Попередній аналіз документів добровільно наданих гр-ю Чарковою Л. О. для перевірки фінансово хазяйської діяльності жбк «Схід-24», та його керівництваСкачати 292.94 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір292.94 Kb.

Страница из


ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ

добровільно наданих гр-ю Чарковою Л. О. для перевірки фінансово - хазяйської діяльності ЖБК «Схід-24», та його керівництва.

Станом на 24.10.2011 року

Дана перевірка проводиться на підставі доручення ВБЕЗ Дзержинського РВВС м. Кривого Рогу, та у зв’язку з численними зверненнями власників квартир ЖБК «Схід-24» до правоохоронних органів по фактам завищених нарахувань за комунальні послуги керівництвом ЖБК «Схід-24», по витребуваним Дзержинським РВ КМУ у керівництва ЖБК «Схід-24» фінансовим документам та документам наданим власниками квартир, які звертались до правоохоронних органів та до судів. Дана перевірка проводиться по наданим наявним документам керівництва та бухгалтерії ЖБК «Схід-24». Відсутність більшості обов’язкових документів бухгалтерського обліку по ЖБК «Схід-24», таких як рахунки, акти виконаних робіт, деякі договори та інші, г-ка Чаркова Л. О., яка вважає себе головою ЖБК «Схід-24», обґрунтувати належним не змогла.


 1. Загальні положення

1.1 Перевірка проводилася з 01.10.2011 року по 24.10.2011 року.

1.2 У періоді за який проводилася перевірка, відповідальні за фінансову-господарську діяльність кооперативу були:

голова ЖБК «Схід-24» (зі слів Чаркової Л. О., – не підтверджується документами наданим для перевірки) Чаркова Людмила Олександрівна.

1.3 Повна назва: Житлово-Будівельний кооператив «Схід-24» (російською «Восток-24»)

Форма власності колективна. Ідентифікаційний код: 21909683.

Розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Косіора 49-а.

1.3.1 Ідентифікаційний код платника податків за ЄДРПОУ: 10002732595

1.4 Відповідно Статуту ЖБК «Схід-24» є юридичною особою , повинна мати самостійний баланс, має поточні рахунки в установах банків , круглу печатку.

1.5. Дані про наявність всіх рахунків у банках та інших фінансових установах за період, що перевіряється, та на дату складання акта - керівництва ЖБК «Схід-24» надати відмовилося.

1.6 Інформація про попередні документальні перевірки, проведені податковими органами, або аудиторами : Зі слів керівництва ЖБК «Схід-24» - не проводилися.

1.7 У ході проведення перевірки ВБЕЗ Дзержинського РВ КМУ надіслані запити на проведення зустрічних перевірок контрагентів ЖБК «Схід-24»: Тепломережа, Водоканал …

Відповідно запиту Дзержинського РВ КМУ ГУМВД України в Дніпропетровської області № 22/11714 від 30.09.2011 року до голови ЖБК «Схід-24» Чарковій Л. О., отриманого Чарковою Л. О. 03.10.2011 року, остання надала 11.10.2011 року до Дзержинського РВ КМУ ГУМВД України в Дніпропетровської області документи, вичерпний перелік яких значиться у Протоколу Огляду від 25.10.2011 року (додається). Відповідно передостанньому абзацу запиту № 22/11714 від 30.09.2011 року, надані Чарковою Л. О документи 11.10.2011 року вважаються остаточними, про що Чаркова Л. О. письмово попереджена 03.10.2011 року.

Так як для, остаточних висновків, що до сум матеріальних збитків, потрібно певний час для повних розрахунків по наданим матеріалам, то на теперішній час можливо зробити лише попередні висновки, що до найбільш важливих аспектів фінансово-хазяйською діяльності керівництва ЖБК «Схід-24».
 1. Адміністративні документи ЖБК «Схід-24» за період з 01.01.2005 по 01.11.2011 рік включно (протоколи зборів, статути та інші).

Відповідно п. 16 запиту Дзержинського РВ КМУ ГУМВД України в Дніпропетровської області № 22/11714 від 30.09.2011 року у якому вимагається пояснення від Чаркової Л. О. «за яких підстав Ви особисто, та правління виконує керування ЖБК «Схід-24», у своїх поясненнях остання пише, що «Я и правление ЖСК выполняет руководство ЖСК «Восток-24» на основании решения собрания Прот. № 4 от 10.10.10 г. и протокол № 1 от 16.10.10. г. заседания правления ЖСК «Восток-24». Дані документи надані Чарковою Л. О. для вивчення в оригіналі.

Але навіть первинний аналіз цих протоколів (без експертизи, та опиту свідків) не залишає сумніву, що дані протоколи: 1. Вочевидь грубо сфальшовані.

 2. Не легітимні.

По перше г-ка Чаркова надала аж 2 протоколи за № 4 – один від 25.09.2010 року, другий теж № 4 від 10.10.2010 року. В першому значиться, що прийшло 23 людини, та збори не відбулися, а у другому, що нібито прийшло 45 осіб, яких теж замало для кворуму, але збори чомусь «відбулись».

У листі (додається) Виконкому Криворізької у місті Ради №Т-161 від 15.03.2011 року значиться: «За результатами проведеного аналізу виявлено, що 10.10.2010 року відбулось засідання загальних зборів членів кооперативу, що підтверджено протоколом №4 від 10.10.2010 року. На зборах були присутні 37 осіб, але не зазначено П.І.Б. присутніх та квартири в яких вони мешкають, що не відповідає вимогам до оформлення аналітичних документів. Тобто неможливо перевірити наявність дійсно присутніх членів кооперативу тобто легітимність зборів та законність прийнятих рішень.»

Але у протоколі №4 від 10.10.2010 року, наданого Чарковою Л. О. 11.10.2011 року ми бачимо, що присутніх стало вже 45 осіб. Також з’явився список присутніх, котрих не було на момент перевірки виконкомом 15.03.2011 року. Цей список «присутніх» підкладений до протоколу №4 від 10.10.2010 року і не є його тілом. Крім того Манзюк кв. 59, ще 10.10.2010 року після зборів підтвердила, що цих на зборах було не більше 25 осіб.

З тексту протоколу №4 від 10.10.2010 року видно, що секретар зборів не обирався, голова зборів також не обирався, весь текст складений від першої особи і скоріше нагадує скаргу на «кляузників», яких по опискам (по Фрейду) ні то тільки 64 кв., ні то усі жильці дому (см. п. 4 «по первому вопросу решили») . – «4. Направить письмо в выше стоящие органы, чтобы жалобы жильцов Ткаченко П. И. не принемали».

Весь список присутніх, який, не яким чином не є частиною протоколу, створений однією рукою – Чаркової Л. О.
Відповідно Статуту 72 квартирного ЖБК «Схід-24», який затверджено Дзержинським виконкомом народних депутатів 27.11.96 року (чинний по теперішній час), у розділі «Органы управления и ревизионная комиссия ЖСК «Восток-24» значиться, що «Общее собрание членов кооператива признается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 общего числа членов ЖСК». Дана вимога правомочності загальних зборів повністю збігається з Постановою Ради Міністрів Української РСР «Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу (Із останніми змінам від 08.07.94), а саме зі ст. 62 цієї постанови. При наявності 72 членів кооперативу, правомочними є збори, якщо на них присутні не менш 48 членів кооперативу, то б то 72/3=24, 24*2=48. У іншому випадку такі збори не є правомочними відповідно вище вказаних нормативних документів.

Тобто ані протокол №4 від 10.10.2010 року з твердженням, про обрання правління та ревізійної комісії, ні усі наступні документи, які породжені цим протоколом ніякої юридичної сили не мають відповідно Статуту ЖБК «Схід-24» та чинному Законодавству України, у зв’язку з відсутністю кворуму. (Кворум (лат. quorum praesentia sufficit — яких присутність достатня) — встановлене законом, статутом організації або регламентом число учасників зборів (засідання), необхідне для визнання даних зборів правомочним приймати рішення з питань його порядку денного. Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2000. С. 198.)


Крім того були оглянуті и вивчені протоколи «загальних зборів» за 2004, 2006, та 2008 роки, наданих власниками квартир, котрі вони отримали від Чаркової Л. О. у судових процесах за клопотаннями:

 1. Так у протоколі «Общего собрания членов ЖСК «Восток-24»» № 5 від 20.08.2004 року значиться кількість присутність на даних зборах членів кооперативу 43 чоловік. У протоколі «Общего собрания членов ЖСК «Восток-24»» № 8 від 12.06.2006 року значиться кількість присутність на даних зборах членів кооперативу 40 чоловік. У протоколі «Общего собрания членов ЖСК «Восток-24»» № 4 від 10.06.2008 року значиться кількість присутність на даних зборах членів кооперативу 41 людина. Порядок денний у всіх вище вказаних протоколах включає пункт «Выборы правления и ревизионной комиссии». У всіх вище названих протоколах значиться, що вибори правління та ревізійної комісії відбулися, причому начебто одноголосним рішенням, і начебто «за» голосували навіть, ті хто є прямим ворогом Чаркової Л. О. Тобто кворуму у жодному протоколі немає і це Чаркова Л. О. написала власною рукою.

 2. У протоколах «Общего собрания членов ЖСК «Восток-24»» № 5 від 20.08.2004 року, № 8 від 12.06.2006 року, № 4 від 10.06.2008 року немає ані списку присутніх членів кооперативу, ані жодного підпису членів кооперативу які начебто голосували. Таким чином сам факт ані голосування, ані проведення таких зборів взагалі, є недоведеним.

 3. У протоколі «Общего собрания членов ЖСК «Восток-24»» № 5 від 20.08.2004 року головою зборів значиться А. І. Рогозіна, секретарем А. Н. Лісічна. У протоколі «Общего собрания членов ЖСК «Восток-24»» № 8 від 12.06.2006 року головою зборів значиться Т. В. Куріленко, секретарем Н. А. Славенська. У протоколі «Общего собрания членов ЖСК «Восток-24»» № 4 від 10.06.2008 року головою зборів значиться В. Я. Ткаченко, секретарем М. В. Сабаєва, то б то участь Чаркової Л. О. в відтворенні даних протоколів не яким образом не зафіксовано. Навпаки завдання секретарів власне й вести ці протоколи. Але є абсолютно очевидним, що всі протоколи чомусь написані однією людиною, а саме Чарковою Л. О. Навидь фамілії, посади головуючих і секретарів зборів відтворено рукою Чаркової Л. О. Є об’єктивні причину сумніватися у тому, що підписи на цих протоколах відтворені саме цими людьми, а не Чарковою Л. О. Крім того не має об’єктивних причин і сенсу тому, що Чаркова Л. О. пише протоколи за вказаних секретарів, так як Чаркова не надавала довідок про те, що вказані секретарі зборів є неграмотні люди. Виходячи з вищевикладеного є об’єктивні причини сумніватися в достовірності цих протоколів.

 4. 22.05.2008 року у судовому засіданні в Дзержинському районному суді міста Кривого Рогу Чаркова, надала суду протокол начебто проведених зборів правління кооперативу «Восток-24» про своє начебто обрання головою ЖБК «Восток-24» від 20.06.2006 року за номером 1, який повністю написаний рукою відповідача і навіть підписаний тільки відповідачем. Цей протокол був доданий до справи. У разі того, що зміст протоколу це вибори саме відповідача Чаркової Л. О. та на ньому відсутні підписи осіб які, відповідно статуту кооперативу, повинні його обирати, такий протокол є доказом відсутності повноважень відповідача Чаркової, як голови кооперативу. Але 23.03.2009 року Чаркова Л. О. надала суду вже іншу версію цього протоколу, де вже з’явилися начебто підписи членів правління, яких немає на протоколі попередній версії від 22.05.2008 року. Ці протоколи повністю відрізняються за розташуванням тексту і зовнішньому вигляду. Так як оригінал протоколу №1 від 20.06.2006 року може бути тільки один, і той який надавався Чарковою Л. О. раніше, біля року назад у судовому засіданні, то всі наступні «оригінали» даного протоколу є завідомо сфальсифікований документ.

 5. Весь протокол «Общего собрания членов ЖСК «Восток-24»» № 4 від 10.06.2008 року виглядає як поема - вигадування однієї людини. У такому контексті такі фрази як «проголосували єдино гласно» та «признати роботу задовільною …» викликають об’єктивний сумнів у їх достовірності.

Таким чином, аналіз різноманітних «протоколів» г-ки Чаркової Л. О. показує, що усі вони написані виключно від першої особи, обслуговують інтереси виключно автора протоколу, ніяким чином не опираються і не посилаються на чинне законодавство України, постійно демонструючи свавілля та беззаконня. На думку автора цих протоколів, наявність печатки кооперативу, якою вона володіє незаконно, надає їй право систематично фальшувати абсолютно любі документи кооперативу.

Таким чином важливо зафіксувати протоколом огляду, або іншим засобом факт відсутності інших документів по розділам на момент перевірки фінансово-хазяйської діяльності ЖБК, так як у іншому випадку г-ка Чаркова Л. О. з легкістю нафальшує необмежену кількість нових «документів».
Відповідно п. 15 запиту Дзержинського РВ КМУ ГУМВД України в Дніпропетровської області № 22/11714 від 30.09.2011 року у якому вимагається від Чаркової Л. О. «письмово пояснити надання статуту до Дзержинського РВ в новій редакції та надати оригінал протоколу загальних зборів від 27.03.2011 року», у своїх поясненнях остання пише, що «Устав ЖСК в новой редакции принят на общем собрании от 27.03.2011 г. на котором присутствовало (виправлено) 49? чел. ». Дані документи надані Чарковою Л. О. для вивчення в оригіналі.

Первинний аналіз цього протоколу (без експертизи, та опиту свідків), не залишає сумніву, що:Він вочевидь грубо сфальшований.

Не легітимний.

Так як зміна діючого Статуту на новий, який дуже сильно ущемляє права власників квартир на користь Чаркової Л. О. є принципове питання, то на даних зборах власники квартир, та сторонні свідки здійснювали фото та відео фіксацію.

Так на фото від 27.03.2011 року в 11:22, то б то після 22 хвилин з початку зборів видно, що на цих зборах виступає Ткаченко П. І. , яка заперечує проти такого Статуту і демонструє документи про порушення Чарковою Л. О. чинного законодавства України. На фото зліва двоє незалежних свідків фіксують збори на мобільні телефони. «Секретар зборів» Бумагіна Н. А. стоїть поодаль і абсолютно нічого не веде ніяких протоколів. На фото чітко видно, що присутніх разом зі свідками не більше 22 осіб.

Ми бачимо, що лист зі списком присутніх на зборах 27.03.2011 року не є частиною тіла протоколу і фактично складається з 2 абсолютно різних сторінок. На першій сторінці особи які були присутні, свої прізвища писали самостійно, крім 3-х останніх, які написані рукою Чаркової . Фамілія Бойко Т. С. теж написана рукою Чаркової. Підпис Бойко Т. С. теж не її. Сама Бойко Т. С. взагалі не проживає у домі (живе у селі) а квартиру № 42 здає. На проти фамілії Ткаченко П. І. – значиться слово «отказ».

На обороті вже абсолютно все витворено рукою Чаркової Л. О.

У протоколі № 2 значиться, що всі за все голосують «единогласно» - що абсолютно не відповідає дійсності, так як, як мінімум Ткаченко П. І. та Штанухіна Л. А. були проти, про що 28.03.2011 року надали заяву до Голови виконкому Криворізької міської ради (додається). На фото і відео чітко видно, що Ткаченко П. І. достатнє довго виступає перед присутніми, навіть один з членів кооперативу взяв надані Ткаченко документи і розглядає їх (праворуч). Але жодного слова про виступ Ткаченко П. І. у протоколі немає. Все вище вказане доволі чітко доводить, що даний протокол сфальшований.

Крім того наданий статут у новій редакції, нотаріально не завірений та ні де не зареєстрований, та на ньому відсутні ознаки реєстрації. То б то здається, що це «пробний шар», якщо Дзержинський РВ КМУ ГУМВД України в Дніпропетровської області пропустить цю очевидну підробку, то Чаркова Л. О. його зареєструє і відповідно новому статуту буде правити вічно, так як більше обиратися їй не буде потрібно і відповідно нового статуту ні загальні збори, ні інші збори більше ніколи не будуть потрібні взагалі.
Оцінка:

З вище викладеного видно, що г-ка Чаркова Л. О. за допомогою декількох осіб, яких постійно призначає у правління та ревізійну комісію, систематично демонстративно фальшую адміністративні документи ЖБК «Схід-24». Фактично по теперішній час немає жодного документального доказу, про те що Чаркова Л. О. та її правління хоча б 1 раз обиралася головою відповідно до умов Статуту ЖБК «Схід-24» та чинного Законодавства України (то б то кожні 2 роки загальними зборами з присутніми не менш як 48 членів кооперативу). Навіть фальшування нового Статуту не є випадковістю. У новій редакції статуту, поняття кворуму повністю відсутнє. Крім того відповідно нового статуту головою може бути людина, котра не є членом кооперативу (тобто не має власності у ЖБК). Крім того є об’єктивні підстави вважати, що з 2006 року Чаркова Л. О. перестала бути членом кооперативу ЖБК «Схід-24», є відомості про продаж кв. №41 і свідчення свідків, яки бачили ротацію і нових власників.

Не законне привласнення повноважень Чарковою Л. О. особисто та її правлінням направлене на те, щоб систематично отримувати матеріальні дивіденди у вигляді прямого привласнення коштів власників квартир різними способами та для зменшення квартирної платні у рази з порівнянням з іншими членами кооперативу. Ці способи будуть описані у наступних розділах пов’язаних з фінансовою діяльністю ЖБК.
Висновок:

Відповідно науково-практичному коментарю до Кримінального кодексу України Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів, вище вказані дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,- у даному випадку групою осіб.Об'єкт цього злочину - право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права (права голови і право розпоряджатися грошами кооперативу) або звільняє від обов'язків; 2) печатки, штампи, бланки підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, інші офіційні печатки, штампи, бланки.

Слідчі дії та допит свідків (присутніх на зборах та не присутніх на зборах) доведуть вище вказаний злочин (ст. 358 КК України).


Крім того необхідно надати правову оцінку діяльності г-ки Чаркової, що до Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, так як її діяння напряму пов’язані як з адміністративними правопорушеннями та із кримінальними злочинами.
Примітка 1. Службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем.

або Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам. На теперішній час Чаркова Л. О. не надала пояснень про долю 51000 грн. зібраних кошторисом, заявив, що вона нічого особисто не збирала. Ця сума є істотною. Після повного перерахунку вона може набагато збільшитися.Стаття 366. Службове підроблення

1. Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів- Мова йде про Новий Статут, низьку протоколів, та цілий список фінансових документів.

 1. Документи обліку кадрів, праці та розрахунків з оплати праці:

Відповідно п. 4 запиту Дзержинського РВ КМУ ГУМВД України в Дніпропетровської області № 22/11714 від 30.09.2011 року у якому вимагається від Чаркової Л. О. надати «трудові угоди ЖБК «Схід-24» з працівниками, відомості про отримання заробітної плати з їх підписами, особисті карти працівників за весь період починаючи з 2005 року по теперішній час», у своїх поясненнях остання пише, що «4. Документи надані». Дані документи, вичерпний список яких складений у протоколі огляду від 25.10.2011 року надані Чарковою Л. О. для вивчення в оригіналі.Первинний аналіз цих документів доводить, що облік кадрів належним чином у ЖБК «Схід-24» не ведеться:

 • Так відповідно трудовому договору № 1 Момот В. Я. прийнята на роботу тільки 01.10.2005 року, але у книзі «Ведомость начислений заработной платы» нарахування заробітної платні Момот В. Я. у якості двірника починаються з 01.01.2004 року, то б то до прийняття на роботу.

 • Крім того заява про прийняття на роботу від Момот В. Я. – відсутня.

 • Наказ про прийняття на роботу Момот В. Я. у якості двірника – відсутній.

 • Особиста картка робітника Момот В. Я. – відсутня.

 • Табель виходів на роботу Момот В. Я. – відсутній.

 • Відповідно трудовому договору № 2 від 01.10.2005 року з Ковнер А. В. у перше слюсар у ЖБК «Схід-24» з’явився тільки з 01.1.2005 році. Але відповідно книзі «Ведомость начислений заработной платы» нарахування заробітної платні слюсарям: Стицкова Н. Я. (жінка), Перцев А. Ю., Павлов В. І. , Момот В. Я. ! (жінка) починаються з 01.01.2004 року. Ніяких документів про оформлення на роботу вище названих осіб не надано, незважаючи на те, що такі документи повинні зберігатися 75 років. Крім того не зовсім зрозуміло, як жінка (Момот В. Я. ) у 62 роки може бути слюсарем, де потрібен важкий труд, особливо при ремонтних роботах з трубами.

 • Візуальний огляд цього договору, викликає сумнів у його достовірності, так як він виписаний на КовнЕр, а не на Ковнір, і підпис виконувача явно не співпадає з підписами на копіях паспорта та на заяві про прийняття на роботу.

 • Крім того наказ про прийняття на роботу Ковніра А. В. на посаду слюсаря – відсутній.

 • Заяви про звільнення Ковніра А. В. – немає.

 • Наказу про звільнення Ковніра А. В. – немає.

 • Особиста картка робітника Ковніра А. В. – відсутня.

 • Табель виходів на роботу Ковніра А. В. – відсутній.

 • Відповідно трудовому договору № 4 від 01.01.2009 року з Донченко М. В. останній працює у ЖБК з 01.01.2009 року.

 • Але наказ про прийняття на роботу Донченко М. В. у якості слюсаря – відсутній.

 • Особиста картка робітника Донченко М. В.– відсутня.

 • Табель виходів на роботу Донченко М. В.– відсутній.

 • Відповідно примітки на трудовому договорі №4 Донченко М. В. звільнений 31.01.2010 року, але ні заяви про звільнення ні наказу – немає. Не зрозуміла навіть причина звільнення. За даними наданими свідками Чаркова Л. О. тривалий час не платила платню Донченко М. В. (хоча з/п нараховувалась і знімалася у банку по чеку – регулярно), про що виникли спори між ними, які вилилися в звертання до Дзержинського РВ КМУ ГУМВД України – необхідно звернути на ці заяви увагу та долучити їх до справи, так як вони доводять грубі порушення трудового законодавства України.

 • Відповідно Розділу 6. Термін Договору – 6.1. Даний договір набирає чинності з дати його підписання, а у разі звільнення «Виконавець зобов’язаний подати заяву за 2 тижні до звільнення». Відповідно п. 2.2.3 ЖБК зобов’язаний щомісячно здійснювати оплату за виконану роботу згідно рішення загальних зборів ЖБК. Донченко М. В. ніяких заяв про звільнення не писав, але з 01.11.2010 року не отримує заробітну платню відповідно умов договору. Ніяких претензій до Донченко М. В. – не надано. У зв’язки з цим, незаконне звільнення, та невиплата заробітної платні робітнику – є пряме грубе порушення трудового законодавства України.

 • Відповідно трудовому договору № 4 від 01.11.2010 року з Вітіним Г. М., останній працює з указаної дати слюсарем, але відповідного наказу про прийняття на роботу – немає.

 • Особиста картка робітника Вітіним Г. М.– відсутня.

 • Табель виходів на роботу Вітіним Г. М.– відсутній.

 • Відповідно трудовому договору № 4 від 01.01.2007 року з Горбович Л. І. про прийняття на роботу бухгалтера, остання тільки з 01.01.2007 року прийнята на роботу. Але відповідно квитанціям, наданими власниками квартир ще за 3! місяці до прийняття на роботу Горбович Л. І. підписує квитанції кооперативу ЖБК «Схід-24».

 • Особиста картка робітника Горбович Л. І. - відсутня.

 • Табель виходів на роботу Горбович Л. І. – відсутній.

 • Крім того ніяких даних про попереднього бухгалтера Валентинову Т. В. – немає, хоча заробітну платню їй нараховували, відповідно книзі «Ведомость начислений заработной платы».

 • З 01.01.2006 року по 01.07.2006 року Лисичній А. Н. нараховується заробітна платня як заступнику голови, але жодних документів (трудових договорів, наказів, заявив, тощо) - немає.

 • З 11.2004 року по 09.2005 року Ляшенко В. Т. згідно з книгою «Ведомость начислений заработной платы» нараховується заробітна платня як двірнику, але жодних документів (трудових договорів, наказів, заявив, тощо) - немає.

 • Чаркова Л. О. як голові правління систематично нараховується зарплатня за весь період, але, як вже було встановлено вище, Чаркова Л. О. не тільки жодного разу не обиралася головою кооперативу на законних підставах, а і сама не оформлена ніяким чином - жодних документів (трудових договорів, наказів, заявив, тощо) - немає.

 • Крім того не є зрозумілим, яким чином г-ка Чаркова встановлює розмір зарплатні. Наприклад, відповідно кошторису, який начебто затверджений протоколом №4 від 10.10.2010 року (який не є легітимним, див. вище) фонд заробітної платні який підлягає до сплати з урахуванням усіх податків становить 1586,41 грн. Але починаючи 10.2010 року по 04.2011 року сумарне нарахування до видачі становить 1602 грн. З 05.2011 по теперішній час взагалі – 1794 грн. Але ж ніякого погодження (навіть сфальшованого) на це загальні збори не надавали.

 • Крім того відповідно п. 4 запиту Дзержинського РВ КМУ ГУМВД України в Дніпропетровської області № 22/11714 від 30.09.2011 року Чаркова Л. О. повинна була надати всі відомості з підписами працівників про реальне отримання зарплатні. Жодної відомості – немає. Таким чином чи реально отримана нарахована заробітна платня і саме у той сумі, Чаркова Л. О. довести не може. У разі перерахунку не наданої, або не доданої заробітної платні відповідальність повинна наступити не тільки за грубе порушення трудового законодавства України, а і за привласнення вище названих коштів.

 • Крім того Момот В. Я. неодноразово говорила свідкам, що отримує заробітну платню у тричі меншу за вказану і то не регулярно. Таким чином є необхідність допитати працівників ЖБК, особливо Момот, Донченко та інших на предмет суми реально отриманих коштів.

 • Крім того нарахування податків на заробітну платню не вірне, так як не враховуються податкові пільги держави. То б то здається, що всі нарахування йдуть на 1 (одну) людину, а не штатний розклад. Сам штатний розклад не відповідає затвердженій формі.

 • Крім того немає підтверджуючих документів, що ЖБК взагалі перераховує податки з прив’язкою до конкретних працівників. Так щомісячної обов’язкової Звітності: «Звіт про суми нарахування заробітної платні … та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України» - немає.

 • Детальне перерахування нарахувань заробітної платні та податків потребує час. За даними перерахуваннями скоріш за все виявиться ще низька грубих порушень трудового законодавства та фінансових операцій.

Оцінка:

Надані документи ніяким чином не відповідають вимогам чинного законодавства до обліку кадрів та заробітної платні. Особа, яка веде цей облік, або взагалі не знається на чином законодавстві України про працю, або навмисно приховує незаконні маніпуляції з грошами заробітної платні.


Висновок:

Більше половини вище названих порушень є істотними та грубими порушеннями трудового законодавства України.

Крім цілої купи адміністративних порушень очевидні факти грубого порушення Кримінального Кодексу України у розділах:

Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю

Стаття 173. Грубе порушення угоди про працю


 1. Документи фінансово-хазяйської діяльності:

Відповідно пп. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14 запиту Дзержинського РВ КМУ ГУМВД України в Дніпропетровської області № 22/11714 від 30.09.2011 року у якому вимагається від Чаркової Л. О. надати дані про фінансові операції з 2005 року, та з посиланням на чинне законодавство України пояснити підстави нарахування аби яких сум власникам квартир, та інші питання що до неправомірних нарахувань. У своїх поясненнях остання пише, що «З власниками квартир на постачання комунальних послуг договорів не має».

Відповідно ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про житлово-комунальні послуги» з останніми змінами від 07.07.2011 затвердженими Президентом України В. ЯНУКОВИЧЕМ Розділ V «ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СПОЖИВАЧІВ, ВИКОНАВЦІВ, ВИРОБНИКІВ» Стаття 19. «Учасники договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг»

1. Відносини між учасниками договірних відносин у сфері

житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірнихзасадах.

2. Учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є:

власник, споживач, виконавець, виробник.

3. Виробник послуг може бути їх виконавцем.

4. Особливими учасниками відносин у сфері житлово-комунальних

послуг є балансоутримувач та управитель, які залежно від

цивільно-правових угод можуть бути споживачем, виконавцем або

виробником.

Тобто навіть, якщо учасником відносин є балансоутримувач та управитель, наприклад кооператив, то це не дозволяє йому надавати, продавати або перепродавати комунальні послуги без договорів!
Відповідно Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 155-1. «Порушення порядку проведення розрахунків»

Порушення встановленого законом порядку проведення

розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг – тягне за собою як мінімум адміністративну відповідальність.


Відповідно посиленню вимог ст. 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (від 07.07.2011 затвердженими Президентом України В. ЯНУКОВИЧЕМ) ст. 32. «Плата за житлово-комунальні послуги» - «Платіжний документ не може містити графи, в яких зазначаються суми за оплату послуг, не передбачених договором, або суми доплат за надані послуги понад ті, що передбачені діючими тарифами».

Таким чином всі суми у квитанціях власників квартир без договорів і тим більше всі довільні суми, такі як 1418,27 грн. за 05.2011 (кв.63) – незаконні. Ніякі посилання на саморобні протоколи не мають юридичних підстав для подібних нарахувань.

Відповідно ієрархії нормативно правових актів в Україні – Закони України мають пріоритетне значення перед статутами, протоколами та іншими нормативними актами, у тому числі і саморобними.

То б то вимоги Закону «Про житлово-комунальні послуги» підлягає обов’язковому виконанню усіма в незалежності від форм власності.

Суми подібного призначення не є комунальні платежі і не можуть значитися у квитанціях і не можуть вимагатися у власників квартир. Дані стягнення потрібно доводити виключно у судовому порядку, якщо це юридично обґрунтовано. У даному випадку таке обґрунтування відсутнє.

Таким чином вище названі дії г-ки Чаркової Л. О. скидаються на Самоправство.

***********************************

Відповідно даним книг обліку та квитанціям, біля 51000 грн. починаючи з 2005 року були зібрані кошторисом і передані голові ЖБК «Схід-24». У наданих до перевірки документах жодних документів які б підтвердили законність витрат цих сум не міститься. У зв’язку з цим Дзержинського РВ витребував всі документи які б підтверджували цільове використання всіх сум, яки збиралися кошторисом з 2005 року по теперішній час.

Але у своїх поясненнях г-ка Чаркова Л. О. заявила, «п3. Деньги мною на ремонтные и бухгалтером на другие цели ЖБК не собирались».

Тобто г-ка Чаркова надала завідомо неправдиві свідчення.

У 2005 році Чаркова Л. О. зібрала біля 16000 грн на ремонт покрівлі, про що є квитанції та записи у книзі нарахувань. Але жодних документів про цільове використання цієї суми – немає.

У грудні 2008 році Чаркова Л. О. зібрала біля 15000 на ремонт електропроводки, про що є квитанції та записи у книзі нарахувань. Але жодних документів про цільове використання цієї суми – немає.

02.2009, 11.2010, 09.2009, 02.2010, 5.2009 було зібрано на різні ремонти та інше біля 6500 грн., про що є квитанції та записи у книзі нарахувань. Але жодних документів про цільове використання цих суми – немає.

Ні з документів КПТМ «Кріворіжтепломережа», ні з бухгалтерських документів ЖБК абсолютно не видно кому належить лічильник тепла, скільки реально він коштує і куди поділися біля 16000 грн. Так СПД Ремез якому Чаркова Л. О. частинами переводила гроші у Дзержинського РВ КМУ ГУМВД України в Дніпропетровської області, у лютому 2011 року надав пояснення, що ніякого лічильника він не встановлював і взагалі не має не це ліцензії.

У першому під’їзду ЖБК гроші для Чарковій збирають Бумагіна та Лисична.

У другому під’їзду ЖБК гроші для Чарковій збирають Северинова та Момот.

Допит вище названих осіб підтвердить, що зібрані кошторисом гроші безпосередньо надходять до Чарковій Л. О.

***********************************

В жодних своїх поясненнях г-ка Чаркова Л. О. не посилається на жодну норму Закону, або правовий акт. Всі пояснення виглядять як скарга на 63 квартиру. Тобто фактичної відповіді та пояснень на свій запит Дзержинський РВ КМУ ГУМВД не отримав.

Крім того деякі позиції у поясненнях взагалі суперечать дійсності, наприклад: «Членам ревизионной комиссии, а также членам правления ЖСК услуги начисляются на общих основаниях ( с учетом льгот если имеется)»

Щоб не ускладнювати розрахунки з пільгами, так як це попередні висновки і для повного розрахунку повинен час, візьмемо члена правління та ревізійної комісії Меркотан Є. В. (кв. 64), яка за даними книгу обліку начебто проживає одна ( насправді двоє ), що не відповідає дійсності і кв. 63, та порівняємо тільки нарахування за опалення за 2010 рік:

Відповідно журналу обліку площа квартири по якої нараховується опалення становить:

Ткаченко П. І. кв . 63 - 53,0 м2

Меркотан Є. В. кв. 64 - 57,5 м2

Відповідно журналу обліку пільг не має ні у 63 ні у 64 квартири, але квартира Меркотан Є. В. кв. 64 на 4,5 м2 зав більша. То б то логічно було б припустити, що опалення 64 квартири буде стояти дорожче. Але у наведеної нижче таблиці – прямі нарахування за опалення (не перерахування або що …) виглядять так:

01.2010

02.2010

03.2010

04.2010

11.2010

12.2010

Итого

КВ.63

467,46

350,86

311,64

200,87

77,91

350,86
КВ.64

277,73

266,23

220,23

146,63

84,53

217,35
разн

189,73

84,63

91,41

54,24

-6,62

133,51

546,9

З усього цього не є зрозумілим, що трапилося у 11.2010 році.


То б то фактично тільки за опалення і тільки Меркотан Є. В. отримала в 2010 році не менш 546 грн. хабару від Чаркової Л. О. за те, що Меркотан Є. В. підписує акти самоперевірки та інші не законні документи Чаркової Л. О.

***********************************


Відповідно Наказу МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 27.06.2008 N 190

Про затвердження Правил користування системами

централізованого комунального водопостачання

та водовідведення в населених пунктах України

5.5. Проектування, монтаж та експлуатація вузлів обліку

виконуються відповідно до вимог державних будівельних норм.

Приймання в експлуатацію вузла обліку та реєстрація засобів обліку

здійснюються за участю представника виробника.

5.10. Засоби обліку в місцях їх приєднання до трубопроводівповинні бути опломбовані представником виробника і захищені від

несанкціонованого втручання в їх роботу, яке може порушити

достовірний облік кількості отриманої води. Засувки на обвідних

лініях повинні бути опломбовані виробником. Неопломбовані засобиобліку до експлуатації не допускаються.

5.14. Усі засоби обліку в обумовлені законодавством строки

підлягають періодичній повірці. Задовільні результати повірки

підтверджують свідоцтвом про повірку або записом з відбитком

повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційної

документації. Засоби обліку опломбовуються з нанесенням відбитка

повірочного тавра в місцях, що передбачені експлуатаційною

документацією. У випадку тривалості повірки понад місяць об'єм

води визначається відповідно до п. 3.3 цих Правил до дня установки

повіреного засобу обліку.


Крім того відповідно Постанові КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21 липня 2005 р. N 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» ПРАВИЛА

надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення «Загальні положення»

1. Ці Правила регулюють відносини між суб'єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг (далі - виконавець), і фізичною та юридичною особою (далі - споживач), яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі - послуги).

Тобто Виконавець – це водоканал, а не Чаркова Л. О. і не ЖБК.

Порядок обліку та оплати послуг

9. У квартирі (будинку садибного типу) роботи з установлення засобів обліку води і теплової енергії (далі - квартирні засоби обліку) проводяться спеціалізованою організацією, виконавцем, виробником чи постачальником за рахунок коштів споживача.

Квартирні засоби обліку беруться виконавцем на абонентський облік.

Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку проводяться за рахунок виконавця.

З наданих актів встановлення лічильників холодної води, тільки 2 мають юридичну силу, хоча і без печатки виконувача(що викликає сумнів у їх достовірності), так як тільки ці 2 акти говорять про те, що лічильники реально опломбовані виконувачем (їм виданий номер) . А відповідно останнім 53 актам – всі нарахування за холодну воду підлягають – повному перерахуванню, так як всі ці акти створені виключно Чарковою Л. О. без присутності виконувача і без опломбування лічильників.

***********************************

За даними книг обліку, власників квартир з пільгами набагато більше, ніж суми нарахувань КП «Кривбасводоканал» та інших організацій по пільговим групам. Але щоб з’ясувати конкретні суми збитків треба провести повне перерахування.

***********************************

06 січня 2011 року до ЖБК «Схід-24» власники кв. 63, 59 звернулися з листом про неправомірні нарахування за комунальні послуги та інші питання, які безпосередньо стосуються вище названої перевірки. 10.01.2011 року Чаркова Л. О. отримали цей лист, але не відповіла, таким чином грубо порушила Закон України «Про Звернення громадян», який зобов’язує юридичні особи відповідати у встановлений Законом термін. Обґрунтовану відповідь про дані порушення до Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України Чаркова теж не надала. Таки чином необхідно вчинити певні заходи до Чаркової Л. О. що до порушень вище названого Закону України, та примусити її надати обґрунтовану відповідь заявникам, та копію до Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України так, як підняті там питання безпосередньо стосуються даної перевірки.

***********************************

Відповідно ст. 11 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ЖБК повинен вести щорічні баланси з яких видно уся фінансово-хазяйська діяльність, а також необхідність сплачувати податки при перепродажу послуг та інше. У своїх пояснення Чаркова пояснила, що баланси вони ніколи не вели і не ведуть, без посилання на чинне законодавство, яке б ЖБК дозволило не вести баланс ведучі фінансово-хазяйську діяльність. Це є грубе порушення бухгалтерського обліку, що повинно тягнути адміністративну відповідальність.
***********************************

Наявна кількість прописаних та проживаючих не відповідає даним книг обліку наданих до перевірки. Наприклад у кв. 64 з 2007 року постійно мешкають 2 людей, про що є фото, відео матеріали та заяви, але у книзі обліку значиться 1 людина. Чаркова не може не знати кількість людей які мешкають у 64 кв., так як 64 кв. значиться членом ревізійної комісії ЖБК.

***********************************

Аналіз нарахувань за вивіз сміття, виявив відсутність логіки цих нарахувань. У своїх поясненнях Чаркова не пояснила, чому вона систематично завищує нарахування по загальним сумам.

***********************************

Аналіз нарахувань за користування ліфтом, виявив відсутність логіки цих нарахувань. У своїх поясненнях Чаркова не пояснила, чому вона систематично завищує нарахування по загальним сумам.Для вірного перерахування вище названих послуг потрібні правдиві данні по прописаним та проживаючим мешканцям.

***********************************

За даними «Книг обліку» загальна площа квартир одного і того ж стояку коливається від 0,1 м2 до 3,5м2. Такий розбіг значиться абсолютно на усіх стояках ЖБК «Схід-24». Так, як загальна площа дому та квартир обумовлена лише несучими стінами, то такі дані суперечать здоровому глузду. Крім того нарахування опалення на площі з лоджіями суперечить Постанові Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630 (чинний) «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», де значиться: «опалювана площа (об'єм) квартири (будинку садибного типу) - загальна площа (об'єм) квартири, а також будинку садибного типу без урахування площі лоджій, балконів, терас;»

Пояснень про порядок нарахування платні за опалювання з посиланням на чинне законодавство України та нормативні акти – Чаркова також не надала.


Висновок:

Не можливо зробити повний висновок по цьому розділу, не провівши повні розрахунки.

Але по багатьом позиціям становиться очевидними наступні порушення:

Відповідно Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Стаття 4. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади,

пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи

адміністративно-господарських обов'язків, або особи, спеціально

уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах

приватного права незалежно від організаційно-правової форми,

відповідно до закону;

4) посадові особи юридичних осіб, фізичні особи - у разі

одержання від них особами, зазначеними у пунктах 1, 2 частини

першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами

неправомірної вигоди.

під це визначення відпадають члени правління та ревізійної комісії, котрі навіть не читають те, що підписують Чарковій Л. О., за що остання нараховує їм великі знижки, причому систематично.

Крім того є очевидними порушення норми Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме:

Стаття 155-1. «Порушення порядку проведення розрахунків»

Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності – перепродаж комунальних послуг без дозволу та ліцензії (вода, та опалення).

Стаття 164-2. Порушення законодавства з фінансових питань - відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності, неподання

фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне проведення

інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей, порушення

правил ведення касових операцій,

Стаття 165-2. Порушення порядку формування та застосування цін і тарифів – навмисне завищення, та заниження тарифів на комунальні послуги.

Та Кримінального Кодексу України:

Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.Важливо:

Треба протоколом огляду, або іншим засобом зафіксувати детальний об’єм наданих документів, щоб Чаркова Л. О. не змогла нафальшувати нові протоколи та інші «документи» заднім числом.
Додаткові матеріали, які надані власниками квартир, і які отримані у встановлений законом спосіб:


 1. Копія листа виконкому Криворізької у місті Ради №Т-161 від 15.03.2011 – 1 аркуш (2 сторінки).

 2. Протокол «Общего собрания членов ЖСК «Восток-24»» № 5 від 20.08.2004

 3. Протокол «Общего собрания членов ЖСК «Восток-24»» № 8 від 12.06.2006

 4. Протокол «Общего собрания членов ЖСК «Восток-24»» № 4 від 10.06.2008

 5. Квитанції: за 10.2006 (Горбович)

 6. Лист Ткаченко П. І., Штанухіної Л. А. до голови виконкому Криворізької у місті ради від 28.03.2011 року

 7. Фотоматеріали загальних зборів 27.03.2011 року.

 8. Лист власників 59, 63 кв. до ЖБК від 06 січня 2011 року.

Страница изБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка