Полтава 2005 академія педагогічних наук україниСторінка9/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Тема УІ. Категоріальний апарат педагогічного дослідження


(2 год.)

Методологічні характеристики науково-педагогічного дослідження. Об’ єкт дослідження як конкретне педагогічне явище чи процес, що досліджуються у науковій роботі з метою одержання нового педагогічного знання про них. Предмет дослідження як аспект наукового розгляду об’єкта. Мета дослідження як ідеальне передбачення його кінцевих результатів. Завдання дослідження як проміжні цілі, реалізація яких дозволяє досягти його загальної мети і визначає логіку його проведення.


Тема УІІ. Методи педагогічного дослідження (2 год.)

Загальне поняття методу дослідження. Теоретичні методи (аналіз наукової літератури, моделювання). Практичні (емпіричні) методи: аналіз педагогічної документації, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду (педагогічне спостереження), анкетування, інтерв’ювання, бесіда, тестування, констатуючий та формуючий експеримент. Статистичні методи обробки експериментальних даних.


Тема УІІІ. Робота з науковою літературою. Бібліографічне оформлення списку використаних джерел (2 год.)

Бібліографічний пошук літературних джерел. Знайомство з алфавітним та систематичним каталогами наукових видань. Складання списку літератури за темою дослідження. Вимоги щодо бібліографічного оформлення списку використаних джерел. Пошук та оформлення наукової інформації, взятої з Інтернету.


Тема ІХ. Основні етапи педагогічного дослідження (2 год.)

Вибір теми та висвітлення її актуальності. Складання списку літератури та її критичний аналіз. Визначення теоретичного підходу до розв’язання визначеної проблеми, мети, завдань і методики дослідження. Проведення педагогічного експерименту та збір фактичного матеріалу. Обробка отриманих результатів, їх кількісний і якісний аналіз. Обгрунтування розроблених методичних рекомендацій та формулювання висновків проведеного дослідження. Оформлення наукової роботи за існуючими вимогами та її захист.


Тема Х. Організація, проведення та опис результатів педагогічного експерименту (2 год.)

Педагогічний експеримент як науковий дослід або спостереження досліджуваного явища у спеціально створених умовах, які дають змогу стежити за його перебігом, керувати ним, відтворювати при повторення цих умов. Види педагогічних експериментів. Організація, проведення і опис результатів констатуючого експерименту. Організація, проведення і опис результатів формуючого експерименту.
Тема ХІ. Завершальні етапи педагогічного дослідження (2 год.)

Оформлення результатів дослідницької роботи. Вимоги щодо оформлення титульної сторінки, змісту, висновків, додатків. Нумерація сторінок. Оформлення посилань і цитат. Оформлення таблиць, схем, графіків, рисунків.


Тема ХІІ. Підготовка до захисту та захист наукової роботи (2 год.)

Підготовка наукової доповіді. Вимоги щодо змісту і структури наукової доповіді. Підготовка наочності для ілюстрування доповіді. Хронометрія доповіді. Підготовка до виступу на захисті наукової роботи. Захист курсових і дипломних робіт.СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

(2 год.)
Тема 1. Особливості експериментального дослідження з проблем виховання (2 год.)

Положення з організації та проведення експерименту у сфері виховання. Мета і тематика досліджень з проблем виховання. Методологічні засади досліджень з проблем педагогіки виховання. Процедура експериментального дослідження з проблем виховання. Обробка емпіричних даних. Методи дослідження особистісно орієнтованого освітнього процесу.
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

(6 год.)
Тема 1. Вибір теми та обгрунтування актуальності проблеми

педагогічного дослідження (2 год.)

Ознайомлення студентів із тематикою курсових і дипломних робіт. Консультування щодо актуальності розробленості запропонованих тем у теорії та практиці педагогічної науки. Допомога студентам у виборі теми, обгрунтуванні її актуальності та формулюванні понятійного апарату дослідження.Тема 2. Категоріальний апарат педагогічного дослідження (2 год.)

Обгрунтування категоріального апарату педагогічного дослідження. Визначення об’ єкта, предмета, мети і завдань педагогічного дослідження.Тема 3. Робота з науковою літературою. Бібліографічне оформлення списку використаних джерел (2 год.)

Здійснення бібліографічного пошуку літературних джерел. Відвідування бібліотеки та знайомство з алфавітним і систематичним каталогами наукових видань. Складання списку літератури за темою дослідження. Пошук наукової інформації в Інтернеті.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

“ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

(для студенів заочного відділення

спеціальність: “Професійне навчання”

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр педагогіки з професійного навчання”)
№№

Навчальний модуль

Лекц.

Практ.

Контр.

роб.


1.

Предмет і завдання курсу «ОПД».

Основні види наукової роботи студентів

професійно-педагогічних навчальних закладів.

2
1


2.

Зміст і структура наукової роботи.

Вибір теми та обгрунтування актуальності

проблеми педагогічного дослідження.

Категоріальний апарат педагогічного

дослідження.

Ознайомлення з вимогами щодо написання Вступу

до курсової (дипломної) роботи


2

2


1

1
1

(конс.)


3.

Організація, проведення та опис результатів

педагогічного експерименту.Особливості експериментального дослідження з

проблем виховання.

2
1
1

4.

Завершальні етапи педагогічного дослідження.

Бібліографічне оформлення списку використаних

джерел.

Підготовка до захисту та захист наукової

роботи.

2
1

1
1


(конс.)
Всього: 19 годин

8

2

9

(7+2)


ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка