Поняття про інформацію та способи її поданняСкачати 125.09 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір125.09 Kb.
ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ

УРОК № 1

Тема: Поняття про інформацію та способи її подання

Мета:

навчальна: ознайомлення з поняттям інформації, даних, інформаційного повідомлення, видами повідомлень, способами подання повідомлень, способами оцінювання кількості інформації, одиницями вимірювання довжини двійкового коду: біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт; формування поняття про інформаційні процеси та їх види, поняття про інформатику як науку та галузь діяльності людини; засвоєння правил техніки безпеки в кабінеті інформатики.

розвиваюча: розвивати образне та логічне мислення, пам'ять та уяву.

виховна: виховувати спостережливість, дисциплінованість та культуру роботи з комп’ютерною технікою.

Тип уроку: урок повідомлення нового матеріалу.

Обладнання: ПК, інструкції з техніки безпеки, комп’ютерна презентація «Поняття інформації та способи її подання»
Структура уроку

 1. Організаційний етап.

 2. Мотивація навчальної діяльності. Вступна бесіда. Правила техніки безпеки впри роботі в кабінеті інформатики.

 3. Оголошення теми, мети уроку

 4. Вивчення нового матеріалу

  1. Інформатика як наука та галузь діяльності людини.

  2. Поняття про інформацію, її носії та способи подання.

  3. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень.

  4. Способи подання й кодування повідомлень, двійкове кодування.

  5. Вимірювання обсягу даних. Одиниці вимірювання кількості інформації.

  6. Інформаційні процеси.

 5. Закріплення нового матеріалу.

 6. Підбиття підсумків уроку. Завдання додому.


Хід уроку

І. Організаційний етап

Вітання, знайомство.


ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вступна бесіда. Правила техніки безпеки впри роботі в кабінеті інформатики

Ви починаєте вивчати новий предмет — інформатику. Інформатика — це широка галузь новітніх технологій, пов'язаних з інформаційною діяльністю людини. Інформатика як наука досить молода: вона сформувалась у другій половині XX століття, але вже стала необхідною складовою освіти сучасної людини. Англійський варіант назви інформатики звучить як Computer Science — комп'ютерна наука. Найвидатнішим досягненням у цій галузі було створення персональних комп'ютерів, які швидко стали невід'ємною частиною повсякденного життя. Завдяки комп'ютерам ви відкриваєте для себе не лише нові ігри та розваги, а й вікно в неосяжний світ Інтернету, у світ створення комп'ютерних зображень, текстів, різноманітних математичних обчислень.

Яку роль відіграють інформація, інформатика, інформаційні технології в житті сучасної людини? На це та інші питання ми спробуємо дати відповідь, вивчаючи тему «Інформація. Інформаційні процеси та системи».
ІІІ. Оголошення теми, мети уроку

Сьогодні наш перший урок за темою: «Поняття про інформацію та способи її подання».


IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя супроводжується демонстрацією слайдів презентації.

1. Інформатика як наука та галузь діяльності людини.

Інформатика — це наука, яка вивчає структуру і властивості інформації, а також закономірності та методи подання, пошуку, зберігання, обробки та передачі інформації за допомогою комп'ютерних систем.

Термін інформатика походить від двох слів: інформація й автоматика.Інформатика — комплексна наукова й інженерна дисципліна. Можна вважати, що вона виникла одночасно з пертими спробами механізувати й автоматизувати розумову діяльність людини. Зародження інформатики припадає па XVII століття, коли з'явилися перші механічні обчислювальні машини. Подальший розвиток інформатики також визначався ступенем розвитку інженерно-технічних можливостей людства. Отже, інформатика розвивається паралельно з технікою зв'язку, технікою автоматичного регулювання й керування (механічною, електромеханічною, електронною), технікою запам'ятовування, зчитування й запису, реєстрації, перетворення, опрацювання й передачі інформації.

Основні напрями розвитку інформатики

 • Теорія інформації — вивчає властивості інформації та інформаційні процеси;

 • математичне моделювання — вивчає методи обчислювальної і прикладної математики, їх застосування до досліджень у різних галузях людських знань;

 • теорія штучного інтелекту — моделює способи мислення людини;

 • системний аналіз — вивчає засоби підготовки й прийняття рішень;

 • біоінформатика — вивчає інформаційні процеси в біологічних системах;

 • соціальна інформатика — вивчає інформаційні процеси в суспільстві

 • розробка обчислювальних систем і програмного забезпечення;

 • комп'ютерна графіка, анімація, засоби мультимедія;

 • телекомунікаційні системи й мережі;

 • інформатизація виробництва, науки, освіти, медицини, торгівлі, промисловості, сільського господарства та інших галузей людської діяльності.

Роль інформатики в розвитку сучасного суспільстві) величезна. З нею пов'язаний початок принципових змін у галузі накопичення, передавання, опрацювання й використання інформації.

Постійне зростання можливостей комп’ютерної техніки, розвиток інформаційних мереж, стороння нових інформаційних технологій приводять до значних змін в усіх сферах суспільства: у науці, техніці, виробництві, освіті, медицині тощо.2. Поняття про інформацію, її носії та способи подання

Ключовим поняттям інформатики як науки є абстрактне (неоднозначне) поняття – інформація.

Термін інформація походить від латинського «informatio», що означає пояснення, виклад, тлумачення. Поняття «інформація» багатозначне, належить до первісних понять інформатики.

Інформація – це дані та відомості, представлені в різних формах. Для забезпечення тривалого зберігання інформації в компактній формі використовують носії. Носій – матеріальний об'єкт, на якому зберігається повідомлення.

Характеризують інформацію, перераховуючи властивості інформації.Властивості інформації

 1. Повнота. Інформацію можна назвати повною, якщо її достатньо для розуміння ситуації та прийняття правильного рішення.

 2. Достовірність. Інформація є достовірною, якщо вона відображає істинний стан справ. На основі достовірної інформації приймаються правильні рішення.

 3. Корисність. Ступінь корисності інформації залежить від потреб конкретних людей і від тих задач, які за допомогою здобутої інформації можна розв'язати. Корисність — це практична цінність інформації для конкретної людини.

 4. Актуальність інформації — важливість, істотність для певного моменту часу.

 5. Зрозумілість. Інформація повинна бути представлена в доступному для сприйняття вигляді.

 6. Об'єктивність. Інформація — відображення зовнішнього світу, а він існує незалежно від нашої свідомості, знань, думок та суджень про нього.

Таким чином:

  • інформація — це набір відомостей про об'єкти, явища й процеси навколишнього світу;

  • інформація — це відомості, знання, які ми отримуємо із зовнішнього світу або які передаються від одного об'єкта до іншого (наприклад, від одного комп'ютера до іншого);

  • інформація — це загальнонаукове поняття, яке включає обмін відомостями між людьми, між людиною й автоматичним пристроєм, між автоматичними пристроями, обмін сигналами в тваринному і у рослинному світі.

3. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень

Характерні риси інформації

1) Інформація — це нематеріальна субстанція, але передається вона за допомогою матеріальних носіїв — знаків і сигналів — або за допомогою фізичних процесів, які змінюються з перебігом часу. (У разі запису інформації на СD-диск його маса не змінюється.)

2) Інформація залежить не тільки від самих знаків та сигналів, але й від їх взаємного розташування. (Сир — рис)

3) Якщо з однієї точки простору інформація передасться в іншу, то в початковій точці вона не зникає. (Читаючи книгу, ми отримуємо інформацію, але при цьому вона залишається на папері.)

4) Інформація є зрозумілою лише для того, хто здатний її розпізнати. (Приклад: текст іноземною мовою)

У широкому розумінні інформація — це відображення реального (матеріального) світу у вигляді знаків та сигналів.

Інформація передається за допомогою повідомлень. Повідомлення — послідовності сигналів різної природи: звук, текст, зображення, жести, електричні сигнали тощо. Повідомлення можуть передаватися від людини до людини, від людини до пристрою та навпаки, а також між пристроями.

Між людьми повідомлення звичайно передаються в усній чи письмовій формі, а між пристроями - за допомогою сигналів.Інформаційне повідомлення завжди передбачає наявність джерела, приймача і каналу зв'язку між джерелом і приймачем.

Інформація залежить від того, як інтерпретується (трактується)За формою подання можна виділити наступні види інформації (повідомлень):

1) текстова — інформація, яка міститься в усій друкованій літературі або відображається технічними пристроями у вигляді текстів;

2) графічна — картини, малюнки, графіки, діаграми, схеми тощо;

3) звукова — усне мовлення, музичні композиції, мелодії, шумові ефекти;

4) числова — набори числових даних;

5) керувальна — вказівки, команди, накази, які передаються певним виконавцям;

6) комбінована або мультимедійна — інформація, що утворюється як комбінація об'єктів попередніх видів. Прикладом такої інформації є WEB-сторінки.

Виконавцями команд можуть бути живі істоти та технічні пристрої, такі, як роботи, станки з числовим програмним керуванням, комп'ютери.

Інформацію (повідомлення) умовно можна поділити на масову та спеціалізовану.

За способом сприйняття розрізняють такі види повідомлень:


 • ізуальні: форма предметів, колір, тексти, малюнки, скульптури, візуальні сигнали, дії;

 • звукові: музика, спів птахів, крики тварин, доповідь, усне спілкування;

 • тактильні: твердий — м'який, гладкий — жорсткий, рідкий — твердий;

 • нюхові: різкий, їдкий, запах диму, запах парфумів тощо;

 • смакові: солоний, солодкий, гіркий, кислий.

За суспільним значенням розрізняють:

 • Масові: повсякденні, естетичні, суспільно-політичні.

 • Спеціальні: наукові, виробничі, технічні, управлінські.

Ту частину повідомлення, яке не несе корисної інформації, називають шумом.

4. Способи подання й кодування повідомлень, двійкове кодування.

Для інформації важлива форма її подання. Звичніше виражати інформацію природною мовою спілкування.Мова – це знакова система для подання та обміну повідомленнями.

Однак й та сама інформація може мати різні форми, наприклад, відомості про погоду можуть бути висловлені різними мовами.

Мова спілкування – далеко не єдина форма подання інформації. Коли потрібно оперувати з числами і величинами, використовують різні символьні позначення: v – швидкість, s – шлях.

Таким чином іде мова про кодування даних. Що ж таке кодування?Кодування – процес перетворення за певними правилами одного набору даних на інший зі збереженням змісту інформації.

Будь-які повідомлення можна закодувати за допомогою скінченої послідовності символів деякого алфавіту.Алфавіт – скінчений впорядкований набір символів довільної природи, за допомогою яких подають (кодуються) повідомлення

Для опрацювання даних за допомогою комп'ютера використовують двійкове кодування, в якому використовують двійковий алфавіт, що складається з двох символів {0, 1}.

Набір даних, що отримується за певними правилами в результаті двійкового кодування, називається двійковим кодом.

5. Вимірювання обсягу даних .

Одиниці вимірювання кількості інформації.

Основною одиницею інформації в обчислювальній техніці є біт.

Однорозрядний двійковий код, який може набувати значення 0 або 1, називається бітом. Це найменша порція інформації, яку одержують у виборі між двома подіями.

Назву «біт» для одиниці інформації обрано не випадково. Подія, що має два можливих варіанти, може бути записана за допомогою двох цифр: 0 і 1. Число, що набуває двох значень, називається двійковим числом, або англійською мовою Binary Digit (скорочено bit - біт).Біт — одиниця досить дрібна, її недостатньо для вимірюваний обсягів інформації, якими оперують сучасні комп'ютери та інші обчислювальні пристрої. Тому використовують більші одиниці, основною із них є байт:

1 байт = 23 = 8 бітів

Байт кратний біту і є послідовністю з восьми двійкових значень: 0 і 1. Отже, байт – восьмирозрядний двійковий код (набір з 8 нулів та одиниць, тобто 8 бітів), за допомогою якого можна закодувати один символ (літеру). Наприклад, 10110100 чи 00101110

Ще більшими одиницями інформації є одиниці, кратні байту:

1 Кбайт (кілобайт) = 210 байти - 1024 байти,

1 Мбайт (мегабайт) = 210 кілобайти = 1024 Кбайти,

1 Гбайт (гігабайт) = 210 мегабайти = 1024 Мбайти,

1 Тбайт (терабайт) = 210 гігабайти = 1024 Гбайти,

1 Пбайт (петабайт) = 210 терабайти = 1024 Тбайти.Зверніть увагу, що префікс «кіло» означає не 1000, а число 1024. Саме стільки дає піднесення двійки в десятий степінь.

Система числення – система запису чисел за допомогою певного набору знаків. Для запису числа у двійковій СЧ використовується представлення цього числа за допомогою степенів n числа 2.
Перетворення чисел з десяткової СЧ в двійкову СЧ
Таблиця

n

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2n

1

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1024


Приклад:

2510=16+8+1=24+23+20=1*24+1*23+0*22+0*21+1*20=110012

Десяткова СЧ

Двійкова СЧ

0

0

1

1

2

10

3

11

4

100

5

101

6

110

7

111

25

11001

120

1111000


6. Інформаційні процеси

Стан об’єкта може послідовно змінюватися під впливом дій, які над ним виконують. Такі зміни називають процесами.Процеспевна сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети.

Інформаційні процеси – це сукупність послідовних дій, які виконують з інформацією для отримання якогось результату.

Інформаційні процеси — це процеси пошуку та накопичення, опрацювання та використання, представлення, зберігання та захисту інформації.

Опрацювання інформації — це процес її перетворення, який виконується за деякими правилами. Опрацювання інформації слід відрізняти від перетворення, яке не змінює змісту вхідної інформації (наприклад, підсилення звукових сигналів). Опрацювання інформації залежить від змісту вхідної інформації, але під час самого опрацювання інформація не осмислюється, а лише перетворюється за розробленими алгоритмами.
V. Закріплення нового матеріалу

1. Виконайте завдання

 1. Переведіть число 5610 у двійкову СЧ.

 2. Переведіть число 11011102 у десяткову СЧ.

 3. Вкажіть, у яких видах представлено інформацію:

 • Стаття в газеті

 • Музичний диск

 • Інформаційний випуск новин

 • Виставка картин

 • Відеокасета

 • Медичний довідник

 • Лист.

2. Заповнити таблицю

Ознака, за якою ділиться інформація

Види інформації

За сприйняттям

 

За суспільним призначенням

 

За формою представлення

 

Спеціальна

 

3. Дати відповідь на питання

До яких інформаційних процесів належать наступні приклади: • Записи в щоденнику

 • Археологічні розкопки

 • Телефонна розмова

 • Читання енциклопедії

 • Розв'язування задачі

 • Радіопередача


VІ. Підбиття підсумків уроку. Завдання додому

1. Опрацювати § 1.1 – 1.8, 2.1 – 2.6.

2. Підготувати повідомлення на тему: “Новини зі світу комп'ютерної техніки”


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка