Попередження проявів агресивності підлітківСторінка1/6
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1 Mb.
  1   2   3   4   5   6
«Затверджено»

Директор Зміївської

ЗОШ І-ІІІ ст. №2

Зміївської районної ради

Харківської області

_______________________ Є.І.Двигун

«Погоджено»

Завідувач Центру ПП і СП

КВНЗ «Харківська академія

неперервної освіти»

____________________ В.В. Носенко

17.06.2014 рік
Програма

корекційно – розвиваючої роботи

«Попередження проявів агресивності підлітків»

Виконавець:

Нікутіна Олена Олександрівна

Практичний психолог

Зміївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №2

Зміївської районної ради

Харківської області

Зміїв

2014


Пояснювальна записка
Напружені, хитливі соціальні, економічні, екологічні, ідеологічні обставини, що склалися в наш час у нашому суспільстві, обумовлюють ріст різних відносин у розвитку і поведінці підростаючого покоління.

Серед них особливу тривогу викликають не тільки прогресуюче відчуження дітей, але і їхній цинізм, жорстокість, агресивність. Найбільш гостро цей процес виявляється на межі переходу з дитинства до дорослого положення - у підлітковому віці.

Враховуючи часті консультації батьків та вчителів з приводу агресивності підлітків, а також результати дослідження агресивності серед 5-8 класів, я вирішила розробити корекційно-розвивальну програму, спрямовану на попередження та корекцію агресивності в учнів підліткового віку.

Різні автори по-різному визначають агресію і агресивність:  як вроджену реакцію людини для «захисту території, що нею займається» (Лоренд, Ардрі); як намагання панувати (Моррісон);  як реакцію особистості на вороже навколишнє середовище (Хорні, Фромм).

Становлення агресивної поведінки – це складний і багатогранний процес, в якому діє низка чинників. Агресивна поведінка визначається впливом сім'ї. Характер стосунків між батьками, між батьками і дітьми, дисгармонія в сім'ї є чинниками, що визначають агресивну поведінку дітей.

Особистісні характеристики також відіграють важливу роль у формуванні агресивної поведінки. До них ми відносимо нестійкість емоційного стану, що виявляється в підвищенні збудливості, а також депресивності, яка веде до підвищення рівня тривожності, скутості, невпевненості в собі.

Основними формами агресивної поведінки є:

- фізична агресія, тобто застосування фізичної сили проти іншої особи;

- негативізм, спрямований проти керівництва і встановлення правил;

- підозрілість, тобто недовіра до оточуючих людей, яка ґрунтується на переконанні, що вони мають намір зашкодити;

- вербальна агресія, тобто вираження своїх почуттів через чвари, образи, приниження,

- аутоагресія - агресія спрямована на самого себе.

 Дана програма націлена на глибше пізнання підлітком себе, на розуміння свого місця у світі, на формування адекватної самооцінки, на усвідомлення значення та впливу емоцій у житті, на ознайомлення з різними видами поведінки і вибір прийнятних, схвалюваних у суспільстві форм поведінки та способів реагування у напружених ситуаціях, а також на вміння планувати свої дії, своє життя і приймати відповідальність за це.

Мета: профілактика і зниження рівня агресивності у підлітковому віці шляхом формування адекватної самооцінки, вивчення прийнятних способів реагування в складних ситуаціях, прийняття себе і інших.

Завдання:

1. оволодіти навичками регуляції психоемоційного стану;

2. підвищувати рівень самоконтролю;

3. сприяти формуванню адекватної самооцінки та самоповаги;

4. розвинути навички емпатійного реагування;

5. сформувати толерантне ставлення до оточуючих;

6. розвивати навички конструктивного спілкування;

7. навчити прийомів релаксації, зняття психоемоційного напруження.Учасники: учні 5-8класів (10-18 осіб).

Перелік методів і форм роботи, які будуть використовуватися під час занять: інформаційні повідомлення, мозковий штурм, рольові ігри, вправа-демонстрація, тощо.

Організація занять: програма розрахована на 15 занять по 45 хвилин кожне. Заняття проводити 2 рази на тиждень.

Правила роботи, які визначають і яких дотримуються учасники:

1. Тут і зараз – зосереджує учасників на подіях, які відбуваються в цей час і в цій групі, обмежує можливість учнів входити у сферу загальних суджень.

2. Будь активним – передбачає реальне залучення кожного учасника до роботи.

3. Конфіденційність – полягає у тому, що зміст спілкування та події, які відбуваються у групі, залишаються у її межах.

4. «Я» - повідомлення передбачає вираження власної позиції.

5. Акцентування мови відчуттів – увага на емоційних станах (своїх і партнерів), уникнення оцінних суджень, заміна їх описом власних емоційних станів (не «ти мене образив», а «я почуваюся ображеним, коли ти...»).

6. Щирість насамперед щодо самого себе.

Відстеження результативності програми:

Здійснюється психологом шляхом порівняння результатів психодіагностики учнів на початку проведення програми та в кінці.

До комплексу психодіагностичних методик входить:

• методика Басса-Дарки «Вивчення рівня агресивності» (додаток 1);

методика Кондаша «Виявлення рівня тривожності» (додаток 2);

• методика САН (додаток 3);  • методика Є. Ільїна та П. Ковальова «Агресивна поведінка» (додаток 4)

Прогнозований результат: досягнення позитивних поведінкових змін, усунення агресивних проявів у стосунках, вміння контролювати свої емоції, формування адекватної самооцінки, прояв толерантності під час спілкування.
Тематичний план

№з/п

Тема заняття

Вправи

Час

1

Мій світ

Вступ

Знайомство

Очікування

Правила


Вправа «Мій портрет у променях сонця»

Підсумки


8хв

5хв


5хв

7хв


15хв
5хв

2

Мій світ

Знайомство

Очікування

Правила

Вправа «Мій світ»Вправа «Три бажання»

Підсумки


5хв

3хв


3хв

22хв


7хв

5хв


3

Я буду успішною людиною

Знайомство

Очікування

Правила

Мозковий штурм «Риси успішної людини»Інформаційне повідомлення «Впевненість у собі»

Вправа «Мої досягнення»

Підсумки


3хв

5хв


5хв

3хв
4хв


20хв

5хв


4

Я буду успішною людиною

Знайомство

Очікування

Правила

Вправа «Мої сильні і слабкі сторони»Вправа «Чарівний базар»

Підсумки


5хв

3хв


5хв

12хв


15хв

5хв


5

Вчимося розуміти і поважати іншого

Знайомство

Інформаційне повідомлення «Культура спілкування і конфлікт»

Вправа «Карусель»

Інформаційне повідомлення «Як важливо говорити один одному компліменти»

Вправа «Компліменти»

Вправа «Поганий настрій»

Вправа «Я вважаю, що я можу…»

Підсумки


5хв

10хв
5хв

5хв

5хв


5хв

5хв


5хв

6

Світ емоцій та почуттів

Знайомство

Інформаційне повідомлення «Емоції то почуття в житті людини. Шляхи саморегуляції психічного стану»

Вправа «Тренуємо емоції»

Вправа «Малюємо злість»

Вправа «Без маски»

Підсумки


5хв

7хв


10хв

8хв


10хв

5хв


7

Вплив емоцій на спілкування

Знайомство

Очікування

Правила

Вправа «Я у гніві»Вправа «Інтонація»

Вправа «Нападник і той, хто захищається»

Підсумки


5хв

5хв


5хв

7хв


8хв

10хв
5хв8

Вплив емоцій на спілкування

Знайомство

Очікування

Правила

Вправа «Гра голосом»Вправа «Упевнений-невпевнений-грубий»

Вправа-демонстрація «Наш суспільний дім»

Підсумки


5хв

5хв


5хв

5хв


10хв
10хв
5хв

9

Як справлятися із агресією?

Знайомство

Очікування

Правила

Вправа «Асоціації»Інформаційне повідомлення «Агресія, агресивність»

Вправа «Я малюю агресію»

Вправа «Скарбничка порад»

Підсумки


4хв

3хв


5хв

3хв


7хв
10хв

8хв


5хв

10

Як подолати агресивну поведінку

Мозковий штурм «Портрет агресивної людини»

Вправа «Штовхалки»

Вправа «Увірвись у коло»

Вправа «Ображалки»

Вправа-релаксація «Море»

Підсумки


8хв
8хв

10хв


8хв

6хв


5хв

11

Прощаємося зі злістю

Вправа «Чарівні перетворення»

Інформаційне повідомлення «Конструктивні способи подолання агресивності та злості»

Вправа-візуалізація «Скарбничка приємних почуттів»

Вправа «Прощай, напруженість!»

Вправа-релаксація «Водоспад»

Підсумки


5хв

10хв


10хв
5хв

8хв


7хв

12

Пошук альтернатив агресивній поведінціЗнайомство

Очікування

Інформаційне повідомлення «Я-повідомлення»

Вправа «Ситуації з життя»

Підсумки


5хв

5хв


10хв
20хв

5хв


13

Конфліктна ситуація під контролем

Вправа «Дерево очікувань»

Інформаційне повідомлення «Поняття про конфлікт та конструктивні шляхи виходу із конфліктних ситуацій»

Вправа «Конфлікт у транспорті»

Вправа «Формулюємо правила»

Вправа «Малюнок удвох»

Підсумки


5хв

8хв


8хв

10хв


10хв

4хв


14

Я обираю конструктивне спілкування

Знайомство

Вправа «Зіпсований телефон»

Інформаційне повідомлення «Спілкування, вербальні та невербальні засоби спілкування»

Вправа «За вікном вагона»

Вправа «Ти мені подобаєшся, тому що…»

Вправа «Ніхто не знає…»

Підсумки


4хв

7хв


8хв

7хв


7хв
8хв

4хв


15

Вчимося керувати своїми емоціями

Знайомство

Очікування

Правила

Вправа «Створення соціальної реклами»Підсумки

3хв

3хв


4хв

25хв


10


Заняття 1

Тема «Мій світ»

Мета: знайомство учасників групи, створення сприятливої атмосфери, налаштування на роботу в рамках теми.


Вступ (8хв)

Інформаційне повідомлення «Що таке емоції? Позитивні та негативні вияви емоцій. Фундаментальні емоції. Комплексні емоційні стани особистості.», (додаток 5)Знайомство (5хв)

Мета: підвищення самооцінки, формування атмосфери доброзичливості.

Хід вправи: продовжте речення: Мене звати …. Я пишаюся тим, що …

Очікування (5хв)

Мета: визначення мети заняття.

Хід вправи: малюємо на аркуші гору, а очікування учасників, записані на клейких папірцях, розміщуються біля її підніжжя. Наприкінці тренінгу учасники аналізують, які очікування справдилися, і переносять їх ближче до вершини.

Правила (7хв)

Мета: створення і запис правил, необхідні для ефективної роботи групи.

Хід вправи: для того, щоб нам було зручно працювати, необхідно домовитися: що треба робити і яким бути під час занять, тобто я пропоную створити правила групи. Всі пропозиції обговорюються та записуються. Орієнтовні правила:

Бути активним

Бути толерантним

Бути доброзичливим

Бути позитивним

Говорити по черзі.Вправа: «Мій портрет у променях сонця» (15хв)

Мета: розвиток самосвідомості, позитивного самосприйняття.

Хід вправи: на вирізаному з кольорового паперу «сонечку» потрібно написати найкращі сторони свого «Я» (на кожному промінці), а в центрі намалювати автопортрет і написати власне ім’я. Презентувати свої напрацювання.

Обговорення:

- Чи легко було визначити свої сильні сторони?

- Як часто ви звертаєте увагу на свої сильні сторони? Чи більше помічаєте слабкості?

- Чи допомогла вправа вам краще пізнати інших і себе?

Підсумки (5хв)

Аналізуємо наскільки справдилися очікування учасників. Запалюємо свічку і передаємо її по колу, висловлюючи свої враження від заняття та бажаючи один одному чогось гарного, приємного.
Заняття 2

Тема «Мій світ»

Мета: усвідомлення свого місця у житті, налаштування на позитив, формування вмінь ставити мету.


Знайомство (5хв)

Мета: розвиток креативності, сприяння самоусвідомленню та підвищенню самооцінки.

Хід вправи: запишіть свої імена у стовпчик і напроти кожної літери – слово, яке починається з неї і характеризує вас з кращого боку.

О - оптимістична

Л - лагідна

Е - емоційна

Н - надійна

А - акуратна.

По черзі зачитайте написане.

Очікування (3хв)

Мета: визначення мети заняття.

Хід вправи: очікування у формі сліду ноги прикріплюються до намальованої дороги (тобто на початку шляху).

Правила (3хв)

Мета: узгодження правил, необхідних для ефективної роботи групи.

Хід вправи: звертаємо увагу учасників на плакат «Правила групи», пропонуємо пригадати і розповісти, що означає кожне правило, прийняте на минулому занятті. Обговорюємо навіщо потрібні ці правила?

Вправа: «Мій світ» (22хв)

Мета: усвідомлення свого місця у житті.

Хід вправи: намалюйте на аркуші себе, батьків, друзів, минуле, майбутнє, мрію.

Обговорення:

- Легко чи важко було виконувати завдання? Чому?

- Навіщо ми його виконували?Вправа: «Три бажання»(7хв)

Мета: налаштування на позитив; формування вміння ставити мету.

Хід вправи: подумайте і запишіть, які б три бажання загадав би кожен із вас, якби йому пощастило спіймати золоту рибку? Учасники спершу фіксують бажання на аркуші паперу, а потім розказують про них.

Обговорення:

- Навіщо люди мріють?

- Що потрібно для того, щоб мрія стала реальністю?Підсумки (5хв)

Пропонуємо учасникам поглянути на очікування і визначити хто стільки шляху подолав.Гра «Ти - молодець». Учні стоять у колі один учень виходить у центр називає своє ім’я і повідомляє про те, які висновки під час заняття він зробив або про свій недавній успіх. У відповідь усі промовляють: «Ти – молодець!» і підіймають вгору великий палець.


Заняття 3

Тема «Я буду успішною людиною»

Мета: підведення до розуміння важливості позитивних рис у досягненні успіху, формування впевненості в собі, в своїх силах.Знайомство (3хв)

Мета: відпрацювання навичок рефлексії.

Хід вправи: доповніть речення: Мене звати … Мій друг сказав би про мене …

Очікування (5хв)

Мета: визначення мети заняття.

Хід вправи: очікування записуються на човниках. На аркуші паперу малюється річка. Човники прикріплюються на березі сподівань. Наприкінці тренінгу сподівання, що справдилися, перемістяться до берега звершень.

Правила (5хв)

Мета: узгодження правил необхідних для ефективної роботи групи.

Хід вправи: об’єднуємо учасників групи за кількістю правил. Роздаємо правила, записані на окремих аркушах, і просимо показати їх невербально, а інші учасники повинні здогадатися про яке правило йдеться.

Мозковий штурм «Риси успішної людини» (3хв)

Мета: актуалізація знань про риси характеру, підведення до розуміння важливості позитивних рис у досягненні успіху.

Хід вправи: назвати риси особистості, які важливі для досягнення успіху. (риси записуються на великому аркуші паперу).

Висновок: однією з передумов досягнення успіху є вміння стримувати свої емоції, контролювати себе. Здатність контролювати свої дії у процесі будь-якої діяльності, зокрема у навчанні поведінці, називається самоконтролем.Інформаційне повідомлення «Впевненість у собі» (4хв)

Мета: надання інформації про необхідність віри у власні сили.

Ще однією з передумов досягнення успіху є вміння і бажання працювати над собою, своєю поведінкою, характером, самооцінкою, розвивати впевненість у собі.

Притча


Якось падишах захотів випробувати своїх візирів. «О, мої піддані! – звернувся він до них. – я запропоную вам складне завдання, і мені цікаво, хто з вас зможе виконати його». Падишах повірив візирів у сад, в одному з кутків якого стояли іржаві залізні двері з величезним замком. «Той хто відчинить ці двері, стане мої першим візиром», - сказав він.

Деякі придворні лише хитали головами, інші дивилися на замок, решта почали нерішуче штовхати двері, хоч були впевнені, що не відчинять. Один за одним піддані відходили від дверей.

Лише один візир уважно оглянув двері, обмацав замок і чимдуж натиснув на двері. Він штовхнув їх і – о диво! – спочатку з’явилася вузька щілина, а далі двері почали прочинятися швидше й нарешті відчинилися. Тоді падишах сказав: «Ти станеш моїм першим візиром, бо покладаєшся не лише на те, що бачиш і чуєш, а й віриш у власні сили».

Обговорення:

- Пригадайте випадки, коли люди зазнавали невдач через невпевненість у своїх силах.

- Як повірити у себе?Вправа «Мої досягнення»(20хв)

Мета: формування впевненості в собі, в своїх силах.

Хід вправи: потрібно заповнити таблицю (додаток 6):

Мої досягнення

Життєвий шлях

Мої досягнення

Мої позитивні риси

Мій досвід

6 років


7 років


8 років


9 років


10 років


11 років


останній місяць


останній тиждень


Обговорення:

- Чому необхідно звертати увагу на свої досягнення?

- Досвід людини включає в себе лише досягнення чи і невдачі?

- Як досвід впливає на подальше життя?Підсумки (5хв)

Обговорюємо, чи справдилися очікування.

Діти стоять у колі, вибираємо одного учня, який був найбільш активним. Підходимо до нього і аплодуємо йому. Потім пропонуємо йому підійти до учня, якому він хотів би поаплодувати. Разом підходимо до цього учня і аплодуємо йому. І так далі останньому учаснику аплодує уся група.

Заняття 4

Тема «Я буду успішною людиною»

Мета: розвиток адекватної самооцінки, сприяння розвитку позитивних рис характеру.Знайомство (5хв)

Мета: сприяння самоусвідомленню та розвиток вміння співпрацювати у групі.

Хід вправи: беремо клубок ниток, треба кидати один одному у довільному порядку. Той, хто упіймав клубок, розповідає щось про себе. Потім павутиння, що утворилося розплутують у зворотному порядку, називаючи ім’я учня, якому кидають клубок .

Очікування (3хв)

Мета: визначення мети заняття.

Хід вправи: очікування у формі піщинок прикріплюються у верхній частині пісочного годинника. Наприкінці тренінгу ті, очікування, що справдилися переміщуються у нижню частину годинника.
Правила (5хв)

Мета: узгодження правил необхідних для ефективної роботи групи.

Хід вправи: кожен пише на аркушах паперу: «Для мене найважливішим є правило …, тому що…», заслуховуються та доповнюються думки учасників.

Вправа: «Мої сильні і слабкі сторони» (12хв)

Мета: визначення своїх сильних і слабких сторін, розвиток адекватної самооцінки.

Хід вправи: складіть список своїх сильних і слабких сторін (по 10 пунктів).

Обговорення:

- Чи викликало труднощі виконання цього завдання?

- Простіше було назвати свої сильні чи слабкі сторони?

- Що може дати виконання цієї вправи?

Висновок: тільки ви можете вирішувати, чи є слабкі сторони вашими вадами. Якщо зрозумієте, що це – вада, подумайте, як її можна позбутися. Додайте у свій список слабкостей усе, що вам неприємне, викликає незрозумілий страх (наприклад: страх висоти, не любов до холодної погоди).

Якщо зненацька виявилося, що список ваших слабостей більший, ніж список сильних сторін, можливо, ви були надто самокритичними. Людям взагалі властиво перебільшувати свої вади і недооцінювати сильні сторони.

Не критикуйте себе більше, ніж стали б критикувати старшого друга. Доброту і співчутливість потрібно виявляти перш за все у ставленні до самого себе. Якщо їх немає у вас самих, то що ж ви можете запропонувати іншим? Відмовивши у милосерді собі, ви не пожалієте когось іще. Адже постійно знаходячи недоліки в самого себе, неважко знайти їх і в інших людей. Кому потрібен такий друг? Порівняйте списки, щоб мати чітке уявлення про самих себе.Вправа: «Чарівний базар» (15хв)

Мета: формування адекватної самооцінки; сприяння розвитку позитивних рис характеру.

Хід вправи: чарівність ринку полягає в тому, що на ньому «торгують» і «обмінюються» незвичайним товаром – «людськими рисами». Для гри потрібні аркуші паперу, на яких великими літерами пишеться слово «куплю» і нижче – риси, які кожен учасник хотів би придбати. Їх приколюють булавкою на рівні грудей, щоб усі добре бачили текст. Потім кожен учасник пише по одній рисі, яку він хотів би «продати» чи «обміняти» на «ринку».

Коли приготування завершились, починається гра. Учні ходять по «ринку», придивляються до «товару», здійснюють «купівлю-продаж» рис чи їхній «обмін». Важливе правило: риси не можна просто віддавати, нічого не отримавши натомість.

Обговорення:

- Чи легко було знайти риси, які хотілося придбати?

- Чи легко було продати чи обміняти ті риси, яких хотіли позбутися?

- Що вдалося «продати», «обміняти» на ринку, а що ні?

Висновок: всі люди різні: у когось більше позитивних рис, у когось – менше, але всім нам потрібно знаходити спільну мову.

Підсумки (5хв)

Обговорення того наскільки справдилися очікування.

На закінчення: поки тренер рахує до п’яти, учні мають потиснути руку якомога більшій кількості учасників. До чотирьох рахуємо в нормальному темпі, а відтак уповільнюємо рахунок (чотири з чвертю, чотири половиною,…), щоб усі встигли подякувати один одному за спільну працю.
Заняття 5

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка