Поняття тренінгу "Здоров'я мудрих гонорар" Що таке тренінг? ТренінгСкачати 134.34 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір134.34 Kb.
Відділ освіти Єланецької райдержадміністрації

Методичний кабінет

Застосування

тренінгових технологій

на уроках основи здоров’я
Методичні матеріали
В.Я.Кравчук

Жовтень 2012ПОНЯТТЯ ТРЕНІНГУ

"Здоров'я - мудрих гонорар"

Що таке тренінг?

Тренінгце форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з учителем.

Тренінг є ретельно спланованим процесом надання чи поповнення знань, відпрацювання умінь і навичок, зміни чи оновлення певних ставлень, поглядів і переконань. Отже, у педагогіці співробітництва і розвивального навчання тренінг – це:

1.Нові підходи (співпраця, відкритість, активність, відповідальність).

2. Нові знання (інтенсивне засвоєння, уточнення).

3. Позитивні цінності, ставлення, ідеали).

4.Нові уміння і навички (ефективної комунікації, самоконтролю, лідерства, роботи в команді, уміння надавати й отримувати допомогу, аналіз ситуацій і прийняття рішень.

Ви можете провести мозковий штурм, спільно з учасниками називаючи ознаки тренінгу. Вони можуть сказати, що:

«Тренінг не схожий на уроки».

«Тренінг – це те, що відбувається у школі».

«На тренінгу учні не сидять за партами».

«На тренінгу немає жорсткої дисципліни».

«На тренінгу всі добровільно дотримуються правил».

«Тренінг – це те, що відбувається під керівництвом тренера».

«На тренінгу можна на рівних спілкуватися з тренером».

«На тренінгу можна багато чого навчитися».

«На тренінгу не треба вчитися».

Ці думки на перший погляд є суперечливими. Однак усі вони яскраво характеризують процеси, що відбуваються на тренінгу. Адже хоча тренінг є формою організації навчального процесу, він не схожий на класичні уроки.

На тренінгу втрачають силу багато правил, яких учні звикли дотримуватися в школі (вставати, коли відповідаєш; сидіти за партами; не пересідати). Однак ця форма роботи має свої правила. Перше з них – учасники самі виробляють і беруть добровільне зобов’язання дотримуватися певних правил (не запізнюватися, не перебивати, бути доброзичливим, толерантним, активним).Учні справді не сидять за партами, вони сідають півколом або колом, щоб добре бачити одне одного і вчителя, який сидить поруч.

Педагог, якого найчастіше називають тренером, не домінує, а лише спрямовує діяльність групи. Для цього, наприклад, існує правило, що на тренінгу всі звертаються один до одного на ім’я. це допомагає налагодити контакт з групою й усунути психологічні бар’єри.

Тренінг як форма педагогічного впливу передусім передбачає використання активних методів групової роботи (наприклад, рольових ігор).

Саме тому тренінги дуже подобаються дітям і створюють у них відчуття свята, хоча під час їх проведення можна навчитися і збагнути набагато більше, ніж під час класичного уроку.Структура тренінгу

Тренінг має певну структуру (див. малюнок).Вступна частина тренінгу передбачає вирішення таких завдань:

  оцінка рівня засвоєння матеріалу попереднього тренінгу (отримання зворотного зв’язку). Зазвичай це відбувається у формі опитування (що найбільше запам’яталося чи сподобалося на минулому тренінгу) або перевірки домашнього завдання;

   актуалізація теми поточного тренінгу і виявлення очікувань;

  створення доброзичливої і продуктивної атмосфери (цей етап називають загальним терміном «знайомство». Він проходить у формі самопрезентації чи взаємопрезентації учасників тренінгу;

   підтримання демократичної дисципліни у формі прийняття, уточнення або повторення правил групи.

Основна частина тренінгу – кілька тематичних завдань у поєднанні з вправами на зняття м’язового і психологічного напруження.

В основній частині тренінгу іноді виділяють теоретичний і практичний блоки. Проте цей поділ є досить умовним. Адже знання (як уміння та навички) на тренінгу здобуваються у процесі виконання практичних завдань (міні-лекції у формі бесіди, презентації, взаємонавчання, робота в групах).Заключна частина тренінгу охоплює:

  підведення підсумків;

   отримання зворотного зв’язку за тематикою поточного тренінгу;

  релаксацію і процедури завершення тренінгу.Зміст тренінгу

Форма проведення тренінгу має суттєве значення, однак головним є його зміст.

Щоб реально вплинути на свідомість і поведінку учнів, зміст тренінгу повинен:

 бути ретельно спроектованим;

  максимально наближеним до потреб і проблем учасників;

  враховувати рівень їх актуального розвитку і завдання найближчого розвитку;

  орієнтуватися на формування цінностей, знань, умінь і навичок, які є основою позитивної поведінки; • обговорювати делікатні теми не ізольовано, а в контексті інших важливих проблем.


Інноваційні підходи до проведення

уроків-тренінгів: психологічний аспект

Крім традиційних методів навчання, у практиці педагогіки професійних навчальних закладів за останні двадцять років великого розповсюдження та застосування набули й нетрадиційні методи навчання, які ми називаємо інноваційними. Серед них певної уваги заслуговують так звані "активні" методи навчання.

Інноваційні методи активного навчання використовуються для тренування та розвитку творчого мислення учнів, формування в них відповідних практичних умінь та навичок. Вони стимулюють і підвищують інтерес до занять, активізують та загострюють сприймання навчального матеріалу.

Нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру. Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання, методику проведення таких занять. Найпоширенішими типами нетрадиційних уроків є: уроки-ділової гри, уроки-змагання, уроки типу КВК, уроки-консультації, комп'ютерні уроки, театралізовані уроки, уроки з груповими формами роботи, уроки, які ведуть учні, уроки-конкурси, уроки-тренінги або тренінги тощо .

Урок-тренінг - це одночасно: цікавий процес пізнання себе та інших; спілкування; ефективна форма опанування знань; інструмент для формування умінь і навичок; форма розширення досвіду .

Урок-тренінг і традиційні форми навчання мають суттєві відмінності у методиці проведення. Традиційне навчання більш орієнтоване на правильну відповідь, і за своєю суттю є формою передачі інформації та засвоєння знань. Натомість тренінг, перш за все, орієнтований на запитання та пошук. На відміну від традиційних тренінгові форми навчання повністю охоплюють весь потенціал учня професійного навчального закладу: рівень та обсяг її компетентності (соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостійність, здатність до прийняття рішень, до взаємодії тощо. Звичайно, традиційна форма передачі знань не є сама по собі чимось негативним, проте у світі швидких змін і безперервного старіння знань традиційна форма навчання має звужені рамки застосування.

Так само, як і будь-яке навчальне заняття, урок-тренінг має певну мету, якою можуть бути: інформування та набуття учасниками тренінгу нових професійних навичок та умінь; опанування нових технологій у професійній сфері; зменшення чогось небажаного (проявів поведінки, стилю неефективного спілкування, особливостей реагування тощо); зміна погляду на проблему; зміна погляду на процес навчання, аби зрозуміти, що він може давати наснагу та задоволення; пошук ефективних шляхів розв'язання поставлених проблем тощо.

Отже, інноваційне навчання у вигляді уроку-тренінгу має чітко структуровану основу. А інноваційні методи, що застосовують під час проведення тренінгу, передбачають використання системи прийомів, спрямованої головним чином не на повідомлення готових знань, а на організацію умов для самостійного одержання знань у навчальному закладі.Технологія ООЖН

Навчання – найкраща у світі гра й розвага.

Усі діти народжуються з таким переконанням і

живуть з ним, поки ми не вдовбемо їм у голову,

що це важка й неприємна праця."

Джанет Вос

Скажи мені – і я забуду.

Покажи мені – і я запам’ятаю.

Дай мені діяти самому – і я навчуся.

Китайська мудрість

За оцінками психологів школяр запам’ятовує 10% читаючи; інформацію: обговорюючи - 70%•, 26% - слухаючи; 90% - обговорюючи при спільній діяльності;•30%- розглядаючи; 95% - навчаючи інших, 50% - слухаючи і розглядаючи .Тому дуже важливо в процесі навчання використовувати такі форми роботи, які б спонукали до обговорення, до дії і до навчання інших. Найефективнішою на сьогодні є технологія ООЖН

Технологія ООЖН - освіта на основі життєвих навичок при викладанні “Основ здоров’я”

Життєві навички (соціально- психологічної компетентності).При викладанні «Основ здоров’я» вчитель використовує здоров’язберігаючі технології превентивного впливу, особливо технологію ООЖН.ООЖН – це ефективна педагогічна технологія , спрямована на формування здорової і просоціальної особистості. Вона розвиває соціально – психологічні компетентності учнів (їх знання, уміння, навички). Це сприяє формуванню своєрідного «поведінкового імунітету» до ризикової поведінки і до ВІЛ – інфікування.

ООЖН – це синтез найуспішнішого педагогічного досвіду і досягнень психологічної науки. Її відмінність від традиційних методів виховання в тому, що формування особистої системи цінностей відбувається не шляхом моралізаторства, а завдяки добровільному прийняттю через усвідомлення їх реальної користі. Перевага надається інтерактивним, а не інформативним формам навчання. Широко застосовуються тренінги, або елементи тренінгів.

Школа - це життєвий простір дитини, в якому вона знаходиться близько 70% свого часу, тому саме школа повинна давати знання і вміння організувати життя, діагностувати берегти та поліпшувати здоровя дитини. Інформаційно-просвітницький підхід виявився неефективним.На сьогодні альтернативним є компетентнісний, який базується на основі формування та розвитку життєвих навичок.

Основні завдання школи на шляху до здоров'я : • Формувати в учнів мотивації щодо дбайливого ставлення до життя і здоровя - за схемою «знання»-«уміння»-«ставлення»-«життєві навички».

 • Проведення уроків-тренінгів - обовязкова умова реалізації навчання на основі розвитку життєвих навичок.

 • Використання елеменів інноваційних технологій навчання при проведенні практичних занять.

 • З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів та накопичення різних видів робіт рекомендувати учням створити портфоліо.

 • Формувати здоровий спосіб життя, навичок вільного орієнтування у природному, техногенному, побутовому, соціальному середовищі та вміння надавати собі та оточуючим першу медичну допомогу.

 • Формування емоційно-вольової компетентності (навички самоконтролю, управління стресами і конфліктами).

 • Залучати до співпраці батьків і громадськість щодо проблем йододефіциту, туберкульозу, СНІДу, попередження наркотичної залежності, асоціальної поведінки молоді та інших через практичні заняття, проведені у формах конференцій, зустрічей, акцій, «Круглих столів» тощо.

 • Проведення позакласних заходів, які сприяють пропаганді здорового способу життя.

 • Впровадження в практику навчання підручників Воронцової, як найбільш адаптованих до викладання предмету в школі.

 • Моніторинг результатів навчання.

 • Індивідуальна самостійна робота учнів за схемою орієнтовної основи дій (учень-текст, учень-завдання)

 • Робота в парах (обговорення і корекція)

 • Робота в групах (вироблення точки зору, змістовне поповнення узгодження думок, наявність спільної мети)

 • Колективна робота (групування думок, вироблення спільної думки, формування висновків)

 • Урок-тренінг - основна форма реалізації технології ООЖН


План семінару-практикуму

Тема: Тренінг як форма організації навчально-виховної роботи

Мета семінару-практикуму: ознайомлення з поняттям тренінгу, його змістом та структурою, надання систематизованої уяви про тренінг як форму проведення нестандартних уроків, підвищення рівня навичок педагогічних працівників по підготовці та проведення уроків з використанням тренінгових вправ; підвищення загального професійного рівня викладачів – учасників семінару-практикуму.

Основні питання:

 1. Що таке тренінг?

 2. Зміст та структура тренінгу.

 3. Підготовка викладача до уроку-тренінгу.

Основні завдання:

 • розширення знань слухачів про тренінг як форму організації навчально-виховної роботи;

 • надання систематизованої уяви про зміст та структуру тренінгу;

 • вироблення практичних навичок по підготовці до уроку-тренінгу.

Матеріали: папір, ватман, фломастери, стікери, скоч

Обладнання та технічні засоби:

Учбова дошка, комп’ютер, екран, проектор.Тривалість: 30 хв

з/п

Вид діяльності

ЧасПовідомлення теми і мети семінару-практикуму

2 хв.Знайомство

3 хв.Домовленість про правила

5 хв.Очікування учасників

3 хвІнформаційне повідомлення «Поняття тренінгу, його змісту та структури» (перегляд презентації)

12 хв.Робота в парах

3 хвОтримання зворотного зв’язку, завершення тренінгу.

2 хв.

План тренера

Тема: Тренінг як форма організації навчально-виховної роботи

Мета тренінгу: ознайомлення з поняттям тренінгу, його змістом та структурою, надання систематизованої уяви про тренінг як форму проведення нестандартних уроків, підвищення рівня навичок педагогічних працівників по підготовці та проведення уроків з використанням тренінгових вправ; підвищення загального професійного рівня викладачів – учасників семінару-практикуму.

Матеріали: папір, бейджики, ватман, фломастери, магніти, стікери, Обладнання та технічні засоби:

Учбова дошка, комп’ютер, екран, проектор.Тривалість: 30 хв.

Хід тренінгу:

 1. Знайомство:

 • привітання з учасниками тренінгу;

 • завдання для учасників: на аркуші паперу написати власне ім’я у стовпчик. З кожної літери учасник має розпочати слово-прикметник, яке найбільш його характеризує. Аркуші прикріплюються на дошці. Розпочинає тренер:

В – ввічлива

А – активна

Л - любляча

Е - енергійна

Н - надійна

Т толерантна

И- ініціативна

Н - наполеглива

А - артистична

Мета – підвищення самооцінки.

Кожен учасник тренінгу записує власне ім’я на бейджику і прикріплює.

2. Домовленість про правила:

Учасники по черзі пропонують правила, яких хотіли б дотримуватися на тренінгу. Тренер записує правила на аркуші паперу, де намальоване яблуко, що символізує дану групу, а поза межами яблука – ті риси, що заважають думати і відчувати себе командою.

Правила прикріплюються на дошці.

+

-

Доброзичливість

Перебивати

Взаємодопомога

Сперечатися

Відкритість

Ображати

Толерантність
Уміння слухати
3.Очікування учасників:

Учасникам потрібно написати на стікерах, чого хочуть навчитися на тренінгу. Приклеїти стікери на намальований пісочний годинник у верхню частину. 1. Інформаційне повідомлення (презентація)

 2. Робота в парах:

 • тренер розбиває групу на пари (учасники тягнуть жереб – листівки з цифрами 1;2) (1+1; 2+2);

 • завдання для пар: Ви хочете стати керівником підприємства. Що може стати на заваді вашим планам?

 • кожна група по черзі називає причини;

 • тренер робить висновки:

Як бачимо, для досягнення поставленої мети, треба вміти знаходити вихід з будь-якої перешкоди чи проблеми, адже ситуації можуть трапитися різні, бо «Життя прожити – не поле перейти». Життєві навички допоможуть нам здійснити наші мрії і досягнути високих результатів.

6. Отримання зворотного зв’язку.

- Чи здійснилися ваші очікування від тренінгу?- Після відповідей учасників стікери на пісочному годиннику переклеїти в нижню частину.

7. Завершення тренінгу (супроводжується оплесками).База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка