.kiev.ua


21-22.10.

2011


Всеукраїнська науково-практична конференція «ІІ Султанівські читання. Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі».

Прикарпатсь-кий національний університет імені Василя Стефаника (м.Івано-Франківськ).Виступ на тему: «Функції інтертекстуальності у творчості Ліни Костенко та специфіка їхньої репрезентації в процесі викладання літератури»

21.10.2011

Сертифікат учасника,

згадка у статті на сайті www.zl.kiev.ua,

ж-л «Зарубіжна література в школах України» (№12, 2011)


16.03.

2012


Імагологічні аспекти проектної технології на уроках світової літератури

Майстер-клас. Курси підвищення кваліфікації при ТОКІППО

16.03.2012

-

17.05.

2012


Імагологічні аспекти проектної технології на уроках світової літератури

Захист залікової роботи-проекту.

Курси підвищення кваліфікації при ТОКІППО2012-2017 н.р.

Посвідчення про підвищення кваліфікації

№1825


Жовтень,

2012


Інтертекст поезій Ліни Костенко

Дисертаційна робота.

Здобувач кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка2012-2014

-


УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ РАЙОННИХ, ОБЛАСНИХ СЕМІНАРАХ, КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ

2011-2013 н.р.

Дата

Заходи

Форма представлення

Результатив-ність

06-07.02

2011


Обласний тур конкурсу «Вчитель року-2011»

Презентація досвіду, написання контрольної роботи, тестування та моделювання уроку «Шлях французького поета Г.Аполлінер від неоромантизму до кубофутуризму»

Диплом переможця обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2011»

28.03.2011

Х Всеукраїнський огляд-конкурс «Панорама творчих уроків-2011»

Конспект уроку у 11 класі «Шлях французького поета Г.Аполлінера від неоромантизму до кубофутуризму»

Диплом видавництва «Шкільний світ».

Переможець ювілейної панорами творчих уроків у номінації «Зарубіжна література»07-15.04.

2011


ІІІ (заключний) тур Усеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2011»

Майстер-клас на тему: «Імагологічні аспекти проектної технології на уроках СЛ».

Конкурсний урок у

6 класі на тему: «Засудження жаги до збагачення у романі «Острів скарбів» Р.Стівенсона»


Диплом лауреата Всеукраїнського конкурсу «Учитель року- 2011»

Червень,

2011


Всеукраїнський конкурс «Дитина читає – Україна процвітає»

Розробка уроку «Пауло Коельо. «Казки для дорослих». Відбиток власного життя у творчості»

Диплом призера конкурсу.

ІІ місце


22-25.09.

2011


Міжнародна наукова конференція «Англійський ренесансний Парнас: В.Шекспір та його сучасники», в рамках якої відбувся Всеукраїнський семінар «В.Шекспір в парадигмі шкільної освіти»

Враження від конкурсу «Учитель року-2011», а також педагогічні знахідки в царині викладання світової літератури в школі

Сертифікат учасника конференції

21-22.10.

2011


Всеукраїнська науково-практична конференція «ІІ Султанівські читання. Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі».

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м.Івано-Франківськ)Виступ на тему: «Функції інтертекстуальності у творчості Ліни Костенко та специфіка їхньої репрезентації в процесі викладання літератури»

Сертифікат учасника конференції

22.12.2011

Засідання авторської творчої майстерні при ТОКІППО

Майстер-клас у японському стилі

Керівник засідання

11.01.2012

Участь у проведенні секційних засідань вчителів світової літератури м.Івано-Франківська

Виступ на тему: «Імагологічні аспекти проектної технології на уроках світової літератури».

Майстер-клас у японському стиліУчасник засідання

Січень

2012


Загальнонаціональ-ний конкурс зі створення електронних освітніх ресурсів.

Номінація «Українська мови та література»,

7 клас


Диплом учасника проекту «Відкритий світ». Київ, 2012.

16.03.2012

Курси підвищення кваліфікації при ТОКІППО

Майстер-клас на тему: «Імагологічні аспекти проектної технології на уроках світової літератури

-

11 квітня 2012 р.

ХІ Всеукраїнський огляд-конкурс «Панорама творчих уроків»

Номінація «Розвиток соціокультурної компетенції»

Грамота видавництва «Шкільний світ».

Лауреат конкурсу.15 квітня

2012 р.


Навчально-практичний семінар на тему: «Розроблення тестових завдань на перевірку вищих когнітивних рівнів знань»

Практичні заняття із укладання тестових завдань

Учасник семінару

21 травня 2012 р.

Конкурс «Я та моє улюблене видання видавництва «Шкільний світ»

Світлини

Подяка учаснику конкурсу

04-07.07

2012


Х Чернігівські педагогічні зустрічі

Виступ на тему: «Використання комп’ютерних технологій на уроках світової літератури»

-

26, 27 вересня

2012


Навчально-практичний семінар на тему: «Коригування тестових завдань на основі їхніх психометричних характеристик за результатами апробації 2011-2012 років» (м.Київ)

Практичні заняття із укладання тестових завдань.

Робота експертної комісіїУчасник семінару

20.08.2012

Районне МО учителів СЛ

Виступ на тему: «Розроблення тестових завдань на перевірку вищих когнітивних рівнів знань»

-

08.11.2012

Засідання творчих груп учителів української та світової літератур району та області

Імагологічні аспекти на уроках літератур

-

Грудень, 2012

Часопис «Всесвітня література в сучасній школі». Номінація «Краща вчительська стаття з проблем компаративного вивчення літератури»

Стаття на тему: «Імагологічні аспекти проектної технології на уроках світової літератури»

Стаття

«Окрилені компаративісти-кою».

№11-12, 2012.

ІІІ місцеПУБЛІКАЦІЇ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРЕСІ

2008-2013 н.р.


п/п

Назва видання

Тема публікації

Форма представлення (урок, позакласний захід, методичні рекомендації і т.д.)

Номер і рік видання

1

Зарубіжна література. В-во «Шкільний світ»

Ліна Костенко і світова література. Компаративні аспекти (уривки)

Методичні рекомендації

№41-42, 2008

2

Все для вчителя. Інформаційно-практичний бюлетень

Чи знаєш ти міфи?

Сценарій позакласного заходу

№9-10, 2009

3

Зарубіжна література. В-во «Шкільний світ»

Дж.Р.Кіплінг – письменник і мандрівник

Конспект уроку

№20, 2009

4

Всесвітня література в середніх навчальних закладах України

Портфоліо – важливий компонент здійснення вибору профілю навчання

Текст виступу на Всеукраїнському семінарі у Тернополі

№11, 2009

5

Зарубіжна література. В-во «Шкільний світ»

Краса врятує світ. Декада зарубіжної літератури

Сценарії позакласних заходів

№46-47, 2009

6

Зарубіжна література. В-во «Шкільний світ»

Творчість А.Міцкевича – апогей польського романтизму

Конспект уроку

№6, 2010

7

Зарубіжна література в школі. В-во «Основа»

Сенс подорожі головного героя та алегоричні образи в казці-притчі Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц»

Конспект уроку

№5, 2010

8

Зарубіжна література. В-во «Шкільний світ»

Джунгломанія

Опис проектної роботи у 5 класі за вивченням твору Р.Кіплінга «Мауглі»

№20, 2010

9

Все для вчителя. Інформаційно-практичний бюлетень

Добро і зло у світовій літературі

Конспект уроку

№15, 2010

10

Зарубіжна література. В-во «Шкільний світ»

Давньогрецька лірика як синтез поезії та музики

Конспект уроку

№37, 2010

11

Всесвітня література в середніх навчальних закладах України

Комп’ютерні технології осучаснюють урок літератури

Думки учителя-практика на використання ІКТ на уроках літератури

№11-12, 2010

12

Зарубіжна література. В-во «Шкільний світ»

«Руханки» на уроках світової літератури

Методичні рекомендації

№2, 2011

13

В-во «Мандрівець»

Урок світової літератури і комп’ютер

Посібник. Конспекти уроків. 5-11 класи

2011,

2012


(перевидано)

14

Зарубіжна література. В-во «Шкільний світ»

Мистецтво слова та надбання техніки у сучасному навчально-виховному процесі

Методичні рекомендації

№18, 2011

15

Зарубіжна література. В-во «Шкільний світ»

Шлях Г.Аполлінера від неоромантизму до кубофутуризму. «Лорелей», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка і водограй»

Конспект уроку

№18, 2011

16

Зарубіжна література. В-во «Шкільний світ»

Відбиток власного життя у книгах. Пауло Коельйо «Казки для дорослих», 11 клас.

Конспект уроку

№23-24, 2011

17

Всесвітня література в середніх навчальних закладах України

Уроки компаративного аналізу – вимога часу. Компаративістська компетентність учнів залежить насамперед від учителя.

Методичні рекомендації

№6, 2011

18

Зарубіжна література в школах України

Із скарбнички педагогічних знахідок учасників дистанційного тренінгу.

Використання методу РОФТ та складання карти персонажів.

№9, 2011

19

Зарубіжна література в школах України

Із скарбнички педагогічних знахідок учасників дистанційного тренінгу.

Формування навчальних завдань відповідно до рівнів піраміди Блума, формулюємо завдання на розвиток усіх типів інтелекту.

№11, 2011

20

Всесвітня література в середніх навчальних закладах України

Представляємо лауреатів Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2011».

Імагологічні аспекти проектної технології на уроках світової літератури.

Кожному – свій скарб (Урок за романом Р.Л.Стівенсона «Острів скарбів»).

Україна в житті і творчості Миколи Гоголя.

На поетичній хвилі.


Інтерв’ю з лауреатом.

Конспект уроку та сценарій позакласного заходу.

Авторська поезія «Любов у природі»


№11-12,

2011


21

Зарубіжна література в школах України

Із скарбнички педагогічних знахідок учасників дистанційного тренінгу «Сучасні підходи до вивчення світової літератури».

Фрагмент інтелектуальної гри «Чи знаєш ти міфи?» (8 клас)

№1, 2012

22

Зарубіжна література в школах України

Із скарбнички педагогічних знахідок учасників дистанційного тренінгу «Сучасні підходи до вивчення світової літератури».

Фрагмент конспекту уроку з використанням інтерактивних технологій. Тема: «Творчість Адама Міцкевича – апогей польського романтизму». Метод інтерактивного навчання «Броунівський рух».

№2, 2012

23

Всесвітня література в сучасній школі

Вдивляйтесь у частинки – і побачите ціле. Урок за творчістю Мацуо Басьо.

Конспект уроку у 5 класі.

№2, 2012

24

Зарубіжна література в школах України

Дистанційний тренінг

Враження від навчання учасника тренінгу.

№3, 2012

25

Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські читання. Збірник статтей. Випуск ІІ.

Функції інтертекстуальності у творчості Ліни Костенко та специфіка їхньої репрезентації в процесі викладання літератури

Стаття

Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012

26

Зарубіжна література. В-во «Шкільний світ»

«Життя – це виклик. Прийми його». Ф.Шіллер. «Рукавичка».


Конспект уроку

№16,

2012


27

Зарубіжна література в школах України

Картини природи. Зображення складних взаємин людини з природою у творі Р.Кіплінга «Мауглі» (5 клас)

Фрагмент конспекту уроку.

№9,

2012


28

Зарубіжна література в школах України

Із скарбнички педагогічних знахідок учасників дистанційного тренінгу «Сучасні підходи до вивчення світової літератури».


Конспект уроку з української літератури на тему: «Євген Гуцало. Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу в оповіданні «Сім’я дикої качки»»

№11, 2012

29

Тиждень світової літератури / упоряд. Н.Жданова. – К.: Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. –

128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).Краса врятує світ. Тиждень світової літератури.
Запрошуємо на чай. До святкування дня чаю.

План проведення тижня світової літератури.

Конспект виховного заходу2012

30

Тиждень світової літератури / упоряд. Н.Жданова. – К.: Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. –

128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).«Для того байка коле під ребро, щоб виправлять людські заблуди…»

Конспект підсумкового уроку

2012

31

Зарубіжна література. В-во «Шкільний світ»

Функції інтертекстуальності у творчості

Л. Костенко та специфіка їх репрезентації в процесі викладання літературиСтаття

№23, 2012

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У ПЕРЕМОГАХ ВИХОВАНЦІВ

2008-2013 н.р.

Навчальний рік

Назва конкуру, олімпіади

Прізвище,

ім’я учня

Клас

Рівень

Місце

2008-2009

«Найкращий читач України 2009»


Ковальчук Марта

6

Районний

ІІ

2011-2012

«Вічні образи у світовій літературі»

Дячок Едуард

6

Всеукраїнсь-кий конкурс

Почесна грамота за активну участь

2011-2012

Олімпіада із російської мови та літератури

Дунчак Марія

10

Районний

І

2012-2013

Олімпіада із світової літератури

Вербицький Назар

8

Районний

І

2012-2013

Олімпіада із світової літератури

Месаксуді Тетяна

9

Районний

ІІІ

2012-2013

Олімпіада із світової літератури

Боднар Наталія

10

Районний

ІІІ

2012-2013

Олімпіада із світової літератури

Бойчук Наталія

11

Районний

І

2012-2013

Олімпіада із російської мови та літератури

Дунчак Марія

11

Районний

І


ПЕРЕЛІК ТЕМ УРОКІВ ТА ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ,
ЩО ВИСВІТЛЮЮТЬ ПРОБЛЕМУ


з/п

Клас

Тема уроку

Тип уроку чи позакласного заходу

Імагологічні мотиви

1

5


Уславлення народної казки у вступі до поеми Олександра Пушкіна «Руслан і Людмила»

Урок виразного читання

Словянський фольклор

2

5

Протиставлення образів пасербиці, з одного боку, та мачухи і її рідної доньки, з другого, як втілення конфлікту добра і зла у п'єсі-казці Самуїла Маршака «Дванадцять місяців»

Урок-дослідження

«Мандрівний сюжет»

3

5

Урок перший. Дж. Р. Кіплінг – письменник та мандрівник

Навчальний проект «Джунгломанія»

Трактування цивілізованого (англійського) суспільства очима «колоніального індійця» в порівнянні: світ людей і світ тварин

4
Урок другий. Історія Мауглі, вихованця джунглів
5
Урок третій. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їхнього господаря
6
Урок четвертий. Основні персонажі твору та їх характеристика
7
Урок п’ятий. Головний Закон Джунглів та людей
8
Урок шостий. Картини природи. Зображення складних взаємин людини з природою
9
Урок сьомий. Р. Кіплінг «Мауглі». Подорож у країну Джунгломанію

Урок захисту учнівських презентацій

10

5

Мацуо Басьо. Хоку. Природа як джерело натхнення, а її зображення – засіб вираження почуттів японців

«Японський» урок

Компаративне вивчення японської поезії

11

6

Причини надзвичайної популярності образу Геракла
«Вічні образи» в літературі та історії

12

6

Байка у світовій літературі

Інтелектуальна гра «Щасливий випадок»

Схожість алегоричних образів та повчань у байках представників різних народів

13

6

Велич науки та знань, романтика подорожей як основний пафос творів Жуля Верна (за романом «П’ятнадцятирічний капітан»)

Урок захисту учнівських презентацій

Рабство очима французького письменника

14

6

Сенс подорожі головного героя та алегоричні образи в казці-притчі Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц»

Інтегрований урок із світової літератури та географії

Трактування головних життєвих цінностей у казці-притчі

15

7

Літературна балада. Фрідріх Шіллер. «Рукавичка». Утвердження самоцінності людського життя в баладі

Урок, проведений учнем

Рецепція французької легенди

16

7

Олександр Пушкін. «Пісня про віщого Олега». Поетизація давньоруської минувшини в баладі

Бінарний урок: світова література та історія

Відгук російського поета про долю київського князя

17

7

Україна в житті й творчості письменників світу

Урок-заочна мандрівка

Україна очима світових письменників

18

7

Микола Гоголь. «Тарас Бульба». Втілення кращих рис запорозького козака в образі Тараса Бульби

Урок-дискусія

Історичні події України. Погляд земляка

19

7

Райнер Марія Рільке. «Пісня про Правду». Національні образи в оповіданні

Урок-дума

Роль ікони в житті українця

20

7

Україна в житті й творчості Миколи Гоголя (за творами «Тарас Бульба», «Ніч перед Різдвом», «Сорочинська ярмарка»)

Позакласний захід

Змалювання українських звичаїв, традицій та історії у творах

21

8

Біблія, Веди, Коран, Авеста як пам’ятки світової літератури

Інтегрований урок із світової літератури та християнської етики

Компаративне дослідження писемних пам’яток

22

8

Давньогрецька лірика як синтез поезії та музики. Тіртей. «Добре вмирати тому...», Сапфо. «До богів подібний...», «Жереб мені випав такий...», Анакреонт. «Золотоволосий Ерот…», «Принеси води…». Архілох. «Серце, серце…», «Хліб мій на списі замішаний»

Урок виразного читання

Перегуки мотивів давньогрецьких поетів із українським фольклором та літературою

23

8

Інтелектуальна гра «Чи знаєш ти міфи?»


Декада світової літератури

Порівняльний аналіз у позакласній роботі

24

9

Культура ХVІІ століття. Бароко. Класицизм

Урок-подорож у літературну добу

Європейське та українське бароко

25

9

Дж.Байрон. Поема «Мазепа». О.Пушкін. «Полтава». В.Сосюра. «Мазепа». Історична основа та романтичний міф


Бінарний урок: світова література та історія

Різні погляди на одну і ту ж історичну постать

26

9

Урок перший. Творчість Адама Міцкевича – апогей польського романтизму

Урок вивчення біографії письменника

Крим очима поляка-вигнанця

27
Урок другий. Мотив єдності природи і людини, патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій «Кримських сонетів» А. Міцкевича

Урок-заочна подорож Кримом

28

10

В.Гюго «Собор Паризької Богоматері».

Проектна робота «Рокомод»

Значення соборів у житті людини, історії, культури

29

11

Шлях французького поета Гійома Аполлінера від неоромантизму до кубофутуризму.

Урок компаративного дослідження

Війна очима поетів світу

30

11

Російська поезія «срібного століття»

Урок-конференція

Погляд на історичні події поч. ХХ ст. представниками російської поезії

31
Ясунарі Кавабата. Повість «Тисяча журавлів». Відбиття в ній національного укладу життя, етики та естетики. Чайна церемонія та її доля у ХХ ст. як утілення глобалізації та вульгаризації національного колориту

Урок-чайна церемонія

Імагологічні аспекти проектної технології на уроці літератури

32

11

Пауло Коельо. «Казки для дорослих». Відбиток власного життя у творчості

Урок пошуку істини

Притчовий мотив творчості

33

11

Бертольт Брехт. «Життя Галілео». Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень

Бінарний урок: світова література і географія

Наслідки відкриттів для людства

34

8-11

«Запрошуємо на чай»

Виховний захід

Особливості чаювання у різних країнах світу

35

5-11

Музей зачарованих героїв

Екскурсійний маршрут

Компаративні аспекти (українська та зарубіжна літератури)

Зміст портфоліо

  1. Анкетні дані.

  2. Опис досвіду роботи. (Додатки в електронному варіанті).

  3. Самоосвіта вчителя.

  4. Участь у науково-практичних районних, обласних та Всеукраїнських семінарах, конкурсах, конференціях.

  5. Публікації в педагогічній пресі та авторські видання.

  6. Результати педагогічної діяльності у перемогах вихованців.

  7. Перелік тем уроків та позакласних заходів, що висвітлюють проблему.

  8. Конспект уроку у 5 класі «Мацуо Басьо. Хоку. Одухотворення природи – характерна ознака японської культури. природа як джерело натхнення, а її зображення – засіб вираження почуттів японців». (Електронний варіант).

  9. Конспект уроку у 11 класі «Ясунарі Кавабата. Повість «Тисяча журавлів».відбиття в ній національного укладу життя, етики та естетики. Чайна церемонія та її доля у ХХ ст. як утілення глобалізації та вульгаризації національного колориту». (Електронний варіант).

13. Конспект позакласного заходу для 8-11 класів на тему: «Запрошуємо на чай (до святкування дня чаю)» . (Електронний варіант).

14. Сценарій екскурсійного маршруту «Музей зачарованих фігур» (5-11 класи). (Електронний варіант).15. Фотоматеріали. (Електронний варіант).

Дячок Світлана Олександрівна


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка