Порівняльний аналіз правових системСкачати 82.62 Kb.
Дата конвертації15.09.2017
Розмір82.62 Kb.
#55596
Питання для поточного та підсумкового контролю

з дисципліни:

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВИХ СИСТЕМ
Змістовний модуль 1


 1. Порівняльний аналіз правових систем як метод, наука та навчальна дисципліна

 2. Виникнення порівняльного аналізу правових систем

 3. Предмет і метод порівняльного аналізу правових систем

 4. Об'єкти порівняльного аналізу правових систем

 5. Функції порівняльного аналізу правових систем

 6. Місце порівняльного аналізу правових систем в системі юридичних наук

 7. Значення порівняльного аналізу правових систем

 8. Види досліджень у порівняльному аналізі правових систем

 9. Поняття і структура правової системи

 10. Поняття «правова сім'я»

 11. Критерії класифікації правових систем

 12. Місце правової системи України серед правових систем світу

 13. Особливості романо-германськоі правової сім'ї

 14. Основні етапи розвитку романо-германської правової сім'ї

 15. Роль науки (університетів) у розвитку романо-германського права

 16. Зв'язок романо-германськоі правової сім'ї з римським правом

 17. Вплив канонічного права на формування романо-германського права

 18. Поділ романо-германського права на публічне і приватне право

 19. Норми права в романо-германській сім'ї

 20. Джерела права в романо-германській сім'ї, їх види

 21. Нормативно-правові акти в романо-германській сім'ї

 22. Закон як джерело права в романо-германській сім'ї

 23. Загальні принципи в романо-германській правовій сім'ї

 24. Доктрина в романо-германській правовій сім'ї

 25. Звичай у системі джерел романо-германського права

 26. Судова практика в романо-германській правовій сім'ї

 27. Поняття та предмет порівняльного аналізу правових систем, його співвідношення з іншими науками.

 28. Основні принципи порівняльного аналізу правових систем .

 29. Основні цілі, завдання і функції порівняльного аналізу правових систем.

 30. Джерела порівняльного аналізу правових систем.

 31. Застосування загальних і спеціальних методів дослідження в порівняльного аналізу правових систем.

 32. Розвиток порівняльного аналізу правових систем в античну епоху.

 33. Перші спроби порівняльного аналізу правових систем у Стародавній Греції та Римі.

 34. Формування та розвиток ідей порівняльного аналізу правових систем в період Відродження.

 35. Розвиток порівняльного аналізу правових систем в 19-20 столітті.

 36. Сучасний етап розвитку порівняльного аналізу правових систем.

 37. Правова система Федеративної республіки Німеччина.

 38. Правова система система Франції.

 39. Правова система система Італії.

 40. Правова система система Королівства Іспанія.

 41. Правова система Греції.

 42. Правова система Голландії.

 43. Правова система Євросоюзу.

 44. Еволюція правової системи України

 45. Правова система України порівнянні з іншими країнами романо-германської правової системи.

 46. Історія становлення романо-германської системи права.

 47. Особливості англо-американської правової сім'ї

 48. Основні етапи розвитку англійської правової системи

 49. Виникнення та реформування загального права

 50. Загальне право: поняття та особливості

 51. Право справедливості і його співвідношення з загальним правом

 52. Поняття та види джерел права в англо-американській сім'ї

 53. Прецедент як джерело права в англо-американській сім'ї

 54. Закон як джерело права в англо-американській сім'ї

 55. Делеговане законодавство в англо-американській правовій сім'ї

 56. Звичай в англо-американській правовій сім'ї

 57. Інші джерела англо-американського права

 58. Формування правової системи США

 59. Сучасна правова система США

 60. Дайте характеристику розвитку сучасного суспільства і його вплив на еволюцію права.

 61. Проаналізуйте прояви трансформації права в сучасний період.

 62. Що означає теорія «хвороби права», висунута окремими вченими.

 63. Охарактеризуйте поняття системи права в різних країнах.

 64. Якою є структура системи права на думку юристів різних країн.

 65. Які тенденції в еволюції правової системи просліджуються в сучасний період.

 66. Що означає процес «де юридизації», який відбувається в різних країнах

 67. В чому проявляється еволюція форми права.

 68. Що означає «делеговане законодавство»

 69. Який вплив на розвиток права відіграють акти громадських організацій та міжнародних установ.


Змістовний модуль 2


 1. Загальна характеристика правових систем традиційного типу

 2. Правові системи країн Далекого Сходу

 3. Правова система Китаю

 4. Правова система Японії

 5. Правові системи держав Африки

 6. Поняття змішаних правових систем

 7. Правові системи канадській провінції Квебек і американського штату Луїзіана

 8. Інші змішані правові системи (скандинавська правова сім’я та латиноамериканська правова сім’я)

 9. Прецедентне право та загальна правова спадщина країн Британської Співдружності.

 10. Особливості правової системи США. Федеральне право і право штатів США.

 11. Особливості правової системи Канади: співвідношення англійського права та місцевого звичайного права.

 12. Особливості правових систем Австралії та Новій Зеландії: співвідношення

 13. англійського права та місцевого звичайного права.

 14. Особливості правових систем Скандинавських країн: співвідношення

 15. континентального права та місцевого звичайного права

 16. Особливості правових систем країн Латинської Америки: сполучення рецепції і модернізації права.

 17. Правова система Південно-Африканської республіки.

 18. Правова система Арабської республіки Єгипет.

 19. Правова система Туреччини.

 20. Правова система Королівства Таїланд.

 21. Правова система Бразилії.

 22. Правова система Мексики.

 23. Правова система канадської провінції Квебек.

 24. Правова система американського штату Луїзіани.

 25. Історія та особливості правового становлення традиційних систем права.

 26. Історія та особливості правового становлення англо-американської системи права.

 27. Відмінності між традиційною англосаксонською системою права та американською системою права.

 28. Особливості становлення змішаних систем права.

 29. Нетрадиційні системи права (комуністичний, соціалістичний тип)

 30. Правові можливості поєднання традиціоналізму та комуністичних ідей у правовій системі Китаю.

 31. Загальна характеристика правових систем релігійного типу

 32. Канонічне право

 33. Загальна характеристика канонічного права

 34. Характерні особливості канонічного права

 35. Джерела канонічного права

 36. Застосування канонічного права в сучасному світі

 37. Мусульманське (ісламське) право

 38. Загальна характеристика мусульманського права

 39. Джерела мусульманського права

 40. Право сучасних мусульманських держав

 41. Індуське право

 42. Загальна характеристика індуського права

 43. Джерела індуського права

 44. Сучасне право Індії

 45. Іудейське (єврейське) право

 46. Загальна характеристика іудейського права

 47. Джерела іудейського права

 48. Сучасне право Ізраїлю

 49. Загальна характеристика канонічного права.

 50. Особливості становлення канонічного права як нормативної системи.

 51. Джерела канонічного права

 52. Застосування канонічного права в сучасному світі.

 53. Порівняльний аналіз застосування канонічного права у середні віки та у сучасному світі.

 54. Особливості мусульманської правової системи: співвідношення

 55. мусульманського релігійного права та сучасного світського законодавства.

 56. Правові системи, які широко застосовують мусульманське право (Королівство Саудівська Аравія, Ісламська Республіка Іран, Пакистан).

 57. Правові системи, які звузили сферу дії мусульманського пра¬ва, але залишилися вірними його основним канонам (Йєменська Арабська Республіка, Лівія, Пакистан, Судан).

 58. Правові системи, які зазнають помірного впливу мусульманського права (Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Кувейт — країни Перської затоки).

 59. Правові системи, які зберегли мусульманське право лише для регулювання окремих сторін суспільного життя (Єгипет, Сирія, Ірак, Ліван, Марокко, Йорданія, Алжир та ін.)

 60. Правові системи, які майже цілком відмовилися від засадних інститутів мусульманського права, але ще зазнають його загального впливу, головним чином, у галузі шлюбно-сімейних відносин (Туніс, Йемен).

 61. Правові системи, які майже не зберегли впливу мусульманського права (Туреччина)

 62. Особливості шлюбно-сімейних правових відносин в мусульманській правові системі

 63. Особливості індуської правової системи: поєднання релігійних, традиційних та інших начал.

 64. Особливості шлюбно-сімейних правових відносин в індуській правовій системі.

 65. Особливості іудейської правової системи: поєднання релігійних та національних начал.

 66. Особливості шлюбно-сімейних відносин у іудейській правовій системі.

 67. Законодавча влада у релігійних системах світу.

 68. Виконавча влада у релігійних системах світу.

 69. Система судів у релігійних системах світу.

Каталог: 2016
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> За новою програмою 8 клас чи існує справжнє кохання сьогодні? за твором Валентина Чемериса
2016 -> «Як зробити дитину успішною? Створення умов для успішної адаптації учнів 1,5 –х класів до соціуму та нових умов навчання»
2016 -> Відділ освіти Тлумацької райдержадміністрації Методичний кабінет Гостівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
2016 -> Реферат це одна з форм письмового подання результатів індивідуальної роботи вчителя над обраною науково-методичною темою (проблемою). Найчастіше реферат готують
2016 -> Мова жестів Зміст
2016 -> Міністерство юстиції україни зіньківське районне управління юстиції полтавської області узагальнення
2016 -> Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Особливості управлінської діяльності в сучасній школі: методичний аспект Методичні рекомендації Суми-2016
2016 -> Рабочая программа составлена в соответствии с Учебным планом Гимназии на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по учебным предметам

Скачати 82.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка