Полтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавське територіальне відділення ман україни позашкільний навчальний заклад полтавської обласної ради "полтавська обласна мала академія наук учнівської молоді"Сторінка1/2
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.57 Mb.
  1   2
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ПОЛТАВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАН УКРАЇНИ
ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

"ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ"
ЗБІРКА МАТЕРІАЛІВ

ІVобласного конкурсу для учнів 6-11 класів

"ЗДОРОВЕ ЖИТТЯ – УСПІХ БУТТЯ"Полтава 2015

УДК 373.57.03:08(477.53)

З-41

Збірка матеріалів ІV обласного конкурсу для учнів 6-11 класів "Здорове життя – успіх буття" – Полтава‚ 2015. – 60 с.

Упорядники: Салюк Н.В., методист позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді".НОМІНАЦІЯ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА»
ТЕЗИ

науково-дослідницької роботи

«Вивчення рівня обізнаності з проблемою наркоманії серед громадськості Зіньківського району Полтавської області»
Автор: Сень Єлизавета Олександрівна, учениця 7-А класу Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2.

Науковий керівник: Галич Анна Валеріївна, соціальний педагог Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2.
Актуальність дослідження визначено темпами зростання вживання наркотичних речовин у нашій країні. На сьогодні проблема наркоманії набула міжнародного масштабу. Це – епідемія ХХІ століття, соціальна патологія, зупинити яку можуть лише самі люди.

Метою роботи є узагальнення обізнаності та ставлення громадян міста до наркотиків, їх впливу на організм людини та наслідків вживання.

Завданнями дослідження є:

 • систематизувати поняття наркоманії;

 • охарактеризувати згубний вплив наркотиків на організм людини;

 • дослідити обізнаність громадян міста щодо наркотиків та наркоманії, як соціальної проблеми.

Наукова новизна та особистий внесок дослідника – пропонуємо перше системно – цілісне осмислення з даної проблеми

Практичне значення : робота може слугувати змістовним джерелом для ознайомлення учнів на уроках з основ здоров’я. Дані матеріали можуть бути використані під час викладання курсу біології, основ здоров’я, в роботі психологічної служби школи Зіньківського району.

Структура: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, використаних джерел та додатків.
ТЕЗИ

науково-дослідницької роботи

"Оцінка екологічного стану пришкільної території Вельбівської

ЗОШ І-ІІ ступенів в контексті здоров’язбереження людини"
Автор: Марченко Таміла Іванівна, учениця 9 класу Вельбівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гадяцької райдержадміністрації

Науковий керівник: Кравченко Людмила Володимирівна, учитель біології та хімії Вельбівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гадяцької райдержадміністрації
У зв'язку з інтенсивним впливом людини на природу різко підвищився інтерес суспільства до стану навколишнього середовища. Контроль стану навколишнього середовища, оцінка її якості - це найважливіша складова частина діяльності людини, яка спрямована на освоєння та використання природних ресурсів для забезпечення своєї життєдіяльності [2]. Якість повітря безпосередньо впливає на загальний фізіологічний стан діяльності людського організму. Дуже важливо контролювати чистоту атмосферного повітря і намагатися усувати проблеми стосовно його забруднення. До того ж регулярні дослідження біоіндикації повітря є дуже важливими для підтри-мання сприятливого екологічного стану території Вельбівської ЗОШ. Тому дана тема є цікавою та актуальною і потребує детального вивчення.

Мета роботи – вивчити та проаналізувати стан атмосферного повітря в межах території прилеглої до Вельбівської ЗОШ І-ІІІ ст. та запропонувати заходи щодо його поліпшення.

Для досягнення цієї мети нами були поставлені такі завдання: • визначити показник відносної чистоти атмосферного повітря на пришкільній території Вельбівської ЗОШ І-ІІ ступенів;

 • з’ясувати основні причини забруднення повітря на досліджуваній території;

 • визначити рівень забруднення повітря досліджуваних ділянок пришкільної території;

 • дослідити особливості забруднюючого фактору спричиненого вихідними автомобільними газами від найближчої автомобільної дороги;

 • визначити рівень забруднення повітря методом ліхеноіндикаційних індексів;

 • вивчити видовий склад лишайників на пришкільній території;

 • встановити  ступінь забруднення повітря, спостерігаючи за станом сосни звичайної;

 • визначити ступінь розвитку асиметрії листових пластинок берези повислої;

 • дослідити морфометричні показники листків берези повислої залежно від інтенсивності антропогенного навантаження;

 • визначити кількість дерев, необхідних для відновлення кисню;

 • проаналізувати екологічний стан пришкільної території Вельбівської ЗОШ згідно державних стандартів.

Методи дослідження: методи порівняльної екології; таксиметричні методи; методи біоіндикація (метод диференційного визначення видів лишайників за допомогою електронних та інших визначників; метод визначення проективного покриття за шкалою Браун-Бланке; метод ліхеноіндикаційних індексів, метод аналізу морфологічних змін); статистична обробка експериментальних даних.

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, пропозицій та рекомендацій, списку використаних літературних джерел (18 найменувань), додатків. Робота викладена на 46 сторінках друкованого тексту, ілюстрована таблицями, рисунками, схемами.

Наукова новизна. Наші дослідження становлять певний науковий інтерес, оскільки нами з'ясовано ступінь запиленості та розроблено конкретні заходи оптимізації стану повітря шляхом збільшення зелених насаджень шкільного парку. Нами апробовано та підтверджено доцільність проведення уроків біології (6-7 класи) у «зелених класах».

Практичне значення. Результати наших досліджень можуть бути рекомендовані для використання екологами (для картування поширення окремих видів лишайників), вчителями при підготовці до уроків біології та екології, валеології, основ здоров’я, у ході позакласних заходів.

Апробація результатів дослідження. Доповідь по темі роботи була прочитана на занятті шкільного еколого-природничого гуртка «Зелені Робінзони», на шкільному та районному методичних об’єднаннях вчителів природничо-математичного циклу.
Тези

науково-дослідницької роботи

«Дослідження кислотності розчинів деяких напоїв»
Автор: Яцишин Денис Юрійович, учень 10 класу Миргородської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 9 імені І.А. Зубковського Миргородської міської ради Полтавської області

Науковий керівник: Плотнікова Ірина Володимирівна, учитель хімії Миргородської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 9 імені І.А. Зубковського, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, Старший учитель
Для підтримання водного балансу в організмі людини слід вживати достатню кількість рідини. При цьому у кожного свої переваги: хтось любить звичайну воду, хтось соки, а багатьом подобаються газовані напої. Який би напій ми не обрали, його основу завжди становить вода. Але крім води в напоях міститься багато інших речовин, що позитивно або негативно впливають на наш організм. Актуальність цього питання обумовлена тим, що школярі та дорослі вживають різні напої і часто після прийому відчувають різні негативні наслідки.

Мета роботи: дослідити кислотність напоїв, що найбільш поширені серед школярів. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: розглянути класифікацію напоїв; з’ясувати хімічний склад соків та газованих напоїв; дослідити кислотність розчинів деяких напоїв методом pH-метрії; провести анкетування учнів; дослідити статистичні дані стану захворювання шлунково-кишкового тракту дітей нашої школи; на основі аналізу анкетування учнів та статистичних даних зробити висновки.

Наукова новизна та особистий внесок дослідника. Нами була зроблена спроба дослідити кислотність деяких напоїв методом рН - метрії. На основі статистичних даних, використавши комп`ютерне та математичне опрацювання даних по різним віковим групам дітей складені таблиці, діаграми, графіки.

Практичне значення та результати роботи. На основі дослідження можна зробити такий висновок: до складу газованих напоїв входять кислоти, які добавляють для покращення смаку і як консервант; кислотність розчину можна визначити іонометричним способом; вміст кислот в напоях високий, це може викликати ряд захворювань.Результати проведених досліджень можуть бути використані для профілактичних бесід з учнями та батьками, пропагуючи здорове харчування; на уроках хімії, біології, основ здоров’я, учнівських конференціях; в повсякденному житті вони допоможуть у виборі більш корисних напоїв.
ТЕЗИ

науково-дослідницької роботи

«Аналіз результатів «швидкого» харчування у підлітків»
Автор: Крючок Юлія Олександрівна, учениця 10 класу Миргородської загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 імені Івана Андрійовича Зубковського Миргородської міської ради Полтавської області

Науковий керівник: Ніколаєнко Людмила Юріївна учитель біології Миргородської загальноосвітньої школи I-III ступенів№9 імені Івана Андрійовича Зубковського, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист
Шкідливий вплив «швидкого» харчування на стан здоров’я – не заперечний, особливо для підлітків. Розвиток цілого ряду захворювань органів травлення, порушення обміну речовин, ожиріння, є наслідком незбалансованого, нерегулярного, одноманітного харчування, в якому значну частку складає «швидке» харчування. Тенденція набирає розмаху в усьому світі, а також і в нашій країні. Усе це, на нашу думку, мотивує актуальність обраної теми.

Мета роботи:

1. Вивчити стан захворювання органів травлення серед школярів Миргородської ЗОШ I-III ступенів №9 імені Івана Андрійовича Зубковського і їх залежність від «швидкого» харчування.

2. Досягнення поставленої мети здійснювалося виконанням такої роботи:

3. Дослідження проблеми в сучасній науці, медичній літературі та інших джерелах.

4. Вивчення питання стану захворювання органів травлення серед школярів Миргородської ЗОШ I-III ступенів №9 імені Івана Андрійовича Зубковського шляхом опрацювання статистичних даних, анкетування учнів та показників роботи шкільної їдальні.

5. Дослідити статистичні дані стану захворювань органів травлення в місті Миргороді серед дорослого населення, школярів міста, учнів Миргородської ЗОШ I-III ступенів №9 імені Івана Андрійовича Зубковського впродовж тривалого періоду

6. З’ясувати шляхи профілактики захворювань, їх форми і методи впровадження серед школярів.

7. Дослідити ефективність профілактичної роботи серед школярів, її результативність та перспективу в подоланні захворювань органів травлення.

Наукова новизна та особистий внесок дослідника:

1. Проведений аналіз стану захворювань органів травлення на основі статистичних даних.

2. Використане комп’ютерне та математичне опрацювання даних різних вікових груп протягом тривалого часу у формі складання діаграм та їх аналізую.

3. Узагальнені результати впливу харчування на стан здоров’я школярів.

Практичне значення та результати роботи:

1. Результати узагальнених даних стану захворювань органів травлення свідчать про стабільну ситуацію. Коливання показників захворюваності по різних вікових групах, залежить від рівня освіченості учнів, їх свідомості, відповідної реакції на профілактичні заходи, роз’яснювальну роботу. Робота засвічує важливість гарячого та вітамінного харчування для збереження здоров’я.

2. Аналіз впливу «швидкого» харчування переконує у його негативному впливі на органи травлення і психіку підлітків.

3. Надана методична допомога учителям початкових класів по впровадженню знань про здоровий спосіб життя та вітамінне харчування серед молодших школярів

4. Проведені заходи по пропаганді знань раціонального харчування серед школярів міста по телебаченню та пресі.
ТЕЗИ

науково-дослідницької роботи

«Безпечна іграшка – здорова дитина»
Автор: Беркела Поліна Олександрівна, учениця 11 класу Вільнотерешківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області

Науковий керівник: Беркела Олена Вікторівна, учитель хімії Вільнотерешківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кременчуцької районної ради Полтавської області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель
Споживчі товари, у тому числі й дитячі іграшки, часто є джерелом токсичних речовин для організму. Найбільшу тривогу викликає їх вплив на здоров'я дітей. Адже діти є найбільш вразливою категорією внаслідок особливостей їх фізичного розвитку та прагнення «куштувати на смак» свої іграшки. Інформація про захворювання дітей через хімічно небезпечні іграшки не аналізується систематично. У медичній літературі повідомляється лише про окремі випадки гострого отруєння. Недостатньо наукових праць, які б розкривали у повній мірі вплив хімічного складу іграшок на здоров'я дитини. Хімічна небезпека не входить до обов'язкового переліку небезпеки при маркуванні іграшок.

Отже, актуальність нашого дослідження зумовлена об'єктивними вимогами вберегти дітей від негативного впливу іграшок.Передбачувана новизна отриманих результатів та особистий внесок: набуло подальшого розвитку уявлення про хімічний склад пластмасових іграшок, систематизовано матеріал про вплив на організм токсичних речовин, які зустрічаються в іграшках шляхом експериментальних досліджень

Метою роботи є: проаналізувати хімічний склад пластмасових іграшок.

У відповідності до поставленої мети визначено наступний комплекс дослідницьких завдань: проаналізувати вітчизняні вимоги до хімічної безпеки дитячих іграшок; з'ясувати склад пластмасових дитячих іграшок; показати стійкість до вологи, дії слини та поту дитячих іграшок;визначити термічний розклад та хімічну стійкість дитячих іграшок; розробити рекомендації з вибору дитячих іграшок.

Для досягнення поставленої мети використано такі методи: аналіз регулювання хімічного складу дитячих іграшок в Україні, описовий для з’ясування хімічного складу дитячих іграшок; експериментальний метод лежав в основі вивчення процесу і продуктів горіння пластмасових іграшок.

Результатом дослідження є систематизація матеріалу про хімічний склад пластмасових іграшок та про вплив на організм токсичних речовин, які зустрічаються в іграшках; експериментальне підтвердження гіпотези про безпечніший хімічний склад іграшок українських виробників у порівнянні з іграшками китайських виробників;

Структура роботи складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Тези

науково-дослідницької роботи

«Кислотність як один з показників якості і безпеки харчових продуктів»
Автор: Синявська Олександра Вікторівна, учениця 10 класу Червонозаводської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Лохвицької районної ради Полтавської області

Науковий керівник: Безворітня Олена Анатоліївна, учительЧервонозаводської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Лохвицької районної ради Полтавської області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «Старший учитель»
Для нормальної життєдіяльності людини, збереження її здоров’я, високої фізичної і розумової працездатності та активного довголіття необхідний повноцінний набір якісних і безпечних продуктів харчування. Одним з таких показників є кислотність. За певних умов (недотримання технології виробництва, зберігання продукції) у продовольчих товарах збільшується кислотність і звичайна їжа стає небезпечною. Як не стати жертвою харчового отруєння мотивує актуальність обраної теми.

Мета: дослідити кислотність у найбільш вживаних українських продуктах харчування різних виробників, виявити як її підвищення може зашкодити здоров’ю людини. Завдання:експериментально визначити кислотність деяких продуктів, порівняти її з допустимою, з’ясувати чи якісну продукцію купляють мешканці міста і як дбають про своє здоров’я.

Результати роботи: описано хімічний складдеяких продуктів харчування, досліджено їх кислотність, виявлено причини її порушення і негативний вплив на здоров’я, доведено необхідність здорового харчування.

Висновки роботи: однією з умов доброго здоров’я є дотримання технології виробництва і зберігання харчових продуктів, вживання якісної української продукції, кислотність якої не перевищує допустимі показники.
ТЕЗИ

науково-дослідницької роботи

«Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми»
Автор: Карпович Сергій Сергійович учень 9 класу Кривушівського НВК

Кременчуцької районної ради Полтавської областіНауковий керівник: Остапенко Світлана Анатоліївна учитель біології Кривушівського НВК, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель.
Електромагнітні поля і випромінювання пронизують всю біосферу Землі.

Електромагнітні поля антропогенного походження, призводять до десинхронізації міжклітинних і міжорганних взаємодій у біологічній системі.

Дослідити чи може дати істотний економічний ефект застосування електричних полів на розвиток рослин та мікроорганізмів є актуальним питанням сучасності. У цьому і полягає актуальність даної роботи.Мета роботи - вивчити вплив електромагнітного випромінювання на живі організми

Досягнення поставленої мети передбачає виконання завдань:- підібрати і опрацювати інформацію про вплив електромагнітних хвиль на живі організми;

- порівняти результати досліджень із загальновідомими результатами досліджень докторів біологічних наук О.Л.Чижевського та Е.К.Журбицького;

- дослідити відстані від побутових пристроїв, які безпечні для живих організмів;

- зробити висновки про шкоду чи користь електромагнітних хвиль.

Дія ЕМП при частоті 14-18 Гц підвищує схожість насіння квасолі.

Будь - яке фізичне явище, яке піддається контролю, можна використати і в корисних цілях - в цьому практичне значення виконаної роботи.


ТЕЗИ

науково-дослідницької роботи

Анорексія та ожиріння – наслідки нераціонального харчування“


Автор: Жижура Віталій Юрійович учень 6 класу Малобудищанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради

Науковий керівник: Кльокта Михайло Олексійович, учитель біології та хімії Малобудищанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради
Здоров’я людини в значній мірі залежить від її харчування. Це той фактор на який людина може вплинути сама. Але для цього вона повинна бути ознайомлена з основними положеннями раціонального харчування, виробити правильне ставлення до їжі. Тому, актуальність і доцільність цього дослідження полягає в тому, що проаналізовано сучасні дослідження харчування, розглянуто основні положення раціонального харчування, описано причини і наслідки та способи лікування анорексії та ожиріння. Мета цієї роботи довести, що крайні випадки незбалансованого харчування – анорексія і ожиріння результат неправильного відношення людей до харчування.

Об’єкт дослідження: діти і молоді люди 12 – 18 років нашої місцевості, літературні та інші джерела відповідної тематики.

Предмет дослідження: анорексія і ожиріння як крайні випадки нераціонального харчування. Ці дві хвороби особливо небезпечні в підлітковому віці (крім шкоди здоров’ю часто призводять до нервових розладів) тому практичне значення цієї роботи полягає у можливості, на основі зібраних даних і проведених досліджень, провести лекції для вчителів, батьків і старшокласників з метою запобігання неправильному відношенню до харчування підлітків. Матеріали та висновки, щодо серйозних порушень здоров’я пов’язаних з нераціональними харчуванням можна використати на уроках біології в 9 класі.

Методи досліджень що використовувались для цієї роботи: опитування і аналіз їх результатів; зважування досліджуваних груп з метою встановлення відсотка осіб з відхиленнями від норм раціонального харчування. Проведено аналіз результатів опитувань зроблено висновки.
ТЕЗИ

науково-дослідницької роботи

«Вивчення стану популяції небезпечного карантинного

бур’яну-алергену амброзії полинолистої в селі Великі Сорочинці»
Автор: Дерев’янко Анна Миколаївна, учениця 10 класу Великосорочинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради Полтавської області

Науковий керівник: Іщенко Наталія Василівна, учитель біології Великосорочинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради Полтавської області, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист
Актуальність теми.  Щільність популяції амброзії полинолистої на території села Великі Сорочинці невпинно зростає. Тільки не байдужість, висока екологічна свідомість кожного зможуть зупинити «зеленого ворога» людини. Якщо ми сьогодні не переможемо амброзію, завтра це загрожує катастрофою для всіх жителів села.

Об’єктом нашого дослідження є карантинна рослина – амброзія полинолиста.

Предмет дослідження: поширення та методи боротьби з амброзією полинолистої на території села Великі Сорочинці.

Мета проекту:

─ довести до відома населення села Великі Сорочинці, про біологічні особливості та шкоду для здоров’я людини амброзії полинолистої;

─ залучити учнів школи та громаду села до знищення амброзії полинолистої;

─ сприяти формуванню екологічної свідомості, активної життєвої позиції різних верст населення, в процесі практичної діяльності щодо знищення амброзії.Завдання:

─ виявити місця розповсюдження амброзії полинолистої на території села Великі Сорочинці, відзначити їх на карті села;

─ провести бесіди з учнями та жителями села, щодо шкідливості амброзії;

─ залучити громаду села, до знищення амброзії полинолистої ;

─ провести анкетування старшокласників школи та дорослого населення села з метою виявлення симптомів амброзійного поліному.

Методи дослідження: спостереження, описовий, статистичний, порівняльно-статистичний, графічний, дослідницький, систематизація одержаних матеріалів.

Новизна даного дослідження: Вперше досліджено популяцію амброзії полинолистої села Великі Сорочинці, відмічено місця поширення її на карті села.

Наша робота має велике практичне значення. Вона направлена на знищення амброзії на території села та формування у підростаючого покоління та дорослого населення активної життєвої позиції у питанні боротьби з амброзією.


  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка